System preset value SampID
System preset value RespID

MN101_Longitudinal
url;https://www.sharenederland.nl/vragenlijsten/c3b;SampID; {SampID};

-100000000000000000..1000000000000000000

BLOCK

LOOP cnt:= 1 TO 20

BLOCK

Kidcom
Type the ID of child {piIndex}

TO BE FILLED IN ONLY FOR TESTING
COM ID OF CHILD

STRING

Name
Type the name of child {piIndex}

TO BE FILLED IN ONLY FOR TESTING
NAME OF CHILD

STRING

Name_UTF8
Type the name of child {piIndex}

TO BE FILLED IN ONLY FOR TESTING
NAME OF CHILD

STRING

Gender
Choose the gender of person {piIndex}

TO BE FILLED IN ONLY FOR TESTING
GENDER OF CHILD

Man
Vrouw


Year
Give the birth year of person {piIndex}

TO BE FILLED IN ONLY FOR TESTING
BIRTH YEAR OF CHILD

-100000000000000000..1000000000000000000

Relation
What is your relation to this child {piIndex} natural child

TO BE FILLED IN ONLY FOR TESTING
NATURAL CHILD

Een kind van u en uw partner
Een kind van u uit een eerdere relatie
Een kind van uw partner uit een eerdere relatie
Een geadopteerd kind
Een pleegkind


Distance
What is your the distance to this child

TO BE FILLED IN ONLY FOR TESTING
DISTANCE

In hetzelfde huishouden
In hetzelfde gebouw
Minder dan 1 kilometer van mijn woning vandaan
Tussen de 1 en 5 kilometer van mijn woning vandaan
Tussen de 5 en 25 kilometer van mijn woning vandaan
Tussen de 25 en 100 kilometer van mijn woning vandaan
Tussen de 100 en 500 kilometer van mijn woning vandaan
Meer dan 500 kilometer van mijn woning vandaan


Contact
How often contact with this child

TO BE FILLED IN ONLY FOR TESTING
CONTACT

Dagelijks
Enkele keren per week
Ongeveer één keer per week
Ongeveer één keer in de twee weken
Ongeveer één keer per maand
Minder dan één keer per maand
Nooit


SN_id
What is the original ID in SN if the child was detected in SN?
SN_ID

-100000000000000000..1000000000000000000

ENDBLOCK

ENDLOOP

ENDBLOCK
System preset value MN021_Version
IF MN021_Version = EMPTY
ENDIF
System preset value MN001_Country
IF MN001_Country = EMPTY
ENDIF
System preset value MN004_EuroCountry

MN005_ModeQues
url;https://www.sharenederland.nl/vragenlijsten/c3b;SampID; {SampID};
INTERVIEW MODE

1. Individual. Single
2. Individual. Couple, first respondent
3. Individual. Couple, second respondentMN006_NumFamR
url;https://www.sharenederland.nl/vragenlijsten/c3b;SampID; {SampID};
FAMILY RESPONDENT

1..2

MN007_NumFinR
url;https://www.sharenederland.nl/vragenlijsten/c3b;SampID; {SampID};
FINANCIAL RESPONDENT

1..2

MN008_NumHHR
url;https://www.sharenederland.nl/vragenlijsten/c3b;SampID; {SampID};
HOUSEHOLD RESPONDENT

1..100

System preset value MN010_TestMode
System preset value MN011_StartTime
System preset value MN012_StartDate

MN013_HHSize
url;https://www.sharenederland.nl/vragenlijsten/c3b;SampID; {SampID};
HOUSEHOLD SIZE

-100000000000000000..1000000000000000000

MN014_NumberEligibles
url;https://www.sharenederland.nl/vragenlijsten/c3b;SampID; {SampID};
NUMBER OF ELIGIBLE PERSONS

-100000000000000000..1000000000000000000

MN015_Eligibles
url;https://www.sharenederland.nl/vragenlijsten/c3b;SampID; {SampID};
LIST OF ELIGIBLES

STRING

System preset value FLEligibles

MN016_MotherinHH
url;https://www.sharenederland.nl/vragenlijsten/c3b;SampID; {SampID};
MOTHER IN HOUSEHOLD

Ja
Nee


MN017_FatherinHH
url;https://www.sharenederland.nl/vragenlijsten/c3b;SampID; {SampID};
FATHER IN HOUSEHOLD

Ja
Nee


MN018_MotherinLawinHH
url;https://www.sharenederland.nl/vragenlijsten/c3b;SampID; {SampID};
MOTHER IN LAW IN HOUSEHOLD

Ja
Nee


MN019_FatherinLawinHH
url;https://www.sharenederland.nl/vragenlijsten/c3b;SampID; {SampID};
FATHER IN LAW IN HOUSEHOLD

Ja
Nee


System preset value MN020_RandomEX023
IF MN011_StartTime = EMPTY
ENDIF
IF MN020_RandomEX023 = EMPTY
ENDIF
System preset value MN022_SampleType

MN023_PersonsOver17
url;https://www.sharenederland.nl/vragenlijsten/c3b;SampID; {SampID};
# PERSONS OVER 17

-100000000000000000..1000000000000000000

MN024_NursingHome
url;https://www.sharenederland.nl/vragenlijsten/c3b;SampID; {SampID};
HOUSEHOLD TYPE

Privé-huishouden
Verzorgingstehuis


MN025_RandomCF102
url;https://www.sharenederland.nl/vragenlijsten/c3b;SampID; {SampID};
RANDOM CF102

-100000000000000000..1000000000000000000

MN026_FirstResp
url;https://www.sharenederland.nl/vragenlijsten/c3b;SampID; {SampID};
IS RESPONDENT FIRST RESPONDENT FROM COUPLE OR SINGLE THIS WAVE

-100000000000000000..1000000000000000000

MN027_CVResp
url;https://www.sharenederland.nl/vragenlijsten/c3b;SampID; {SampID};
IS RESPONDENT RESPONDENT WHO FILLED IN COVERSCREEN

-100000000000000000..1000000000000000000

System preset value MN028_bio
System preset value MN029_linkage
System preset value MN030_socnet
System preset value MN031_michi
System preset value MN032_socex
System preset value MN033_language
System preset value MN035_Random_PH004
LOOP cnt:= 1 TO 20

System preset value FLChild

ENDLOOP
LOOP cnt:= 1 TO 20

System preset value PreloadChild

ENDLOOP
LOOP cnt:= 1 TO 7

System preset value FLRoster

ENDLOOP
LOOP cnt:= 1 TO 7

System preset value FLSocialNetwork

ENDLOOP
BLOCK

Name
Type the name of person {piIndex}

TO BE FILLED IN ONLY FOR TESTING
NAME OF PERSON

STRING

Name_UTF8
Type the name of person {piIndex}

TO BE FILLED IN ONLY FOR TESTING
NAME OF PERSON

STRING

Age
Type the age of person {piIndex}

TO BE FILLED IN ONLY FOR TESTING
AGE OF PERSON

0..150

Gender
Choose the gender of person {piIndex}

TO BE FILLED IN ONLY FOR TESTING
GENDER OF PERSON

Man
Vrouw


MaritalStatus
Choose the marital status of person {piIndex}

TO BE FILLED IN ONLY FOR TESTING
MARITAL STATUS OF PERSON

Woont met echtgenoot/echtgenote
Woont met partner
Woont alleen


Month
Give the birth month of person {piIndex}

TO BE FILLED IN ONLY FOR TESTING
BIRTH MONTH OF PERSON

januari
februari
maart
april
mei
juni
juli
augustus
september
oktober
november
december


Year
Give the birth year of person {piIndex}

TO BE FILLED IN ONLY FOR TESTING
BIRTH YEAR OF PERSON

-100000000000000000..1000000000000000000

RespId
Give the original respondent number {piIndex}

TO BE FILLED IN ONLY FOR TESTING
COVERSCREEN RESPID OF PERSON

-100000000000000000..1000000000000000000

ENDBLOCK
BLOCK

Name
Type the name of person {piIndex}

TO BE FILLED IN ONLY FOR TESTING
NAME OF PERSON

STRING

Name_UTF8
Type the name of person {piIndex}

TO BE FILLED IN ONLY FOR TESTING
NAME OF PERSON

STRING

Age
Type the age of person {piIndex}

TO BE FILLED IN ONLY FOR TESTING
AGE OF PERSON

0..150

Gender
Choose the gender of person {piIndex}

TO BE FILLED IN ONLY FOR TESTING
GENDER OF PERSON

Man
Vrouw


MaritalStatus
Choose the marital status of person {piIndex}

TO BE FILLED IN ONLY FOR TESTING
MARITAL STATUS OF PERSON

Woont met echtgenoot/echtgenote
Woont met partner
Woont alleen


Month
Give the birth month of person {piIndex}

TO BE FILLED IN ONLY FOR TESTING
BIRTH MONTH OF PERSON

januari
februari
maart
april
mei
juni
juli
augustus
september
oktober
november
december


Year
Give the birth year of person {piIndex}

TO BE FILLED IN ONLY FOR TESTING
BIRTH YEAR OF PERSON

-100000000000000000..1000000000000000000

RespId
Give the original respondent number {piIndex}

TO BE FILLED IN ONLY FOR TESTING
COVERSCREEN RESPID OF PERSON

-100000000000000000..1000000000000000000

ENDBLOCK

MN034_hasmoved
url;https://www.sharenederland.nl/vragenlijsten/c3b;SampID; {SampID};
THERE IS CONFORMATION THE RESPONDENT HAS MOVED

-100000000000000000..1000000000000000000
TxT_Defaults1
TxT_Errors
Txt_FLDayMonthYear
Txt_FLInitCountry
Txt_FL200_5000
Txt_MonthYear
InitEuro

BLOCK

IF ((((MN001_Country = a11) OR (MN001_Country = a14)) OR (MN001_Country = a19)) OR (MN001_Country = a21)) OR (MN001_Country = a23)

CM601_LanguageIWER:
Selecteer de taal die u tijdens dit interview wilt gebruiken.

Nederlands
MEDIA


ENDIF
IF piMode = a1
ELSE

IF piMode = a2

CM003_RespFin
Later in dit interview worden er vragen gesteld over de huishoud- en gezinsfinanciën, bijvoorbeeld over sparen voor de oude dag en financiële steun aan kinderen en andere familieleden. We hoeven deze vragen maar aan één van u te stellen. Wie van u is het best in staat om vragen over de financiën te beantwoorden?

Selecteer uzelf of uw partner.

^MN002_Person[1].Name
^MN002_Person[2].Name


IF piLongitudinal = 0
ELSE
ENDIF

ELSE

IF piMode = a3
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDBLOCK
IF (MN027_CVResp = 1) OR (MN101_Longitudinal = 0)
Txt_FL_DN001

DN001_Intro
Eerst krijgt u enkele vragen over uw achtergrond.

Uw antwoorden worden alleen voor onderzoeksdoeleinden gebruikt.

QuestionTextOnly

ELSE
Txt_FL_DN001a

DN001a_Intro
In het vorige interview stelden we u vragen over uw leven. Om de invultijd van deze vragenlijst korter te maken zijn sommige antwoorden uit het interview al ingevuld. Gaat u hiermee akkoord?

Uw antwoorden worden alleen voor onderzoeksdoeleinden gebruikt.

Ja
Nee


IF DN001a_Intro = a5
ENDIFTxt_FL_DN001b

DN001b_Intro
De eerste vragen gaan over uw achtergrond.

QuestionTextOnly

ENDIF
System preset value DN901_TimeStampStart
IF DN901_TimeStampStart = EMPTY AND (DN001_Intro <> EMPTY OR DN001a_Intro <> EMPTY)
ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 1

IF inlezen.SEARCH (SampID)
ENDIF

ENDIF
BLOCK

BLOCK
Txt_Month
Txt_Year
Txt_FL_DN043

DN043_BirthConf
Ter bevestiging, bent u geboren in [FLDefault[10]/FLDefault[11]/FLDefault[12]/FLDefault[13]/FLDefault[14]/FLDefault[15]/FLDefault[16]/FLDefault[17]/FLDefault[18]/FLDefault[19]/FLDefault[20]/FLDefault[21]] [STR (piYear)]?

Ja
Nee


IF DN043_BirthConf = a1
ELSE

IF DN043_BirthConf = a5
Txt_FL_DN002

DN002_MoBirth
In welke maand bent u geboren?

januari
februari
maart
april
mei
juni
juli
augustus
september
oktober
november
december

Txt_FL_DN003

DN003_YearBirth
In welk jaar bent u geboren?

-100000000000000000..1000000000000000000

BLOCK

v1


Ik weet het niet
Ik wil het niet zeggen


ENDBLOCK
IF DN003_YearBirth = RESPONSE
CHECK (DN003_YearBirth >= 1900) AND (DN003_YearBirth <= 2015) NED " [Vult u alstublieft een viercijferig jaartal in van 1900 tot en met 2015.]"

ENDIFCHECK (DN003_YearBirth = RESPONSE) OR (DN003_YearBirth_Why.v1 = RESPONSE) NED " {FLError[54]}"

IF DN003_YearBirth = RESPONSE
CHECK DN003_YearBirth_Why.v1 <> RESPONSE NED " [U hebt een tegenstrijdig antwoord gegeven.]"

ENDIFCHECK DN003_YearBirth_Why.v1.CARDINAL <= 1 NED " {FLError[56]}"

IF (DN003_YearBirth = RESPONSE) AND DN002_MoBirth <> NONRESPONSE
ENDIF

ELSE
ENDIF

ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0
Txt_FL_DN004

DN004_CountryOfBirth
Bent u in Nederland geboren?

Ja
Nee


IF DN004_CountryOfBirth = a5
Txt_FL_DN005

DN005_OtherCountry
In welk land bent u geboren? Vult u de naam in van het land zoals het heette ten tijde van uw geboorte.

STRING
Txt_FL_DN006

DN006_YearToCountry
In welk jaar bent u in Nederland komen wonen?

-100000000000000000..1000000000000000000

BLOCK

v1


Ik weet het nietENDBLOCKCHECK (DN006_YearToCountry = RESPONSE) OR (DN006_YearToCountry_Why.v1 = RESPONSE) NED " {FLError[54]}"

IF DN006_YearToCountry = RESPONSE
CHECK DN006_YearToCountry_Why.v1 <> RESPONSE NED " [U hebt een tegenstrijdig antwoord gegeven.]"

ENDIFCHECK DN006_YearToCountry_Why.v1.CARDINAL <= 1 NED " {FLError[56]}"

IF DN006_YearToCountry = RESPONSE
CHECK (DN006_YearToCountry >= 1875) AND (DN006_YearToCountry <= 2015) NED " [Vult u alstublieft een viercijferig jaartal in van 1875 tot en met 2015.]"

ENDIF

ENDIFTxt_FL_DN007

DN007_Citizenship
Hebt u de Nederlandse nationaliteit?

Ja
Nee


IF DN007_Citizenship = a1
Txt_FL_DN503

DN503_NationalitySinceBirth
Bent u als Nederlander geboren?

Ja
Nee


IF DN503_NationalitySinceBirth = a5
Txt_FL_DN502

DN502_WhenBecomeCitizen
In welk jaar hebt u de Nederlandse nationaliteit gekregen?

-100000000000000000..1000000000000000000
CHECK (DN502_WhenBecomeCitizen >= 1900) AND (DN502_WhenBecomeCitizen <= 2015) NED " [Vult u alstublieft een viercijferig jaartal in van 1900 tot en met 2015.]"

ENDIF

ELSE

IF DN007_Citizenship = a5
Txt_FL_DN008

DN008_OtherCitizenship
Wat is uw nationaliteit?

STRING

ENDIF

ENDIF

ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0
Txt_FL_DN504

DN504_CountryOfBirthMother
In welk land is uw moeder geboren?

STRING

BLOCK

v1


Ik weet het nietENDBLOCKCHECK (DN504_CountryOfBirthMother = RESPONSE) OR (DN504_CountryOfBirthMother_Why.v1 = RESPONSE) NED " {FLError[54]}"

IF DN504_CountryOfBirthMother = RESPONSE
CHECK DN504_CountryOfBirthMother_Why.v1 <> RESPONSE NED " [U hebt een tegenstrijdig antwoord gegeven.]"

ENDIFCHECK DN504_CountryOfBirthMother_Why.v1.CARDINAL <= 1 NED " {FLError[56]}"
Txt_FL_DN505

DN505_CountryOfBirthFather
In welk land is uw vader geboren?

STRING

BLOCK

v1


Ik weet het nietENDBLOCKCHECK (DN505_CountryOfBirthFather = RESPONSE) OR (DN505_CountryOfBirthFather_Why.v1 = RESPONSE) NED " {FLError[54]}"

IF DN505_CountryOfBirthFather = RESPONSE
CHECK DN505_CountryOfBirthFather_Why.v1 <> RESPONSE NED " [U hebt een tegenstrijdig antwoord gegeven.]"

ENDIFCHECK DN505_CountryOfBirthFather_Why.v1.CARDINAL <= 1 NED " {FLError[56]}"
Txt_FL_DN010

DN010_HighestEdu
Wat is het hoogste opleidingsniveau dat u hebt afgerond met een diploma of certificaat?

Wanneer u een buitenlands diploma hebt, probeert u uw antwoord dan onder te brengen in één van onderstaande categorieën. Mocht u het hier niet kwijt kunnen, kiest u dan voor de optie 'Anders' en vult u het opleidingsniveau in op het volgende scherm.

Let op: op de volgende pagina wordt naar uw eventuele vervolgopleiding gevraagd.

Niet naar school geweest
Basisschool niet afgemaakt
Alleen basisschool (inclusief speciaal onderwijs)
LBO, VBO, LEAO, LTS ambachtsschool, huishoudschool, LHNO, LAVO/VGLO, VMBO (niveaus 1-3; basisberoepsgericht, kaderberoepsgericht, gemengd)
MULO, ULO, MAVO, VMBO (niveau 4; theoretische leerweg); HAVO jaar 3
HAVO, middelbare school voor meisjes (MMS/MSVM)
VWO, HBS, atheneum, gymnasium

Geen diploma/zit nog op school
Anders


IF DN010_HighestEdu = a97
Txt_FL_DN011

DN011_OtherHighestEdu
Welk ander diploma of certificaat hebt u verkregen?

STRING

ENDIFTxt_FL_DN012

DN012_FurtherEdu
Welke vervolgopleiding hebt u afgerond met een diploma of certificaat?

Als u op dit moment nog een vervolgopleiding volgt, kiest u dan het opleidingsniveau dat u hiervóór hebt afgerond uit onderstaande categorieën.

^CodeAll

Geen verdere opleiding
KMBO, leerlingwezen, MBO niveau 1, MEAO, MTS (duur 2 jaar)
MBO niveau 2 en 3, MEAO, MTS (duur 2-3 jaar)
MBO niveau 4, MEAO, MTS (duur 4 jaar)
MBO-plus voor havisten
Propedeuse WO, Open Universiteit-certificaat
Korte HBO-opleiding einddiploma (2 of 3 jaar), kweekschool, conservatorium, MO-acten)
Bachelor HBO
Bachelor universiteit
HBO: Master's degree, tweede fase opleidingen; Post HBO-opleidingen (bv. accountant NIVRA), pre-masteronderwijs voor HBO
WO/universiteit: Master's degree, tweede fase opleidingen; ingenieur, meester, doctorandus
Doctoraat/gepromoveerd
Nog bezig met opleiding
Anders


IF DN012_FurtherEdu.CARDINAL > 1
CHECK NOT (a1 IN DN012_FurtherEdu) NED "'Geen verdere opleiding' kan niet samen met een andere categorie."

ENDIF
IF 97.00000000000001 IN DN012_FurtherEdu
Txt_FL_DN013

DN013_WhichOtherEdu
Welke andere vervolgopleiding hebt u afgerond met een diploma of certificaat?

STRING

ENDIFTxt_FL_DN041

DN041_YearsEdu
Hoeveel jaren hebt u voltijds onderwijs gevolgd?

Voltijds onderwijs houdt in:

- stages, praktijkonderwijs en examens

Voltijds onderwijs houdt niet in:

- full-time werk, thuisonderwijs, avondschool, cursussen en trainingen, deeltijdstudie

Als u niet het exacte antwoord weet, geeft u dan een schatting.
Vult u alleen (hele) getallen in.

-100000000000000000..1000000000000000000
CHECK (DN041_YearsEdu >= 0) AND (DN041_YearsEdu <= 25) NED " [Vult u alstublieft een getal in van 0 tot 25.]"

ELSE

IF MN101_Longitudinal = 1
Txt_FL_DN044

DN044_MaritalStatus
Is uw burgerlijke staat sinds het vorige interview gewijzigd?

Ja, burgerlijke staat is gewijzigd
Nee, burgerlijke staat is niet gewijzigd


ENDIF

ENDIF
IF ((MN101_Longitudinal = 1) AND (DN044_MaritalStatus = a1)) OR (MN101_Longitudinal = 0)
Txt_FL_DN014

DN014_MaritalStatus
Wat is uw burgerlijke staat?

Wanneer uw partner niet in hetzelfde huishouden woont als u, maar u bent wel nog steeds getrouwd, zoals in het geval van een verzorgingshuis, ziekenhuis of gevangenis, kiest u dan voor 'Getrouwd, gescheiden levend van echtgeno(o)t(e)'.

Getrouwd en samenwonend met echtgeno(o)t(e)
Geregistreerd partnerschap of samenlevingscontract
Getrouwd, gescheiden levend van echtgeno(o)t(e)
Nooit getrouwd
Gescheiden
Weduwe/weduwnaar


IF DN014_MaritalStatus = a1

IF MN026_FirstResp = 1
Txt_FL_DN015

DN015_YearOfMarriage
In welk jaar bent u getrouwd?

-100000000000000000..1000000000000000000
CHECK (DN015_YearOfMarriage >= 1905) AND (DN015_YearOfMarriage <= 2015) NED " [Vult u alstublieft een viercijferig jaartal in van 1905 tot en met 2015.]"

IF DN015_YearOfMarriage = RESPONSE

IF (CURRENTDATE.YEAR - DN015_YearOfMarriage) > (MN808_AgeRespondent - 12)

DN015_YearOfMarriage_Sign
^FLError[2]

QuestionTextOnly

DN015_YearOfMarriage_Rem
Als u uw antwoord wilt aanpassen klikt u op de "Vorige-knop".
U kunt uw antwoord eventueel ook toelichten en hierna op de "Verder-knop" klikken..

OPEN

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF DN014_MaritalStatus = a2
Txt_FL_DN016

DN016_YearOfPartnership
In welk jaar bent u een geregistreerd partnerschap aangegaan?

-100000000000000000..1000000000000000000
CHECK (DN016_YearOfPartnership >= 1905) AND (DN016_YearOfPartnership <= 2015) NED " [Vult u alstublieft een viercijferig jaartal in van 1905 tot en met 2015.]"

ELSE

IF DN014_MaritalStatus = a3
Txt_FL_DN017

DN017_YearOfMarriage
In welk jaar bent u getrouwd?

-100000000000000000..1000000000000000000
CHECK (DN016_YearOfPartnership >= 1905) AND (DN016_YearOfPartnership <= 2015) NED " [Vult u alstublieft een viercijferig jaartal in van 1905 tot en met 2015.]"

ELSE

IF DN014_MaritalStatus = a5
Txt_FL_DN018

DN018_DivorcedSinceWhen
In welk jaar bent u gescheiden?

Als u meer dan één keer bent gescheiden, noteert u hier dan het jaartal van uw laatste scheiding.

-100000000000000000..1000000000000000000
CHECK (DN018_DivorcedSinceWhen >= 1905) AND (DN018_DivorcedSinceWhen <= 2015) NED " [Vult u alstublieft een viercijferig jaartal in van 1905 tot en met 2015.]"

ELSE

IF DN014_MaritalStatus = a6
Txt_FL_DN019

DN019_WidowedSinceWhen
In welk jaar werd u [ weduwe/ weduwnaar]?

Vult u alstublieft het jaartal in waarin uw partner is overleden.

-100000000000000000..1000000000000000000
CHECK (DN019_WidowedSinceWhen >= 1914) AND (DN019_WidowedSinceWhen <= 2015) NED " [Vult u alstublieft een viercijferig jaartal in van 1914 tot en met 2015.]"

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF
IF (MN101_Longitudinal = 0) AND (((DN014_MaritalStatus = a3) OR (DN014_MaritalStatus = a5)) OR (DN014_MaritalStatus = a6))
Txt_FL_DN020

DN020_AgePart
In welk jaar is [ uw/ uw/ uw/ uw/ uw/ uw] [ ex-/ ex-/ overleden/ overleden] [ man/ vrouw/ man/ vrouw/ man/ vrouw] geboren?

Vult u het geboortejaar in van uw meest recente echtgeno(o)t(e).

-100000000000000000..1000000000000000000
CHECK (DN020_AgePart >= 1895) AND (DN020_AgePart <= 1999) NED " [Vult u alstublieft een viercijferig jaartal in van 1895 tot en met 1999.]"
Txt_FL_DN021

DN021_HighestEduPart
Wat is het hoogste opleidingsniveau dat [ uw/ uw/ uw/ uw/ uw/ uw] [ ex-/ ex-/ overleden/ overleden] [ man/ vrouw/ man/ vrouw/ man/ vrouw] heeft afgerond met een diploma of certificaat?

Wanneer het een buitenlands diploma betreft, probeert u dit dan onder te brengen in één van onderstaande categorieën. Als dit niet mogelijk is, kiest u dan voor de 'Anders' optie en vult u het opleidingsniveau in op het volgende scherm.

Op de volgende pagina wordt naar de eventuele vervolgopleiding gevraagd.

Niet naar school geweest
Basisschool niet afgemaakt
Alleen basisschool (inclusief speciaal onderwijs)
LBO, VBO, LEAO, LTS ambachtsschool, huishoudschool, LHNO, LAVO/VGLO, VMBO (niveaus 1-3; basisberoepsgericht, kaderberoepsgericht, gemengd)
MULO, ULO, MAVO, VMBO (niveau 4; theoretische leerweg); HAVO jaar 3
HAVO, middelbare school voor meisjes (MMS/MSVM)
VWO, HBS, atheneum, gymnasium

Geen diploma/zit nog op school
Anders


IF DN021_HighestEduPart = a97
Txt_FL_DN022

DN022_OtherHighestEduPart
Welk ander schooldiploma of certificaat heeft [ uw/ uw/ uw/ uw/ uw/ uw] [ ex-/ ex-/ overleden/ overleden] [ man/ vrouw/ man/ vrouw/ man/ vrouw] verkregen?

STRING

ENDIFTxt_FL_DN023

DN023_FurtherEduPart
Welke vervolgopleiding(en) heeft [ uw/ uw/ uw/ uw/ uw/ uw] [ ex-/ ex-/ overleden/ overleden] [ man/ vrouw/ man/ vrouw/ man/ vrouw] afgerond met een diploma of certificaat?

^CodeAll

Geen verdere opleiding
KMBO, leerlingwezen, MBO niveau 1, MEAO, MTS (duur 2 jaar)
MBO niveau 2 en 3, MEAO, MTS (duur 2-3 jaar)
MBO niveau 4, MEAO, MTS (duur 4 jaar)
MBO-plus voor havisten
Propedeuse WO, Open Universiteit-certificaat
Korte HBO-opleiding einddiploma (2 of 3 jaar), kweekschool, conservatorium, MO-acten)
Bachelor HBO
Bachelor universiteit
HBO: Master's degree, tweede fase opleidingen; Post HBO-opleidingen (bv. accountant NIVRA), pre-masteronderwijs voor HBO
WO/universiteit: Master's degree, tweede fase opleidingen; ingenieur, meester, doctorandus
Doctoraat/gepromoveerd
Nog bezig met opleiding
Anders


IF 97.00000000000001 IN DN023_FurtherEduPart
Txt_FL_DN024

DN024_WhichOtherEduPart
Welke andere vervolgopleiding heeft [ uw/ uw/ uw/ uw/ uw/ uw] [ ex-/ ex-/ laatste/ laatste] [ man/ vrouw/ man/ vrouw/ man/ vrouw] afgerond?

STRING

ENDIF

ENDIF

ELSE
ENDIF
IF MN005_ModeQues = a1
Txt_FL_DN040

DN040_PartnerOutsideHH
Hebt u een partner die niet bij u in het huishouden woont?

Ja
Nee


ENDIF

ENDBLOCK

DN038_IntCheck
Dit was het eerste gedeelte van de vragenlijst. Werd dit gedeelte door {MN002_Person[1]}.Name ingevuld?

Ja, ik ben ^MN002_Person[1].Name en heb geen hulp gehad bij het invullen van dit gedeelte van de vragenlijst
Ja, dit gedeelte is door ^MN002_Person[1].Name ingevuld, maar er heeft wel iemand geholpen
Nee, dit gedeelte van de vragenlijst is door iemand anders dan ^MN002_Person[1].Name ingevuld


System preset value DN902_TimeStampEnd
IF DN902_TimeStampEnd = EMPTY AND DN038_IntCheck <> EMPTY
ENDIF

ENDBLOCK
IF MN030_socnet = 1

BLOCK

SN014_Privacy
De volgende vragen zouden door u in privésfeer moeten worden ingevuld. Als er op dit moment andere mensen in de kamer zijn, geeft u dan aan dat sommige onderdelen van deze vragenlijst privacygevoelig zijn en dit onderdeel alleen moet worden ingevuld.

Dit gedeelte van de vragenlijst moet door {MN002_Person[1]}.Name worden ingevuld.

Ik ben alleen (en zal dit gedeelte invullen)
Andere mensen hebben de kamer verlaten (ik zal dit gedeelte invullen)
Andere mensen hebben de kamer niet verlaten (maar ik zal dit gedeelte invullen)
^MN002_Person[1].Name is niet in staat zelf de vragen te beantwoorden


System preset value SN901_TimeStampStart
IF SN901_TimeStampStart = EMPTY AND SN014_Privacy <> EMPTY
ENDIF
IF NOT (SN014_Privacy = a5) AND (SN014_Privacy = RESPONSE)
Txt_FL_SN001

SN001_Introduction
Er volgt nu een aantal vragen over uw relaties met andere mensen. De meeste mensen praten vaak met anderen over de goede en slechte dingen die hen overkomen, over problemen die ze hebben of zaken waar ze zich zorgen over maken. Gedurende de laatste 12 maanden, wie zijn de mensen met wie u het vaakst over de dingen die voor u belangrijk zijn hebt gesproken? Deze mensen kunnen familieleden, vrienden, buren, of kennissen zijn. Noemt u alstublieft steeds de voornamen van deze personen.

Klikt u op 'Verder' om door te gaan met de vragen over uw relaties.

QuestionTextOnly

IF SN001_Introduction = REFUSAL
ELSE

LOOP cnt:= 1 TO 6

IF (cnt > 1) AND (SN_Roster[cnt - 1].SN002a_NoMore = a5)
ELSE

BLOCK

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 1
ELSE
Txt_FL_SN002a

SN002a_NoMore
Zijn er nog meer personen waarmee u vaak praat over de dingen die voor u belangrijk zijn?

Ja
Nee


ENDIF

ENDIF
IF SN002a_NoMore = a1

IF piIndex = 7
ELSE
Txt_FL_SN002

SN002_Roster
Noemt u hier de voornaam van de persoon met wie u [ HET VAAKST/ vaak] praat over zaken die belangrijk zijn voor u.

^FL_SN002_4

STRING

BLOCK

v1


Ik weet het niet
Ik wil het niet zeggen


ENDBLOCKCHECK (SN002_Roster = RESPONSE) OR (SN002_Roster_Why.v1 = RESPONSE) NED " {FLError[54]}"

IF SN002_Roster = RESPONSE
CHECK SN002_Roster_Why.v1 <> RESPONSE NED " [U hebt een tegenstrijdig antwoord gegeven.]"

ENDIFCHECK SN002_Roster_Why.v1.CARDINAL <= 1 NED " {FLError[56]}"

ENDIF
IF ((a2 IN SN002_Roster_Why.v1) OR (a1 IN SN002_Roster_Why.v1)) OR (SN002_Roster = '991')
ELSE

IF SN002_Roster = RESPONSE
ENDIFTxt_FL_SN005

SN005_NetworkRelationship
Wat is uw relatie met {SN002_Roster}?

Dit is mijn...

Echtgeno(o)t(e)/partner
Moeder
Vader
Schoonmoeder
Schoonvader
Stiefmoeder
Stiefvader
Broer
Zus
Kind
Stiefkind/kind huidige partner
Schoonzoon
Schoondochter
Kleinkind
Grootouder
Tante
Oom
Nicht
Neef
Ander familielid
Vriend/vriendin
(Ex-)collega
Buurman/vrouw
Ex-echtgeno(o)t(e)/ex-partner
Een geestelijke (bijvoorbeeld priester, dominee of rabbijn)
Therapeut of ander professionele zorgverlener
Huishoudelijke hulp of thuiszorgmedewerker
Geen van deze


IF SN005_NetworkRelationship = RESPONSE

IF SN005_NetworkRelationship <> a96
getRelationShip

IF NOT (RelationshipString = '') AND SN002_Roster <> EMPTY
ENDIF
IF SN005_NetworkRelationship = a2
ELSE
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDBLOCK

ENDIF
IF SN_Roster[cnt].SN002a_NoMore = a1
ENDIF

ENDLOOPTxt_FL_SN003a

SN003a_AnyoneElse
Is er verder nog iemand die om een andere reden heel belangrijk voor u is?

Ja
Nee


IF SN003a_AnyoneElse = a1
Txt_FL_SN003

SN003_AnyoneElse
Noemt u hier de voornaam van de persoon die voor u om een andere reden belangrijk is.

STRING

IF SN003_AnyoneElse = RESPONSE

BLOCK

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 1
ELSE
Txt_FL_SN002a

SN002a_NoMore
Zijn er nog meer personen waarmee u vaak praat over de dingen die voor u belangrijk zijn?

Ja
Nee


ENDIF

ENDIF
IF SN002a_NoMore = a1

IF piIndex = 7
ELSE
Txt_FL_SN002

SN002_Roster
Noemt u hier de voornaam van de persoon met wie u [ HET VAAKST/ vaak] praat over zaken die belangrijk zijn voor u.

^FL_SN002_4

STRING

BLOCK

v1


Ik weet het niet
Ik wil het niet zeggen


ENDBLOCKCHECK (SN002_Roster = RESPONSE) OR (SN002_Roster_Why.v1 = RESPONSE) NED " {FLError[54]}"

IF SN002_Roster = RESPONSE
CHECK SN002_Roster_Why.v1 <> RESPONSE NED " [U hebt een tegenstrijdig antwoord gegeven.]"

ENDIFCHECK SN002_Roster_Why.v1.CARDINAL <= 1 NED " {FLError[56]}"

ENDIF
IF ((a2 IN SN002_Roster_Why.v1) OR (a1 IN SN002_Roster_Why.v1)) OR (SN002_Roster = '991')
ELSE

IF SN002_Roster = RESPONSE
ENDIFTxt_FL_SN005

SN005_NetworkRelationship
Wat is uw relatie met {SN002_Roster}?

Dit is mijn...

Echtgeno(o)t(e)/partner
Moeder
Vader
Schoonmoeder
Schoonvader
Stiefmoeder
Stiefvader
Broer
Zus
Kind
Stiefkind/kind huidige partner
Schoonzoon
Schoondochter
Kleinkind
Grootouder
Tante
Oom
Nicht
Neef
Ander familielid
Vriend/vriendin
(Ex-)collega
Buurman/vrouw
Ex-echtgeno(o)t(e)/ex-partner
Een geestelijke (bijvoorbeeld priester, dominee of rabbijn)
Therapeut of ander professionele zorgverlener
Huishoudelijke hulp of thuiszorgmedewerker
Geen van deze


IF SN005_NetworkRelationship = RESPONSE

IF SN005_NetworkRelationship <> a96
getRelationShip

IF NOT (RelationshipString = '') AND SN002_Roster <> EMPTY
ENDIF
IF SN005_NetworkRelationship = a2
ELSE
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDBLOCK
IF SN_Roster[7].SN002a_NoMore = a1
ENDIF

ENDIF

ENDIF
System preset value Sizeofsocialnetwork
LOOP cnt:= 1 TO 7

IF NOT ((SN_Roster[cnt].SN002_Roster = '') OR (SN_Roster[cnt].SN002_Roster = '991'))

IF (SN_Roster[cnt].SN005_NetworkRelationship = a10) OR (SN_Roster[cnt].SN005_NetworkRelationship = a11)
ENDIFgetRelationShip

ENDIF

ENDLOOP
IF Sizeofsocialnetwork > 0
Txt_FL_SN008

SN008_Intro_closeness
Nu volgt een aantal vragen over de personen waarmee u zich nauw verbonden voelt.

QuestionTextOnly

LOOP cnt:= 1 TO 7

BLOCK
getRelationShip

IF FLRosterName <> ''

IF (FLRosterRelation = a10) OR (FLRosterRelation = a11)

IF MN006_NumFamR <> 1

LOOP i:= 1 TO 20

IF NOT ((Preload.PartnerChildren[i].Name = '') OR Preload.PartnerChildren[i].Name = EMPTY)

IF Preload.PartnerChildren[i].Gender = a1
ELSE

IF Preload.PartnerChildren[i].Gender = a2
ENDIF

ENDIFTxt_SET_STRING

ENDIF

ENDLOOP
IF num_of_preloadchildren > 0
Txt_FL_SN018

SN018_PreloadMatch
U hebt net uw kind {FLRosterName} genoemd.

Wanneer dit kind eerder ook door uw partner of in een vorig interview is genoemd, selecteert u dit kind indien mogelijk in de onderstaande lijst.

^PreloadChild[1]
^PreloadChild[2]
^PreloadChild[3]
^PreloadChild[4]
^PreloadChild[5]
^PreloadChild[6]
^PreloadChild[7]
^PreloadChild[8]
^PreloadChild[9]
^PreloadChild[10]
^PreloadChild[11]
^PreloadChild[12]
^PreloadChild[13]
^PreloadChild[14]
^PreloadChild[15]
^PreloadChild[16]
^PreloadChild[17]
^PreloadChild[18]
^PreloadChild[19]
^PreloadChild[20]
^FLDefault[79]


IF (SN018_PreloadMatch = RESPONSE) AND (SN018_PreloadMatch <> a96)
ELSE
Txt_FL_SN005a

SN005a_Gender
Is {FLRosterName} {localRelationText} man of vrouw?

Man
Vrouw


ENDIF

ELSE
Txt_FL_SN005a

SN005a_Gender
Is {FLRosterName} {localRelationText} man of vrouw?

Man
Vrouw


ENDIF

ELSE
Txt_FL_SN006

SN006_NetworkProximity
Waar woont {FLRosterName} {localRelationText}?

In hetzelfde huishouden
In hetzelfde gebouw
Minder dan 1 kilometer van mijn woning vandaan
Tussen de 1 en 5 kilometer van mijn woning vandaan
Tussen de 5 en 25 kilometer van mijn woning vandaan
Tussen de 25 en 100 kilometer van mijn woning vandaan
Tussen de 100 en 500 kilometer van mijn woning vandaan
Meer dan 500 kilometer van mijn woning vandaan


ENDIF

ELSE

IF (FLRosterRelation = a1) AND ((MN002_Person[1].MaritalStatus = a1) OR (MN002_Person[1].MaritalStatus = a2))
ELSE

IF ((((((FLRosterRelation = a3) OR (FLRosterRelation = a5)) OR (FLRosterRelation = a7)) OR (FLRosterRelation = a8)) OR (FLRosterRelation = a12)) OR (FLRosterRelation = a17)) OR (FLRosterRelation = a19)
ELSE

IF ((((((FLRosterRelation = a2) OR (FLRosterRelation = a4)) OR (FLRosterRelation = a6)) OR (FLRosterRelation = a9)) OR (FLRosterRelation = a13)) OR (FLRosterRelation = a16)) OR (FLRosterRelation = a18)
ELSE
Txt_FL_SN005a

SN005a_Gender
Is {FLRosterName} {localRelationText} man of vrouw?

Man
Vrouw


ENDIF

ENDIF
IF NOT ((FLRosterRelation = a2) OR (FLRosterRelation = a3))
Txt_FL_SN006

SN006_NetworkProximity
Waar woont {FLRosterName} {localRelationText}?

In hetzelfde huishouden
In hetzelfde gebouw
Minder dan 1 kilometer van mijn woning vandaan
Tussen de 1 en 5 kilometer van mijn woning vandaan
Tussen de 5 en 25 kilometer van mijn woning vandaan
Tussen de 25 en 100 kilometer van mijn woning vandaan
Tussen de 100 en 500 kilometer van mijn woning vandaan
Meer dan 500 kilometer van mijn woning vandaan


ENDIF

ENDIF

ENDIF
IF NOT ((FLRosterRelation = a2) OR (FLRosterRelation = a3))

IF NOT (SN006_NetworkProximity = a1)
Txt_FL_SN007

SN007_NetworkContact
Hoe vaak hebt u in de afgelopen 12 maanden contact gehad met {FLRosterName} {localRelationText}, al dan niet persoonlijk, telefonisch, per post, via e-mail, of op een andere digitale manier?

Dagelijks
Enkele keren per week
Ongeveer één keer per week
Ongeveer één keer in de twee weken
Ongeveer één keer per maand
Minder dan één keer per maand
Nooit


ENDIF

ENDIFTxt_FL_SN009

SN009_Network_Closeness
Hoe nauw verbonden voelt u zich met {FLRosterName} {localRelationText}?

Niet nauw verbonden
Enigszins verbonden
Sterk verbonden
Zeer sterk verbonden


IF NOT (((FLRosterRelation = a10) OR (FLRosterRelation = a11)) OR (FLRosterRelation = a1))

SN027_YearOfBirthSNMember
In welk jaar is {FLRosterName} {localRelationText} geboren?

Als u het exacte geboortejaar niet weet, geeft u dan een schatting.

-100000000000000000..1000000000000000000
CHECK (SN027_YearOfBirthSNMember >= 1875) AND (SN027_YearOfBirthSNMember <= 2015) NED " [Vult u alstublieft een viercijferig jaartal in van 1875 tot en met 2015.]"

SN028_SNOcc
Welke van de volgende arbeidssituaties is het meest op {FLRosterName} van toepassing?

Voltijds werkzaam
Deeltijds werkzaam
Zelfstandig of werkzaam in eigen familiebedrijf
Werkloos
Volgt beroepsopleiding/herscholing/onderwijs
Ouderschapsverlof
Met (vervroegd) pensioen
Blijvend ziek of arbeidsongeschikt
Zorg voor huis of gezin
Anders


SN029_RelationshipStatus
Heeft {FLRosterName} een partner?

Geen partner
Woont samen met partner
Heeft een partner maar wonen niet samen


ELSE

IF ((FLRosterRelation = a10) OR (FLRosterRelation = a11)) AND (MN006_NumFamR <> 1)

IF (SN018_PreloadMatch = RESPONSE) AND (SN018_PreloadMatch <> a96)
ELSE

SN027_YearOfBirthSNMember
In welk jaar is {FLRosterName} {localRelationText} geboren?

Als u het exacte geboortejaar niet weet, geeft u dan een schatting.

-100000000000000000..1000000000000000000

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDBLOCK

ENDLOOP

ENDIF
IF Sec_SN.SN906_ChildInSocialNetwork > 0

LOOP cnt:= 1 TO 7

IF (SocialNetwork[cnt].SN005_NetworkRelationship = a10) OR (SocialNetwork[cnt].SN005_NetworkRelationship = a11)
ELSE
ENDIF

ENDLOOP

ENDIF
IF Sizeofsocialnetwork = 0
Txt_FL_SN017

SN017_Network_Satisfaction
U gaf aan dat er niemand is waarmee u praat over dingen die voor u belangrijk zijn, en dat er niemand is die belangrijk voor u is om een andere reden.
Hoe tevreden bent u met deze situatie?

U kunt antwoord geven op een schaal van 0 tot en met 10, waarbij
0 = helemaal ontevreden
en
10 = helemaal tevreden

-100000000000000000..1000000000000000000
CHECK (SN017_Network_Satisfaction >= 0) AND (SN017_Network_Satisfaction <= 10) NED " [Vult u alstublieft een getal in van 0 tot 10.]"

ELSE
Txt_FL_SN012

SN012_Network_Satisfaction
Globaal genomen, hoe tevreden bent u over de [ relatie die u hebt met de persoon/ relaties die u hebt met de personen] waarover we het zojuist hadden?

U kunt antwoord geven op een schaal van 0 tot en met 10, waarbij
0 = helemaal ontevreden
en
10 = helemaal tevreden

-100000000000000000..1000000000000000000
CHECK (SN012_Network_Satisfaction >= 0) AND (SN012_Network_Satisfaction <= 10) NED " [Vult u alstublieft een getal in van 0 tot 10.]"

ENDIF

ENDIF
LOOP cnt:= 1 TO 7

IF NOT (Preload.PreloadedSocialNetwork[cnt].Name = '')
getRelationShip

IF TempRelationshipString = ''
ELSE
ENDIF

ENDIF

ENDLOOP
BLOCK
Txt_MonthYear

LOOP X:= 1 TO 7

IF pName[X] <> EMPTY AND (pName[X] <> '')

BLOCK

LOOP Y:= 1 TO 7

IF FL_Unmatched_NEW_SN[Y] <> ''
ELSE
ENDIF

ENDLOOPTxt_MonthYear

IF NOT (((((((FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[1] = '') AND (FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[2] = '')) AND (FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[3] = '')) AND (FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[4] = '')) AND (FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[5] = '')) AND (FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[6] = '')) AND (FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[7] = ''))
TXT_THIS_INTERVIEW

THIS_INTERVIEW
[(' Zoals u zich misschien kunt herinneren, werd er bij het interview in' + piIDate) + ' gevraagd naar de personen die op dat moment belangrijk voor u waren.'/(' Zoals u zich misschien kunt herinneren, werd er bij het interview in' + piIDate) + ' gevraagd naar de personen die op dat moment belangrijk voor u waren.']^FL_THIS_INTERVIEW_1

Tijdens een eerder interview hebt u {piName} {piRelation} genoemd.

Is dit dezelfde persoon als genoemd bij één van de onderstaande antwoorden?
Zo ja, geeft u dan aan welke persoon het betreft door deze naam te selecteren.
Zo niet, kiest u dan voor 'Persoon is deze keer niet genoemd'.

Personen die tijdens deze vragenlijst zijn genoemd:

^FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[1]
^FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[2]
^FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[3]
^FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[4]
^FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[5]
^FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[6]
^FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[7]
^FLDefault[81]


IF (THIS_INTERVIEW = RESPONSE) AND (THIS_INTERVIEW <> a96)
ELSE

IF THIS_INTERVIEW = a96
Txt_FL_SN023

SN023_whathappnd
[(' Zoals u zich misschien herinnert toen u in' + piDate) + ' werd geïnterviewd, noemde u een aantal mensen die toen belangrijk voor u waren.
']
^FL_SN023_3
Wat is de voornaamste reden dat u deze keer {piName} niet noemde?

Ik ben ^piName vergeten, hij/zij zou wel inbegrepen moeten zijn
Ik ben verhuisd
^piName is verhuisd
^piName is overleden
Ik werd ziek of had een gezondheidsprobleem
^piName werd ziek of had een gezondheidsprobleem
Ik herken de genoemde persoon niet
We zijn niet langer nauw met elkaar verbonden
Fout, ^piName IS genoemd deze keer
Andere reden (specificeer)


IF THIS_INTERVIEW = a96
CHECK NOT (SN023_whathappnd = a9)

ENDIF
IF SN023_whathappnd = a97

SN024_Other
Welke andere reden?

STRING

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE
Txt_FL_SN023

SN023_whathappnd
[(' Zoals u zich misschien herinnert toen u in' + piDate) + ' werd geïnterviewd, noemde u een aantal mensen die toen belangrijk voor u waren.
']
^FL_SN023_3
Wat is de voornaamste reden dat u deze keer {piName} niet noemde?

Ik ben ^piName vergeten, hij/zij zou wel inbegrepen moeten zijn
Ik ben verhuisd
^piName is verhuisd
^piName is overleden
Ik werd ziek of had een gezondheidsprobleem
^piName werd ziek of had een gezondheidsprobleem
Ik herken de genoemde persoon niet
We zijn niet langer nauw met elkaar verbonden
Fout, ^piName IS genoemd deze keer
Andere reden (specificeer)


IF SN023_whathappnd = a97

SN024_Other
Welke andere reden?

STRING

ENDIF

ENDIF

ENDBLOCK

ENDIF

ENDLOOP

ENDBLOCK

SN015_Who_present
Wie was er in de buurt toen u de vragen over uw relaties beantwoordde?

^CodeAll

Ik was alleen
Partner was aanwezig
Kind(eren) waren aanwezig
Anders


IF SN015_Who_present.CARDINAL > 1
CHECK NOT (a1 IN SN015_Who_present) NED " [''Ik was alleen'' kan niet samen met een andere categorie.]"

ENDIF

ENDIF
System preset value SN902_TimeStampEnd
IF SN902_TimeStampEnd = EMPTY AND SN015_Who_present <> EMPTY
ENDIF

ENDBLOCK

ENDIF
BLOCK

System preset value DN901_TimeStampStart
IF DN901_TimeStampStart = EMPTY AND Parents <> EMPTY
ENDIF
BLOCK

IF (Preload.PRELOAD_DN026_NaturalParentAlive[1] <> a5) OR (Sec_SN.SN903_FatherInSocialNetwork = 1)

BLOCK

IF piParentAlive = 1

IF ((piIndex = 1) AND (Sec_SN.SN904_MotherInSocialNetwork = 1)) OR ((piIndex = 2) AND (Sec_SN.SN903_FatherInSocialNetwork = 1))
ELSE

IF (piIndex = 1) OR (piIndex = 2)
Txt_FL_DN026

DN026_NaturalParentAlive
Leeft [ uw/ uw] [ biologische/ biologische] [ moeder/ vader] nog?

Ja
Nee


IF DN026_NaturalParentAlive = a5
Txt_FL_DN127

DN127_YearOfDeathParent
[U hebt ons in een eerder interview verteld dat uw moeder al is overleden./U hebt ons in een eerder interview verteld dat uw vader al is overleden.] In welk jaar is [ uw/ uw] [ moeder/ vader] overleden?

-100000000000000000..1000000000000000000

BLOCK

v1


Ik weet het nietENDBLOCKCHECK (DN127_YearOfDeathParent = RESPONSE) OR (DN127_YearOfDeathParent_Why.v1 = RESPONSE) NED " {FLError[54]}"

IF DN127_YearOfDeathParent = RESPONSE
CHECK DN127_YearOfDeathParent_Why.v1 <> RESPONSE NED " [U hebt een tegenstrijdig antwoord gegeven.]"

ENDIFCHECK DN127_YearOfDeathParent_Why.v1.CARDINAL <= 1 NED " {FLError[56]}"

IF DN127_YearOfDeathParent = RESPONSE
CHECK (DN127_YearOfDeathParent >= 1800) AND (DN127_YearOfDeathParent <= 2015) NED " [Vult u alstublieft een viercijferig jaartal in van 1800 tot en met 2015.]"

ENDIF

ENDIF
IF DN026_NaturalParentAlive = a5
Txt_FL_DN027

DN027_AgeOfDeathParent
Hoe oud was [ uw/ uw] [ moeder/ vader] toen [ zij/ hij] overleed?
Vult u hier (hele) getallen in.

-100000000000000000..1000000000000000000

BLOCK

v1


Ik weet het nietENDBLOCKCHECK (DN027_AgeOfDeathParent = RESPONSE) OR (DN027_AgeOfDeathParent_Why.v1 = RESPONSE) NED " {FLError[54]}"

IF DN027_AgeOfDeathParent = RESPONSE
CHECK DN027_AgeOfDeathParent_Why.v1 <> RESPONSE NED " [U hebt een tegenstrijdig antwoord gegeven.]"

ENDIFCHECK DN027_AgeOfDeathParent_Why.v1.CARDINAL <= 1 NED " {FLError[56]}"

IF DN027_AgeOfDeathParent = RESPONSE
CHECK (DN027_AgeOfDeathParent >= 10) AND (DN027_AgeOfDeathParent <= 120) NED " [Vult u alstublieft een getal in van 10 tot 120.]"

ENDIF

ELSE

IF (DN026_NaturalParentAlive = a1) AND (MN101_Longitudinal = 0)
Txt_FL_DN028

DN028_AgeOfNaturalParent
Hoe oud is [ uw/ uw] [ moeder/ vader] nu?

-100000000000000000..1000000000000000000

BLOCK

v1


Ik weet het nietENDBLOCKCHECK (DN028_AgeOfNaturalParent = RESPONSE) OR (DN028_AgeOfNaturalParent_Why.v1 = RESPONSE) NED " {FLError[54]}"

IF DN028_AgeOfNaturalParent = RESPONSE
CHECK DN028_AgeOfNaturalParent_Why.v1 <> RESPONSE NED " [U hebt een tegenstrijdig antwoord gegeven.]"

ENDIFCHECK DN028_AgeOfNaturalParent_Why.v1.CARDINAL <= 1 NED " {FLError[56]}"

IF DN028_AgeOfNaturalParent = RESPONSE
CHECK (DN028_AgeOfNaturalParent >= 40) AND (DN028_AgeOfNaturalParent <= 120) NED " [Vult u alstublieft een getal in van 40 tot 120.]"

ENDIF
IF DN028_AgeOfNaturalParent = RESPONSE

IF DN028_AgeOfNaturalParent <= (MN808_AgeRespondent + 10)

DN028_AgeOfNaturalParent_Sign
^FLError[24]

QuestionTextOnly

DN028_AgeOfNaturalParent_Rem
Als u uw antwoord wilt aanpassen klikt u op de "Vorige-knop".
U kunt uw antwoord eventueel ook toelichten en hierna op de "Verder-knop" klikken.

OPEN

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF MN101_Longitudinal = 0
Txt_FL_DN028

DN028_AgeOfNaturalParent
Hoe oud is [ uw/ uw] [ moeder/ vader] nu?

-100000000000000000..1000000000000000000

IF DN028_AgeOfNaturalParent = RESPONSE

IF DN028_AgeOfNaturalParent <= (MN808_AgeRespondent + 10)

DN028_AgeOfNaturalParent_Sign
^FLError[24]

QuestionTextOnly

DN028_AgeOfNaturalParent_Rem
Als u uw antwoord wilt aanpassen klikt u op de "Vorige-knop".
U kunt uw antwoord eventueel ook toelichten en hierna op de "Verder-knop" klikken.

OPEN

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE
Txt_FL_DN127

DN127_YearOfDeathParent
[U hebt ons in een eerder interview verteld dat uw moeder al is overleden./U hebt ons in een eerder interview verteld dat uw vader al is overleden.] In welk jaar is [ uw/ uw] [ moeder/ vader] overleden?

-100000000000000000..1000000000000000000

BLOCK

v1


Ik weet het nietENDBLOCKCHECK (DN127_YearOfDeathParent = RESPONSE) OR (DN127_YearOfDeathParent_Why.v1 = RESPONSE) NED " {FLError[54]}"

IF DN127_YearOfDeathParent = RESPONSE
CHECK DN127_YearOfDeathParent_Why.v1 <> RESPONSE NED " [U hebt een tegenstrijdig antwoord gegeven.]"

ENDIFCHECK DN127_YearOfDeathParent_Why.v1.CARDINAL <= 1 NED " {FLError[56]}"

ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0
Txt_FL_DN629

DN629_JobSitParent10
Wat beschrijft over het algemeen het beste de positie op de arbeidsmarkt van [ uw/ uw] [ moeder/ vader] toen u ongeveer 10 jaar oud was?

Gepensioneerd of vervroegd gepensioneerd
In loondienst of zelfstandige (incl. werkzaam in familiebedrijf)
Werkloos
Langdurig ziek, arbeidsongeschikt of gehandicapt
Zorgend voor huishouden of gezin
Anders (renteniert, leeft van huur inkomsten, student, vrijwilligerswerk)


IF DN629_JobSitParent10 = a2
Txt_FL_DN029

DN029_JobOfParent10
Wat was het beroep van [ uw/ uw] [ moeder/ vader] toen u ongeveer 10 jaar oud was?

Geeft u alstublieft de exacte naam of titel.

Wanneer u begint met typen verschijnt automatisch een lijst met beroepen in beeld.
Selecteert u het juiste beroep met uw muis en klikt u daarna op 'Verder'.
Staat het beroep niet in de lijst? Typt u dan het beroep voluit en klikt u op 'Verder'.


STRING

ENDIFTxt_FL_DN051

DN051_HighestEduParent
Wat is het hoogste opleidingsniveau dat [ uw/ uw] [ moeder/ vader] heeft afgerond met een diploma of certificaat?

Wanneer het een buitenlands diploma betreft, probeert u dit dan onder te brengen in één van onderstaande categorieën. Als dit niet mogelijk is, kiest u dan voor de 'Anders' optie en vult u het opleidingsniveau in op het volgende scherm.

Op de volgende pagina wordt naar de eventuele vervolgopleiding gevraagd.

Niet naar school geweest
Basisschool niet afgemaakt
Alleen basisschool (inclusief speciaal onderwijs)
LBO, VBO, LEAO, LTS ambachtsschool, huishoudschool, LHNO, LAVO/VGLO, VMBO (niveaus 1-3; basisberoepsgericht, kaderberoepsgericht, gemengd)
MULO, ULO, MAVO, VMBO (niveau 4; theoretische leerweg); HAVO jaar 3
HAVO, middelbare school voor meisjes (MMS/MSVM)
VWO, HBS, atheneum, gymnasium

Geen diploma/zit nog op school
Anders


IF DN051_HighestEduParent = a97
Txt_FL_DN052

DN052_OtherHighestEduParent
Welk ander schooldiploma of certificaat heeft [ uw/ uw] [ moeder/ vader] verkregen?

STRING

ENDIFTxt_FL_DN053

DN053_FurtherEduParent
Welke vervolgopleiding(en) heeft [ uw/ uw] [ moeder/ vader] afgerond met een diploma of certificaat?

^CodeAll

Geen verdere opleiding
KMBO, leerlingwezen, MBO niveau 1, MEAO, MTS (duur 2 jaar)
MBO niveau 2 en 3, MEAO, MTS (duur 2-3 jaar)
MBO niveau 4, MEAO, MTS (duur 4 jaar)
MBO-plus voor havisten
Propedeuse WO, Open Universiteit-certificaat
Korte HBO-opleiding einddiploma (2 of 3 jaar), kweekschool, conservatorium, MO-acten)
Bachelor HBO
Bachelor universiteit
HBO: Master's degree, tweede fase opleidingen; Post HBO-opleidingen (bv. accountant NIVRA), pre-masteronderwijs voor HBO
WO/universiteit: Master's degree, tweede fase opleidingen; ingenieur, meester, doctorandus
Doctoraat/gepromoveerd
Nog bezig met opleiding
Anders


IF a97 IN DN053_FurtherEduParent
Txt_FL_DN054

DN054_WhichOtherEduParent
Welke andere vervolgopleiding heeft [ u/ u] [ moeder/ vader] afgerond met een diploma of certificaat?

STRING

ENDIF

ENDIF
IF piParentAlive = 1

IF (piIndex = 2) OR (piIndex = 1)

IF DN026_NaturalParentAlive = a1
Txt_FL_DN030

DN030_LivingPlaceParent
Waar woont [ uw/ uw] [ moeder/ vader]?

In hetzelfde huishouden
In hetzelfde gebouw
Minder dan 1 kilometer van mijn woning vandaan
Tussen de 1 en 5 kilometer van mijn woning vandaan
Tussen de 5 en 25 kilometer van mijn woning vandaan
Tussen de 25 en 100 kilometer van mijn woning vandaan
Tussen de 100 en 500 kilometer van mijn woning vandaan
Meer dan 500 kilometer van mijn woning vandaan


IF DN030_LivingPlaceParent > a1
Txt_FL_DN032

DN032_ContactDuringPast12Months
Hoe vaak hebt u in de afgelopen 12 maanden contact gehad met [ uw/ uw] [ moeder/ vader], al dan niet persoonlijk, telefonisch, per post, via e-mail, of op een andere (digitale) manier?

Dagelijks
Enkele keren per week
Ongeveer één keer per week
Ongeveer één keer in de twee weken
Ongeveer één keer per maand
Minder dan één keer per maand
Nooit


ENDIFTxt_FL_DN033

DN033_HealthParent
Hoe zou u de gezondheid van [ uw/ uw] [ moeder/ vader] omschrijven?

Deze is...

Uitstekend
Heel goed
Goed
Redelijk
Slecht


ENDIF

ELSE
Txt_FL_DN033

DN033_HealthParent
Hoe zou u de gezondheid van [ uw/ uw] [ moeder/ vader] omschrijven?

Deze is...

Uitstekend
Heel goed
Goed
Redelijk
Slecht


ENDIF

ENDIF

ENDBLOCK

ELSE

BLOCK

IF piParentAlive = 1

IF ((piIndex = 1) AND (Sec_SN.SN904_MotherInSocialNetwork = 1)) OR ((piIndex = 2) AND (Sec_SN.SN903_FatherInSocialNetwork = 1))
ELSE

IF (piIndex = 1) OR (piIndex = 2)
Txt_FL_DN026

DN026_NaturalParentAlive
Leeft [ uw/ uw] [ biologische/ biologische] [ moeder/ vader] nog?

Ja
Nee


IF DN026_NaturalParentAlive = a5
Txt_FL_DN127

DN127_YearOfDeathParent
[U hebt ons in een eerder interview verteld dat uw moeder al is overleden./U hebt ons in een eerder interview verteld dat uw vader al is overleden.] In welk jaar is [ uw/ uw] [ moeder/ vader] overleden?

-100000000000000000..1000000000000000000

BLOCK

v1


Ik weet het nietENDBLOCKCHECK (DN127_YearOfDeathParent = RESPONSE) OR (DN127_YearOfDeathParent_Why.v1 = RESPONSE) NED " {FLError[54]}"

IF DN127_YearOfDeathParent = RESPONSE
CHECK DN127_YearOfDeathParent_Why.v1 <> RESPONSE NED " [U hebt een tegenstrijdig antwoord gegeven.]"

ENDIFCHECK DN127_YearOfDeathParent_Why.v1.CARDINAL <= 1 NED " {FLError[56]}"

IF DN127_YearOfDeathParent = RESPONSE
CHECK (DN127_YearOfDeathParent >= 1800) AND (DN127_YearOfDeathParent <= 2015) NED " [Vult u alstublieft een viercijferig jaartal in van 1800 tot en met 2015.]"

ENDIF

ENDIF
IF DN026_NaturalParentAlive = a5
Txt_FL_DN027

DN027_AgeOfDeathParent
Hoe oud was [ uw/ uw] [ moeder/ vader] toen [ zij/ hij] overleed?
Vult u hier (hele) getallen in.

-100000000000000000..1000000000000000000

BLOCK

v1


Ik weet het nietENDBLOCKCHECK (DN027_AgeOfDeathParent = RESPONSE) OR (DN027_AgeOfDeathParent_Why.v1 = RESPONSE) NED " {FLError[54]}"

IF DN027_AgeOfDeathParent = RESPONSE
CHECK DN027_AgeOfDeathParent_Why.v1 <> RESPONSE NED " [U hebt een tegenstrijdig antwoord gegeven.]"

ENDIFCHECK DN027_AgeOfDeathParent_Why.v1.CARDINAL <= 1 NED " {FLError[56]}"

IF DN027_AgeOfDeathParent = RESPONSE
CHECK (DN027_AgeOfDeathParent >= 10) AND (DN027_AgeOfDeathParent <= 120) NED " [Vult u alstublieft een getal in van 10 tot 120.]"

ENDIF

ELSE

IF (DN026_NaturalParentAlive = a1) AND (MN101_Longitudinal = 0)
Txt_FL_DN028

DN028_AgeOfNaturalParent
Hoe oud is [ uw/ uw] [ moeder/ vader] nu?

-100000000000000000..1000000000000000000

BLOCK

v1


Ik weet het nietENDBLOCKCHECK (DN028_AgeOfNaturalParent = RESPONSE) OR (DN028_AgeOfNaturalParent_Why.v1 = RESPONSE) NED " {FLError[54]}"

IF DN028_AgeOfNaturalParent = RESPONSE
CHECK DN028_AgeOfNaturalParent_Why.v1 <> RESPONSE NED " [U hebt een tegenstrijdig antwoord gegeven.]"

ENDIFCHECK DN028_AgeOfNaturalParent_Why.v1.CARDINAL <= 1 NED " {FLError[56]}"

IF DN028_AgeOfNaturalParent = RESPONSE
CHECK (DN028_AgeOfNaturalParent >= 40) AND (DN028_AgeOfNaturalParent <= 120) NED " [Vult u alstublieft een getal in van 40 tot 120.]"

ENDIF
IF DN028_AgeOfNaturalParent = RESPONSE

IF DN028_AgeOfNaturalParent <= (MN808_AgeRespondent + 10)

DN028_AgeOfNaturalParent_Sign
^FLError[24]

QuestionTextOnly

DN028_AgeOfNaturalParent_Rem
Als u uw antwoord wilt aanpassen klikt u op de "Vorige-knop".
U kunt uw antwoord eventueel ook toelichten en hierna op de "Verder-knop" klikken.

OPEN

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF MN101_Longitudinal = 0
Txt_FL_DN028

DN028_AgeOfNaturalParent
Hoe oud is [ uw/ uw] [ moeder/ vader] nu?

-100000000000000000..1000000000000000000

IF DN028_AgeOfNaturalParent = RESPONSE

IF DN028_AgeOfNaturalParent <= (MN808_AgeRespondent + 10)

DN028_AgeOfNaturalParent_Sign
^FLError[24]

QuestionTextOnly

DN028_AgeOfNaturalParent_Rem
Als u uw antwoord wilt aanpassen klikt u op de "Vorige-knop".
U kunt uw antwoord eventueel ook toelichten en hierna op de "Verder-knop" klikken.

OPEN

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE
Txt_FL_DN127

DN127_YearOfDeathParent
[U hebt ons in een eerder interview verteld dat uw moeder al is overleden./U hebt ons in een eerder interview verteld dat uw vader al is overleden.] In welk jaar is [ uw/ uw] [ moeder/ vader] overleden?

-100000000000000000..1000000000000000000

BLOCK

v1


Ik weet het nietENDBLOCKCHECK (DN127_YearOfDeathParent = RESPONSE) OR (DN127_YearOfDeathParent_Why.v1 = RESPONSE) NED " {FLError[54]}"

IF DN127_YearOfDeathParent = RESPONSE
CHECK DN127_YearOfDeathParent_Why.v1 <> RESPONSE NED " [U hebt een tegenstrijdig antwoord gegeven.]"

ENDIFCHECK DN127_YearOfDeathParent_Why.v1.CARDINAL <= 1 NED " {FLError[56]}"

ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0
Txt_FL_DN629

DN629_JobSitParent10
Wat beschrijft over het algemeen het beste de positie op de arbeidsmarkt van [ uw/ uw] [ moeder/ vader] toen u ongeveer 10 jaar oud was?

Gepensioneerd of vervroegd gepensioneerd
In loondienst of zelfstandige (incl. werkzaam in familiebedrijf)
Werkloos
Langdurig ziek, arbeidsongeschikt of gehandicapt
Zorgend voor huishouden of gezin
Anders (renteniert, leeft van huur inkomsten, student, vrijwilligerswerk)


IF DN629_JobSitParent10 = a2
Txt_FL_DN029

DN029_JobOfParent10
Wat was het beroep van [ uw/ uw] [ moeder/ vader] toen u ongeveer 10 jaar oud was?

Geeft u alstublieft de exacte naam of titel.

Wanneer u begint met typen verschijnt automatisch een lijst met beroepen in beeld.
Selecteert u het juiste beroep met uw muis en klikt u daarna op 'Verder'.
Staat het beroep niet in de lijst? Typt u dan het beroep voluit en klikt u op 'Verder'.


STRING

ENDIFTxt_FL_DN051

DN051_HighestEduParent
Wat is het hoogste opleidingsniveau dat [ uw/ uw] [ moeder/ vader] heeft afgerond met een diploma of certificaat?

Wanneer het een buitenlands diploma betreft, probeert u dit dan onder te brengen in één van onderstaande categorieën. Als dit niet mogelijk is, kiest u dan voor de 'Anders' optie en vult u het opleidingsniveau in op het volgende scherm.

Op de volgende pagina wordt naar de eventuele vervolgopleiding gevraagd.

Niet naar school geweest
Basisschool niet afgemaakt
Alleen basisschool (inclusief speciaal onderwijs)
LBO, VBO, LEAO, LTS ambachtsschool, huishoudschool, LHNO, LAVO/VGLO, VMBO (niveaus 1-3; basisberoepsgericht, kaderberoepsgericht, gemengd)
MULO, ULO, MAVO, VMBO (niveau 4; theoretische leerweg); HAVO jaar 3
HAVO, middelbare school voor meisjes (MMS/MSVM)
VWO, HBS, atheneum, gymnasium

Geen diploma/zit nog op school
Anders


IF DN051_HighestEduParent = a97
Txt_FL_DN052

DN052_OtherHighestEduParent
Welk ander schooldiploma of certificaat heeft [ uw/ uw] [ moeder/ vader] verkregen?

STRING

ENDIFTxt_FL_DN053

DN053_FurtherEduParent
Welke vervolgopleiding(en) heeft [ uw/ uw] [ moeder/ vader] afgerond met een diploma of certificaat?

^CodeAll

Geen verdere opleiding
KMBO, leerlingwezen, MBO niveau 1, MEAO, MTS (duur 2 jaar)
MBO niveau 2 en 3, MEAO, MTS (duur 2-3 jaar)
MBO niveau 4, MEAO, MTS (duur 4 jaar)
MBO-plus voor havisten
Propedeuse WO, Open Universiteit-certificaat
Korte HBO-opleiding einddiploma (2 of 3 jaar), kweekschool, conservatorium, MO-acten)
Bachelor HBO
Bachelor universiteit
HBO: Master's degree, tweede fase opleidingen; Post HBO-opleidingen (bv. accountant NIVRA), pre-masteronderwijs voor HBO
WO/universiteit: Master's degree, tweede fase opleidingen; ingenieur, meester, doctorandus
Doctoraat/gepromoveerd
Nog bezig met opleiding
Anders


IF a97 IN DN053_FurtherEduParent
Txt_FL_DN054

DN054_WhichOtherEduParent
Welke andere vervolgopleiding heeft [ u/ u] [ moeder/ vader] afgerond met een diploma of certificaat?

STRING

ENDIF

ENDIF
IF piParentAlive = 1

IF (piIndex = 2) OR (piIndex = 1)

IF DN026_NaturalParentAlive = a1
Txt_FL_DN030

DN030_LivingPlaceParent
Waar woont [ uw/ uw] [ moeder/ vader]?

In hetzelfde huishouden
In hetzelfde gebouw
Minder dan 1 kilometer van mijn woning vandaan
Tussen de 1 en 5 kilometer van mijn woning vandaan
Tussen de 5 en 25 kilometer van mijn woning vandaan
Tussen de 25 en 100 kilometer van mijn woning vandaan
Tussen de 100 en 500 kilometer van mijn woning vandaan
Meer dan 500 kilometer van mijn woning vandaan


IF DN030_LivingPlaceParent > a1
Txt_FL_DN032

DN032_ContactDuringPast12Months
Hoe vaak hebt u in de afgelopen 12 maanden contact gehad met [ uw/ uw] [ moeder/ vader], al dan niet persoonlijk, telefonisch, per post, via e-mail, of op een andere (digitale) manier?

Dagelijks
Enkele keren per week
Ongeveer één keer per week
Ongeveer één keer in de twee weken
Ongeveer één keer per maand
Minder dan één keer per maand
Nooit


ENDIFTxt_FL_DN033

DN033_HealthParent
Hoe zou u de gezondheid van [ uw/ uw] [ moeder/ vader] omschrijven?

Deze is...

Uitstekend
Heel goed
Goed
Redelijk
Slecht


ENDIF

ELSE
Txt_FL_DN033

DN033_HealthParent
Hoe zou u de gezondheid van [ uw/ uw] [ moeder/ vader] omschrijven?

Deze is...

Uitstekend
Heel goed
Goed
Redelijk
Slecht


ENDIF

ENDIF

ENDBLOCK

ENDIF
IF (Preload.PRELOAD_DN026_NaturalParentAlive[2] <> a5) OR (Sec_SN.SN904_MotherInSocialNetwork = 1)

BLOCK

IF piParentAlive = 1

IF ((piIndex = 1) AND (Sec_SN.SN904_MotherInSocialNetwork = 1)) OR ((piIndex = 2) AND (Sec_SN.SN903_FatherInSocialNetwork = 1))
ELSE

IF (piIndex = 1) OR (piIndex = 2)
Txt_FL_DN026

DN026_NaturalParentAlive
Leeft [ uw/ uw] [ biologische/ biologische] [ moeder/ vader] nog?

Ja
Nee


IF DN026_NaturalParentAlive = a5
Txt_FL_DN127

DN127_YearOfDeathParent
[U hebt ons in een eerder interview verteld dat uw moeder al is overleden./U hebt ons in een eerder interview verteld dat uw vader al is overleden.] In welk jaar is [ uw/ uw] [ moeder/ vader] overleden?

-100000000000000000..1000000000000000000

BLOCK

v1


Ik weet het nietENDBLOCKCHECK (DN127_YearOfDeathParent = RESPONSE) OR (DN127_YearOfDeathParent_Why.v1 = RESPONSE) NED " {FLError[54]}"

IF DN127_YearOfDeathParent = RESPONSE
CHECK DN127_YearOfDeathParent_Why.v1 <> RESPONSE NED " [U hebt een tegenstrijdig antwoord gegeven.]"

ENDIFCHECK DN127_YearOfDeathParent_Why.v1.CARDINAL <= 1 NED " {FLError[56]}"

IF DN127_YearOfDeathParent = RESPONSE
CHECK (DN127_YearOfDeathParent >= 1800) AND (DN127_YearOfDeathParent <= 2015) NED " [Vult u alstublieft een viercijferig jaartal in van 1800 tot en met 2015.]"

ENDIF

ENDIF
IF DN026_NaturalParentAlive = a5
Txt_FL_DN027

DN027_AgeOfDeathParent
Hoe oud was [ uw/ uw] [ moeder/ vader] toen [ zij/ hij] overleed?
Vult u hier (hele) getallen in.

-100000000000000000..1000000000000000000

BLOCK

v1


Ik weet het nietENDBLOCKCHECK (DN027_AgeOfDeathParent = RESPONSE) OR (DN027_AgeOfDeathParent_Why.v1 = RESPONSE) NED " {FLError[54]}"

IF DN027_AgeOfDeathParent = RESPONSE
CHECK DN027_AgeOfDeathParent_Why.v1 <> RESPONSE NED " [U hebt een tegenstrijdig antwoord gegeven.]"

ENDIFCHECK DN027_AgeOfDeathParent_Why.v1.CARDINAL <= 1 NED " {FLError[56]}"

IF DN027_AgeOfDeathParent = RESPONSE
CHECK (DN027_AgeOfDeathParent >= 10) AND (DN027_AgeOfDeathParent <= 120) NED " [Vult u alstublieft een getal in van 10 tot 120.]"

ENDIF

ELSE

IF (DN026_NaturalParentAlive = a1) AND (MN101_Longitudinal = 0)
Txt_FL_DN028

DN028_AgeOfNaturalParent
Hoe oud is [ uw/ uw] [ moeder/ vader] nu?

-100000000000000000..1000000000000000000

BLOCK

v1


Ik weet het nietENDBLOCKCHECK (DN028_AgeOfNaturalParent = RESPONSE) OR (DN028_AgeOfNaturalParent_Why.v1 = RESPONSE) NED " {FLError[54]}"

IF DN028_AgeOfNaturalParent = RESPONSE
CHECK DN028_AgeOfNaturalParent_Why.v1 <> RESPONSE NED " [U hebt een tegenstrijdig antwoord gegeven.]"

ENDIFCHECK DN028_AgeOfNaturalParent_Why.v1.CARDINAL <= 1 NED " {FLError[56]}"

IF DN028_AgeOfNaturalParent = RESPONSE
CHECK (DN028_AgeOfNaturalParent >= 40) AND (DN028_AgeOfNaturalParent <= 120) NED " [Vult u alstublieft een getal in van 40 tot 120.]"

ENDIF
IF DN028_AgeOfNaturalParent = RESPONSE

IF DN028_AgeOfNaturalParent <= (MN808_AgeRespondent + 10)

DN028_AgeOfNaturalParent_Sign
^FLError[24]

QuestionTextOnly

DN028_AgeOfNaturalParent_Rem
Als u uw antwoord wilt aanpassen klikt u op de "Vorige-knop".
U kunt uw antwoord eventueel ook toelichten en hierna op de "Verder-knop" klikken.

OPEN

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF MN101_Longitudinal = 0
Txt_FL_DN028

DN028_AgeOfNaturalParent
Hoe oud is [ uw/ uw] [ moeder/ vader] nu?

-100000000000000000..1000000000000000000

IF DN028_AgeOfNaturalParent = RESPONSE

IF DN028_AgeOfNaturalParent <= (MN808_AgeRespondent + 10)

DN028_AgeOfNaturalParent_Sign
^FLError[24]

QuestionTextOnly

DN028_AgeOfNaturalParent_Rem
Als u uw antwoord wilt aanpassen klikt u op de "Vorige-knop".
U kunt uw antwoord eventueel ook toelichten en hierna op de "Verder-knop" klikken.

OPEN

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE
Txt_FL_DN127

DN127_YearOfDeathParent
[U hebt ons in een eerder interview verteld dat uw moeder al is overleden./U hebt ons in een eerder interview verteld dat uw vader al is overleden.] In welk jaar is [ uw/ uw] [ moeder/ vader] overleden?

-100000000000000000..1000000000000000000

BLOCK

v1


Ik weet het nietENDBLOCKCHECK (DN127_YearOfDeathParent = RESPONSE) OR (DN127_YearOfDeathParent_Why.v1 = RESPONSE) NED " {FLError[54]}"

IF DN127_YearOfDeathParent = RESPONSE
CHECK DN127_YearOfDeathParent_Why.v1 <> RESPONSE NED " [U hebt een tegenstrijdig antwoord gegeven.]"

ENDIFCHECK DN127_YearOfDeathParent_Why.v1.CARDINAL <= 1 NED " {FLError[56]}"

ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0
Txt_FL_DN629

DN629_JobSitParent10
Wat beschrijft over het algemeen het beste de positie op de arbeidsmarkt van [ uw/ uw] [ moeder/ vader] toen u ongeveer 10 jaar oud was?

Gepensioneerd of vervroegd gepensioneerd
In loondienst of zelfstandige (incl. werkzaam in familiebedrijf)
Werkloos
Langdurig ziek, arbeidsongeschikt of gehandicapt
Zorgend voor huishouden of gezin
Anders (renteniert, leeft van huur inkomsten, student, vrijwilligerswerk)


IF DN629_JobSitParent10 = a2
Txt_FL_DN029

DN029_JobOfParent10
Wat was het beroep van [ uw/ uw] [ moeder/ vader] toen u ongeveer 10 jaar oud was?

Geeft u alstublieft de exacte naam of titel.

Wanneer u begint met typen verschijnt automatisch een lijst met beroepen in beeld.
Selecteert u het juiste beroep met uw muis en klikt u daarna op 'Verder'.
Staat het beroep niet in de lijst? Typt u dan het beroep voluit en klikt u op 'Verder'.


STRING

ENDIFTxt_FL_DN051

DN051_HighestEduParent
Wat is het hoogste opleidingsniveau dat [ uw/ uw] [ moeder/ vader] heeft afgerond met een diploma of certificaat?

Wanneer het een buitenlands diploma betreft, probeert u dit dan onder te brengen in één van onderstaande categorieën. Als dit niet mogelijk is, kiest u dan voor de 'Anders' optie en vult u het opleidingsniveau in op het volgende scherm.

Op de volgende pagina wordt naar de eventuele vervolgopleiding gevraagd.

Niet naar school geweest
Basisschool niet afgemaakt
Alleen basisschool (inclusief speciaal onderwijs)
LBO, VBO, LEAO, LTS ambachtsschool, huishoudschool, LHNO, LAVO/VGLO, VMBO (niveaus 1-3; basisberoepsgericht, kaderberoepsgericht, gemengd)
MULO, ULO, MAVO, VMBO (niveau 4; theoretische leerweg); HAVO jaar 3
HAVO, middelbare school voor meisjes (MMS/MSVM)
VWO, HBS, atheneum, gymnasium

Geen diploma/zit nog op school
Anders


IF DN051_HighestEduParent = a97
Txt_FL_DN052

DN052_OtherHighestEduParent
Welk ander schooldiploma of certificaat heeft [ uw/ uw] [ moeder/ vader] verkregen?

STRING

ENDIFTxt_FL_DN053

DN053_FurtherEduParent
Welke vervolgopleiding(en) heeft [ uw/ uw] [ moeder/ vader] afgerond met een diploma of certificaat?

^CodeAll

Geen verdere opleiding
KMBO, leerlingwezen, MBO niveau 1, MEAO, MTS (duur 2 jaar)
MBO niveau 2 en 3, MEAO, MTS (duur 2-3 jaar)
MBO niveau 4, MEAO, MTS (duur 4 jaar)
MBO-plus voor havisten
Propedeuse WO, Open Universiteit-certificaat
Korte HBO-opleiding einddiploma (2 of 3 jaar), kweekschool, conservatorium, MO-acten)
Bachelor HBO
Bachelor universiteit
HBO: Master's degree, tweede fase opleidingen; Post HBO-opleidingen (bv. accountant NIVRA), pre-masteronderwijs voor HBO
WO/universiteit: Master's degree, tweede fase opleidingen; ingenieur, meester, doctorandus
Doctoraat/gepromoveerd
Nog bezig met opleiding
Anders


IF a97 IN DN053_FurtherEduParent
Txt_FL_DN054

DN054_WhichOtherEduParent
Welke andere vervolgopleiding heeft [ u/ u] [ moeder/ vader] afgerond met een diploma of certificaat?

STRING

ENDIF

ENDIF
IF piParentAlive = 1

IF (piIndex = 2) OR (piIndex = 1)

IF DN026_NaturalParentAlive = a1
Txt_FL_DN030

DN030_LivingPlaceParent
Waar woont [ uw/ uw] [ moeder/ vader]?

In hetzelfde huishouden
In hetzelfde gebouw
Minder dan 1 kilometer van mijn woning vandaan
Tussen de 1 en 5 kilometer van mijn woning vandaan
Tussen de 5 en 25 kilometer van mijn woning vandaan
Tussen de 25 en 100 kilometer van mijn woning vandaan
Tussen de 100 en 500 kilometer van mijn woning vandaan
Meer dan 500 kilometer van mijn woning vandaan


IF DN030_LivingPlaceParent > a1
Txt_FL_DN032

DN032_ContactDuringPast12Months
Hoe vaak hebt u in de afgelopen 12 maanden contact gehad met [ uw/ uw] [ moeder/ vader], al dan niet persoonlijk, telefonisch, per post, via e-mail, of op een andere (digitale) manier?

Dagelijks
Enkele keren per week
Ongeveer één keer per week
Ongeveer één keer in de twee weken
Ongeveer één keer per maand
Minder dan één keer per maand
Nooit


ENDIFTxt_FL_DN033

DN033_HealthParent
Hoe zou u de gezondheid van [ uw/ uw] [ moeder/ vader] omschrijven?

Deze is...

Uitstekend
Heel goed
Goed
Redelijk
Slecht


ENDIF

ELSE
Txt_FL_DN033

DN033_HealthParent
Hoe zou u de gezondheid van [ uw/ uw] [ moeder/ vader] omschrijven?

Deze is...

Uitstekend
Heel goed
Goed
Redelijk
Slecht


ENDIF

ENDIF

ENDBLOCK

ELSE

BLOCK

IF piParentAlive = 1

IF ((piIndex = 1) AND (Sec_SN.SN904_MotherInSocialNetwork = 1)) OR ((piIndex = 2) AND (Sec_SN.SN903_FatherInSocialNetwork = 1))
ELSE

IF (piIndex = 1) OR (piIndex = 2)
Txt_FL_DN026

DN026_NaturalParentAlive
Leeft [ uw/ uw] [ biologische/ biologische] [ moeder/ vader] nog?

Ja
Nee


IF DN026_NaturalParentAlive = a5
Txt_FL_DN127

DN127_YearOfDeathParent
[U hebt ons in een eerder interview verteld dat uw moeder al is overleden./U hebt ons in een eerder interview verteld dat uw vader al is overleden.] In welk jaar is [ uw/ uw] [ moeder/ vader] overleden?

-100000000000000000..1000000000000000000

BLOCK

v1


Ik weet het nietENDBLOCKCHECK (DN127_YearOfDeathParent = RESPONSE) OR (DN127_YearOfDeathParent_Why.v1 = RESPONSE) NED " {FLError[54]}"

IF DN127_YearOfDeathParent = RESPONSE
CHECK DN127_YearOfDeathParent_Why.v1 <> RESPONSE NED " [U hebt een tegenstrijdig antwoord gegeven.]"

ENDIFCHECK DN127_YearOfDeathParent_Why.v1.CARDINAL <= 1 NED " {FLError[56]}"

IF DN127_YearOfDeathParent = RESPONSE
CHECK (DN127_YearOfDeathParent >= 1800) AND (DN127_YearOfDeathParent <= 2015) NED " [Vult u alstublieft een viercijferig jaartal in van 1800 tot en met 2015.]"

ENDIF

ENDIF
IF DN026_NaturalParentAlive = a5
Txt_FL_DN027

DN027_AgeOfDeathParent
Hoe oud was [ uw/ uw] [ moeder/ vader] toen [ zij/ hij] overleed?
Vult u hier (hele) getallen in.

-100000000000000000..1000000000000000000

BLOCK

v1


Ik weet het nietENDBLOCKCHECK (DN027_AgeOfDeathParent = RESPONSE) OR (DN027_AgeOfDeathParent_Why.v1 = RESPONSE) NED " {FLError[54]}"

IF DN027_AgeOfDeathParent = RESPONSE
CHECK DN027_AgeOfDeathParent_Why.v1 <> RESPONSE NED " [U hebt een tegenstrijdig antwoord gegeven.]"

ENDIFCHECK DN027_AgeOfDeathParent_Why.v1.CARDINAL <= 1 NED " {FLError[56]}"

IF DN027_AgeOfDeathParent = RESPONSE
CHECK (DN027_AgeOfDeathParent >= 10) AND (DN027_AgeOfDeathParent <= 120) NED " [Vult u alstublieft een getal in van 10 tot 120.]"

ENDIF

ELSE

IF (DN026_NaturalParentAlive = a1) AND (MN101_Longitudinal = 0)
Txt_FL_DN028

DN028_AgeOfNaturalParent
Hoe oud is [ uw/ uw] [ moeder/ vader] nu?

-100000000000000000..1000000000000000000

BLOCK

v1


Ik weet het nietENDBLOCKCHECK (DN028_AgeOfNaturalParent = RESPONSE) OR (DN028_AgeOfNaturalParent_Why.v1 = RESPONSE) NED " {FLError[54]}"

IF DN028_AgeOfNaturalParent = RESPONSE
CHECK DN028_AgeOfNaturalParent_Why.v1 <> RESPONSE NED " [U hebt een tegenstrijdig antwoord gegeven.]"

ENDIFCHECK DN028_AgeOfNaturalParent_Why.v1.CARDINAL <= 1 NED " {FLError[56]}"

IF DN028_AgeOfNaturalParent = RESPONSE
CHECK (DN028_AgeOfNaturalParent >= 40) AND (DN028_AgeOfNaturalParent <= 120) NED " [Vult u alstublieft een getal in van 40 tot 120.]"

ENDIF
IF DN028_AgeOfNaturalParent = RESPONSE

IF DN028_AgeOfNaturalParent <= (MN808_AgeRespondent + 10)

DN028_AgeOfNaturalParent_Sign
^FLError[24]

QuestionTextOnly

DN028_AgeOfNaturalParent_Rem
Als u uw antwoord wilt aanpassen klikt u op de "Vorige-knop".
U kunt uw antwoord eventueel ook toelichten en hierna op de "Verder-knop" klikken.

OPEN

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF MN101_Longitudinal = 0
Txt_FL_DN028

DN028_AgeOfNaturalParent
Hoe oud is [ uw/ uw] [ moeder/ vader] nu?

-100000000000000000..1000000000000000000

IF DN028_AgeOfNaturalParent = RESPONSE

IF DN028_AgeOfNaturalParent <= (MN808_AgeRespondent + 10)

DN028_AgeOfNaturalParent_Sign
^FLError[24]

QuestionTextOnly

DN028_AgeOfNaturalParent_Rem
Als u uw antwoord wilt aanpassen klikt u op de "Vorige-knop".
U kunt uw antwoord eventueel ook toelichten en hierna op de "Verder-knop" klikken.

OPEN

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE
Txt_FL_DN127

DN127_YearOfDeathParent
[U hebt ons in een eerder interview verteld dat uw moeder al is overleden./U hebt ons in een eerder interview verteld dat uw vader al is overleden.] In welk jaar is [ uw/ uw] [ moeder/ vader] overleden?

-100000000000000000..1000000000000000000

BLOCK

v1


Ik weet het nietENDBLOCKCHECK (DN127_YearOfDeathParent = RESPONSE) OR (DN127_YearOfDeathParent_Why.v1 = RESPONSE) NED " {FLError[54]}"

IF DN127_YearOfDeathParent = RESPONSE
CHECK DN127_YearOfDeathParent_Why.v1 <> RESPONSE NED " [U hebt een tegenstrijdig antwoord gegeven.]"

ENDIFCHECK DN127_YearOfDeathParent_Why.v1.CARDINAL <= 1 NED " {FLError[56]}"

ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0
Txt_FL_DN629

DN629_JobSitParent10
Wat beschrijft over het algemeen het beste de positie op de arbeidsmarkt van [ uw/ uw] [ moeder/ vader] toen u ongeveer 10 jaar oud was?

Gepensioneerd of vervroegd gepensioneerd
In loondienst of zelfstandige (incl. werkzaam in familiebedrijf)
Werkloos
Langdurig ziek, arbeidsongeschikt of gehandicapt
Zorgend voor huishouden of gezin
Anders (renteniert, leeft van huur inkomsten, student, vrijwilligerswerk)


IF DN629_JobSitParent10 = a2
Txt_FL_DN029

DN029_JobOfParent10
Wat was het beroep van [ uw/ uw] [ moeder/ vader] toen u ongeveer 10 jaar oud was?

Geeft u alstublieft de exacte naam of titel.

Wanneer u begint met typen verschijnt automatisch een lijst met beroepen in beeld.
Selecteert u het juiste beroep met uw muis en klikt u daarna op 'Verder'.
Staat het beroep niet in de lijst? Typt u dan het beroep voluit en klikt u op 'Verder'.


STRING

ENDIFTxt_FL_DN051

DN051_HighestEduParent
Wat is het hoogste opleidingsniveau dat [ uw/ uw] [ moeder/ vader] heeft afgerond met een diploma of certificaat?

Wanneer het een buitenlands diploma betreft, probeert u dit dan onder te brengen in één van onderstaande categorieën. Als dit niet mogelijk is, kiest u dan voor de 'Anders' optie en vult u het opleidingsniveau in op het volgende scherm.

Op de volgende pagina wordt naar de eventuele vervolgopleiding gevraagd.

Niet naar school geweest
Basisschool niet afgemaakt
Alleen basisschool (inclusief speciaal onderwijs)
LBO, VBO, LEAO, LTS ambachtsschool, huishoudschool, LHNO, LAVO/VGLO, VMBO (niveaus 1-3; basisberoepsgericht, kaderberoepsgericht, gemengd)
MULO, ULO, MAVO, VMBO (niveau 4; theoretische leerweg); HAVO jaar 3
HAVO, middelbare school voor meisjes (MMS/MSVM)
VWO, HBS, atheneum, gymnasium

Geen diploma/zit nog op school
Anders


IF DN051_HighestEduParent = a97
Txt_FL_DN052

DN052_OtherHighestEduParent
Welk ander schooldiploma of certificaat heeft [ uw/ uw] [ moeder/ vader] verkregen?

STRING

ENDIFTxt_FL_DN053

DN053_FurtherEduParent
Welke vervolgopleiding(en) heeft [ uw/ uw] [ moeder/ vader] afgerond met een diploma of certificaat?

^CodeAll

Geen verdere opleiding
KMBO, leerlingwezen, MBO niveau 1, MEAO, MTS (duur 2 jaar)
MBO niveau 2 en 3, MEAO, MTS (duur 2-3 jaar)
MBO niveau 4, MEAO, MTS (duur 4 jaar)
MBO-plus voor havisten
Propedeuse WO, Open Universiteit-certificaat
Korte HBO-opleiding einddiploma (2 of 3 jaar), kweekschool, conservatorium, MO-acten)
Bachelor HBO
Bachelor universiteit
HBO: Master's degree, tweede fase opleidingen; Post HBO-opleidingen (bv. accountant NIVRA), pre-masteronderwijs voor HBO
WO/universiteit: Master's degree, tweede fase opleidingen; ingenieur, meester, doctorandus
Doctoraat/gepromoveerd
Nog bezig met opleiding
Anders


IF a97 IN DN053_FurtherEduParent
Txt_FL_DN054

DN054_WhichOtherEduParent
Welke andere vervolgopleiding heeft [ u/ u] [ moeder/ vader] afgerond met een diploma of certificaat?

STRING

ENDIF

ENDIF
IF piParentAlive = 1

IF (piIndex = 2) OR (piIndex = 1)

IF DN026_NaturalParentAlive = a1
Txt_FL_DN030

DN030_LivingPlaceParent
Waar woont [ uw/ uw] [ moeder/ vader]?

In hetzelfde huishouden
In hetzelfde gebouw
Minder dan 1 kilometer van mijn woning vandaan
Tussen de 1 en 5 kilometer van mijn woning vandaan
Tussen de 5 en 25 kilometer van mijn woning vandaan
Tussen de 25 en 100 kilometer van mijn woning vandaan
Tussen de 100 en 500 kilometer van mijn woning vandaan
Meer dan 500 kilometer van mijn woning vandaan


IF DN030_LivingPlaceParent > a1
Txt_FL_DN032

DN032_ContactDuringPast12Months
Hoe vaak hebt u in de afgelopen 12 maanden contact gehad met [ uw/ uw] [ moeder/ vader], al dan niet persoonlijk, telefonisch, per post, via e-mail, of op een andere (digitale) manier?

Dagelijks
Enkele keren per week
Ongeveer één keer per week
Ongeveer één keer in de twee weken
Ongeveer één keer per maand
Minder dan één keer per maand
Nooit


ENDIFTxt_FL_DN033

DN033_HealthParent
Hoe zou u de gezondheid van [ uw/ uw] [ moeder/ vader] omschrijven?

Deze is...

Uitstekend
Heel goed
Goed
Redelijk
Slecht


ENDIF

ELSE
Txt_FL_DN033

DN033_HealthParent
Hoe zou u de gezondheid van [ uw/ uw] [ moeder/ vader] omschrijven?

Deze is...

Uitstekend
Heel goed
Goed
Redelijk
Slecht


ENDIF

ENDIF

ENDBLOCK

ENDIF

ENDBLOCK
BLOCK

IF MN101_Longitudinal = 0
Txt_FL_DN034

DN034_AnySiblings
Hebt of ooit broers en/of zussen gehad?

Telt u niet-biologische broers en/of zussen ook mee.

Ja
Nee


IF DN034_AnySiblings = a1
Txt_FL_DN035

DN035_OldestYoungestBetweenChild
Als het over uw broers en/of zussen gaat: was u het oudste kind, het jongste kind of er tussen in?

Het oudste
Het jongste
Er tussen in


ENDIF

ENDIF
IF (DN034_AnySiblings = a1) OR ((Preload.PRELOAD_DN036_HowManyBrothersAlive <> 0) OR (Preload.PRELOAD_DN037_HowManySistersAlive <> 0))
Txt_FL_DN036

DN036_HowManyBrothersAlive
Hoeveel broers hebt u die nog in leven zijn?

Telt u niet-biologische broers ook mee.

Vult u hier een getal in.

-100000000000000000..1000000000000000000
CHECK (DN036_HowManyBrothersAlive >= 0) AND (DN036_HowManyBrothersAlive <= 20) NED " [Vult u alstublieft een getal in van 0 tot 20.]"
Txt_FL_DN037

DN037_HowManySistersAlive
En hoeveel zussen hebt u die nog in leven zijn?

Telt u niet-biologische zussen ook mee.

Vult u hier een getal in.

-100000000000000000..1000000000000000000
CHECK (DN037_HowManySistersAlive >= 0) AND (DN037_HowManySistersAlive <= 20) NED " [Vult u alstublieft een getal in van 0 tot 20.]"

ENDIF

ENDBLOCK
System preset value DN902_TimeStampEnd
IF DN902_TimeStampEnd = EMPTY AND Sibblings.DN034_AnySiblings <> EMPTY
ENDIF

ENDBLOCK
BLOCK

IF MN006_NumFamR = 1
Txt_FL_CH001

CH001_NumberOfChildren
Nu volgt een aantal vragen over uw kinderen. Hoeveel kinderen hebt u die nog in leven zijn? Reken alle biologische, pleeg-, adoptie- en stiefkinderen mee [, die van uw man/, die van uw vrouw/, die van uw partner/, die van uw partner] [ {Name of partner/spouse}] [ inbegrepen/ inbegrepen/ inbegrepen/ inbegrepen].

-100000000000000000..1000000000000000000
CHECK (CH001_NumberOfChildren >= 0) AND (CH001_NumberOfChildren <= 20) NED " [Vult u alstublieft een getal in van 0 tot 20.]"

IF (Sec_SN.SN906_ChildInSocialNetwork > 0) AND (CH001_NumberOfChildren = 0)

CH001_NumberOfChildren_Sign
^FLError[53]

QuestionTextOnly

CH001_NumberOfChildren_Rem
Als u uw antwoord wilt aanpassen klikt u op de "Vorige-knop".
U kunt uw antwoord eventueel ook toelichten en hierna op de "Verder-knop" klikken.

OPEN

ENDIF
IF CH001_NumberOfChildren > 0

IF NOT ((Preload.PreloadedChildren[1].Name = '') OR Preload.PreloadedChildren[1].Name = EMPTY) OR (Sec_SN.SN906_ChildInSocialNetwork > 0)
Txt_FL_CH201

CH201_ChildByINTRO
Hierna volgen de namen van alle kinderen die u [ vandaag/ vandaag of in een vorig interview] hebt genoemd. Sommige van deze kinderen zijn mogelijk tweemaal vermeld, andere kunnen ontbreken of misschien hebben we ontbrekende of foute informatie over sommige kinderen.

We willen met dit onderdeel meer te weten komen over alle biologische kinderen, pleegkinderen, adoptiekinderen en stiefkinderen. We zijn geïnteresseerd in de kinderen die nog steeds in leven zijn.

QuestionTextOnly

ELSE
Txt_FL_CH603

CH603_IntroTextChildren
Kunt u iets meer vertellen over [ uw kind/ uw kinderen Laten we beginnen met de oudste.] Denk ook hier aan al uw biologische kinderen, pleegkinderen, adoptiekinderen en stiefkinderen [, die van uw man inbegrepen/, die van uw vrouw inbegrepen/, die van uw partner inbegrepen/, die van uw partner inbegrepen].

QuestionTextOnly

ENDIF
BLOCK

LOOP cnt:= 1 TO 20

IF cnt > 1

IF (Child[cnt - 1].CH001a_ChildCheck = a1) OR (Child[cnt - 1].CH001a_ChildCheck = a2)
ENDIF

ENDIF
IF Preload.PreloadedChildren[cnt].Kidcom <> EMPTY

BLOCK

System preset value PRELOAD_ID
System preset value DISTANCE
System preset value CONTACT
System preset value SN_ID
System preset value CH908_RosterNumber
System preset value FL_CHILD_NAME
System preset value CH904_FirstNameOfChildBeforeCleaning
System preset value CH905_ForwardedFromSN
IF (piIndex <= GridSize) AND (imForwarded = 0)
ELSE

IF piPreloadChildIndex = 0
Txt_FL_CH001a

CH001a_ChildCheck
Hebt u [ {dynamic constructed text based on how the child was loaded}]? Denkt u hierbij weer aan alle biologische, pleeg-, adoptie- en stiefkinderen [ inclusief die van/ inclusief die van/ inclusief die van/ inclusief die van] [ uw man/ uw vrouw/ uw partner/ uw partner].
[ {dynamic constructed text based on how the child was loaded}]3

Ja
^FL_CH001a_7
^FL_CH001a_8
^FL_CH001a_9
^FL_CH001a_10
^FL_CH001a_11
^FL_CH001a_12


ELSE

IF piPreloadChildIndex > 0
Txt_FL_CH001a

CH001a_ChildCheck
Hebt u [ {dynamic constructed text based on how the child was loaded}]? Denkt u hierbij weer aan alle biologische, pleeg-, adoptie- en stiefkinderen [ inclusief die van/ inclusief die van/ inclusief die van/ inclusief die van] [ uw man/ uw vrouw/ uw partner/ uw partner].
[ {dynamic constructed text based on how the child was loaded}]3

Ja
^FL_CH001a_7
^FL_CH001a_8
^FL_CH001a_9
^FL_CH001a_10
^FL_CH001a_11
^FL_CH001a_12


ELSE
Txt_FL_CH001a

CH001a_ChildCheck
Hebt u [ {dynamic constructed text based on how the child was loaded}]? Denkt u hierbij weer aan alle biologische, pleeg-, adoptie- en stiefkinderen [ inclusief die van/ inclusief die van/ inclusief die van/ inclusief die van] [ uw man/ uw vrouw/ uw partner/ uw partner].
[ {dynamic constructed text based on how the child was loaded}]3

Ja
^FL_CH001a_7
^FL_CH001a_8
^FL_CH001a_9
^FL_CH001a_10
^FL_CH001a_11
^FL_CH001a_12


ENDIF

ENDIF

ENDIF
IF FL_CH001a_1 = ''
ENDIF
IF piRosterChildIndex > 0
ENDIF
IF (CH001a_ChildCheck = a97) AND (piPreloadChildIndex = 0)

CH001a_ChildCheck_Sign
^FLError[51]

QuestionTextOnly

CH001a_ChildCheck_Rem
Als u uw antwoord wilt aanpassen klikt u op de "Vorige-knop".
U kunt uw antwoord eventueel ook toelichten en hierna op de "Verder-knop" klikken.

OPEN

ENDIF
IF (CH001a_ChildCheck = a1) OR CH001a_ChildCheck = EMPTY

IF piPreloadChildIndex = 0

IF (piRosterChildIndex > 0) AND CH908_RosterNumber = EMPTY

IF CH004_FirstNameOfChild = EMPTY
ENDIF
IF CH005_SexOfChildN = EMPTY
ENDIF
IF CH006_YearOfBirthChildN = EMPTY
ENDIF

ENDIF

ELSE

IF piPreloadChildIndex > 0
ELSE
ENDIF

ENDIFTxt_FL_CH004

IF CH004_FirstNameOfChild = EMPTY

CH004_FirstNameOfChild
[(' De naam ' + PreloadedName) + ' is gevonden.'] Wat is de [ correcte] voornaam van [ dit/ uw volgende] kind?

Vult u de voornaam hieronder in.

STRING

ELSE
ENDIF
IF CH005_SexOfChildN = EMPTY

CH005_SexOfChildN
Is {CH004_FirstNameOfChild} man of vrouw?

Man
Vrouw


ELSE
ENDIF
IF CH006_YearOfBirthChildN = EMPTY

CH006_YearOfBirthChildN
In welk jaar is {CH004_FirstNAmeOfChild} geboren?

Vult u hieronder het geboortejaar in.

-100000000000000000..1000000000000000000
CHECK (CH006_YearOfBirthChildN >= 1875) AND (CH006_YearOfBirthChildN <= 2015) NED " [Vult u alstublieft een viercijferig jaartal in van 1875 tot en met 2015.]"

ELSE
ENDIF

ELSE

IF CH001a_ChildCheck = a2
Txt_FL_CH004

CH004_FirstNameOfChild
[(' De naam ' + PreloadedName) + ' is gevonden.'] Wat is de [ correcte] voornaam van [ dit/ uw volgende] kind?

Vult u de voornaam hieronder in.

STRING

CH005_SexOfChildN
Is {CH004_FirstNameOfChild} man of vrouw?

Man
Vrouw

Txt_FL_CH006

CH006_YearOfBirthChildN
In welk jaar is {CH004_FirstNAmeOfChild} geboren?

Vult u hieronder het geboortejaar in.

-100000000000000000..1000000000000000000
CHECK (CH006_YearOfBirthChildN >= 1875) AND (CH006_YearOfBirthChildN <= 2015) NED " [Vult u alstublieft een viercijferig jaartal in van 1875 tot en met 2015.]"

IF piPreloadChildIndex > 0
ELSE
ENDIF

ELSE

IF ((piPreloadChildIndex > 0) OR ((piPreloadChildIndex = 0) AND (piRosterChildIndex > 0))) AND (CH001a_ChildCheck = a6)

CH505_WhichChildMentionedEarlier
Aan welk eerder genoemd kind is {FL_CHILD_NAME} gelijk?

^FLChild[1]
^FLChild[2]
^FLChild[3]
^FLChild[4]
^FLChild[5]
^FLChild[6]
^FLChild[7]
^FLChild[8]
^FLChild[9]
^FLChild[10]
^FLChild[11]
^FLChild[12]
^FLChild[13]
^FLChild[14]
^FLChild[15]
^FLChild[16]
^FLChild[17]
^FLChild[18]
^FLChild[19]


IF (CH505_WhichChildMentionedEarlier = RESPONSE) AND (piRosterChildIndex > 0)
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF
IF (CH001a_ChildCheck = a1) OR (CH001a_ChildCheck = a2)
ELSE
ENDIF

ENDBLOCK

ELSE

IF (Sec_SN.SN906_ChildInSocialNetwork > 0) AND (Sec_SN.SN_Child[cnt - sn_start].Name = RESPONSE)

BLOCK

System preset value PRELOAD_ID
System preset value DISTANCE
System preset value CONTACT
System preset value SN_ID
System preset value CH908_RosterNumber
System preset value FL_CHILD_NAME
System preset value CH904_FirstNameOfChildBeforeCleaning
System preset value CH905_ForwardedFromSN
IF (piIndex <= GridSize) AND (imForwarded = 0)
ELSE

IF piPreloadChildIndex = 0
Txt_FL_CH001a

CH001a_ChildCheck
Hebt u [ {dynamic constructed text based on how the child was loaded}]? Denkt u hierbij weer aan alle biologische, pleeg-, adoptie- en stiefkinderen [ inclusief die van/ inclusief die van/ inclusief die van/ inclusief die van] [ uw man/ uw vrouw/ uw partner/ uw partner].
[ {dynamic constructed text based on how the child was loaded}]3

Ja
^FL_CH001a_7
^FL_CH001a_8
^FL_CH001a_9
^FL_CH001a_10
^FL_CH001a_11
^FL_CH001a_12


ELSE

IF piPreloadChildIndex > 0
Txt_FL_CH001a

CH001a_ChildCheck
Hebt u [ {dynamic constructed text based on how the child was loaded}]? Denkt u hierbij weer aan alle biologische, pleeg-, adoptie- en stiefkinderen [ inclusief die van/ inclusief die van/ inclusief die van/ inclusief die van] [ uw man/ uw vrouw/ uw partner/ uw partner].
[ {dynamic constructed text based on how the child was loaded}]3

Ja
^FL_CH001a_7
^FL_CH001a_8
^FL_CH001a_9
^FL_CH001a_10
^FL_CH001a_11
^FL_CH001a_12


ELSE
Txt_FL_CH001a

CH001a_ChildCheck
Hebt u [ {dynamic constructed text based on how the child was loaded}]? Denkt u hierbij weer aan alle biologische, pleeg-, adoptie- en stiefkinderen [ inclusief die van/ inclusief die van/ inclusief die van/ inclusief die van] [ uw man/ uw vrouw/ uw partner/ uw partner].
[ {dynamic constructed text based on how the child was loaded}]3

Ja
^FL_CH001a_7
^FL_CH001a_8
^FL_CH001a_9
^FL_CH001a_10
^FL_CH001a_11
^FL_CH001a_12


ENDIF

ENDIF

ENDIF
IF FL_CH001a_1 = ''
ENDIF
IF piRosterChildIndex > 0
ENDIF
IF (CH001a_ChildCheck = a97) AND (piPreloadChildIndex = 0)

CH001a_ChildCheck_Sign
^FLError[51]

QuestionTextOnly

CH001a_ChildCheck_Rem
Als u uw antwoord wilt aanpassen klikt u op de "Vorige-knop".
U kunt uw antwoord eventueel ook toelichten en hierna op de "Verder-knop" klikken.

OPEN

ENDIF
IF (CH001a_ChildCheck = a1) OR CH001a_ChildCheck = EMPTY

IF piPreloadChildIndex = 0

IF (piRosterChildIndex > 0) AND CH908_RosterNumber = EMPTY

IF CH004_FirstNameOfChild = EMPTY
ENDIF
IF CH005_SexOfChildN = EMPTY
ENDIF
IF CH006_YearOfBirthChildN = EMPTY
ENDIF

ENDIF

ELSE

IF piPreloadChildIndex > 0
ELSE
ENDIF

ENDIFTxt_FL_CH004

IF CH004_FirstNameOfChild = EMPTY

CH004_FirstNameOfChild
[(' De naam ' + PreloadedName) + ' is gevonden.'] Wat is de [ correcte] voornaam van [ dit/ uw volgende] kind?

Vult u de voornaam hieronder in.

STRING

ELSE
ENDIF
IF CH005_SexOfChildN = EMPTY

CH005_SexOfChildN
Is {CH004_FirstNameOfChild} man of vrouw?

Man
Vrouw


ELSE
ENDIF
IF CH006_YearOfBirthChildN = EMPTY

CH006_YearOfBirthChildN
In welk jaar is {CH004_FirstNAmeOfChild} geboren?

Vult u hieronder het geboortejaar in.

-100000000000000000..1000000000000000000
CHECK (CH006_YearOfBirthChildN >= 1875) AND (CH006_YearOfBirthChildN <= 2015) NED " [Vult u alstublieft een viercijferig jaartal in van 1875 tot en met 2015.]"

ELSE
ENDIF

ELSE

IF CH001a_ChildCheck = a2
Txt_FL_CH004

CH004_FirstNameOfChild
[(' De naam ' + PreloadedName) + ' is gevonden.'] Wat is de [ correcte] voornaam van [ dit/ uw volgende] kind?

Vult u de voornaam hieronder in.

STRING

CH005_SexOfChildN
Is {CH004_FirstNameOfChild} man of vrouw?

Man
Vrouw

Txt_FL_CH006

CH006_YearOfBirthChildN
In welk jaar is {CH004_FirstNAmeOfChild} geboren?

Vult u hieronder het geboortejaar in.

-100000000000000000..1000000000000000000
CHECK (CH006_YearOfBirthChildN >= 1875) AND (CH006_YearOfBirthChildN <= 2015) NED " [Vult u alstublieft een viercijferig jaartal in van 1875 tot en met 2015.]"

IF piPreloadChildIndex > 0
ELSE
ENDIF

ELSE

IF ((piPreloadChildIndex > 0) OR ((piPreloadChildIndex = 0) AND (piRosterChildIndex > 0))) AND (CH001a_ChildCheck = a6)

CH505_WhichChildMentionedEarlier
Aan welk eerder genoemd kind is {FL_CHILD_NAME} gelijk?

^FLChild[1]
^FLChild[2]
^FLChild[3]
^FLChild[4]
^FLChild[5]
^FLChild[6]
^FLChild[7]
^FLChild[8]
^FLChild[9]
^FLChild[10]
^FLChild[11]
^FLChild[12]
^FLChild[13]
^FLChild[14]
^FLChild[15]
^FLChild[16]
^FLChild[17]
^FLChild[18]
^FLChild[19]


IF (CH505_WhichChildMentionedEarlier = RESPONSE) AND (piRosterChildIndex > 0)
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF
IF (CH001a_ChildCheck = a1) OR (CH001a_ChildCheck = a2)
ELSE
ENDIF

ENDBLOCK

ELSE

IF (Child[cnt - 1].CH001a_ChildCheck = a5) AND (Child[cnt - 1].CH004_FirstNameOfChild = '')
ELSE

IF NumChildren < GridSize

BLOCK

System preset value PRELOAD_ID
System preset value DISTANCE
System preset value CONTACT
System preset value SN_ID
System preset value CH908_RosterNumber
System preset value FL_CHILD_NAME
System preset value CH904_FirstNameOfChildBeforeCleaning
System preset value CH905_ForwardedFromSN
IF (piIndex <= GridSize) AND (imForwarded = 0)
ELSE

IF piPreloadChildIndex = 0
Txt_FL_CH001a

CH001a_ChildCheck
Hebt u [ {dynamic constructed text based on how the child was loaded}]? Denkt u hierbij weer aan alle biologische, pleeg-, adoptie- en stiefkinderen [ inclusief die van/ inclusief die van/ inclusief die van/ inclusief die van] [ uw man/ uw vrouw/ uw partner/ uw partner].
[ {dynamic constructed text based on how the child was loaded}]3

Ja
^FL_CH001a_7
^FL_CH001a_8
^FL_CH001a_9
^FL_CH001a_10
^FL_CH001a_11
^FL_CH001a_12


ELSE

IF piPreloadChildIndex > 0
Txt_FL_CH001a

CH001a_ChildCheck
Hebt u [ {dynamic constructed text based on how the child was loaded}]? Denkt u hierbij weer aan alle biologische, pleeg-, adoptie- en stiefkinderen [ inclusief die van/ inclusief die van/ inclusief die van/ inclusief die van] [ uw man/ uw vrouw/ uw partner/ uw partner].
[ {dynamic constructed text based on how the child was loaded}]3

Ja
^FL_CH001a_7
^FL_CH001a_8
^FL_CH001a_9
^FL_CH001a_10
^FL_CH001a_11
^FL_CH001a_12


ELSE
Txt_FL_CH001a

CH001a_ChildCheck
Hebt u [ {dynamic constructed text based on how the child was loaded}]? Denkt u hierbij weer aan alle biologische, pleeg-, adoptie- en stiefkinderen [ inclusief die van/ inclusief die van/ inclusief die van/ inclusief die van] [ uw man/ uw vrouw/ uw partner/ uw partner].
[ {dynamic constructed text based on how the child was loaded}]3

Ja
^FL_CH001a_7
^FL_CH001a_8
^FL_CH001a_9
^FL_CH001a_10
^FL_CH001a_11
^FL_CH001a_12


ENDIF

ENDIF

ENDIF
IF FL_CH001a_1 = ''
ENDIF
IF piRosterChildIndex > 0
ENDIF
IF (CH001a_ChildCheck = a97) AND (piPreloadChildIndex = 0)

CH001a_ChildCheck_Sign
^FLError[51]

QuestionTextOnly

CH001a_ChildCheck_Rem
Als u uw antwoord wilt aanpassen klikt u op de "Vorige-knop".
U kunt uw antwoord eventueel ook toelichten en hierna op de "Verder-knop" klikken.

OPEN

ENDIF
IF (CH001a_ChildCheck = a1) OR CH001a_ChildCheck = EMPTY

IF piPreloadChildIndex = 0

IF (piRosterChildIndex > 0) AND CH908_RosterNumber = EMPTY

IF CH004_FirstNameOfChild = EMPTY
ENDIF
IF CH005_SexOfChildN = EMPTY
ENDIF
IF CH006_YearOfBirthChildN = EMPTY
ENDIF

ENDIF

ELSE

IF piPreloadChildIndex > 0
ELSE
ENDIF

ENDIFTxt_FL_CH004

IF CH004_FirstNameOfChild = EMPTY

CH004_FirstNameOfChild
[(' De naam ' + PreloadedName) + ' is gevonden.'] Wat is de [ correcte] voornaam van [ dit/ uw volgende] kind?

Vult u de voornaam hieronder in.

STRING

ELSE
ENDIF
IF CH005_SexOfChildN = EMPTY

CH005_SexOfChildN
Is {CH004_FirstNameOfChild} man of vrouw?

Man
Vrouw


ELSE
ENDIF
IF CH006_YearOfBirthChildN = EMPTY

CH006_YearOfBirthChildN
In welk jaar is {CH004_FirstNAmeOfChild} geboren?

Vult u hieronder het geboortejaar in.

-100000000000000000..1000000000000000000
CHECK (CH006_YearOfBirthChildN >= 1875) AND (CH006_YearOfBirthChildN <= 2015) NED " [Vult u alstublieft een viercijferig jaartal in van 1875 tot en met 2015.]"

ELSE
ENDIF

ELSE

IF CH001a_ChildCheck = a2
Txt_FL_CH004

CH004_FirstNameOfChild
[(' De naam ' + PreloadedName) + ' is gevonden.'] Wat is de [ correcte] voornaam van [ dit/ uw volgende] kind?

Vult u de voornaam hieronder in.

STRING

CH005_SexOfChildN
Is {CH004_FirstNameOfChild} man of vrouw?

Man
Vrouw

Txt_FL_CH006

CH006_YearOfBirthChildN
In welk jaar is {CH004_FirstNAmeOfChild} geboren?

Vult u hieronder het geboortejaar in.

-100000000000000000..1000000000000000000
CHECK (CH006_YearOfBirthChildN >= 1875) AND (CH006_YearOfBirthChildN <= 2015) NED " [Vult u alstublieft een viercijferig jaartal in van 1875 tot en met 2015.]"

IF piPreloadChildIndex > 0
ELSE
ENDIF

ELSE

IF ((piPreloadChildIndex > 0) OR ((piPreloadChildIndex = 0) AND (piRosterChildIndex > 0))) AND (CH001a_ChildCheck = a6)

CH505_WhichChildMentionedEarlier
Aan welk eerder genoemd kind is {FL_CHILD_NAME} gelijk?

^FLChild[1]
^FLChild[2]
^FLChild[3]
^FLChild[4]
^FLChild[5]
^FLChild[6]
^FLChild[7]
^FLChild[8]
^FLChild[9]
^FLChild[10]
^FLChild[11]
^FLChild[12]
^FLChild[13]
^FLChild[14]
^FLChild[15]
^FLChild[16]
^FLChild[17]
^FLChild[18]
^FLChild[19]


IF (CH505_WhichChildMentionedEarlier = RESPONSE) AND (piRosterChildIndex > 0)
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF
IF (CH001a_ChildCheck = a1) OR (CH001a_ChildCheck = a2)
ELSE
ENDIF

ENDBLOCK

ELSE

IF Child[cnt - 1].CH004_FirstNameOfChild <> EMPTY OR Preload.PreloadedChildren[cnt - 1].Kidcom <> EMPTY

BLOCK

System preset value PRELOAD_ID
System preset value DISTANCE
System preset value CONTACT
System preset value SN_ID
System preset value CH908_RosterNumber
System preset value FL_CHILD_NAME
System preset value CH904_FirstNameOfChildBeforeCleaning
System preset value CH905_ForwardedFromSN
IF (piIndex <= GridSize) AND (imForwarded = 0)
ELSE

IF piPreloadChildIndex = 0
Txt_FL_CH001a

CH001a_ChildCheck
Hebt u [ {dynamic constructed text based on how the child was loaded}]? Denkt u hierbij weer aan alle biologische, pleeg-, adoptie- en stiefkinderen [ inclusief die van/ inclusief die van/ inclusief die van/ inclusief die van] [ uw man/ uw vrouw/ uw partner/ uw partner].
[ {dynamic constructed text based on how the child was loaded}]3

Ja
^FL_CH001a_7
^FL_CH001a_8
^FL_CH001a_9
^FL_CH001a_10
^FL_CH001a_11
^FL_CH001a_12


ELSE

IF piPreloadChildIndex > 0
Txt_FL_CH001a

CH001a_ChildCheck
Hebt u [ {dynamic constructed text based on how the child was loaded}]? Denkt u hierbij weer aan alle biologische, pleeg-, adoptie- en stiefkinderen [ inclusief die van/ inclusief die van/ inclusief die van/ inclusief die van] [ uw man/ uw vrouw/ uw partner/ uw partner].
[ {dynamic constructed text based on how the child was loaded}]3

Ja
^FL_CH001a_7
^FL_CH001a_8
^FL_CH001a_9
^FL_CH001a_10
^FL_CH001a_11
^FL_CH001a_12


ELSE
Txt_FL_CH001a

CH001a_ChildCheck
Hebt u [ {dynamic constructed text based on how the child was loaded}]? Denkt u hierbij weer aan alle biologische, pleeg-, adoptie- en stiefkinderen [ inclusief die van/ inclusief die van/ inclusief die van/ inclusief die van] [ uw man/ uw vrouw/ uw partner/ uw partner].
[ {dynamic constructed text based on how the child was loaded}]3

Ja
^FL_CH001a_7
^FL_CH001a_8
^FL_CH001a_9
^FL_CH001a_10
^FL_CH001a_11
^FL_CH001a_12


ENDIF

ENDIF

ENDIF
IF FL_CH001a_1 = ''
ENDIF
IF piRosterChildIndex > 0
ENDIF
IF (CH001a_ChildCheck = a97) AND (piPreloadChildIndex = 0)

CH001a_ChildCheck_Sign
^FLError[51]

QuestionTextOnly

CH001a_ChildCheck_Rem
Als u uw antwoord wilt aanpassen klikt u op de "Vorige-knop".
U kunt uw antwoord eventueel ook toelichten en hierna op de "Verder-knop" klikken.

OPEN

ENDIF
IF (CH001a_ChildCheck = a1) OR CH001a_ChildCheck = EMPTY

IF piPreloadChildIndex = 0

IF (piRosterChildIndex > 0) AND CH908_RosterNumber = EMPTY

IF CH004_FirstNameOfChild = EMPTY
ENDIF
IF CH005_SexOfChildN = EMPTY
ENDIF
IF CH006_YearOfBirthChildN = EMPTY
ENDIF

ENDIF

ELSE

IF piPreloadChildIndex > 0
ELSE
ENDIF

ENDIFTxt_FL_CH004

IF CH004_FirstNameOfChild = EMPTY

CH004_FirstNameOfChild
[(' De naam ' + PreloadedName) + ' is gevonden.'] Wat is de [ correcte] voornaam van [ dit/ uw volgende] kind?

Vult u de voornaam hieronder in.

STRING

ELSE
ENDIF
IF CH005_SexOfChildN = EMPTY

CH005_SexOfChildN
Is {CH004_FirstNameOfChild} man of vrouw?

Man
Vrouw


ELSE
ENDIF
IF CH006_YearOfBirthChildN = EMPTY

CH006_YearOfBirthChildN
In welk jaar is {CH004_FirstNAmeOfChild} geboren?

Vult u hieronder het geboortejaar in.

-100000000000000000..1000000000000000000
CHECK (CH006_YearOfBirthChildN >= 1875) AND (CH006_YearOfBirthChildN <= 2015) NED " [Vult u alstublieft een viercijferig jaartal in van 1875 tot en met 2015.]"

ELSE
ENDIF

ELSE

IF CH001a_ChildCheck = a2
Txt_FL_CH004

CH004_FirstNameOfChild
[(' De naam ' + PreloadedName) + ' is gevonden.'] Wat is de [ correcte] voornaam van [ dit/ uw volgende] kind?

Vult u de voornaam hieronder in.

STRING

CH005_SexOfChildN
Is {CH004_FirstNameOfChild} man of vrouw?

Man
Vrouw

Txt_FL_CH006

CH006_YearOfBirthChildN
In welk jaar is {CH004_FirstNAmeOfChild} geboren?

Vult u hieronder het geboortejaar in.

-100000000000000000..1000000000000000000
CHECK (CH006_YearOfBirthChildN >= 1875) AND (CH006_YearOfBirthChildN <= 2015) NED " [Vult u alstublieft een viercijferig jaartal in van 1875 tot en met 2015.]"

IF piPreloadChildIndex > 0
ELSE
ENDIF

ELSE

IF ((piPreloadChildIndex > 0) OR ((piPreloadChildIndex = 0) AND (piRosterChildIndex > 0))) AND (CH001a_ChildCheck = a6)

CH505_WhichChildMentionedEarlier
Aan welk eerder genoemd kind is {FL_CHILD_NAME} gelijk?

^FLChild[1]
^FLChild[2]
^FLChild[3]
^FLChild[4]
^FLChild[5]
^FLChild[6]
^FLChild[7]
^FLChild[8]
^FLChild[9]
^FLChild[10]
^FLChild[11]
^FLChild[12]
^FLChild[13]
^FLChild[14]
^FLChild[15]
^FLChild[16]
^FLChild[17]
^FLChild[18]
^FLChild[19]


IF (CH505_WhichChildMentionedEarlier = RESPONSE) AND (piRosterChildIndex > 0)
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF
IF (CH001a_ChildCheck = a1) OR (CH001a_ChildCheck = a2)
ELSE
ENDIF

ENDBLOCK

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDLOOP
LOOP i:= 1 TO 20

IF Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].CH005_SexOfChildN = a1
ELSE

IF Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].CH005_SexOfChildN = a2
ENDIF

ENDIF
IF (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].CH001a_ChildCheck = a1) OR (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].CH001a_ChildCheck = a2)

IF Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].CH006_YearOfBirthChildN = EMPTY
Txt_SET_STRING

ELSE
Txt_SET_STRING

ENDIF

ENDIF

ENDLOOP

ENDBLOCKTxt_FL_CH302

CH302_NatChild
[ Is het kind dat u zojuist hebt ingevuld een biologisch kind/ Is het kind dat u zojuist hebt ingevuld een biologisch kind/ Zijn de kinderen die u zojuist hebt ingevuld biologische kinderen/ Zijn de kinderen die u zojuist hebt ingevuld biologische kinderen] van u [ en uw huidige echtgeno(o)t(e) of partner gezamenlijk/ en uw huidige echtgeno(o)t(e) of partner gezamenlijk]?

Ja
Nee


IF CH302_NatChild = a5

IF NumberOFReportedChildren = 1
ELSE
Txt_FL_CH303

CH303_WhatChildren
Geeft u aan welke kinderen geen biologische kinderen van u [ en uw huidige echtgeno(o)t(e) of partner gezamenlijk/ en uw huidige echtgeno(o)t(e) of partner gezamenlijk/ en uw huidige partner gezamenlijk/ en uw huidige partner gezamenlijk] zijn.

^FLChild[1]
^FLChild[2]
^FLChild[3]
^FLChild[4]
^FLChild[5]
^FLChild[6]
^FLChild[7]
^FLChild[8]
^FLChild[9]
^FLChild[10]
^FLChild[11]
^FLChild[12]
^FLChild[13]
^FLChild[14]
^FLChild[15]
^FLChild[16]
^FLChild[17]
^FLChild[18]
^FLChild[19]
^FLChild[20]
^FLDefault[1]


ENDIF

ENDIF
BLOCK

LOOP cnt:= 1 TO 20

IF (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[cnt].CH001a_ChildCheck = a1) OR (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[cnt].CH001a_ChildCheck = a2)

BLOCK

IF piRosterChildIndex > 0
ELSE

IF Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[piIndex].CONTACT = RESPONSE
ELSE
Txt_FL_CH014

CH014_ContactChild

CONTACT WITH CHILD

Dagelijks
Enkele keren per week
Ongeveer één keer per week
Ongeveer één keer in de twee weken
Ongeveer één keer per maand
Minder dan één keer per maand
Nooit


ENDIF

ENDIF
IF piPreloadChildIndex = '0'

IF piRosterChildIndex > 0
ELSE

IF Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[piIndex].DISTANCE <> EMPTY
ELSE

CH007_ChLWh
Waar woont {CH004_FirstNameOfChild}?

In hetzelfde huishouden
In hetzelfde gebouw
Minder dan 1 kilometer van mijn woning vandaan
Tussen de 1 en 5 kilometer van mijn woning vandaan
Tussen de 5 en 25 kilometer van mijn woning vandaan
Tussen de 25 en 100 kilometer van mijn woning vandaan
Tussen de 100 en 500 kilometer van mijn woning vandaan
Meer dan 500 kilometer van mijn woning vandaan


ENDIF

ENDIF
IF piYearOfBirthChild < (YEAR (SYSDATE) - 16)

CH012_MaritalStatusChildN
Wat is de burgerlijke staat van {CH004_FirstNameOfChild}?

Getrouwd en samenwonend met echtgeno(o)t(e)
Geregistreerd partnerschap of samenlevingscontract
Getrouwd, gescheiden levend van echtgeno(o)t(e)
Nooit getrouwd
Gescheiden
Weduwe/weduwnaar


IF CH012_MaritalStatusChildN.ORD > 2
Txt_FL_CH013

CH013_PartnerChildN
Heeft {CH004_FirstNameOfChild} een partner die met [ hem/ haar] samenwoont?

Ja
Nee


ENDIF

ENDIF
IF CH007_ChLWh = a1
ELSE
Txt_FL_CH015

CH015_YrChldMoveHh
In welk jaar heeft {CH004_FirstNameOfChild} het ouderlijk huis verlaten?

Het gaat hier om de laatste verhuizing. Vult u "2999" in als dit kind nog thuis woont (bijvoorbeeld bij een gescheiden moeder).

1900..2999

BLOCK

v1


Ik weet het nietENDBLOCK
IF (CH015_YrChldMoveHh < piYearOfBirthChild) OR (a1 IN CH015_YrChldMoveHh_Why.v1)

CH015_YrChldMoveHh_Sign
^FLError[3]

QuestionTextOnly

CH015_YrChldMoveHh_rem
Als u uw antwoord wilt aanpassen klikt u op de "Vorige-knop".
U kunt uw antwoord eventueel ook toelichten en hierna op de "Verder-knop" klikken.

OPEN

ENDIFCHECK (CH015_YrChldMoveHh = RESPONSE) OR (CH015_YrChldMoveHh_Why.v1 = RESPONSE) NED " {FLError[54]}"

IF CH015_YrChldMoveHh = RESPONSE
CHECK CH015_YrChldMoveHh_Why.v1 <> RESPONSE NED " [U hebt een tegenstrijdig antwoord gegeven.]"

ENDIFCHECK CH015_YrChldMoveHh_Why.v1.CARDINAL <= 1 NED " {FLError[56]}"

ENDIF

ENDIF
IF piYearOfBirthChild < (YEAR (SYSDATE) - 16)

CH016_ChildOcc
Wat beschrijft het beste de positie op de arbeidsmarkt van ^CH004_FirstNameOfChild

Voltijds werkzaam
Deeltijds werkzaam
Zelfstandig of werkzaam in eigen familiebedrijf
Werkloos
Volgt beroepsopleiding/herscholing/onderwijs
Ouderschapsverlof
Met (vervroegd) pensioen
Blijvend ziek of arbeidsongeschikt
Zorg voor huis of gezin
Anders


IF (piPreloadChildIndex = '0') OR piPreloadChildIndex = EMPTY
Txt_FL_CH017

CH017_EducChild
Wat is het hoogst behaalde opleidingsniveau van {CH004_FirstNameOfChild}?

Wanneer het om een buitenlandse opleiding of diploma gaat, probeert u dit dan in één van onderstaande categorieën onder te brengen. Als dit niet mogelijk is, gebruikt u dan de 'anders' optie en vult u op het volgende scherm in om welke opleiding het gaat.

Niet naar school geweest
Basisschool niet afgemaakt
Alleen basisschool (inclusief speciaal onderwijs)
LBO, VBO, LEAO, LTS ambachtsschool, huishoudschool, LHNO, LAVO/VGLO, VMBO (niveaus 1-3; basisberoepsgericht, kaderberoepsgericht, gemengd)
MULO, ULO, MAVO, VMBO (niveau 4; theoretische leerweg); HAVO jaar 3
HAVO, middelbare school voor meisjes (MMS/MSVM)
VWO, HBS, atheneum, gymnasium

Geen diploma/zit nog op school
Anders


CH018_EdInstChild
Welke vervolgopleiding heeft {CH004_FirstNameOfChild} afgerond?

Wanneer hij/zij nog steeds een opleiding volgt, kijkt u dan eerst of hij/zij één van de andere opleidingen uit onderstaande lijst heeft afgerond.

^CodeAll

Geen verdere opleiding
KMBO, leerlingwezen, MBO niveau 1, MEAO, MTS (duur 2 jaar)
MBO niveau 2 en 3, MEAO, MTS (duur 2-3 jaar)
MBO niveau 4, MEAO, MTS (duur 4 jaar)
MBO-plus voor havisten
Propedeuse WO, Open Universiteit-certificaat
Korte HBO-opleiding einddiploma (2 of 3 jaar), kweekschool, conservatorium, MO-acten)
Bachelor HBO
Bachelor universiteit
HBO: Master's degree, tweede fase opleidingen; Post HBO-opleidingen (bv. accountant NIVRA), pre-masteronderwijs voor HBO
WO/universiteit: Master's degree, tweede fase opleidingen; ingenieur, meester, doctorandus
Doctoraat/gepromoveerd
Nog bezig met opleiding
Anders


CH019_NoChildren
Hoeveel kinderen heeft {CH004_FirstNameOfChild}?

Rekent u hierbij zowel biologische kinderen, als pleegkinderen, adoptiekinderen en stiefkinderen mee, inclusief die van een echtgenoot of partner.

0..25

IF CH019_NoChildren > 0
Txt_FL_CH020

CH020_YrBrthYCh
In welk jaar is het [ jongste] kind van {CH004_FirstNameOfChild} geboren?

-100000000000000000..1000000000000000000
CHECK (CH020_YrBrthYCh >= 1875) AND (CH020_YrBrthYCh <= 2015) NED " [Vult u alstublieft een viercijferig jaartal in van 1875 tot en met 2015.]"

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDBLOCK

ENDIF

ENDLOOP

ENDBLOCK
IF MN101_Longitudinal = 1

LOOP i:= 1 TO 20

IF (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].PRELOAD_ID <> '0') AND ((Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].CH001a_ChildCheck = a1) OR (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].CH001a_ChildCheck = a2))
ENDIF

ENDLOOP
IF numberofcheckedpreloadchildren > 0
Txt_FL_CH507

CH507_IntroCheckChildren
Wij willen de informatie die we hebben over uw [ kind/ kinderen] graag bijwerken.

Ga verder

Txt_FL_CH524

CH524_LocationCheckChildren
Is [ uw kind/ een van uw kinderen/ uw kind/ een van uw kinderen] sinds ons interview met u in {FLLastInterviewMonthYear}, verhuisd?

Ja
Nee


IF CH524_LocationCheckChildren = a1

IF NumberOFReportedChildren > 1
Txt_FL_CH525

CH525_LocationWhom
Welk kind is verhuisd?

^CodeAll

^FLChild[1]
^FLChild[2]
^FLChild[3]
^FLChild[4]
^FLChild[5]
^FLChild[6]
^FLChild[7]
^FLChild[8]
^FLChild[9]
^FLChild[10]
^FLChild[11]
^FLChild[12]
^FLChild[13]
^FLChild[14]
^FLChild[15]
^FLChild[16]
^FLChild[17]
^FLChild[18]
^FLChild[19]
^FLChild[20]
^FLDefault[1]


ENDIF
LOOP i:= 1 TO 20

IF NumberOFReportedChildren = 1

IF (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].CH001a_ChildCheck = a1) OR (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].CH001a_ChildCheck = a2)

BLOCK
Txt_FL_CH526

CH526_LocationChanged
Waar woont {FL_CH526_1}?

In hetzelfde huishouden
In hetzelfde gebouw
Minder dan 1 kilometer van mijn woning vandaan
Tussen de 1 en 5 kilometer van mijn woning vandaan
Tussen de 5 en 25 kilometer van mijn woning vandaan
Tussen de 25 en 100 kilometer van mijn woning vandaan
Tussen de 100 en 500 kilometer van mijn woning vandaan
Meer dan 500 kilometer van mijn woning vandaan


ENDBLOCK

ENDIF

ELSE

IF (i IN CH525_LocationWhom) AND (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].PRELOAD_ID <> '0')

BLOCK
Txt_FL_CH526

CH526_LocationChanged
Waar woont {FL_CH526_1}?

In hetzelfde huishouden
In hetzelfde gebouw
Minder dan 1 kilometer van mijn woning vandaan
Tussen de 1 en 5 kilometer van mijn woning vandaan
Tussen de 5 en 25 kilometer van mijn woning vandaan
Tussen de 25 en 100 kilometer van mijn woning vandaan
Tussen de 100 en 500 kilometer van mijn woning vandaan
Meer dan 500 kilometer van mijn woning vandaan


ENDBLOCK

ENDIF

ENDIF

ENDLOOP

ENDIF
LOOP i:= 1 TO 20

IF ildren">NumberOFReportedChildren >= i

IF Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].PRELOAD_ID <> '0'

IF (YEAR (SYSDATE) - Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].CH006_YearOfBirthChildN) < 22
ENDIF
IF (YEAR (SYSDATE) - Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].CH006_YearOfBirthChildN) < 32
ENDIF
IF (YEAR (SYSDATE) - Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].CH006_YearOfBirthChildN) > 16
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDLOOP
IF a_preloaded_child_aged_smaller_22 = 1
Txt_FL_CH508

CH508_SchoolCheckChildren
Heeft [ uw kind/ een van uw kinderen/ uw kind/ een van uw kinderen] sinds het interview in {FLLastInterviewMonthYear}, voor één van onderstaande opleidingen een diploma behaald?

- LBO, VBO, LEAO, LTS ambachtsschool, huishoudschool, LHNO, LAVO/VGLO, VMBO (niveaus 1-3; basisberoepsgericht, kaderberoepsgericht, gemengd)

- MULO, ULO, MAVO, VMBO (niveau 4; theoretische leerweg); HAVO jaar 3

- HAVO, middelbare school voor meisjes (MMS/MSVM)

- VWO, HBS, atheneum, gymnasium

Ja
Nee


IF CH508_SchoolCheckChildren = a1

IF NumberOFReportedChildren > 1
Txt_FL_CH509

CH509_SchoolWhom
Welk kind?

^CodeAll

^FLChild[1]
^FLChild[2]
^FLChild[3]
^FLChild[4]
^FLChild[5]
^FLChild[6]
^FLChild[7]
^FLChild[8]
^FLChild[9]
^FLChild[10]
^FLChild[11]
^FLChild[12]
^FLChild[13]
^FLChild[14]
^FLChild[15]
^FLChild[16]
^FLChild[17]
^FLChild[18]
^FLChild[19]
^FLChild[20]
^FLDefault[1]


ENDIF
LOOP i:= 1 TO 20

IF NumberOFReportedChildren = 1

IF (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].CH001a_ChildCheck = a1) OR (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].CH001a_ChildCheck = a2)

BLOCK
Txt_FL_CH510

CH510_Leaving_certificate
Welke school heeft {FL_CH510_1} afgemaakt?

Wanneer het een buitenlandse opleiding/diploma betreft, probeert u dit in één van onderstaande categorieën onder te brengen. Als dit niet mogelijk is, gebruikt u dan de 'anders' optie en geeft u op het volgende scherm aan om welke opleiding het gaat.

Niet naar school geweest
Basisschool niet afgemaakt
Alleen basisschool (inclusief speciaal onderwijs)
LBO, VBO, LEAO, LTS ambachtsschool, huishoudschool, LHNO, LAVO/VGLO, VMBO (niveaus 1-3; basisberoepsgericht, kaderberoepsgericht, gemengd)
MULO, ULO, MAVO, VMBO (niveau 4; theoretische leerweg); HAVO jaar 3
HAVO, middelbare school voor meisjes (MMS/MSVM)
VWO, HBS, atheneum, gymnasium

Geen diploma/zit nog op school
Anders


ENDBLOCK

ENDIF

ELSE

IF (i IN CH509_SchoolWhom) AND (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].PRELOAD_ID <> '0')

BLOCK
Txt_FL_CH510

CH510_Leaving_certificate
Welke school heeft {FL_CH510_1} afgemaakt?

Wanneer het een buitenlandse opleiding/diploma betreft, probeert u dit in één van onderstaande categorieën onder te brengen. Als dit niet mogelijk is, gebruikt u dan de 'anders' optie en geeft u op het volgende scherm aan om welke opleiding het gaat.

Niet naar school geweest
Basisschool niet afgemaakt
Alleen basisschool (inclusief speciaal onderwijs)
LBO, VBO, LEAO, LTS ambachtsschool, huishoudschool, LHNO, LAVO/VGLO, VMBO (niveaus 1-3; basisberoepsgericht, kaderberoepsgericht, gemengd)
MULO, ULO, MAVO, VMBO (niveau 4; theoretische leerweg); HAVO jaar 3
HAVO, middelbare school voor meisjes (MMS/MSVM)
VWO, HBS, atheneum, gymnasium

Geen diploma/zit nog op school
Anders


ENDBLOCK

ENDIF

ENDIF

ENDLOOP

ENDIF

ENDIF
IF a_preloaded_child_aged_smaller_32 = 1
Txt_FL_CH511

CH511_DegreeCheckChildren
Heeft [ uw kind/ een van uw kinderen/ uw kind/ een van uw kinderen] sinds ons interview met u in {FLLastInterviewMonthYear}, een van de volgende vervolgopleidingen afgerond?

Ja
Nee


IF CH511_DegreeCheckChildren = a1

IF NumberOFReportedChildren > 1
Txt_FL_CH512

CH512_DegreeWhom
Welk kind?

^CodeAll

^FLChild[1]
^FLChild[2]
^FLChild[3]
^FLChild[4]
^FLChild[5]
^FLChild[6]
^FLChild[7]
^FLChild[8]
^FLChild[9]
^FLChild[10]
^FLChild[11]
^FLChild[12]
^FLChild[13]
^FLChild[14]
^FLChild[15]
^FLChild[16]
^FLChild[17]
^FLChild[18]
^FLChild[19]
^FLChild[20]
^FLDefault[1]


ENDIF
LOOP i:= 1 TO 20

IF NumberOFReportedChildren = 1

IF (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].CH001a_ChildCheck = a1) OR (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].CH001a_ChildCheck = a2)

BLOCK
Txt_FL_CH513

CH513_DegreeObtained
Welke vervolgopleiding heeft {FL_CH513_1} afgerond?

Wanneer hij/zij op dit moment nog steeds een opleiding volgt, kijkt u dan eerst in onderstaande lijst of hij/zij één van de andere vervolgopleidingen heeft afgerond.

^CodeAll

Geen verdere opleiding
KMBO, leerlingwezen, MBO niveau 1, MEAO, MTS (duur 2 jaar)
MBO niveau 2 en 3, MEAO, MTS (duur 2-3 jaar)
MBO niveau 4, MEAO, MTS (duur 4 jaar)
MBO-plus voor havisten
Propedeuse WO, Open Universiteit-certificaat
Korte HBO-opleiding einddiploma (2 of 3 jaar), kweekschool, conservatorium, MO-acten)
Bachelor HBO
Bachelor universiteit
HBO: Master's degree, tweede fase opleidingen; Post HBO-opleidingen (bv. accountant NIVRA), pre-masteronderwijs voor HBO
WO/universiteit: Master's degree, tweede fase opleidingen; ingenieur, meester, doctorandus
Doctoraat/gepromoveerd
Nog bezig met opleiding
Anders


ENDBLOCK

ENDIF

ELSE

IF (i IN CH512_DegreeWhom) AND (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].PRELOAD_ID <> '0')

BLOCK
Txt_FL_CH513

CH513_DegreeObtained
Welke vervolgopleiding heeft {FL_CH513_1} afgerond?

Wanneer hij/zij op dit moment nog steeds een opleiding volgt, kijkt u dan eerst in onderstaande lijst of hij/zij één van de andere vervolgopleidingen heeft afgerond.

^CodeAll

Geen verdere opleiding
KMBO, leerlingwezen, MBO niveau 1, MEAO, MTS (duur 2 jaar)
MBO niveau 2 en 3, MEAO, MTS (duur 2-3 jaar)
MBO niveau 4, MEAO, MTS (duur 4 jaar)
MBO-plus voor havisten
Propedeuse WO, Open Universiteit-certificaat
Korte HBO-opleiding einddiploma (2 of 3 jaar), kweekschool, conservatorium, MO-acten)
Bachelor HBO
Bachelor universiteit
HBO: Master's degree, tweede fase opleidingen; Post HBO-opleidingen (bv. accountant NIVRA), pre-masteronderwijs voor HBO
WO/universiteit: Master's degree, tweede fase opleidingen; ingenieur, meester, doctorandus
Doctoraat/gepromoveerd
Nog bezig met opleiding
Anders


ENDBLOCK

ENDIF

ENDIF

ENDLOOP

ENDIF

ENDIF
IF a_preloaded_child_aged_bigger_16 = 1
Txt_FL_CH514

CH514_MaritalStatusCheckChildren
Is de burgerlijke staat van [ uw kind/ een van uw kinderen/ uw kind/ een van uw kinderen] sinds ons interview in {FLLastInterviewMonthYear}, veranderd?

Ja
Nee


IF CH514_MaritalStatusCheckChildren = a1

IF NumberOFReportedChildren > 1
Txt_FL_CH515

CH515_MaritalStatusWhom
Welk kind is van burgerlijke staat veranderd?

^CodeAll

^FLChild[1]
^FLChild[2]
^FLChild[3]
^FLChild[4]
^FLChild[5]
^FLChild[6]
^FLChild[7]
^FLChild[8]
^FLChild[9]
^FLChild[10]
^FLChild[11]
^FLChild[12]
^FLChild[13]
^FLChild[14]
^FLChild[15]
^FLChild[16]
^FLChild[17]
^FLChild[18]
^FLChild[19]
^FLChild[20]
^FLDefault[1]


ENDIF
LOOP i:= 1 TO 20

IF NumberOFReportedChildren = 1

IF (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].CH001a_ChildCheck = a1) OR (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].CH001a_ChildCheck = a2)

BLOCK
Txt_FL_CH516

CH516_MaritalStatus
Wat is de burgerlijke staat van {FL_CH516_1}?

Getrouwd en samenwonend met echtgeno(o)t(e)
Geregistreerd partnerschap of samenlevingscontract
Getrouwd, gescheiden levend van echtgeno(o)t(e)
Nooit getrouwd
Gescheiden
Weduwe/weduwnaar


ENDBLOCK

ENDIF

ELSE

IF (i IN CH515_MaritalStatusWhom) AND (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].PRELOAD_ID <> '0')

BLOCK
Txt_FL_CH516

CH516_MaritalStatus
Wat is de burgerlijke staat van {FL_CH516_1}?

Getrouwd en samenwonend met echtgeno(o)t(e)
Geregistreerd partnerschap of samenlevingscontract
Getrouwd, gescheiden levend van echtgeno(o)t(e)
Nooit getrouwd
Gescheiden
Weduwe/weduwnaar


ENDBLOCK

ENDIF

ENDIF

ENDLOOP

ENDIFTxt_FL_CH517

CH517_BecomeParent
Heeft [ uw kind/ een van uw kinderen/ uw kind/ een van uw kinderen] sinds ons interview met u in {FLLastInterviewMonthYear}, een nieuw kind gekregen?

Denkt u hierbij aan zowel uw biologische kinderen, als pleegkinderen, adoptiekinderen en stiefkinderen, inclusief die van een echtgenoot of partner.Ja
Nee


IF CH517_BecomeParent = a1

IF NumberOFReportedChildren > 1
Txt_FL_CH518

CH518_ParentWhom
Welk kind heeft een nieuw kind gekregen?

Selecteert u alle kinderen bij wie dit van toepassing is.

^FLChild[1]
^FLChild[2]
^FLChild[3]
^FLChild[4]
^FLChild[5]
^FLChild[6]
^FLChild[7]
^FLChild[8]
^FLChild[9]
^FLChild[10]
^FLChild[11]
^FLChild[12]
^FLChild[13]
^FLChild[14]
^FLChild[15]
^FLChild[16]
^FLChild[17]
^FLChild[18]
^FLChild[19]
^FLChild[20]
^FLDefault[1]


ENDIF
LOOP i:= 1 TO 20

IF NumberOFReportedChildren = 1

IF (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].CH001a_ChildCheck = a1) OR (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].CH001a_ChildCheck = a2)

BLOCK
Txt_FL_CH519

CH519_NewK
Hoeveel kinderen heeft {FL_CH519_1}?

0..25

IF CH519_NewK > 0
Txt_FL_CH520

CH520_YoungestBorn
In welk jaar is [ dit kind/ de jongste van deze kinderen] geboren?

-100000000000000000..1000000000000000000
CHECK (CH520_YoungestBorn >= 1900) AND (CH520_YoungestBorn <= 2015) NED " [Vult u alstublieft een viercijferig jaartal in van 1900 tot en met 2015.]"

ENDIF

ENDBLOCK

ENDIF

ELSE

IF (i IN CH518_ParentWhom) AND (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].PRELOAD_ID <> '0')

BLOCK
Txt_FL_CH519

CH519_NewK
Hoeveel kinderen heeft {FL_CH519_1}?

0..25

IF CH519_NewK > 0
Txt_FL_CH520

CH520_YoungestBorn
In welk jaar is [ dit kind/ de jongste van deze kinderen] geboren?

-100000000000000000..1000000000000000000
CHECK (CH520_YoungestBorn >= 1900) AND (CH520_YoungestBorn <= 2015) NED " [Vult u alstublieft een viercijferig jaartal in van 1900 tot en met 2015.]"

ENDIF

ENDBLOCK

ENDIF

ENDIF

ENDLOOP

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIFTxt_FL_CH021

CH021_NoGrandChild
Hoeveel kleinkinderen [ hebben u en uw/ hebben u en uw/ hebben u en uw/ hebben u en uw/ hebt u/ hebt u] [ man/ vrouw/ partner/ partner] in totaal?

Rekent u kleinkinderen uit vorige relaties ook mee.

-100000000000000000..1000000000000000000

BLOCK

v1


Ik weet het nietENDBLOCKCHECK (CH021_NoGrandChild = RESPONSE) OR (CH021_NoGrandChild_Why.v1 = RESPONSE) NED " {FLError[54]}"

IF CH021_NoGrandChild = RESPONSE
CHECK CH021_NoGrandChild_Why.v1 <> RESPONSE NED " [U hebt een tegenstrijdig antwoord gegeven.]"

ENDIFCHECK CH021_NoGrandChild_Why.v1.CARDINAL <= 1 NED " {FLError[56]}"

IF CH021_NoGrandChild = RESPONSE

IF CH021_NoGrandChild > 0
Txt_FL_CH022

CH022_GreatGrChild
Hebt u [ of uw/ of uw/ of uw/ of uw] [ man/ vrouw/ partner/ partner] achterkleinkinderen?

Ja
Nee


ENDIF

ENDIF

CH023_IntCheck
Dit is het einde van het vragenlijstgedeelte over kinderen. Werd dit gedeelte door {MN002_Person[1]}.Name ingevuld?

Ja, ik ben ^MN002_Person[1].Name en heb geen hulp gehad bij het invullen van dit gedeelte van de vragenlijst
Ja, dit gedeelte is door ^MN002_Person[1].Name ingevuld, maar er heeft wel iemand geholpen
Nee, dit gedeelte van de vragenlijst is door iemand anders dan ^MN002_Person[1].Name ingevuld


ELSE

LOOP i:= 1 TO 20

IF NOT (Preload.PartnerChildren[i].Name = '')

IF Preload.PartnerChildren[i].Gender = a1
ELSE

IF Preload.PartnerChildren[i].Gender = a2
ELSE
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDLOOP
LOOP i:= 1 TO 7

IF num_of_children < 20

IF Sec_SN.SocialNetworkInfo[i].SN018_PreloadMatch = a96

IF Sec_SN.SocialNetworkInfo[i].SN005a_Gender = a1
ELSE

IF Sec_SN.SocialNetworkInfo[i].SN005a_Gender = a2
ELSE
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDLOOP

ENDIF

ENDBLOCK
BLOCK
Txt_FL_PH001

PH001_Intro
Nu volgen enkele vragen over uw gezondheid.

U hebt op dit moment ongeveer 10 procent van de vragenlijst afgerond.

Vanaf het volgende scherm kunt u niet meer terug in de vragenlijst.

QuestionTextOnly

System preset value PH901_TimeStampStart
IF PH901_TimeStampStart = EMPTY AND PH001_Intro <> EMPTY
ENDIF
BLOCK

System preset value PH199_Random
IF PH199_Random = EMPTY
ENDIFTxt_FL_PH003

PH003_HealthGen2
Hoe is, naar uw mening, uw gezondheid?

Uitstekend
Heel goed
Goed
Redelijk
Slecht

Txt_FL_PH004

PH004_LStIll
Sommige mensen hebben chronische gezondheidsproblemen. Met chronisch wordt bedoeld dat u er nu last van hebt of een bepaalde periode last van hebt gehad en waarschijnlijk weer last van gaat hebben. Hebt u dergelijke gezondheidsproblemen, zoals een ziekte, handicap of kwaal?

Telt u geestelijke gezondheidsproblemen ook mee.

Ja
Nee

Txt_FL_PH005

PH005_LimAct
In welke mate hebt u de afgelopen zes maanden, of langer, bij normale activiteiten last gehad van een gezondheidsprobleem?

Erg veel last gehad
Wel last gehad, maar niet veel
Geen last gehad


IF (MN808_AgeRespondent <= 75) AND (MN024_NursingHome = a1)
Txt_FL_PH061

PH061_LimPaidWork
Hebt u een gezondheidsprobleem of handicap waardoor u beperkt bent in het soort of de hoeveelheid betaald werk dat u kunt verrichten?

Het maakt voor het beantwoorden van deze vraag niet uit of u werk hebt, maar of u fysiek wordt beperkt in het uitvoeren van bepaald soort of een bepaalde hoeveelheid werk.

Ja
Nee


ENDIFTxt_FL_PH006

PH006_DocCond
[Heeft de dokter u ooit verteld dat u lijdt aan/Hebt u momenteel] één van de volgende ziekten / problemen?
^FL_PH006_4

^CodeAll

Een hartaanval inclusief hartinfarct of coronairtrombose of een ander hartprobleem inclusief hartfalen
Hoge bloeddruk of hypertensie
Hoog cholesterolgehalte in het bloed
Een beroerte of herseninfarct of een ziekte aan de bloedvaten in de hersenen
Diabetes of een te hoog bloedsuikergehalte
Chronische longziekte zoals chronische bronchitis of emfyseem
Kanker of kwaadaardig gezwel, inclusief leukemie of lymphoma, maar exclusief minder ernstige vormen van huidkanker
Een maagzweer of zweer aan twaalfvingerige darm, zweer van het maag-darmkanaal
De ziekte van Parkinson
Staar
Een gebroken heup of dijbeen
Een andere breuk
Alzheimer, dementie, organisch hersensyndroom, seniliteit, of een ander ernstig geheugenprobleem
Andere affectieve of emotionele stoornissen zoals angststoornissen, nervositeit of psychiatrische problemen
Reumatoïde artritis
Artrose, inclusief osteoartritis, of een andere vorm van reuma
Chronische nierziekte
Geen
Andere kwalen die nog niet genoemd werden


IF PH006_DocCond.CARDINAL > 1
CHECK NOT (96 IN PH006_DocCond) NED " {FLError[93]}"

ENDIF
IF a97 IN PH006_DocCond
Txt_FL_PH007

PH007_OthCond
Welke andere ziekten / problemen hebt u gehad?

STRING

ENDIF
LOOP cnt:= 1 TO 21

IF cnt IN PH006_DocCond

BLOCK

IF piIndexSub = 10
Txt_FL_PH008

PH008_OrgCan
In welk orgaan of lichaamsdeel hebt u kanker (gehad)?

^CodeAll

Hersenen
Mondholte
Strottenhoofd
Keelholte
Schildklier
Long
Borst
Slokdarm
Maag
Lever
Alvleesklier
Nier
Prostaat
Testikel
Eierstok
Baarmoederhals
Baarmoederslijmvlies
Darm of rectum
Blaas
Huid
Lymfklier (non-Hodgkin)
Leukemie
Ander(e) orga(a)n(en) die nog niet genoemd werden


ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0
Txt_FL_PH009

PH009_AgeCond
Hoe oud was u ongeveer toen een dokter u voor de eerste keer vertelde dat u^FL_PH009_1 had?

-100000000000000000..1000000000000000000
CHECK (PH009_AgeCond >= 0) AND (PH009_AgeCond <= 125) NED " [Vult u alstublieft een getal in van 0 tot 125.]"

IF PH009_AgeCond > MN808_AgeRespondent

PH009_AgeCond_Sign
^FLError[4]

QuestionTextOnly

PH009_AgeCond_Rem
Als u uw antwoord wilt aanpassen klikt u op de "Vorige-knop".
U kunt uw antwoord eventueel ook toelichten en hierna op de "Verder-knop" klikken.

OPEN

ENDIF

ENDIF

ENDBLOCK

ENDIF

ENDLOOP
IF 97.00000000000001 IN PH006_DocCond

BLOCK

IF piIndexSub = 10
Txt_FL_PH008

PH008_OrgCan
In welk orgaan of lichaamsdeel hebt u kanker (gehad)?

^CodeAll

Hersenen
Mondholte
Strottenhoofd
Keelholte
Schildklier
Long
Borst
Slokdarm
Maag
Lever
Alvleesklier
Nier
Prostaat
Testikel
Eierstok
Baarmoederhals
Baarmoederslijmvlies
Darm of rectum
Blaas
Huid
Lymfklier (non-Hodgkin)
Leukemie
Ander(e) orga(a)n(en) die nog niet genoemd werden


ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0
Txt_FL_PH009

PH009_AgeCond
Hoe oud was u ongeveer toen een dokter u voor de eerste keer vertelde dat u^FL_PH009_1 had?

-100000000000000000..1000000000000000000
CHECK (PH009_AgeCond >= 0) AND (PH009_AgeCond <= 125) NED " [Vult u alstublieft een getal in van 0 tot 125.]"

IF PH009_AgeCond > MN808_AgeRespondent

PH009_AgeCond_Sign
^FLError[4]

QuestionTextOnly

PH009_AgeCond_Rem
Als u uw antwoord wilt aanpassen klikt u op de "Vorige-knop".
U kunt uw antwoord eventueel ook toelichten en hierna op de "Verder-knop" klikken.

OPEN

ENDIF

ENDIF

ENDBLOCK

ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 1

BLOCK
Txt_FL_PH072

PH072_HadCondition
^FL_PH072_6

[Hebt u een hartaanval gehad/Hebt u een beroerte of herseninfarct gehad/Is er kanker bij u gediagnosticeerd/Hebt u uw heup gebroken] sinds het interview in {FLLastInterviewMonthYear}?

Ja
Nee


IF PH072_HadCondition = a1

IF piIndex = 3
Txt_FL_PH080

PH080_OrgCan
In welk orgaan of lichaamsdeel hebt u kanker (gehad)?

^CodeAll

Hersenen
Mondholte
Strottenhoofd
Keelholte
Schildklier
Long
Borst
Slokdarm
Maag
Lever
Alvleesklier
Nier
Prostaat
Testikel
Eierstok
Baarmoederhals
Baarmoederslijmvlies
Darm of rectum
Blaas
Huid
Lymfklier (non-Hodgkin)
Leukemie
Ander(e) orga(a)n(en) die nog niet genoemd werden


ENDIFTxt_FL_PH076

PH076_YearCondition
In welk jaar was de meest recente [ hartaanval/ beroerte of herseninfarct/ diagnose van kanker/ gebroken heup]?

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015


PH077_MonthCondition
In welke maand was dit?

januari
februari
maart
april
mei
juni
juli
augustus
september
oktober
november
december

Txt_FL_PH071

PH071_HadConditionHowMany
Hoeveel [ hartaanvallen of hartinfarcten/ beroertes of herseninfarcten/ gevallen van kanker of kwaadaardige tumoren/ heupfracturen] hebt u gehad sinds het interview in {FLLastInterviewMonthYear}?

1
2
3 of meer


ENDIF

ENDBLOCK
BLOCK
Txt_FL_PH072

PH072_HadCondition
^FL_PH072_6

[Hebt u een hartaanval gehad/Hebt u een beroerte of herseninfarct gehad/Is er kanker bij u gediagnosticeerd/Hebt u uw heup gebroken] sinds het interview in {FLLastInterviewMonthYear}?

Ja
Nee


IF PH072_HadCondition = a1

IF piIndex = 3
Txt_FL_PH080

PH080_OrgCan
In welk orgaan of lichaamsdeel hebt u kanker (gehad)?

^CodeAll

Hersenen
Mondholte
Strottenhoofd
Keelholte
Schildklier
Long
Borst
Slokdarm
Maag
Lever
Alvleesklier
Nier
Prostaat
Testikel
Eierstok
Baarmoederhals
Baarmoederslijmvlies
Darm of rectum
Blaas
Huid
Lymfklier (non-Hodgkin)
Leukemie
Ander(e) orga(a)n(en) die nog niet genoemd werden


ENDIFTxt_FL_PH076

PH076_YearCondition
In welk jaar was de meest recente [ hartaanval/ beroerte of herseninfarct/ diagnose van kanker/ gebroken heup]?

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015


PH077_MonthCondition
In welke maand was dit?

januari
februari
maart
april
mei
juni
juli
augustus
september
oktober
november
december

Txt_FL_PH071

PH071_HadConditionHowMany
Hoeveel [ hartaanvallen of hartinfarcten/ beroertes of herseninfarcten/ gevallen van kanker of kwaadaardige tumoren/ heupfracturen] hebt u gehad sinds het interview in {FLLastInterviewMonthYear}?

1
2
3 of meer


ENDIF

ENDBLOCK
BLOCK
Txt_FL_PH072

PH072_HadCondition
^FL_PH072_6

[Hebt u een hartaanval gehad/Hebt u een beroerte of herseninfarct gehad/Is er kanker bij u gediagnosticeerd/Hebt u uw heup gebroken] sinds het interview in {FLLastInterviewMonthYear}?

Ja
Nee


IF PH072_HadCondition = a1

IF piIndex = 3
Txt_FL_PH080

PH080_OrgCan
In welk orgaan of lichaamsdeel hebt u kanker (gehad)?

^CodeAll

Hersenen
Mondholte
Strottenhoofd
Keelholte
Schildklier
Long
Borst
Slokdarm
Maag
Lever
Alvleesklier
Nier
Prostaat
Testikel
Eierstok
Baarmoederhals
Baarmoederslijmvlies
Darm of rectum
Blaas
Huid
Lymfklier (non-Hodgkin)
Leukemie
Ander(e) orga(a)n(en) die nog niet genoemd werden


ENDIFTxt_FL_PH076

PH076_YearCondition
In welk jaar was de meest recente [ hartaanval/ beroerte of herseninfarct/ diagnose van kanker/ gebroken heup]?

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015


PH077_MonthCondition
In welke maand was dit?

januari
februari
maart
april
mei
juni
juli
augustus
september
oktober
november
december

Txt_FL_PH071

PH071_HadConditionHowMany
Hoeveel [ hartaanvallen of hartinfarcten/ beroertes of herseninfarcten/ gevallen van kanker of kwaadaardige tumoren/ heupfracturen] hebt u gehad sinds het interview in {FLLastInterviewMonthYear}?

1
2
3 of meer


ENDIF

ENDBLOCK
BLOCK
Txt_FL_PH072

PH072_HadCondition
^FL_PH072_6

[Hebt u een hartaanval gehad/Hebt u een beroerte of herseninfarct gehad/Is er kanker bij u gediagnosticeerd/Hebt u uw heup gebroken] sinds het interview in {FLLastInterviewMonthYear}?

Ja
Nee


IF PH072_HadCondition = a1

IF piIndex = 3
Txt_FL_PH080

PH080_OrgCan
In welk orgaan of lichaamsdeel hebt u kanker (gehad)?

^CodeAll

Hersenen
Mondholte
Strottenhoofd
Keelholte
Schildklier
Long
Borst
Slokdarm
Maag
Lever
Alvleesklier
Nier
Prostaat
Testikel
Eierstok
Baarmoederhals
Baarmoederslijmvlies
Darm of rectum
Blaas
Huid
Lymfklier (non-Hodgkin)
Leukemie
Ander(e) orga(a)n(en) die nog niet genoemd werden


ENDIFTxt_FL_PH076

PH076_YearCondition
In welk jaar was de meest recente [ hartaanval/ beroerte of herseninfarct/ diagnose van kanker/ gebroken heup]?

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015


PH077_MonthCondition
In welke maand was dit?

januari
februari
maart
april
mei
juni
juli
augustus
september
oktober
november
december

Txt_FL_PH071

PH071_HadConditionHowMany
Hoeveel [ hartaanvallen of hartinfarcten/ beroertes of herseninfarcten/ gevallen van kanker of kwaadaardige tumoren/ heupfracturen] hebt u gehad sinds het interview in {FLLastInterviewMonthYear}?

1
2
3 of meer


ENDIF

ENDBLOCK

ENDIFTxt_FL_PH089

PH089_Frailty_Symptoms
Hebt u de afgelopen zes maanden, of langer, last gehad van één van de volgende problemen?

^CodeAll

Op de grond gevallen
De angst om op de grond te vallen
Duizeligheid, flauwvallen of een black-out
Vermoeidheid
Geen


IF PH089_Frailty_Symptoms.CARDINAL > 1
CHECK NOT (96 IN PH089_Frailty_Symptoms) NED " {FLError[93]}"

ENDIFTxt_FL_PH084

PH084_TroubledPain
Hebt u last van pijn?

Ja
Nee


IF PH084_TroubledPain = a1

PH085_PainLevel
Hoe erg is de pijn meestal?

Is het...

Niet zo erg (mild)
Redelijk erg
Heel erg

Txt_FL_PH087

PH087_PainJointLoc
Waar in uw lichaam voelt u de pijn?

^CodeAll

Rug
Heupen
Knieën
Andere gewrichten
Mond of gebit
Andere lichaamsdelen, maar geen gewrichten
Overal

CHECK NOT ((PH087_PainJointLoc.CARDINAL > 1) AND (7 IN PH087_PainJointLoc)) NED " {FLError[49]}"

ENDIFTxt_FL_PH011

PH011_CurrentDrugs
De volgende vraag gaat over (eventueel) medicijngebruik. Gebruikt u momenteel minstens eens per week medicijnen voor onderstaande problemen / ziekten?

^CodeAll

Medicijnen voor een hoog cholesterolgehalte in het bloed
Medicijnen voor hoge bloeddruk
Medicijnen voor hartinfarct of herseninfarct
Medicijnen voor andere hartziektes
Medicijnen voor diabetes
Medicijnen voor gewrichtspijn of ontstekingen aan de gewrichten
Medicijnen voor andere pijnen (bv. hoofd- of rugpijn)
Medicijnen voor slaapproblemen
Medicijnen voor angst of depressie
Medicijnen voor osteoporose
Medicijnen voor brandend maagzuur
Medicijnen voor chronische bronchitis
Ontstekingsremmers (alleen glucocorticoïden of steroïden)
Geen
Andere medicijnen, die nog niet genoemd zijn


IF PH011_CurrentDrugs.CARDINAL > 1
CHECK NOT (96 IN PH011_CurrentDrugs) NED " {FLError[93]}"

ENDIF
IF NOT (96 IN PH011_CurrentDrugs)
Txt_FL_PH082

PH082_PolyPharmacy
Neemt u, op een normale dag, ten minste 5 verschillende soorten medicijnen?

Rekent u hierbij het volgende mee: medicijnen voorgeschreven door uw dokter, medicijnen die u koopt zonder recept, en voedingssupplementen zoals vitamines en mineralen.

Ja
Nee


ENDIFTxt_FL_PH012

PH012_Weight
Hoeveel weegt u ongeveer?

Vult u uw gewicht in kilo's in.
Vult u hier (hele) getallen in.

-100000000000000000..1000000000000000000
CHECK (PH012_Weight >= 0) AND (PH012_Weight <= 250) NED " [Vult u alstublieft een getal in van 0 tot 250.]"

IF ((PH012_Weight >= 125) OR (PH012_Weight <= 40)) AND (PH012_Weight = RESPONSE)

PH012_Weight_Sign
[Weegt u:] {PH012_Weight} ^FLError[45]

QuestionTextOnly

PH012_Weight_Rem
Als u uw antwoord wilt aanpassen klikt u op de "Vorige-knop".
U kunt uw antwoord eventueel ook toelichten en hierna op de "Verder-knop" klikken.

OPEN

ENDIFTxt_FL_PH065

PH065_CheckLossWeight
Bent u de afgelopen 12 maanden afgevallen?

Ja
Nee


IF PH065_CheckLossWeight = a1
Txt_FL_PH095

PH095_HowMuchLostWeight
Hoeveel bent u afgevallen?

Noteert u uw gewichtsverlies in hele kilo's.

-100000000000000000..1000000000000000000

IF NOT ((PH095_HowMuchLostWeight >= 1) AND (PH095_HowMuchLostWeight <= 50))

PH095_HowMuchLostWeight_Sign
U hebt ingevuld dat u {PH095_HowMuchLostWeight} kilo bent afgevallen in de afgelopen 12 maanden. Is dat correct?

QuestionTextOnly

PH095_HowMuchLostWeight_Rem
Als u uw antwoord wilt aanpassen klikt u op de "Vorige-knop".
U kunt uw antwoord eventueel ook toelichten en hierna op de "Verder-knop" klikken.

OPEN

ENDIFTxt_FL_PH066

PH066_ReasonLostWeight
Waarom bent u afgevallen?

Door ziekte
Een speciaal dieet gevolgd
Zowel door ziekte als een speciaal dieet
Een andere reden


ENDIFTxt_FL_PH013

PH013_HowTall
Hoe lang bent u?

Noteert u uw lengte in centimeters.

-100000000000000000..1000000000000000000
CHECK (PH013_HowTall >= 60) AND (PH013_HowTall <= 229.99999999999997) NED " {FLError[87]}"

IF ((PH013_HowTall >= 200) OR (PH013_HowTall <= 130)) AND (PH013_HowTall = RESPONSE)

PH013_HowTall_Sign
{FLError[41]} {PH013_HowTall} ^FLError[46]

QuestionTextOnly

PH013_HowTall_Rem
Als u uw antwoord wilt aanpassen klikt u op de "Vorige-knop".
U kunt uw antwoord eventueel ook toelichten en hierna op de "Verder-knop" klikken.

OPEN

ENDIF

ENDBLOCK
BLOCK
Txt_FL_PH041

PH041_UseGlasses
Draagt u normaal gesproken een bril of contactlenzen?

Hiermee bedoelen we ook een eventuele leesbril.Ja
Nee


IF PH041_UseGlasses = a1
Txt_FL_PH690

PH690_BifocGlasLenses
Wat voor een soort bril of lenzen draagt u?

^CodeAll

Bifocale of multifocale bril of lenzen
Leesbril (of lenzen)
Bril of lenzen voor veraf
Anders


IF ((a1 IN PH690_BifocGlasLenses) OR (a2 IN PH690_BifocGlasLenses)) OR (a4 IN PH690_BifocGlasLenses)
ENDIF

ENDIF
IF (PH041_UseGlasses = a5) OR ((a2 IN PH690_BifocGlasLenses) AND (PH690_BifocGlasLenses.CARDINAL = 1))
Txt_FL_PH043

PH043_EyeSightDist
Hoe goed is uw gezichtsvermogen voor dingen of personen die zich op een afstand bevinden, zoals bij het herkennen van een kennis aan de overkant van de straat {FL_PH043_1}?

Dit is, volgens u...

Uitstekend
Zeer goed
Goed
Redelijk
Slecht


ELSE
Txt_FL_PH043

PH043_EyeSightDist
Hoe goed is uw gezichtsvermogen voor dingen of personen die zich op een afstand bevinden, zoals bij het herkennen van een kennis aan de overkant van de straat {FL_PH043_1}?

Dit is, volgens u...

Uitstekend
Zeer goed
Goed
Redelijk
Slecht


ENDIF
IF (PH041_UseGlasses = a5) OR ((a3 IN PH690_BifocGlasLenses) AND (PH690_BifocGlasLenses.CARDINAL = 1))
Txt_FL_PH044

PH044_EyeSightPap
Hoe goed is uw gezichtsvermogen voor dingen die dichtbij zijn, zoals bij het lezen van de krant {FL_PH044_1}?

Dit is, volgens u...

Uitstekend
Zeer goed
Goed
Redelijk
Slecht


ELSE
Txt_FL_PH044

PH044_EyeSightPap
Hoe goed is uw gezichtsvermogen voor dingen die dichtbij zijn, zoals bij het lezen van de krant {FL_PH044_1}?

Dit is, volgens u...

Uitstekend
Zeer goed
Goed
Redelijk
Slecht


ENDIFTxt_FL_PH045

PH045_UseHearingAid
Draagt u gewoonlijk een gehoorapparaat?

Ja
Nee

Txt_FL_PH046

PH046_Hearing
[Als u een gehoorapparaat gebruikt zoals u gewend bent, hoe is dan uw gehoor/Hoe is uw gehoor]?

Uitstekend
Zeer goed
Goed
Redelijk
Slecht

Txt_FL_PH048

PH048_HeADLa
Hebt u problemen bij het uitvoeren van elk van de volgende alledaagse activiteiten?

Vermeldt u hier niet de problemen waarvan u verwacht dat ze minder dan drie maanden zullen duren.

Selecteert u hier alles wat van toepassing is.

100 meter lopen
Ongeveer 2 uur zitten
Opstaan uit een stoel na er langere tijd op gezeten te hebben
Meerdere trappen oplopen zonder te rusten
Een trap oplopen zonder te rusten
Buigen, knielen of hurken
Uw armen boven schouderhoogte reiken of uitstrekken
Grote objecten zoals een eetkamerstoel trekken of duwen
Gewichten van meer dan 5 kilo tillen en dragen, zoals een zware boodschappentas
Een klein muntje van de tafel pakken
Geen van deze

CHECK NOT ((PH048_HeADLa.CARDINAL > 1) AND (96 IN PH048_HeADLa)) NED " ["Geen van deze" kan niet samen met een ander antwoord worden gekozen. Verbetert u alstublieft uw antwoord.]"
Txt_FL_PH049

PH049_HeADLb
Hebt u problemen met de onderstaande activiteiten vanwege een lichamelijk, geestelijk, emotioneel of geheugenprobleem?

Vermeldt u hierbij wederom niet de problemen waarvan u verwacht dat ze minder dan drie maanden zullen duren.

^CodeAll

Uzelf aankleden, inclusief sokken en schoenen aantrekken
Van de ene naar de andere kant van een kamer lopen
In bad gaan of douchen
Eten, bijvoorbeeld uw voedsel in stukjes snijden
In en uit bed komen
Naar het toilet gaan, inclusief opstaan en gaan zitten
Een plattegrond gebruiken om uw weg te vinden in een onbekende plaats
Een warme maaltijd bereiden
Boodschappen doen
Telefoneren
Medicijnen innemen
Rondom het huis of in de tuin werken
Met geld omgaan, zoals rekeningen betalen en uitgaven bijhouden
Zelf het huis uitgaan en gebruikmaken van bijvoorbeeld de fiets, auto of het openbaar vervoer
De was doen
Geen van deze

CHECK NOT ((PH049_HeADLb.CARDINAL > 1) AND (96 IN PH049_HeADLb)) NED " ["Geen van deze" kan niet samen met een ander antwoord worden gekozen. Verbetert u alstublieft uw antwoord.]"

IF NOT ((((96 IN PH048_HeADLa) OR (PH048_HeADLa = DONTKNOW)) OR (PH048_HeADLa = REFUSAL)) AND (((96 IN PH049_HeADLb) OR (PH049_HeADLb = DONTKNOW)) OR (PH049_HeADLb = REFUSAL)))
Txt_FL_PH050

PH050_HelpAct
Wordt u wel eens geholpen door iemand bij de activiteiten waarbij u problemen ondervindt?

Denkt u hierbij ook aan uw partner of andere leden van het huishouden.

Ja
Nee


IF PH050_HelpAct = a1
Txt_FL_PH051

PH051_HelpMeetsN
Voldoet de hulp die u krijgt aan uw behoeften?

Altijd
Meestal
Soms
Bijna nooit


ENDIFTxt_FL_PH059

PH059_UseAids
Gebruikt u één van de volgende hulpmiddelen?

Een wandelstok
Een rollator
Een (niet-elektrische) rolstoel
Een elektrische rolstoel
Een buggy of scootmobiel
Speciaal bestek
Een alarmknop (alleen voor het oproepen van assistentie bij een val)
Leuningen of handgrepen (om bewegingen makkelijker te maken en om balans te houden)
Verhoogd toilet (met of zonder armsteunen)
Incontinentieluiers
Geen van bovenstaande
Anders (specificeer)

CHECK NOT ((PH059_UseAids.CARDINAL > 1) AND (96 IN PH059_UseAids)) NED " ["Geen van bovenstaande" kan niet samen met een ander antwoord worden gekozen. Verbetert u alstublieft uw antwoord.]"

IF a97 IN PH059_UseAids

PH659_UseAidsOther
Welke andere hulpmiddelen zijn dit?

OPEN

ENDIF

ENDIF

ENDBLOCK

PH054_IntCheck
Dit is het einde van het vragenlijstgedeelte over uw gezondheid. Heeft {MN002_Person[1]}.Name de vragenlijst ingevuld?

Ja, ik ben ^MN002_Person[1].Name en heb geen hulp gehad bij het invullen van dit gedeelte van de vragenlijst
Ja, dit gedeelte is door ^MN002_Person[1].Name ingevuld, maar er heeft wel iemand geholpen
Nee, dit gedeelte van de vragenlijst is door iemand anders dan ^MN002_Person[1].Name ingevuld


System preset value PH902_TimeStampEnd
IF PH902_TimeStampEnd = EMPTY AND PH054_IntCheck <> EMPTY
ENDIF

ENDBLOCK
BLOCK

IF MN101_Longitudinal = 0
Txt_FL_BR001

BR001_EverSmokedDaily
De volgende vragen gaan over roken en het drinken van alcohol. Hebt u ooit een jaar of langer dagelijks sigaretten, sigaren, sigaartjes of een pijp gerookt?

Ja
Nee


IF BR001_EverSmokedDaily = a1
Txt_FL_BR002

BR002_StillSmoking
^FL_BR002_2

Rookt u op dit moment?

Ja
Nee

Txt_FL_BR003

BR003_HowManyYearsSmoked
Hoeveel jaar hebt u in totaal gerookt?

Telt u de perioden waarin u niet rookte niet mee.

Rondt u uw antwoord af op hele jaren.
Als u minder dan een jaar hebt gerookt, vult u dan '1' in.

-100000000000000000..1000000000000000000
CHECK (BR003_HowManyYearsSmoked >= 1) AND (BR003_HowManyYearsSmoked <= 99) NED " [Vult u alstublieft een getal in van 1 tot 99.]"

IF ((BR002_StillSmoking = a1) OR ((MN101_Longitudinal = 0) AND (BR002_StillSmoking = a5))) OR ((MN101_Longitudinal = 1) AND (BR002_StillSmoking = a5))
Txt_FL_BR005

BR005_WhatSmoke
Wat [ rookt u/ rookte u voor u stopte]? Met 'sigaretten' bedoelen we ook zelfgedraaide sigaretten.

^CodeAll

Sigaretten
Pijp
Sigaren of sigaartjes
E-sigaretten


IF 1 IN BR005_WhatSmoke
Txt_FL_BR006

BR006_AmManCig
Hoeveel sigaretten {FL_BR006_1} {FL_BR006_2} [ rookt/ rookte] u gemiddeld per dag?

-100000000000000000..1000000000000000000
CHECK (BR006_AmManCig >= 0) AND (BR006_AmManCig <= 120) NED " [Vult u alstublieft een getal in van 0 tot 120.]"

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIFTxt_FL_BR039

BR039_Drinklastsevendays
Hebt u in de afgelopen 7 dagen ten minste één glas alcoholische drank gedronken?

Ja
Nee


System preset value BR901_TimeStampStart
IF BR901_TimeStampStart = EMPTY AND (BR001_EverSmokedDaily <> EMPTY OR BR039_Drinklastsevendays <> EMPTY)
ENDIF
IF BR039_Drinklastsevendays = a1
Txt_FL_BR040

BR040_Drinklastsevendays
Hoeveel glazen alcoholische drank hebt u gedurende de afgelopen 7 dagen gedronken?

Onder één glas alcoholische drank wordt hier verstaan:
- een bierglas, flesje of blikje van 33cl
- een glas wijn (10-13% alcohol) van 12cl
- een glas versterkte wijn (bv. port, sherry, Madeira, vermout) van 8cl
- een glas sterke drank (bv. gin, wodka) van 4 cl.

Hebt u niets gedronken, vult u dan een "0" (nul) in.

-100000000000000000..1000000000000000000
CHECK (BR040_Drinklastsevendays >= 0) AND (BR040_Drinklastsevendays <= 70) NED " [Vult u alstublieft een getal in van 0 tot 70.]"

ENDIFTxt_FL_BR623

BR623_SixOrMoreDrinks
Gedurende de laatste drie maanden, hoe vaak hebt u zes of meer glazen alcoholische drank bij één gelegenheid gedronken?

(Bijna) dagelijks
Vijf of zes dagen per week
Drie of vier dagen per week
Eén of twee keer per week
Eén of twee keer per maand
Minder dan één keer per maand
Nooit gedurende de laatste 3 maanden

Txt_FL_BR015

BR015_PartInVigSprtsAct
Graag zouden we meer te weten komen over de lichamelijke activiteiten die u onderneemt in uw dagelijks leven.

Hoe vaak onderneemt u activiteiten die veel lichamelijke inspanning vereisen zoals sport, zwaar huishoudelijk werk of een baan waarvoor lichamelijke inspanning nodig is?

Meer dan één keer per week
Eén keer per week
Eén tot drie keer per maand
Bijna nooit of nooit

Txt_FL_BR016

BR016_ModSprtsAct
Hoe vaak onderneemt u activiteiten die een beperkte mate van inspanning vereisen zoals tuinieren, de auto wassen, of wandelen?

Meer dan één keer per week
Eén keer per week
Eén tot drie keer per maand
Bijna nooit of nooit


IF MN101_Longitudinal = 0
Txt_FL_BR026

BR026_DairyProd
In een normale week, hoe vaak nuttigt u zuivelproducten zoals een glas melk, een boterham met kaas, yoghurt of een proteïnedrankje?

Iedere dag
3 tot 6 keer per week
2 keer per week
1 keer per week
Minder dan 1 keer per week

Txt_FL_BR027

BR027_LegumesEggs
In een normale week, hoe vaak eet u peulvruchten, bonen of eieren?

Iedere dag
3 tot 6 keer per week
2 keer per week
1 keer per week
Minder dan 1 keer per week

Txt_FL_BR028

BR028_MeatWeek
In een normale week, hoe vaak eet u vlees, vis of gevogelte?

Iedere dag
3 tot 6 keer per week
2 keer per week
1 keer per week
Minder dan 1 keer per week


IF (BR028_MeatWeek > a2) AND (MN032_socex = 1)
Txt_FL_BR033

BR033_MeatAfford
Wat is de reden dat u niet vaker vlees, vis of gevogelte eet?

U kunt het zich niet veroorloven om het vaker te eten
Een andere reden


ENDIFTxt_FL_BR029

BR029_FruitsVegWeek
In een normale week, hoe vaak eet u een portie fruit of groente?

Iedere dag
3 tot 6 keer per week
2 keer per week
1 keer per week
Minder dan 1 keer per week


ENDIF

BR017_IntCheck
Dit is het einde van het vragenlijstgedeelte over (onder andere) het drinken van alcoholische dranken. Heeft {MN002_Person[1]}.Name dit gedeelte ingevuld?

Ja, ik ben ^MN002_Person[1].Name en heb geen hulp gehad bij het invullen van dit gedeelte van de vragenlijst
Ja, dit gedeelte is door ^MN002_Person[1].Name ingevuld, maar er heeft wel iemand geholpen
Nee, dit gedeelte van de vragenlijst is door iemand anders dan ^MN002_Person[1].Name ingevuld


System preset value BR902_TimeStampEnd
IF BR902_TimeStampEnd = EMPTY AND BR017_IntCheck <> EMPTY
ENDIF

ENDBLOCK
BLOCK

CF019_CFInstruct_VS
U hebt op dit moment ongeveer een kwart van de vragenlijst afgerond.

Vanaf het volgende scherm kunt u niet meer terug gaan in de vragenlijst.

QuestionTextOnly

CF019_CFInstruct
Het volgende gedeelte van de vragenlijst moet door {MN002_Person[1]}.Name worden ingevuld, zonder de hulp van iemand anders.

Ik ben ^MN002_Person[1].Name en ik kan de vragen beantwoorden zonder de hulp van iemand anders
^MN002_Person[1].Name is niet in staat zelf de vragen te beantwoorden


System preset value CF901_TimeStampStart
IF CF901_TimeStampStart = EMPTY AND CF019_CFInstruct <> EMPTY
ENDIF
IF (CF019_CFInstruct = RESPONSE) AND NOT (CF019_CFInstruct = a5)

IF MN025_RandomCF102 <> EMPTY

IF MN025_RandomCF102 = 1
ENDIF
IF MN025_RandomCF102 = 2
ENDIF
IF MN025_RandomCF102 = 3
ENDIF
IF MN025_RandomCF102 = 4
ENDIF

CF007_Learn1Intro
Zodra u op de "Verder"-knop klikt, verschijnen er tien woorden, telkens één woord per scherm.
Het aantal woorden is opzettelijk lang gemaakt zodat het moeilijk is om alle woorden te onthouden. De meeste mensen onthouden er slechts een paar.

Probeert u de woorden aandachtig te bekijken, de woorden kunnen namelijk niet worden herhaald.
Probeert u de woorden te onthouden, maar schrijf ze niet op.

Na de opsomming krijgt u een scherm waarop u wordt gevraagd zoveel mogelijk van de woorden te noteren. De volgorde is hierbij niet van belang.

QuestionTextOnly

CF007_Learn1Show_01
^recall_01QuestionTextOnly

CF007_Learn1Show_01_mask


QuestionTextOnly

CF007_Learn1Show_02
^recall_02QuestionTextOnly

CF007_Learn1Show_02_mask


QuestionTextOnly

CF007_Learn1Show_03
^recall_03QuestionTextOnly

CF007_Learn1Show_03_mask


QuestionTextOnly

CF007_Learn1Show_04
^recall_04QuestionTextOnly

CF007_Learn1Show_04_mask


QuestionTextOnly

CF007_Learn1Show_05
^recall_05QuestionTextOnly

CF007_Learn1Show_05_mask


QuestionTextOnly

CF007_Learn1Show_06
^recall_06QuestionTextOnly

CF007_Learn1Show_06_mask


QuestionTextOnly

CF007_Learn1Show_07
^recall_07QuestionTextOnly

CF007_Learn1Show_07_mask


QuestionTextOnly

CF007_Learn1Show_08
^recall_08QuestionTextOnly

CF007_Learn1Show_08_mask


QuestionTextOnly

CF007_Learn1Show_09
^recall_09QuestionTextOnly

CF007_Learn1Show_09_mask


QuestionTextOnly

CF007_Learn1Show_10
^recall_10QuestionTextOnly

CF007_Learn1Show_10_mask


QuestionTextOnly

CF007_Learn1Recall
Probeert u van de woorden die u net hebt gezien zoveel mogelijk woorden in te typen. U hebt hier twee minuten de tijd voor. Na deze twee minuten gaat u automatisch naar de volgende pagina.

2:00OPEN

ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0
Txt_FL_CF001

CF001_SRRead
De volgende vragen gaan over uw lees- en schrijfvaardigheid.
Hoe zou u uw leesvaardigheid die nodig is in het dagelijks leven beoordelen?

Die is, volgens u...

Uitstekend
Zeer goed
Goed
Redelijk
Slecht

Txt_FL_CF002

CF002_SRWrite
Hoe zou u uw schrijfvaardigheid die nodig is in het dagelijkse leven beoordelen?

Die is, volgens u...

Uitstekend
Zeer goed
Goed
Redelijk
Slecht


ENDIF

CF003_DateDay
Het volgende gedeelte van de vragenlijst gaat over geheugen en het vermogen over dingen na te denken. De eerste vraag gaat over de datum van vandaag. De hoeveelste van de maand is het?

Typt u een nummer van 1 tot en met 31 in.

-100000000000000000..1000000000000000000

BLOCK

v1


Ik weet het niet
Ik wil het niet zeggen


ENDBLOCK
IF CF003_DateDay = RESPONSE
CHECK (CF003_DateDay >= 1) AND (CF003_DateDay <= 31) NED " [Vult u alstublieft een getal in van 1 tot 31.]"

ENDIFCHECK (CF003_DateDay = RESPONSE) OR (CF003_DateDay_Why.v1 = RESPONSE) NED " {FLError[54]}"

IF CF003_DateDay = RESPONSE
CHECK CF003_DateDay_Why.v1 <> RESPONSE NED " [U hebt een tegenstrijdig antwoord gegeven.]"

ENDIFCHECK CF003_DateDay_Why.v1.CARDINAL <= 1 NED " {FLError[56]}"

CF004_DateMonth
Welke maand is het?

januari
februari
maart
april
mei
juni
juli
augustus
september
oktober
november
december


CF005_DateYear
Welk jaar is het?

-100000000000000000..1000000000000000000

BLOCK

v1


Ik weet het niet
Ik wil het niet zeggen


ENDBLOCK
IF CF005_DateYear = RESPONSE
CHECK (CF005_DateYear >= 1000) AND (CF005_DateYear <= 9999) NED " [Vult u alstublieft een viercijferig jaartal in.]"

ENDIFCHECK (CF005_DateYear = RESPONSE) OR (CF005_DateYear_Why.v1 = RESPONSE) NED " {FLError[54]}"

IF CF005_DateYear = RESPONSE
CHECK CF005_DateYear_Why.v1 <> RESPONSE NED " [U hebt een tegenstrijdig antwoord gegeven.]"

ENDIFCHECK CF005_DateYear_Why.v1.CARDINAL <= 1 NED " {FLError[56]}"
Txt_FL_CF006

CF006_DayWeek
Welke dag van de week is het?

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag


IF MN101_Longitudinal = 0
Txt_FL_CF103

CF103_Memory
Hoe zou u uw geheugen op dit moment inschatten? Zou u zeggen dat het voortreffelijk, zeer goed, goed, matig of slecht is?

Voortreffelijk
Zeer goed
Goed
Matig
Slecht


ENDIF

CF009_VerbFluIntroStart
Op het volgende scherm start weer een test. Leest u de instructies goed. U hebt twee minuten voor deze test. Daarna gaat u automatisch naar de volgende pagina.

QuestionTextOnly

CF009_VerbFluIntro

Dieren

Noemt u alstublieft zoveel mogelijk verschillende dieren.
U hebt hier twee minuten de tijd voor.
Alle dieren uit het dierenrijk, ook mythische dieren, zijn toegestaan.

2:00


VERBAL FLUENCY INTRO

OPEN

System preset value CF011_IntroNum
IF MN101_Longitudinal = 0
Txt_FL_CF011

CF011_IntroNum
De volgende vragen gaan over hoe mensen in het dagelijks leven met cijfers omgaan.

Probeert u alstublieft al deze vragen te beantwoorden zonder gebruik van pen en papier of een rekenmachine.

Vult u hele getallen in, zonder punten of komma's te gebruiken.

QuestionTextOnly

CF012_NumDis
Stel, de kans om een ziekte te krijgen is 10%, hoeveel van de 1000 (duizend) personen zullen dan naar verwachting de ziekte krijgen?

-100000000000000000..1000000000000000000

IF CF012_NumDis <> 100

CF013_NumHalfPrice
Stel, een winkel verkoopt in de uitverkoop alles voor de helft van de prijs. Vóór de uitverkoop kostte een bank 300 [FLDefault[9]]. Hoeveel zal deze in de uitverkoop kosten?

-100000000000000000..1000000000000000000

ENDIF
IF CF012_NumDis = 100

CF014_NumCar
Stel, een handelaar in tweedehands auto's verkoopt een auto voor 6000 [FLDefault[9]]. Dat is tweederde van de nieuwprijs. Wat was de nieuwprijs van de auto?

-100000000000000000..1000000000000000000

IF CF014_NumCar = 9000
Txt_FL_CF015

CF015_Savings
Stel, u hebt 2000 [FLDefault[9]] op een spaarrekening staan. U ontvangt bij deze rekening 10% rente per jaar. Hoeveel staat er na twee jaar op de rekening?

-100000000000000000..1000000000000000000

ENDIF

ENDIF

ENDIF

CF108_Serial
Er volgt nu een aantal aftreksommen.

Beantwoordt u de vragen zonder pen en papier of een rekenmachine te gebruiken.

Hoeveel is honderd min zeven?

Vult u hier steeds een getal in.

-100000000000000000..1000000000000000000

BLOCK

v1


Ik weet het niet
Ik wil het niet zeggen


ENDBLOCK
IF CF108_Serial = RESPONSE
CHECK CF108_Serial <= 100 NED " [Probeert u alstublieft het antwoord op de vraag 100 min 7 te geven.]"

ENDIFCHECK (CF108_Serial = RESPONSE) OR (CF108_Serial_Why.v1 = RESPONSE) NED " {FLError[54]}"

IF CF108_Serial = RESPONSE
CHECK CF108_Serial_Why.v1 <> RESPONSE NED " [U hebt een tegenstrijdig antwoord gegeven.]"

ENDIFCHECK CF108_Serial_Why.v1.CARDINAL <= 1 NED " {FLError[56]}"

IF (CF108_Serial < 99999998) AND (CF108_Serial_Why.v1 <> RESPONSE)

CF109_Serial
En als u daar zeven van aftrekt?

(Dit is de tweede som.)

-100000000000000000..1000000000000000000

BLOCK

v1


Ik weet het niet
Ik wil het niet zeggen


ENDBLOCKCHECK (CF109_Serial = RESPONSE) OR (CF109_Serial_Why.v1 = RESPONSE) NED " {FLError[54]}"

IF CF109_Serial = RESPONSE
CHECK CF109_Serial_Why.v1 <> RESPONSE NED " [U hebt een tegenstrijdig antwoord gegeven.]"

ENDIFCHECK CF109_Serial_Why.v1.CARDINAL <= 1 NED " {FLError[56]}"

IF (CF109_Serial < 99999998) AND (CF109_Serial_Why.v1 <> RESPONSE)

CF110_Serial
En als u daar zeven van aftrekt?

(Dit is de derde som.)

-100000000000000000..1000000000000000000

BLOCK

v1


Ik weet het niet
Ik wil het niet zeggen


ENDBLOCKCHECK (CF110_Serial = RESPONSE) OR (CF110_Serial_Why.v1 = RESPONSE) NED " {FLError[54]}"

IF CF110_Serial = RESPONSE
CHECK CF110_Serial_Why.v1 <> RESPONSE NED " [U hebt een tegenstrijdig antwoord gegeven.]"

ENDIFCHECK CF110_Serial_Why.v1.CARDINAL <= 1 NED " {FLError[56]}"

IF (CF110_Serial < 99999998) AND (CF110_Serial_Why.v1 <> RESPONSE)

CF111_Serial
En als u daar zeven van aftrekt?

(Dit is de vierde som.)

-100000000000000000..1000000000000000000

BLOCK

v1


Ik weet het niet
Ik wil het niet zeggen


ENDBLOCKCHECK (CF111_Serial = RESPONSE) OR (CF111_Serial_Why.v1 = RESPONSE) NED " {FLError[54]}"

IF CF111_Serial = RESPONSE
CHECK CF111_Serial_Why.v1 <> RESPONSE NED " [U hebt een tegenstrijdig antwoord gegeven.]"

ENDIFCHECK CF111_Serial_Why.v1.CARDINAL <= 1 NED " {FLError[56]}"

IF (CF111_Serial < 99999998) AND (CF111_Serial_Why.v1 <> RESPONSE)

CF112_Serial
En als u daar zeven van aftrekt?

(Dit is de vijfde som.)

-100000000000000000..1000000000000000000

BLOCK

v1


Ik weet het niet
Ik wil het niet zeggen


ENDBLOCKCHECK (CF112_Serial = RESPONSE) OR (CF112_Serial_Why.v1 = RESPONSE) NED " {FLError[54]}"

IF CF112_Serial = RESPONSE
CHECK CF112_Serial_Why.v1 <> RESPONSE NED " [U hebt een tegenstrijdig antwoord gegeven.]"

ENDIFCHECK CF112_Serial_Why.v1.CARDINAL <= 1 NED " {FLError[56]}"

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF
IF MN025_RandomCF102 <> EMPTY

CF613_Learn4IntroStart
Op het volgende scherm start weer een test. Leest u de instructies goed. U hebt twee minuten voor deze test. Na deze twee minuten gaat u automatisch door naar de volgende pagina.

QuestionTextOnly

CF613_Learn4Intro
Een paar vragen eerder hebt u tien woorden gezien. Probeert u zich zoveel mogelijk van deze woorden te herinneren en in te typen. U hebt hier twee minuten voor. Na deze twee minuten gaat u automatisch naar de volgende pagina.

2:00


INTRO WORD LIST RECALL

OPEN

ENDIF

CF017_Factors
Zijn er zaken die uw prestatie op voorgaande tests negatief kunnen hebben beïnvloed?

Ja
Nee


IF CF017_Factors = a1

CF017_Factors_Which
Welke factoren kunnen uw prestatie op de tests negatief hebben beïnvloed?

OPEN

ENDIF

CF018_IntCheck
Wie was er in de buurt toen u dit gedeelte van de vragenlijst invulde?

^CodeAll

Ik was alleen
Partner aanwezig
Kind(eren) aanwezig
Anderen


IF CF018_IntCheck.CARDINAL > 1
CHECK NOT (a1 IN CF018_IntCheck) NED " [''Ik was alleen'' kan niet samen met een andere categorie.]"

ENDIF
IF (Sec_CH.NumberOFReportedChildren = 0) AND (a3 IN CF018_IntCheck)

CF018_IntCheck_Sign
^FLError[35]

QuestionTextOnly

CF018_IntCheck_Rem
Als u uw antwoord wilt aanpassen klikt u op de "Vorige-knop".
U kunt uw antwoord eventueel ook toelichten en hierna op de "Verder-knop" klikken.

OPEN

ENDIF
System preset value CF902_TimeStampEnd
IF CF902_TimeStampEnd = EMPTY AND CF018_IntCheck <> EMPTY
ENDIF

ENDIF

ENDBLOCK
BLOCK
Txt_FL_MH001

MH001_Intro
De voorgaande vragen gingen over uw lichamelijke gezondheid. Een ander aspect van gezondheid is uw emotionele gezondheid of welzijn - dat wil zeggen, hoe u zich voelt over dingen die om u heen gebeuren.

Dit gedeelte van de vragenlijst moet door {MN002_Person[1]}.Name worden ingevuld, zonder de hulp van iemand anders.

Ik ben ^MN002_Person[1].Name en ik kan de vragen beantwoorden zonder de hulp van iemand anders
^MN002_Person[1].Name is niet in staat zelf de vragen te beantwoorden


System preset value MH901_TimeStampStart
IF MH901_TimeStampStart = EMPTY AND MH001_Intro <> EMPTY
ENDIF
IF (MH001_Intro = RESPONSE) AND NOT (MH001_Intro = a5)
Txt_FL_MH002

MH002_Depression
Bent u in de afgelopen maand verdrietig of gedeprimeerd geweest?

Met verdrietig of gedeprimeerd bedoelen we ongelukkig of in de put.

Ja
Nee

Txt_FL_MH003

MH003_Hopes
Wat hoopt u voor de toekomst? Hebt u enige wensen?

Ja, die heb ik
Nee, die heb ik niet

Txt_FL_MH004

MH004_WishDeath
Hebt u in de afgelopen maand het gevoel gehad dat u liever dood zou willen zijn?

Ja
Nee

Txt_FL_MH005

MH005_Guilt
Hebt u de neiging om uzelf ergens verwijten over te maken of schuldig over te voelen?

Ja, ik heb enorm de neiging mezelf zaken te verwijten of me schuldig te voelen
Nee, ik heb geen schuldgevoelens of zelfverwijten
Ja, ik heb de neiging mezelf zaken te verwijten of me schuldig te voelen, maar ik weet niet of dit buitengewoon is


IF MH005_Guilt = a3
Txt_FL_MH006

MH006_BlameForWhat
Wat verwijt u zichzelf?

OPEN

ENDIFTxt_FL_MH007

MH007_Sleep
Hebt u de laatste tijd slaapproblemen gehad?
TROUBLE SLEEPING

Ja, slaapproblemen of recente veranderingen in het slaapritme
Nee, geen slaapproblemen

Txt_FL_MH008

MH008_Interest
In welke mate was u de afgelopen maand geïnteresseerd in bepaalde zaken?

Ik was minder geïnteresseerd dan normaal
Ik was net zo geïnteresseerd als altijd

Txt_FL_MH010

MH010_Irritability
Bent u de laatste tijd snel geïrriteerd?

Ja
Nee

Txt_FL_MH011

MH011_Appetite
Hoe was uw eetlust de afgelopen maand? Was er sprake van...

Een vermindering van eetlust
Geen vermindering van eetlust

Txt_FL_MH013

MH013_Fatigue
Hebt u de afgelopen maand te weinig energie gehad om de dingen te doen die u wilde doen?

Ja
Nee

Txt_FL_MH014

MH014_ConcEnter
Hoe gaat het met uw concentratievermogen? Kunt u zich bijvoorbeeld concentreren op een televisieprogramma, een film of radioprogramma?

Ik heb problemen met concentratie
Ik heb geen last van dergelijke problemen

Txt_FL_MH015

MH015_ConcRead
Kunt u zich concentreren op iets dat u leest?

Concentratieproblemen bij het lezen
Geen last van dergelijke problemen

Txt_FL_MH016

MH016_Enjoyment
Hebt u de afgelopen tijd plezier beleefd aan bepaalde activiteiten?

Nee, ik kan geen plezierige activiteit bedenken
Ja, ik heb de afgelopen tijd plezier beleefd aan bepaalde activiteiten

Txt_FL_MH017

MH017_Tear
Hebt u de afgelopen maand wel eens gehuild?

Ja
Nee

Txt_FL_MH033

MH033_Intro
Geeft u bij de volgende vragen aan hoe vaak u zich op een bepaalde manier voelt.

QuestionTextOnly
Txt_FL_MH034

MH034_companionship
Hoe vaak voelt u dat u niet genoeg vriendschappen hebt?

Vaak
Soms
(Bijna) nooit

Txt_FL_MH035

MH035_LeftOut
Hoe vaak voelt u zich buitengesloten?

Vaak
Soms
(Bijna) nooit

Txt_FL_MH036

MH036_Isolated
Hoe vaak voelt u zich afgezonderd van anderen?

Vaak
Soms
(Bijna) nooit

Txt_FL_MH037

MH037_lonely
Hoe vaak voelt u zich eenzaam?

Vaak
Soms
(Bijna) nooit


System preset value MH902_TimeStampEnd
IF MH902_TimeStampEnd = EMPTY AND MH037_lonely <> EMPTY
ENDIF

ENDIF

ENDBLOCK
BLOCK
Txt_FL_HC601

HC601_Intro
Er volgt nu een aantal vragen over uw doktersbezoeken, verblijf in het ziekenhuis of de geneesmiddelen die u in de afgelopen 12 maanden gebruikte, sinds {FLLastYearMonth}. Het is ook belangrijk om meer te weten te komen over hoeveel u hiervoor zelf betaalde. Hiermee bedoelen we het geld dat u betaalde aan uw dokter, ziekenhuis of apotheker zonder terugbetalingen door uw verzekeraar. Het gaat hier ook om bijbetalingen voor diensten die gedeeltelijk betaald zijn door uw verzekeraar.

QuestionTextOnly

System preset value HC901_TimeStampStart
IF HC901_TimeStampStart = EMPTY AND HC601_Intro <> EMPTY
ENDIFTxt_FL_HC125

HC125_Satisfaction_with_Insurance
De eerste vraag gaat over uw ziektekostenverzekering. Hoe tevreden bent u over het algemeen met de dekking van het basispakket van uw verzekering? Bent u...

Heel tevreden
Tevreden
Ontevreden
Heel ontevreden

Txt_FL_HC113

HC113_SuppHealthInsurance
Hebt u (naast de verplichte basisverzekering) één of meerdere aanvullende ziektekostenverzekeringen voor diensten die niet (geheel) door uw basisverzekering worden gedekt? Denkt u hierbij aan gezondheidsonderzoeken, tandheelkundige zorg, alternatieve behandelingen of geneesmiddelen.

Ja
Nee

Txt_FL_HC602

HC602_STtoMDoctor
Denkt u terug aan de afgelopen 12 maanden. Ongeveer hoeveel keer sinds {FLLastYearMonth} hebt u een dokter of een medisch gekwalificeerd persoon (bijvoorbeeld een verpleegster) gesproken of bezocht in verband met uw gezondheid?

Telt u bezoeken aan de tandarts en verblijven in ziekenhuizen niet mee, maar bezoeken aan de eerste hulp of polikliniek wel. Telt u telefonisch contact ook mee.

-100000000000000000..1000000000000000000

IF NOT ((HC602_STtoMDoctor >= 0) AND (HC602_STtoMDoctor <= 98.00000000000001))

HC602_STtoMDoctor_Sign
^FLError[78]

QuestionTextOnly

HC602_STtoMDoctor_Rem
Als u uw antwoord wilt aanpassen klikt u op de "Vorige-knop".
U kunt uw antwoord eventueel ook toelichten en hierna op de "Verder-knop" klikken.

OPEN

ENDIF
IF HC602_STtoMDoctor > 0
Txt_FL_HC682

HC682_OOPDocsYesNo
Hebt u in de afgelopen twaalf maanden, sinds {FLLastYearMonth}, wel eens zelf voor een doktersbezoek betaald?
Telt u kosten verbonden aan diagnose onderzoeken, zoals scans of laboratoriumonderzoek ook mee.

Let op: het gaat hier om de kosten die bovenop uw eigen risico komen.

Ja
Nee


IF HC682_OOPDocsYesNo = a1
Txt_FL_HC683

HC683_OOPDocsAmount
Hoeveel hebt u in de afgelopen twaalf maanden, sinds {FLLastYearMonth}, in totaal betaald aan doktersbezoeken die niet vergoed werden door de zorgverzekering of anderen?

Telt u tandartsbezoeken niet mee. Vult u een bedrag in in (hele) [FLDefault[9]]. Gebruikt u hier geen punten of komma's.

-100000000000000000..1000000000000000000

BLOCK

v1


Ik weet het niet
Ik wil het niet zeggen


ENDBLOCKCHECK (HC683_OOPDocsAmount = RESPONSE) OR (HC683_OOPDocsAmount_Why.v1 = RESPONSE) NED " {FLError[54]}"

IF HC683_OOPDocsAmount = RESPONSE
CHECK HC683_OOPDocsAmount_Why.v1 <> RESPONSE NED " [U hebt een tegenstrijdig antwoord gegeven.]"

ENDIFCHECK HC683_OOPDocsAmount_Why.v1.CARDINAL <= 1 NED " {FLError[56]}"

IF HC683_OOPDocsAmount = RESPONSE

IF HC683_OOPDocsAmount <= 0

HC683_OOPDocsAmount_Sign
^FLError[12]

QuestionTextOnly

HC683_OOPDocsAmount_Rem
Als u uw antwoord wilt aanpassen klikt u op de "Vorige-knop".
U kunt uw antwoord eventueel ook toelichten en hierna op de "Verder-knop" klikken.

OPEN

ENDIF

ENDIF
IF HC683_OOPDocsAmount = EMPTY

BLOCK

IF (((((MN001_Country = a1) OR (MN001_Country = a2)) OR (MN001_Country = a3)) OR (MN001_Country = a5)) OR (MN001_Country = a12)) OR (MN001_Country = a17)

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF ((MN001_Country = a6) OR (MN001_Country = a7)) OR (MN001_Country = a23)

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF MN001_Country = a8

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF ((MN001_Country = a13) OR (MN001_Country = a18)) OR (MN001_Country = a19)

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF MN001_Country = a22

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF MN001_Country = a21

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF MN001_Country = a4

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF MN001_Country = a10

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF MN001_Country = a11

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF MN001_Country = a24

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF MN001_Country = a16

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF MN001_Country = a14

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF MN001_Country = a15

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF MN001_Country = a20

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

A
[Was het meer of minder dan] {Amount} [FLDefault[9]]?
HOW MUCH

Minder
Ongeveer ^Amount
Meer


ENDBLOCK

ENDIF

ENDIF

ENDIFTxt_FL_HC114

HC114_UnmetNeedCost
Is het in de afgelopen twaalf maanden, sinds {FLLastYearMonth}, voorgekomen dat u een dokter moest bezoeken maar dit niet hebt gedaan vanwege de kosten?

Telt u hier alle typen doktoren, gekwalificeerde verpleegsters, bezoek aan eerste hulp of polikliniek mee.

Ja
Nee

Txt_FL_HC115

HC115_UnmetNeedWait
Is het in de afgelopen twaalf maanden, sinds {FLLastYearMonth}, voorgekomen dat u een dokter moest bezoeken maar dit niet hebt gedaan omdat u te lang moest wachten?

Telt u hier alle typen doktoren, gekwalificeerde verpleegsters, bezoek aan eerste hulp of polikliniek mee.

Ja
Nee

Txt_FL_HC688

HC688_OOPDRUGSYesNo
Eerder hebt u vragen beantwoord over uw eventuele medicijngebruik.

Hebt u zelf, in de afgelopen twaalf maanden, sinds {FLLastYearMonth}, iets betaald voor medicijnen? Telt u zowel door uw dokter voorgeschreven medicijnen mee als medicijnen die u hebt gekocht zonder recept.

Ja
Nee


IF HC688_OOPDRUGSYesNo = a1
Txt_FL_HC689

HC689_OOPDRUGSAmount
Hoeveel hebt u de afgelopen 12 maanden, sinds {FLLastYearMonth}, zelf betaald voor medicijnen die niet vergoed werden door de zorgverzekering of anderen?

Telt u zowel door de dokter voorgeschreven medicijnen mee als medicijnen die u zonder recept kocht.

Vult u een bedrag in in (hele) [FLDefault[9]]. Gebruikt u hier geen punten of komma's.-100000000000000000..1000000000000000000

BLOCK

v1


Ik weet het nietENDBLOCKCHECK (HC689_OOPDRUGSAmount = RESPONSE) OR (HC689_OOPDRUGSAmount_Why.v1 = RESPONSE) NED " {FLError[54]}"

IF HC689_OOPDRUGSAmount = RESPONSE
CHECK HC689_OOPDRUGSAmount_Why.v1 <> RESPONSE NED " [U hebt een tegenstrijdig antwoord gegeven.]"

ENDIFCHECK HC689_OOPDRUGSAmount_Why.v1.CARDINAL <= 1 NED " {FLError[56]}"

IF HC689_OOPDRUGSAmount = RESPONSE

IF HC689_OOPDRUGSAmount <= 0

HC689_OOPDRUGSAmount_Sign
^FLError[12]

QuestionTextOnly

HC689_OOPDRUGSAmount_Rem
Als u uw antwoord wilt aanpassen klikt u op de "Vorige-knop".
U kunt uw antwoord eventueel ook toelichten en hierna op de "Verder-knop" klikken.

OPEN

ENDIF

ENDIF
IF a1 IN HC689_OOPDRUGSAmount_Why.v1
Txt_FL_HC630

HC630_OOPDRUGSAmountMonth
Hoeveel betaalt u ongeveer voor uw medicatie in een normale maand?

Telt u zowel door de dokter voorgeschreven medicijnen mee als medicijnen die u zonder recept kocht.

-100000000000000000..1000000000000000000

BLOCK

v1


Ik weet het niet
Ik wil het niet zeggen


ENDBLOCKCHECK (HC630_OOPDRUGSAmountMonth = RESPONSE) OR (HC630_OOPDRUGSAmountMonth_Why.v1 = RESPONSE) NED " {FLError[54]}"

IF HC630_OOPDRUGSAmountMonth = RESPONSE
CHECK HC630_OOPDRUGSAmountMonth_Why.v1 <> RESPONSE NED " [U hebt een tegenstrijdig antwoord gegeven.]"

ENDIFCHECK HC630_OOPDRUGSAmountMonth_Why.v1.CARDINAL <= 1 NED " {FLError[56]}"

IF HC630_OOPDRUGSAmountMonth = EMPTY

BLOCK

IF (((((MN001_Country = a1) OR (MN001_Country = a2)) OR (MN001_Country = a3)) OR (MN001_Country = a5)) OR (MN001_Country = a12)) OR (MN001_Country = a17)

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF ((MN001_Country = a6) OR (MN001_Country = a7)) OR (MN001_Country = a23)

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF MN001_Country = a8

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF ((MN001_Country = a13) OR (MN001_Country = a18)) OR (MN001_Country = a19)

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF MN001_Country = a22

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF MN001_Country = a21

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF MN001_Country = a4

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF MN001_Country = a10

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF MN001_Country = a11

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF MN001_Country = a24

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF MN001_Country = a16

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF MN001_Country = a14

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF MN001_Country = a15

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF MN001_Country = a20

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

A
[Was het meer of minder dan] {Amount} [FLDefault[9]]?
HOW MUCH

Minder
Ongeveer ^Amount
Meer


ENDBLOCK

ENDIF

ENDIF

ENDIFTxt_FL_HC010

HC010_SNaDentist
Hebt u in de afgelopen 12 maanden, sinds {FLLastYearMonth}, een tandarts of een mondhygiënist(e) bezocht?

Denkt u hierbij ook aan routine controles, bezoeken voor een kunstgebit en kaakchirurgie (mondheelkunde).

Ja
Nee


IF HC010_SNaDentist = a1
Txt_FL_HC692

HC692_OOPDentistYesNo
Hebt u in de afgelopen 12 maanden zelf iets betaald voor uw tandheelkundige zorg (tandarts of
mondhygiënist(e))? Denkt u hierbij ook aan diagnoses, behandelingen of implantaten.

Ja
Nee


IF HC692_OOPDentistYesNo = a1
Txt_FL_HC693

HC693_OOPDentistAmount
Hoeveel hebt u in de afgelopen 12 maanden in totaal zelf betaald voor uw tandheelkundige zorg (tandarts of mondhygiënist(e)) dat niet werd vergoed door de zorgverzekering of anderen?

Vult u een bedrag in in (hele) [FLDefault[9]]. Gebruikt u hier geen punten of komma's.

-100000000000000000..1000000000000000000

BLOCK

v1


Ik weet het niet
Ik wil het niet zeggen


ENDBLOCKCHECK (HC693_OOPDentistAmount = RESPONSE) OR (HC693_OOPDentistAmount_Why.v1 = RESPONSE) NED " {FLError[54]}"

IF HC693_OOPDentistAmount = RESPONSE
CHECK HC693_OOPDentistAmount_Why.v1 <> RESPONSE NED " [U hebt een tegenstrijdig antwoord gegeven.]"

ENDIFCHECK HC693_OOPDentistAmount_Why.v1.CARDINAL <= 1 NED " {FLError[56]}"

IF HC693_OOPDentistAmount = EMPTY

BLOCK

IF (((((MN001_Country = a1) OR (MN001_Country = a2)) OR (MN001_Country = a3)) OR (MN001_Country = a5)) OR (MN001_Country = a12)) OR (MN001_Country = a17)

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF ((MN001_Country = a6) OR (MN001_Country = a7)) OR (MN001_Country = a23)

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF MN001_Country = a8

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF ((MN001_Country = a13) OR (MN001_Country = a18)) OR (MN001_Country = a19)

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF MN001_Country = a22

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF MN001_Country = a21

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF MN001_Country = a4

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF MN001_Country = a10

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF MN001_Country = a11

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF MN001_Country = a24

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF MN001_Country = a16

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF MN001_Country = a14

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF MN001_Country = a15

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF MN001_Country = a20

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

A
[Was het meer of minder dan] {Amount} [FLDefault[9]]?
HOW MUCH

Minder
Ongeveer ^Amount
Meer


ENDBLOCK

ENDIF

ENDIF

ENDIFTxt_FL_CO211

CO211_PovertyPostponedDentist
Hebt u in de afgelopen 12 maanden bezoeken aan de tandarts uitgesteld om uw uitgaven te beperken?

Ja
Nee

Txt_FL_HC012

HC012_PTinHos
Bent u in de afgelopen 12 maanden, sinds {FLLastYearMonth}, opgenomen geweest in een ziekenhuis voor minimaal één nacht? Denkt u hierbij aan een operatie of een probleem met uw lichamelijke of geestelijke gezondheid.

Ja
Nee


IF HC012_PTinHos = a1
Txt_FL_HC013

HC013_TiminHos
Hoe vaak bent u in de afgelopen 12 maanden opgenomen geweest in een ziekenhuis voor ten minste één nacht?

Telt u alleen de afzonderlijke opnamen.

-100000000000000000..1000000000000000000
Txt_FL_HC014

HC014_TotNightsinPT
Hoeveel nachten hebt u in de afgelopen 12 maanden in totaal in ziekenhuizen doorgebracht?

-100000000000000000..1000000000000000000

BLOCK

v1


Ik weet het niet
Ik wil het niet zeggen


ENDBLOCK
IF HC014_TotNightsinPT = RESPONSE
CHECK (HC014_TotNightsinPT >= 1) AND (HC014_TotNightsinPT <= 365) NED " [Vult u alstublieft een getal in van 1 tot 365.]"

ENDIFCHECK (HC014_TotNightsinPT = RESPONSE) OR (HC014_TotNightsinPT_Why.v1 = RESPONSE) NED " {FLError[54]}"

IF HC014_TotNightsinPT = RESPONSE
CHECK HC014_TotNightsinPT_Why.v1 <> RESPONSE NED " [U hebt een tegenstrijdig antwoord gegeven.]"

ENDIFCHECK HC014_TotNightsinPT_Why.v1.CARDINAL <= 1 NED " {FLError[56]}"

ENDIFTxt_FL_HC064

HC064_InOthInstLast12Mon
Bent u in de afgelopen 12 maanden opgenomen geweest in een zorginstelling anders dan een ziekenhuis?

Denkt u hierbij aan een verblijf in zorginstellingen die nog niet genoemd zijn, zoals een revalidatiecentrum of een herstellingsoord. Telt u een verblijf in verzorgingshuis of verpleeghuis niet mee.

Ja
Nee


IF HC064_InOthInstLast12Mon = a1
Txt_FL_HC066

HC066_TotNightStayOthInst
Hoeveel nachten hebt u in de afgelopen 12 maanden in totaal in een andere zorginstelling dan een ziekenhuis of verpleeghuis doorgebracht?

-100000000000000000..1000000000000000000

BLOCK

v1


Ik weet het nietENDBLOCK
IF HC066_TotNightStayOthInst = RESPONSE
CHECK (HC066_TotNightStayOthInst >= 1) AND (HC066_TotNightStayOthInst <= 365) NED " [Vult u alstublieft een getal in van 1 tot 365.]"

ENDIFCHECK (HC066_TotNightStayOthInst = RESPONSE) OR (HC066_TotNightStayOthInst_Why.v1 = RESPONSE) NED " {FLError[54]}"

IF HC066_TotNightStayOthInst = RESPONSE
CHECK HC066_TotNightStayOthInst_Why.v1 <> RESPONSE NED " [U hebt een tegenstrijdig antwoord gegeven.]"

ENDIFCHECK HC066_TotNightStayOthInst_Why.v1.CARDINAL <= 1 NED " {FLError[56]}"

ENDIF
IF (HC064_InOthInstLast12Mon = a1) OR (HC012_PTinHos = a1)
Txt_FL_HC694

HC694_PayedOutOfPocketHospital
Hebt u in de afgelopen 12 maanden zelf iets betaald, inclusief niet-zorg gerelateerde kosten zoals maaltijden, [ voor een verblijf in een ziekenhuis of gezondheidsinstelling/ voor een verblijf in een ziekenhuis/ voor een verblijf in een gezondheidsinstelling (geen ziekenhuis)/ voor een verblijf in een ziekenhuis of gezondheidsinstelling/ voor een verblijf in een ziekenhuis/ voor een verblijf in een gezondheidsinstelling (geen ziekenhuis)]?

Ja
Nee


IF HC694_PayedOutOfPocketHospital = a1
Txt_FL_HC695

HC695_HowMuchPayedHospital
Hoeveel hebt u in de afgelopen 12 maanden in totaal betaald voor uw verblijf in een ziekenhuis of andere zorginstelling zonder dat dit werd vergoed door de zorgverzekering of anderen?

Vult u een bedrag in in (hele) [FLDefault[9]]. Gebruikt u hier geen punten of komma's.

-100000000000000000..1000000000000000000

BLOCK

v1


Ik weet het niet
Ik wil het niet zeggen


ENDBLOCKCHECK (HC695_HowMuchPayedHospital = RESPONSE) OR (HC695_HowMuchPayedHospital_Why.v1 = RESPONSE) NED " {FLError[54]}"

IF HC695_HowMuchPayedHospital = RESPONSE
CHECK HC695_HowMuchPayedHospital_Why.v1 <> RESPONSE NED " [U hebt een tegenstrijdig antwoord gegeven.]"

ENDIFCHECK HC695_HowMuchPayedHospital_Why.v1.CARDINAL <= 1 NED " {FLError[56]}"

IF HC695_HowMuchPayedHospital = RESPONSE

IF HC695_HowMuchPayedHospital <= 0

HC695_HowMuchPayedHospital_Sign
^FLError[12]

QuestionTextOnly

HC695_HowMuchPayedHospital_Rem
Als u uw antwoord wilt aanpassen klikt u op de "Vorige-knop".
U kunt uw antwoord eventueel ook toelichten en hierna op de "Verder-knop" klikken.

OPEN

ENDIF

ENDIF
IF HC695_HowMuchPayedHospital = EMPTY

BLOCK

IF (((((MN001_Country = a1) OR (MN001_Country = a2)) OR (MN001_Country = a3)) OR (MN001_Country = a5)) OR (MN001_Country = a12)) OR (MN001_Country = a17)

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF ((MN001_Country = a6) OR (MN001_Country = a7)) OR (MN001_Country = a23)

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF MN001_Country = a8

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF ((MN001_Country = a13) OR (MN001_Country = a18)) OR (MN001_Country = a19)

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF MN001_Country = a22

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF MN001_Country = a21

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF MN001_Country = a4

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF MN001_Country = a10

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF MN001_Country = a11

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF MN001_Country = a24

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF MN001_Country = a16

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF MN001_Country = a14

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF MN001_Country = a15

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF MN001_Country = a20

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

A
[Was het meer of minder dan] {Amount} [FLDefault[9]]?
HOW MUCH

Minder
Ongeveer ^Amount
Meer


ENDBLOCK

ENDIF

ENDIF

ENDIFTxt_FL_HC140

HC140_WhatAidsAppliancesPhysicalTherapy
Hebt u in de afgelopen 12 maanden, sinds {FLLastYearMonth}, zelf iets betaald voor onderstaande hulpmiddelen of diensten bovenop uw eigen risico en inclusief bijdragen uit uw aanvullende verzekering? Dit betreft alle hulpmiddelen of diensten, wel of niet voorgeschreven door uw dokter.

^CodeAll

Hulpmiddelen (rolstoelen, rollators, wandelstok, krukken, orthesen, prothesen)
Ambulante zorg (fysiotherapie, bedrijfsmaatschappelijk werk, osteopathie, homeopathie, psychologische begeleiding, chiropractie)
Geen van bovenstaande


IF HC140_WhatAidsAppliancesPhysicalTherapy.CARDINAL > 1
CHECK NOT (a96 IN HC140_WhatAidsAppliancesPhysicalTherapy) NED " ["Geen van bovenstaande" kan niet samen met een ander antwoord worden gekozen. Verbetert u alstublieft uw antwoord.]"

ENDIF
IF a1 IN HC140_WhatAidsAppliancesPhysicalTherapy
Txt_FL_HC142

HC142_AmountAidsAppliances
Hoeveel hebt u de afgelopen 12 maanden, sinds {FLLastYearMonth}, in totaal betaald voor hulpmiddelen bovenop uw eigen risico en inclusief bijdragen uit uw aanvullende verzekering? (Tel kosten die vergoed zijn door een zorgverzekering niet mee.)

Denkt u hierbij ook aan middelen die niet door uw dokter zijn voorgeschreven.

Vult u een bedrag in in (hele) [FLDefault[9]]. Gebruikt u hier geen punten of komma's.

-100000000000000000..1000000000000000000

BLOCK

v1


Ik weet het niet
Ik wil het niet zeggen


ENDBLOCKCHECK (HC142_AmountAidsAppliances = RESPONSE) OR (HC142_AmountAidsAppliances_Why.v1 = RESPONSE) NED " {FLError[54]}"

IF HC142_AmountAidsAppliances = RESPONSE
CHECK HC142_AmountAidsAppliances_Why.v1 <> RESPONSE NED " [U hebt een tegenstrijdig antwoord gegeven.]"

ENDIFCHECK HC142_AmountAidsAppliances_Why.v1.CARDINAL <= 1 NED " {FLError[56]}"

IF HC142_AmountAidsAppliances = EMPTY

BLOCK

IF (((((MN001_Country = a1) OR (MN001_Country = a2)) OR (MN001_Country = a3)) OR (MN001_Country = a5)) OR (MN001_Country = a12)) OR (MN001_Country = a17)

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF ((MN001_Country = a6) OR (MN001_Country = a7)) OR (MN001_Country = a23)

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF MN001_Country = a8

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF ((MN001_Country = a13) OR (MN001_Country = a18)) OR (MN001_Country = a19)

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF MN001_Country = a22

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF MN001_Country = a21

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF MN001_Country = a4

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF MN001_Country = a10

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF MN001_Country = a11

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF MN001_Country = a24

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF MN001_Country = a16

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF MN001_Country = a14

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF MN001_Country = a15

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF MN001_Country = a20

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

A
[Was het meer of minder dan] {Amount} [FLDefault[9]]?
HOW MUCH

Minder
Ongeveer ^Amount
Meer


ENDBLOCK

ENDIF

ENDIF
IF a2 IN HC140_WhatAidsAppliancesPhysicalTherapy
Txt_FL_HC143

HC143_AmountPhysicalTherapy
Hoeveel hebt u in de afgelopen twaalf maanden, sinds {FLLastYearMonth}, in totaal betaald voor fysiotherapie bovenop uw eigen risico en inclusief bijdragen van uw aanvullende verzekering? (Telt u geen kosten mee die door een zorgverzekering zijn vergoed.)

Telt u zowel diensten met als zonder doktersrecept mee.

Geeft u een bedrag in [FLDefault[9]].

-100000000000000000..1000000000000000000

BLOCK

v1


Ik weet het niet
Ik wil het niet zeggen


ENDBLOCKCHECK (HC143_AmountPhysicalTherapy = RESPONSE) OR (HC143_AmountPhysicalTherapy_Why.v1 = RESPONSE) NED " {FLError[54]}"

IF HC143_AmountPhysicalTherapy = RESPONSE
CHECK HC143_AmountPhysicalTherapy_Why.v1 <> RESPONSE NED " [U hebt een tegenstrijdig antwoord gegeven.]"

ENDIFCHECK HC143_AmountPhysicalTherapy_Why.v1.CARDINAL <= 1 NED " {FLError[56]}"

IF HC143_AmountPhysicalTherapy = EMPTY

BLOCK

IF (((((MN001_Country = a1) OR (MN001_Country = a2)) OR (MN001_Country = a3)) OR (MN001_Country = a5)) OR (MN001_Country = a12)) OR (MN001_Country = a17)

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF ((MN001_Country = a6) OR (MN001_Country = a7)) OR (MN001_Country = a23)

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF MN001_Country = a8

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF ((MN001_Country = a13) OR (MN001_Country = a18)) OR (MN001_Country = a19)

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF MN001_Country = a22

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF MN001_Country = a21

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF MN001_Country = a4

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF MN001_Country = a10

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF MN001_Country = a11

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF MN001_Country = a24

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF MN001_Country = a16

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF MN001_Country = a14

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF MN001_Country = a15

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF MN001_Country = a20

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

A
[Was het meer of minder dan] {Amount} [FLDefault[9]]?
HOW MUCH

Minder
Ongeveer ^Amount
Meer


ENDBLOCK

ENDIF

ENDIF
IF MN024_NursingHome = a1
Txt_FL_HC127

HC127_AtHomeCare
Hebt u in de afgelopen 12 maanden, sinds {FLLastYearMonth}, professionele of betaalde hulp, zoals genoemd hieronder, gekregen bij deze activiteiten vanwege lichamelijke, mentale, emotionele problemen of problemen met uw geheugen?

^CodeAll

Hulp bij persoonlijke verzorging (zoals wassen, in en uit bed stappen, of aankleden)?
Hulp bij huishoudelijk werk (zoals schoonmaken, strijken, koken)
Tafeltje dekje (maaltijden)
Hulp bij andere activiteiten (bv. bij het innemen van medicatie)
Geen van bovenstaande


IF HC127_AtHomeCare.CARDINAL > 1
CHECK NOT (a96 IN HC127_AtHomeCare) NED " ["Geen van bovenstaande" kan niet samen met een ander antwoord worden gekozen. Verbetert u alstublieft uw antwoord.]"

ENDIF
IF NOT (a96 IN HC127_AtHomeCare)

IF a1 IN HC127_AtHomeCare
ENDIF
IF a2 IN HC127_AtHomeCare
ENDIF
IF a3 IN HC127_AtHomeCare
ENDIF
IF a4 IN HC127_AtHomeCare
ENDIFTxt_FL_HC628

HC628_OOP_AtHomeCareYesNo
Hebt u in de afgelopen 12 maanden, sinds {FLLastYearMonth}, zelf iets betaald voor {FL_HC628_2}, zonder dat het vergoed werd?

Ja
Nee


IF HC628_OOP_AtHomeCareYesNo = a1
Txt_FL_HC629

HC629_OOP_AtHomeCareAmount
Hoeveel hebt u in de afgelopen 12 maanden zelf betaald voor {FL_HC628_2}?

Vult u een bedrag in in [FLDefault[9]].

-100000000000000000..1000000000000000000

BLOCK

v1


Ik weet het nietENDBLOCKCHECK (HC629_OOP_AtHomeCareAmount = RESPONSE) OR (HC629_OOP_AtHomeCareAmount_Why.v1 = RESPONSE) NED " {FLError[54]}"

IF HC629_OOP_AtHomeCareAmount = RESPONSE
CHECK HC629_OOP_AtHomeCareAmount_Why.v1 <> RESPONSE NED " [U hebt een tegenstrijdig antwoord gegeven.]"

ENDIFCHECK HC629_OOP_AtHomeCareAmount_Why.v1.CARDINAL <= 1 NED " {FLError[56]}"

IF a1 IN HC629_OOP_AtHomeCareAmount_Why.v1
Txt_FL_HC144

HC144_OOP_MonthlyAtHomeCareAmount
Hoeveel betaalt u in een normale maand voor persoonlijke verzorging, huishoudelijk werk, tafeltje dekje of andere hulp in huis?

-100000000000000000..1000000000000000000

BLOCK

v1


Ik weet het niet
Ik wil het niet zeggen


ENDBLOCKCHECK (HC144_OOP_MonthlyAtHomeCareAmount = RESPONSE) OR (HC144_OOP_MonthlyAtHomeCareAmount_Why.v1 = RESPONSE) NED " {FLError[54]}"

IF HC144_OOP_MonthlyAtHomeCareAmount = RESPONSE
CHECK HC144_OOP_MonthlyAtHomeCareAmount_Why.v1 <> RESPONSE NED " [U hebt een tegenstrijdig antwoord gegeven.]"

ENDIFCHECK HC144_OOP_MonthlyAtHomeCareAmount_Why.v1.CARDINAL <= 1 NED " {FLError[56]}"

IF HC144_OOP_MonthlyAtHomeCareAmount = EMPTY

BLOCK

IF (((((MN001_Country = a1) OR (MN001_Country = a2)) OR (MN001_Country = a3)) OR (MN001_Country = a5)) OR (MN001_Country = a12)) OR (MN001_Country = a17)

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF ((MN001_Country = a6) OR (MN001_Country = a7)) OR (MN001_Country = a23)

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF MN001_Country = a8

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF ((MN001_Country = a13) OR (MN001_Country = a18)) OR (MN001_Country = a19)

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF MN001_Country = a22

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF MN001_Country = a21

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF MN001_Country = a4

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF MN001_Country = a10

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF MN001_Country = a11

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF MN001_Country = a24

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF MN001_Country = a16

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF MN001_Country = a14

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF MN001_Country = a15

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF MN001_Country = a20

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

A
[Was het meer of minder dan] {Amount} [FLDefault[9]]?
HOW MUCH

Minder
Ongeveer ^Amount
Meer


ENDBLOCK

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIFTxt_FL_HC029

HC029_NursHome
Bent u in de afgelopen twaalf maanden, sinds {FLLastYearMonth}, voor ten minste één nacht opgenomen geweest in een verpleeghuis?

Wanneer u definitief naar een verpleeghuis bent verhuisd maar dit was minder dan 12 maanden geleden, kiest u dan toch voor 'Ja, tijdelijk'.

Ja, tijdelijk
Ja, permanent
Nee


IF HC029_NursHome = a3

HC029_NursHome_Sign
^FLError[34]

QuestionTextOnly

HC029_NursHome_Rem
Als u uw antwoord wilt aanpassen klikt u op de "Vorige-knop".
U kunt uw antwoord eventueel ook toelichten en hierna op de "Verder-knop" klikken.

OPEN

ENDIF
IF HC029_NursHome = a1
Txt_FL_HC031

HC031_WksNursHome
Hoeveel weken in totaal hebt u in de afgelopen 12 maanden in een verpleeghuis verbleven?

Telt u 4 weken als een hele maand; telt u een deel van de week als 1.

-100000000000000000..1000000000000000000
CHECK (HC031_WksNursHome >= 1) AND (HC031_WksNursHome <= 52) NED " [Vult u alstublieft een getal in van 1 tot 52.]"

ENDIF
IF (HC029_NursHome = a1) OR (HC029_NursHome = a3)
Txt_FL_HC696

HC696_OOP_NursingHomeYesNo
Hebt u in de afgelopen 12 maanden zelf iets betaald voor een verblijf in een verpleeghuis?

Ja
Nee


IF HC696_OOP_NursingHomeYesNo = a1
Txt_FL_HC097

HC097_OOP_NursingHomeAmount
Hoeveel hebt u in de afgelopen 12 maanden betaald voor uw verblijf in een verpleeghuis?

Vult u een bedrag in in [FLDefault[9]].

-100000000000000000..1000000000000000000

BLOCK

v1


Ik weet het niet
Ik wil het niet zeggen


ENDBLOCKCHECK (HC097_OOP_NursingHomeAmount = RESPONSE) OR (HC097_OOP_NursingHomeAmount_Why.v1 = RESPONSE) NED " {FLError[54]}"

IF HC097_OOP_NursingHomeAmount = RESPONSE
CHECK HC097_OOP_NursingHomeAmount_Why.v1 <> RESPONSE NED " [U hebt een tegenstrijdig antwoord gegeven.]"

ENDIFCHECK HC097_OOP_NursingHomeAmount_Why.v1.CARDINAL <= 1 NED " {FLError[56]}"

IF HC097_OOP_NursingHomeAmount = EMPTY

BLOCK

IF (((((MN001_Country = a1) OR (MN001_Country = a2)) OR (MN001_Country = a3)) OR (MN001_Country = a5)) OR (MN001_Country = a12)) OR (MN001_Country = a17)

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF ((MN001_Country = a6) OR (MN001_Country = a7)) OR (MN001_Country = a23)

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF MN001_Country = a8

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF ((MN001_Country = a13) OR (MN001_Country = a18)) OR (MN001_Country = a19)

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF MN001_Country = a22

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF MN001_Country = a21

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF MN001_Country = a4

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF MN001_Country = a10

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF MN001_Country = a11

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF MN001_Country = a24

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF MN001_Country = a16

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF MN001_Country = a14

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF MN001_Country = a15

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF MN001_Country = a20

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

A
[Was het meer of minder dan] {Amount} [FLDefault[9]]?
HOW MUCH

Minder
Ongeveer ^Amount
Meer


ENDBLOCK

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF
System preset value HC902_TimeStampEnd
IF HC902_TimeStampEnd = EMPTY AND HC140_WhatAidsAppliancesPhysicalTherapy <> EMPTY
ENDIF

ENDBLOCK
IF MN029_linkage = 1

BLOCK

IF ((MN001_Country = a2) OR (MN001_Country = a5)) OR (MN001_Country = a21)

LI006_consent
Een belangrijk onderdeel van deze studie is om inzicht te krijgen in de persoonlijke omstandigheden van de deelnemers. Om de vragenlijsten niet te lang te maken kunnen wij sommige gegevens verkrijgen door koppeling aan de informatie die over u wordt bijgehouden door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dit betreft bijvoorbeeld gegevens over uw AOW- en pensioenaanspraken of uw gezondheid. Indien u hiermee akkoord gaat, wordt in samenwerking met het CBS deze informatie aan uw antwoorden op de vragenlijsten toegevoegd. Dat gebeurt met streng beveiligde computersystemen en wel zo dat voor onderzoekers deze gegevens anoniem zijn en nooit naar u persoonlijk kunnen worden herleid. Indien u niet wilt dat onderzoekers van deze gegevens van het CBS gebruik maken, dan kunt u dit hier aangeven.

Akkoord
Niet akkoord


IF (MN001_Country = a2) AND (LI006_consent = a1)

LI007_SSN
Wat is uw burgerservicenummer (BSN)?


IWER:
NVT. Voer "0" in en druk op enter.

STRING[10]

IF LI007_SSN = RESPONSE
CHECK_ID

IF checked = 0
CHECK ERROR INVOLVING (LI007_SSN) NED " [SSN is incorrect, probeer het alstublieft nog een keer.]"

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF (((MN001_Country = a3) OR (MN001_Country = a4)) OR (MN001_Country = a19)) OR (MN001_Country = a23)

LI004_IntroIWER:
NVT (type 1)

QuestionTextOnly

IF ((MN001_Country = a3) OR (MN001_Country = a4)) OR (MN001_Country = a23)

LI001_NumberIWER:
NVT. Voer "0" in en druk op enter. Of: CTRL R

STRING[6]

LI002_Number_CheckIWER:
NVT. Voer "0" in en druk op enter. Of: CTRL R

STRING[6]
CHECK LI001_Number = LI002_Number_Check NED " [waarden moeten gelijk zijn]"

ENDIF

LI003_ConsentIWER:
NVT. Voer "0" in en druk op enter.


ENDIF

ENDIF

ENDBLOCK

ENDIF
BLOCK

IF MN024_NursingHome = a1
Txt_FL_EP001

EP001_Intro
Nu volgt een aantal vragen over uw huidige werksituatie.

QuestionTextOnly

System preset value EP901_TimeStampStart
IF EP901_TimeStampStart = EMPTY AND EP001_Intro <> EMPTY
ENDIFTxt_FL_EP005

EP005_CurrentJobSit
Welke categorie omschrijft in het algemeen het beste uw huidige positie op de arbeidsmarkt?

Selecteer de categorie die het beste uw positie beschrijft.

Gepensioneerd: (zelf) gepensioneerd, inclusief gedeeltelijk met pensioen of met vroegpensioen. Het gaat hierbij uitsluitend om uw eigen baan. Als u nabestaandenpensioen ontvangt, maar u bent zelf niet gepensioneerd, selecteert u dan niet de categorie 'Gepensioneerd'.

Gepensioneerd of vervroegd gepensioneerd
In loondienst of zelfstandige (incl. werkzaam in familiebedrijf)
Werkloos
Langdurig ziek, arbeidsongeschikt of gehandicapt
Zorgend voor huishouden of gezin
Anders (renteniert, leeft van huur inkomsten, student, vrijwilligerswerk)


IF EP005_CurrentJobSit = a1
Txt_FL_EP329

EP329_RetYear
In welk jaar bent u met pensioen gegaan?

-100000000000000000..1000000000000000000
CHECK (EP329_RetYear >= 1900) AND (EP329_RetYear <= 2015) NED " [Vult u alstublieft een viercijferig jaartal in van 1900 tot en met 2015.]"

IF Year">EP329_RetYear < (MN002_Person[1].Year + 16)

EP329_RetYear_Sign
^FLError[43]

QuestionTextOnly

EP329_RetYear_Rem
Als u uw antwoord wilt aanpassen klikt u op de "Vorige-knop".
U kunt uw antwoord eventueel ook toelichten en hierna op de "Verder-knop" klikken.

OPEN

ENDIF
IF EP329_RetYear > 2008
Txt_FL_EP328

EP328_RetMonth
In welke maand was dit?

januari
februari
maart
april
mei
juni
juli
augustus
september
oktober
november
december


ENDIF
IF (MN101_Longitudinal = 0) OR ((MN101_Longitudinal = 1) AND ((Preload.InterviewYear_Last < EP329_RetYear) OR ((Preload.InterviewYear_Last = EP329_RetYear) AND (Preload.InterviewMonth_Last <= EP328_RetMonth))))
Txt_FL_EP064

EP064_ResForRet
Wat waren voor u de redenen om met pensioen te gaan?

^CodeAll

Ik kwam in aanmerking voor AOW
Ik kwam in aanmerking voor een ouderdomspensioen (via werkgever(s) opgebouwd)
Ik ontving een lijfrente uitkering
Ik kreeg vervroegd pensioen aangeboden (bv. VUT)
Mijn baan werd opgeheven, ontslagen
Eigen slechte gezondheid
Slechte gezondheid van een familielid of vriend(in)
Om tegelijkertijd met mijn echtgeno(o)t(e) of partner met pensioen te gaan
Ik wilde meer tijd met mijn gezin of familie doorbrengen
Om van het leven te genieten


ENDIF

ENDIF
IF EP005_CurrentJobSit = a3
Txt_FL_EP337

EP337_LookingForJob
Bent u momenteel op zoek naar werk?

Ja
Nee

Txt_FL_EP067

EP067_HowUnempl
Wilt u vertellen waarom u werkloos bent geworden?

Als u seizoenswerker bent, selecteert u dan "Omdat een tijdelijk contract ten einde liep".

Omdat het bedrijf of kantoor waar ik werkte werd gesloten
Omdat ik ontslag heb genomen
Omdat ik ontslagen ben
Na wederzijdse overeenstemming tussen mij en mijn werkgever
Omdat een tijdelijk contract ten einde liep
Omdat ik naar een andere plaats ben verhuisd
Om een andere reden


ENDIF
IF EP005_CurrentJobSit <> a2
Txt_FL_EP002

EP002_PaidWork
[We zijn geïnteresseerd in uw werkervaring sinds het laatste interview waaraan u hebt deelgenomen. ] Hebt u [ sinds het laatste interview in/ gedurende de afgelopen vier weken] betaald werk verricht als werknemer of als zelfstandige, ook al was dit slechts voor een paar uur?

Ja
Nee


ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0

IF (((EP005_CurrentJobSit.ORD = 4) OR (EP005_CurrentJobSit.ORD = 5)) OR (EP005_CurrentJobSit.ORD = 97.00000000000001)) AND (EP002_PaidWork = a5)
Txt_FL_EP006

EP006_EverWorked
Hebt u ooit betaald werk verricht?

Ja
Nee


ENDIF

ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 1

IF (EP005_CurrentJobSit = a2) OR (EP002_PaidWork = a1)
Txt_FL_EP125

EP125_ContWork
We zijn geïnteresseerd in al het betaalde werk dat u sinds {FLLastInterviewMonthYear} tot nu hebt gedaan. Hebt u in deze periode onafgebroken / continu gewerkt?

Een vakantie hoeft u niet als onderbreking te zien.Ja
Nee


ENDIF
IF EP125_ContWork = a1
Txt_FL_EP141

EP141_ChangeInJob
Ook al hebt u onafgebroken / continu gewerkt sinds {FLLastInterviewMonthYear}, hebt u in die periode één of meer van de volgende veranderingen meegemaakt?

^CodeAll

Een verandering in de dienstbetrekking (bv. van werknemer naar zelfstandige)
Een verandering van werkgever
Een promotie
Een verandering van standplaats
Een verandering van contract (van vast naar tijdelijk, of andersom)
Geen van bovenstaande

CHECK NOT ((EP141_ChangeInJob.CARDINAL > 1) AND (96 IN EP141_ChangeInJob)) NED " ["Geen van bovenstaande" kan niet samen met een ander antwoord worden gekozen. Verbetert u alstublieft uw antwoord.]"

ENDIF
IF EP125_ContWork = a5

BLOCK
Txt_FL_EP127

EP127_PeriodFromMonth
Vanaf welke maand [ hebt u gewerkt/ was u werkloos]?

januari
februari
maart
april
mei
juni
juli
augustus
september
oktober
november
december

Txt_FL_EP128

EP128_PeriodFromYear
Vanaf welk jaar [ hebt u gewerkt/ was u werkloos]?

2005 of eerder
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Txt_FL_EP129

EP129_PeriodToMonth
Tot welke maand [ hebt u gewerkt/ was u werkloos]? Wanneer dit nog steeds uw huidige situatie is, selecteert u dan de dag van vandaag.

januari
februari
maart
april
mei
juni
juli
augustus
september
oktober
november
december
vandaag


IF EP129_PeriodToMonth <> a13
Txt_FL_EP130

EP130_PeriodToYear
Tot welk jaar [ hebt u gewerkt/ was u werkloos]?

2005 of eerder
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015


ENDIFTxt_FL_EP133

EP133_PeriodOtherEp
Zijn er sinds {FLLastInterviewMonthYear} nog andere perioden geweest waarin u [ betaald werk hebt verricht/ werkloos bent geweest]?

Ja
Nee


ENDBLOCK
IF PeriodOtherEpisodes[1].EP129_PeriodToMonth = a13
ENDIF
LOOP cnt:= 2 TO 20

IF PeriodOtherEpisodes[cnt - 1].EP133_PeriodOtherEp = a1

BLOCK
Txt_FL_EP127

EP127_PeriodFromMonth
Vanaf welke maand [ hebt u gewerkt/ was u werkloos]?

januari
februari
maart
april
mei
juni
juli
augustus
september
oktober
november
december

Txt_FL_EP128

EP128_PeriodFromYear
Vanaf welk jaar [ hebt u gewerkt/ was u werkloos]?

2005 of eerder
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Txt_FL_EP129

EP129_PeriodToMonth
Tot welke maand [ hebt u gewerkt/ was u werkloos]? Wanneer dit nog steeds uw huidige situatie is, selecteert u dan de dag van vandaag.

januari
februari
maart
april
mei
juni
juli
augustus
september
oktober
november
december
vandaag


IF EP129_PeriodToMonth <> a13
Txt_FL_EP130

EP130_PeriodToYear
Tot welk jaar [ hebt u gewerkt/ was u werkloos]?

2005 of eerder
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015


ENDIFTxt_FL_EP133

EP133_PeriodOtherEp
Zijn er sinds {FLLastInterviewMonthYear} nog andere perioden geweest waarin u [ betaald werk hebt verricht/ werkloos bent geweest]?

Ja
Nee


ENDBLOCK
IF PeriodOtherEpisodes[cnt].EP129_PeriodToMonth = a13
ENDIF

ENDIF

ENDLOOP

ENDIF

ENDIF
IF (((MN101_Longitudinal = 0) AND (EP006_EverWorked = a1)) AND (EP005_CurrentJobSit = a5)) OR ((((MN101_Longitudinal = 1) AND (EP005_CurrentJobSit = a5)) AND (EP002_PaidWork = a1)) AND (EP335_Today = a5))
Txt_FL_EP069

EP069_ResStopWork
U gaf aan dat u momenteel voor het huishouden en/of het gezin zorgt, maar in het verleden wel hebt gewerkt. Waarom bent u gestopt met werken?

^CodeAll

Vanwege gezondheidsproblemen
Het was te vermoeiend
Het was te duur om iemand in te huren om voor het huishouden of gezin te zorgen
Om voor kinderen/kleinkinderen te zorgen
Vanwege ontslag/het kantoor c.q. bedrijf werd gesloten
Het huishoudinkomen was voldoende
Om te zorgen voor een ouder of ziek familielid
Anders


ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 1

IF ((EP005_CurrentJobSit <> a3) AND ((EP125_ContWork = a5) OR ((EP005_CurrentJobSit <> a2) AND (EP002_PaidWork = a5)))) AND (MN808_AgeRespondent <= 75)
Txt_FL_EP325

EP325_UnEmpl
Waren er perioden sinds {FLLastInterviewMonthYear} waarin u werkloos was?

Ja
Nee


ENDIF
IF EP005_CurrentJobSit = a3
Txt_FL_EP632

EP632_Intro
De volgende vragen gaan over de periode van na het interview tot heden waarin u werkloos was.

QuestionTextOnly

ENDIF
IF (EP325_UnEmpl = a1) OR (EP005_CurrentJobSit = a3)
Txt_FL_EP633

EP633_Intro
Wanneer was u werkloos? Noemt u alle begin- en einddata als u meer dan één keer werkloos was.

QuestionTextOnly

BLOCK
Txt_FL_EP127

EP127_PeriodFromMonth
Vanaf welke maand [ hebt u gewerkt/ was u werkloos]?

januari
februari
maart
april
mei
juni
juli
augustus
september
oktober
november
december

Txt_FL_EP128

EP128_PeriodFromYear
Vanaf welk jaar [ hebt u gewerkt/ was u werkloos]?

2005 of eerder
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Txt_FL_EP129

EP129_PeriodToMonth
Tot welke maand [ hebt u gewerkt/ was u werkloos]? Wanneer dit nog steeds uw huidige situatie is, selecteert u dan de dag van vandaag.

januari
februari
maart
april
mei
juni
juli
augustus
september
oktober
november
december
vandaag


IF EP129_PeriodToMonth <> a13
Txt_FL_EP130

EP130_PeriodToYear
Tot welk jaar [ hebt u gewerkt/ was u werkloos]?

2005 of eerder
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015


ENDIFTxt_FL_EP133

EP133_PeriodOtherEp
Zijn er sinds {FLLastInterviewMonthYear} nog andere perioden geweest waarin u [ betaald werk hebt verricht/ werkloos bent geweest]?

Ja
Nee


ENDBLOCK
LOOP cnt:= 22 TO 40

IF PeriodOtherEpisodes[cnt - 1].EP133_PeriodOtherEp = a1

BLOCK
Txt_FL_EP127

EP127_PeriodFromMonth
Vanaf welke maand [ hebt u gewerkt/ was u werkloos]?

januari
februari
maart
april
mei
juni
juli
augustus
september
oktober
november
december

Txt_FL_EP128

EP128_PeriodFromYear
Vanaf welk jaar [ hebt u gewerkt/ was u werkloos]?

2005 of eerder
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Txt_FL_EP129

EP129_PeriodToMonth
Tot welke maand [ hebt u gewerkt/ was u werkloos]? Wanneer dit nog steeds uw huidige situatie is, selecteert u dan de dag van vandaag.

januari
februari
maart
april
mei
juni
juli
augustus
september
oktober
november
december
vandaag


IF EP129_PeriodToMonth <> a13
Txt_FL_EP130

EP130_PeriodToYear
Tot welk jaar [ hebt u gewerkt/ was u werkloos]?

2005 of eerder
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015


ENDIFTxt_FL_EP133

EP133_PeriodOtherEp
Zijn er sinds {FLLastInterviewMonthYear} nog andere perioden geweest waarin u [ betaald werk hebt verricht/ werkloos bent geweest]?

Ja
Nee


ENDBLOCK

ENDIF

ENDLOOP

ENDIFTxt_FL_EP326

EP326_ReceivedSeverancePayment
Hebt u sinds het interview in {FLLastInterviewMonthYear} een ontslaguitkering ontvangen?

Ja
Nee


IF EP326_ReceivedSeverancePayment = a1
Txt_FL_EP123

EP123_ReceiveSeveranceYear
In welk JAAR hebt u de ontslaguitkering ontvangen?

Wanneer het meer dan één uitkering betreft, noemt u dan het jaar van de meest recente uitkering.2005 of eerder
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015


ENDIF

ENDIF
IF ((EP005_CurrentJobSit = a2) OR ((MN101_Longitudinal = 0) AND (EP002_PaidWork = a1))) OR ((MN101_Longitudinal = 1) AND (EP335_Today = a1))
Txt_FL_EP008

EP008_Intro1
De volgende vragen gaan over uw huidige (meest belangrijke) baan.

Met 'uw meest belangrijke' baan wordt de baan bedoeld waarbij u de meeste uren werkt. Als u meerdere banen hebt met hetzelfde aantal uren, kiest u dan de baan met het hoogste salaris. Ook seizoenswerk telt hier mee.

QuestionTextOnly
Txt_FL_EP009

EP009_EmployeeOrSelf
Bent u in deze baan een werknemer in de particuliere sector, ambtenaar, of zelfstandige?

Werknemer in de particuliere sector
Ambtenaar
Zelfstandige


IF ((MN101_Longitudinal = 0) OR NOT (a96 IN EP141_ChangeInJob)) OR (EP125_ContWork = a5)
Txt_FL_EP010

EP010_CurJobYear
In welk jaar bent u met deze baan begonnen?

-100000000000000000..1000000000000000000

BLOCK

v1


Ik weet het niet
Ik wil het niet zeggen


ENDBLOCK
IF EP010_CurJobYear = RESPONSE
CHECK (EP010_CurJobYear >= 1940) AND (EP010_CurJobYear <= 2015) NED " {FLError[97]}"

ENDIFCHECK (EP010_CurJobYear = RESPONSE) OR (EP010_CurJobYear_Why.v1 = RESPONSE) NED " {FLError[54]}"

IF EP010_CurJobYear = RESPONSE
CHECK EP010_CurJobYear_Why.v1 <> RESPONSE NED " [U hebt een tegenstrijdig antwoord gegeven.]"

ENDIFCHECK EP010_CurJobYear_Why.v1.CARDINAL <= 1 NED " {FLError[56]}"

IF EP010_CurJobYear = RESPONSE

IF ((YEAR (SYSDATE) - EP010_CurJobYear) + 10) > MN808_AgeRespondent

EP010_CurJobYear_Sign
^FLError[10]

QuestionTextOnly

EP010_CurJobYear_Rem
Als u uw antwoord wilt aanpassen klikt u op de "Vorige-knop".
U kunt uw antwoord eventueel ook toelichten en hierna op de "Verder-knop" klikken.

OPEN

ENDIF

ENDIFTxt_FL_EP616

EP616_NTofJob
Welk beroep is dit? Noemt u hier de exacte naam of titel.

Wanneer u begint met typen verschijnt automatisch een lijst met beroepen in beeld.
Selecteert u het juiste beroep met uw muis en klikt u daarna op 'Verder'.
Staat uw beroep niet in de lijst? Typt u dan uw beroep voluit en klikt u op 'Verder'.


STRING
Txt_FL_EP018

EP018_WhichIndustry
In welke branche bent u werkzaam?

Landbouw, jacht, bosbouw, visserij
Mijnbouw en delven
Fabricage
Elektriciteit, gas- en watervoorziening
Bouw
(Detail)handel en verkoop; reparatie van motorvoertuigen, motoren, persoonlijke en huishoudelijke goederen
Hotel en restaurant
Transport, opslag, en communicatie
Financiële bemiddeling
Onroerend goed, verhuur, en zakelijke activiteiten
Ambtenaar (bij gemeente, provincie of rijk) of beroepsmilitair
Onderwijs
Gezondheid en sociaal werk
Andere publieke, sociale of persoonlijke dienstverlening


IF EP009_EmployeeOrSelf.ORD = 3
Txt_FL_EP024

EP024_NrOfEmployees
Indien van toepassing, hoeveel werknemers hebt u in dienst in deze baan?

Telt u uzelf niet mee; het gaat alleen om de mensen die onder uw leiding werken.

Geen
Tussen de 1 en 5 personen
Tussen de 6 en 15 personen
Tussen de 16 en 24 personen
Tussen de 25 en 199 personen
Tussen de 200 en 499 personen
500 of meer personen


ENDIF
IF (EP009_EmployeeOrSelf = a1) OR (EP009_EmployeeOrSelf.ORD = 2)
Txt_FL_EP011

EP011_TermJob
Hebt u een tijdelijk of een vast contract?

Onder tijdelijk wordt minder dan 3 jaar verstaan.

Een tijdelijk contract (inclusief seizoenswerk) of werk via een uitzendbureau
Een vast contract


ENDIF

ENDIFTxt_FL_EP013

EP013_TotWorkedHours
Hoeveel uur werkt u gewoonlijk per week, eetpauzes niet inbegrepen, maar betaald of onbetaald overwerk wel meegerekend?

Het gaat hier om een 'normale' werkweek. Bent u seizoenswerker en werkt u 40 uur per week voor drie maanden per jaar, vult u dan '40' in.

-100000000000000000..1000000000000000000
CHECK (EP013_TotWorkedHours >= 0) AND (EP013_TotWorkedHours <= 168) NED " [Vult u alstublieft een getal in van 0 tot 168.]"

IF EP013_TotWorkedHours > 71

EP013_TotWorkedHours_Sign
^FLError[28]

QuestionTextOnly

EP013_TotWorkedHours_Rem
Als u uw antwoord wilt aanpassen klikt u op de "Vorige-knop".
U kunt uw antwoord eventueel ook toelichten en hierna op de "Verder-knop" klikken.

OPEN

ENDIF

ENDIF
IF (MN101_Longitudinal = 1) AND (EP005_CurrentJobSit = a2)
Txt_FL_EP025

EP025_Intro
Van de volgende uitspraken willen we graag weten in welke mate u het hiermee eens of oneens bent, wanneer u aan uw huidige baan denkt.

QuestionTextOnly
Txt_FL_EP026

EP026_SatJob
Alles bij elkaar genomen ben ik tevreden met mijn baan.

Helemaal mee eens
Mee eens
Niet mee eens
Helemaal niet mee eens

Txt_FL_EP027

EP027_JobPhDem
Mijn baan is fysiek zwaar.

Helemaal mee eens
Mee eens
Niet mee eens
Helemaal niet mee eens

Txt_FL_EP028

EP028_TimePress
Door een zware werkbelasting sta ik onder constante tijdsdruk.

Helemaal mee eens
Mee eens
Niet mee eens
Helemaal niet mee eens

Txt_FL_EP029

EP029_LitFreeWork
Ik heb erg weinig vrijheid om zelf te bepalen hoe ik mijn werk doe.

Helemaal mee eens
Mee eens
Niet mee eens
Helemaal niet mee eens

Txt_FL_EP030

EP030_NewSkill
Ik krijg de gelegenheid om nieuwe vaardigheden aan te leren.

Helemaal mee eens
Mee eens
Niet mee eens
Helemaal niet mee eens

Txt_FL_EP031

EP031_SuppDiffSit
Ik krijg voldoende steun bij moeilijke situaties.

Helemaal mee eens
Mee eens
Niet mee eens
Helemaal niet mee eens

Txt_FL_EP032

EP032_RecognWork
Ik krijg de waardering die ik verdien voor mijn werk.

Helemaal mee eens
Mee eens
Niet mee eens
Helemaal niet mee eens

Txt_FL_EP033

EP033_SalAdequate
Mijn [ salaris is/ inkomsten zijn] voldoende, gegeven al mijn inzet en prestaties.

We bedoelen hier passend bij het werk dat u doet.

Helemaal mee eens
Mee eens
Niet mee eens
Helemaal niet mee eens

Txt_FL_EP034

EP034_JobPromPoor
De [ vooruitzichten op bevordering/ vooruitzichten op promotie] binnen mijn werk zijn slecht.

Helemaal mee eens
Mee eens
Niet mee eens
Helemaal niet mee eens

Txt_FL_EP035

EP035_JobSecPoor
Of mijn baan blijft bestaan is onzeker.

Helemaal mee eens
Mee eens
Niet mee eens
Helemaal niet mee eens


ENDIF
IF ((EP005_CurrentJobSit = a2) OR ((MN101_Longitudinal = 0) AND (EP002_PaidWork = a1))) OR ((MN101_Longitudinal = 1) AND (EP335_Today = a1))

IF EP005_CurrentJobSit = a2
Txt_FL_EP036

EP036_LookForRetirement
Als u aan uw huidige baan denkt, wilt u dan zo snel mogelijk met pensioen gaan?

Ja
Nee

Txt_FL_EP037

EP037_AfraidHRet
Bent u bang dat u vanwege uw gezondheid beperkt zult worden in de uitoefening van uw baan voordat u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt hebt?

Ja
Nee

Txt_FL_EP007

EP007_MoreThanOneJob
Tot nu toe hebben we het gehad over uw meest belangrijke baan. Hebt u momenteel een tweede baan naast uw meest belangrijke baan?

Telt u alleen betaalde banen mee.

Ja
Nee


IF EP007_MoreThanOneJob = a1
Txt_FL_EP321

EP321_TotWorkedHrsSecJob
Hoeveel uur werkt u gewoonlijk per week in deze baan, etenspauzes niet inbegrepen, maar betaald of onbetaald overwerk wel meegerekend?

Deze vraag heeft betrekking op een 'normale' werkweek. Als u seizoenswerker bent voor 40 uur per week gedurende drie maanden per jaar, vult u dan '40' in.

-100000000000000000..1000000000000000000
CHECK (EP321_TotWorkedHrsSecJob >= 0) AND (EP321_TotWorkedHrsSecJob <= 168) NED " [Vult u alstublieft een getal in van 0 tot 168.]"
Txt_FL_EP322

EP322_NumMPerYearSecJob
Hoeveel maanden per jaar werkt u normaal gesproken in deze baan (inclusief betaald vakantieverlof)?

-100000000000000000..1000000000000000000
CHECK (EP322_NumMPerYearSecJob >= 1) AND (EP322_NumMPerYearSecJob <= 12) NED " [Vult u alstublieft een getal in van 1 tot 12.]"

ENDIF

ENDIF

ENDIF
IF (MN101_Longitudinal = 0) AND (((EP006_EverWorked = a1) OR (EP005_CurrentJobSit = a1)) OR (EP005_CurrentJobSit = a3))
Txt_FL_EP048

EP048_IntroPastJob
De volgende vragen gaan over de laatste baan die u had [ voor u met pensioen ging/ voor u werkloos werd].

QuestionTextOnly
Txt_FL_EP050

EP050_YrLastJobEnd
In welk jaar bent u met uw laatste baan gestopt?

-100000000000000000..1000000000000000000
CHECK (EP050_YrLastJobEnd >= 1900) AND (EP050_YrLastJobEnd <= 2015) NED " [Vult u alstublieft een viercijferig jaartal in van 1900 tot en met 2015.]"

IF EP050_YrLastJobEnd = RESPONSE

IF ((YEAR (SYSDATE) - EP050_YrLastJobEnd) + 10) > MN808_AgeRespondent

EP050_YrLastJobEnd_Sign
^FLError[10]

QuestionTextOnly

EP050_YrLastJobEnd_Rem
Als u uw antwoord wilt aanpassen klikt u op de "Vorige-knop".
U kunt uw antwoord eventueel ook toelichten en hierna op de "Verder-knop" klikken.

OPEN

ENDIF

ENDIFTxt_FL_EP649

EP649_YrsInLastJob
Hoeveel jaar hebt u in uw laatste baan gewerkt?

Als u meer dan één baan had, dan bedoelen we hier de baan die u als belangrijkste baan beschouwde. Perioden van onbetaald verlof tellen hier ook mee. Vult u '1' in wanneer het 6 maanden of meer betreft, '0' als het minder dan 6 maanden was.

-100000000000000000..1000000000000000000
CHECK (EP649_YrsInLastJob >= 0) AND (EP649_YrsInLastJob <= 99) NED " [Vult u alstublieft een getal in van 0 tot 99.]"

IF EP649_YrsInLastJob = RESPONSE

IF EP649_YrsInLastJob > MN808_AgeRespondent

EP649_YrsInLastJob_Sign
^FLError[27]

QuestionTextOnly

EP649_YrsInLastJob_Rem
Als u uw antwoord wilt aanpassen klikt u op de "Vorige-knop".
U kunt uw antwoord eventueel ook toelichten en hierna op de "Verder-knop" klikken.

OPEN

ENDIF

ENDIFTxt_FL_EP051

EP051_EmployeeORSelf
Was u in deze baan een werknemer, ambtenaar of zelfstandige?

Werknemer
(Rijks)ambtenaar
Zelfstandige

Txt_FL_EP152

EP152_NTofJob
Hoe wordt deze baan genoemd? Noemt u hier de exacte naam of titel.

Wanneer u begint met typen verschijnt automatisch een lijst met beroepen in beeld. Selecteert u het juiste beroep met uw muis en klikt u daarna op 'Verder'.


STRING
Txt_FL_EP054

EP054_WhichIndustry
In welke branche was u werkzaam?

Landbouw, jacht, bosbouw, visserij
Mijnbouw en delven
Fabricage
Elektriciteit, gas- en watervoorziening
Bouw
(Detail)handel en verkoop; reparatie van motorvoertuigen, motoren, persoonlijke en huishoudelijke goederen
Hotel en restaurant
Transport, opslag, en communicatie
Financiële bemiddeling
Onroerend goed, verhuur, en zakelijke activiteiten
Ambtenaar (bij gemeente, provincie of rijk) of beroepsmilitair
Onderwijs
Gezondheid en sociaal werk
Andere publieke, sociale of persoonlijke dienstverlening


IF EP051_EmployeeORSelf.ORD = 3
Txt_FL_EP061

EP061_NrOfEmployees
Indien van toepassing, hoeveel werknemers had u in dienst?

Geen
Tussen de 1 en 5 personen
Tussen de 6 en 15 personen
Tussen de 16 en 24 personen
Tussen de 25 en 199 personen
Tussen de 200 en 499 personen
500 of meer personen


ENDIF

ENDIF

ENDIFTxt_FL_EP203

EP203_IntroEarnings
We willen graag wat meer weten over uw verdiensten en inkomen gedurende [STR (Year - 1)].

QuestionTextOnly
Txt_FL_EP204

EP204_AnyEarnEmpl
Hebt u enig inkomen uit loondienst ontvangen in [STR (Year - 1)]?

Ja
Nee


IF EP204_AnyEarnEmpl = a1
Txt_FL_EP205

EP205_EarningsEmplAT
Wat was ongeveer uw jaarinkomen uit werk in [STR (Year - 1)], na aftrek van belastingen en premies? Telt u bonussen en eenmalige uitkeringen zoals bijvoorbeeld eindejaarsuitkering, een 13e maand en vakantiegeld ook mee.

Vult u een bedrag in in [FLDefault[9]].

Gebruikt u hier geen punten of komma's.

-100000000000000000..1000000000000000000

BLOCK

v1


Ik weet het niet
Ik wil het niet zeggen


ENDBLOCKCHECK (EP205_EarningsEmplAT = RESPONSE) OR (EP205_EarningsEmplAT_Why.v1 = RESPONSE) NED " {FLError[54]}"

IF EP205_EarningsEmplAT = RESPONSE
CHECK EP205_EarningsEmplAT_Why.v1 <> RESPONSE NED " [U hebt een tegenstrijdig antwoord gegeven.]"

ENDIFCHECK EP205_EarningsEmplAT_Why.v1.CARDINAL <= 1 NED " {FLError[56]}"

IF (ROUND (EP205_EarningsEmplAT) = 0) AND EP205_EarningsEmplAT <> EMPTY

EP205_EarningsEmplAT_Sign
^FLError[11]

QuestionTextOnly

EP205_EarningsEmplAT_Rem
Als u uw antwoord wilt aanpassen klikt u op de "Vorige-knop".
U kunt uw antwoord eventueel ook toelichten en hierna op de "Verder-knop" klikken.

OPEN

ENDIF
IF EP205_EarningsEmplAT = EMPTY
UB_EP905

BLOCK

System preset value UNFM_Random
IF UNFM_Random = EMPTY AND ((piRandom = 0) OR piRandom = EMPTY)
ELSE

IF UNFM_Random = EMPTY
ENDIF

ENDIF
IF UNFM_Random = 1

BLOCK

IF piConvert = 0
ELSE

IF piConvert = 1
ConvertFromEuro
ConvertFromEuro
ConvertFromEuro

ELSE

IF piConvert = 2
ConvertFromEuro
ConvertFromEuro
ConvertFromEuro

ENDIF

ENDIF

ENDIF
System preset value RESLT

B1
{piUNFTextNDX} [minder dan] {VAL2STLocal} [of] [meer dan] {VAL2STLocal}?
UNFOLDING 3 UP ENTRY 1 (B1)

^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
^FLDefault[4] ^VAL2STLocal
^FLDefault[5] ^VAL2STLocal


IF B1 = LESS
ELSE

IF B1 = ABOUT
ELSE

IF B1 = DONTKNOW
ELSE

IF B1 = REFUSAL
ELSE

C1
{piUNFTextNDX} [minder dan] {VAL3STLocal} [of] [meer dan] {VAL3STLocal}?
UNFOLDING 3 UP ENTRY 2 (C1)

^FLDefault[3] ^VAL3STLocal
^FLDefault[4] ^VAL3STLocal
^FLDefault[5] ^VAL3STLocal


IF C1 = LESS
ELSE

IF C1 = ABOUT
ELSE

IF C1 = DONTKNOW
ELSE

IF C1 = REFUSAL
ELSE

D1
{piUNFTextNDX} [minder dan] {VAL4STLocal} [of] [meer dan] {VAL4STLocal}?
UNFOLDING 3 UP ENTRY 3 (D1)

^FLDefault[3] ^VAL4STLocal
^FLDefault[4] ^VAL4STLocal
^FLDefault[5] ^VAL4STLocal


IF D1 = LESS
ELSE

IF D1 = ABOUT
ELSE

IF D1 = DONTKNOW
ELSE

IF D1 = REFUSAL
ELSE
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDBLOCK

ELSE

IF UNFM_Random = 2

BLOCK

IF piConvert = 0
ELSE

IF piConvert = 1
ConvertFromEuro
ConvertFromEuro
ConvertFromEuro

ELSE

IF piConvert = 2
ConvertFromEuro
ConvertFromEuro
ConvertFromEuro

ENDIF

ENDIF

ENDIF
System preset value RESLT

C2
{piUNFTextNDX} [minder dan] {VAL3STLocal} [of] [meer dan] {VAL3STLocal}?
UNFOLDING 2 UP 1 DOWN ENTRY 2 (C2)

^FLDefault[3] ^VAL3STLocal
^FLDefault[4] ^VAL3STLocal
^FLDefault[5] ^VAL3STLocal


IF C2 = LESS

B2
{piUNFTextNDX} [minder dan] {VAL2STLocal} [of] [meer dan] {VAL2STLocal}?
UNFOLDING 2 UP 1 DOWN ENTRY 1 (B2)

^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
^FLDefault[4] ^VAL2STLocal
^FLDefault[5] ^VAL2STLocal


IF B2 = LESS
ELSE

IF B2 = ABOUT
ELSE

IF B2 = DONTKNOW
ELSE

IF B2 = REFUSAL
ELSE
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF C2 = ABOUT
ELSE

IF C2 = DONTKNOW
ELSE

IF C2 = REFUSAL
ELSE

D2
{piUNFTextNDX} [minder dan] {VAL4STLocal} [of] [meer dan] {VAL4STLocal}?
UNFOLDING 2 UP 1 DOWN ENTRY 3 (D2)

^FLDefault[3] ^VAL4STLocal
^FLDefault[4] ^VAL4STLocal
^FLDefault[5] ^VAL4STLocal


IF D2 = LESS
ELSE

IF D2 = ABOUT
ELSE

IF D2 = DONTKNOW
ELSE

IF D2 = REFUSAL
ELSE
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDBLOCK

ELSE

IF UNFM_Random = 3

BLOCK

IF piConvert = 0
ELSE

IF piConvert = 1
ConvertFromEuro
ConvertFromEuro
ConvertFromEuro

ELSE

IF piConvert = 2
ConvertFromEuro
ConvertFromEuro
ConvertFromEuro

ENDIF

ENDIF

ENDIF
System preset value RESLT

C3
{piUNFTextNDX} [minder dan] {Val3STLocal} [of] [meer dan] {Val3STLocal}?
UNFOLDING 1 UP 2 DOWN ENTRY 3 (C3)

^FLDefault[3] ^Val3STLocal
^FLDefault[4] ^Val3STLocal
^FLDefault[5] ^Val3STLocal


IF C3 = LESS

B3
{piUNFTextNDX} [minder dan] [((((((STR (piConversion) + ' ') + piLocalCurr) + ' (') + ExpValue) + ' ') + FLDefault[2]) + ')'/(STR (piConversion) + ' ') + piLocalCurr] [of] [meer dan] [((((((STR (piConversion) + ' ') + piLocalCurr) + ' (') + ExpValue) + ' ') + FLDefault[2]) + ')'/(STR (piConversion) + ' ') + piLocalCurr]?
UNFOLDING 1 UP 2 DOWN ENTRY 2 (B3)

^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
^FLDefault[4] ^VAL2STLocal
^FLDefault[5] ^VAL2STLocal


IF B3 = LESS

A3
{piUNFTextNDX} [minder dan] {Val1STLocal} [of] [meer dan] {Val1STLocal}?
UNFOLDING 1 UP 2 DOWN ENTRY 1 (A3)

^FLDefault[3] ^Val1STLocal
^FLDefault[4] ^Val1STLocal
^FLDefault[5] ^Val1STLocal


IF A3 = LESS
ELSE

IF A3 = ABOUT
ELSE

IF A3 = DONTKNOW
ELSE

IF A3 = REFUSAL
ELSE
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF B3 = ABOUT
ELSE

IF B3 = DONTKNOW
ELSE

IF B3 = REFUSAL
ELSE
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF C3 = ABOUT
ELSE

IF C3 = DONTKNOW
ELSE

IF C3 = REFUSAL
ELSE
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDBLOCK

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDBLOCK

ENDIF

ENDIFTxt_FL_EP206

EP206_AnyIncSelfEmpl
Hebt u in [STR (Year - 1)] enig inkomen ontvangen als zelfstandige of uit werk voor een familiebedrijf?

Ja
Nee


IF EP206_AnyIncSelfEmpl = a1
Txt_FL_EP207

EP207_EarningsSelfAT
Na aftrek van belastingen en premies, en na betaling van materialen, uitrusting of goederen die u voor uw werk gebruikt, wat was ongeveer uw jaarinkomen als zelfstandige in [STR (Year - 1)]?

Vult u een bedrag in in [FLDefault[9]].

-100000000000000000..1000000000000000000

BLOCK

v1


Ik weet het niet
Ik wil het niet zeggen


ENDBLOCKCHECK (EP207_EarningsSelfAT = RESPONSE) OR (EP207_EarningsSelfAT_Why.v1 = RESPONSE) NED " {FLError[54]}"

IF EP207_EarningsSelfAT = RESPONSE
CHECK EP207_EarningsSelfAT_Why.v1 <> RESPONSE NED " [U hebt een tegenstrijdig antwoord gegeven.]"

ENDIFCHECK EP207_EarningsSelfAT_Why.v1.CARDINAL <= 1 NED " {FLError[56]}"

IF EP207_EarningsSelfAT = EMPTY
UB_EP907

BLOCK

System preset value UNFM_Random
IF UNFM_Random = EMPTY AND ((piRandom = 0) OR piRandom = EMPTY)
ELSE

IF UNFM_Random = EMPTY
ENDIF

ENDIF
IF UNFM_Random = 1

BLOCK

IF piConvert = 0
ELSE

IF piConvert = 1
ConvertFromEuro
ConvertFromEuro
ConvertFromEuro

ELSE

IF piConvert = 2
ConvertFromEuro
ConvertFromEuro
ConvertFromEuro

ENDIF

ENDIF

ENDIF
System preset value RESLT

B1
{piUNFTextNDX} [minder dan] {VAL2STLocal} [of] [meer dan] {VAL2STLocal}?
UNFOLDING 3 UP ENTRY 1 (B1)

^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
^FLDefault[4] ^VAL2STLocal
^FLDefault[5] ^VAL2STLocal


IF B1 = LESS
ELSE

IF B1 = ABOUT
ELSE

IF B1 = DONTKNOW
ELSE

IF B1 = REFUSAL
ELSE

C1
{piUNFTextNDX} [minder dan] {VAL3STLocal} [of] [meer dan] {VAL3STLocal}?
UNFOLDING 3 UP ENTRY 2 (C1)

^FLDefault[3] ^VAL3STLocal
^FLDefault[4] ^VAL3STLocal
^FLDefault[5] ^VAL3STLocal


IF C1 = LESS
ELSE

IF C1 = ABOUT
ELSE

IF C1 = DONTKNOW
ELSE

IF C1 = REFUSAL
ELSE

D1
{piUNFTextNDX} [minder dan] {VAL4STLocal} [of] [meer dan] {VAL4STLocal}?
UNFOLDING 3 UP ENTRY 3 (D1)

^FLDefault[3] ^VAL4STLocal
^FLDefault[4] ^VAL4STLocal
^FLDefault[5] ^VAL4STLocal


IF D1 = LESS
ELSE

IF D1 = ABOUT
ELSE

IF D1 = DONTKNOW
ELSE

IF D1 = REFUSAL
ELSE
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDBLOCK

ELSE

IF UNFM_Random = 2

BLOCK

IF piConvert = 0
ELSE

IF piConvert = 1
ConvertFromEuro
ConvertFromEuro
ConvertFromEuro

ELSE

IF piConvert = 2
ConvertFromEuro
ConvertFromEuro
ConvertFromEuro

ENDIF

ENDIF

ENDIF
System preset value RESLT

C2
{piUNFTextNDX} [minder dan] {VAL3STLocal} [of] [meer dan] {VAL3STLocal}?
UNFOLDING 2 UP 1 DOWN ENTRY 2 (C2)

^FLDefault[3] ^VAL3STLocal
^FLDefault[4] ^VAL3STLocal
^FLDefault[5] ^VAL3STLocal


IF C2 = LESS

B2
{piUNFTextNDX} [minder dan] {VAL2STLocal} [of] [meer dan] {VAL2STLocal}?
UNFOLDING 2 UP 1 DOWN ENTRY 1 (B2)

^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
^FLDefault[4] ^VAL2STLocal
^FLDefault[5] ^VAL2STLocal


IF B2 = LESS
ELSE

IF B2 = ABOUT
ELSE

IF B2 = DONTKNOW
ELSE

IF B2 = REFUSAL
ELSE
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF C2 = ABOUT
ELSE

IF C2 = DONTKNOW
ELSE

IF C2 = REFUSAL
ELSE

D2
{piUNFTextNDX} [minder dan] {VAL4STLocal} [of] [meer dan] {VAL4STLocal}?
UNFOLDING 2 UP 1 DOWN ENTRY 3 (D2)

^FLDefault[3] ^VAL4STLocal
^FLDefault[4] ^VAL4STLocal
^FLDefault[5] ^VAL4STLocal


IF D2 = LESS
ELSE

IF D2 = ABOUT
ELSE

IF D2 = DONTKNOW
ELSE

IF D2 = REFUSAL
ELSE
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDBLOCK

ELSE

IF UNFM_Random = 3

BLOCK

IF piConvert = 0
ELSE

IF piConvert = 1
ConvertFromEuro
ConvertFromEuro
ConvertFromEuro

ELSE

IF piConvert = 2
ConvertFromEuro
ConvertFromEuro
ConvertFromEuro

ENDIF

ENDIF

ENDIF
System preset value RESLT

C3
{piUNFTextNDX} [minder dan] {Val3STLocal} [of] [meer dan] {Val3STLocal}?
UNFOLDING 1 UP 2 DOWN ENTRY 3 (C3)

^FLDefault[3] ^Val3STLocal
^FLDefault[4] ^Val3STLocal
^FLDefault[5] ^Val3STLocal


IF C3 = LESS

B3
{piUNFTextNDX} [minder dan] [((((((STR (piConversion) + ' ') + piLocalCurr) + ' (') + ExpValue) + ' ') + FLDefault[2]) + ')'/(STR (piConversion) + ' ') + piLocalCurr] [of] [meer dan] [((((((STR (piConversion) + ' ') + piLocalCurr) + ' (') + ExpValue) + ' ') + FLDefault[2]) + ')'/(STR (piConversion) + ' ') + piLocalCurr]?
UNFOLDING 1 UP 2 DOWN ENTRY 2 (B3)

^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
^FLDefault[4] ^VAL2STLocal
^FLDefault[5] ^VAL2STLocal


IF B3 = LESS

A3
{piUNFTextNDX} [minder dan] {Val1STLocal} [of] [meer dan] {Val1STLocal}?
UNFOLDING 1 UP 2 DOWN ENTRY 1 (A3)

^FLDefault[3] ^Val1STLocal
^FLDefault[4] ^Val1STLocal
^FLDefault[5] ^Val1STLocal


IF A3 = LESS
ELSE

IF A3 = ABOUT
ELSE

IF A3 = DONTKNOW
ELSE

IF A3 = REFUSAL
ELSE
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF B3 = ABOUT
ELSE

IF B3 = DONTKNOW
ELSE

IF B3 = REFUSAL
ELSE
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF C3 = ABOUT
ELSE

IF C3 = DONTKNOW
ELSE

IF C3 = REFUSAL
ELSE
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDBLOCK

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDBLOCK

ENDIF

ENDIFTxt_FL_EP303

EP303_Intro
Er volgt nu een aantal vragen over de inkomsten uit uw verschillende algemene pensioenen en uitkeringen. We zijn geïnteresseerd in de bedragen, de termijn waarop u deze ontving en ten slotte hoe lang u deze bedragen hebt ontvangen.

QuestionTextOnly
Txt_FL_EP671

EP671_IncomeSources
Hebt u in het jaar [STR (Year - 1)] inkomen ontvangen uit één van de volgende bronnen?

^CodeAll

AOW

Tijdelijke Overbruggingspensioen (TOP)
Ziektewetuitkering
WAO, WIA, WAZ of andere invaliditeitsuitkering


Werkloosheidsuitkering (WW, wachtgeld)
Algemeen nabestaandenpensioen (Anw, AWW)


Uitkering voor langdurige zorg (AWBZ, Pgb)
Bijstand
Geen van deze

CHECK NOT ((EP671_IncomeSources.CARDINAL > 1) AND (96 IN EP671_IncomeSources)) NED " ["Geen van deze" kan niet samen met een ander antwoord worden gekozen. Verbetert u alstublieft uw antwoord.]"

LOOP cnt:= 1 TO 13

IF cnt IN EP671_IncomeSources

BLOCK
Txt_FL_EP078

EP078_AvPaymPens
Hoeveel bedroeg gewoonlijk uw [ AOW/ Tijdelijk Overbruggingspensioen (TOP)/ ziektewetuitkering/ invaliditeitspensioen, arbeidsongeschiktheidsuitkering (bv. WAO/WIA)/ werkloosheidsuitkering (WW, wachtgeld)/ algemeen nabestaandenpensioen/ uitkering voor langdurige zorg (AWBZ, Pgb)/ bijstandsuitkering] in [STR (Year - 1)], na aftrek van belastingen?

Vult u een bedrag in in [FLDefault[9]].

Het betreft hier een normale betaling/uitkering, exclusief extra's zoals bonussen en eenmalige uitkeringen zoals bijvoorbeeld een 13e maand. Het betreft hier een normale betaling/uitkering, exclusief extra's zoals bonussen en eenmalige uitkeringen zoals bijvoorbeeld een 13e maand. Bij de volgende vraag gaat het om de termijn; of dit bv. maandelijks werd uitgekeerd, ieder kwartaal of jaarlijks. Geeft u aan wat het gebruikelijke bedrag was voor een dergelijke periode in [STR (Year - 1)].

Vult u een bedrag in in (hele) [FLDefault[9]]. Gebruikt u hier geen punten of komma's.

-100000000000000000..1000000000000000000

BLOCK

v1


Ik weet het niet
Ik wil het niet zeggen


ENDBLOCKCHECK (EP078_AvPaymPens = RESPONSE) OR (EP078_AvPaymPens_Why.v1 = RESPONSE) NED " {FLError[54]}"

IF EP078_AvPaymPens = RESPONSE
CHECK EP078_AvPaymPens_Why.v1 <> RESPONSE NED " [U hebt een tegenstrijdig antwoord gegeven.]"

ENDIFCHECK EP078_AvPaymPens_Why.v1.CARDINAL <= 1 NED " {FLError[56]}"

IF EP078_AvPaymPens = RESPONSE

IF (EP078_AvPaymPens = 0) AND (EP078_AvPaymPens = RESPONSE)

EP078_AvPaymPens_Sign
^FLError[11]

QuestionTextOnly

EP078_AvPaymPens_Rem
Als u uw antwoord wilt aanpassen klikt u op de "Vorige-knop".
U kunt uw antwoord eventueel ook toelichten en hierna op de "Verder-knop" klikken.

OPEN

ENDIF

ENDIF
IF EP078_AvPaymPens = EMPTY
UB_EP978

BLOCK

System preset value UNFM_Random
IF UNFM_Random = EMPTY AND ((piRandom = 0) OR piRandom = EMPTY)
ELSE

IF UNFM_Random = EMPTY
ENDIF

ENDIF
IF UNFM_Random = 1

BLOCK

IF piConvert = 0
ELSE

IF piConvert = 1
ConvertFromEuro
ConvertFromEuro
ConvertFromEuro

ELSE

IF piConvert = 2
ConvertFromEuro
ConvertFromEuro
ConvertFromEuro

ENDIF

ENDIF

ENDIF
System preset value RESLT

B1
{piUNFTextNDX} [minder dan] {VAL2STLocal} [of] [meer dan] {VAL2STLocal}?
UNFOLDING 3 UP ENTRY 1 (B1)

^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
^FLDefault[4] ^VAL2STLocal
^FLDefault[5] ^VAL2STLocal


IF B1 = LESS
ELSE

IF B1 = ABOUT
ELSE

IF B1 = DONTKNOW
ELSE

IF B1 = REFUSAL
ELSE

C1
{piUNFTextNDX} [minder dan] {VAL3STLocal} [of] [meer dan] {VAL3STLocal}?
UNFOLDING 3 UP ENTRY 2 (C1)

^FLDefault[3] ^VAL3STLocal
^FLDefault[4] ^VAL3STLocal
^FLDefault[5] ^VAL3STLocal


IF C1 = LESS
ELSE

IF C1 = ABOUT
ELSE

IF C1 = DONTKNOW
ELSE

IF C1 = REFUSAL
ELSE

D1
{piUNFTextNDX} [minder dan] {VAL4STLocal} [of] [meer dan] {VAL4STLocal}?
UNFOLDING 3 UP ENTRY 3 (D1)

^FLDefault[3] ^VAL4STLocal
^FLDefault[4] ^VAL4STLocal
^FLDefault[5] ^VAL4STLocal


IF D1 = LESS
ELSE

IF D1 = ABOUT
ELSE

IF D1 = DONTKNOW
ELSE

IF D1 = REFUSAL
ELSE
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDBLOCK

ELSE

IF UNFM_Random = 2

BLOCK

IF piConvert = 0
ELSE

IF piConvert = 1
ConvertFromEuro
ConvertFromEuro
ConvertFromEuro

ELSE

IF piConvert = 2
ConvertFromEuro
ConvertFromEuro
ConvertFromEuro

ENDIF

ENDIF

ENDIF
System preset value RESLT

C2
{piUNFTextNDX} [minder dan] {VAL3STLocal} [of] [meer dan] {VAL3STLocal}?
UNFOLDING 2 UP 1 DOWN ENTRY 2 (C2)

^FLDefault[3] ^VAL3STLocal
^FLDefault[4] ^VAL3STLocal
^FLDefault[5] ^VAL3STLocal


IF C2 = LESS

B2
{piUNFTextNDX} [minder dan] {VAL2STLocal} [of] [meer dan] {VAL2STLocal}?
UNFOLDING 2 UP 1 DOWN ENTRY 1 (B2)

^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
^FLDefault[4] ^VAL2STLocal
^FLDefault[5] ^VAL2STLocal


IF B2 = LESS
ELSE

IF B2 = ABOUT
ELSE

IF B2 = DONTKNOW
ELSE

IF B2 = REFUSAL
ELSE
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF C2 = ABOUT
ELSE

IF C2 = DONTKNOW
ELSE

IF C2 = REFUSAL
ELSE

D2
{piUNFTextNDX} [minder dan] {VAL4STLocal} [of] [meer dan] {VAL4STLocal}?
UNFOLDING 2 UP 1 DOWN ENTRY 3 (D2)

^FLDefault[3] ^VAL4STLocal
^FLDefault[4] ^VAL4STLocal
^FLDefault[5] ^VAL4STLocal


IF D2 = LESS
ELSE

IF D2 = ABOUT
ELSE

IF D2 = DONTKNOW
ELSE

IF D2 = REFUSAL
ELSE
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDBLOCK

ELSE

IF UNFM_Random = 3

BLOCK

IF piConvert = 0
ELSE

IF piConvert = 1
ConvertFromEuro
ConvertFromEuro
ConvertFromEuro

ELSE

IF piConvert = 2
ConvertFromEuro
ConvertFromEuro
ConvertFromEuro

ENDIF

ENDIF

ENDIF
System preset value RESLT

C3
{piUNFTextNDX} [minder dan] {Val3STLocal} [of] [meer dan] {Val3STLocal}?
UNFOLDING 1 UP 2 DOWN ENTRY 3 (C3)

^FLDefault[3] ^Val3STLocal
^FLDefault[4] ^Val3STLocal
^FLDefault[5] ^Val3STLocal


IF C3 = LESS

B3
{piUNFTextNDX} [minder dan] [((((((STR (piConversion) + ' ') + piLocalCurr) + ' (') + ExpValue) + ' ') + FLDefault[2]) + ')'/(STR (piConversion) + ' ') + piLocalCurr] [of] [meer dan] [((((((STR (piConversion) + ' ') + piLocalCurr) + ' (') + ExpValue) + ' ') + FLDefault[2]) + ')'/(STR (piConversion) + ' ') + piLocalCurr]?
UNFOLDING 1 UP 2 DOWN ENTRY 2 (B3)

^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
^FLDefault[4] ^VAL2STLocal
^FLDefault[5] ^VAL2STLocal


IF B3 = LESS

A3
{piUNFTextNDX} [minder dan] {Val1STLocal} [of] [meer dan] {Val1STLocal}?
UNFOLDING 1 UP 2 DOWN ENTRY 1 (A3)

^FLDefault[3] ^Val1STLocal
^FLDefault[4] ^Val1STLocal
^FLDefault[5] ^Val1STLocal


IF A3 = LESS
ELSE

IF A3 = ABOUT
ELSE

IF A3 = DONTKNOW
ELSE

IF A3 = REFUSAL
ELSE
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF B3 = ABOUT
ELSE

IF B3 = DONTKNOW
ELSE

IF B3 = REFUSAL
ELSE
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF C3 = ABOUT
ELSE

IF C3 = DONTKNOW
ELSE

IF C3 = REFUSAL
ELSE
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDBLOCK

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDBLOCK

ENDIF
IF EP078_AvPaymPens_Why <> EMPTY

EP074_PeriodBenefit
Welke periode betrof deze betaling/uitkering?

Telt u eenmalige uitkeringen niet mee. Hier wordt later naar gevraagd.

Een week
Twee weken
Kalendermaand/4 weken
Drie maanden/13 weken
Zes maanden/26 weken
Heel jaar/12 maanden/52 weken
Anders


ENDIF
IF EP074_PeriodBenefit = a97

EP075_OthPeriodBenefits
Welke periode bedoelt u?

STRING

ENDIFTxt_FL_EP208

EP208_MonthsRecIncSource
Hoeveel maanden in totaal hebt u in [STR (Year - 1)] [ AOW/ Tijdelijk Overbruggingspensioen (TOP)/ ziektewetuitkering/ WAO, WIA, WAZ of andere invaliditeitsuitkering/ werkloosheidsuitkering (WW, wachtgeld)/ algemeen nabestaandenpensioen/ uitkering voor langdurige zorg (AWBZ, Pgb)/ bijstandsuitkering] ontvangen?

Hier bedoelen we niet hoeveel uitkeringen er zijn geweest, maar het aantal maanden.
Voorbeeld: als u gedurende een volledig jaar pensioen hebt ontvangen, vult u '12' in. Wanneer u uw eerste pensioenuitkering in november ontving, vult u hier '2' in.

-100000000000000000..1000000000000000000

BLOCK

v1


Ik weet het nietENDBLOCKCHECK (EP208_MonthsRecIncSource = RESPONSE) OR (EP208_MonthsRecIncSource_Why.v1 = RESPONSE) NED " {FLError[54]}"

IF EP208_MonthsRecIncSource = RESPONSE
CHECK EP208_MonthsRecIncSource_Why.v1 <> RESPONSE NED " [U hebt een tegenstrijdig antwoord gegeven.]"

ENDIFCHECK EP208_MonthsRecIncSource_Why.v1.CARDINAL <= 1 NED " {FLError[56]}"

IF EP208_MonthsRecIncSource = RESPONSE
CHECK (EP208_MonthsRecIncSource >= 1) AND (EP208_MonthsRecIncSource <= 12) NED " [Vult u alstublieft een getal in van 1 tot 12.]"

ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 1
Txt_FL_EP612

EP612_WhenSource_long
Hebt u deze [ AOW/ Tijdelijk Overbruggingspensioen (TOP)/ ziektewetuitkering/ invaliditeitspensioen, arbeidsongeschiktheidsuitkering (bv. WAO/WIA)/ werkloosheidsuitkering/ algemeen nabestaandenpensioen/ uitkering voor langdurige zorg (AWBZ, Pgb)/ bijstandsuitkering] voor het eerst ontvangen voor het interview in {FLLastInterviewMonthYear}?

Ja, voor het interview
Nee, na het interview


ENDIF
IF NOT (MN101_Longitudinal = 1) OR (EP612_WhenSource_long = a5)
Txt_FL_EP213

EP213_YearRecIncSource
In welk jaar hebt u voor het eerst uw [ AOW/ Tijdelijk Overbruggingspensioen (TOP)/ ziektewetuitkering/ invaliditeitspensioen, arbeidsongeschiktheidsuitkering (bv. WAO/WIA)/ werkloosheidsuitkering/ algemeen nabestaandenpensioen/ uitkering voor langdurige zorg (AWBZ, Pgb)/ bijstandsuitkering] ontvangen?

(Wanneer u een uitkering niet continu hebt ontvangen (bv. WW voor verschillende perioden van werkloosheid), noemt u dan het jaar waarin u voor het eerst uw huidige uitkering ontving, en niet zozeer de eerste keer in uw leven.)

-100000000000000000..1000000000000000000

BLOCK

v1


Ik weet het niet
Ik wil het niet zeggen


ENDBLOCK
IF EP213_YearRecIncSource = RESPONSE
CHECK (EP213_YearRecIncSource >= 1930) AND (EP213_YearRecIncSource <= 2015) NED " {FLError[98]}"

ENDIFCHECK (EP213_YearRecIncSource = RESPONSE) OR (EP213_YearRecIncSource_Why.v1 = RESPONSE) NED " {FLError[54]}"

IF EP213_YearRecIncSource = RESPONSE
CHECK EP213_YearRecIncSource_Why.v1 <> RESPONSE NED " [U hebt een tegenstrijdig antwoord gegeven.]"

ENDIFCHECK EP213_YearRecIncSource_Why.v1.CARDINAL <= 1 NED " {FLError[56]}"

IF EP213_YearRecIncSource = RESPONSE

IF (CURRENTDATE.YEAR - EP213_YearRecIncSource) > MN808_AgeRespondent

EP213_YearRecIncSource_Sign
^FLError[3]

QuestionTextOnly

EP213_YearRecIncSource_Rem
Als u uw antwoord wilt aanpassen klikt u op de "Vorige-knop".
U kunt uw antwoord eventueel ook toelichten en hierna op de "Verder-knop" klikken.

OPEN

ENDIF

ENDIF

ENDIFTxt_FL_EP081

EP081_LumpSumPenState
Hebt u gedurende [STR (Year - 1)] een extra bedrag of een eenmalige uitkering [ aan AOW/ aan tijdelijk overbruggingspensioen (TOP)/  aan ziektewetuitkering/ aan WAO, WIA, WAZ of andere invaliditeitsuitkering/ aan WW, wachtgeld/ aan algemeen nabestaandenpensioen/ aan uitkering voor langdurige zorg (AWBZ, Pgb)/ aan bijstandsuitkering] ontvangen?

Denkt u hierbij aan alle extra of eenmalige uitkeringen die u hebt ontvangen (inclusief eindejaarsuitkering en vakantiegeld).

Ja
Nee


IF EP081_LumpSumPenState = a1
Txt_FL_EP082

EP082_TotAmountLS
Hoe hoog was in totaal, na aftrek van belastingen en premies, dit extra bedrag of deze eenmalige uitkering [ aan AOW/ aan tijdelijk overbruggingspensioen (TOP)/ aan ziektewetuitkering/ aan WAO, WIA, WAZ of andere invaliditeitsuitkering/ aan werkloosheidsuitkering (WW, wachtgeld)/ aan algemeen nabestaandenpensioen/ aan uitkering voor langdurige zorg (AWBZ, Pgb)/ aan bijstandsuitkering] in [STR (Year - 1)]?

Vult u een bedrag in in [FLDefault[9]].

Telt u alle extra uitbetalingen mee.

-100000000000000000..1000000000000000000

BLOCK

v1


Ik weet het niet
Ik wil het niet zeggen


ENDBLOCKCHECK (EP082_TotAmountLS = RESPONSE) OR (EP082_TotAmountLS_Why.v1 = RESPONSE) NED " {FLError[54]}"

IF EP082_TotAmountLS = RESPONSE
CHECK EP082_TotAmountLS_Why.v1 <> RESPONSE NED " [U hebt een tegenstrijdig antwoord gegeven.]"

ENDIFCHECK EP082_TotAmountLS_Why.v1.CARDINAL <= 1 NED " {FLError[56]}"

IF EP082_TotAmountLS = EMPTY
UB_EP982

BLOCK

System preset value UNFM_Random
IF UNFM_Random = EMPTY AND ((piRandom = 0) OR piRandom = EMPTY)
ELSE

IF UNFM_Random = EMPTY
ENDIF

ENDIF
IF UNFM_Random = 1

BLOCK

IF piConvert = 0
ELSE

IF piConvert = 1
ConvertFromEuro
ConvertFromEuro
ConvertFromEuro

ELSE

IF piConvert = 2
ConvertFromEuro
ConvertFromEuro
ConvertFromEuro

ENDIF

ENDIF

ENDIF
System preset value RESLT

B1
{piUNFTextNDX} [minder dan] {VAL2STLocal} [of] [meer dan] {VAL2STLocal}?
UNFOLDING 3 UP ENTRY 1 (B1)

^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
^FLDefault[4] ^VAL2STLocal
^FLDefault[5] ^VAL2STLocal


IF B1 = LESS
ELSE

IF B1 = ABOUT
ELSE

IF B1 = DONTKNOW
ELSE

IF B1 = REFUSAL
ELSE

C1
{piUNFTextNDX} [minder dan] {VAL3STLocal} [of] [meer dan] {VAL3STLocal}?
UNFOLDING 3 UP ENTRY 2 (C1)

^FLDefault[3] ^VAL3STLocal
^FLDefault[4] ^VAL3STLocal
^FLDefault[5] ^VAL3STLocal


IF C1 = LESS
ELSE

IF C1 = ABOUT
ELSE

IF C1 = DONTKNOW
ELSE

IF C1 = REFUSAL
ELSE

D1
{piUNFTextNDX} [minder dan] {VAL4STLocal} [of] [meer dan] {VAL4STLocal}?
UNFOLDING 3 UP ENTRY 3 (D1)

^FLDefault[3] ^VAL4STLocal
^FLDefault[4] ^VAL4STLocal
^FLDefault[5] ^VAL4STLocal


IF D1 = LESS
ELSE

IF D1 = ABOUT
ELSE

IF D1 = DONTKNOW
ELSE

IF D1 = REFUSAL
ELSE
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDBLOCK

ELSE

IF UNFM_Random = 2

BLOCK

IF piConvert = 0
ELSE

IF piConvert = 1
ConvertFromEuro
ConvertFromEuro
ConvertFromEuro

ELSE

IF piConvert = 2
ConvertFromEuro
ConvertFromEuro
ConvertFromEuro

ENDIF

ENDIF

ENDIF
System preset value RESLT

C2
{piUNFTextNDX} [minder dan] {VAL3STLocal} [of] [meer dan] {VAL3STLocal}?
UNFOLDING 2 UP 1 DOWN ENTRY 2 (C2)

^FLDefault[3] ^VAL3STLocal
^FLDefault[4] ^VAL3STLocal
^FLDefault[5] ^VAL3STLocal


IF C2 = LESS

B2
{piUNFTextNDX} [minder dan] {VAL2STLocal} [of] [meer dan] {VAL2STLocal}?
UNFOLDING 2 UP 1 DOWN ENTRY 1 (B2)

^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
^FLDefault[4] ^VAL2STLocal
^FLDefault[5] ^VAL2STLocal


IF B2 = LESS
ELSE

IF B2 = ABOUT
ELSE

IF B2 = DONTKNOW
ELSE

IF B2 = REFUSAL
ELSE
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF C2 = ABOUT
ELSE

IF C2 = DONTKNOW
ELSE

IF C2 = REFUSAL
ELSE

D2
{piUNFTextNDX} [minder dan] {VAL4STLocal} [of] [meer dan] {VAL4STLocal}?
UNFOLDING 2 UP 1 DOWN ENTRY 3 (D2)

^FLDefault[3] ^VAL4STLocal
^FLDefault[4] ^VAL4STLocal
^FLDefault[5] ^VAL4STLocal


IF D2 = LESS
ELSE

IF D2 = ABOUT
ELSE

IF D2 = DONTKNOW
ELSE

IF D2 = REFUSAL
ELSE
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDBLOCK

ELSE

IF UNFM_Random = 3

BLOCK

IF piConvert = 0
ELSE

IF piConvert = 1
ConvertFromEuro
ConvertFromEuro
ConvertFromEuro

ELSE

IF piConvert = 2
ConvertFromEuro
ConvertFromEuro
ConvertFromEuro

ENDIF

ENDIF

ENDIF
System preset value RESLT

C3
{piUNFTextNDX} [minder dan] {Val3STLocal} [of] [meer dan] {Val3STLocal}?
UNFOLDING 1 UP 2 DOWN ENTRY 3 (C3)

^FLDefault[3] ^Val3STLocal
^FLDefault[4] ^Val3STLocal
^FLDefault[5] ^Val3STLocal


IF C3 = LESS

B3
{piUNFTextNDX} [minder dan] [((((((STR (piConversion) + ' ') + piLocalCurr) + ' (') + ExpValue) + ' ') + FLDefault[2]) + ')'/(STR (piConversion) + ' ') + piLocalCurr] [of] [meer dan] [((((((STR (piConversion) + ' ') + piLocalCurr) + ' (') + ExpValue) + ' ') + FLDefault[2]) + ')'/(STR (piConversion) + ' ') + piLocalCurr]?
UNFOLDING 1 UP 2 DOWN ENTRY 2 (B3)

^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
^FLDefault[4] ^VAL2STLocal
^FLDefault[5] ^VAL2STLocal


IF B3 = LESS

A3
{piUNFTextNDX} [minder dan] {Val1STLocal} [of] [meer dan] {Val1STLocal}?
UNFOLDING 1 UP 2 DOWN ENTRY 1 (A3)

^FLDefault[3] ^Val1STLocal
^FLDefault[4] ^Val1STLocal
^FLDefault[5] ^Val1STLocal


IF A3 = LESS
ELSE

IF A3 = ABOUT
ELSE

IF A3 = DONTKNOW
ELSE

IF A3 = REFUSAL
ELSE
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF B3 = ABOUT
ELSE

IF B3 = DONTKNOW
ELSE

IF B3 = REFUSAL
ELSE
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF C3 = ABOUT
ELSE

IF C3 = DONTKNOW
ELSE

IF C3 = REFUSAL
ELSE
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDBLOCK

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDBLOCK

ELSE

IF EP082_TotAmountLS = 0

EP082_TotAmountLS_Sign
^FLError[11]

QuestionTextOnly

EP082_TotAmountLS_Rem
Als u uw antwoord wilt aanpassen klikt u op de "Vorige-knop".
U kunt uw antwoord eventueel ook toelichten en hierna op de "Verder-knop" klikken.

OPEN

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDBLOCK

ENDIF

ENDLOOPTxt_FL_EP624

EP624_OccPensInc
Hebt u in [STR (Year - 1)] een werkgeverspensioen ontvangen?

Rekent u hierbij het pensioen mee opgebouwd bij een van uw laatste of voormalige banen, vroegpensioen, vanuit een invaliditeitsuitkering of nabestaandenpensioen vanwege de baan van uw partner of echtgeno(o)t(e).

Ja
Nee


IF EP624_OccPensInc = a1

BLOCK
Txt_FL_EP678

EP678_AvPaymPens
Hoe hoog was ongeveer het bedrag van al uw werkgeverspensioenen in [STR (Year - 1)], over het hele jaar na aftrek van belastingen en premies?

Vult u een bedrag in in [FLDefault[9]].

Telt u extra bedragen, zoals eenmalige uitkeringen, bonussen, 13e maand of eindejaarsuitkering en vakantiegeld niet mee.

-100000000000000000..1000000000000000000

IF MN101_Longitudinal = 1
Txt_FL_EP621

EP621_WhenSource_long
Hebt u uw eerste werkgeverspensioen ontvangen voor het interview in {FLLastInterviewMonthYear}?

Ja, voor het interview
Nee, na het interview


ENDIF
IF NOT (MN101_Longitudinal = 1) OR (EP621_WhenSource_long = a5)
Txt_FL_EP613

EP613_YearRecIncSource
In welk jaar ontving u voor de eerste keer een werkgeverspensioen?

-100000000000000000..1000000000000000000

BLOCK

v1


Ik weet het niet
Ik wil het niet zeggen


ENDBLOCK
IF EP613_YearRecIncSource = RESPONSE
CHECK (EP613_YearRecIncSource >= 1930) AND (EP613_YearRecIncSource <= 2015) NED " {FLError[98]}"

ENDIFCHECK (EP613_YearRecIncSource = RESPONSE) OR (EP613_YearRecIncSource_Why.v1 = RESPONSE) NED " {FLError[54]}"

IF EP613_YearRecIncSource = RESPONSE
CHECK EP613_YearRecIncSource_Why.v1 <> RESPONSE NED " [U hebt een tegenstrijdig antwoord gegeven.]"

ENDIFCHECK EP613_YearRecIncSource_Why.v1.CARDINAL <= 1 NED " {FLError[56]}"

IF EP613_YearRecIncSource = RESPONSE

IF (CURRENTDATE.YEAR - EP613_YearRecIncSource) > MN808_AgeRespondent

EP613_YearRecIncSource_Sign
^FLError[3]

QuestionTextOnly

EP613_YearRecIncSource_Rem
Als u uw antwoord wilt aanpassen klikt u op de "Vorige-knop".
U kunt uw antwoord eventueel ook toelichten en hierna op de "Verder-knop" klikken.

OPEN

ENDIF

ENDIF

ENDIFTxt_FL_EP681

EP681_LumpSumPenState
Hebt u een extra eenmalige betaling ontvangen van uw werkgeverspensioen in [STR (Year - 1)]?

Telt u alle extra of eenmalige uitkeringen mee, van ieder werkgeverspensioen, inclusief bonussen, 13e maand of eindejaarsuitkeringen en vakantiegeld.

Ja
Nee


IF EP681_LumpSumPenState = a1
Txt_FL_EP682

EP682_TotAmountLS
Hoeveel hebt u ongeveer aan eenmalige extra uitbetalingen ontvangen van uw werkgeverspensioen in [STR (Year - 1)], na aftrek van belastingen en premies?

Vult u een bedrag in in [FLDefault[9]].

Telt u alle extra of eenmalige uitkeringen mee.

-100000000000000000..1000000000000000000

BLOCK

v1


Ik weet het niet
Ik wil het niet zeggen


ENDBLOCKCHECK (EP682_TotAmountLS = RESPONSE) OR (EP682_TotAmountLS_Why.v1 = RESPONSE) NED " {FLError[54]}"

IF EP682_TotAmountLS = RESPONSE
CHECK EP682_TotAmountLS_Why.v1 <> RESPONSE NED " [U hebt een tegenstrijdig antwoord gegeven.]"

ENDIFCHECK EP682_TotAmountLS_Why.v1.CARDINAL <= 1 NED " {FLError[56]}"

IF EP682_TotAmountLS <= 0

EP682_TotAmountLS_Sign
^FLError[12]

QuestionTextOnly

EP682_TotAmountLS_Rem
Als u uw antwoord wilt aanpassen klikt u op de "Vorige-knop".
U kunt uw antwoord eventueel ook toelichten en hierna op de "Verder-knop" klikken.

OPEN

ENDIF
IF EP682_TotAmountLS = EMPTY
UB_EP982

BLOCK

System preset value UNFM_Random
IF UNFM_Random = EMPTY AND ((piRandom = 0) OR piRandom = EMPTY)
ELSE

IF UNFM_Random = EMPTY
ENDIF

ENDIF
IF UNFM_Random = 1

BLOCK

IF piConvert = 0
ELSE

IF piConvert = 1
ConvertFromEuro
ConvertFromEuro
ConvertFromEuro

ELSE

IF piConvert = 2
ConvertFromEuro
ConvertFromEuro
ConvertFromEuro

ENDIF

ENDIF

ENDIF
System preset value RESLT

B1
{piUNFTextNDX} [minder dan] {VAL2STLocal} [of] [meer dan] {VAL2STLocal}?
UNFOLDING 3 UP ENTRY 1 (B1)

^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
^FLDefault[4] ^VAL2STLocal
^FLDefault[5] ^VAL2STLocal


IF B1 = LESS
ELSE

IF B1 = ABOUT
ELSE

IF B1 = DONTKNOW
ELSE

IF B1 = REFUSAL
ELSE

C1
{piUNFTextNDX} [minder dan] {VAL3STLocal} [of] [meer dan] {VAL3STLocal}?
UNFOLDING 3 UP ENTRY 2 (C1)

^FLDefault[3] ^VAL3STLocal
^FLDefault[4] ^VAL3STLocal
^FLDefault[5] ^VAL3STLocal


IF C1 = LESS
ELSE

IF C1 = ABOUT
ELSE

IF C1 = DONTKNOW
ELSE

IF C1 = REFUSAL
ELSE

D1
{piUNFTextNDX} [minder dan] {VAL4STLocal} [of] [meer dan] {VAL4STLocal}?
UNFOLDING 3 UP ENTRY 3 (D1)

^FLDefault[3] ^VAL4STLocal
^FLDefault[4] ^VAL4STLocal
^FLDefault[5] ^VAL4STLocal


IF D1 = LESS
ELSE

IF D1 = ABOUT
ELSE

IF D1 = DONTKNOW
ELSE

IF D1 = REFUSAL
ELSE
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDBLOCK

ELSE

IF UNFM_Random = 2

BLOCK

IF piConvert = 0
ELSE

IF piConvert = 1
ConvertFromEuro
ConvertFromEuro
ConvertFromEuro

ELSE

IF piConvert = 2
ConvertFromEuro
ConvertFromEuro
ConvertFromEuro

ENDIF

ENDIF

ENDIF
System preset value RESLT

C2
{piUNFTextNDX} [minder dan] {VAL3STLocal} [of] [meer dan] {VAL3STLocal}?
UNFOLDING 2 UP 1 DOWN ENTRY 2 (C2)

^FLDefault[3] ^VAL3STLocal
^FLDefault[4] ^VAL3STLocal
^FLDefault[5] ^VAL3STLocal


IF C2 = LESS

B2
{piUNFTextNDX} [minder dan] {VAL2STLocal} [of] [meer dan] {VAL2STLocal}?
UNFOLDING 2 UP 1 DOWN ENTRY 1 (B2)

^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
^FLDefault[4] ^VAL2STLocal
^FLDefault[5] ^VAL2STLocal


IF B2 = LESS
ELSE

IF B2 = ABOUT
ELSE

IF B2 = DONTKNOW
ELSE

IF B2 = REFUSAL
ELSE
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF C2 = ABOUT
ELSE

IF C2 = DONTKNOW
ELSE

IF C2 = REFUSAL
ELSE

D2
{piUNFTextNDX} [minder dan] {VAL4STLocal} [of] [meer dan] {VAL4STLocal}?
UNFOLDING 2 UP 1 DOWN ENTRY 3 (D2)

^FLDefault[3] ^VAL4STLocal
^FLDefault[4] ^VAL4STLocal
^FLDefault[5] ^VAL4STLocal


IF D2 = LESS
ELSE

IF D2 = ABOUT
ELSE

IF D2 = DONTKNOW
ELSE

IF D2 = REFUSAL
ELSE
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDBLOCK

ELSE

IF UNFM_Random = 3

BLOCK

IF piConvert = 0
ELSE

IF piConvert = 1
ConvertFromEuro
ConvertFromEuro
ConvertFromEuro

ELSE

IF piConvert = 2
ConvertFromEuro
ConvertFromEuro
ConvertFromEuro

ENDIF

ENDIF

ENDIF
System preset value RESLT

C3
{piUNFTextNDX} [minder dan] {Val3STLocal} [of] [meer dan] {Val3STLocal}?
UNFOLDING 1 UP 2 DOWN ENTRY 3 (C3)

^FLDefault[3] ^Val3STLocal
^FLDefault[4] ^Val3STLocal
^FLDefault[5] ^Val3STLocal


IF C3 = LESS

B3
{piUNFTextNDX} [minder dan] [((((((STR (piConversion) + ' ') + piLocalCurr) + ' (') + ExpValue) + ' ') + FLDefault[2]) + ')'/(STR (piConversion) + ' ') + piLocalCurr] [of] [meer dan] [((((((STR (piConversion) + ' ') + piLocalCurr) + ' (') + ExpValue) + ' ') + FLDefault[2]) + ')'/(STR (piConversion) + ' ') + piLocalCurr]?
UNFOLDING 1 UP 2 DOWN ENTRY 2 (B3)

^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
^FLDefault[4] ^VAL2STLocal
^FLDefault[5] ^VAL2STLocal


IF B3 = LESS

A3
{piUNFTextNDX} [minder dan] {Val1STLocal} [of] [meer dan] {Val1STLocal}?
UNFOLDING 1 UP 2 DOWN ENTRY 1 (A3)

^FLDefault[3] ^Val1STLocal
^FLDefault[4] ^Val1STLocal
^FLDefault[5] ^Val1STLocal


IF A3 = LESS
ELSE

IF A3 = ABOUT
ELSE

IF A3 = DONTKNOW
ELSE

IF A3 = REFUSAL
ELSE
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF B3 = ABOUT
ELSE

IF B3 = DONTKNOW
ELSE

IF B3 = REFUSAL
ELSE
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF C3 = ABOUT
ELSE

IF C3 = DONTKNOW
ELSE

IF C3 = REFUSAL
ELSE
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDBLOCK

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDBLOCK

ENDIF

ENDIF

ENDBLOCK

ENDIFTxt_FL_EP089

EP089_AnyRegPay
Hebt u in [STR (Year - 1)] regelmatig één van de volgende uitkeringen ontvangen?

^CodeAll

Levensverzekering
Lijfrente uitkering of particulier pensioen (geen werkgeverspensioen)
Alimentatie
Een regelmatige betaling van een charitatieve instelling
Uitkering van een particuliere verzekering voor langdurige zorg
Geen van bovenstaande

CHECK NOT ((EP089_AnyRegPay.CARDINAL > 1) AND (96 IN EP089_AnyRegPay)) NED " ["Geen van bovenstaande" kan niet samen met een ander antwoord worden gekozen. Verbetert u alstublieft uw antwoord.]"

LOOP cnt:= 1 TO 5

IF cnt IN EP089_AnyRegPay

BLOCK
Txt_FL_EP094

EP094_TotalAmountBenLP
Hoe hoog was ongeveer gewoonlijk de [ uitkering van uw levensverzekering/ lijfrente uitkering of particulier pensioen (geen werkgeverspensioen)/ alimentatie/ betaling van de charitatieve instelling/ uitkering van een particuliere verzekering voor langdurige zorg] in [STR (Year - 1)], over het hele jaar na aftrek van belastingen en premies?

Vult u een bedrag in in [FLDefault[9]].

Telt u eenmalige uitkeringen niet mee. Hier wordt later naar gevraagd.

-100000000000000000..1000000000000000000

BLOCK

v1


Ik weet het niet
Ik wil het niet zeggen


ENDBLOCKCHECK (EP094_TotalAmountBenLP = RESPONSE) OR (EP094_TotalAmountBenLP_Why.v1 = RESPONSE) NED " {FLError[54]}"

IF EP094_TotalAmountBenLP = RESPONSE
CHECK EP094_TotalAmountBenLP_Why.v1 <> RESPONSE NED " [U hebt een tegenstrijdig antwoord gegeven.]"

ENDIFCHECK EP094_TotalAmountBenLP_Why.v1.CARDINAL <= 1 NED " {FLError[56]}"

IF (EP094_TotalAmountBenLP <= 0) AND (EP094_TotalAmountBenLP = RESPONSE)

EP094_TotalAmountBenLP_Sign
^FLError[12]

QuestionTextOnly

EP094_TotalAmountBenLP_Rem
Als u uw antwoord wilt aanpassen klikt u op de "Vorige-knop".
U kunt uw antwoord eventueel ook toelichten en hierna op de "Verder-knop" klikken.

OPEN

ENDIF
IF EP094_TotalAmountBenLP = EMPTY
UB_EP994

BLOCK

System preset value UNFM_Random
IF UNFM_Random = EMPTY AND ((piRandom = 0) OR piRandom = EMPTY)
ELSE

IF UNFM_Random = EMPTY
ENDIF

ENDIF
IF UNFM_Random = 1

BLOCK

IF piConvert = 0
ELSE

IF piConvert = 1
ConvertFromEuro
ConvertFromEuro
ConvertFromEuro

ELSE

IF piConvert = 2
ConvertFromEuro
ConvertFromEuro
ConvertFromEuro

ENDIF

ENDIF

ENDIF
System preset value RESLT

B1
{piUNFTextNDX} [minder dan] {VAL2STLocal} [of] [meer dan] {VAL2STLocal}?
UNFOLDING 3 UP ENTRY 1 (B1)

^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
^FLDefault[4] ^VAL2STLocal
^FLDefault[5] ^VAL2STLocal


IF B1 = LESS
ELSE

IF B1 = ABOUT
ELSE

IF B1 = DONTKNOW
ELSE

IF B1 = REFUSAL
ELSE

C1
{piUNFTextNDX} [minder dan] {VAL3STLocal} [of] [meer dan] {VAL3STLocal}?
UNFOLDING 3 UP ENTRY 2 (C1)

^FLDefault[3] ^VAL3STLocal
^FLDefault[4] ^VAL3STLocal
^FLDefault[5] ^VAL3STLocal


IF C1 = LESS
ELSE

IF C1 = ABOUT
ELSE

IF C1 = DONTKNOW
ELSE

IF C1 = REFUSAL
ELSE

D1
{piUNFTextNDX} [minder dan] {VAL4STLocal} [of] [meer dan] {VAL4STLocal}?
UNFOLDING 3 UP ENTRY 3 (D1)

^FLDefault[3] ^VAL4STLocal
^FLDefault[4] ^VAL4STLocal
^FLDefault[5] ^VAL4STLocal


IF D1 = LESS
ELSE

IF D1 = ABOUT
ELSE

IF D1 = DONTKNOW
ELSE

IF D1 = REFUSAL
ELSE
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDBLOCK

ELSE

IF UNFM_Random = 2

BLOCK

IF piConvert = 0
ELSE

IF piConvert = 1
ConvertFromEuro
ConvertFromEuro
ConvertFromEuro

ELSE

IF piConvert = 2
ConvertFromEuro
ConvertFromEuro
ConvertFromEuro

ENDIF

ENDIF

ENDIF
System preset value RESLT

C2
{piUNFTextNDX} [minder dan] {VAL3STLocal} [of] [meer dan] {VAL3STLocal}?
UNFOLDING 2 UP 1 DOWN ENTRY 2 (C2)

^FLDefault[3] ^VAL3STLocal
^FLDefault[4] ^VAL3STLocal
^FLDefault[5] ^VAL3STLocal


IF C2 = LESS

B2
{piUNFTextNDX} [minder dan] {VAL2STLocal} [of] [meer dan] {VAL2STLocal}?
UNFOLDING 2 UP 1 DOWN ENTRY 1 (B2)

^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
^FLDefault[4] ^VAL2STLocal
^FLDefault[5] ^VAL2STLocal


IF B2 = LESS
ELSE

IF B2 = ABOUT
ELSE

IF B2 = DONTKNOW
ELSE

IF B2 = REFUSAL
ELSE
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF C2 = ABOUT
ELSE

IF C2 = DONTKNOW
ELSE

IF C2 = REFUSAL
ELSE

D2
{piUNFTextNDX} [minder dan] {VAL4STLocal} [of] [meer dan] {VAL4STLocal}?
UNFOLDING 2 UP 1 DOWN ENTRY 3 (D2)

^FLDefault[3] ^VAL4STLocal
^FLDefault[4] ^VAL4STLocal
^FLDefault[5] ^VAL4STLocal


IF D2 = LESS
ELSE

IF D2 = ABOUT
ELSE

IF D2 = DONTKNOW
ELSE

IF D2 = REFUSAL
ELSE
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDBLOCK

ELSE

IF UNFM_Random = 3

BLOCK

IF piConvert = 0
ELSE

IF piConvert = 1
ConvertFromEuro
ConvertFromEuro
ConvertFromEuro

ELSE

IF piConvert = 2
ConvertFromEuro
ConvertFromEuro
ConvertFromEuro

ENDIF

ENDIF

ENDIF
System preset value RESLT

C3
{piUNFTextNDX} [minder dan] {Val3STLocal} [of] [meer dan] {Val3STLocal}?
UNFOLDING 1 UP 2 DOWN ENTRY 3 (C3)

^FLDefault[3] ^Val3STLocal
^FLDefault[4] ^Val3STLocal
^FLDefault[5] ^Val3STLocal


IF C3 = LESS

B3
{piUNFTextNDX} [minder dan] [((((((STR (piConversion) + ' ') + piLocalCurr) + ' (') + ExpValue) + ' ') + FLDefault[2]) + ')'/(STR (piConversion) + ' ') + piLocalCurr] [of] [meer dan] [((((((STR (piConversion) + ' ') + piLocalCurr) + ' (') + ExpValue) + ' ') + FLDefault[2]) + ')'/(STR (piConversion) + ' ') + piLocalCurr]?
UNFOLDING 1 UP 2 DOWN ENTRY 2 (B3)

^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
^FLDefault[4] ^VAL2STLocal
^FLDefault[5] ^VAL2STLocal


IF B3 = LESS

A3
{piUNFTextNDX} [minder dan] {Val1STLocal} [of] [meer dan] {Val1STLocal}?
UNFOLDING 1 UP 2 DOWN ENTRY 1 (A3)

^FLDefault[3] ^Val1STLocal
^FLDefault[4] ^Val1STLocal
^FLDefault[5] ^Val1STLocal


IF A3 = LESS
ELSE

IF A3 = ABOUT
ELSE

IF A3 = DONTKNOW
ELSE

IF A3 = REFUSAL
ELSE
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF B3 = ABOUT
ELSE

IF B3 = DONTKNOW
ELSE

IF B3 = REFUSAL
ELSE
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF C3 = ABOUT
ELSE

IF C3 = DONTKNOW
ELSE

IF C3 = REFUSAL
ELSE
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDBLOCK

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDBLOCK

ENDIF

EP090_PeriodPaym
Hoe vaak ontving u dit bedrag?

Eens per week
Per twee weken
Per maand/per vier weken
Per drie maanden/per 13 weken
Per zes maanden/per 26 weken
Per jaar/per 12 maanden/per 52 weken
Anders


IF EP090_PeriodPaym = a97

EP091_OthPeriodPaym
Welke andere termijn bedoelt u?

STRING

ENDIFTxt_FL_EP096

EP096_MonthsRegPaym
Hoeveel maanden hebt u in totaal [ levensverzekering/ lijfrente uitkering of particulier pensioen (geen werkgeverspensioen)/ alimentatie/ regelmatige betalingen van charitatieve instellingen/ uitkering van een particuliere verzekering voor langdurige zorg] ontvangen in [STR (Year - 1)]?

-100000000000000000..1000000000000000000
CHECK (EP096_MonthsRegPaym >= 1) AND (EP096_MonthsRegPaym <= 12) NED " [Vult u alstublieft een getal in van 1 tot 12.]"
Txt_FL_EP092

EP092_AddPayments
Hebt u extra betalingen of een eenmalig bedrag ontvangen in [STR (Year - 1)] van [ uw levensverzekering/ uw lijfrente uitkering of particulier pensioen (geen werkgeverspensioen)/ uw alimentatie/ van charitatieve instellingen/ uw uitkering op basis van een particuliere verzekering voor langdurige zorg]?

Ja
Nee


IF EP092_AddPayments = a1
Txt_FL_EP209

EP209_AddPaymAT
Hoe hoog waren deze extra betalingen of hoe hoog was dit eenmalige bedrag, na aftrek van belastingen en premies?

Vult u een bedrag in in [FLDefault[9]].

-100000000000000000..1000000000000000000

BLOCK

v1


Ik weet het niet
Ik wil het niet zeggen


ENDBLOCKCHECK (EP209_AddPaymAT = RESPONSE) OR (EP209_AddPaymAT_Why.v1 = RESPONSE) NED " {FLError[54]}"

IF EP209_AddPaymAT = RESPONSE
CHECK EP209_AddPaymAT_Why.v1 <> RESPONSE NED " [U hebt een tegenstrijdig antwoord gegeven.]"

ENDIFCHECK EP209_AddPaymAT_Why.v1.CARDINAL <= 1 NED " {FLError[56]}"

IF (EP209_AddPaymAT <= 0) AND (EP209_AddPaymAT = RESPONSE)

EP209_AddPaymAT_Sign
^FLError[12]

QuestionTextOnly

EP209_AddPaymAT_Rem
Als u uw antwoord wilt aanpassen klikt u op de "Vorige-knop".
U kunt uw antwoord eventueel ook toelichten en hierna op de "Verder-knop" klikken.

OPEN

ENDIF
IF EP209_AddPaymAT = EMPTY
UB_EP909

BLOCK

System preset value UNFM_Random
IF UNFM_Random = EMPTY AND ((piRandom = 0) OR piRandom = EMPTY)
ELSE

IF UNFM_Random = EMPTY
ENDIF

ENDIF
IF UNFM_Random = 1

BLOCK

IF piConvert = 0
ELSE

IF piConvert = 1
ConvertFromEuro
ConvertFromEuro
ConvertFromEuro

ELSE

IF piConvert = 2
ConvertFromEuro
ConvertFromEuro
ConvertFromEuro

ENDIF

ENDIF

ENDIF
System preset value RESLT

B1
{piUNFTextNDX} [minder dan] {VAL2STLocal} [of] [meer dan] {VAL2STLocal}?
UNFOLDING 3 UP ENTRY 1 (B1)

^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
^FLDefault[4] ^VAL2STLocal
^FLDefault[5] ^VAL2STLocal


IF B1 = LESS
ELSE

IF B1 = ABOUT
ELSE

IF B1 = DONTKNOW
ELSE

IF B1 = REFUSAL
ELSE

C1
{piUNFTextNDX} [minder dan] {VAL3STLocal} [of] [meer dan] {VAL3STLocal}?
UNFOLDING 3 UP ENTRY 2 (C1)

^FLDefault[3] ^VAL3STLocal
^FLDefault[4] ^VAL3STLocal
^FLDefault[5] ^VAL3STLocal


IF C1 = LESS
ELSE

IF C1 = ABOUT
ELSE

IF C1 = DONTKNOW
ELSE

IF C1 = REFUSAL
ELSE

D1
{piUNFTextNDX} [minder dan] {VAL4STLocal} [of] [meer dan] {VAL4STLocal}?
UNFOLDING 3 UP ENTRY 3 (D1)

^FLDefault[3] ^VAL4STLocal
^FLDefault[4] ^VAL4STLocal
^FLDefault[5] ^VAL4STLocal


IF D1 = LESS
ELSE

IF D1 = ABOUT
ELSE

IF D1 = DONTKNOW
ELSE

IF D1 = REFUSAL
ELSE
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDBLOCK

ELSE

IF UNFM_Random = 2

BLOCK

IF piConvert = 0
ELSE

IF piConvert = 1
ConvertFromEuro
ConvertFromEuro
ConvertFromEuro

ELSE

IF piConvert = 2
ConvertFromEuro
ConvertFromEuro
ConvertFromEuro

ENDIF

ENDIF

ENDIF
System preset value RESLT

C2
{piUNFTextNDX} [minder dan] {VAL3STLocal} [of] [meer dan] {VAL3STLocal}?
UNFOLDING 2 UP 1 DOWN ENTRY 2 (C2)

^FLDefault[3] ^VAL3STLocal
^FLDefault[4] ^VAL3STLocal
^FLDefault[5] ^VAL3STLocal


IF C2 = LESS

B2
{piUNFTextNDX} [minder dan] {VAL2STLocal} [of] [meer dan] {VAL2STLocal}?
UNFOLDING 2 UP 1 DOWN ENTRY 1 (B2)

^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
^FLDefault[4] ^VAL2STLocal
^FLDefault[5] ^VAL2STLocal


IF B2 = LESS
ELSE

IF B2 = ABOUT
ELSE

IF B2 = DONTKNOW
ELSE

IF B2 = REFUSAL
ELSE
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF C2 = ABOUT
ELSE

IF C2 = DONTKNOW
ELSE

IF C2 = REFUSAL
ELSE

D2
{piUNFTextNDX} [minder dan] {VAL4STLocal} [of] [meer dan] {VAL4STLocal}?
UNFOLDING 2 UP 1 DOWN ENTRY 3 (D2)

^FLDefault[3] ^VAL4STLocal
^FLDefault[4] ^VAL4STLocal
^FLDefault[5] ^VAL4STLocal


IF D2 = LESS
ELSE

IF D2 = ABOUT
ELSE

IF D2 = DONTKNOW
ELSE

IF D2 = REFUSAL
ELSE
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDBLOCK

ELSE

IF UNFM_Random = 3

BLOCK

IF piConvert = 0
ELSE

IF piConvert = 1
ConvertFromEuro
ConvertFromEuro
ConvertFromEuro

ELSE

IF piConvert = 2
ConvertFromEuro
ConvertFromEuro
ConvertFromEuro

ENDIF

ENDIF

ENDIF
System preset value RESLT

C3
{piUNFTextNDX} [minder dan] {Val3STLocal} [of] [meer dan] {Val3STLocal}?
UNFOLDING 1 UP 2 DOWN ENTRY 3 (C3)

^FLDefault[3] ^Val3STLocal
^FLDefault[4] ^Val3STLocal
^FLDefault[5] ^Val3STLocal


IF C3 = LESS

B3
{piUNFTextNDX} [minder dan] [((((((STR (piConversion) + ' ') + piLocalCurr) + ' (') + ExpValue) + ' ') + FLDefault[2]) + ')'/(STR (piConversion) + ' ') + piLocalCurr] [of] [meer dan] [((((((STR (piConversion) + ' ') + piLocalCurr) + ' (') + ExpValue) + ' ') + FLDefault[2]) + ')'/(STR (piConversion) + ' ') + piLocalCurr]?
UNFOLDING 1 UP 2 DOWN ENTRY 2 (B3)

^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
^FLDefault[4] ^VAL2STLocal
^FLDefault[5] ^VAL2STLocal


IF B3 = LESS

A3
{piUNFTextNDX} [minder dan] {Val1STLocal} [of] [meer dan] {Val1STLocal}?
UNFOLDING 1 UP 2 DOWN ENTRY 1 (A3)

^FLDefault[3] ^Val1STLocal
^FLDefault[4] ^Val1STLocal
^FLDefault[5] ^Val1STLocal


IF A3 = LESS
ELSE

IF A3 = ABOUT
ELSE

IF A3 = DONTKNOW
ELSE

IF A3 = REFUSAL
ELSE
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF B3 = ABOUT
ELSE

IF B3 = DONTKNOW
ELSE

IF B3 = REFUSAL
ELSE
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF C3 = ABOUT
ELSE

IF C3 = DONTKNOW
ELSE

IF C3 = REFUSAL
ELSE
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDBLOCK

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDBLOCK

ENDIF

ENDIF

ENDBLOCK

ENDIF

ENDLOOP
IF (MN024_NursingHome = a1) AND (MN808_AgeRespondent < 76)
Txt_FL_EP097

EP097_PensClaim
De volgende vragen gaan over toekomstige pensioenaanspraken.

Zal u recht hebben op ten minste één van de hieronder genoemde pensioenen, die u momenteel niet ontvangt?

  • AOW
  • Tijdelijke Overbruggingspensioen (TOP)
  • WAO/WIA, Waz of invaliditeitspensioen
  • Aanvullend ouderdomspensioen (via werkgever(s) opgebouwd)
  • Vervroegd pensioen: VUT, FPU, prepensioen


Ja
Nee


IF EP097_PensClaim = a1
Txt_FL_EP098

EP098_TypeOfPension
Op welk(e) type(n) pensioen(en) zult u aanspraak kunnen maken?

Selecteert u geen pensioen(en) die u nu al ontvangt.

^CodeAll

AOW
Tijdelijk Overbruggingspensioen (TOP)
WAO/WIA, Waz, WIA, of ander invaliditeitspensioen
(Aanvullend) Ouderdomspensioen (via werkgever(s) opgebouwd)
Vervroegd pensioen: VUT, FPU, prepensioen


LOOP cnt:= 1 TO 5

IF cnt IN EP098_TypeOfPension

BLOCK
Txt_FL_EP102

EP102_CompVolun
Is deelname aan [ dit ouderdomspensioen (AOW)/ dit Tijdelijk Overbruggingspensioen (TOP)/ deze arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO/WIA)/ dit (aanvullend) ouderdomspensioen (via werkgever(s))/ dit vervroegd pensioen (VUT, FPU, prepensioen)] verplicht of vrijwillig?

Verplicht
Vrijwillig

Txt_FL_EP103

EP103_YrsContrToPlan
Hoeveel jaar hebt u bijgedragen aan [ uw AOW/ uw Tijdelijk Overbruggingspensioen (TOP)/ uw WAO, Waz, WIA of ander invaliditeitspensioen/ uw aanvullend ouderdomspensioen/ uw vervroegd pensioen (VUT, FPU, prepensioen)]?

Bijdragen van uw werkgever tellen hier ook mee.

-100000000000000000..1000000000000000000
CHECK (EP103_YrsContrToPlan >= 0) AND (EP103_YrsContrToPlan <= 75) NED " [Vult u alstublieft een getal in van 0 tot 75.]"

IF EP103_YrsContrToPlan > MN808_AgeRespondent

EP103_YrsContrToPlan_Sign
^FLError[27]

QuestionTextOnly

EP103_YrsContrToPlan_Rem
Als u uw antwoord wilt aanpassen klikt u op de "Vorige-knop".
U kunt uw antwoord eventueel ook toelichten en hierna op de "Verder-knop" klikken.

OPEN

ENDIFTxt_FL_EP106

EP106_ExpRetAge
Op welke leeftijd denkt u zelf dit pensioen voor de eerste keer te zullen ontvangen?

-100000000000000000..1000000000000000000
CHECK (EP106_ExpRetAge >= 30) AND (EP106_ExpRetAge <= 75) NED " [Vult u alstublieft een getal in van 30 tot 75.]"

IF (EP106_ExpRetAge < MN808_AgeRespondent) AND (EP106_ExpRetAge = RESPONSE)

EP106_ExpRetAge_Sign
^FLError[25]

QuestionTextOnly

EP106_ExpRetAge_Rem
Als u uw antwoord wilt aanpassen klikt u op de "Vorige-knop".
U kunt uw antwoord eventueel ook toelichten en hierna op de "Verder-knop" klikken.

OPEN

ENDIF
IF EP005_CurrentJobSit = a2
Txt_FL_EP609

EP609_PWExpPensStatAge
Denkt u aan het moment waarop u dit pensioen voor het eerst zult ontvangen. Als u dit pensioen ontvangt, hoeveel zal uw eerste maandelijkse pensioen van [ uw AOW/ uw Tijdelijke Overbruggingspensioen (TOP)/ uw WAO, Waz, WIA, of ander invaliditeitspensioen/ uw aanvullend ouderdomspensioen (via werkgever(s) opgebouwd)/ uw vervroegd pensioen: VUT, FPU, prepensioen], na aftrek van belastingen en premies, ongeveer zijn?

Vult u een bedrag in in [FLDefault[9]].

-100000000000000000..1000000000000000000

ENDIF

ENDBLOCK

ENDIF

ENDLOOP

ENDIF

ENDIF

EP210_IntCheck
Dit is het einde van het vragenlijstgedeelte over uw huidige werksituatie of pensioen. Heeft {MN002_Person[1]}.Name dit gedeelte ingevuld?

Ja, ik ben ^MN002_Person[1].Name en heb geen hulp gehad bij het invullen van dit gedeelte van de vragenlijst
Ja, dit gedeelte is door ^MN002_Person[1].Name ingevuld, maar er heeft wel iemand geholpen
Nee, dit gedeelte van de vragenlijst is door iemand anders dan ^MN002_Person[1].Name ingevuld


System preset value EP902_TimeStampEnd
IF EP902_TimeStampEnd = EMPTY AND EP210_IntCheck <> EMPTY
ENDIF

ENDBLOCK
BLOCK
Txt_FL_IT005

IT005_Continue
De volgende vragen gaan over computers.

QuestionTextOnly

System preset value IT901_TimeStampStart
IF IT901_TimeStampStart = EMPTY AND IT005_Continue <> EMPTY
ENDIF
IF Sec_EP.EP005_CurrentJobSit = a2
Txt_FL_IT001

IT001_PC_work
Gebruikt u in uw huidige baan een computer?

Onder een computer verstaan we een PC (Personal Computer/desktop), een draagbare computer (laptop of notebook) of een tablet (bijvoorbeeld een iPad).

Ja
Nee


ELSE

IF Sec_EP.EP005_CurrentJobSit = a1
Txt_FL_IT002

IT002_PC_work
Gebruikte u een computer in uw laatste baan voor u met pensioen ging?

Onder een computer verstaan we een PC (Personal Computer/desktop), een draagbare computer (laptop of notebook) of een tablet (bijvoorbeeld een iPad).

Ja
Nee


ENDIF

ENDIFTxt_FL_IT003

IT003_PC_skills
Wat vindt u van uw computervaardigheden?
Deze zijn...

Uitstekend
Heel goed
Goed
Redelijk
Slecht
Ik heb nooit een computer gebruikt

Txt_FL_IT004

IT004_UseWWW
Hebt u de afgelopen week op zijn minst één keer het internet gebruikt voor e-mailen, informatie opzoeken, aankopen doen of andere doeleinden?

Als u het internet alleen gebruikt hebt om deze vragenlijst in te vullen, geeft u dan 'Nee' als antwoord.

Ja
Nee


System preset value IT902_TimeStampEnd
IF IT902_TimeStampEnd = EMPTY AND IT004_UseWWW <> EMPTY
ENDIF

ENDBLOCK
BLOCK
Txt_FL_SP001

SP001_Intro
De volgende vragen gaan over de hulp die u aan bekenden hebt gegeven of die u hebt ontvangen van bekenden.

QuestionTextOnly

System preset value SP901_TimeStampStart
IF SP901_TimeStampStart = EMPTY AND SP001_Intro <> EMPTY
ENDIFTxt_FL_SP002

SP002_HelpFrom
Heeft een familielid van buiten uw huishouden, of een vriend of een buurman/buurvrouw u in de afgelopen 12 maanden geholpen met één van de volgende zaken?

1. Aankleden, wassen of douchen, eten (klaarmaken), in en uit bed stappen, naar het toilet gaan.

2. Reparaties in en om het huis, tuinieren, vervoer, winkelen, huishoudelijke klusjes, papierwerk zoals het invullen van formulieren en het verzorgen van financiële en juridische zaken.

Ja
Nee


IF SP002_HelpFrom = a1

BLOCK
Txt_FL_SP003

SP003_FromWhoHelp
Wie heeft deze hulp aan u geboden in de afgelopen 12 maanden?

Bent u de afgelopen 12 maanden door meerdere personen geholpen, kiest u hier dan voor de persoon die u het meest heeft geholpen.

Echtgeno(o)t(e)/partner
Moeder
Vader
Schoonmoeder
Schoonvader
Stiefmoeder
Stiefvader
Broer
Zus
Kind
Stiefkind/kind huidige partner
Schoonzoon
Schoondochter
Kleinkind
Grootouder
Tante
Oom
Nicht
Neef
Ander familielid
Vriend/vriendin
(Ex-)collega
Buurman/vrouw
Ex-echtgeno(o)t(e)/ex-partner
Een geestelijke (bijvoorbeeld priester, dominee of rabbijn)
Therapeut of ander professionele zorgverlener
Huishoudelijke hulp of thuiszorgmedewerker
Geen van deze


IF (SP003_FromWhoHelp = a10) OR (SP003_FromWhoHelp = a11)

SP027_WhatChild
Welk kind?

^FLChild[1]
^FLChild[2]
^FLChild[3]
^FLChild[4]
^FLChild[5]
^FLChild[6]
^FLChild[7]
^FLChild[8]
^FLChild[9]
^FLChild[10]
^FLChild[11]
^FLChild[12]
^FLChild[13]
^FLChild[14]
^FLChild[15]
^FLChild[16]
^FLChild[17]
^FLChild[18]
^FLChild[19]
^FLChild[20]
^FLDefault[79]


IF SP027_WhatChild = a96

SP023_NameOthChild
Wat is de naam van het kind?

STRING

ENDIF

ELSE

LOOP i:= 1 TO 7

IF Sec_SN.SN_Roster[i].SN005_NetworkRelationship = SP003_FromWhoHelp
ELSE
ENDIF

ENDLOOP
IF FoundAPotentialMatchingSNMember = 1
Txt_FL_SP028

SP028_WhatSNmember
Is dit uw [ {Relationship string}] die u eerder genoemd hebt?

^FLSNmember[1]
^FLSNmember[2]
^FLSNmember[3]
^FLSNmember[4]
^FLSNmember[5]
^FLSNmember[6]
^FLSNmember[7]
^FLDefault[80]


ENDIF

ENDIFTxt_FL_SP004

SP004_TypesOfHelp
Welk type hulp heeft deze persoon in de afgelopen 12 maanden geboden?

^CodeAll

Persoonlijke zorg bij bijvoorbeeld aankleden, baden of douchen, eten, in en uit bed stappen, naar het toilet gaan
Huishoudelijke hulp, bijvoorbeeld kleine reparaties, tuinieren, vervoer, boodschappen doen
Hulp bij de administratie zoals het invullen van formulieren, en andere financiële en juridische zaken

Txt_FL_SP005

SP005_HowOftenHelpRec
In de afgelopen 12 maanden, hoe vaak hebt u van deze persoon deze hulp ontvangen?

Was dit...

Ongeveer dagelijks
Ongeveer iedere week
Ongeveer iedere maand
Minder vaak


IF piIndex <> 3
Txt_FL_SP007

SP007_OtherHelper
Is er nog een ander familielid buiten uw huishouden, een vriend of buurman/buurvrouw die u heeft geholpen met de persoonlijke verzorging of die u praktische huishoudelijke hulp heeft gegeven?

Ja
Nee


ENDIF

ENDBLOCK
LOOP cnt1:= 2 TO 3

IF HelpFromOther[cnt1 - 1].SP007_OtherHelper = a1

BLOCK
Txt_FL_SP003

SP003_FromWhoHelp
Wie heeft deze hulp aan u geboden in de afgelopen 12 maanden?

Bent u de afgelopen 12 maanden door meerdere personen geholpen, kiest u hier dan voor de persoon die u het meest heeft geholpen.

Echtgeno(o)t(e)/partner
Moeder
Vader
Schoonmoeder
Schoonvader
Stiefmoeder
Stiefvader
Broer
Zus
Kind
Stiefkind/kind huidige partner
Schoonzoon
Schoondochter
Kleinkind
Grootouder
Tante
Oom
Nicht
Neef
Ander familielid
Vriend/vriendin
(Ex-)collega
Buurman/vrouw
Ex-echtgeno(o)t(e)/ex-partner
Een geestelijke (bijvoorbeeld priester, dominee of rabbijn)
Therapeut of ander professionele zorgverlener
Huishoudelijke hulp of thuiszorgmedewerker
Geen van deze


IF (SP003_FromWhoHelp = a10) OR (SP003_FromWhoHelp = a11)

SP027_WhatChild
Welk kind?

^FLChild[1]
^FLChild[2]
^FLChild[3]
^FLChild[4]
^FLChild[5]
^FLChild[6]
^FLChild[7]
^FLChild[8]
^FLChild[9]
^FLChild[10]
^FLChild[11]
^FLChild[12]
^FLChild[13]
^FLChild[14]
^FLChild[15]
^FLChild[16]
^FLChild[17]
^FLChild[18]
^FLChild[19]
^FLChild[20]
^FLDefault[79]


IF SP027_WhatChild = a96

SP023_NameOthChild
Wat is de naam van het kind?

STRING

ENDIF

ELSE

LOOP i:= 1 TO 7

IF Sec_SN.SN_Roster[i].SN005_NetworkRelationship = SP003_FromWhoHelp
ELSE
ENDIF

ENDLOOP
IF FoundAPotentialMatchingSNMember = 1
Txt_FL_SP028

SP028_WhatSNmember
Is dit uw [ {Relationship string}] die u eerder genoemd hebt?

^FLSNmember[1]
^FLSNmember[2]
^FLSNmember[3]
^FLSNmember[4]
^FLSNmember[5]
^FLSNmember[6]
^FLSNmember[7]
^FLDefault[80]


ENDIF

ENDIFTxt_FL_SP004

SP004_TypesOfHelp
Welk type hulp heeft deze persoon in de afgelopen 12 maanden geboden?

^CodeAll

Persoonlijke zorg bij bijvoorbeeld aankleden, baden of douchen, eten, in en uit bed stappen, naar het toilet gaan
Huishoudelijke hulp, bijvoorbeeld kleine reparaties, tuinieren, vervoer, boodschappen doen
Hulp bij de administratie zoals het invullen van formulieren, en andere financiële en juridische zaken

Txt_FL_SP005

SP005_HowOftenHelpRec
In de afgelopen 12 maanden, hoe vaak hebt u van deze persoon deze hulp ontvangen?

Was dit...

Ongeveer dagelijks
Ongeveer iedere week
Ongeveer iedere maand
Minder vaak


IF piIndex <> 3
Txt_FL_SP007

SP007_OtherHelper
Is er nog een ander familielid buiten uw huishouden, een vriend of buurman/buurvrouw die u heeft geholpen met de persoonlijke verzorging of die u praktische huishoudelijke hulp heeft gegeven?

Ja
Nee


ENDIF

ENDBLOCK

ENDIF

ENDLOOP

ENDIFTxt_FL_SP008

SP008_GiveHelp
Hebt u zelf in de afgelopen 12 maanden een familielid van buiten uw huishouden, of een vriend of een buurman/buurvrouw geholpen met één van de volgende zaken?

1. Aankleden, wassen of douchen, eten (klaarmaken), in en uit bed stappen, naar het toilet gaan.

2. Reparaties in en om het huis, tuinieren, vervoer, winkelen, huishoudelijke klusjes, papierwerk zoals het invullen van formulieren en het verzorgen van financiële en juridische zaken.

Het gaat hier niet om de zorg voor kleinkinderen, dit wordt later gevraagd.

Ja
Nee


System preset value SP901_TimeStampStart
IF SP901_TimeStampStart = EMPTY AND SP008_GiveHelp <> EMPTY
ENDIF
IF SP008_GiveHelp = a1

BLOCK
Txt_FL_SP009

SP009_ToWhomGiveHelp
Welk [ ander] familielid buiten uw huishouden, vriend of buurman/buurvrouw hebt u [ het vaakst] in de afgelopen twaalf maanden geholpen?

Echtgeno(o)t(e)/partner
Moeder
Vader
Schoonmoeder
Schoonvader
Stiefmoeder
Stiefvader
Broer
Zus
Kind
Stiefkind/kind huidige partner
Schoonzoon
Schoondochter
Kleinkind
Grootouder
Tante
Oom
Nicht
Neef
Ander familielid
Vriend/vriendin
(Ex-)collega
Buurman/vrouw
Ex-echtgeno(o)t(e)/ex-partner
Een geestelijke (bijvoorbeeld priester, dominee of rabbijn)
Therapeut of ander professionele zorgverlener
Huishoudelijke hulp of thuiszorgmedewerker
Geen van deze


IF (SP009_ToWhomGiveHelp = a10) OR (SP009_ToWhomGiveHelp = a11)

SP029_WhatChild
Welk kind?

^FLChild[1]
^FLChild[2]
^FLChild[3]
^FLChild[4]
^FLChild[5]
^FLChild[6]
^FLChild[7]
^FLChild[8]
^FLChild[9]
^FLChild[10]
^FLChild[11]
^FLChild[12]
^FLChild[13]
^FLChild[14]
^FLChild[15]
^FLChild[16]
^FLChild[17]
^FLChild[18]
^FLChild[19]
^FLChild[20]
^FLDefault[79]


IF SP029_WhatChild = a96

SP024_NameOthChild
Wat is de naam van het kind?

STRING

ENDIF

ELSE

LOOP i:= 1 TO 7

IF Sec_SN.SN_Roster[i].SN005_NetworkRelationship = SP009_ToWhomGiveHelp
ELSE
ENDIF

ENDLOOP
IF FoundAPotentialMatchingSNMember = 1
Txt_FL_SP030

SP030_WhatSNmember
Is dit een [ {Relationship string}] die u eerder genoemd hebt?

^FLSNmember[1]
^FLSNmember[2]
^FLSNmember[3]
^FLSNmember[4]
^FLSNmember[5]
^FLSNmember[6]
^FLSNmember[7]
^FLDefault[80]


ENDIF

ENDIFTxt_FL_SP010

SP010_TypesOfHelpGiven
Welk type hulp hebt u in de afgelopen 12 maanden aan deze persoon geboden?

^CodeAll

Persoonlijke zorg bij bijvoorbeeld aankleden, baden of douchen, eten, in en uit bed stappen, naar het toilet gaan
Huishoudelijke hulp, bijvoorbeeld kleine reparaties, tuinieren, vervoer, boodschappen doen
Hulp bij de administratie zoals het invullen van formulieren, en andere financiële en juridische zaken

Txt_FL_SP011

SP011_HowOftGiveHelp
In de afgelopen 12 maanden, hoe vaak hebt u in totaal dergelijke hulp aan deze persoon gegeven?

Was dit...

Ongeveer dagelijks
Ongeveer iedere week
Ongeveer iedere maand
Minder vaak


IF piIndex <> 3
Txt_FL_SP013

SP013_GiveHelpToOth
Hebt u een ander familielid (buiten uw huishouden), een vriend of buurman/buurvrouw geholpen met de persoonlijke verzorging of praktische huishoudelijke hulp geboden?

Ja
Nee


ENDIF

ENDBLOCK
LOOP cnt2:= 2 TO 3

IF HelpFromOutside[cnt2 - 1].SP013_GiveHelpToOth = a1

BLOCK
Txt_FL_SP009

SP009_ToWhomGiveHelp
Welk [ ander] familielid buiten uw huishouden, vriend of buurman/buurvrouw hebt u [ het vaakst] in de afgelopen twaalf maanden geholpen?

Echtgeno(o)t(e)/partner
Moeder
Vader
Schoonmoeder
Schoonvader
Stiefmoeder
Stiefvader
Broer
Zus
Kind
Stiefkind/kind huidige partner
Schoonzoon
Schoondochter
Kleinkind
Grootouder
Tante
Oom
Nicht
Neef
Ander familielid
Vriend/vriendin
(Ex-)collega
Buurman/vrouw
Ex-echtgeno(o)t(e)/ex-partner
Een geestelijke (bijvoorbeeld priester, dominee of rabbijn)
Therapeut of ander professionele zorgverlener
Huishoudelijke hulp of thuiszorgmedewerker
Geen van deze


IF (SP009_ToWhomGiveHelp = a10) OR (SP009_ToWhomGiveHelp = a11)

SP029_WhatChild
Welk kind?

^FLChild[1]
^FLChild[2]
^FLChild[3]
^FLChild[4]
^FLChild[5]
^FLChild[6]
^FLChild[7]
^FLChild[8]
^FLChild[9]
^FLChild[10]
^FLChild[11]
^FLChild[12]
^FLChild[13]
^FLChild[14]
^FLChild[15]
^FLChild[16]
^FLChild[17]
^FLChild[18]
^FLChild[19]
^FLChild[20]
^FLDefault[79]


IF SP029_WhatChild = a96

SP024_NameOthChild
Wat is de naam van het kind?

STRING

ENDIF

ELSE

LOOP i:= 1 TO 7

IF Sec_SN.SN_Roster[i].SN005_NetworkRelationship = SP009_ToWhomGiveHelp
ELSE
ENDIF

ENDLOOP
IF FoundAPotentialMatchingSNMember = 1
Txt_FL_SP030

SP030_WhatSNmember
Is dit een [ {Relationship string}] die u eerder genoemd hebt?

^FLSNmember[1]
^FLSNmember[2]
^FLSNmember[3]
^FLSNmember[4]
^FLSNmember[5]
^FLSNmember[6]
^FLSNmember[7]
^FLDefault[80]


ENDIF

ENDIFTxt_FL_SP010

SP010_TypesOfHelpGiven
Welk type hulp hebt u in de afgelopen 12 maanden aan deze persoon geboden?

^CodeAll

Persoonlijke zorg bij bijvoorbeeld aankleden, baden of douchen, eten, in en uit bed stappen, naar het toilet gaan
Huishoudelijke hulp, bijvoorbeeld kleine reparaties, tuinieren, vervoer, boodschappen doen
Hulp bij de administratie zoals het invullen van formulieren, en andere financiële en juridische zaken

Txt_FL_SP011

SP011_HowOftGiveHelp
In de afgelopen 12 maanden, hoe vaak hebt u in totaal dergelijke hulp aan deze persoon gegeven?

Was dit...

Ongeveer dagelijks
Ongeveer iedere week
Ongeveer iedere maand
Minder vaak


IF piIndex <> 3
Txt_FL_SP013

SP013_GiveHelpToOth
Hebt u een ander familielid (buiten uw huishouden), een vriend of buurman/buurvrouw geholpen met de persoonlijke verzorging of praktische huishoudelijke hulp geboden?

Ja
Nee


ENDIF

ENDBLOCK

ENDIF

ENDLOOP

ENDIF
IF Sec_CH.CH021_NoGrandChild > 0
Txt_FL_SP014

SP014_LkAftGrCh
Hebt u in de afgelopen 12 maanden regelmatig of wel eens op [ uw kleinkind/ uw kleinkinderen] gepast in afwezigheid van de ouders?

Ja
Nee


IF SP014_LkAftGrCh = a1
Txt_FL_SP015

SP015_ParentLkAftGrChild
Welke van uw kinderen [ is de ouder van het kleinkind/ zijn de ouders van de kleinkinderen] waar u op hebt gepast?

^CodeAll

^FLChild[1]
^FLChild[2]
^FLChild[3]
^FLChild[4]
^FLChild[5]
^FLChild[6]
^FLChild[7]
^FLChild[8]
^FLChild[9]
^FLChild[10]
^FLChild[11]
^FLChild[12]
^FLChild[13]
^FLChild[14]
^FLChild[15]
^FLChild[16]
^FLChild[17]
^FLChild[18]
^FLChild[19]
^FLChild[20]
^FLDefault[1]


LOOP cnt3:= 1 TO 20

IF cnt3 IN SP015_ParentLkAftGrChild

BLOCK
Txt_FL_SP016

SP016_HowOftGrCh
Hoe vaak hebt u in de afgelopen 12 maanden gemiddeld op het kind/de kinderen van {FLChildName[i]} gepast?

Was dit...

Ongeveer dagelijks
Ongeveer iedere week
Ongeveer iedere maand
Minder vaak


ENDBLOCK

ENDIF

ENDLOOP

ENDIF

ENDIF
IF MN013_HHSize > 1
Txt_FL_SP018

SP018_GiveHelpInHH
De volgende vragen gaan over hulp bieden aan iemand binnen uw huishouden.

Hebt u in de afgelopen 12 maanden regelmatig iemand in uw huishouden geholpen met de persoonlijke verzorging, zoals wassen, in en uit bed stappen, of aankleden?

Onder regelmatig wordt verstaan (bijna) dagelijks voor een periode van drie maanden. Hier wordt geen hulp bij kortdurende ziekte mee bedoeld.

Ja
Nee


IF SP018_GiveHelpInHH = a1

SP019_ToWhomGiveHelpInHH
Wie is dit?

^CodeAll

Echtgeno(o)t(e)/partner
Moeder
Vader
Schoonmoeder
Schoonvader
Stiefmoeder
Stiefvader
Broer
Zus
Kind
Stiefkind/kind huidige partner
Schoonzoon
Schoondochter
Kleinkind
Grootouder
Tante
Oom
Nicht
Neef
Ander familielid
Vriend/vriendin
(Ex-)collega
Buurman/vrouw
Ex-echtgeno(o)t(e)/ex-partner
Een geestelijke (bijvoorbeeld priester, dominee of rabbijn)
Therapeut of ander professionele zorgverlener
Huishoudelijke hulp of thuiszorgmedewerker
Geen van deze

CHECK NOT ((SP019_ToWhomGiveHelpInHH.CARDINAL > 1) AND (96 IN SP019_ToWhomGiveHelpInHH)) NED " ["Geen van bovenstaande" kan niet samen met een ander antwoord worden gekozen. Verbetert u alstublieft uw antwoord.]"

IF (a10 IN SP019_ToWhomGiveHelpInHH) OR (a11 IN SP019_ToWhomGiveHelpInHH)

SP031_WhatChild
Welk(e) kind(eren)?

^FLChild[1]
^FLChild[2]
^FLChild[3]
^FLChild[4]
^FLChild[5]
^FLChild[6]
^FLChild[7]
^FLChild[8]
^FLChild[9]
^FLChild[10]
^FLChild[11]
^FLChild[12]
^FLChild[13]
^FLChild[14]
^FLChild[15]
^FLChild[16]
^FLChild[17]
^FLChild[18]
^FLChild[19]
^FLChild[20]
^FLDefault[79]


IF a96 IN SP031_WhatChild

SP025_NameOthChild
Wat is de naam van het kind?

STRING

ENDIF

ELSE

LOOP i:= 1 TO 7

IF Sec_SN.SN_Roster[i].SN005_NetworkRelationship IN SP019_ToWhomGiveHelpInHH
ELSE
ENDIF

ENDLOOP
IF FoundAPotentialMatchingSNMember = 1
Txt_FL_SP032

SP032_WhatSNmember
Zijn dit personen/Is dit een persoon die u eerder hebt genoemd?

^FLSNmember[1]
^FLSNmember[2]
^FLSNmember[3]
^FLSNmember[4]
^FLSNmember[5]
^FLSNmember[6]
^FLSNmember[7]
^FLDefault[80]


ENDIF

ENDIF

ENDIF
IF NOT (a96 IN Sec_PH.Health_B2.PH048_HeADLa) AND NOT (a96 IN Sec_PH.Health_B2.PH049_HeADLb)
Txt_FL_SP020

SP020_RecHelpPersCareInHH
En is er iemand binnen uw huishouden van wie u de afgelopen 12 maanden regelmatig hulp hebt gekregen bij de persoonlijke verzorging (zoals wassen, in en uit bed stappen, of aankleden)?

Onder regelmatig wordt verstaan (bijna) dagelijks voor een periode van drie maanden. Hier wordt geen hulp bij kortdurende ziekte mee bedoeld.

Ja
Nee


IF SP020_RecHelpPersCareInHH = a1

SP021_FromWhomHelpInHH
Wie is dit?

^CodeAll

Echtgeno(o)t(e)/partner
Moeder
Vader
Schoonmoeder
Schoonvader
Stiefmoeder
Stiefvader
Broer
Zus
Kind
Stiefkind/kind huidige partner
Schoonzoon
Schoondochter
Kleinkind
Grootouder
Tante
Oom
Nicht
Neef
Ander familielid
Vriend/vriendin
(Ex-)collega
Buurman/vrouw
Ex-echtgeno(o)t(e)/ex-partner
Een geestelijke (bijvoorbeeld priester, dominee of rabbijn)
Therapeut of ander professionele zorgverlener
Huishoudelijke hulp of thuiszorgmedewerker
Geen van deze

CHECK NOT ((SP021_FromWhomHelpInHH.CARDINAL > 1) AND (96 IN SP021_FromWhomHelpInHH)) NED " ["Geen van bovenstaande" kan niet samen met een ander antwoord worden gekozen. Verbetert u alstublieft uw antwoord.]"

IF (a10 IN SP021_FromWhomHelpInHH) OR (a11 IN SP021_FromWhomHelpInHH)

SP033_WhatChild
Welk(e) kind(eren)?

^FLChild[1]
^FLChild[2]
^FLChild[3]
^FLChild[4]
^FLChild[5]
^FLChild[6]
^FLChild[7]
^FLChild[8]
^FLChild[9]
^FLChild[10]
^FLChild[11]
^FLChild[12]
^FLChild[13]
^FLChild[14]
^FLChild[15]
^FLChild[16]
^FLChild[17]
^FLChild[18]
^FLChild[19]
^FLChild[20]
^FLDefault[79]


IF a96 IN SP033_WhatChild

SP026_NameOthChild
Wat is de naam van het kind?

STRING

ENDIF

ELSE

LOOP i:= 1 TO 7

IF Sec_SN.SN_Roster[i].SN005_NetworkRelationship IN SP021_FromWhomHelpInHH
ELSE
ENDIF

ENDLOOP
IF FoundAPotentialMatchingSNMember = 1
Txt_FL_SP034

SP034_WhatSNmember
Zijn dit personen/Is dit een persoon die u eerder genoemd hebt?

^FLSNmember[1]
^FLSNmember[2]
^FLSNmember[3]
^FLSNmember[4]
^FLSNmember[5]
^FLSNmember[6]
^FLSNmember[7]
^FLDefault[80]


ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

SP022_IntCheck
Dit is het einde van het vragenlijstgedeelte over hulp bieden en ontvangen. Heeft {MN002_Person[1]}.Name dit gedeelte van de vragenlijst ingevuld?

Ja, ik ben ^MN002_Person[1].Name en heb geen hulp gehad bij het invullen van dit gedeelte van de vragenlijst
Ja, dit gedeelte is door ^MN002_Person[1].Name ingevuld, maar er heeft wel iemand geholpen
Nee, dit gedeelte van de vragenlijst is door iemand anders dan ^MN002_Person[1].Name ingevuld


System preset value SP902_TimeStampEnd
IF SP902_TimeStampEnd = EMPTY AND SP022_IntCheck <> EMPTY
ENDIF

ENDBLOCK
BLOCK

IF MN007_NumFinR = 1
Txt_FL_FT001

FT001_Intro
Sommige mensen geven financiële of materiële hulp aan anderen zoals ouders, kinderen, kleinkinderen, vrienden of buren, en sommigen doen dit niet.

QuestionTextOnly

System preset value FT901_TimeStampStart
IF FT901_TimeStampStart = EMPTY AND FT001_Intro <> EMPTY
ENDIFTxt_FL_FT002

FT002_GiveFiGift250
Denkt u nu terug aan de afgelopen 12 maanden. Gedeelde huisvesting of voedsel niet meegerekend, hebt u [ of/ of/ of/ of] [ uw/ uw/ uw/ uw] [ man/ vrouw/ partner/ partner] financiële of materiële hulp aan iemand in uw huishouden of daarbuiten geboden voor een bedrag van [FLDefault[32]] [FLDefault[9]] of hoger?

Met financiële hulp bedoelen we het schenken van geld, het voldoen van bepaalde (vaste) lasten zoals medische zorg of een zorgverzekering, onderwijs of een aanbetaling voor een huis.

Het gaat hier niet om donaties aan goede doelen.

Ja
Nee


IF FT002_GiveFiGift250 = a1

BLOCK
Txt_FL_FT003

FT003_ToWhomFiGift250
Aan wie [ anders] hebt u [ of/ of/ of/ of] [ uw/ uw/ uw/ uw] [ man/ vrouw/ partner/ partner] [ de afgelopen twaalf maanden] deze financiële hulp of gift gegeven?

^FL_FT003_7

Als het meer dan drie personen betreft, vermeldt u dan de drie personen aan wie u de hoogste gift heeft gegeven en of de meeste hulp hebt geboden.

Een eventuele tweede of derde persoon geeft op de pagina hierna aan.

Echtgeno(o)t(e)/partner
Moeder
Vader
Schoonmoeder
Schoonvader
Stiefmoeder
Stiefvader
Broer
Zus
Kind
Stiefkind/kind huidige partner
Schoonzoon
Schoondochter
Kleinkind
Grootouder
Tante
Oom
Nicht
Neef
Ander familielid
Vriend/vriendin
(Ex-)collega
Buurman/vrouw
Ex-echtgeno(o)t(e)/ex-partner
Een geestelijke (bijvoorbeeld priester, dominee of rabbijn)
Therapeut of ander professionele zorgverlener
Huishoudelijke hulp of thuiszorgmedewerker
Geen van deze


IF (FT003_ToWhomFiGift250 = a10) OR (FT003_ToWhomFiGift250 = a11)

FT032_WhatChild
Welk kind?

^FLChild[1]
^FLChild[2]
^FLChild[3]
^FLChild[4]
^FLChild[5]
^FLChild[6]
^FLChild[7]
^FLChild[8]
^FLChild[9]
^FLChild[10]
^FLChild[11]
^FLChild[12]
^FLChild[13]
^FLChild[14]
^FLChild[15]
^FLChild[16]
^FLChild[17]
^FLChild[18]
^FLChild[19]
^FLChild[20]
^FLDefault[79]


IF FT032_WhatChild = a96

FT022_NameOthChild
Wat is de naam van het kind?

STRING

ENDIF

ELSE

LOOP i:= 1 TO 7

IF Sec_SN.SN_Roster[i].SN005_NetworkRelationship = FT003_ToWhomFiGift250
ELSE
ENDIF

ENDLOOP
IF FoundAPotentialMatchingSNMember = 1
Txt_FL_FT033

FT033_WhatSNmember
Is dit een [ {Relationship string}] die u eerder hebt genoemd?

^FLSNmember[1]
^FLSNmember[2]
^FLSNmember[3]
^FLSNmember[4]
^FLSNmember[5]
^FLSNmember[6]
^FLSNmember[7]
^FLDefault[80]


ENDIF

ENDIF
IF piIndex <> 3
Txt_FL_FT007

FT007_OthPFiGift250
Nog steeds denkend aan de afgelopen 12 maanden, zijn er nog andere personen binnen of buiten dit huishouden aan wie u [ of/ of/ of/ of] [ uw/ uw/ uw/ uw] [ man/ vrouw/ partner/ partner] financiële of materiële hulp hebt gegeven ter waarde van [FLDefault[32]] [FLDefault[9]] of hoger?

Ja
Nee


ENDIF

ENDBLOCK
LOOP cnt1:= 2 TO 3

IF FT_Given_FinancialAssistance_LOOP[cnt1 - 1].FT007_OthPFiGift250 = a1

BLOCK
Txt_FL_FT003

FT003_ToWhomFiGift250
Aan wie [ anders] hebt u [ of/ of/ of/ of] [ uw/ uw/ uw/ uw] [ man/ vrouw/ partner/ partner] [ de afgelopen twaalf maanden] deze financiële hulp of gift gegeven?

^FL_FT003_7

Als het meer dan drie personen betreft, vermeldt u dan de drie personen aan wie u de hoogste gift heeft gegeven en of de meeste hulp hebt geboden.

Een eventuele tweede of derde persoon geeft op de pagina hierna aan.

Echtgeno(o)t(e)/partner
Moeder
Vader
Schoonmoeder
Schoonvader
Stiefmoeder
Stiefvader
Broer
Zus
Kind
Stiefkind/kind huidige partner
Schoonzoon
Schoondochter
Kleinkind
Grootouder
Tante
Oom
Nicht
Neef
Ander familielid
Vriend/vriendin
(Ex-)collega
Buurman/vrouw
Ex-echtgeno(o)t(e)/ex-partner
Een geestelijke (bijvoorbeeld priester, dominee of rabbijn)
Therapeut of ander professionele zorgverlener
Huishoudelijke hulp of thuiszorgmedewerker
Geen van deze


IF (FT003_ToWhomFiGift250 = a10) OR (FT003_ToWhomFiGift250 = a11)

FT032_WhatChild
Welk kind?

^FLChild[1]
^FLChild[2]
^FLChild[3]
^FLChild[4]
^FLChild[5]
^FLChild[6]
^FLChild[7]
^FLChild[8]
^FLChild[9]
^FLChild[10]
^FLChild[11]
^FLChild[12]
^FLChild[13]
^FLChild[14]
^FLChild[15]
^FLChild[16]
^FLChild[17]
^FLChild[18]
^FLChild[19]
^FLChild[20]
^FLDefault[79]


IF FT032_WhatChild = a96

FT022_NameOthChild
Wat is de naam van het kind?

STRING

ENDIF

ELSE

LOOP i:= 1 TO 7

IF Sec_SN.SN_Roster[i].SN005_NetworkRelationship = FT003_ToWhomFiGift250
ELSE
ENDIF

ENDLOOP
IF FoundAPotentialMatchingSNMember = 1
Txt_FL_FT033

FT033_WhatSNmember
Is dit een [ {Relationship string}] die u eerder hebt genoemd?

^FLSNmember[1]
^FLSNmember[2]
^FLSNmember[3]
^FLSNmember[4]
^FLSNmember[5]
^FLSNmember[6]
^FLSNmember[7]
^FLDefault[80]


ENDIF

ENDIF
IF piIndex <> 3
Txt_FL_FT007

FT007_OthPFiGift250
Nog steeds denkend aan de afgelopen 12 maanden, zijn er nog andere personen binnen of buiten dit huishouden aan wie u [ of/ of/ of/ of] [ uw/ uw/ uw/ uw] [ man/ vrouw/ partner/ partner] financiële of materiële hulp hebt gegeven ter waarde van [FLDefault[32]] [FLDefault[9]] of hoger?

Ja
Nee


ENDIF

ENDBLOCK

ENDIF

ENDLOOP

ENDIFTxt_FL_FT008

FT008_Intro2
De vorige vragen gingen over financiële hulp en materiële giften die u hebt gedaan. Nu volgt een aantal vragen over financiële of materiële hulp die u mogelijk hebt ontvangen.

QuestionTextOnly
Txt_FL_FT009

FT009_RecFiGift250
Denkt u nu terug aan de afgelopen 12 maanden. Gedeelde huisvesting of eten niet meegerekend, hebt u [ of/ of/ of/ of] [ uw/ uw/ uw/ uw] [ man/ vrouw/ partner/ partner] enige financiële of materiële hulp van iemand in uw huishouden of daarbuiten ontvangen voor een totaalbedrag van [FLDefault[32]] [FLDefault[9]] of hoger?

Met financiële hulp bedoelen we het schenken van geld, het voldoen van bepaalde (vaste) lasten zoals medische zorg of een zorgverzekering, onderwijs of een aanbetaling voor een huis.

Het gaat hier niet om donaties aan goede doelen.

Ja
Nee


IF FT009_RecFiGift250 = a1

BLOCK
Txt_FL_FT010

FT010_FromWhoFiGift250
Wie [ anders] heeft aan u [ of/ of/ of/ of] [ uw/ uw/ uw/ uw] [ man/ vrouw/ partner/ partner] [ in de afgelopen 12 maanden] een gift of hulp gegeven?

^FL_FT010_5

Als het meer dan drie personen betreft, vermeldt u dan de drie personen die u de hoogste gift hebben gegeven en of de meeste hulp hebben geboden.

Echtgeno(o)t(e)/partner
Moeder
Vader
Schoonmoeder
Schoonvader
Stiefmoeder
Stiefvader
Broer
Zus
Kind
Stiefkind/kind huidige partner
Schoonzoon
Schoondochter
Kleinkind
Grootouder
Tante
Oom
Nicht
Neef
Ander familielid
Vriend/vriendin
(Ex-)collega
Buurman/vrouw
Ex-echtgeno(o)t(e)/ex-partner
Een geestelijke (bijvoorbeeld priester, dominee of rabbijn)
Therapeut of ander professionele zorgverlener
Huishoudelijke hulp of thuiszorgmedewerker
Geen van deze


IF (FT010_FromWhoFiGift250 = a10) OR (FT010_FromWhoFiGift250 = a11)

FT034_WhatChild
Welk kind?

^FLChild[1]
^FLChild[2]
^FLChild[3]
^FLChild[4]
^FLChild[5]
^FLChild[6]
^FLChild[7]
^FLChild[8]
^FLChild[9]
^FLChild[10]
^FLChild[11]
^FLChild[12]
^FLChild[13]
^FLChild[14]
^FLChild[15]
^FLChild[16]
^FLChild[17]
^FLChild[18]
^FLChild[19]
^FLChild[20]
^FLDefault[79]


IF FT034_WhatChild = a96

FT023_NameOthChild
Wat is de naam van het kind?

STRING

ENDIF

ELSE

LOOP i:= 1 TO 7

IF Sec_SN.SN_Roster[i].SN005_NetworkRelationship = FT010_FromWhoFiGift250
ELSE
ENDIF

ENDLOOP
IF FoundAPotentialMatchingSNMember = 1
Txt_FL_FT035

FT035_WhatSNmember
Is dit een [ {Relationship string}] die u eerder genoemd hebt?

^FLSNmember[1]
^FLSNmember[2]
^FLSNmember[3]
^FLSNmember[4]
^FLSNmember[5]
^FLSNmember[6]
^FLSNmember[7]
^FLDefault[80]


ENDIF

ENDIF
IF piIndex <> 3
Txt_FL_FT014

FT014_FromOthPFiGift250
Nog steeds denkend aan de afgelopen 12 maanden: zijn er nog andere personen binnen of buiten dit huishouden van wie u [ of/ of/ of/ of] [ uw/ uw/ uw/ uw] [ man/ vrouw/ partner/ partner] financiële of materiële hulp of steun hebt ontvangen met een totaalbedrag van [FLDefault[32]] [FLDefault[9]] of hoger?

Ja
Nee


ENDIF

ENDBLOCK
LOOP cnt2:= 2 TO 3

IF FT_Provide_FinancialAssistance_LOOP[cnt2 - 1].FT014_FromOthPFiGift250 = a1

BLOCK
Txt_FL_FT010

FT010_FromWhoFiGift250
Wie [ anders] heeft aan u [ of/ of/ of/ of] [ uw/ uw/ uw/ uw] [ man/ vrouw/ partner/ partner] [ in de afgelopen 12 maanden] een gift of hulp gegeven?

^FL_FT010_5

Als het meer dan drie personen betreft, vermeldt u dan de drie personen die u de hoogste gift hebben gegeven en of de meeste hulp hebben geboden.

Echtgeno(o)t(e)/partner
Moeder
Vader
Schoonmoeder
Schoonvader
Stiefmoeder
Stiefvader
Broer
Zus
Kind
Stiefkind/kind huidige partner
Schoonzoon
Schoondochter
Kleinkind
Grootouder
Tante
Oom
Nicht
Neef
Ander familielid
Vriend/vriendin
(Ex-)collega
Buurman/vrouw
Ex-echtgeno(o)t(e)/ex-partner
Een geestelijke (bijvoorbeeld priester, dominee of rabbijn)
Therapeut of ander professionele zorgverlener
Huishoudelijke hulp of thuiszorgmedewerker
Geen van deze


IF (FT010_FromWhoFiGift250 = a10) OR (FT010_FromWhoFiGift250 = a11)

FT034_WhatChild
Welk kind?

^FLChild[1]
^FLChild[2]
^FLChild[3]
^FLChild[4]
^FLChild[5]
^FLChild[6]
^FLChild[7]
^FLChild[8]
^FLChild[9]
^FLChild[10]
^FLChild[11]
^FLChild[12]
^FLChild[13]
^FLChild[14]
^FLChild[15]
^FLChild[16]
^FLChild[17]
^FLChild[18]
^FLChild[19]
^FLChild[20]
^FLDefault[79]


IF FT034_WhatChild = a96

FT023_NameOthChild
Wat is de naam van het kind?

STRING

ENDIF

ELSE

LOOP i:= 1 TO 7

IF Sec_SN.SN_Roster[i].SN005_NetworkRelationship = FT010_FromWhoFiGift250
ELSE
ENDIF

ENDLOOP
IF FoundAPotentialMatchingSNMember = 1
Txt_FL_FT035

FT035_WhatSNmember
Is dit een [ {Relationship string}] die u eerder genoemd hebt?

^FLSNmember[1]
^FLSNmember[2]
^FLSNmember[3]
^FLSNmember[4]
^FLSNmember[5]
^FLSNmember[6]
^FLSNmember[7]
^FLDefault[80]


ENDIF

ENDIF
IF piIndex <> 3
Txt_FL_FT014

FT014_FromOthPFiGift250
Nog steeds denkend aan de afgelopen 12 maanden: zijn er nog andere personen binnen of buiten dit huishouden van wie u [ of/ of/ of/ of] [ uw/ uw/ uw/ uw] [ man/ vrouw/ partner/ partner] financiële of materiële hulp of steun hebt ontvangen met een totaalbedrag van [FLDefault[32]] [FLDefault[9]] of hoger?

Ja
Nee


ENDIF

ENDBLOCK

ENDIF

ENDLOOP

ENDIFTxt_FL_FT015

FT015_EverRecInh5000
[Eventuele schenkingen waar we misschien al naar gevraagd hebben niet meegerekend, /Sinds ons interview in] [{maand jaar vorig interview}] hebt u [ of/ of/ of/ of] [ uw/ uw/ uw/ uw] [ man/ vrouw/ partner/ partner] ooit geld, goederen of onroerend goed ontvangen als erfenis of schenking met een waarde van meer dan [FLDefault[33]] [FLDefault[9]]?

We bedoelen hier niet de giften die u al eerder hebt genoemd.

Ja
Nee


IF FT015_EverRecInh5000 = a1

BLOCK
Txt_FL_FT016

FT016_YearRecInh5000
[ Denkt u aan de grootste schenking of erfenis die u hebt ontvangen.] In welk jaar hebt u [ of/ of/ of/ of] [ uw/ uw/ uw/ uw] [ man/ vrouw/ partner/ partner] dit ontvangen?

-100000000000000000..1000000000000000000

BLOCK

v1


Ik weet het nietENDBLOCK
IF FT016_YearRecInh5000 = RESPONSE
CHECK (FT016_YearRecInh5000 >= 1905) AND (FT016_YearRecInh5000 <= 2015) NED " [Vult u alstublieft een viercijferig jaartal in van 1905 tot en met 2015.]"

ENDIFCHECK (FT016_YearRecInh5000 = RESPONSE) OR (FT016_YearRecInh5000_Why.v1 = RESPONSE) NED " {FLError[54]}"

IF FT016_YearRecInh5000 = RESPONSE
CHECK FT016_YearRecInh5000_Why.v1 <> RESPONSE NED " [U hebt een tegenstrijdig antwoord gegeven.]"

ENDIFCHECK FT016_YearRecInh5000_Why.v1.CARDINAL <= 1 NED " {FLError[56]}"
Txt_FL_FT017

FT017_FromWhomRecInh5000
Van wie hebt u [ of/ of/ of/ of] [ uw/ uw/ uw/ uw] [ man/ vrouw/ partner/ partner] deze schenking of erfenis ontvangen?

Echtgeno(o)t(e)/partner
Moeder
Vader
Schoonmoeder
Schoonvader
Stiefmoeder
Stiefvader
Broer
Zus
Kind
Stiefkind/kind huidige partner
Schoonzoon
Schoondochter
Kleinkind
Grootouder
Tante
Oom
Nicht
Neef
Ander familielid
Vriend/vriendin
(Ex-)collega
Buurman/vrouw
Ex-echtgeno(o)t(e)/ex-partner
Een geestelijke (bijvoorbeeld priester, dominee of rabbijn)
Therapeut of ander professionele zorgverlener
Huishoudelijke hulp of thuiszorgmedewerker
Geen van deze


IF (FT017_FromWhomRecInh5000 = a10) OR (FT017_FromWhomRecInh5000 = a11)

FT036_WhatChild
Welk kind?

^FLChild[1]
^FLChild[2]
^FLChild[3]
^FLChild[4]
^FLChild[5]
^FLChild[6]
^FLChild[7]
^FLChild[8]
^FLChild[9]
^FLChild[10]
^FLChild[11]
^FLChild[12]
^FLChild[13]
^FLChild[14]
^FLChild[15]
^FLChild[16]
^FLChild[17]
^FLChild[18]
^FLChild[19]
^FLChild[20]
^FLDefault[79]


IF FT036_WhatChild = a96

FT024_NameOthChild
Wat is de naam van het kind?

STRING

ENDIF

ELSE

LOOP i:= 1 TO 7

IF Sec_SN.SN_Roster[i].SN005_NetworkRelationship = FT017_FromWhomRecInh5000
ELSE
ENDIF

ENDLOOP
IF FoundAPotentialMatchingSNMember = 1
Txt_FL_FT037

FT037_WhatSNmember
Is dit een [ {Relationship string}] die u eerder genoemd hebt?

^FLSNmember[1]
^FLSNmember[2]
^FLSNmember[3]
^FLSNmember[4]
^FLSNmember[5]
^FLSNmember[6]
^FLSNmember[7]
^FLDefault[80]


ENDIF

ENDIF
IF piIndex <> 5
Txt_FL_FT020

FT020_MoreRecInh5000
Hebt u [ of/ of/ of/ of] [ uw/ uw/ uw/ uw] [ man/ vrouw/ partner/ partner] verder nog een schenking of erfenis ontvangen van meer dan [FLDefault[33]] [FLDefault[9]] [ sinds ons interview in] {FLLastInterviewMonthYear}?

Ja
Nee


ENDIF

ENDBLOCK
LOOP cnt3:= 2 TO 5

IF FT_Receive_FinancialAssistance_LOOP[cnt3 - 1].FT020_MoreRecInh5000 = a1

BLOCK
Txt_FL_FT016

FT016_YearRecInh5000
[ Denkt u aan de grootste schenking of erfenis die u hebt ontvangen.] In welk jaar hebt u [ of/ of/ of/ of] [ uw/ uw/ uw/ uw] [ man/ vrouw/ partner/ partner] dit ontvangen?

-100000000000000000..1000000000000000000

BLOCK

v1


Ik weet het nietENDBLOCK
IF FT016_YearRecInh5000 = RESPONSE
CHECK (FT016_YearRecInh5000 >= 1905) AND (FT016_YearRecInh5000 <= 2015) NED " [Vult u alstublieft een viercijferig jaartal in van 1905 tot en met 2015.]"

ENDIFCHECK (FT016_YearRecInh5000 = RESPONSE) OR (FT016_YearRecInh5000_Why.v1 = RESPONSE) NED " {FLError[54]}"

IF FT016_YearRecInh5000 = RESPONSE
CHECK FT016_YearRecInh5000_Why.v1 <> RESPONSE NED " [U hebt een tegenstrijdig antwoord gegeven.]"

ENDIFCHECK FT016_YearRecInh5000_Why.v1.CARDINAL <= 1 NED " {FLError[56]}"
Txt_FL_FT017

FT017_FromWhomRecInh5000
Van wie hebt u [ of/ of/ of/ of] [ uw/ uw/ uw/ uw] [ man/ vrouw/ partner/ partner] deze schenking of erfenis ontvangen?

Echtgeno(o)t(e)/partner
Moeder
Vader
Schoonmoeder
Schoonvader
Stiefmoeder
Stiefvader
Broer
Zus
Kind
Stiefkind/kind huidige partner
Schoonzoon
Schoondochter
Kleinkind
Grootouder
Tante
Oom
Nicht
Neef
Ander familielid
Vriend/vriendin
(Ex-)collega
Buurman/vrouw
Ex-echtgeno(o)t(e)/ex-partner
Een geestelijke (bijvoorbeeld priester, dominee of rabbijn)
Therapeut of ander professionele zorgverlener
Huishoudelijke hulp of thuiszorgmedewerker
Geen van deze


IF (FT017_FromWhomRecInh5000 = a10) OR (FT017_FromWhomRecInh5000 = a11)

FT036_WhatChild
Welk kind?

^FLChild[1]
^FLChild[2]
^FLChild[3]
^FLChild[4]
^FLChild[5]
^FLChild[6]
^FLChild[7]
^FLChild[8]
^FLChild[9]
^FLChild[10]
^FLChild[11]
^FLChild[12]
^FLChild[13]
^FLChild[14]
^FLChild[15]
^FLChild[16]
^FLChild[17]
^FLChild[18]
^FLChild[19]
^FLChild[20]
^FLDefault[79]


IF FT036_WhatChild = a96

FT024_NameOthChild
Wat is de naam van het kind?

STRING

ENDIF

ELSE

LOOP i:= 1 TO 7

IF Sec_SN.SN_Roster[i].SN005_NetworkRelationship = FT017_FromWhomRecInh5000
ELSE
ENDIF

ENDLOOP
IF FoundAPotentialMatchingSNMember = 1
Txt_FL_FT037

FT037_WhatSNmember
Is dit een [ {Relationship string}] die u eerder genoemd hebt?

^FLSNmember[1]
^FLSNmember[2]
^FLSNmember[3]
^FLSNmember[4]
^FLSNmember[5]
^FLSNmember[6]
^FLSNmember[7]
^FLDefault[80]


ENDIF

ENDIF
IF piIndex <> 5
Txt_FL_FT020

FT020_MoreRecInh5000
Hebt u [ of/ of/ of/ of] [ uw/ uw/ uw/ uw] [ man/ vrouw/ partner/ partner] verder nog een schenking of erfenis ontvangen van meer dan [FLDefault[33]] [FLDefault[9]] [ sinds ons interview in] {FLLastInterviewMonthYear}?

Ja
Nee


ENDIF

ENDBLOCK

ENDIF

ENDLOOP

ENDIFTxt_FL_FT025

FT025_EVER_GIFT_5000_OR_MORE
[ Exclusief grote giften waar we al over gesproken hebben/ Sinds ons laatste interview in], hebt u [ of/ of/ of/ of] [ uw/ uw/ uw/ uw] [ man/ vrouw/ partner/ partner] ooit geld, goederen of onroerend goed geschonken met een waarde van meer dan [FLDefault[33]] [FLDefault[9]]?

We bedoelen hier niet de giften die u al eerder hebt genoemd.

Ja
Nee


IF FT025_EVER_GIFT_5000_OR_MORE = a1

BLOCK
Txt_FL_FT026

FT026_YearGivInh5000
[Denk aan de grootste gift die u gegeven hebt.] In welk jaar hebt u [ of/ of/ of/ of] [ uw/ uw/ uw/ uw] [ man/ vrouw/ partner/ partner] deze gegeven?

-100000000000000000..1000000000000000000
CHECK (FT026_YearGivInh5000 >= 1905) AND (FT026_YearGivInh5000 <= 2015) NED " [Vult u alstublieft een viercijferig jaartal in van 1905 tot en met 2015.]"
Txt_FL_FT027

FT027_ToWhomGivInh5000
Aan wie hebt u [ of/ of/ of/ of] [ uw/ uw/ uw/ uw] [ man/ vrouw/ partner/ partner] deze gift geschonken?

Echtgeno(o)t(e)/partner
Moeder
Vader
Schoonmoeder
Schoonvader
Stiefmoeder
Stiefvader
Broer
Zus
Kind
Stiefkind/kind huidige partner
Schoonzoon
Schoondochter
Kleinkind
Grootouder
Tante
Oom
Nicht
Neef
Ander familielid
Vriend/vriendin
(Ex-)collega
Buurman/vrouw
Ex-echtgeno(o)t(e)/ex-partner
Een geestelijke (bijvoorbeeld priester, dominee of rabbijn)
Therapeut of ander professionele zorgverlener
Huishoudelijke hulp of thuiszorgmedewerker
Geen van deze


IF (FT027_ToWhomGivInh5000 = a10) OR (FT027_ToWhomGivInh5000 = a11)

FT038_WhatChild
Welk kind?

^FLChild[1]
^FLChild[2]
^FLChild[3]
^FLChild[4]
^FLChild[5]
^FLChild[6]
^FLChild[7]
^FLChild[8]
^FLChild[9]
^FLChild[10]
^FLChild[11]
^FLChild[12]
^FLChild[13]
^FLChild[14]
^FLChild[15]
^FLChild[16]
^FLChild[17]
^FLChild[18]
^FLChild[19]
^FLChild[20]
^FLDefault[79]


IF FT038_WhatChild = a96

FT028_NameOthChild
Wat is de naam van het kind?

STRING

ENDIF

ELSE

LOOP i:= 1 TO 7

IF Sec_SN.SN_Roster[i].SN005_NetworkRelationship = FT027_ToWhomGivInh5000
ELSE
ENDIF

ENDLOOP
IF FoundAPotentialMatchingSNMember = 1
Txt_FL_FT039

FT039_WhatSNmember
Is dit een [ {Relationship string}] die u eerder genoemd hebt?

^FLSNmember[1]
^FLSNmember[2]
^FLSNmember[3]
^FLSNmember[4]
^FLSNmember[5]
^FLSNmember[6]
^FLSNmember[7]
^FLDefault[80]


ENDIF

ENDIF
IF piIndex <> 5
Txt_FL_FT031

FT031_MoreGivInh5000
Hebt u [ of/ of/ of/ of] [ uw/ uw/ uw/ uw] [ man/ vrouw/ partner/ partner] verder nog een andere gift gegeven met een waarde van meer dan [FLDefault[33]] [FLDefault[9]] {FL_FT031_4}?

Ja
Nee


ENDIF

ENDBLOCK
LOOP cnt4:= 2 TO 5

IF FT_Give_FinancialAssistance_LOOP[cnt4 - 1].FT031_MoreGivInh5000 = a1

BLOCK
Txt_FL_FT026

FT026_YearGivInh5000
[Denk aan de grootste gift die u gegeven hebt.] In welk jaar hebt u [ of/ of/ of/ of] [ uw/ uw/ uw/ uw] [ man/ vrouw/ partner/ partner] deze gegeven?

-100000000000000000..1000000000000000000
CHECK (FT026_YearGivInh5000 >= 1905) AND (FT026_YearGivInh5000 <= 2015) NED " [Vult u alstublieft een viercijferig jaartal in van 1905 tot en met 2015.]"
Txt_FL_FT027

FT027_ToWhomGivInh5000
Aan wie hebt u [ of/ of/ of/ of] [ uw/ uw/ uw/ uw] [ man/ vrouw/ partner/ partner] deze gift geschonken?

Echtgeno(o)t(e)/partner
Moeder
Vader
Schoonmoeder
Schoonvader
Stiefmoeder
Stiefvader
Broer
Zus
Kind
Stiefkind/kind huidige partner
Schoonzoon
Schoondochter
Kleinkind
Grootouder
Tante
Oom
Nicht
Neef
Ander familielid
Vriend/vriendin
(Ex-)collega
Buurman/vrouw
Ex-echtgeno(o)t(e)/ex-partner
Een geestelijke (bijvoorbeeld priester, dominee of rabbijn)
Therapeut of ander professionele zorgverlener
Huishoudelijke hulp of thuiszorgmedewerker
Geen van deze


IF (FT027_ToWhomGivInh5000 = a10) OR (FT027_ToWhomGivInh5000 = a11)

FT038_WhatChild
Welk kind?

^FLChild[1]
^FLChild[2]
^FLChild[3]
^FLChild[4]
^FLChild[5]
^FLChild[6]
^FLChild[7]
^FLChild[8]
^FLChild[9]
^FLChild[10]
^FLChild[11]
^FLChild[12]
^FLChild[13]
^FLChild[14]
^FLChild[15]
^FLChild[16]
^FLChild[17]
^FLChild[18]
^FLChild[19]
^FLChild[20]
^FLDefault[79]


IF FT038_WhatChild = a96

FT028_NameOthChild
Wat is de naam van het kind?

STRING

ENDIF

ELSE

LOOP i:= 1 TO 7

IF Sec_SN.SN_Roster[i].SN005_NetworkRelationship = FT027_ToWhomGivInh5000
ELSE
ENDIF

ENDLOOP
IF FoundAPotentialMatchingSNMember = 1
Txt_FL_FT039

FT039_WhatSNmember
Is dit een [ {Relationship string}] die u eerder genoemd hebt?

^FLSNmember[1]
^FLSNmember[2]
^FLSNmember[3]
^FLSNmember[4]
^FLSNmember[5]
^FLSNmember[6]
^FLSNmember[7]
^FLDefault[80]


ENDIF

ENDIF
IF piIndex <> 5
Txt_FL_FT031

FT031_MoreGivInh5000
Hebt u [ of/ of/ of/ of] [ uw/ uw/ uw/ uw] [ man/ vrouw/ partner/ partner] verder nog een andere gift gegeven met een waarde van meer dan [FLDefault[33]] [FLDefault[9]] {FL_FT031_4}?

Ja
Nee


ENDIF

ENDBLOCK

ENDIF

ENDLOOP

ENDIF

FT021_IntCheck
Dit is het einde van het vragenlijstgedeelte over het geven van financiële of materiële hulp aan anderen. Heeft {MN002_Person[1]}.Name dit gedeelte ingevuld?

Ja, ik ben ^MN002_Person[1].Name en heb geen hulp gehad bij het invullen van dit gedeelte van de vragenlijst
Ja, dit gedeelte is door ^MN002_Person[1].Name ingevuld, maar er heeft wel iemand geholpen
Nee, dit gedeelte van de vragenlijst is door iemand anders dan ^MN002_Person[1].Name ingevuld


System preset value FT902_TimeStampEnd
IF FT902_TimeStampEnd = EMPTY AND FT021_IntCheck <> EMPTY
ENDIF

ENDIF

ENDBLOCK
BLOCK

HO061_YrsAcc_VS
U hebt op dit moment meer dan de helft van de vragenlijst afgerond.

QuestionTextOnly

IF MN008_NumHHR = 1

IF MN024_NursingHome = a2
Txt_FL_HO061

HO061_YrsAcc
Nu volgt een aantal vragen over uw woning. Hoeveel jaar woont u al in uw huidige woning?

Rondt u het alstublieft af op hele jaren.

-100000000000000000..1000000000000000000
CHECK (HO061_YrsAcc >= 1) AND (HO061_YrsAcc <= 120) NED " [Vult u alstublieft een getal in van 1 tot 120.]"

System preset value HO901_TimeStampStart
IF HO901_TimeStampStart = EMPTY AND HO061_YrsAcc <> EMPTY
ENDIFTxt_FL_HO662

HO662_PayNursHome
Maakt u "eigen" kosten voor uw verblijf in het verzorgingshuis?

Dat wil zeggen, kosten die niet vergoed worden door de basisverzekering (bijvoorbeeld kosten voor de huur van de kamer, het eten, zorg, het wassen van kleren en gas, water en licht).

Ja
Nee


IF HO662_PayNursHome = a1
Txt_FL_HO665

HO665_LastPayment
Hoeveel betaalt u gewoonlijk ongeveer uit eigen middelen in een normale maand?

Vult u een bedrag in [FLDefault[9]] in.

-100000000000000000..1000000000000000000

BLOCK

v1


Ik weet het niet
Ik wil het niet zeggen


ENDBLOCKCHECK (HO665_LastPayment = RESPONSE) OR (HO665_LastPayment_Why.v1 = RESPONSE) NED " {FLError[54]}"

IF HO665_LastPayment = RESPONSE
CHECK HO665_LastPayment_Why.v1 <> RESPONSE NED " [U hebt een tegenstrijdig antwoord gegeven.]"

ENDIFCHECK HO665_LastPayment_Why.v1.CARDINAL <= 1 NED " {FLError[56]}"

IF HO665_LastPayment = EMPTY
UB_HO965

BLOCK

System preset value UNFM_Random
IF UNFM_Random = EMPTY AND ((piRandom = 0) OR piRandom = EMPTY)
ELSE

IF UNFM_Random = EMPTY
ENDIF

ENDIF
IF UNFM_Random = 1

BLOCK

IF piConvert = 0
ELSE

IF piConvert = 1
ConvertFromEuro
ConvertFromEuro
ConvertFromEuro

ELSE

IF piConvert = 2
ConvertFromEuro