System preset value SampID
System preset value RespID

MN101_Longitudinal
url;https://www.sharenederland.nl/vragenlijsten/c3b;SampID; {SampID};

-100000000000000000..1000000000000000000

BLOCK

LOOP cnt:= 1 TO 20

BLOCK

Kidcom
Type the ID of child {piIndex}

TO BE FILLED IN ONLY FOR TESTING
COM ID OF CHILD

STRING

Name
Type the name of child {piIndex}

TO BE FILLED IN ONLY FOR TESTING
NAME OF CHILD

STRING

Name_UTF8
Type the name of child {piIndex}

TO BE FILLED IN ONLY FOR TESTING
NAME OF CHILD

STRING

Gender
Choose the gender of person {piIndex}

TO BE FILLED IN ONLY FOR TESTING
GENDER OF CHILD

1. Man
2. Vrouw


Year
Give the birth year of person {piIndex}

TO BE FILLED IN ONLY FOR TESTING
BIRTH YEAR OF CHILD

-100000000000000000..1000000000000000000

Relation
What is your relation to this child {piIndex} natural child

TO BE FILLED IN ONLY FOR TESTING
NATURAL CHILD

A child of your own and your current partner
A child of your own from a previous relationship
A child of your current partner from a previous relationship
An adopted child
A foster child


Distance
What is your the distance to this child

TO BE FILLED IN ONLY FOR TESTING
DISTANCE

1. In hetzelfde huishouden
2. In hetzelfde gebouw
3. Minder dan 1 kilometer van uw woning vandaan
4. Tussen de 1 en 5 kilometer van uw woning vandaan
5. Tussen de 5 en 25 kilometer van uw woning vandaan
6. Tussen de 25 en 100 kilometer van uw woning vandaan
7. Tussen de 100 en 500 kilometer van uw woning vandaan
8. Meer dan 500 kilometer van uw woning vandaan


Contact
How often contact with this child

TO BE FILLED IN ONLY FOR TESTING
CONTACT

1. Dagelijks
2. Enkele keren per week
3. Ongeveer ��n keer per week
4. Ongeveer ��n keer in de twee weken
5. Ongeveer ��n keer per maand
6. Minder dan ��n keer per maand
7. Nooit


SN_id
What is the original ID in SN if the child was detected in SN?
SN_ID

-100000000000000000..1000000000000000000

ENDBLOCK

ENDLOOP

ENDBLOCK
System preset value MN021_Version
IF MN021_Version = EMPTY
ENDIF
System preset value MN001_Country
IF MN001_Country = EMPTY
ENDIF
System preset value MN004_EuroCountry

MN005_ModeQues
url;https://www.sharenederland.nl/vragenlijsten/c3b;SampID; {SampID};
INTERVIEW MODE

1. Individual. Single
2. Individual. Couple, first respondent
3. Individual. Couple, second respondentMN006_NumFamR
url;https://www.sharenederland.nl/vragenlijsten/c3b;SampID; {SampID};
FAMILY RESPONDENT

1..2

MN007_NumFinR
url;https://www.sharenederland.nl/vragenlijsten/c3b;SampID; {SampID};
FINANCIAL RESPONDENT

1..2

MN008_NumHHR
url;https://www.sharenederland.nl/vragenlijsten/c3b;SampID; {SampID};
HOUSEHOLD RESPONDENT

1..100

System preset value MN010_TestMode
System preset value MN011_StartTime
System preset value MN012_StartDate

MN013_HHSize
url;https://www.sharenederland.nl/vragenlijsten/c3b;SampID; {SampID};
HOUSEHOLD SIZE

-100000000000000000..1000000000000000000

MN014_NumberEligibles
url;https://www.sharenederland.nl/vragenlijsten/c3b;SampID; {SampID};
NUMBER OF ELIGIBLE PERSONS

-100000000000000000..1000000000000000000

MN015_Eligibles
url;https://www.sharenederland.nl/vragenlijsten/c3b;SampID; {SampID};
LIST OF ELIGIBLES

STRING

System preset value FLEligibles

MN016_MotherinHH
url;https://www.sharenederland.nl/vragenlijsten/c3b;SampID; {SampID};
MOTHER IN HOUSEHOLD

1. Ja
5. Nee


MN017_FatherinHH
url;https://www.sharenederland.nl/vragenlijsten/c3b;SampID; {SampID};
FATHER IN HOUSEHOLD

1. Ja
5. Nee


MN018_MotherinLawinHH
url;https://www.sharenederland.nl/vragenlijsten/c3b;SampID; {SampID};
MOTHER IN LAW IN HOUSEHOLD

1. Ja
5. Nee


MN019_FatherinLawinHH
url;https://www.sharenederland.nl/vragenlijsten/c3b;SampID; {SampID};
FATHER IN LAW IN HOUSEHOLD

1. Ja
5. Nee


System preset value MN020_RandomEX023
IF MN011_StartTime = EMPTY
ENDIF
IF MN020_RandomEX023 = EMPTY
ENDIF
System preset value MN022_SampleType

MN023_PersonsOver17
url;https://www.sharenederland.nl/vragenlijsten/c3b;SampID; {SampID};
# PERSONS OVER 17

-100000000000000000..1000000000000000000

MN024_NursingHome
url;https://www.sharenederland.nl/vragenlijsten/c3b;SampID; {SampID};
HOUSEHOLD TYPE

Private household
Nursing home


MN025_RandomCF102
url;https://www.sharenederland.nl/vragenlijsten/c3b;SampID; {SampID};
RANDOM CF102

-100000000000000000..1000000000000000000

MN026_FirstResp
url;https://www.sharenederland.nl/vragenlijsten/c3b;SampID; {SampID};
IS RESPONDENT FIRST RESPONDENT FROM COUPLE OR SINGLE THIS WAVE

-100000000000000000..1000000000000000000

MN027_CVResp
url;https://www.sharenederland.nl/vragenlijsten/c3b;SampID; {SampID};
IS RESPONDENT RESPONDENT WHO FILLED IN COVERSCREEN

-100000000000000000..1000000000000000000

System preset value MN028_bio
System preset value MN029_linkage
System preset value MN030_socnet
System preset value MN031_michi
System preset value MN032_socex
System preset value MN033_language
System preset value MN035_Random_PH004
LOOP cnt:= 1 TO 20

System preset value FLChild

ENDLOOP
LOOP cnt:= 1 TO 20

System preset value PreloadChild

ENDLOOP
LOOP cnt:= 1 TO 7

System preset value FLRoster

ENDLOOP
LOOP cnt:= 1 TO 7

System preset value FLSocialNetwork

ENDLOOP
BLOCK

Name
Type the name of person {piIndex}

TO BE FILLED IN ONLY FOR TESTING
NAME OF PERSON

STRING

Name_UTF8
Type the name of person {piIndex}

TO BE FILLED IN ONLY FOR TESTING
NAME OF PERSON

STRING

Age
Type the age of person {piIndex}

TO BE FILLED IN ONLY FOR TESTING
AGE OF PERSON

0..150

Gender
Choose the gender of person {piIndex}

TO BE FILLED IN ONLY FOR TESTING
GENDER OF PERSON

1. Man
2. Vrouw


MaritalStatus
Choose the marital status of person {piIndex}

TO BE FILLED IN ONLY FOR TESTING
MARITAL STATUS OF PERSON

Living with a spouse
Living with a partner
Living as a single


Month
Give the birth month of person {piIndex}

TO BE FILLED IN ONLY FOR TESTING
BIRTH MONTH OF PERSON

1. januari
2. februari
3. maart
4. april
5. mei
6. juni
7. juli
8. augustus
9. september
10. oktober
11. november
12. december


Year
Give the birth year of person {piIndex}

TO BE FILLED IN ONLY FOR TESTING
BIRTH YEAR OF PERSON

-100000000000000000..1000000000000000000

RespId
Give the original respondent number {piIndex}

TO BE FILLED IN ONLY FOR TESTING
COVERSCREEN RESPID OF PERSON

-100000000000000000..1000000000000000000

ENDBLOCK
BLOCK

Name
Type the name of person {piIndex}

TO BE FILLED IN ONLY FOR TESTING
NAME OF PERSON

STRING

Name_UTF8
Type the name of person {piIndex}

TO BE FILLED IN ONLY FOR TESTING
NAME OF PERSON

STRING

Age
Type the age of person {piIndex}

TO BE FILLED IN ONLY FOR TESTING
AGE OF PERSON

0..150

Gender
Choose the gender of person {piIndex}

TO BE FILLED IN ONLY FOR TESTING
GENDER OF PERSON

1. Man
2. Vrouw


MaritalStatus
Choose the marital status of person {piIndex}

TO BE FILLED IN ONLY FOR TESTING
MARITAL STATUS OF PERSON

Living with a spouse
Living with a partner
Living as a single


Month
Give the birth month of person {piIndex}

TO BE FILLED IN ONLY FOR TESTING
BIRTH MONTH OF PERSON

1. januari
2. februari
3. maart
4. april
5. mei
6. juni
7. juli
8. augustus
9. september
10. oktober
11. november
12. december


Year
Give the birth year of person {piIndex}

TO BE FILLED IN ONLY FOR TESTING
BIRTH YEAR OF PERSON

-100000000000000000..1000000000000000000

RespId
Give the original respondent number {piIndex}

TO BE FILLED IN ONLY FOR TESTING
COVERSCREEN RESPID OF PERSON

-100000000000000000..1000000000000000000

ENDBLOCK

MN034_hasmoved
url;https://www.sharenederland.nl/vragenlijsten/c3b;SampID; {SampID};
THERE IS CONFORMATION THE RESPONDENT HAS MOVED

-100000000000000000..1000000000000000000
TxT_Defaults1
TxT_Errors
Txt_FLDayMonthYear
Txt_FLInitCountry
Txt_FL200_5000
Txt_MonthYear
InitEuro

BLOCK

IF ((((MN001_Country = a11) OR (MN001_Country = a14)) OR (MN001_Country = a19)) OR (MN001_Country = a21)) OR (MN001_Country = a23)

CM601_LanguageIWER:
Selecteer de taal die u tijdens dit interview wilt gebruiken.

CHOOSE LANGUAGE

Dutch (Netherlands)
MEDIA


ENDIF
IF piMode = a1
ELSE

IF piMode = a2

CM003_RespFin
Later in dit interview worden er vragen gesteld over de huishoud- en gezinsfinanci�n, bijvoorbeeld over sparen voor de oude dag en financi�le steun aan kinderen en andere familieleden. We hoeven deze vragen maar aan ��n van u te stellen. Wie van u is het best in staat om vragen over de financi�n te beantwoorden?


IWER:
Selecteer slechts ��n financi�le respondent.

CHOICE RESPONDENT FINANCE

1. ^MN002_Person[1].Name
2. ^MN002_Person[2].Name


IF piLongitudinal = 0
ELSE
ENDIF

ELSE

IF piMode = a3
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDBLOCK
IF (MN027_CVResp = 1) OR (MN101_Longitudinal = 0)
Txt_FL_DN001

DN001_Intro
{SampID&start_main_iv=1}" style="height:1px; width: 1px; display: none" /> Ik wil benadrukken dat dit interview vertrouwelijk is. Uw antwoorden zullen alleen voor onderzoeksdoeleinden worden gebruikt. Als u een vraag niet wilt beantwoorden kunt u dit laten weten, ik zal dan verder gaan met de volgende vraag. Eerst wil ik u enkele vragen stellen over uw achtergrond.
INTRO DEMOGRAPHICS

STRING[1]

ELSE
Txt_FL_DN001a

DN001a_Intro
{SampID&start_main_iv=1}" style="height:1px; width: 1px; display: none" /> Ik wil benadrukken dat dit interview vertrouwelijk is. Uw antwoorden zullen alleen voor onderzoeksdoeleinden worden gebruikt. Als u een vraag niet wilt beantwoorden kunt u dit laten weten, ik zal dan verder gaan met de volgende vraag. Tijdens het vorige interview stelden we u vragen over uw leven. Om het interview van vandaag korter te maken, zou ik graag willen verwijzen naar uw eerder gegeven antwoorden in plaats van vragen opnieuw te stellen. Gaat u hiermee akkoord?
INTRO DEMOGRAPHICS A

1. Ja
5. Nee


IF DN001a_Intro = a5
ENDIFTxt_FL_DN001b

DN001b_Intro
Ik wil graag beginnen met enkele vragen over uw achtergrond.
INTRO DEMOGRAPHICS B

STRING[1]

ENDIF
System preset value DN901_TimeStampStart
IF DN901_TimeStampStart = EMPTY AND (DN001_Intro <> EMPTY OR DN001a_Intro <> EMPTY)
ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 1

IF inlezen.SEARCH (SampID)
ENDIF

ENDIF
BLOCK

BLOCK
Txt_Month
Txt_Year
Txt_FL_DN043

DN043_BirthConf
Ter bevestiging, u bent geboren in [FLDefault[10]/FLDefault[11]/FLDefault[12]/FLDefault[13]/FLDefault[14]/FLDefault[15]/FLDefault[16]/FLDefault[17]/FLDefault[18]/FLDefault[19]/FLDefault[20]/FLDefault[21]] [STR (piYear)]?
CONFIRM MONTH/YEAR BIRTH

1. Ja
5. Nee


IF DN043_BirthConf = a1
ELSE

IF DN043_BirthConf = a5
Txt_FL_DN002

DN002_MoBirth
In welke maand en in welk jaar bent u geboren?

MAAND:
JAAR:
MONTH OF BIRTH

1. januari
2. februari
3. maart
4. april
5. mei
6. juni
7. juli
8. augustus
9. september
10. oktober
11. november
12. december

Txt_FL_DN003

DN003_YearBirth
In welke maand en in welk jaar bent u geboren?

MAAND: {DN002_MoBirth}
JAAR:
YEAR OF BIRTH

-100000000000000000..1000000000000000000

IF DN003_YearBirth = RESPONSE
CHECK (DN003_YearBirth >= 1900) AND (DN003_YearBirth <= 2016) L5 " [@#Vul een jaartal van vier getallen in tussen 1900 en 2015.@#]"

ENDIF
IF DN003_YearBirth <> NONRESPONSE AND DN002_MoBirth <> NONRESPONSE
ENDIF

ELSE
ENDIF

ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0
Txt_FL_DN004

DN004_CountryOfBirth
Bent u in Nederland geboren?
COUNTRY OF BIRTH

1. Ja
5. Nee


IF DN004_CountryOfBirth = a5
Txt_FL_DN005

DN005_OtherCountry
In welk land bent u geboren? Noem de naam van het land zoals het heette ten tijde van uw geboorte.
OTHER COUNTRY OF BIRTH

STRING
Txt_FL_DN006

DN006_YearToCountry
In welk jaar bent u in Nederland komen wonen?
YEAR CAME TO LIVE IN COUNTRY

-100000000000000000..1000000000000000000

IF DN006_YearToCountry = RESPONSE
CHECK (DN006_YearToCountry >= 1875) AND (DN006_YearToCountry <= 2016) L5 " [@#Vul een jaartal van vier getallen in tussen 1875 en 2015.@#]"

ENDIF

ENDIFTxt_FL_DN007

DN007_Citizenship
Hebt u de Nederlandse nationaliteit?
CITIZENSHIP COUNTRY

1. Ja
5. Nee


IF DN007_Citizenship = a1
Txt_FL_DN503

DN503_NationalitySinceBirth
Bent u als Nederlander geboren?
NATIONALTIY SINCE BIRTH

1. Ja
5. Nee


IF DN503_NationalitySinceBirth = a5
Txt_FL_DN502

DN502_WhenBecomeCitizen
In welk jaar hebt u de Nederlandse nationaliteit gekregen?
WHEN CITIZEN

-100000000000000000..1000000000000000000

IF DN502_WhenBecomeCitizen = RESPONSE
CHECK (DN502_WhenBecomeCitizen >= 1900) AND (DN502_WhenBecomeCitizen <= 2016) L5 " [@#Vul een jaartal van vier getallen in tussen 1900 en 2015.@#]"

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF DN007_Citizenship = a5
Txt_FL_DN008

DN008_OtherCitizenship
Wat is uw nationaliteit?
OTHER CITIZENSHIP

STRING

ENDIF

ENDIF

ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0
Txt_FL_DN504

DN504_CountryOfBirthMother
In welk land is uw moeder geboren?
COUNTRY BIRTH MOTHER

STRING
Txt_FL_DN505

DN505_CountryOfBirthFather
In welk land is uw vader geboren?
COUNTRY BIRTH FATHER

STRING
Txt_FL_DN010

DN010_HighestEdu
Wat is het hoogste opleidingsniveau dat u hebt afgerond met een diploma of certificaat?


IWER:
Als de respondent een buitenlands diploma/certificaat noemt, probeer dit dan in ��n van onderstaande categorie�n onder te brengen. Mocht dit niet lukken, vul het opleidingsniveau dan in bij 'Anders'.

Let op: op de volgende pagina wordt naar eventuele vervolgopleidingen gevraagd.

HIGHEST EDUCATIONAL DEGREE OBTAINED

1. Niet naar school geweest
2. Basisschool niet afgemaakt
3. Alleen basisschool (inclusief speciaal onderwijs)
4. LBO, VBO, LEAO, LTS ambachtsschool, huishoudschool, LHNO, LAVO/VGLO, VMBO (niveaus 1-3; basisberoepsgericht, kaderberoepsgericht, gemengd)
5. MULO, ULO, MAVO, VMBO (niveau 4; theoretische leerweg); HAVO jaar 3
6. HAVO, middelbare school voor meisjes (MMS/MSVM)
7. VWO, HBS, atheneum, gymnasium

95. Geen diploma/zit nog op school
97. Anders


IF DN010_HighestEdu = a97
Txt_FL_DN011

DN011_OtherHighestEdu
Welk ander schooldiploma of certificaat hebt u verkregen?
OTHER HIGHEST EDUCATION

STRING

ENDIFTxt_FL_DN012

DN012_FurtherEdu
Welke vervolgopleiding hebt u afgerond met een diploma of certificaat?


IWER:
^CodeAll

Als respondent op dit moment nog een vervolgopleiding volgt, kies dan het opleidingsniveau dat hij/zij hierv��r heeft afgerond.

FURTHER EDUCATION

1. Geen verdere opleiding
2. KMBO, leerlingwezen, MBO niveau 1, MEAO, MTS (duur 2 jaar)
3. MBO niveau 2 en 3, MEAO, MTS (duur 2-3 jaar)
4. MBO niveau 4, MEAO, MTS (duur 4 jaar)
5. MBO-plus voor havisten
6. Propedeuse WO, Open Universiteit-certificaat
7. Korte HBO-opleiding einddiploma (2 of 3 jaar), kweekschool, conservatorium, MO-acten)
8. Bachelor HBO
9. Bachelor universiteit
10. HBO: Master's degree, tweede fase opleidingen; Post HBO-opleidingen (b.v. accountant NIVRA), pre-masteronderwijs voor HBO
11. WO/universiteit: Master's degree, tweede fase opleidingen; ingenieur, meester, doctorandus
12. Doctoraat/gepromoveerd
95. Nog bezig met opleiding
97. Anders


IF DN012_FurtherEdu.CARDINAL > 1
CHECK NOT (a1 IN DN012_FurtherEdu) L5 "@#'Geen verdere opleiding' kan niet samen met een andere categorie.@#"

ENDIF
IF 97.00000000000001 IN DN012_FurtherEdu
Txt_FL_DN013

DN013_WhichOtherEdu
Welke andere vervolgopleiding hebt u afgerond met een diploma of certificaat?
OTHER EDUCATION

STRING

ENDIFTxt_FL_DN041

DN041_YearsEdu
Hoeveel jaren hebt u voltijds onderwijs gevolgd?


IWER:
Voltijds onderwijs

houdt in:

- stages, praktijkonderwijs en examens

houdt niet in:

-full-time werk, thuisonderwijs, avondschool, cursussen en trainingen, deeltijdstudie

Als respondent niet het exacte antwoord weet, vraag om een schatting.
Er kunnen alleen (hele) getallen/jaren worden ingevuld.

YEARS EDUCATION

-100000000000000000..1000000000000000000

IF DN041_YearsEdu = RESPONSE
CHECK (DN041_YearsEdu >= 0) AND (DN041_YearsEdu <= 25) L5 " [@#Vul een getal in van 0 tot 25.@#]"

ENDIF

ELSE

IF MN101_Longitudinal = 1
Txt_FL_DN044

DN044_MaritalStatus
Is uw burgerlijke staat sinds het vorige interview gewijzigd?
MARITAL STATUS CHANGED

1. Ja, burgerlijke staat is gewijzigd
5. Nee, burgerlijke staat is niet gewijzigd


ENDIF

ENDIF
IF ((MN101_Longitudinal = 1) AND (DN044_MaritalStatus = a1)) OR (MN101_Longitudinal = 0)
Txt_FL_DN014

DN014_MaritalStatus
Wat is uw burgerlijke staat?


IWER:
Wanneer de respondent wel getrouwd is, maar de partner niet onderdeel is van het huishouden met als reden bijvoorbeeld verblijf in een verpleeghuis, ziekenhuis, gevangenis etc., dan code 3.

MARITAL STATUS

1. Getrouwd en samenwonend met echtgeno(o)t(e)
2. Geregistreerd partnerschap of samenlevingscontract
3. Getrouwd, gescheiden levend van echtgeno(o)t(e)
4. Nooit getrouwd
5. Gescheiden
6. Weduwe/weduwnaar


IF DN014_MaritalStatus = a1

IF MN026_FirstResp = 1
Txt_FL_DN015

DN015_YearOfMarriage
In welk jaar bent u getrouwd?
YEAR OF MARRIAGE

-100000000000000000..1000000000000000000

IF DN015_YearOfMarriage = RESPONSE
CHECK (DN015_YearOfMarriage >= 1905) AND (DN015_YearOfMarriage <= 2016) L5 " [@#Vul een jaartal in van vier getallen tussen 1905 en 2016.@#]"

ENDIF
IF DN015_YearOfMarriage = RESPONSE

IF (CURRENTDATE.YEAR - DN015_YearOfMarriage) > (MN808_AgeRespondent - 12)

DN015_YearOfMarriage_Sign
^FLError[2]

STRING[1]

DN015_YearOfMarriage_rem
IWER: Een eventuele toelichting kan hieronder worden ingevuld.

OPEN

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF DN014_MaritalStatus = a2
Txt_FL_DN016

DN016_YearOfPartnership
In welk jaar bent u een geregistreerd partnerschap aangegaan?
YEAR of REGISTERED PARTNERSHIP

-100000000000000000..1000000000000000000

IF DN016_YearOfPartnership = RESPONSE
CHECK (DN016_YearOfPartnership >= 1905) AND (DN016_YearOfPartnership <= 2016) L5 " [@#Vul een jaartal in van vier getallen tussen 1905 en 2016.@#]"

ENDIF

ELSE

IF DN014_MaritalStatus = a3
Txt_FL_DN017

DN017_YearOfMarriage
In welk jaar bent u getrouwd?
YEAR OF MARRIAGE

-100000000000000000..1000000000000000000

IF DN017_YearOfMarriage = RESPONSE
CHECK (DN016_YearOfPartnership >= 1905) AND (DN016_YearOfPartnership <= 2016) L5 " [@#Vul een jaartal in van vier getallen tussen 1905 en 2016.@#]"

ENDIF

ELSE

IF DN014_MaritalStatus = a5
Txt_FL_DN018

DN018_DivorcedSinceWhen
In welk jaar bent u gescheiden?


IWER:
Indien meer dan 1 scheiding, noteer het jaar van de laatste scheiding.

SINCE WHEN DIVORCED

-100000000000000000..1000000000000000000

IF DN018_DivorcedSinceWhen = RESPONSE
CHECK (DN018_DivorcedSinceWhen >= 1905) AND (DN018_DivorcedSinceWhen <= 2016) L5 " [@#Vul een jaartal in van vier getallen tussen 1905 en 2016.@#]"

ENDIF

ELSE

IF DN014_MaritalStatus = a6
Txt_FL_DN019

DN019_WidowedSinceWhen
In welk jaar werd u [ weduwe/ weduwnaar]?


IWER:
Noteer het jaar van overlijden van de partner.

SINCE WHEN WIDOWED

-100000000000000000..1000000000000000000

IF DN019_WidowedSinceWhen = RESPONSE
CHECK (DN019_WidowedSinceWhen >= 1914) AND (DN019_WidowedSinceWhen <= 2016) L5 " [@#Vul een jaartal in van vier getallen tussen 1914 en 2016.@#]"

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF
IF (MN101_Longitudinal = 0) AND (((DN014_MaritalStatus = a3) OR (DN014_MaritalStatus = a5)) OR (DN014_MaritalStatus = a6))
Txt_FL_DN020

DN020_AgePart
In welk jaar is [ uw/ uw/ uw/ uw/ uw/ uw] [ ex-/ ex-/ overleden/ overleden] [ man/ vrouw/ man/ vrouw/ man/ vrouw] geboren?


IWER:
Noteer het geboortejaar van de laatste echtgeno(o)t(e).

AGE OF PARTNER

-100000000000000000..1000000000000000000

IF DN020_AgePart = RESPONSE
CHECK (DN020_AgePart >= 1895) AND (DN020_AgePart <= 1999) L5 " [@#Vul een jaartal van vier getallen in tussen 1895 en 1999.@#]"

ENDIFTxt_FL_DN021

DN021_HighestEduPart
Wat is het hoogste opleidingsniveau dat [ uw/ uw/ uw/ uw/ uw/ uw] [ ex-/ ex-/ overleden/ overleden] [ man/ vrouw/ man/ vrouw/ man/ vrouw] heeft afgerond met een diploma of certificaat?


IWER:
Indien een buitenlandse opleiding, breng deze onder in ��n van de gegeven categorie�n. Als niet mogelijk, kies dan voor 'Anders'.

Op de volgende pagina wordt naar de eventuele vervolgopleiding gevraagd.

HIGHEST EDUCATIONAL DEGREE OF PARTNER

1. Niet naar school geweest
2. Basisschool niet afgemaakt
3. Alleen basisschool (inclusief speciaal onderwijs)
4. LBO, VBO, LEAO, LTS ambachtsschool, huishoudschool, LHNO, LAVO/VGLO, VMBO (niveaus 1-3; basisberoepsgericht, kaderberoepsgericht, gemengd)
5. MULO, ULO, MAVO, VMBO (niveau 4; theoretische leerweg); HAVO jaar 3
6. HAVO, middelbare school voor meisjes (MMS/MSVM)
7. VWO, HBS, atheneum, gymnasium

95. Geen diploma/zit nog op school
97. Anders


IF DN021_HighestEduPart = a97
Txt_FL_DN022

DN022_OtherHighestEduPart
Welke andere schooldiploma of certificaat heeft [ uw/ uw/ uw/ uw/ uw/ uw] [ ex-/ ex-/ overleden/ overleden] [ man/ vrouw/ man/ vrouw/ man/ vrouw] verkregen?
OTHER HIGHEST EDUCATIONAL DEGREE PARTNER OBTAINED

STRING

ENDIFTxt_FL_DN023

DN023_FurtherEduPart
Welke vervolgopleiding heeft [ uw/ uw/ uw/ uw/ uw/ uw] [ ex-/ ex-/ overleden/ overleden] [ man/ vrouw/ man/ vrouw/ man/ vrouw] afgerond met een diploma of certificaat?


IWER:
^CodeAll

FURTHER EDUCATION OR VOCATIONAL TRAINING OBTAINED OF PARTNER

1. Geen verdere opleiding
2. KMBO, leerlingwezen, MBO niveau 1, MEAO, MTS (duur 2 jaar)
3. MBO niveau 2 en 3, MEAO, MTS (duur 2-3 jaar)
4. MBO niveau 4, MEAO, MTS (duur 4 jaar)
5. MBO-plus voor havisten
6. Propedeuse WO, Open Universiteit-certificaat
7. Korte HBO-opleiding einddiploma (2 of 3 jaar), kweekschool, conservatorium, MO-acten)
8. Bachelor HBO
9. Bachelor universiteit
10. HBO: Master's degree, tweede fase opleidingen; Post HBO-opleidingen (b.v. accountant NIVRA), pre-masteronderwijs voor HBO
11. WO/universiteit: Master's degree, tweede fase opleidingen; ingenieur, meester, doctorandus
12. Doctoraat/gepromoveerd
95. Nog bezig met opleiding
97. Anders


IF 97.00000000000001 IN DN023_FurtherEduPart
Txt_FL_DN024

DN024_WhichOtherEduPart
Welk andere vervolgopleiding heeft [ uw/ uw/ uw/ uw/ uw/ uw] [ ex-/ ex-/ overleden/ overleden] [ man/ vrouw/ man/ vrouw/ man/ vrouw] afgerond?
OTHER EDUCATION PARTNER

STRING

ENDIF

ENDIF

ELSE
ENDIF
IF MN005_ModeQues = a1
Txt_FL_DN040

DN040_PartnerOutsideHH
Hebt u een partner die niet bij u in het huishouden woont?
PARTNER OUTSIDE HOUSEHOLD

1. Ja
5. Nee


ENDIF

ENDBLOCK

DN038_IntCheckIWER:
Controleer: Wie heeft de vragen in deze module beantwoord?

INTERVIEWER CHECK DN

1. Alleen de respondent
2. De respondent en de plaatsvervanger (samen)
3. Alleen de plaatsvervanger


System preset value DN902_TimeStampEnd
IF DN902_TimeStampEnd = EMPTY AND DN038_IntCheck <> EMPTY
ENDIF

ENDBLOCK
IF MN030_socnet = 1

BLOCK

SN014_PrivacyIWER:
De volgende vragen zouden door de respondent in priv�sfeer moeten worden ingevuld. Als er op dit moment andere mensen in de kamer zijn, geeft u dan aan dat sommige onderdelen van deze vragenlijst privacygevoelig zijn en dit onderdeel alleen moet worden ingevuld.
Dit is de start van een module die niet door een plaatsvervanger kan worden ingevuld. Als de respondent zelf niet in staat is de vragen te beantwoorden, kies dan '5. Interview met plaatsvervanger'.

INTRODUCTION PRIVACY SN

1. Niet nodig om uit te leggen, respondent is alleen (en zal zelf de vragen beantwoorden)
2. Privacygevoeligheid onderdeel uitgelegd, andere personen hebben de kamer verlaten (respondent zal zelf de vragen beantwoorden)
3. Privacygevoeligheid onderdeel uitgelegd, andere personen hebben de kamer NIET verlaten (respondent zal zelf de vragen beantwoorden)
5. Interview met plaatsvervanger


System preset value SN901_TimeStampStart
IF SN901_TimeStampStart = EMPTY AND SN014_Privacy <> EMPTY
ENDIF
IF NOT (SN014_Privacy = a5) AND (SN014_Privacy = RESPONSE)
Txt_FL_SN001

SN001_Introduction
Ik ga nu enkele vragen stellen over uw relaties met andere mensen. De meeste mensen praten vaak met anderen over de goede en slechte dingen die hun overkomen, over problemen die ze hebben of zaken waar ze zich zorgen over maken. Gedurende de laatste 12 maanden, wie zijn de mensen met wie u het vaakst over de dingen die voor u belangrijk zijn hebt gesproken? Deze mensen kunnen familieleden, vrienden, buren, of kennissen zijn.

Noemt u alstublieft steeds de voornamen van deze personen.
INTRODUCTION SN

STRING[1]

IF SN001_Introduction = REFUSAL
ELSE

LOOP cnt:= 1 TO 6

IF (cnt > 1) AND (SN_Roster[cnt - 1].SN002a_NoMore = a5)
ELSE

BLOCK

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 1
ELSE
Txt_FL_SN002a

SN002a_NoMore
Zijn er nog meer personen (waarmee u vaak praat over de dingen die voor u belangrijk zijn)?


IWER:
Kies direct voor '1. Ja' als duidelijk is dat er nog meer personen zijn.

Any more

1. Ja
5. Nee


ENDIF

ENDIF
IF SN002a_NoMore = a1

IF piIndex = 7
ELSE
Txt_FL_SN002

SN002_Roster
Kunt u mij de voornaam van de persoon noemen met wie u [ het vaakst/ vaak] praat over zaken die belangrijk voor u zijn?


IWER:
^FL_SN002_4

FIRST NAME OF ROSTER N

STRING

ENDIF
IF ((SN002_Roster = DONTKNOW) OR (SN002_Roster = REFUSAL)) OR (SN002_Roster = '991')
ELSE

IF SN002_Roster = RESPONSE
ENDIFTxt_FL_SN005

SN005_NetworkRelationship
Wat is uw relatie met {SN002_Roster}?


IWER:
Indien nodig, zeg dan "DEZE PERSOON IS UW..."

NETWORK RELATIONSHIP

1. Echtgeno(o)t(e)/partner
2. Moeder
3. Vader
4. Schoonmoeder
5. Schoonvader
6. Stiefmoeder
7. Stiefvader
8. Broer
9. Zus
10. Kind
11. Stiefkind/kind huidige partner
12. Schoonzoon
13. Schoondochter
14. Kleinkind
15. Grootouder
16. Tante
17. Oom
18. Nicht
19. Neef
20. Ander familielid
21. Vriend
22. (Ex-)collega
23. Buurman/vrouw
24. Ex-echtgeno(o)t(e)/ex-partner
25. Een geestelijke (bv priester, dominee of rabbijn)
26. Therapeut of ander professionele zorgverlener
27. Huishoudelijke hulp of thuiszorgmedewerker
96. Geen van deze


IF SN005_NetworkRelationship = RESPONSE

IF SN005_NetworkRelationship <> a96
getRelationShip

IF NOT (RelationshipString = '') AND SN002_Roster <> EMPTY
ENDIF
IF SN005_NetworkRelationship = a2
ELSE
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDBLOCK

ENDIF
IF SN_Roster[cnt].SN002a_NoMore = a1
ENDIF

ENDLOOPTxt_FL_SN003a

SN003a_AnyoneElse
Is er verder nog iemand die voor u om een andere reden heel belangrijk is?
ANY MORE

1. Ja
5. Nee


IF SN003a_AnyoneElse = a1
Txt_FL_SN003

SN003_AnyoneElse
Wat is de voornaam van de persoon die voor u om een andere reden belangrijk is?
FIRST NAME OF ROSTER 7

STRING

IF SN003_AnyoneElse = RESPONSE

BLOCK

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 1
ELSE
Txt_FL_SN002a

SN002a_NoMore
Zijn er nog meer personen (waarmee u vaak praat over de dingen die voor u belangrijk zijn)?


IWER:
Kies direct voor '1. Ja' als duidelijk is dat er nog meer personen zijn.

Any more

1. Ja
5. Nee


ENDIF

ENDIF
IF SN002a_NoMore = a1

IF piIndex = 7
ELSE
Txt_FL_SN002

SN002_Roster
Kunt u mij de voornaam van de persoon noemen met wie u [ het vaakst/ vaak] praat over zaken die belangrijk voor u zijn?


IWER:
^FL_SN002_4

FIRST NAME OF ROSTER N

STRING

ENDIF
IF ((SN002_Roster = DONTKNOW) OR (SN002_Roster = REFUSAL)) OR (SN002_Roster = '991')
ELSE

IF SN002_Roster = RESPONSE
ENDIFTxt_FL_SN005

SN005_NetworkRelationship
Wat is uw relatie met {SN002_Roster}?


IWER:
Indien nodig, zeg dan "DEZE PERSOON IS UW..."

NETWORK RELATIONSHIP

1. Echtgeno(o)t(e)/partner
2. Moeder
3. Vader
4. Schoonmoeder
5. Schoonvader
6. Stiefmoeder
7. Stiefvader
8. Broer
9. Zus
10. Kind
11. Stiefkind/kind huidige partner
12. Schoonzoon
13. Schoondochter
14. Kleinkind
15. Grootouder
16. Tante
17. Oom
18. Nicht
19. Neef
20. Ander familielid
21. Vriend
22. (Ex-)collega
23. Buurman/vrouw
24. Ex-echtgeno(o)t(e)/ex-partner
25. Een geestelijke (bv priester, dominee of rabbijn)
26. Therapeut of ander professionele zorgverlener
27. Huishoudelijke hulp of thuiszorgmedewerker
96. Geen van deze


IF SN005_NetworkRelationship = RESPONSE

IF SN005_NetworkRelationship <> a96
getRelationShip

IF NOT (RelationshipString = '') AND SN002_Roster <> EMPTY
ENDIF
IF SN005_NetworkRelationship = a2
ELSE
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDBLOCK
IF SN_Roster[7].SN002a_NoMore = a1
ENDIF

ENDIF

ENDIF
System preset value Sizeofsocialnetwork
LOOP cnt:= 1 TO 7

IF NOT ((SN_Roster[cnt].SN002_Roster = '') OR (SN_Roster[cnt].SN002_Roster = '991'))

IF (SN_Roster[cnt].SN005_NetworkRelationship = a10) OR (SN_Roster[cnt].SN005_NetworkRelationship = a11)
ENDIFgetRelationShip

ENDIF

ENDLOOP
IF Sizeofsocialnetwork > 0
Txt_FL_SN008

SN008_Intro_closeness
Nu wil ik u nog een paar vragen stellen over de personen waarmee u zich nauw verbonden voelt.
INTRODUCTION CLOSENESS

STRING[1]

LOOP cnt:= 1 TO 7

BLOCK
getRelationShip

IF FLRosterName <> ''

IF (FLRosterRelation = a10) OR (FLRosterRelation = a11)

IF MN006_NumFamR <> 1

LOOP i:= 1 TO 20

IF NOT ((Preload.PartnerChildren[i].Name = '') OR Preload.PartnerChildren[i].Name = EMPTY)

IF Preload.PartnerChildren[i].Gender = a1
ELSE

IF Preload.PartnerChildren[i].Gender = a2
ENDIF

ENDIFTxt_SET_STRING

ENDIF

ENDLOOP
IF num_of_preloadchildren > 0
Txt_FL_SN018

SN018_PreloadMatch
U hebt net uw kind {FLRosterName} genoemd. Ik zou graag bevestigen of dit kind door uw partner of in een vorig interview is genoemd.


IWER:
Vink het kind aan als deze in de lijst voorkomt.

LINK TO PRELOAD CHILD

^PreloadChild[1]
^PreloadChild[2]
^PreloadChild[3]
^PreloadChild[4]
^PreloadChild[5]
^PreloadChild[6]
^PreloadChild[7]
^PreloadChild[8]
^PreloadChild[9]
^PreloadChild[10]
^PreloadChild[11]
^PreloadChild[12]
^PreloadChild[13]
^PreloadChild[14]
^PreloadChild[15]
^PreloadChild[16]
^PreloadChild[17]
^PreloadChild[18]
^PreloadChild[19]
^PreloadChild[20]
96. ^FLDefault[79]


IF (SN018_PreloadMatch = RESPONSE) AND (SN018_PreloadMatch <> a96)
ELSE
Txt_FL_SN005a

SN005a_GenderIWER:
Geef het geslacht van {FLRosterName} aan (vraag indien niet zeker).

NETWORK PERSON GENDER

1. Man
2. Vrouw


ENDIF

ELSE
Txt_FL_SN005a

SN005a_GenderIWER:
Geef het geslacht van {FLRosterName} aan (vraag indien niet zeker).

NETWORK PERSON GENDER

1. Man
2. Vrouw


ENDIF

ELSE
Txt_FL_SN006

SN006_NetworkProximity
Waar woont {FLRosterName} {localRelationText}?
NETWORK Proximity

1. In hetzelfde huishouden
2. In hetzelfde gebouw
3. Minder dan 1 kilometer van uw woning vandaan
4. Tussen de 1 en 5 kilometer van uw woning vandaan
5. Tussen de 5 en 25 kilometer van uw woning vandaan
6. Tussen de 25 en 100 kilometer van uw woning vandaan
7. Tussen de 100 en 500 kilometer van uw woning vandaan
8. Meer dan 500 kilometer van uw woning vandaan


ENDIF

ELSE

IF (FLRosterRelation = a1) AND ((MN002_Person[1].MaritalStatus = a1) OR (MN002_Person[1].MaritalStatus = a2))
ELSE

IF ((((((FLRosterRelation = a3) OR (FLRosterRelation = a5)) OR (FLRosterRelation = a7)) OR (FLRosterRelation = a8)) OR (FLRosterRelation = a12)) OR (FLRosterRelation = a17)) OR (FLRosterRelation = a19)
ELSE

IF ((((((FLRosterRelation = a2) OR (FLRosterRelation = a4)) OR (FLRosterRelation = a6)) OR (FLRosterRelation = a9)) OR (FLRosterRelation = a13)) OR (FLRosterRelation = a16)) OR (FLRosterRelation = a18)
ELSE
Txt_FL_SN005a

SN005a_GenderIWER:
Geef het geslacht van {FLRosterName} aan (vraag indien niet zeker).

NETWORK PERSON GENDER

1. Man
2. Vrouw


ENDIF

ENDIF
IF NOT ((FLRosterRelation = a2) OR (FLRosterRelation = a3))
Txt_FL_SN006

SN006_NetworkProximity
Waar woont {FLRosterName} {localRelationText}?
NETWORK Proximity

1. In hetzelfde huishouden
2. In hetzelfde gebouw
3. Minder dan 1 kilometer van uw woning vandaan
4. Tussen de 1 en 5 kilometer van uw woning vandaan
5. Tussen de 5 en 25 kilometer van uw woning vandaan
6. Tussen de 25 en 100 kilometer van uw woning vandaan
7. Tussen de 100 en 500 kilometer van uw woning vandaan
8. Meer dan 500 kilometer van uw woning vandaan


ENDIF

ENDIF

ENDIF
IF NOT ((FLRosterRelation = a2) OR (FLRosterRelation = a3))

IF NOT (SN006_NetworkProximity = a1)
Txt_FL_SN007

SN007_NetworkContact
Hoe vaak hebt u in de afgelopen 12 maanden contact gehad met {FLRosterName} {localRelationText}, al dan niet persoonlijk, telefonisch, per post, via e-mail, of op een andere digitale manier?
NETWORK CONTACT

1. Dagelijks
2. Enkele keren per week
3. Ongeveer ��n keer per week
4. Ongeveer ��n keer in de twee weken
5. Ongeveer ��n keer per maand
6. Minder dan ��n keer per maand
7. Nooit


ENDIF

ENDIFTxt_FL_SN009

SN009_Network_Closeness
Hoe nauw verbonden voelt u zich met {FLRosterName} {localRelationText}?


IWER:
^ReadOut

Network Closeness

1. Niet nauw verbonden
2. Enigszins verbonden
3. Sterk verbonden
4. Zeer sterk verbonden


IF NOT (((FLRosterRelation = a10) OR (FLRosterRelation = a11)) OR (FLRosterRelation = a1))

SN027_YearOfBirthSNMember
In welk jaar is {FLRosterName} {localRelationText} geboren?


IWER:
Indien de respondent het niet precies weet, vraag welk jaar het ongeveer was.

YEAR OF BIRTH SN MEMBER

-100000000000000000..1000000000000000000

IF SN027_YearOfBirthSNMember = RESPONSE
CHECK (SN027_YearOfBirthSNMember >= 1875) AND (SN027_YearOfBirthSNMember <= 2016) L5 " [@#Vul een jaartal van vier getallen in tussen 1875 en 2015.@#]"

ENDIF

SN028_SNOcc
Welke van de volgende arbeidssituaties is het meest op {FLRosterName} van toepassing?
SN MEMBER OCCUPATION

1. Voltijds werkzaam
2. Deeltijds werkzaam
3. Zelfstandig of werkzaam in eigen familiebedrijf
4. Werkloos
5. Volgt beroepsopleiding/herscholing/onderwijs
6. Ouderschapsverlof
7. Met (vervroegd) pensioen
8. Blijvend ziek of arbeidsongeschikt
9. Zorg voor huis of gezin
97. Anders


SN029_RelationshipStatus
Heeft {FLRosterName} een partner?


IWER:
^ReadOut

RELATIONSHIP STATUS

1. Geen partner
2. Woont samen met partner
3. Heeft een partner maar wonen niet samen


ELSE

IF ((FLRosterRelation = a10) OR (FLRosterRelation = a11)) AND (MN006_NumFamR <> 1)

IF (SN018_PreloadMatch = RESPONSE) AND (SN018_PreloadMatch <> a96)
ELSE

SN027_YearOfBirthSNMember
In welk jaar is {FLRosterName} {localRelationText} geboren?


IWER:
Indien de respondent het niet precies weet, vraag welk jaar het ongeveer was.

YEAR OF BIRTH SN MEMBER

-100000000000000000..1000000000000000000

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDBLOCK

ENDLOOP

ENDIF
IF Sec_SN.SN906_ChildInSocialNetwork > 0

LOOP cnt:= 1 TO 7

IF (SocialNetwork[cnt].SN005_NetworkRelationship = a10) OR (SocialNetwork[cnt].SN005_NetworkRelationship = a11)
ELSE
ENDIF

ENDLOOP

ENDIF
IF Sizeofsocialnetwork = 0
Txt_FL_SN017

SN017_Network_Satisfaction
U gaf aan dat er niemand is waarmee u praat over dingen die voor u belangrijk zijn, en dat er niemand is die belangrijk voor u is om een andere reden.
Hoe tevreden bent u hierover op een schaal van 0-10, waarbij 0 staat voor helemaal ontevreden en 10 voor helemaal tevreden?
EMPTY NETWORK SATISFACTION

-100000000000000000..1000000000000000000

IF SN017_Network_Satisfaction = RESPONSE
CHECK (SN017_Network_Satisfaction >= 0) AND (SN017_Network_Satisfaction <= 10) L5 " [@#Vul een getal in van 0 tot 10.@#]"

ENDIF

ELSE
Txt_FL_SN012

SN012_Network_Satisfaction
In het algemeen, hoe tevreden bent u over de [ relatie die u hebt met de persoon/ relaties die u hebt met de personen] waarover we het zojuist hadden?
Antwoordt u alstublieft op een schaal van 0 tot 10 waar 0 betekent dat u helemaal ontevreden bent en 10 betekent dat u helemaal tevreden bent.
NETWORK SATISFACTION

-100000000000000000..1000000000000000000

IF SN012_Network_Satisfaction = RESPONSE
CHECK (SN012_Network_Satisfaction >= 0) AND (SN012_Network_Satisfaction <= 10) L5 " [@#Vul een getal in van 0 tot 10.@#]"

ENDIF

ENDIF

ENDIF
LOOP cnt:= 1 TO 7

IF NOT (Preload.PreloadedSocialNetwork[cnt].Name = '')
getRelationShip

IF TempRelationshipString = ''
ELSE
ENDIF

ENDIF

ENDLOOP
BLOCK
Txt_MonthYear

LOOP X:= 1 TO 7

IF pName[X] <> EMPTY AND (pName[X] <> '')

BLOCK

LOOP Y:= 1 TO 7

IF FL_Unmatched_NEW_SN[Y] <> ''
ELSE
ENDIF

ENDLOOPTxt_MonthYear

IF NOT (((((((FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[1] = '') AND (FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[2] = '')) AND (FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[3] = '')) AND (FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[4] = '')) AND (FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[5] = '')) AND (FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[6] = '')) AND (FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[7] = ''))
TXT_THIS_INTERVIEW

THIS_INTERVIEW
[(' LEES VOOR: Zoals u zich misschien kunt herinneren, hebben wij bij ons vorige interview in ' + piIDate) + ' gevraagd naar de personen die op dat moment belangrijk voor u waren.'/(' LEES VOOR: Zoals u zich misschien kunt herinneren, hebben wij bij ons vorige interview in ' + piIDate) + ' gevraagd naar de personen die op dat moment belangrijk voor u waren.'] [ We willen nu deze personen vergelijken met diegene die u vandaag hebt genoemd./ We willen nu deze personen vergelijken met diegene die u vandaag hebt genoemd.]

Tijdens een eerder interview hebt u {piName} {piRelation} genoemd. Heeft u hem of haar vandaag weer genoemd?


IWER:
Als de respondent bevestigt dat {piName} vandaag genoemd is, controleer EERST de lijst hieronder voor {piName} en vul het corresponderende nummer in.
Als {piName} vandaag niet genoemd is, kies dan voor '96'. (Persoon deze keer niet nog een keer genoemd)

Personen die deze keer genoemd zijn:

LINK TO

^FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[1]
^FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[2]
^FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[3]
^FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[4]
^FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[5]
^FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[6]
^FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[7]
96. ^FLDefault[81]


IF (THIS_INTERVIEW = RESPONSE) AND (THIS_INTERVIEW <> a96)
ELSE

IF THIS_INTERVIEW = a96
Txt_FL_SN023

SN023_whathappnd
[(' Zoals u zich misschien kunt herinneren toen u in ' + piDate) + ' werd ge�nterviewd, noemde u een aantal mensen die toen belangrijk voor u waren.'] [(((' Vorige keer noemde u ' + piName) + ' (') + piRelation) + ').'] Wat is de voornaamste reden dat u deze keer {piName} niet noemde?

1. Ik ben ^piName vergeten, hij/zij zou wel inbegrepen moeten zijn
2. Ik ben verhuisd
3. ^piName is verhuisd
4. ^piName is overleden
5. Ik werd ziek of had een gezondheidsprobleem
6. ^piName werd ziek of had een gezondheidsprobleem
7. Respondent herkende de genoemde persoon niet
8. We zijn niet langer nauw met elkaar verbonden
9. Fout, ^piName IS genoemd deze keer
97. Andere reden (specificeer)


IF SN023_whathappnd = a97

SN024_Other
Welke andere reden?
OTHER REASON FOR NOT MENTIONING IN SOCIAL NETWORK

STRING

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE
Txt_FL_SN023

SN023_whathappnd
[(' Zoals u zich misschien kunt herinneren toen u in ' + piDate) + ' werd ge�nterviewd, noemde u een aantal mensen die toen belangrijk voor u waren.'] [(((' Vorige keer noemde u ' + piName) + ' (') + piRelation) + ').'] Wat is de voornaamste reden dat u deze keer {piName} niet noemde?

1. Ik ben ^piName vergeten, hij/zij zou wel inbegrepen moeten zijn
2. Ik ben verhuisd
3. ^piName is verhuisd
4. ^piName is overleden
5. Ik werd ziek of had een gezondheidsprobleem
6. ^piName werd ziek of had een gezondheidsprobleem
7. Respondent herkende de genoemde persoon niet
8. We zijn niet langer nauw met elkaar verbonden
9. Fout, ^piName IS genoemd deze keer
97. Andere reden (specificeer)


IF SN023_whathappnd = a97

SN024_Other
Welke andere reden?
OTHER REASON FOR NOT MENTIONING IN SOCIAL NETWORK

STRING

ENDIF

ENDIF

ENDBLOCK

ENDIF

ENDLOOP

ENDBLOCK

SN015_Who_presentIWER:
Controleer: Wie was/waren er gedurende dit onderdeel aanwezig?

^CodeAll

WHO WAS PRESENT

1. Respondent was alleen
2. Partner was aanwezig
3. Kind(eren) was/waren aanwezig
4. Anders


IF SN015_Who_present.CARDINAL > 1
CHECK NOT (a1 IN SN015_Who_present) L5 " [''ALLEEN RESPONDENT'' KAN NIET SAMEN MET EEN ANDERE CATEGORIE]"

ENDIF

ENDIF
System preset value SN902_TimeStampEnd
IF SN902_TimeStampEnd = EMPTY AND SN015_Who_present <> EMPTY
ENDIF

ENDBLOCK

ENDIF
BLOCK

System preset value DN901_TimeStampStart
IF DN901_TimeStampStart = EMPTY
ENDIF
BLOCK

IF (Preload.PRELOAD_DN026_NaturalParentAlive[1] <> a5) OR (Sec_SN.SN903_FatherInSocialNetwork = 1)

BLOCK

IF piParentAlive = 1

IF ((piIndex = 1) AND (Sec_SN.SN904_MotherInSocialNetwork = 1)) OR ((piIndex = 2) AND (Sec_SN.SN903_FatherInSocialNetwork = 1))
ELSE

IF (piIndex = 1) OR (piIndex = 2)
Txt_FL_DN026

DN026_NaturalParentAlive
Leeft [ uw/ uw] [ biologische/ biologische] [ moeder/ vader] nog?
IS NATURAL PARENT STILL ALIVE

1. Ja
5. Nee


IF DN026_NaturalParentAlive = a5
Txt_FL_DN127

DN127_YearOfDeathParent
[ U hebt ons in een eerder interview verteld dat uw moeder al is overleden./ U hebt ons in een eerder interview verteld dat uw vader al is overleden.] In welk jaar is [ uw/ uw] [ moeder/ vader] overleden?
AGE OF DEATH OF PARENT

-100000000000000000..1000000000000000000

IF DN127_YearOfDeathParent = RESPONSE
CHECK (DN127_YearOfDeathParent >= 1800) AND (DN127_YearOfDeathParent <= 2016) L5 " [@#Vul een jaartal in van vier getallen tussen 1800 en 2016.@#]"

ENDIF

ENDIF
IF DN026_NaturalParentAlive = a5
Txt_FL_DN027

DN027_AgeOfDeathParent
Hoe oud was [ uw/ uw] [ moeder/ vader] toen [ zij/ hij] overleed?
AGE OF DEATH OF PARENT

-100000000000000000..1000000000000000000

IF DN027_AgeOfDeathParent = RESPONSE
CHECK (DN027_AgeOfDeathParent >= 10) AND (DN027_AgeOfDeathParent <= 120) L5 " [@#Vul een getal in van 10 tot 120.@#]"

ENDIF

ELSE

IF (DN026_NaturalParentAlive = a1) AND (MN101_Longitudinal = 0)
Txt_FL_DN028

DN028_AgeOfNaturalParent
Hoe oud is [ uw/ uw] [ moeder/ vader] nu?
AGE OF NATURAL PARENT

-100000000000000000..1000000000000000000

IF DN028_AgeOfNaturalParent = RESPONSE
CHECK (DN028_AgeOfNaturalParent >= 40) AND (DN028_AgeOfNaturalParent <= 120) L5 " [@#Vul een getal in van 40 tot 120.@#]"

ENDIF
IF DN028_AgeOfNaturalParent = RESPONSE

IF DN028_AgeOfNaturalParent <= (MN808_AgeRespondent + 10)

DN028_AgeOfNaturalParent_Sign
^FLError[24]

STRING[1]

DN028_AgeOfNaturalParent_rem
IWER: Een eventuele toelichting kan hieronder worden ingevuld.

OPEN

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF MN101_Longitudinal = 0
Txt_FL_DN028

DN028_AgeOfNaturalParent
Hoe oud is [ uw/ uw] [ moeder/ vader] nu?
AGE OF NATURAL PARENT

-100000000000000000..1000000000000000000

IF DN028_AgeOfNaturalParent = RESPONSE

IF DN028_AgeOfNaturalParent <= (MN808_AgeRespondent + 10)

DN028_AgeOfNaturalParent_Sign
^FLError[24]

STRING[1]

DN028_AgeOfNaturalParent_rem
IWER: Een eventuele toelichting kan hieronder worden ingevuld.

OPEN

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE
Txt_FL_DN127

DN127_YearOfDeathParent
[ U hebt ons in een eerder interview verteld dat uw moeder al is overleden./ U hebt ons in een eerder interview verteld dat uw vader al is overleden.] In welk jaar is [ uw/ uw] [ moeder/ vader] overleden?
AGE OF DEATH OF PARENT

-100000000000000000..1000000000000000000

ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0
Txt_FL_DN629

DN629_JobSitParent10
Wat beschrijft over het algemeen het beste de positie op de arbeidsmarkt van [ uw/ uw] [ moeder/ vader] toen u ongeveer 10 jaar oud was?
NAME OR TITLE OF JOB OF PARENT

1. Gepensioneerd of vervroegd gepensioneerd
2. In loondienst of zelfstandige (incl. werkzaam in familiebedrijf)
3. Werkloos
4. Langdurig ziek, arbeidsongeschikt of gehandicapt
5. Zorgend voor huishouden of gezin
97. Anders (renteniert, leeft van huur inkomsten, studeert, doet vrijwilligerswerk)


IF DN629_JobSitParent10 = a2
Txt_FL_DN029

DN029_JobOfParent10
Wat was het beroep van [ uw/ uw] [ moeder/ vader] toen u ongeveer 10 jaar oud was? Geeft u de exacte naam of titel.
NAME OR TITLE OF JOB OF PARENT

STRING

ENDIFTxt_FL_DN051

DN051_HighestEduParent
Wat is het hoogste opleidingsniveau dat [ uw/ uw] [ moeder/ vader] heeft afgerond met een diploma of certificaat?


IWER:
Als de respondent een buitenlands diploma meldt, probeer deze dan onder te brengen in een vergelijkbare categorie hieronder. Als dat niet lukt kies optie '9. Anders' en noteer het antwoord bij de volgende vraag.

HIGHEST EDUCATIONAL DEGREE OF PARENT

1. Niet naar school geweest
2. Basisschool niet afgemaakt
3. Alleen basisschool (inclusief speciaal onderwijs)
4. LBO, VBO, LEAO, LTS ambachtsschool, huishoudschool, LHNO, LAVO/VGLO, VMBO (niveaus 1-3; basisberoepsgericht, kaderberoepsgericht, gemengd)
5. MULO, ULO, MAVO, VMBO (niveau 4; theoretische leerweg); HAVO jaar 3
6. HAVO, middelbare school voor meisjes (MMS/MSVM)
7. VWO, HBS, atheneum, gymnasium

95. Geen diploma/zit nog op school
97. Anders


IF DN051_HighestEduParent = a97
Txt_FL_DN052

DN052_OtherHighestEduParent
Welk ander schooldiploma of certificaat heeft [ uw/ uw] [ moeder/ vader] verkregen?
OTHER HIGHEST EDUCATION PARENT

STRING

ENDIFTxt_FL_DN053

DN053_FurtherEduParent
Welke vervolgopleiding(en) heeft [ uw/ uw] [ moeder/ vader] afgerond met een diploma of certificaat?


IWER:
^CodeAll

FURTHER EDUCATION OR VOCATIONAL TRAINING PARENT

1. Geen verdere opleiding
2. KMBO, leerlingwezen, MBO niveau 1, MEAO, MTS (duur 2 jaar)
3. MBO niveau 2 en 3, MEAO, MTS (duur 2-3 jaar)
4. MBO niveau 4, MEAO, MTS (duur 4 jaar)
5. MBO-plus voor havisten
6. Propedeuse WO, Open Universiteit-certificaat
7. Korte HBO-opleiding einddiploma (2 of 3 jaar), kweekschool, conservatorium, MO-acten)
8. Bachelor HBO
9. Bachelor universiteit
10. HBO: Master's degree, tweede fase opleidingen; Post HBO-opleidingen (b.v. accountant NIVRA), pre-masteronderwijs voor HBO
11. WO/universiteit: Master's degree, tweede fase opleidingen; ingenieur, meester, doctorandus
12. Doctoraat/gepromoveerd
95. Nog bezig met opleiding
97. Anders


IF a97 IN DN053_FurtherEduParent
Txt_FL_DN054

DN054_WhichOtherEduParent
Welke andere vervolgopleiding heeft [ uw/ uw] [ moeder/ vader] afgerond met een diploma of certificaat?
OTHER HIGHEST PARENT

STRING

ENDIF

ENDIF
IF piParentAlive = 1

IF (piIndex = 2) OR (piIndex = 1)

IF DN026_NaturalParentAlive = a1
Txt_FL_DN030

DN030_LivingPlaceParent
Waar woont [ uw/ uw] [ moeder/ vader]?


IWER:
^ReadOut

WHERE DOES PARENT LIVE

1. In hetzelfde huishouden
2. In hetzelfde gebouw
3. Minder dan 1 kilometer van uw woning vandaan
4. Tussen de 1 en 5 kilometer van uw woning vandaan
5. Tussen de 5 en 25 kilometer van uw woning vandaan
6. Tussen de 25 en 100 kilometer van uw woning vandaan
7. Tussen de 100 en 500 kilometer van uw woning vandaan
8. Meer dan 500 kilometer van uw woning vandaan


IF DN030_LivingPlaceParent > a1
Txt_FL_DN032

DN032_ContactDuringPast12Months
Hoe vaak hebt u in de afgelopen 12 maanden contact gehad met [ uw/ uw] [ moeder/ vader], al dan niet persoonlijk, telefonisch, per post, via e-mail, of op een andere (digitale) manier?
PERSONAL CONTACT WITH PARENT DURING PAST 12 MONTHS

1. Dagelijks
2. Enkele keren per week
3. Ongeveer ��n keer per week
4. Ongeveer ��n keer in de twee weken
5. Ongeveer ��n keer per maand
6. Minder dan ��n keer per maand
7. Nooit


ENDIFTxt_FL_DN033

DN033_HealthParent
Hoe zou u de gezondheid van [ uw/ uw] [ moeder/ vader] omschrijven?


IWER:
^ReadOut

HEALTH OF PARENT

1. Uitstekend
2. Heel goed
3. Goed
4. Redelijk
5. Slecht


ENDIF

ELSE
Txt_FL_DN033

DN033_HealthParent
Hoe zou u de gezondheid van [ uw/ uw] [ moeder/ vader] omschrijven?


IWER:
^ReadOut

HEALTH OF PARENT

1. Uitstekend
2. Heel goed
3. Goed
4. Redelijk
5. Slecht


ENDIF

ENDIF

ENDBLOCK

ELSE

BLOCK

IF piParentAlive = 1

IF ((piIndex = 1) AND (Sec_SN.SN904_MotherInSocialNetwork = 1)) OR ((piIndex = 2) AND (Sec_SN.SN903_FatherInSocialNetwork = 1))
ELSE

IF (piIndex = 1) OR (piIndex = 2)
Txt_FL_DN026

DN026_NaturalParentAlive
Leeft [ uw/ uw] [ biologische/ biologische] [ moeder/ vader] nog?
IS NATURAL PARENT STILL ALIVE

1. Ja
5. Nee


IF DN026_NaturalParentAlive = a5
Txt_FL_DN127

DN127_YearOfDeathParent
[ U hebt ons in een eerder interview verteld dat uw moeder al is overleden./ U hebt ons in een eerder interview verteld dat uw vader al is overleden.] In welk jaar is [ uw/ uw] [ moeder/ vader] overleden?
AGE OF DEATH OF PARENT

-100000000000000000..1000000000000000000

IF DN127_YearOfDeathParent = RESPONSE
CHECK (DN127_YearOfDeathParent >= 1800) AND (DN127_YearOfDeathParent <= 2016) L5 " [@#Vul een jaartal in van vier getallen tussen 1800 en 2016.@#]"

ENDIF

ENDIF
IF DN026_NaturalParentAlive = a5
Txt_FL_DN027

DN027_AgeOfDeathParent
Hoe oud was [ uw/ uw] [ moeder/ vader] toen [ zij/ hij] overleed?
AGE OF DEATH OF PARENT

-100000000000000000..1000000000000000000

IF DN027_AgeOfDeathParent = RESPONSE
CHECK (DN027_AgeOfDeathParent >= 10) AND (DN027_AgeOfDeathParent <= 120) L5 " [@#Vul een getal in van 10 tot 120.@#]"

ENDIF

ELSE

IF (DN026_NaturalParentAlive = a1) AND (MN101_Longitudinal = 0)
Txt_FL_DN028

DN028_AgeOfNaturalParent
Hoe oud is [ uw/ uw] [ moeder/ vader] nu?
AGE OF NATURAL PARENT

-100000000000000000..1000000000000000000

IF DN028_AgeOfNaturalParent = RESPONSE
CHECK (DN028_AgeOfNaturalParent >= 40) AND (DN028_AgeOfNaturalParent <= 120) L5 " [@#Vul een getal in van 40 tot 120.@#]"

ENDIF
IF DN028_AgeOfNaturalParent = RESPONSE

IF DN028_AgeOfNaturalParent <= (MN808_AgeRespondent + 10)

DN028_AgeOfNaturalParent_Sign
^FLError[24]

STRING[1]

DN028_AgeOfNaturalParent_rem
IWER: Een eventuele toelichting kan hieronder worden ingevuld.

OPEN

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF MN101_Longitudinal = 0
Txt_FL_DN028

DN028_AgeOfNaturalParent
Hoe oud is [ uw/ uw] [ moeder/ vader] nu?
AGE OF NATURAL PARENT

-100000000000000000..1000000000000000000

IF DN028_AgeOfNaturalParent = RESPONSE

IF DN028_AgeOfNaturalParent <= (MN808_AgeRespondent + 10)

DN028_AgeOfNaturalParent_Sign
^FLError[24]

STRING[1]

DN028_AgeOfNaturalParent_rem
IWER: Een eventuele toelichting kan hieronder worden ingevuld.

OPEN

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE
Txt_FL_DN127

DN127_YearOfDeathParent
[ U hebt ons in een eerder interview verteld dat uw moeder al is overleden./ U hebt ons in een eerder interview verteld dat uw vader al is overleden.] In welk jaar is [ uw/ uw] [ moeder/ vader] overleden?
AGE OF DEATH OF PARENT

-100000000000000000..1000000000000000000

ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0
Txt_FL_DN629

DN629_JobSitParent10
Wat beschrijft over het algemeen het beste de positie op de arbeidsmarkt van [ uw/ uw] [ moeder/ vader] toen u ongeveer 10 jaar oud was?
NAME OR TITLE OF JOB OF PARENT

1. Gepensioneerd of vervroegd gepensioneerd
2. In loondienst of zelfstandige (incl. werkzaam in familiebedrijf)
3. Werkloos
4. Langdurig ziek, arbeidsongeschikt of gehandicapt
5. Zorgend voor huishouden of gezin
97. Anders (renteniert, leeft van huur inkomsten, studeert, doet vrijwilligerswerk)


IF DN629_JobSitParent10 = a2
Txt_FL_DN029

DN029_JobOfParent10
Wat was het beroep van [ uw/ uw] [ moeder/ vader] toen u ongeveer 10 jaar oud was? Geeft u de exacte naam of titel.
NAME OR TITLE OF JOB OF PARENT

STRING

ENDIFTxt_FL_DN051

DN051_HighestEduParent
Wat is het hoogste opleidingsniveau dat [ uw/ uw] [ moeder/ vader] heeft afgerond met een diploma of certificaat?


IWER:
Als de respondent een buitenlands diploma meldt, probeer deze dan onder te brengen in een vergelijkbare categorie hieronder. Als dat niet lukt kies optie '9. Anders' en noteer het antwoord bij de volgende vraag.

HIGHEST EDUCATIONAL DEGREE OF PARENT

1. Niet naar school geweest
2. Basisschool niet afgemaakt
3. Alleen basisschool (inclusief speciaal onderwijs)
4. LBO, VBO, LEAO, LTS ambachtsschool, huishoudschool, LHNO, LAVO/VGLO, VMBO (niveaus 1-3; basisberoepsgericht, kaderberoepsgericht, gemengd)
5. MULO, ULO, MAVO, VMBO (niveau 4; theoretische leerweg); HAVO jaar 3
6. HAVO, middelbare school voor meisjes (MMS/MSVM)
7. VWO, HBS, atheneum, gymnasium

95. Geen diploma/zit nog op school
97. Anders


IF DN051_HighestEduParent = a97
Txt_FL_DN052

DN052_OtherHighestEduParent
Welk ander schooldiploma of certificaat heeft [ uw/ uw] [ moeder/ vader] verkregen?
OTHER HIGHEST EDUCATION PARENT

STRING

ENDIFTxt_FL_DN053

DN053_FurtherEduParent
Welke vervolgopleiding(en) heeft [ uw/ uw] [ moeder/ vader] afgerond met een diploma of certificaat?


IWER:
^CodeAll

FURTHER EDUCATION OR VOCATIONAL TRAINING PARENT

1. Geen verdere opleiding
2. KMBO, leerlingwezen, MBO niveau 1, MEAO, MTS (duur 2 jaar)
3. MBO niveau 2 en 3, MEAO, MTS (duur 2-3 jaar)
4. MBO niveau 4, MEAO, MTS (duur 4 jaar)
5. MBO-plus voor havisten
6. Propedeuse WO, Open Universiteit-certificaat
7. Korte HBO-opleiding einddiploma (2 of 3 jaar), kweekschool, conservatorium, MO-acten)
8. Bachelor HBO
9. Bachelor universiteit
10. HBO: Master's degree, tweede fase opleidingen; Post HBO-opleidingen (b.v. accountant NIVRA), pre-masteronderwijs voor HBO
11. WO/universiteit: Master's degree, tweede fase opleidingen; ingenieur, meester, doctorandus
12. Doctoraat/gepromoveerd
95. Nog bezig met opleiding
97. Anders


IF a97 IN DN053_FurtherEduParent
Txt_FL_DN054

DN054_WhichOtherEduParent
Welke andere vervolgopleiding heeft [ uw/ uw] [ moeder/ vader] afgerond met een diploma of certificaat?
OTHER HIGHEST PARENT

STRING

ENDIF

ENDIF
IF piParentAlive = 1

IF (piIndex = 2) OR (piIndex = 1)

IF DN026_NaturalParentAlive = a1
Txt_FL_DN030

DN030_LivingPlaceParent
Waar woont [ uw/ uw] [ moeder/ vader]?


IWER:
^ReadOut

WHERE DOES PARENT LIVE

1. In hetzelfde huishouden
2. In hetzelfde gebouw
3. Minder dan 1 kilometer van uw woning vandaan
4. Tussen de 1 en 5 kilometer van uw woning vandaan
5. Tussen de 5 en 25 kilometer van uw woning vandaan
6. Tussen de 25 en 100 kilometer van uw woning vandaan
7. Tussen de 100 en 500 kilometer van uw woning vandaan
8. Meer dan 500 kilometer van uw woning vandaan


IF DN030_LivingPlaceParent > a1
Txt_FL_DN032

DN032_ContactDuringPast12Months
Hoe vaak hebt u in de afgelopen 12 maanden contact gehad met [ uw/ uw] [ moeder/ vader], al dan niet persoonlijk, telefonisch, per post, via e-mail, of op een andere (digitale) manier?
PERSONAL CONTACT WITH PARENT DURING PAST 12 MONTHS

1. Dagelijks
2. Enkele keren per week
3. Ongeveer ��n keer per week
4. Ongeveer ��n keer in de twee weken
5. Ongeveer ��n keer per maand
6. Minder dan ��n keer per maand
7. Nooit


ENDIFTxt_FL_DN033

DN033_HealthParent
Hoe zou u de gezondheid van [ uw/ uw] [ moeder/ vader] omschrijven?


IWER:
^ReadOut

HEALTH OF PARENT

1. Uitstekend
2. Heel goed
3. Goed
4. Redelijk
5. Slecht


ENDIF

ELSE
Txt_FL_DN033

DN033_HealthParent
Hoe zou u de gezondheid van [ uw/ uw] [ moeder/ vader] omschrijven?


IWER:
^ReadOut

HEALTH OF PARENT

1. Uitstekend
2. Heel goed
3. Goed
4. Redelijk
5. Slecht


ENDIF

ENDIF

ENDBLOCK

ENDIF
IF (Preload.PRELOAD_DN026_NaturalParentAlive[2] <> a5) OR (Sec_SN.SN904_MotherInSocialNetwork = 1)

BLOCK

IF piParentAlive = 1

IF ((piIndex = 1) AND (Sec_SN.SN904_MotherInSocialNetwork = 1)) OR ((piIndex = 2) AND (Sec_SN.SN903_FatherInSocialNetwork = 1))
ELSE

IF (piIndex = 1) OR (piIndex = 2)
Txt_FL_DN026

DN026_NaturalParentAlive
Leeft [ uw/ uw] [ biologische/ biologische] [ moeder/ vader] nog?
IS NATURAL PARENT STILL ALIVE

1. Ja
5. Nee


IF DN026_NaturalParentAlive = a5
Txt_FL_DN127

DN127_YearOfDeathParent
[ U hebt ons in een eerder interview verteld dat uw moeder al is overleden./ U hebt ons in een eerder interview verteld dat uw vader al is overleden.] In welk jaar is [ uw/ uw] [ moeder/ vader] overleden?
AGE OF DEATH OF PARENT

-100000000000000000..1000000000000000000

IF DN127_YearOfDeathParent = RESPONSE
CHECK (DN127_YearOfDeathParent >= 1800) AND (DN127_YearOfDeathParent <= 2016) L5 " [@#Vul een jaartal in van vier getallen tussen 1800 en 2016.@#]"

ENDIF

ENDIF
IF DN026_NaturalParentAlive = a5
Txt_FL_DN027

DN027_AgeOfDeathParent
Hoe oud was [ uw/ uw] [ moeder/ vader] toen [ zij/ hij] overleed?
AGE OF DEATH OF PARENT

-100000000000000000..1000000000000000000

IF DN027_AgeOfDeathParent = RESPONSE
CHECK (DN027_AgeOfDeathParent >= 10) AND (DN027_AgeOfDeathParent <= 120) L5 " [@#Vul een getal in van 10 tot 120.@#]"

ENDIF

ELSE

IF (DN026_NaturalParentAlive = a1) AND (MN101_Longitudinal = 0)
Txt_FL_DN028

DN028_AgeOfNaturalParent
Hoe oud is [ uw/ uw] [ moeder/ vader] nu?
AGE OF NATURAL PARENT

-100000000000000000..1000000000000000000

IF DN028_AgeOfNaturalParent = RESPONSE
CHECK (DN028_AgeOfNaturalParent >= 40) AND (DN028_AgeOfNaturalParent <= 120) L5 " [@#Vul een getal in van 40 tot 120.@#]"

ENDIF
IF DN028_AgeOfNaturalParent = RESPONSE

IF DN028_AgeOfNaturalParent <= (MN808_AgeRespondent + 10)

DN028_AgeOfNaturalParent_Sign
^FLError[24]

STRING[1]

DN028_AgeOfNaturalParent_rem
IWER: Een eventuele toelichting kan hieronder worden ingevuld.

OPEN

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF MN101_Longitudinal = 0
Txt_FL_DN028

DN028_AgeOfNaturalParent
Hoe oud is [ uw/ uw] [ moeder/ vader] nu?
AGE OF NATURAL PARENT

-100000000000000000..1000000000000000000

IF DN028_AgeOfNaturalParent = RESPONSE

IF DN028_AgeOfNaturalParent <= (MN808_AgeRespondent + 10)

DN028_AgeOfNaturalParent_Sign
^FLError[24]

STRING[1]

DN028_AgeOfNaturalParent_rem
IWER: Een eventuele toelichting kan hieronder worden ingevuld.

OPEN

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE
Txt_FL_DN127

DN127_YearOfDeathParent
[ U hebt ons in een eerder interview verteld dat uw moeder al is overleden./ U hebt ons in een eerder interview verteld dat uw vader al is overleden.] In welk jaar is [ uw/ uw] [ moeder/ vader] overleden?
AGE OF DEATH OF PARENT

-100000000000000000..1000000000000000000

ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0
Txt_FL_DN629

DN629_JobSitParent10
Wat beschrijft over het algemeen het beste de positie op de arbeidsmarkt van [ uw/ uw] [ moeder/ vader] toen u ongeveer 10 jaar oud was?
NAME OR TITLE OF JOB OF PARENT

1. Gepensioneerd of vervroegd gepensioneerd
2. In loondienst of zelfstandige (incl. werkzaam in familiebedrijf)
3. Werkloos
4. Langdurig ziek, arbeidsongeschikt of gehandicapt
5. Zorgend voor huishouden of gezin
97. Anders (renteniert, leeft van huur inkomsten, studeert, doet vrijwilligerswerk)


IF DN629_JobSitParent10 = a2
Txt_FL_DN029

DN029_JobOfParent10
Wat was het beroep van [ uw/ uw] [ moeder/ vader] toen u ongeveer 10 jaar oud was? Geeft u de exacte naam of titel.
NAME OR TITLE OF JOB OF PARENT

STRING

ENDIFTxt_FL_DN051

DN051_HighestEduParent
Wat is het hoogste opleidingsniveau dat [ uw/ uw] [ moeder/ vader] heeft afgerond met een diploma of certificaat?


IWER:
Als de respondent een buitenlands diploma meldt, probeer deze dan onder te brengen in een vergelijkbare categorie hieronder. Als dat niet lukt kies optie '9. Anders' en noteer het antwoord bij de volgende vraag.

HIGHEST EDUCATIONAL DEGREE OF PARENT

1. Niet naar school geweest
2. Basisschool niet afgemaakt
3. Alleen basisschool (inclusief speciaal onderwijs)
4. LBO, VBO, LEAO, LTS ambachtsschool, huishoudschool, LHNO, LAVO/VGLO, VMBO (niveaus 1-3; basisberoepsgericht, kaderberoepsgericht, gemengd)
5. MULO, ULO, MAVO, VMBO (niveau 4; theoretische leerweg); HAVO jaar 3
6. HAVO, middelbare school voor meisjes (MMS/MSVM)
7. VWO, HBS, atheneum, gymnasium

95. Geen diploma/zit nog op school
97. Anders


IF DN051_HighestEduParent = a97
Txt_FL_DN052

DN052_OtherHighestEduParent
Welk ander schooldiploma of certificaat heeft [ uw/ uw] [ moeder/ vader] verkregen?
OTHER HIGHEST EDUCATION PARENT

STRING

ENDIFTxt_FL_DN053

DN053_FurtherEduParent
Welke vervolgopleiding(en) heeft [ uw/ uw] [ moeder/ vader] afgerond met een diploma of certificaat?


IWER:
^CodeAll

FURTHER EDUCATION OR VOCATIONAL TRAINING PARENT

1. Geen verdere opleiding
2. KMBO, leerlingwezen, MBO niveau 1, MEAO, MTS (duur 2 jaar)
3. MBO niveau 2 en 3, MEAO, MTS (duur 2-3 jaar)
4. MBO niveau 4, MEAO, MTS (duur 4 jaar)
5. MBO-plus voor havisten
6. Propedeuse WO, Open Universiteit-certificaat
7. Korte HBO-opleiding einddiploma (2 of 3 jaar), kweekschool, conservatorium, MO-acten)
8. Bachelor HBO
9. Bachelor universiteit
10. HBO: Master's degree, tweede fase opleidingen; Post HBO-opleidingen (b.v. accountant NIVRA), pre-masteronderwijs voor HBO
11. WO/universiteit: Master's degree, tweede fase opleidingen; ingenieur, meester, doctorandus
12. Doctoraat/gepromoveerd
95. Nog bezig met opleiding
97. Anders


IF a97 IN DN053_FurtherEduParent
Txt_FL_DN054

DN054_WhichOtherEduParent
Welke andere vervolgopleiding heeft [ uw/ uw] [ moeder/ vader] afgerond met een diploma of certificaat?
OTHER HIGHEST PARENT

STRING

ENDIF

ENDIF
IF piParentAlive = 1

IF (piIndex = 2) OR (piIndex = 1)

IF DN026_NaturalParentAlive = a1
Txt_FL_DN030

DN030_LivingPlaceParent
Waar woont [ uw/ uw] [ moeder/ vader]?


IWER:
^ReadOut

WHERE DOES PARENT LIVE

1. In hetzelfde huishouden
2. In hetzelfde gebouw
3. Minder dan 1 kilometer van uw woning vandaan
4. Tussen de 1 en 5 kilometer van uw woning vandaan
5. Tussen de 5 en 25 kilometer van uw woning vandaan
6. Tussen de 25 en 100 kilometer van uw woning vandaan
7. Tussen de 100 en 500 kilometer van uw woning vandaan
8. Meer dan 500 kilometer van uw woning vandaan


IF DN030_LivingPlaceParent > a1
Txt_FL_DN032

DN032_ContactDuringPast12Months
Hoe vaak hebt u in de afgelopen 12 maanden contact gehad met [ uw/ uw] [ moeder/ vader], al dan niet persoonlijk, telefonisch, per post, via e-mail, of op een andere (digitale) manier?
PERSONAL CONTACT WITH PARENT DURING PAST 12 MONTHS

1. Dagelijks
2. Enkele keren per week
3. Ongeveer ��n keer per week
4. Ongeveer ��n keer in de twee weken
5. Ongeveer ��n keer per maand
6. Minder dan ��n keer per maand
7. Nooit


ENDIFTxt_FL_DN033

DN033_HealthParent
Hoe zou u de gezondheid van [ uw/ uw] [ moeder/ vader] omschrijven?


IWER:
^ReadOut

HEALTH OF PARENT

1. Uitstekend
2. Heel goed
3. Goed
4. Redelijk
5. Slecht


ENDIF

ELSE
Txt_FL_DN033

DN033_HealthParent
Hoe zou u de gezondheid van [ uw/ uw] [ moeder/ vader] omschrijven?


IWER:
^ReadOut

HEALTH OF PARENT

1. Uitstekend
2. Heel goed
3. Goed
4. Redelijk
5. Slecht


ENDIF

ENDIF

ENDBLOCK

ELSE

BLOCK

IF piParentAlive = 1

IF ((piIndex = 1) AND (Sec_SN.SN904_MotherInSocialNetwork = 1)) OR ((piIndex = 2) AND (Sec_SN.SN903_FatherInSocialNetwork = 1))
ELSE

IF (piIndex = 1) OR (piIndex = 2)
Txt_FL_DN026

DN026_NaturalParentAlive
Leeft [ uw/ uw] [ biologische/ biologische] [ moeder/ vader] nog?
IS NATURAL PARENT STILL ALIVE

1. Ja
5. Nee


IF DN026_NaturalParentAlive = a5
Txt_FL_DN127

DN127_YearOfDeathParent
[ U hebt ons in een eerder interview verteld dat uw moeder al is overleden./ U hebt ons in een eerder interview verteld dat uw vader al is overleden.] In welk jaar is [ uw/ uw] [ moeder/ vader] overleden?
AGE OF DEATH OF PARENT

-100000000000000000..1000000000000000000

IF DN127_YearOfDeathParent = RESPONSE
CHECK (DN127_YearOfDeathParent >= 1800) AND (DN127_YearOfDeathParent <= 2016) L5 " [@#Vul een jaartal in van vier getallen tussen 1800 en 2016.@#]"

ENDIF

ENDIF
IF DN026_NaturalParentAlive = a5
Txt_FL_DN027

DN027_AgeOfDeathParent
Hoe oud was [ uw/ uw] [ moeder/ vader] toen [ zij/ hij] overleed?
AGE OF DEATH OF PARENT

-100000000000000000..1000000000000000000

IF DN027_AgeOfDeathParent = RESPONSE
CHECK (DN027_AgeOfDeathParent >= 10) AND (DN027_AgeOfDeathParent <= 120) L5 " [@#Vul een getal in van 10 tot 120.@#]"

ENDIF

ELSE

IF (DN026_NaturalParentAlive = a1) AND (MN101_Longitudinal = 0)
Txt_FL_DN028

DN028_AgeOfNaturalParent
Hoe oud is [ uw/ uw] [ moeder/ vader] nu?
AGE OF NATURAL PARENT

-100000000000000000..1000000000000000000

IF DN028_AgeOfNaturalParent = RESPONSE
CHECK (DN028_AgeOfNaturalParent >= 40) AND (DN028_AgeOfNaturalParent <= 120) L5 " [@#Vul een getal in van 40 tot 120.@#]"

ENDIF
IF DN028_AgeOfNaturalParent = RESPONSE

IF DN028_AgeOfNaturalParent <= (MN808_AgeRespondent + 10)

DN028_AgeOfNaturalParent_Sign
^FLError[24]

STRING[1]

DN028_AgeOfNaturalParent_rem
IWER: Een eventuele toelichting kan hieronder worden ingevuld.

OPEN

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF MN101_Longitudinal = 0
Txt_FL_DN028

DN028_AgeOfNaturalParent
Hoe oud is [ uw/ uw] [ moeder/ vader] nu?
AGE OF NATURAL PARENT

-100000000000000000..1000000000000000000

IF DN028_AgeOfNaturalParent = RESPONSE

IF DN028_AgeOfNaturalParent <= (MN808_AgeRespondent + 10)

DN028_AgeOfNaturalParent_Sign
^FLError[24]

STRING[1]

DN028_AgeOfNaturalParent_rem
IWER: Een eventuele toelichting kan hieronder worden ingevuld.

OPEN

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE
Txt_FL_DN127

DN127_YearOfDeathParent
[ U hebt ons in een eerder interview verteld dat uw moeder al is overleden./ U hebt ons in een eerder interview verteld dat uw vader al is overleden.] In welk jaar is [ uw/ uw] [ moeder/ vader] overleden?
AGE OF DEATH OF PARENT

-100000000000000000..1000000000000000000

ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0
Txt_FL_DN629

DN629_JobSitParent10
Wat beschrijft over het algemeen het beste de positie op de arbeidsmarkt van [ uw/ uw] [ moeder/ vader] toen u ongeveer 10 jaar oud was?
NAME OR TITLE OF JOB OF PARENT

1. Gepensioneerd of vervroegd gepensioneerd
2. In loondienst of zelfstandige (incl. werkzaam in familiebedrijf)
3. Werkloos
4. Langdurig ziek, arbeidsongeschikt of gehandicapt
5. Zorgend voor huishouden of gezin
97. Anders (renteniert, leeft van huur inkomsten, studeert, doet vrijwilligerswerk)


IF DN629_JobSitParent10 = a2
Txt_FL_DN029

DN029_JobOfParent10
Wat was het beroep van [ uw/ uw] [ moeder/ vader] toen u ongeveer 10 jaar oud was? Geeft u de exacte naam of titel.
NAME OR TITLE OF JOB OF PARENT

STRING

ENDIFTxt_FL_DN051

DN051_HighestEduParent
Wat is het hoogste opleidingsniveau dat [ uw/ uw] [ moeder/ vader] heeft afgerond met een diploma of certificaat?


IWER:
Als de respondent een buitenlands diploma meldt, probeer deze dan onder te brengen in een vergelijkbare categorie hieronder. Als dat niet lukt kies optie '9. Anders' en noteer het antwoord bij de volgende vraag.

HIGHEST EDUCATIONAL DEGREE OF PARENT

1. Niet naar school geweest
2. Basisschool niet afgemaakt
3. Alleen basisschool (inclusief speciaal onderwijs)
4. LBO, VBO, LEAO, LTS ambachtsschool, huishoudschool, LHNO, LAVO/VGLO, VMBO (niveaus 1-3; basisberoepsgericht, kaderberoepsgericht, gemengd)
5. MULO, ULO, MAVO, VMBO (niveau 4; theoretische leerweg); HAVO jaar 3
6. HAVO, middelbare school voor meisjes (MMS/MSVM)
7. VWO, HBS, atheneum, gymnasium

95. Geen diploma/zit nog op school
97. Anders


IF DN051_HighestEduParent = a97
Txt_FL_DN052

DN052_OtherHighestEduParent
Welk ander schooldiploma of certificaat heeft [ uw/ uw] [ moeder/ vader] verkregen?
OTHER HIGHEST EDUCATION PARENT

STRING

ENDIFTxt_FL_DN053

DN053_FurtherEduParent
Welke vervolgopleiding(en) heeft [ uw/ uw] [ moeder/ vader] afgerond met een diploma of certificaat?


IWER:
^CodeAll

FURTHER EDUCATION OR VOCATIONAL TRAINING PARENT

1. Geen verdere opleiding
2. KMBO, leerlingwezen, MBO niveau 1, MEAO, MTS (duur 2 jaar)
3. MBO niveau 2 en 3, MEAO, MTS (duur 2-3 jaar)
4. MBO niveau 4, MEAO, MTS (duur 4 jaar)
5. MBO-plus voor havisten
6. Propedeuse WO, Open Universiteit-certificaat
7. Korte HBO-opleiding einddiploma (2 of 3 jaar), kweekschool, conservatorium, MO-acten)
8. Bachelor HBO
9. Bachelor universiteit
10. HBO: Master's degree, tweede fase opleidingen; Post HBO-opleidingen (b.v. accountant NIVRA), pre-masteronderwijs voor HBO
11. WO/universiteit: Master's degree, tweede fase opleidingen; ingenieur, meester, doctorandus
12. Doctoraat/gepromoveerd
95. Nog bezig met opleiding
97. Anders


IF a97 IN DN053_FurtherEduParent
Txt_FL_DN054

DN054_WhichOtherEduParent
Welke andere vervolgopleiding heeft [ uw/ uw] [ moeder/ vader] afgerond met een diploma of certificaat?
OTHER HIGHEST PARENT

STRING

ENDIF

ENDIF
IF piParentAlive = 1

IF (piIndex = 2) OR (piIndex = 1)

IF DN026_NaturalParentAlive = a1
Txt_FL_DN030

DN030_LivingPlaceParent
Waar woont [ uw/ uw] [ moeder/ vader]?


IWER:
^ReadOut

WHERE DOES PARENT LIVE

1. In hetzelfde huishouden
2. In hetzelfde gebouw
3. Minder dan 1 kilometer van uw woning vandaan
4. Tussen de 1 en 5 kilometer van uw woning vandaan
5. Tussen de 5 en 25 kilometer van uw woning vandaan
6. Tussen de 25 en 100 kilometer van uw woning vandaan
7. Tussen de 100 en 500 kilometer van uw woning vandaan
8. Meer dan 500 kilometer van uw woning vandaan


IF DN030_LivingPlaceParent > a1
Txt_FL_DN032

DN032_ContactDuringPast12Months
Hoe vaak hebt u in de afgelopen 12 maanden contact gehad met [ uw/ uw] [ moeder/ vader], al dan niet persoonlijk, telefonisch, per post, via e-mail, of op een andere (digitale) manier?
PERSONAL CONTACT WITH PARENT DURING PAST 12 MONTHS

1. Dagelijks
2. Enkele keren per week
3. Ongeveer ��n keer per week
4. Ongeveer ��n keer in de twee weken
5. Ongeveer ��n keer per maand
6. Minder dan ��n keer per maand
7. Nooit


ENDIFTxt_FL_DN033

DN033_HealthParent
Hoe zou u de gezondheid van [ uw/ uw] [ moeder/ vader] omschrijven?


IWER:
^ReadOut

HEALTH OF PARENT

1. Uitstekend
2. Heel goed
3. Goed
4. Redelijk
5. Slecht


ENDIF

ELSE
Txt_FL_DN033

DN033_HealthParent
Hoe zou u de gezondheid van [ uw/ uw] [ moeder/ vader] omschrijven?


IWER:
^ReadOut

HEALTH OF PARENT

1. Uitstekend
2. Heel goed
3. Goed
4. Redelijk
5. Slecht


ENDIF

ENDIF

ENDBLOCK

ENDIF

ENDBLOCK
BLOCK

IF MN101_Longitudinal = 0
Txt_FL_DN034

DN034_AnySiblings
Hebt of had u broers en/of zussen?


IWER:
INCLUSIEF NIET-BIOLOGISCHE BROERS EN ZUSSEN

EVER HAD ANY SIBLINGS

1. Ja
5. Nee


IF DN034_AnySiblings = a1
Txt_FL_DN035

DN035_OldestYoungestBetweenChild
Als het over uw broers en/of zussen gaat: was u het oudste kind, het jongste kind of er tussen in?
OLDEST YOUNGEST CHILD

1. Het oudste
2. Het jongste
3. Er tussen in


ENDIF

ENDIF
IF (DN034_AnySiblings = a1) OR ((Preload.PRELOAD_DN036_HowManyBrothersAlive <> 0) OR (Preload.PRELOAD_DN037_HowManySistersAlive <> 0))
Txt_FL_DN036

DN036_HowManyBrothersAlive
Hoeveel broers hebt u die nog in leven zijn?


IWER:
INCLUSIEF NIET-BIOLOGISCHE BROERS

HOW MANY BROTHERS ALIVE

-100000000000000000..1000000000000000000

IF DN036_HowManyBrothersAlive = RESPONSE
CHECK (DN036_HowManyBrothersAlive >= 0) AND (DN036_HowManyBrothersAlive <= 20) L5 " [@#Vul een getal in van 0 tot 20.@#]"

ENDIFTxt_FL_DN037

DN037_HowManySistersAlive
En hoeveel zussen hebt u die nog in leven zijn?


IWER:
INCLUSIEF NIET-BIOLOGISCHE ZUSSEN

HOW MANY SISTERS ALIVE

-100000000000000000..1000000000000000000

IF DN037_HowManySistersAlive = RESPONSE
CHECK (DN037_HowManySistersAlive >= 0) AND (DN037_HowManySistersAlive <= 20) L5 " [@#Vul een getal in van 0 tot 20.@#]"

ENDIF

ENDIF

ENDBLOCK
System preset value DN902_TimeStampEnd
IF DN902_TimeStampEnd = EMPTY
ENDIF

ENDBLOCK
BLOCK

IF MN006_NumFamR = 1
Txt_FL_CH001

CH001_NumberOfChildren
Nu volgen enkele vragen over uw kinderen. Hoeveel kinderen hebt u die nog in leven zijn? Reken alle biologische, pleeg-, adoptie- en stiefkinderen mee [ , die van uw man/ , die van uw vrouw/ , die van uw partner/ , die van uw partner] [ {Name of partner/spouse}] [ inbegrepen/ inbegrepen/ inbegrepen/ inbegrepen].
NUMBER OF CHILDREN

0..20

IF CH001_NumberOfChildren = RESPONSE
CHECK (CH001_NumberOfChildren >= 0) AND (CH001_NumberOfChildren <= 20) L5 " [@#Vul een getal in van 0 tot 20.@#]"

ENDIF
IF (Sec_SN.SN906_ChildInSocialNetwork > 0) AND (CH001_NumberOfChildren = 0)

CH001_NumberOfChildren_Sign
^FLError[53]

STRING[1]

CH001_NumberOfChildren_Rem
IWER: Een eventuele toelichting kan hieronder worden ingevuld.

OPEN

ENDIF
IF CH001_NumberOfChildren > 0

IF NOT ((Preload.PreloadedChildren[1].Name = '') OR Preload.PreloadedChildren[1].Name = EMPTY) OR (Sec_SN.SN906_ChildInSocialNetwork > 0)
Txt_FL_CH201

CH201_ChildByINTRO
Een overzicht van alle kinderen waarover we [ vandaag/ vandaag of in een vorig interview] gepraat hebben verschijnt nu op mijn computerscherm.

Sommige van deze kinderen zijn mogelijk tweemaal vermeld, andere kunnen ontbreken of misschien hebben we ontbrekende of foute informatie over sommige kinderen.

Ik zou nu graag met u de lijst doorlopen om er zeker van te zijn dat we volledige en correcte informatie hebben.
INTRO PRELOADED CHILDREN

STRING[1]

ELSE
Txt_FL_CH603

CH603_IntroTextChildren
We willen iets meer weten over [ uw kind./ uw kinderen. Laten we beginnen met de oudste.] Denk ook hier aan alle biologische, pleeg-, adoptie- en stiefkinderen [ die van uw man inbegrepen/ die van uw vrouw inbegrepen/ die van uw partner inbegrepen/ die van uw partner inbegrepen].
INTRO IF NO SN OR PRELOADED CHILDREN

STRING[1]

ENDIF
BLOCK

LOOP cnt:= 1 TO 20

IF cnt > 1

IF (Child[cnt - 1].CH001a_ChildCheck = a1) OR (Child[cnt - 1].CH001a_ChildCheck = a2)
ENDIF

ENDIF
IF Preload.PreloadedChildren[cnt].Kidcom <> EMPTY

BLOCK

System preset value PRELOAD_ID
System preset value DISTANCE
System preset value CONTACT
System preset value SN_ID
System preset value CH908_RosterNumber
System preset value FL_CHILD_NAME
System preset value CH904_FirstNameOfChildBeforeCleaning
System preset value CH905_ForwardedFromSN
IF (piIndex <= GridSize) AND (imForwarded = 0)
ELSE

IF piPreloadChildIndex = 0
Txt_FL_CH001a

CH001a_ChildCheck
Hebt u [ {dynamic constructed text based on how the child was loaded}]? Denkt u hierbij weer aan alle biologische, pleeg-, adoptie- en stiefkinderen [ inclusief die van/ inclusief die van/ inclusief die van/ inclusief die van] [ uw man/ uw vrouw/ uw partner/ uw partner].
[ {dynamic constructed text based on how the child was loaded}]3
CHILD CONFIRM

1. Ja
^FL_CH001a_7
^FL_CH001a_8
^FL_CH001a_9
^FL_CH001a_10
^FL_CH001a_11
^FL_CH001a_12


ELSE

IF piPreloadChildIndex > 0
Txt_FL_CH001a

CH001a_ChildCheck
Hebt u [ {dynamic constructed text based on how the child was loaded}]? Denkt u hierbij weer aan alle biologische, pleeg-, adoptie- en stiefkinderen [ inclusief die van/ inclusief die van/ inclusief die van/ inclusief die van] [ uw man/ uw vrouw/ uw partner/ uw partner].
[ {dynamic constructed text based on how the child was loaded}]3
CHILD CONFIRM

1. Ja
^FL_CH001a_7
^FL_CH001a_8
^FL_CH001a_9
^FL_CH001a_10
^FL_CH001a_11
^FL_CH001a_12


ELSE
Txt_FL_CH001a

CH001a_ChildCheck
Hebt u [ {dynamic constructed text based on how the child was loaded}]? Denkt u hierbij weer aan alle biologische, pleeg-, adoptie- en stiefkinderen [ inclusief die van/ inclusief die van/ inclusief die van/ inclusief die van] [ uw man/ uw vrouw/ uw partner/ uw partner].
[ {dynamic constructed text based on how the child was loaded}]3
CHILD CONFIRM

1. Ja
^FL_CH001a_7
^FL_CH001a_8
^FL_CH001a_9
^FL_CH001a_10
^FL_CH001a_11
^FL_CH001a_12


ENDIF

ENDIF

ENDIF
IF FL_CH001a_1 = ''
ENDIF
IF piRosterChildIndex > 0
ENDIF
IF (CH001a_ChildCheck = a97) AND (piPreloadChildIndex = 0)

CH001a_ChildCheck_Sign
^FLError[51]

STRING[1]

CH001a_ChildCheck_Rem
IWER: Een eventuele toelichting kan hieronder worden ingevuld.

OPEN

ENDIF
IF (CH001a_ChildCheck = a1) OR CH001a_ChildCheck = EMPTY

IF piPreloadChildIndex = 0

IF (piRosterChildIndex > 0) AND CH908_RosterNumber = EMPTY

IF CH004_FirstNameOfChild = EMPTY
ENDIF
IF CH005_SexOfChildN = EMPTY
ENDIF
IF CH006_YearOfBirthChildN = EMPTY
ENDIF

ENDIF

ELSE

IF piPreloadChildIndex > 0
ELSE
ENDIF

ENDIFTxt_FL_CH004

IF CH004_FirstNameOfChild = EMPTY

CH004_FirstNameOfChild
[(' De naam ' + PreloadedName) + ' is gevonden.']

Wat is de [ correcte] voornaam van [ dit/ uw volgende] kind?


IWER:
Voer voornaam in of bevestig deze.

FIRST NAME OF CHILD N

STRING

ELSE
ENDIF
IF CH005_SexOfChildN = EMPTY

CH005_SexOfChildN
Is {CH004_FirstNameOfChild} man of vrouw?


IWER:
ALLEEN VRAGEN INDIEN DIT ONDUIDELIJK IS.

SEX OF CHILD N

1. Man
2. Vrouw


ELSE
ENDIF
IF CH006_YearOfBirthChildN = EMPTY

CH006_YearOfBirthChildN
In welk jaar is {CH004_FirstNAmeOfChild} geboren?


IWER:
Voer geboortejaar in of bevestig deze.

YEAR OF BIRTH CHILD N

-100000000000000000..1000000000000000000

IF CH006_YearOfBirthChildN = RESPONSE
CHECK (CH006_YearOfBirthChildN >= 1875) AND (CH006_YearOfBirthChildN <= 2016) L5 " [@#Vul een jaartal van vier getallen in tussen 1875 en 2015.@#]"

ENDIF

ELSE
ENDIF

ELSE

IF CH001a_ChildCheck = a2
Txt_FL_CH004

CH004_FirstNameOfChild
[(' De naam ' + PreloadedName) + ' is gevonden.']

Wat is de [ correcte] voornaam van [ dit/ uw volgende] kind?


IWER:
Voer voornaam in of bevestig deze.

FIRST NAME OF CHILD N

STRING

CH005_SexOfChildN
Is {CH004_FirstNameOfChild} man of vrouw?


IWER:
ALLEEN VRAGEN INDIEN DIT ONDUIDELIJK IS.

SEX OF CHILD N

1. Man
2. Vrouw

Txt_FL_CH006

CH006_YearOfBirthChildN
In welk jaar is {CH004_FirstNAmeOfChild} geboren?


IWER:
Voer geboortejaar in of bevestig deze.

YEAR OF BIRTH CHILD N

-100000000000000000..1000000000000000000

IF CH006_YearOfBirthChildN = RESPONSE
CHECK (CH006_YearOfBirthChildN >= 1875) AND (CH006_YearOfBirthChildN <= 2016) L5 " [@#Vul een jaartal van vier getallen in tussen 1875 en 2015.@#]"

ENDIF
IF piPreloadChildIndex > 0
ELSE
ENDIF

ELSE

IF ((piPreloadChildIndex > 0) OR ((piPreloadChildIndex = 0) AND (piRosterChildIndex > 0))) AND (CH001a_ChildCheck = a6)

CH505_WhichChildMentionedEarlierIWER:
Aan welk eerder genoemd kind is {FL_CHILD_NAME} gelijk?

EQUAL TO WHICH CHILD

^FLChild[1]
^FLChild[2]
^FLChild[3]
^FLChild[4]
^FLChild[5]
^FLChild[6]
^FLChild[7]
^FLChild[8]
^FLChild[9]
^FLChild[10]
^FLChild[11]
^FLChild[12]
^FLChild[13]
^FLChild[14]
^FLChild[15]
^FLChild[16]
^FLChild[17]
^FLChild[18]
^FLChild[19]


IF (CH505_WhichChildMentionedEarlier = RESPONSE) AND (piRosterChildIndex > 0)
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF
IF (CH001a_ChildCheck = a1) OR (CH001a_ChildCheck = a2)
ELSE
ENDIF

ENDBLOCK

ELSE

IF (Sec_SN.SN906_ChildInSocialNetwork > 0) AND (Sec_SN.SN_Child[cnt - sn_start].Name = RESPONSE)

BLOCK

System preset value PRELOAD_ID
System preset value DISTANCE
System preset value CONTACT
System preset value SN_ID
System preset value CH908_RosterNumber
System preset value FL_CHILD_NAME
System preset value CH904_FirstNameOfChildBeforeCleaning
System preset value CH905_ForwardedFromSN
IF (piIndex <= GridSize) AND (imForwarded = 0)
ELSE

IF piPreloadChildIndex = 0
Txt_FL_CH001a

CH001a_ChildCheck
Hebt u [ {dynamic constructed text based on how the child was loaded}]? Denkt u hierbij weer aan alle biologische, pleeg-, adoptie- en stiefkinderen [ inclusief die van/ inclusief die van/ inclusief die van/ inclusief die van] [ uw man/ uw vrouw/ uw partner/ uw partner].
[ {dynamic constructed text based on how the child was loaded}]3
CHILD CONFIRM

1. Ja
^FL_CH001a_7
^FL_CH001a_8
^FL_CH001a_9
^FL_CH001a_10
^FL_CH001a_11
^FL_CH001a_12


ELSE

IF piPreloadChildIndex > 0
Txt_FL_CH001a

CH001a_ChildCheck
Hebt u [ {dynamic constructed text based on how the child was loaded}]? Denkt u hierbij weer aan alle biologische, pleeg-, adoptie- en stiefkinderen [ inclusief die van/ inclusief die van/ inclusief die van/ inclusief die van] [ uw man/ uw vrouw/ uw partner/ uw partner].
[ {dynamic constructed text based on how the child was loaded}]3
CHILD CONFIRM

1. Ja
^FL_CH001a_7
^FL_CH001a_8
^FL_CH001a_9
^FL_CH001a_10
^FL_CH001a_11
^FL_CH001a_12


ELSE
Txt_FL_CH001a

CH001a_ChildCheck
Hebt u [ {dynamic constructed text based on how the child was loaded}]? Denkt u hierbij weer aan alle biologische, pleeg-, adoptie- en stiefkinderen [ inclusief die van/ inclusief die van/ inclusief die van/ inclusief die van] [ uw man/ uw vrouw/ uw partner/ uw partner].
[ {dynamic constructed text based on how the child was loaded}]3
CHILD CONFIRM

1. Ja
^FL_CH001a_7
^FL_CH001a_8
^FL_CH001a_9
^FL_CH001a_10
^FL_CH001a_11
^FL_CH001a_12


ENDIF

ENDIF

ENDIF
IF FL_CH001a_1 = ''
ENDIF
IF piRosterChildIndex > 0
ENDIF
IF (CH001a_ChildCheck = a97) AND (piPreloadChildIndex = 0)

CH001a_ChildCheck_Sign
^FLError[51]

STRING[1]

CH001a_ChildCheck_Rem
IWER: Een eventuele toelichting kan hieronder worden ingevuld.

OPEN

ENDIF
IF (CH001a_ChildCheck = a1) OR CH001a_ChildCheck = EMPTY

IF piPreloadChildIndex = 0

IF (piRosterChildIndex > 0) AND CH908_RosterNumber = EMPTY

IF CH004_FirstNameOfChild = EMPTY
ENDIF
IF CH005_SexOfChildN = EMPTY
ENDIF
IF CH006_YearOfBirthChildN = EMPTY
ENDIF

ENDIF

ELSE

IF piPreloadChildIndex > 0
ELSE
ENDIF

ENDIFTxt_FL_CH004

IF CH004_FirstNameOfChild = EMPTY

CH004_FirstNameOfChild
[(' De naam ' + PreloadedName) + ' is gevonden.']

Wat is de [ correcte] voornaam van [ dit/ uw volgende] kind?


IWER:
Voer voornaam in of bevestig deze.

FIRST NAME OF CHILD N

STRING

ELSE
ENDIF
IF CH005_SexOfChildN = EMPTY

CH005_SexOfChildN
Is {CH004_FirstNameOfChild} man of vrouw?


IWER:
ALLEEN VRAGEN INDIEN DIT ONDUIDELIJK IS.

SEX OF CHILD N

1. Man
2. Vrouw


ELSE
ENDIF
IF CH006_YearOfBirthChildN = EMPTY

CH006_YearOfBirthChildN
In welk jaar is {CH004_FirstNAmeOfChild} geboren?


IWER:
Voer geboortejaar in of bevestig deze.

YEAR OF BIRTH CHILD N

-100000000000000000..1000000000000000000

IF CH006_YearOfBirthChildN = RESPONSE
CHECK (CH006_YearOfBirthChildN >= 1875) AND (CH006_YearOfBirthChildN <= 2016) L5 " [@#Vul een jaartal van vier getallen in tussen 1875 en 2015.@#]"

ENDIF

ELSE
ENDIF

ELSE

IF CH001a_ChildCheck = a2
Txt_FL_CH004

CH004_FirstNameOfChild
[(' De naam ' + PreloadedName) + ' is gevonden.']

Wat is de [ correcte] voornaam van [ dit/ uw volgende] kind?


IWER:
Voer voornaam in of bevestig deze.

FIRST NAME OF CHILD N

STRING

CH005_SexOfChildN
Is {CH004_FirstNameOfChild} man of vrouw?


IWER:
ALLEEN VRAGEN INDIEN DIT ONDUIDELIJK IS.

SEX OF CHILD N

1. Man
2. Vrouw

Txt_FL_CH006

CH006_YearOfBirthChildN
In welk jaar is {CH004_FirstNAmeOfChild} geboren?


IWER:
Voer geboortejaar in of bevestig deze.

YEAR OF BIRTH CHILD N

-100000000000000000..1000000000000000000

IF CH006_YearOfBirthChildN = RESPONSE
CHECK (CH006_YearOfBirthChildN >= 1875) AND (CH006_YearOfBirthChildN <= 2016) L5 " [@#Vul een jaartal van vier getallen in tussen 1875 en 2015.@#]"

ENDIF
IF piPreloadChildIndex > 0
ELSE
ENDIF

ELSE

IF ((piPreloadChildIndex > 0) OR ((piPreloadChildIndex = 0) AND (piRosterChildIndex > 0))) AND (CH001a_ChildCheck = a6)

CH505_WhichChildMentionedEarlierIWER:
Aan welk eerder genoemd kind is {FL_CHILD_NAME} gelijk?

EQUAL TO WHICH CHILD

^FLChild[1]
^FLChild[2]
^FLChild[3]
^FLChild[4]
^FLChild[5]
^FLChild[6]
^FLChild[7]
^FLChild[8]
^FLChild[9]
^FLChild[10]
^FLChild[11]
^FLChild[12]
^FLChild[13]
^FLChild[14]
^FLChild[15]
^FLChild[16]
^FLChild[17]
^FLChild[18]
^FLChild[19]


IF (CH505_WhichChildMentionedEarlier = RESPONSE) AND (piRosterChildIndex > 0)
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF
IF (CH001a_ChildCheck = a1) OR (CH001a_ChildCheck = a2)
ELSE
ENDIF

ENDBLOCK

ELSE

IF (Child[cnt - 1].CH001a_ChildCheck = a5) AND (Child[cnt - 1].CH004_FirstNameOfChild = '')
ELSE

IF NumChildren < GridSize

BLOCK

System preset value PRELOAD_ID
System preset value DISTANCE
System preset value CONTACT
System preset value SN_ID
System preset value CH908_RosterNumber
System preset value FL_CHILD_NAME
System preset value CH904_FirstNameOfChildBeforeCleaning
System preset value CH905_ForwardedFromSN
IF (piIndex <= GridSize) AND (imForwarded = 0)
ELSE

IF piPreloadChildIndex = 0
Txt_FL_CH001a

CH001a_ChildCheck
Hebt u [ {dynamic constructed text based on how the child was loaded}]? Denkt u hierbij weer aan alle biologische, pleeg-, adoptie- en stiefkinderen [ inclusief die van/ inclusief die van/ inclusief die van/ inclusief die van] [ uw man/ uw vrouw/ uw partner/ uw partner].
[ {dynamic constructed text based on how the child was loaded}]3
CHILD CONFIRM

1. Ja
^FL_CH001a_7
^FL_CH001a_8
^FL_CH001a_9
^FL_CH001a_10
^FL_CH001a_11
^FL_CH001a_12


ELSE

IF piPreloadChildIndex > 0
Txt_FL_CH001a

CH001a_ChildCheck
Hebt u [ {dynamic constructed text based on how the child was loaded}]? Denkt u hierbij weer aan alle biologische, pleeg-, adoptie- en stiefkinderen [ inclusief die van/ inclusief die van/ inclusief die van/ inclusief die van] [ uw man/ uw vrouw/ uw partner/ uw partner].
[ {dynamic constructed text based on how the child was loaded}]3
CHILD CONFIRM

1. Ja
^FL_CH001a_7
^FL_CH001a_8
^FL_CH001a_9
^FL_CH001a_10
^FL_CH001a_11
^FL_CH001a_12


ELSE
Txt_FL_CH001a

CH001a_ChildCheck
Hebt u [ {dynamic constructed text based on how the child was loaded}]? Denkt u hierbij weer aan alle biologische, pleeg-, adoptie- en stiefkinderen [ inclusief die van/ inclusief die van/ inclusief die van/ inclusief die van] [ uw man/ uw vrouw/ uw partner/ uw partner].
[ {dynamic constructed text based on how the child was loaded}]3
CHILD CONFIRM

1. Ja
^FL_CH001a_7
^FL_CH001a_8
^FL_CH001a_9
^FL_CH001a_10
^FL_CH001a_11
^FL_CH001a_12


ENDIF

ENDIF

ENDIF
IF FL_CH001a_1 = ''
ENDIF
IF piRosterChildIndex > 0
ENDIF
IF (CH001a_ChildCheck = a97) AND (piPreloadChildIndex = 0)

CH001a_ChildCheck_Sign
^FLError[51]

STRING[1]

CH001a_ChildCheck_Rem
IWER: Een eventuele toelichting kan hieronder worden ingevuld.

OPEN

ENDIF
IF (CH001a_ChildCheck = a1) OR CH001a_ChildCheck = EMPTY

IF piPreloadChildIndex = 0

IF (piRosterChildIndex > 0) AND CH908_RosterNumber = EMPTY

IF CH004_FirstNameOfChild = EMPTY
ENDIF
IF CH005_SexOfChildN = EMPTY
ENDIF
IF CH006_YearOfBirthChildN = EMPTY
ENDIF

ENDIF

ELSE

IF piPreloadChildIndex > 0
ELSE
ENDIF

ENDIFTxt_FL_CH004

IF CH004_FirstNameOfChild = EMPTY

CH004_FirstNameOfChild
[(' De naam ' + PreloadedName) + ' is gevonden.']

Wat is de [ correcte] voornaam van [ dit/ uw volgende] kind?


IWER:
Voer voornaam in of bevestig deze.

FIRST NAME OF CHILD N

STRING

ELSE
ENDIF
IF CH005_SexOfChildN = EMPTY

CH005_SexOfChildN
Is {CH004_FirstNameOfChild} man of vrouw?


IWER:
ALLEEN VRAGEN INDIEN DIT ONDUIDELIJK IS.

SEX OF CHILD N

1. Man
2. Vrouw


ELSE
ENDIF
IF CH006_YearOfBirthChildN = EMPTY

CH006_YearOfBirthChildN
In welk jaar is {CH004_FirstNAmeOfChild} geboren?


IWER:
Voer geboortejaar in of bevestig deze.

YEAR OF BIRTH CHILD N

-100000000000000000..1000000000000000000

IF CH006_YearOfBirthChildN = RESPONSE
CHECK (CH006_YearOfBirthChildN >= 1875) AND (CH006_YearOfBirthChildN <= 2016) L5 " [@#Vul een jaartal van vier getallen in tussen 1875 en 2015.@#]"

ENDIF

ELSE
ENDIF

ELSE

IF CH001a_ChildCheck = a2
Txt_FL_CH004

CH004_FirstNameOfChild
[(' De naam ' + PreloadedName) + ' is gevonden.']

Wat is de [ correcte] voornaam van [ dit/ uw volgende] kind?


IWER:
Voer voornaam in of bevestig deze.

FIRST NAME OF CHILD N

STRING

CH005_SexOfChildN
Is {CH004_FirstNameOfChild} man of vrouw?


IWER:
ALLEEN VRAGEN INDIEN DIT ONDUIDELIJK IS.

SEX OF CHILD N

1. Man
2. Vrouw

Txt_FL_CH006

CH006_YearOfBirthChildN
In welk jaar is {CH004_FirstNAmeOfChild} geboren?


IWER:
Voer geboortejaar in of bevestig deze.

YEAR OF BIRTH CHILD N

-100000000000000000..1000000000000000000

IF CH006_YearOfBirthChildN = RESPONSE
CHECK (CH006_YearOfBirthChildN >= 1875) AND (CH006_YearOfBirthChildN <= 2016) L5 " [@#Vul een jaartal van vier getallen in tussen 1875 en 2015.@#]"

ENDIF
IF piPreloadChildIndex > 0
ELSE
ENDIF

ELSE

IF ((piPreloadChildIndex > 0) OR ((piPreloadChildIndex = 0) AND (piRosterChildIndex > 0))) AND (CH001a_ChildCheck = a6)

CH505_WhichChildMentionedEarlierIWER:
Aan welk eerder genoemd kind is {FL_CHILD_NAME} gelijk?

EQUAL TO WHICH CHILD

^FLChild[1]
^FLChild[2]
^FLChild[3]
^FLChild[4]
^FLChild[5]
^FLChild[6]
^FLChild[7]
^FLChild[8]
^FLChild[9]
^FLChild[10]
^FLChild[11]
^FLChild[12]
^FLChild[13]
^FLChild[14]
^FLChild[15]
^FLChild[16]
^FLChild[17]
^FLChild[18]
^FLChild[19]


IF (CH505_WhichChildMentionedEarlier = RESPONSE) AND (piRosterChildIndex > 0)
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF
IF (CH001a_ChildCheck = a1) OR (CH001a_ChildCheck = a2)
ELSE
ENDIF

ENDBLOCK

ELSE

IF Child[cnt - 1].CH004_FirstNameOfChild <> EMPTY OR Preload.PreloadedChildren[cnt - 1].Kidcom <> EMPTY

BLOCK

System preset value PRELOAD_ID
System preset value DISTANCE
System preset value CONTACT
System preset value SN_ID
System preset value CH908_RosterNumber
System preset value FL_CHILD_NAME
System preset value CH904_FirstNameOfChildBeforeCleaning
System preset value CH905_ForwardedFromSN
IF (piIndex <= GridSize) AND (imForwarded = 0)
ELSE

IF piPreloadChildIndex = 0
Txt_FL_CH001a

CH001a_ChildCheck
Hebt u [ {dynamic constructed text based on how the child was loaded}]? Denkt u hierbij weer aan alle biologische, pleeg-, adoptie- en stiefkinderen [ inclusief die van/ inclusief die van/ inclusief die van/ inclusief die van] [ uw man/ uw vrouw/ uw partner/ uw partner].
[ {dynamic constructed text based on how the child was loaded}]3
CHILD CONFIRM

1. Ja
^FL_CH001a_7
^FL_CH001a_8
^FL_CH001a_9
^FL_CH001a_10
^FL_CH001a_11
^FL_CH001a_12


ELSE

IF piPreloadChildIndex > 0
Txt_FL_CH001a

CH001a_ChildCheck
Hebt u [ {dynamic constructed text based on how the child was loaded}]? Denkt u hierbij weer aan alle biologische, pleeg-, adoptie- en stiefkinderen [ inclusief die van/ inclusief die van/ inclusief die van/ inclusief die van] [ uw man/ uw vrouw/ uw partner/ uw partner].
[ {dynamic constructed text based on how the child was loaded}]3
CHILD CONFIRM

1. Ja
^FL_CH001a_7
^FL_CH001a_8
^FL_CH001a_9
^FL_CH001a_10
^FL_CH001a_11
^FL_CH001a_12


ELSE
Txt_FL_CH001a

CH001a_ChildCheck
Hebt u [ {dynamic constructed text based on how the child was loaded}]? Denkt u hierbij weer aan alle biologische, pleeg-, adoptie- en stiefkinderen [ inclusief die van/ inclusief die van/ inclusief die van/ inclusief die van] [ uw man/ uw vrouw/ uw partner/ uw partner].
[ {dynamic constructed text based on how the child was loaded}]3
CHILD CONFIRM

1. Ja
^FL_CH001a_7
^FL_CH001a_8
^FL_CH001a_9
^FL_CH001a_10
^FL_CH001a_11
^FL_CH001a_12


ENDIF

ENDIF

ENDIF
IF FL_CH001a_1 = ''
ENDIF
IF piRosterChildIndex > 0
ENDIF
IF (CH001a_ChildCheck = a97) AND (piPreloadChildIndex = 0)

CH001a_ChildCheck_Sign
^FLError[51]

STRING[1]

CH001a_ChildCheck_Rem
IWER: Een eventuele toelichting kan hieronder worden ingevuld.

OPEN

ENDIF
IF (CH001a_ChildCheck = a1) OR CH001a_ChildCheck = EMPTY

IF piPreloadChildIndex = 0

IF (piRosterChildIndex > 0) AND CH908_RosterNumber = EMPTY

IF CH004_FirstNameOfChild = EMPTY
ENDIF
IF CH005_SexOfChildN = EMPTY
ENDIF
IF CH006_YearOfBirthChildN = EMPTY
ENDIF

ENDIF

ELSE

IF piPreloadChildIndex > 0
ELSE
ENDIF

ENDIFTxt_FL_CH004

IF CH004_FirstNameOfChild = EMPTY

CH004_FirstNameOfChild
[(' De naam ' + PreloadedName) + ' is gevonden.']

Wat is de [ correcte] voornaam van [ dit/ uw volgende] kind?


IWER:
Voer voornaam in of bevestig deze.

FIRST NAME OF CHILD N

STRING

ELSE
ENDIF
IF CH005_SexOfChildN = EMPTY

CH005_SexOfChildN
Is {CH004_FirstNameOfChild} man of vrouw?


IWER:
ALLEEN VRAGEN INDIEN DIT ONDUIDELIJK IS.

SEX OF CHILD N

1. Man
2. Vrouw


ELSE
ENDIF
IF CH006_YearOfBirthChildN = EMPTY

CH006_YearOfBirthChildN
In welk jaar is {CH004_FirstNAmeOfChild} geboren?


IWER:
Voer geboortejaar in of bevestig deze.

YEAR OF BIRTH CHILD N

-100000000000000000..1000000000000000000

IF CH006_YearOfBirthChildN = RESPONSE
CHECK (CH006_YearOfBirthChildN >= 1875) AND (CH006_YearOfBirthChildN <= 2016) L5 " [@#Vul een jaartal van vier getallen in tussen 1875 en 2015.@#]"

ENDIF

ELSE
ENDIF

ELSE

IF CH001a_ChildCheck = a2
Txt_FL_CH004

CH004_FirstNameOfChild
[(' De naam ' + PreloadedName) + ' is gevonden.']

Wat is de [ correcte] voornaam van [ dit/ uw volgende] kind?


IWER:
Voer voornaam in of bevestig deze.

FIRST NAME OF CHILD N

STRING

CH005_SexOfChildN
Is {CH004_FirstNameOfChild} man of vrouw?


IWER:
ALLEEN VRAGEN INDIEN DIT ONDUIDELIJK IS.

SEX OF CHILD N

1. Man
2. Vrouw

Txt_FL_CH006

CH006_YearOfBirthChildN
In welk jaar is {CH004_FirstNAmeOfChild} geboren?


IWER:
Voer geboortejaar in of bevestig deze.

YEAR OF BIRTH CHILD N

-100000000000000000..1000000000000000000

IF CH006_YearOfBirthChildN = RESPONSE
CHECK (CH006_YearOfBirthChildN >= 1875) AND (CH006_YearOfBirthChildN <= 2016) L5 " [@#Vul een jaartal van vier getallen in tussen 1875 en 2015.@#]"

ENDIF
IF piPreloadChildIndex > 0
ELSE
ENDIF

ELSE

IF ((piPreloadChildIndex > 0) OR ((piPreloadChildIndex = 0) AND (piRosterChildIndex > 0))) AND (CH001a_ChildCheck = a6)

CH505_WhichChildMentionedEarlierIWER:
Aan welk eerder genoemd kind is {FL_CHILD_NAME} gelijk?

EQUAL TO WHICH CHILD

^FLChild[1]
^FLChild[2]
^FLChild[3]
^FLChild[4]
^FLChild[5]
^FLChild[6]
^FLChild[7]
^FLChild[8]
^FLChild[9]
^FLChild[10]
^FLChild[11]
^FLChild[12]
^FLChild[13]
^FLChild[14]
^FLChild[15]
^FLChild[16]
^FLChild[17]
^FLChild[18]
^FLChild[19]


IF (CH505_WhichChildMentionedEarlier = RESPONSE) AND (piRosterChildIndex > 0)
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF
IF (CH001a_ChildCheck = a1) OR (CH001a_ChildCheck = a2)
ELSE
ENDIF

ENDBLOCK

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDLOOP
LOOP i:= 1 TO 20

IF Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].CH005_SexOfChildN = a1
ELSE

IF Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].CH005_SexOfChildN = a2
ENDIF

ENDIF
IF (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].CH001a_ChildCheck = a1) OR (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].CH001a_ChildCheck = a2)

IF Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].CH006_YearOfBirthChildN = EMPTY
Txt_SET_STRING

ELSE
Txt_SET_STRING

ENDIF

ENDIF

ENDLOOP

ENDBLOCKTxt_FL_CH302

CH302_NatChild
[ Is dit kind een biologisch kind/ Zijn deze kinderen biologische kinderen/ Zijn de kinderen die u zojuist hebt genoemd biologische kinderen/ Zijn de kinderen die u zojuist hebt genoemd biologische kinderen] van u [ en uw huidige echtgeno(o)t(e) of partner gezamenlijk/ en uw huidige echtgeno(o)t(e) of partner gezamenlijk/ en uw huidige echtgeno(o)t(e) of partner gezamenlijk/ en uw huidige echtgeno(o)t(e) of partner gezamenlijk]?
ALL CHILDREN NATURAL CHILD

1. Ja
5. Nee


IF CH302_NatChild = a5

IF NumberOFReportedChildren = 1
ELSE
Txt_FL_CH303

CH303_WhatChildren
Welke kinderen zijn geen biologische kinderen van u [ en uw huidige echtgeno(o)t(e) of partner gezamenlijk/ en uw huidige echtgeno(o)t(e) of partner gezamenlijk/ en uw huidige echtgeno(o)t(e) of partner gezamenlijk/ en uw huidige echtgeno(o)t(e) of partner gezamenlijk]?
NOT NATURAL CHILDREN

^FLChild[1]
^FLChild[2]
^FLChild[3]
^FLChild[4]
^FLChild[5]
^FLChild[6]
^FLChild[7]
^FLChild[8]
^FLChild[9]
^FLChild[10]
^FLChild[11]
^FLChild[12]
^FLChild[13]
^FLChild[14]
^FLChild[15]
^FLChild[16]
^FLChild[17]
^FLChild[18]
^FLChild[19]
^FLChild[20]
21. ^FLDefault[1]


ENDIF

ENDIF
BLOCK

LOOP cnt:= 1 TO 20

IF (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[cnt].CH001a_ChildCheck = a1) OR (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[cnt].CH001a_ChildCheck = a2)

BLOCK

IF piRosterChildIndex > 0
ELSE

IF Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[piIndex].CONTACT = RESPONSE
ELSE
Txt_FL_CH014

CH014_ContactChild
Hoe vaak hebt u de afgelopen 12 maanden contact gehad met {CH004_FirstNameOfChild}, zowel persoonlijk, telefonisch, per post, e-mail of op een andere (digitale) manier?
CONTACT WITH CHILD

1. Dagelijks
2. Enkele keren per week
3. Ongeveer ��n keer per week
4. Ongeveer ��n keer in de twee weken
5. Ongeveer ��n keer per maand
6. Minder dan ��n keer per maand
7. Nooit


ENDIF

ENDIF
IF piPreloadChildIndex = '0'

IF piRosterChildIndex > 0
ELSE

IF Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[piIndex].DISTANCE <> EMPTY
ELSE

CH007_ChLWh
Waar woont {CH004_FirstNameOfChild}?
WHERE DOES CHILD N LIVE

1. In hetzelfde huishouden
2. In hetzelfde gebouw
3. Minder dan 1 kilometer van uw woning vandaan
4. Tussen de 1 en 5 kilometer van uw woning vandaan
5. Tussen de 5 en 25 kilometer van uw woning vandaan
6. Tussen de 25 en 100 kilometer van uw woning vandaan
7. Tussen de 100 en 500 kilometer van uw woning vandaan
8. Meer dan 500 kilometer van uw woning vandaan


ENDIF

ENDIF
IF piYearOfBirthChild < (YEAR (SYSDATE) - 16)

CH012_MaritalStatusChildN
Wat is de burgerlijke staat van {CH004_FirstNameOfChild}?
MARITAL STATUS OF CHILD

1. Getrouwd en samenwonend met echtgeno(o)t(e)
2. Geregistreerd partnerschap of samenlevingscontract
3. Getrouwd, gescheiden levend van echtgeno(o)t(e)
4. Nooit getrouwd
5. Gescheiden
6. Weduwe/weduwnaar


IF CH012_MaritalStatusChildN.ORD > 2
Txt_FL_CH013

CH013_PartnerChildN
Heeft {CH004_FirstNameOfChild} een partner die met [ hem/ haar] samenwoont?
DOES CHILD HAVE PARTNER

1. Ja
5. Nee


ENDIF

ENDIF
IF CH007_ChLWh = a1
ELSE
Txt_FL_CH015

CH015_YrChldMoveHh
In welk jaar heeft {CH004_FirstNameOfChild} het ouderlijk huis verlaten?


IWER:
NOTEER ALLEEN DE LAATSTE KEER. CODEER "2999" INDIEN HET KIND NOG THUIS WOONT (BV. BIJ DE GESCHEIDEN MOEDER)

YEAR CHILD MOVED FROM HOUSEHOLD

1900..2999

IF (CH015_YrChldMoveHh < piYearOfBirthChild) OR (CH015_YrChldMoveHh = DONTKNOW)

CH015_YrChldMoveHh_Sign
^FLError[3]

STRING[1]

CH015_YrChldMoveHh_rem
IWER: Een eventuele toelichting kan hieronder worden ingevuld.

OPEN

ENDIF

ENDIF

ENDIF
IF piYearOfBirthChild < (YEAR (SYSDATE) - 16)

CH016_ChildOcc
Wat beschrijft het beste de positie op de arbeidsmarkt van {CH004_FirstNameOfChild}?
CHILD OCCUPATION

1. Voltijds werkzaam
2. Deeltijds werkzaam
3. Zelfstandig of werkzaam in eigen familiebedrijf
4. Werkloos
5. Volgt beroepsopleiding/herscholing/onderwijs
6. Ouderschapsverlof
7. Met (vervroegd) pensioen
8. Blijvend ziek of arbeidsongeschikt
9. Zorg voor huis of gezin
97. Anders


IF (piPreloadChildIndex = '0') OR piPreloadChildIndex = EMPTY
Txt_FL_CH017

CH017_EducChild
Wat is het hoogst behaalde opleidingsniveau van {CH004_FirstNameOfChild}?


IWER:
Indien een buitenlandse diploma, probeer deze dan te classificeren. Als dit niet lukt, gebruik dan de "Anders" optie en typ het in (volgend scherm).

CHILD EDUCATION

1. Niet naar school geweest
2. Basisschool niet afgemaakt
3. Alleen basisschool (inclusief speciaal onderwijs)
4. LBO, VBO, LEAO, LTS ambachtsschool, huishoudschool, LHNO, LAVO/VGLO, VMBO (niveaus 1-3; basisberoepsgericht, kaderberoepsgericht, gemengd)
5. MULO, ULO, MAVO, VMBO (niveau 4; theoretische leerweg); HAVO jaar 3
6. HAVO, middelbare school voor meisjes (MMS/MSVM)
7. VWO, HBS, atheneum, gymnasium

95. Geen diploma/zit nog op school
97. Anders


CH018_EdInstChild
Welke vervolgopleiding heeft {CH004_FirstNameOfChild} afgerond?


IWER:
^CodeAll
Als respondent antwoordt: 'volgt nog steeds een opleiding' vraag dan eerst of hij/zij al een andere van de genoemde vervolgopleidingen heeft afgerond.

FURTHER EDUCATION OR VOCATIONAL TRAINING

1. Geen verdere opleiding
2. KMBO, leerlingwezen, MBO niveau 1, MEAO, MTS (duur 2 jaar)
3. MBO niveau 2 en 3, MEAO, MTS (duur 2-3 jaar)
4. MBO niveau 4, MEAO, MTS (duur 4 jaar)
5. MBO-plus voor havisten
6. Propedeuse WO, Open Universiteit-certificaat
7. Korte HBO-opleiding einddiploma (2 of 3 jaar), kweekschool, conservatorium, MO-acten)
8. Bachelor HBO
9. Bachelor universiteit
10. HBO: Master's degree, tweede fase opleidingen; Post HBO-opleidingen (b.v. accountant NIVRA), pre-masteronderwijs voor HBO
11. WO/universiteit: Master's degree, tweede fase opleidingen; ingenieur, meester, doctorandus
12. Doctoraat/gepromoveerd
95. Nog bezig met opleiding
97. Anders


CH019_NoChildren
Hoeveel kinderen heeft {CH004_FirstNameOfChild}?


IWER:
ALLE BIOLOGISCHE, PLEEG-, ADOPTIE- EN STIEFKINDEREN, DIE VAN DE ECHTGENO(O)T(E) OF PARTNER MEEGEREKEND.

NUMBER OF CHILDREN OF CHILD

0..25

IF CH019_NoChildren > 0
Txt_FL_CH020

CH020_YrBrthYCh
In welk jaar is het [ jongste] kind van {CH004_FirstNameOfChild} geboren?
YEAR OF BIRTH YOUNGEST CHILD

-100000000000000000..1000000000000000000

IF CH020_YrBrthYCh = RESPONSE
CHECK (CH020_YrBrthYCh >= 1875) AND (CH020_YrBrthYCh <= 2016) L5 " [@#Vul een jaartal van vier getallen in tussen 1875 en 2015.@#]"

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDBLOCK

ENDIF

ENDLOOP

ENDBLOCK
IF MN101_Longitudinal = 1

LOOP i:= 1 TO 20

IF (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].PRELOAD_ID <> '0') AND ((Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].CH001a_ChildCheck = a1) OR (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].CH001a_ChildCheck = a2))
ENDIF

ENDLOOP
IF numberofcheckedpreloadchildren > 0
Txt_FL_CH507

CH507_IntroCheckChildren
Wij willen de informatie die we hebben over uw [ kind/ kinderen] graag bijwerken.
INTRODUCTION TEXT CHILDREN CHECK

1. Ga verder

Txt_FL_CH524

CH524_LocationCheckChildren
Is [ uw kind/ een van uw kinderen/ uw kind/ een van uw kinderen] verhuisd sinds het interview in {FLLastInterviewMonthYear}?
CHECK LOCATION OF CHILDREN CHANGED

1. Ja
5. Nee


IF CH524_LocationCheckChildren = a1

IF NumberOFReportedChildren > 1
Txt_FL_CH525

CH525_LocationWhom
Welk kind is verhuisd?


IWER:
^CodeAll

WHICH CHILD

^FLChild[1]
^FLChild[2]
^FLChild[3]
^FLChild[4]
^FLChild[5]
^FLChild[6]
^FLChild[7]
^FLChild[8]
^FLChild[9]
^FLChild[10]
^FLChild[11]
^FLChild[12]
^FLChild[13]
^FLChild[14]
^FLChild[15]
^FLChild[16]
^FLChild[17]
^FLChild[18]
^FLChild[19]
^FLChild[20]
21. ^FLDefault[1]


ENDIF
LOOP i:= 1 TO 20

IF NumberOFReportedChildren = 1

IF (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].CH001a_ChildCheck = a1) OR (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].CH001a_ChildCheck = a2)

BLOCK
Txt_FL_CH526

CH526_LocationChanged
Waar woont {FL_CH526_1}?
CHILD LOCATION

1. In hetzelfde huishouden
2. In hetzelfde gebouw
3. Minder dan 1 kilometer van uw woning vandaan
4. Tussen de 1 en 5 kilometer van uw woning vandaan
5. Tussen de 5 en 25 kilometer van uw woning vandaan
6. Tussen de 25 en 100 kilometer van uw woning vandaan
7. Tussen de 100 en 500 kilometer van uw woning vandaan
8. Meer dan 500 kilometer van uw woning vandaan


ENDBLOCK

ENDIF

ELSE

IF (i IN CH525_LocationWhom) AND (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].PRELOAD_ID <> '0')

BLOCK
Txt_FL_CH526

CH526_LocationChanged
Waar woont {FL_CH526_1}?
CHILD LOCATION

1. In hetzelfde huishouden
2. In hetzelfde gebouw
3. Minder dan 1 kilometer van uw woning vandaan
4. Tussen de 1 en 5 kilometer van uw woning vandaan
5. Tussen de 5 en 25 kilometer van uw woning vandaan
6. Tussen de 25 en 100 kilometer van uw woning vandaan
7. Tussen de 100 en 500 kilometer van uw woning vandaan
8. Meer dan 500 kilometer van uw woning vandaan


ENDBLOCK

ENDIF

ENDIF

ENDLOOP

ENDIF
LOOP i:= 1 TO 20

IF ildren">NumberOFReportedChildren >= i

IF Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].PRELOAD_ID <> '0'

IF (YEAR (SYSDATE) - Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].CH006_YearOfBirthChildN) < 22
ENDIF
IF (YEAR (SYSDATE) - Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].CH006_YearOfBirthChildN) < 32
ENDIF
IF (YEAR (SYSDATE) - Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].CH006_YearOfBirthChildN) > 16
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDLOOP
IF a_preloaded_child_aged_smaller_22 = 1
Txt_FL_CH508

CH508_SchoolCheckChildren
Heeft [ uw kind/ een van uw kinderen/ uw kind/ een van uw kinderen] sinds het interview in {FLLastInterviewMonthYear}, voor ��n van onderstaande opleidingen een diploma of certificaat behaald?

- LBO, VBO, LEAO, LTS ambachtsschool, huishoudschool, LHNO, LAVO/VGLO, VMBO (niveaus 1-3; basisberoepsgericht, kaderberoepsgericht, gemengd)
- MULO, ULO, MAVO, VMBO (niveau 4; theoretische leerweg); HAVO jaar 3
- HAVO, middelbare school voor meisjes (MMS/MSVM)
- VWO, HBS, atheneum, gymnasium
CHECK SCHOOL CHANGED

1. Ja
5. Nee


IF CH508_SchoolCheckChildren = a1

IF NumberOFReportedChildren > 1
Txt_FL_CH509

CH509_SchoolWhom
Welk kind?


IWER:
^CodeAll

WHICH CHILD

^FLChild[1]
^FLChild[2]
^FLChild[3]
^FLChild[4]
^FLChild[5]
^FLChild[6]
^FLChild[7]
^FLChild[8]
^FLChild[9]
^FLChild[10]
^FLChild[11]
^FLChild[12]
^FLChild[13]
^FLChild[14]
^FLChild[15]
^FLChild[16]
^FLChild[17]
^FLChild[18]
^FLChild[19]
^FLChild[20]
21. ^FLDefault[1]


ENDIF
LOOP i:= 1 TO 20

IF NumberOFReportedChildren = 1

IF (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].CH001a_ChildCheck = a1) OR (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].CH001a_ChildCheck = a2)

BLOCK
Txt_FL_CH510

CH510_Leaving_certificate
Welke school heeft {FL_CH510_1} afgemaakt?


IWER:
Indien buitenlandse diploma, probeer deze dan te classificeren. Als dit niet lukt, gebruik dan de "anders" optie en typ het in (volgende scherm).

LEAVING_CERTIFICATE

1. Niet naar school geweest
2. Basisschool niet afgemaakt
3. Alleen basisschool (inclusief speciaal onderwijs)
4. LBO, VBO, LEAO, LTS ambachtsschool, huishoudschool, LHNO, LAVO/VGLO, VMBO (niveaus 1-3; basisberoepsgericht, kaderberoepsgericht, gemengd)
5. MULO, ULO, MAVO, VMBO (niveau 4; theoretische leerweg); HAVO jaar 3
6. HAVO, middelbare school voor meisjes (MMS/MSVM)
7. VWO, HBS, atheneum, gymnasium

95. Geen diploma/zit nog op school
97. Anders


ENDBLOCK

ENDIF

ELSE

IF (i IN CH509_SchoolWhom) AND (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].PRELOAD_ID <> '0')

BLOCK
Txt_FL_CH510

CH510_Leaving_certificate
Welke school heeft {FL_CH510_1} afgemaakt?


IWER:
Indien buitenlandse diploma, probeer deze dan te classificeren. Als dit niet lukt, gebruik dan de "anders" optie en typ het in (volgende scherm).

LEAVING_CERTIFICATE

1. Niet naar school geweest
2. Basisschool niet afgemaakt
3. Alleen basisschool (inclusief speciaal onderwijs)
4. LBO, VBO, LEAO, LTS ambachtsschool, huishoudschool, LHNO, LAVO/VGLO, VMBO (niveaus 1-3; basisberoepsgericht, kaderberoepsgericht, gemengd)
5. MULO, ULO, MAVO, VMBO (niveau 4; theoretische leerweg); HAVO jaar 3
6. HAVO, middelbare school voor meisjes (MMS/MSVM)
7. VWO, HBS, atheneum, gymnasium

95. Geen diploma/zit nog op school
97. Anders


ENDBLOCK

ENDIF

ENDIF

ENDLOOP

ENDIF

ENDIF
IF a_preloaded_child_aged_smaller_32 = 1
Txt_FL_CH511

CH511_DegreeCheckChildren
Sinds ons interview in {FLLastInterviewMonthYear}, heeft [ uw kind/ een van uw kinderen/ uw kind/ een van uw kinderen] ��n van de volgende vervolgopleidingen afgerond met een diploma of certificaat?

- KMBO, leerlingwezen, MBO niveau 1, MEAO, MTS (duur 2 jaar)
- MBO niveau 2 en 3, MEAO, MTS (duur 2-3 jaar)
- MBO niveau 4, MEAO, MTS (duur 4 jaar)
- MBO-plus voor havisten
- Propedeuse WO, Open Universiteit-certificaat
- Korte HBO-opleiding einddiploma (2 of 3 jaar), kweekschool, conservatorium, MO-acten)
- Bachelor HBO
- Bachelor universiteit
- HBO: Master's degree, tweede fase opleidingen; Post HBO-opleidingen (bv. accountant NIVRA), pre-masteronderwijs voor HBO
- WO/universiteit: Master's degree, tweede fase opleidingen; ingenieur, meester, doctorandus
- Doctoraat/gepromoveerd
CHECK DEGREE CHANGED

1. Ja
5. Nee


IF CH511_DegreeCheckChildren = a1

IF NumberOFReportedChildren > 1
Txt_FL_CH512

CH512_DegreeWhom
Welk kind?


IWER:
^CodeAll

WHICH CHILD

^FLChild[1]
^FLChild[2]
^FLChild[3]
^FLChild[4]
^FLChild[5]
^FLChild[6]
^FLChild[7]
^FLChild[8]
^FLChild[9]
^FLChild[10]
^FLChild[11]
^FLChild[12]
^FLChild[13]
^FLChild[14]
^FLChild[15]
^FLChild[16]
^FLChild[17]
^FLChild[18]
^FLChild[19]
^FLChild[20]
21. ^FLDefault[1]


ENDIF
LOOP i:= 1 TO 20

IF NumberOFReportedChildren = 1

IF (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].CH001a_ChildCheck = a1) OR (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].CH001a_ChildCheck = a2)

BLOCK
Txt_FL_CH513

CH513_DegreeObtained
Welke vervolgopleiding heeft {FL_CH513_1} afgerond?


IWER:
^CodeAll
Indien buitenlands diploma, probeer deze dan te classificeren.
Als respondent "volgt nu onderwijs" antwoordt vraag dan of het kind al in het bezit is van een van de andere genoemde vervolgopleidingen.

DEGREE OBTAINED

1. Geen verdere opleiding
2. KMBO, leerlingwezen, MBO niveau 1, MEAO, MTS (duur 2 jaar)
3. MBO niveau 2 en 3, MEAO, MTS (duur 2-3 jaar)
4. MBO niveau 4, MEAO, MTS (duur 4 jaar)
5. MBO-plus voor havisten
6. Propedeuse WO, Open Universiteit-certificaat
7. Korte HBO-opleiding einddiploma (2 of 3 jaar), kweekschool, conservatorium, MO-acten)
8. Bachelor HBO
9. Bachelor universiteit
10. HBO: Master's degree, tweede fase opleidingen; Post HBO-opleidingen (b.v. accountant NIVRA), pre-masteronderwijs voor HBO
11. WO/universiteit: Master's degree, tweede fase opleidingen; ingenieur, meester, doctorandus
12. Doctoraat/gepromoveerd
95. Nog bezig met opleiding
97. Anders


ENDBLOCK

ENDIF

ELSE

IF (i IN CH512_DegreeWhom) AND (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].PRELOAD_ID <> '0')

BLOCK
Txt_FL_CH513

CH513_DegreeObtained
Welke vervolgopleiding heeft {FL_CH513_1} afgerond?


IWER:
^CodeAll
Indien buitenlands diploma, probeer deze dan te classificeren.
Als respondent "volgt nu onderwijs" antwoordt vraag dan of het kind al in het bezit is van een van de andere genoemde vervolgopleidingen.

DEGREE OBTAINED

1. Geen verdere opleiding
2. KMBO, leerlingwezen, MBO niveau 1, MEAO, MTS (duur 2 jaar)
3. MBO niveau 2 en 3, MEAO, MTS (duur 2-3 jaar)
4. MBO niveau 4, MEAO, MTS (duur 4 jaar)
5. MBO-plus voor havisten
6. Propedeuse WO, Open Universiteit-certificaat
7. Korte HBO-opleiding einddiploma (2 of 3 jaar), kweekschool, conservatorium, MO-acten)
8. Bachelor HBO
9. Bachelor universiteit
10. HBO: Master's degree, tweede fase opleidingen; Post HBO-opleidingen (b.v. accountant NIVRA), pre-masteronderwijs voor HBO
11. WO/universiteit: Master's degree, tweede fase opleidingen; ingenieur, meester, doctorandus
12. Doctoraat/gepromoveerd
95. Nog bezig met opleiding
97. Anders


ENDBLOCK

ENDIF

ENDIF

ENDLOOP

ENDIF

ENDIF
IF a_preloaded_child_aged_bigger_16 = 1
Txt_FL_CH514

CH514_MaritalStatusCheckChildren
Is de burgerlijke staat van [ uw kind/ een van uw kinderen/ uw kind/ een van uw kinderen] sinds ons interview in {FLLastInterviewMonthYear}, veranderd?
CHECK MARITAL STATUS CHANGED

1. Ja
5. Nee


IF CH514_MaritalStatusCheckChildren = a1

IF NumberOFReportedChildren > 1
Txt_FL_CH515

CH515_MaritalStatusWhom
Welk kind is van burgerlijke staat veranderd?


IWER:
^CodeAll

WHICH CHILD

^FLChild[1]
^FLChild[2]
^FLChild[3]
^FLChild[4]
^FLChild[5]
^FLChild[6]
^FLChild[7]
^FLChild[8]
^FLChild[9]
^FLChild[10]
^FLChild[11]
^FLChild[12]
^FLChild[13]
^FLChild[14]
^FLChild[15]
^FLChild[16]
^FLChild[17]
^FLChild[18]
^FLChild[19]
^FLChild[20]
21. ^FLDefault[1]


ENDIF
LOOP i:= 1 TO 20

IF NumberOFReportedChildren = 1

IF (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].CH001a_ChildCheck = a1) OR (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].CH001a_ChildCheck = a2)

BLOCK
Txt_FL_CH516

CH516_MaritalStatus
Wat is de burgerlijke staat van {FL_CH516_1}?
MARITAL STATUS

1. Getrouwd en samenwonend met echtgeno(o)t(e)
2. Geregistreerd partnerschap of samenlevingscontract
3. Getrouwd, gescheiden levend van echtgeno(o)t(e)
4. Nooit getrouwd
5. Gescheiden
6. Weduwe/weduwnaar


ENDBLOCK

ENDIF

ELSE

IF (i IN CH515_MaritalStatusWhom) AND (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].PRELOAD_ID <> '0')

BLOCK
Txt_FL_CH516

CH516_MaritalStatus
Wat is de burgerlijke staat van {FL_CH516_1}?
MARITAL STATUS

1. Getrouwd en samenwonend met echtgeno(o)t(e)
2. Geregistreerd partnerschap of samenlevingscontract
3. Getrouwd, gescheiden levend van echtgeno(o)t(e)
4. Nooit getrouwd
5. Gescheiden
6. Weduwe/weduwnaar


ENDBLOCK

ENDIF

ENDIF

ENDLOOP

ENDIFTxt_FL_CH517

CH517_BecomeParent
Heeft [ uw kind/ een van uw kinderen/ uw kind/ een van uw kinderen] sinds ons interview met u in {FLLastInterviewMonthYear}, een nieuw kind gekregen?


IWER:
Zowel biologische kinderen, als pleegkinderen, adoptiekinderen en stiefkinderen, inclusief die van een echtgenoot of partner tellen mee.

CHECK GRANDCHILDREN CHANGED

1. Ja
5. Nee


IF CH517_BecomeParent = a1

IF NumberOFReportedChildren > 1
Txt_FL_CH518

CH518_ParentWhom
Welk kind heeft een nieuw kind gekregen?


IWER:
Alle kinderen die van toepassing zijn selecteren.

WHICH CHILD

^FLChild[1]
^FLChild[2]
^FLChild[3]
^FLChild[4]
^FLChild[5]
^FLChild[6]
^FLChild[7]
^FLChild[8]
^FLChild[9]
^FLChild[10]
^FLChild[11]
^FLChild[12]
^FLChild[13]
^FLChild[14]
^FLChild[15]
^FLChild[16]
^FLChild[17]
^FLChild[18]
^FLChild[19]
^FLChild[20]
21. ^FLDefault[1]


ENDIF
LOOP i:= 1 TO 20

IF NumberOFReportedChildren = 1

IF (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].CH001a_ChildCheck = a1) OR (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].CH001a_ChildCheck = a2)

BLOCK
Txt_FL_CH519

CH519_NewK
Hoeveel kinderen heeft {FL_CH519_1}?
HOW MANY NEW CHILDREN

0..25

IF CH519_NewK > 0
Txt_FL_CH520

CH520_YoungestBorn
In welk jaar is [ dit kind/ de jongste van deze kinderen] geboren?
YOUNGEST BORN

-100000000000000000..1000000000000000000

IF CH520_YoungestBorn = RESPONSE
CHECK (CH520_YoungestBorn >= 1900) AND (CH520_YoungestBorn <= 2016) L5 " [@#Vul een jaartal van vier getallen in tussen 1900 en 2015.@#]"

ENDIF

ENDIF

ENDBLOCK

ENDIF

ELSE

IF (i IN CH518_ParentWhom) AND (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].PRELOAD_ID <> '0')

BLOCK
Txt_FL_CH519

CH519_NewK
Hoeveel kinderen heeft {FL_CH519_1}?
HOW MANY NEW CHILDREN

0..25

IF CH519_NewK > 0
Txt_FL_CH520

CH520_YoungestBorn
In welk jaar is [ dit kind/ de jongste van deze kinderen] geboren?
YOUNGEST BORN

-100000000000000000..1000000000000000000

IF CH520_YoungestBorn = RESPONSE
CHECK (CH520_YoungestBorn >= 1900) AND (CH520_YoungestBorn <= 2016) L5 " [@#Vul een jaartal van vier getallen in tussen 1900 en 2015.@#]"

ENDIF

ENDIF

ENDBLOCK

ENDIF

ENDIF

ENDLOOP

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIFTxt_FL_CH021

CH021_NoGrandChild
Hoeveel kleinkinderen [ hebben u en uw/ hebben u en uw/ hebben u en uw/ hebben u en uw/ hebt u/ hebt u] [ man/ vrouw/ partner/ partner] in totaal?


IWER:
Kleinkinderen van een partner of echtgeno(o)t(e) uit vorige relaties meegerekend.

NUMBER OF GRANDCHILDREN

-100000000000000000..1000000000000000000

IF CH021_NoGrandChild = RESPONSE

IF CH021_NoGrandChild > 0
Txt_FL_CH022

CH022_GreatGrChild
Hebt u [ of uw/ of uw/ of uw/ of uw] [ man/ vrouw/ partner/ partner] achterkleinkinderen?
HAS GREAT-GRANDCHILDREN

1. Ja
5. Nee


ENDIF

ENDIF

CH023_IntCheckIWER:
Controleer: Wie beantwoordde de vragen in deze sectie?

WHO ANSWERED QUESTIONS IN SECTION CH

1. Alleen de respondent
2. De respondent en de plaatsvervanger (samen)
3. Alleen de plaatsvervanger


ELSE

LOOP i:= 1 TO 20

IF NOT (Preload.PartnerChildren[i].Name = '')

IF Preload.PartnerChildren[i].Gender = a1
ELSE

IF Preload.PartnerChildren[i].Gender = a2
ELSE
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDLOOP
LOOP i:= 1 TO 7

IF num_of_children < 20

IF Sec_SN.SocialNetworkInfo[i].SN018_PreloadMatch = a96

IF Sec_SN.SocialNetworkInfo[i].SN005a_Gender = a1
ELSE

IF Sec_SN.SocialNetworkInfo[i].SN005a_Gender = a2
ELSE
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDLOOP

ENDIF

ENDBLOCK
BLOCK
Txt_FL_PH001

PH001_Intro
Nu heb ik wat vragen over uw gezondheid.
INTRO HEALTH

STRING[1]

System preset value PH901_TimeStampStart
IF PH901_TimeStampStart = EMPTY AND PH001_Intro <> EMPTY
ENDIF
BLOCK

System preset value PH199_Random
IF PH199_Random = EMPTY
ENDIFTxt_FL_PH003

PH003_HealthGen2
{SampID&finishmodule_modulenumber=1}" style="height:1px; width: 1px; display: none" /> {SampID&MN006_NumFamR=} {MN006_NumFamR&MN007_NumFinR=} {MN007_NumFinR&MN008_NumHHR=} {MN008_NumHHR}" style="height:1px; width: 1px; display: none" /> {ChildPixel[1]} {ChildPixel[2]} {ChildPixel[3]} {ChildPixel[4]} {ChildPixel[5]} {ChildPixel[6]} {ChildPixel[7]} {ChildPixel[8]} {ChildPixel[9]} {ChildPixel[10]} {ChildPixel[11]} {ChildPixel[12]} {ChildPixel[13]} {ChildPixel[14]} {ChildPixel[15]} {ChildPixel[16]} {ChildPixel[17]} {ChildPixel[18]} {ChildPixel[19]} {ChildPixel[20]} Hoe is, naar uw mening, uw gezondheid?

IWER:
^ReadOut

HEALTH IN GENERAL QUESTION 2

1. Uitstekend
2. Heel goed
3. Goed
4. Redelijk
5. Slecht

Txt_FL_PH004

PH004_LStIll
Sommige mensen hebben chronische gezondheidsproblemen. Met chronisch wordt bedoeld dat u er nu last van hebt of een bepaalde periode last van hebt gehad en waarschijnlijk weer last van gaat hebben. Hebt u chronische gezondheidsproblemen, zoals een ziekte, handicap of kwaal?


IWER:
Inclusief geestelijke gezondheidsproblemen.

LONG-TERM ILLNESS

1. Ja
5. Nee

Txt_FL_PH005

PH005_LimAct
In welke mate hebt u de afgelopen zes maanden, of langer, bij normale activiteiten last gehad van een gezondheidsprobleem?


IWER:
^ReadOut

LIMITED ACTIVITIES

1. Erg veel last gehad
2. Wel last gehad, maar niet veel
3. Geen last gehad


IF (MN808_AgeRespondent <= 75) AND (MN024_NursingHome = a1)
Txt_FL_PH061

PH061_LimPaidWork
Hebt u een gezondheidsprobleem of handicap waardoor u beperkt bent in het soort of de hoeveelheid betaald werk dat u kunt verrichten?

(Het maakt voor het beantwoorden van deze vraag niet uit of u werk hebt, maar of u fysiek wordt beperkt in het uitvoeren van bepaald soort of een bepaalde hoeveelheid werk.)

1. Ja
5. Nee


ENDIFTxt_FL_PH006

PH006_DocCond
[ Heeft de dokter u ooit verteld dat u lijdt aan/ Heeft u momenteel] ��n van de volgende ziekten / problemen?
^FL_PH006_4


IWER:
{ReadOut}
^CodeAll

DOCTOR TOLD YOU HAD CONDITIONS

1. Een hartaanval inclusief hartinfarct of coronairtrombose of een ander hartprobleem inclusief hartfalen
2. Hoge bloeddruk of hypertensie
3. Hoog cholesterolgehalte in het bloed
4. Een beroerte of herseninfarct of een ziekte aan de bloedvaten in de hersenen
5. Diabetes of een te hoog bloedsuikergehalte
6. Chronische longziekte zoals chronische bronchitis of emfyseem
10. Kanker of kwaadaardig gezwel, inclusief leukemie of lymphoma, maar exclusief minder ernstige vormen van huidkanker
11. Een maagzweer of zweer aan twaalfvingerige darm, zweer van het maag-darmkanaal
12. De ziekte van Parkinson
13. Staar
14. Een gebroken heup of dijbeen
15. Een andere breuk
16. Alzheimer, dementie, organisch hersensyndroom, seniliteit, of een ander ernstig geheugenprobleem
18. Andere affectieve of emotionele stoornissen zoals angststoornissen, nervositeit of psychiatrische problemen
19. Reumato�de artritis
20. Artrose, inclusief osteoartritis, of een andere vorm van reuma
21. Chronische nierziekte
96. Geen
97. Andere kwalen die hierboven niet staan beschreven


IF PH006_DocCond.CARDINAL > 1
CHECK NOT (96 IN PH006_DocCond) L5 " {FLError[93]}"

ENDIF
IF a97 IN PH006_DocCond
Txt_FL_PH007

PH007_OthCond
Welke andere ziekten / problemen hebt u gehad?


IWER:
Doorvragen.

OTHER CONDITIONS

STRING

ENDIF
LOOP cnt:= 1 TO 21

IF cnt IN PH006_DocCond

BLOCK

IF piIndexSub = 10
Txt_FL_PH008

PH008_OrgCan
In welk orgaan of lichaamsdeel hebt u kanker (gehad)?


IWER:
^CodeAll

CANCER IN WHICH ORGANS

1. Hersenen
2. Mondholte
3. Strottenhoofd
4. Keelholte
5. Schildklier
6. Long
7. Borst
8. Slokdarm
9. Maag
10. Lever
11. Alvleesklier
12. Nier
13. Prostaat
14. Testikel
15. Eierstok
16. Baarmoederhals
17. Baarmoederslijmvlies
18. Darm of rectum
19. Blaas
20. Huid
21. Lymfeklier (non-Hodgkin)
22. Leukemie
97. Ander(e) orga(a)n(en) die nog niet genoemd werden


ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0
Txt_FL_PH009

PH009_AgeCond
Hoe oud was u ongeveer toen een dokter u voor de eerste keer vertelde dat u [ een hartaanval of een ander hartprobleem/ hoge bloeddruk of hypertensie/ een hoog cholesterolgehalte in het bloed/ een beroerte of herseninfarct of ziekte aan de bloedvaten in de hersenen/ diabetes of te hoog bloedsuikergehalte/ een chronische longziekte/ kanker of een kwaadaardig gezwel/ een maag of darmzweer/ de ziekte van Parkinson/ staar/ een heupfractuur/ een andere breuk/ Alzheimer, dementie of ander ernstig geheugenprobleem/ een andere affectieve of emotionele stoornis, nervositeit of psychiatrische problemen/ Reumato�de artritis/ artrose, inclusief osteoartritis of andere reumatische aandoening/ een chronische nierziekte] had?
AGE WHEN CONDITION STARTED

-100000000000000000..1000000000000000000

IF PH009_AgeCond = RESPONSE
CHECK (PH009_AgeCond >= 0) AND (PH009_AgeCond <= 125) L5 " [@#Vul een getal in van 0 tot 125.@#]"

ENDIF
IF PH009_AgeCond > MN808_AgeRespondent

PH009_AgeCond_Sign
^FLError[4]

STRING[1]

PH009_AgeCond_Rem
IWER: Een eventuele toelichting kan hieronder worden ingevuld.

OPEN

ENDIF

ENDIF

ENDBLOCK

ENDIF

ENDLOOP
IF 97.00000000000001 IN PH006_DocCond

BLOCK

IF piIndexSub = 10
Txt_FL_PH008

PH008_OrgCan
In welk orgaan of lichaamsdeel hebt u kanker (gehad)?


IWER:
^CodeAll

CANCER IN WHICH ORGANS

1. Hersenen
2. Mondholte
3. Strottenhoofd
4. Keelholte
5. Schildklier
6. Long
7. Borst
8. Slokdarm
9. Maag
10. Lever
11. Alvleesklier
12. Nier
13. Prostaat
14. Testikel
15. Eierstok
16. Baarmoederhals
17. Baarmoederslijmvlies
18. Darm of rectum
19. Blaas
20. Huid
21. Lymfeklier (non-Hodgkin)
22. Leukemie
97. Ander(e) orga(a)n(en) die nog niet genoemd werden


ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0
Txt_FL_PH009

PH009_AgeCond
Hoe oud was u ongeveer toen een dokter u voor de eerste keer vertelde dat u [ een hartaanval of een ander hartprobleem/ hoge bloeddruk of hypertensie/ een hoog cholesterolgehalte in het bloed/ een beroerte of herseninfarct of ziekte aan de bloedvaten in de hersenen/ diabetes of te hoog bloedsuikergehalte/ een chronische longziekte/ kanker of een kwaadaardig gezwel/ een maag of darmzweer/ de ziekte van Parkinson/ staar/ een heupfractuur/ een andere breuk/ Alzheimer, dementie of ander ernstig geheugenprobleem/ een andere affectieve of emotionele stoornis, nervositeit of psychiatrische problemen/ Reumato�de artritis/ artrose, inclusief osteoartritis of andere reumatische aandoening/ een chronische nierziekte] had?
AGE WHEN CONDITION STARTED

-100000000000000000..1000000000000000000

IF PH009_AgeCond = RESPONSE
CHECK (PH009_AgeCond >= 0) AND (PH009_AgeCond <= 125) L5 " [@#Vul een getal in van 0 tot 125.@#]"

ENDIF
IF PH009_AgeCond > MN808_AgeRespondent

PH009_AgeCond_Sign
^FLError[4]

STRING[1]

PH009_AgeCond_Rem
IWER: Een eventuele toelichting kan hieronder worden ingevuld.

OPEN

ENDIF

ENDIF

ENDBLOCK

ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 1

BLOCK
Txt_FL_PH072

PH072_HadCondition
^FL_PH072_6

[ Hebt u een hartaanval gehad/ Hebt u een beroerte of herseninfarct gehad/ Is er kanker bij u gediagnosticeerd/ Hebt u uw heup gebroken] sinds het interview in {FLLastInterviewMonthYear}?
HAD CONDITION

1. Ja
5. Nee


IF PH072_HadCondition = a1

IF piIndex = 3
Txt_FL_PH080

PH080_OrgCan
In welk orgaan of lichaamsdeel hebt u kanker (gehad)?


IWER:
^CodeAll

CANCER IN WHICH ORGANS

1. Hersenen
2. Mondholte
3. Strottenhoofd
4. Keelholte
5. Schildklier
6. Long
7. Borst
8. Slokdarm
9. Maag
10. Lever
11. Alvleesklier
12. Nier
13. Prostaat
14. Testikel
15. Eierstok
16. Baarmoederhals
17. Baarmoederslijmvlies
18. Darm of rectum
19. Blaas
20. Huid
21. Lymfeklier (non-Hodgkin)
22. Leukemie
97. Ander(e) orga(a)n(en) die nog niet genoemd werden


ENDIFTxt_FL_PH076

PH076_YearCondition
In welk jaar was de meest recente [ hartaanval/ beroerte of herseninfarct/ diagnose van kanker/ gebroken heup]?
YEAR MOST RECENT CONDITION

1. 2006
2. 2007
3. 2008
4. 2009
5. 2010
6. 2011
7. 2012
8. 2013
9. 2014
10. 2015
11. 2016


PH077_MonthCondition
In welke maand was dit?
MONTH MOST RECENT CONDITION

1. januari
2. februari
3. maart
4. april
5. mei
6. juni
7. juli
8. augustus
9. september
10. oktober
11. november
12. december

Txt_FL_PH071

PH071_HadConditionHowMany
Hoeveel [ hartaanvallen of hartinfarcten/ beroertes of herseninfarcten/ gevallen van kanker of kwaadaardige tumoren/ heupfracturen] hebt u gehad sinds het interview in {FLLastInterviewMonthYear}?
HOW MANY

1. 1
2. 2
3. 3 of meer


ENDIF

ENDBLOCK
BLOCK
Txt_FL_PH072

PH072_HadCondition
^FL_PH072_6

[ Hebt u een hartaanval gehad/ Hebt u een beroerte of herseninfarct gehad/ Is er kanker bij u gediagnosticeerd/ Hebt u uw heup gebroken] sinds het interview in {FLLastInterviewMonthYear}?
HAD CONDITION

1. Ja
5. Nee


IF PH072_HadCondition = a1

IF piIndex = 3
Txt_FL_PH080

PH080_OrgCan
In welk orgaan of lichaamsdeel hebt u kanker (gehad)?


IWER:
^CodeAll

CANCER IN WHICH ORGANS

1. Hersenen
2. Mondholte
3. Strottenhoofd
4. Keelholte
5. Schildklier
6. Long
7. Borst
8. Slokdarm
9. Maag
10. Lever
11. Alvleesklier
12. Nier
13. Prostaat
14. Testikel
15. Eierstok
16. Baarmoederhals
17. Baarmoederslijmvlies
18. Darm of rectum
19. Blaas
20. Huid
21. Lymfeklier (non-Hodgkin)
22. Leukemie
97. Ander(e) orga(a)n(en) die nog niet genoemd werden


ENDIFTxt_FL_PH076

PH076_YearCondition
In welk jaar was de meest recente [ hartaanval/ beroerte of herseninfarct/ diagnose van kanker/ gebroken heup]?
YEAR MOST RECENT CONDITION

1. 2006
2. 2007
3. 2008
4. 2009
5. 2010
6. 2011
7. 2012
8. 2013
9. 2014
10. 2015
11. 2016


PH077_MonthCondition
In welke maand was dit?
MONTH MOST RECENT CONDITION

1. januari
2. februari
3. maart
4. april
5. mei
6. juni
7. juli
8. augustus
9. september
10. oktober
11. november
12. december

Txt_FL_PH071

PH071_HadConditionHowMany
Hoeveel [ hartaanvallen of hartinfarcten/ beroertes of herseninfarcten/ gevallen van kanker of kwaadaardige tumoren/ heupfracturen] hebt u gehad sinds het interview in {FLLastInterviewMonthYear}?
HOW MANY

1. 1
2. 2
3. 3 of meer


ENDIF

ENDBLOCK
BLOCK
Txt_FL_PH072

PH072_HadCondition
^FL_PH072_6

[ Hebt u een hartaanval gehad/ Hebt u een beroerte of herseninfarct gehad/ Is er kanker bij u gediagnosticeerd/ Hebt u uw heup gebroken] sinds het interview in {FLLastInterviewMonthYear}?
HAD CONDITION

1. Ja
5. Nee


IF PH072_HadCondition = a1

IF piIndex = 3
Txt_FL_PH080

PH080_OrgCan
In welk orgaan of lichaamsdeel hebt u kanker (gehad)?


IWER:
^CodeAll

CANCER IN WHICH ORGANS

1. Hersenen
2. Mondholte
3. Strottenhoofd
4. Keelholte
5. Schildklier
6. Long
7. Borst
8. Slokdarm
9. Maag
10. Lever
11. Alvleesklier
12. Nier
13. Prostaat
14. Testikel
15. Eierstok
16. Baarmoederhals
17. Baarmoederslijmvlies
18. Darm of rectum
19. Blaas
20. Huid
21. Lymfeklier (non-Hodgkin)
22. Leukemie
97. Ander(e) orga(a)n(en) die nog niet genoemd werden


ENDIFTxt_FL_PH076

PH076_YearCondition
In welk jaar was de meest recente [ hartaanval/ beroerte of herseninfarct/ diagnose van kanker/ gebroken heup]?
YEAR MOST RECENT CONDITION

1. 2006
2. 2007
3. 2008
4. 2009
5. 2010
6. 2011
7. 2012
8. 2013
9. 2014
10. 2015
11. 2016


PH077_MonthCondition
In welke maand was dit?
MONTH MOST RECENT CONDITION

1. januari
2. februari
3. maart
4. april
5. mei
6. juni
7. juli
8. augustus
9. september
10. oktober
11. november
12. december

Txt_FL_PH071

PH071_HadConditionHowMany
Hoeveel [ hartaanvallen of hartinfarcten/ beroertes of herseninfarcten/ gevallen van kanker of kwaadaardige tumoren/ heupfracturen] hebt u gehad sinds het interview in {FLLastInterviewMonthYear}?
HOW MANY

1. 1
2. 2
3. 3 of meer


ENDIF

ENDBLOCK
BLOCK
Txt_FL_PH072

PH072_HadCondition
^FL_PH072_6

[ Hebt u een hartaanval gehad/ Hebt u een beroerte of herseninfarct gehad/ Is er kanker bij u gediagnosticeerd/ Hebt u uw heup gebroken] sinds het interview in {FLLastInterviewMonthYear}?
HAD CONDITION

1. Ja
5. Nee


IF PH072_HadCondition = a1

IF piIndex = 3
Txt_FL_PH080

PH080_OrgCan
In welk orgaan of lichaamsdeel hebt u kanker (gehad)?


IWER:
^CodeAll

CANCER IN WHICH ORGANS

1. Hersenen
2. Mondholte
3. Strottenhoofd
4. Keelholte
5. Schildklier
6. Long
7. Borst
8. Slokdarm
9. Maag
10. Lever
11. Alvleesklier
12. Nier
13. Prostaat
14. Testikel
15. Eierstok
16. Baarmoederhals
17. Baarmoederslijmvlies
18. Darm of rectum
19. Blaas
20. Huid
21. Lymfeklier (non-Hodgkin)
22. Leukemie
97. Ander(e) orga(a)n(en) die nog niet genoemd werden


ENDIFTxt_FL_PH076

PH076_YearCondition
In welk jaar was de meest recente [ hartaanval/ beroerte of herseninfarct/ diagnose van kanker/ gebroken heup]?
YEAR MOST RECENT CONDITION

1. 2006
2. 2007
3. 2008
4. 2009
5. 2010
6. 2011
7. 2012
8. 2013
9. 2014
10. 2015
11. 2016


PH077_MonthCondition
In welke maand was dit?
MONTH MOST RECENT CONDITION

1. januari
2. februari
3. maart
4. april
5. mei
6. juni
7. juli
8. augustus
9. september
10. oktober
11. november
12. december

Txt_FL_PH071

PH071_HadConditionHowMany
Hoeveel [ hartaanvallen of hartinfarcten/ beroertes of herseninfarcten/ gevallen van kanker of kwaadaardige tumoren/ heupfracturen] hebt u gehad sinds het interview in {FLLastInterviewMonthYear}?
HOW MANY

1. 1
2. 2
3. 3 of meer


ENDIF

ENDBLOCK

ENDIFTxt_FL_PH089

PH089_Frailty_Symptoms
Hebt u de afgelopen zes maanden, of langer, last gehad van ��n de volgende problemen?


IWER:
^CodeAll

BOTHERED BY SYMPTOMS

1. Op de grond gevallen
2. De angst om op de grond te vallen
3. Duizeligheid, flauwvallen of een black-out
4. Vermoeidheid
96. Geen


IF PH089_Frailty_Symptoms.CARDINAL > 1
CHECK NOT (96 IN PH089_Frailty_Symptoms) L5 " {FLError[93]}"

ENDIFTxt_FL_PH084

PH084_TroubledPain
Hebt u last van pijn?
TROUBLED BY PAIN

1. Ja
5. Nee


IF PH084_TroubledPain = a1

PH085_PainLevel
Hoe erg is de pijn meestal?


IWER:
^ReadOut

HOW BAD PAIN

1. Niet zo erg (mild)
3. Redelijk erg
5. Heel erg

Txt_FL_PH087

PH087_PainJointLoc
Waar in uw lichaam voelt u de pijn?


IWER:
^CodeAll

SIX MONTHS BOTHERED BY PAIN

1. Rug
2. Heupen
3. Knie
4. Andere gewrichten
5. Mond of gebit
6. Andere lichaamsdelen, maar geen gewrichten
7. Overal


IF PH087_PainJointLoc = RESPONSE
CHECK NOT ((PH087_PainJointLoc.CARDINAL > 1) AND (7 IN PH087_PainJointLoc)) L5 " {FLError[49]}"

ENDIF

ENDIFTxt_FL_PH011

PH011_CurrentDrugs
De volgende vraag gaat over (eventueel) medicijngebruik.
Gebruikt u momenteel minstens eens per week medicijnen voor de volgende problemen of ziekten?


IWER:
^CodeAll

CURRENT DRUGS AT LEAST ONCE A WEEK

1. Medicijnen voor een hoog cholesterolgehalte in het bloed
2. Medicijnen voor hoge bloeddruk
3. Medicijnen voor hartinfarct of herseninfarct
4. Medicijnen voor andere hartziektes
6. Medicijnen voor diabetes
7. Medicijnen voor gewrichtspijn of ontstekingen aan de gewrichten
8. Medicijnen voor andere pijnen (bv hoofd- of rugpijn)
9. Medicijnen voor slaapproblemen
10. Medicijnen voor angst of depressie
11. Medicijnen voor osteoporose
13. Medicijnen voor brandend maagzuur
14. Medicijnen voor chronische bronchitis
15. Ontstekingsremmers (alleen glucocortico�den of stero�den)
96. Geen
97. Andere medicijnen, die hier niet zijn genoemd


IF PH011_CurrentDrugs.CARDINAL > 1
CHECK NOT (96 IN PH011_CurrentDrugs) L5 " {FLError[93]}"

ENDIF
IF NOT (96 IN PH011_CurrentDrugs)
Txt_FL_PH082

PH082_PolyPharmacy
Neemt u, op een normale dag, ten minste 5 verschillende soorten medicijnen?
Rekent u hierbij het volgende mee: medicijnen voorgeschreven door uw dokter, medicijnen die u koopt zonder recept, en voedingssupplementen zoals vitamines en mineralen.
AT LEAST FIVE PER DAY

1. Ja
5. Nee


ENDIFTxt_FL_PH012

PH012_Weight
Hoeveel weegt u ongeveer?


IWER:
Gewicht in kilo's.
Alleen hele getallen kunnen worden ingevuld.

WEIGHT OF RESPONDENT

-100000000000000000..1000000000000000000

IF PH012_Weight = RESPONSE
CHECK (PH012_Weight >= 0) AND (PH012_Weight <= 250) L5 " [@#Vul een getal in van 0 tot 250.@#]"

ENDIF
IF ((PH012_Weight >= 125) OR (PH012_Weight <= 40)) AND (PH012_Weight = RESPONSE)

PH012_Weight_Sign
[Graag bevestigen: het gewicht van de respondent] {PH012_Weight} ^FLError[45]

STRING[1]

PH012_Weight_Rem
IWER: Een eventuele toelichting kan hieronder worden ingevuld.

OPEN

ENDIFTxt_FL_PH065

PH065_CheckLossWeight
Bent u de afgelopen 12 maanden afgevallen?
CHECK LOSS WEIGHT

1. Ja
5. Nee


IF PH065_CheckLossWeight = a1
Txt_FL_PH095

PH095_HowMuchLostWeight
Hoeveel bent u afgevallen?


IWER:
Gewicht in kilo's.
Alleen hele getallen kunnen worden ingevuld.

HOW MUCH LOSS WEIGHT

-100000000000000000..1000000000000000000

IF (PH095_HowMuchLostWeight = RESPONSE) AND NOT ((PH095_HowMuchLostWeight >= 1) AND (PH095_HowMuchLostWeight <= 50))

PH095_HowMuchLostWeight_Sign
IWER: Is respondent {PH095_HowMuchLostWeight} kilogram afgevallen in afgelopen 12 maanden? Klopt dit?

STRING[1]

PH095_HowMuchLostWeight_Rem
IWER: Een eventuele toelichting kan hieronder worden ingevuld.

OPEN

ENDIFTxt_FL_PH066

PH066_ReasonLostWeight
Waarom bent u afgevallen?


IWER:
^ReadOut

REASON LOST WEIGHT

1. Door ziekte
2. Een speciaal dieet gevolgd
3. Zowel door ziekte als een speciaal dieet
97. Een andere reden


ENDIFTxt_FL_PH013

PH013_HowTall
Hoe lang bent u?


IWER:
Noteer de lengte in centimeters.

HOW TALL ARE YOU?

-100000000000000000..1000000000000000000

IF PH013_HowTall = RESPONSE
CHECK (PH013_HowTall >= 60) AND (PH013_HowTall <= 229.99999999999997) L5 " {FLError[87]}"

ENDIF
IF ((PH013_HowTall >= 200) OR (PH013_HowTall <= 130)) AND (PH013_HowTall = RESPONSE)

PH013_HowTall_Sign
{FLError[41]} {PH013_HowTall} ^FLError[46]

STRING[1]

PH013_HowTall_Rem
IWER: Een eventuele toelichting kan hieronder worden ingevuld.

OPEN

ENDIF

ENDBLOCK
BLOCK
Txt_FL_PH041

PH041_UseGlasses
Draagt u normaal gesproken een bril of contactlenzen?


IWER:
Alle soorten brillen, ook leesbrillen, tellen mee.

USE GLASSES

1. Ja
5. Nee


IF PH041_UseGlasses = a1
Txt_FL_PH690

PH690_BifocGlasLenses
Wat voor een soort bril of lenzen draagt u?


IWER:
^CodeAll
^ReadOut

USE BIFOCAL GLASSES/LENSES

1. Bifocale of multifocale bril of lenzen
2. Leesbril (of lenzen)
3. Bril of lenzen voor veraf
4. Anders


IF ((a1 IN PH690_BifocGlasLenses) OR (a2 IN PH690_BifocGlasLenses)) OR (a4 IN PH690_BifocGlasLenses)
ENDIF

ENDIF
IF (PH041_UseGlasses = a5) OR ((a2 IN PH690_BifocGlasLenses) AND (PH690_BifocGlasLenses.CARDINAL = 1))
Txt_FL_PH043

PH043_EyeSightDist
Hoe goed is uw gezichtsvermogen voor dingen of personen die zich op een afstand bevinden, zoals bij het herkennen van een kennis aan de overkant van de straat {FL_PH043_1}?


IWER:
^ReadOut

EYESIGHT DISTANCE

1. Uitstekend
2. Zeer goed
3. Goed
4. Redelijk
5. Slecht


ELSE
Txt_FL_PH043

PH043_EyeSightDist
Hoe goed is uw gezichtsvermogen voor dingen of personen die zich op een afstand bevinden, zoals bij het herkennen van een kennis aan de overkant van de straat {FL_PH043_1}?


IWER:
^ReadOut

EYESIGHT DISTANCE

1. Uitstekend
2. Zeer goed
3. Goed
4. Redelijk
5. Slecht


ENDIF
IF (PH041_UseGlasses = a5) OR ((a3 IN PH690_BifocGlasLenses) AND (PH690_BifocGlasLenses.CARDINAL = 1))
Txt_FL_PH044

PH044_EyeSightPap
Hoe goed is uw gezichtsvermogen voor dingen die dichtbij zijn, zoals bij het lezen van de krant, {FL_PH044_1}?


IWER:
^ReadOut

EYESIGHT READING

1. Uitstekend
2. Zeer goed
3. Goed
4. Redelijk
5. Slecht


ELSE
Txt_FL_PH044

PH044_EyeSightPap
Hoe goed is uw gezichtsvermogen voor dingen die dichtbij zijn, zoals bij het lezen van de krant, {FL_PH044_1}?


IWER:
^ReadOut

EYESIGHT READING

1. Uitstekend
2. Zeer goed
3. Goed
4. Redelijk
5. Slecht


ENDIFTxt_FL_PH045

PH045_UseHearingAid
Draagt u gewoonlijk een gehoorapparaat?
USE HEARING AID

1. Ja
5. Nee

Txt_FL_PH046

PH046_Hearing
[ Als u een gehoorapparaat gebruikt zoals u gewend bent, hoe is dan uw gehoor/ Hoe is uw gehoor]?


IWER:
^ReadOut

HEARING

1. Uitstekend
2. Zeer goed
3. Goed
4. Redelijk
5. Slecht

Txt_FL_PH048

PH048_HeADLa
Hebt u problemen bij het uitvoeren van elk van de volgende alledaagse activiteiten?
Vermeldt u hier niet de problemen waarvan u verwacht dat ze minder dan drie maanden zullen duren.


IWER:
Vraag door of er nog meerdere antwoorden zijn.
^ReadOut
^CodeAll

HEALTH AND ACTIVITIES

1. 100 meter lopen
2. Ongeveer 2 uur zitten
3. Opstaan uit een stoel na er langere tijd op gezeten te hebben
4. Meerdere trappen oplopen zonder te rusten
5. Een trap oplopen zonder te rusten
6. Buigen, knielen of hurken
7. Uw armen boven schouderhoogte reiken of uitstrekken
8. Grote objecten zoals een eetkamerstoel trekken of duwen
9. Gewichten van meer dan 5 kilo tillen en dragen, zoals een zware boodschappentas
10. Een klein muntje van de tafel pakken
96. Geen van deze


IF PH048_HeADLa = RESPONSE
CHECK NOT ((PH048_HeADLa.CARDINAL > 1) AND (96 IN PH048_HeADLa)) L5 " [Geen van deze" kan niet samen met en een ander antwoord worden gekozen. Verbeter uw antwoord.]"

ENDIFTxt_FL_PH049

PH049_HeADLb
Hebt u problemen met de volgende activiteiten vanwege een lichamelijk, geestelijk, emotioneel of geheugenprobleem?
Sluit u hierbij wederom de problemen uit waarvan u verwacht dat ze minder dan drie maanden zullen duren.


IWER:
Vraag door of er meerdere antwoorden zijn.
{CodeAll}
^ReadOut

MORE HEALTH AND ACTIVITIES

1. Uzelf aankleden, inclusief sokken en schoenen aantrekken
2. Van de ene naar de andere kant van een kamer lopen
3. In bad gaan of douchen
4. Eten, bijvoorbeeld uw voedsel in stukjes snijden
5. In en uit bed komen
6. Naar het toilet gaan, inclusief opstaan en gaan zitten
7. Een plattegrond gebruiken om uw weg te vinden in een onbekende plaats
8. Een warme maaltijd bereiden
9. Boodschappen doen
10. Telefoneren
11. Medicijnen innemen
12. Rondom het huis of in de tuin werken
13. Met geld omgaan, zoals rekeningen betalen en uitgaven bijhouden
14. Zelf het huis uitgaan en gebruikmakende van bv de fiets, auto of het openbaar vervoer
15. De was doen
96. Geen van deze


IF PH049_HeADLb = RESPONSE
CHECK NOT ((PH049_HeADLb.CARDINAL > 1) AND (96 IN PH049_HeADLb)) L5 " [Geen van deze" kan niet samen met en een ander antwoord worden gekozen. Verbeter uw antwoord.]"

ENDIF
IF NOT ((((96 IN PH048_HeADLa) OR (PH048_HeADLa = DONTKNOW)) OR (PH048_HeADLa = REFUSAL)) AND (((96 IN PH049_HeADLb) OR (PH049_HeADLb = DONTKNOW)) OR (PH049_HeADLb = REFUSAL)))
Txt_FL_PH050

PH050_HelpAct
Wordt u wel eens geholpen door iemand bij de activiteiten waarbij u problemen ondervindt?


IWER:
Uw partner of andere personen in uw huishouden inbegrepen.

HELP ACTIVITIES

1. Ja
5. Nee


IF PH050_HelpAct = a1
Txt_FL_PH051

PH051_HelpMeetsN
Voldoet de hulp die u krijgt aan uw behoeften?


IWER:
^ReadOut

HELP MEETS NEEDS

1. Altijd
2. Meestal
3. Soms
4. Bijna nooit


ENDIFTxt_FL_PH059

PH059_UseAids
Gebruikt u ��n van de volgende hulpmiddelen?


IWER:
^ReadOut

Bij 7: alleen voor het oproepen van assistentie bij een val of iets dergelijks.

USE OF AIDS

1. Een wandelstok
2. Een rollator
3. Een (niet-elektrische) rolstoel
4. Een elektrische rolstoel
5. Een buggy of scootmobiel
6. Speciaal bestek
7. Een alarmknop
8. Leuningen of handgrepen (om bewegingen makkelijker te maken en om balans te houden)
9. Verhoogd toilet (met of zonder armsteunen)
10. Incontinentieluiers
96. Geen van bovenstaande
97. Anders (specificeer)


IF PH059_UseAids = RESPONSE
CHECK NOT ((PH059_UseAids.CARDINAL > 1) AND (96 IN PH059_UseAids)) L5 " [U HEBT EEN ANTWOORD GESELECTEERD "GEEN VAN BOVENSTAANDE" SAMEN MET EEN ANDER ANTWOORD. VERANDER UW ANTWOORD]"

ENDIF
IF a97 IN PH059_UseAids

PH659_UseAidsOther
Welke andere hulpmiddelen zijn dit?
USE OF AIDS

OPEN

ENDIF

ENDIF

ENDBLOCK

PH054_IntCheckIWER:
Controleer: Wie beantwoordde de vragen in deze sectie?

WHO ANSWERED THE QUESTIONS IN PH

1. Alleen de respondent
2. De respondent en de plaatsvervanger (samen)
3. Alleen de plaatsvervanger


System preset value PH902_TimeStampEnd
IF PH902_TimeStampEnd = EMPTY AND PH054_IntCheck <> EMPTY
ENDIF

ENDBLOCK
BLOCK

IF MN101_Longitudinal = 0
Txt_FL_BR001

BR001_EverSmokedDaily
De volgende vragen gaan over roken en het drinken van alcohol. Hebt u ooit een jaar of langer dagelijks sigaretten, sigaren, sigaartjes of een pijp gerookt?
EVER SMOKED DAILY

1. Ja
5. Nee


IF BR001_EverSmokedDaily = a1
Txt_FL_BR002

BR002_StillSmoking
[ De volgende vragen gaan over roken en het drinken van alcohol.]

Rookt u op dit moment?
SMOKE AT THE PRESENT TIME

1. Ja
5. Nee

Txt_FL_BR003

BR003_HowManyYearsSmoked
Hoeveel jaar hebt u in totaal gerookt?


IWER:
Tel de perioden waarin respondent niet rookte niet mee.
Rondt het antwoord af op hele jaren.
Als respondent minder dan een jaar heeft gerookt, vul dan '1' in.

HOW MANY YEARS SMOKED

-100000000000000000..1000000000000000000

IF BR003_HowManyYearsSmoked = RESPONSE
CHECK (BR003_HowManyYearsSmoked >= 1) AND (BR003_HowManyYearsSmoked <= 99) L5 " [@#Vul een getal in van 1 tot 99.@#]"

ENDIF
IF ((BR002_StillSmoking = a1) OR ((MN101_Longitudinal = 0) AND (BR002_StillSmoking = a5))) OR ((MN101_Longitudinal = 1) AND (BR002_StillSmoking = a5))
Txt_FL_BR005

BR005_WhatSmoke
Wat [ rookt u/ rookte u voor u stopte]?


IWER:
Met 'sigaretten' bedoelen we ook zelfgedraaide sigaretten.
^ReadOut
^CodeAll

WHAT DO OR DID YOU SMOKE

1. Sigaretten
2. Pijp
3. Sigaren of sigaartjes
4. E-sigaretten


IF 1 IN BR005_WhatSmoke
Txt_FL_BR006

BR006_AmManCig
Hoeveel sigaretten [ rookt/ rookte] u gemiddeld per dag?
AVERAGE AMOUNT OF CIGARETTES PER DAY

-100000000000000000..1000000000000000000

IF BR006_AmManCig = RESPONSE
CHECK (BR006_AmManCig >= 0) AND (BR006_AmManCig <= 120) L5 " [@#Vul een getal in van 0 tot 120.@#]"

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF
System preset value BR901_TimeStampStart
IF BR901_TimeStampStart = EMPTY AND (BR001_EverSmokedDaily <> EMPTY OR BR039_Drinklastsevendays <> EMPTY)
ENDIFTxt_FL_BR039

BR039_Drinklastsevendays
Hebt u in de afgelopen 7 dagen ten minste ��n glas alcoholische drank gedronken?
ANY DRINK LAST SEVEN DAYS

1. Ja
5. Nee


IF BR039_Drinklastsevendays = a1
Txt_FL_BR040

BR040_Drinklastsevendays
Hoeveel glazen alcoholische drank hebt u gedurende de afgelopen 7 dagen gedronken?


IWER:
Bereken samen met de respondent het aantal eenheden/week. Als geen alcohol genuttigd, vul '0' in. Rond af naar boven.

Onder ��n glas alcoholische drank wordt hier verstaan:
- een bierglas, flesje of blikje van 33cl
- een glas wijn (10-13% alcohol) van 12cl
- een glas versterkte wijn (bv. port, sherry, Madeira, vermout van 8cl)
- een glas sterke drank (bv. gin, wodka) van 4 cl.

HOW OFTEN DRINKS LAST SEVEN DAYS

-100000000000000000..1000000000000000000

IF BR040_Drinklastsevendays = RESPONSE
CHECK (BR040_Drinklastsevendays >= 0) AND (BR040_Drinklastsevendays <= 70) L5 " [@#Vul een getal in van 0 tot 70.@#]"

ENDIF

ENDIFTxt_FL_BR623

BR623_SixOrMoreDrinks
Gedurende de laatste drie maanden, hoe vaak hebt u zes of meer glazen alcoholische drank bij ��n gelegenheid gedronken?
HOW OFTEN SIX OR MORE DRINKS LAST 3 MONTHS

1. (Bijna) dagelijks
2. Vijf of zes dagen per week
3. Drie of vier dagen per week
4. E�n of twee keer per week
5. E�n of twee keer per maand
6. Minder dan ��n keer per maand
7. Nooit gedurende de laatste 3 maanden

Txt_FL_BR015

BR015_PartInVigSprtsAct
We willen graag meer te weten komen over de lichamelijke activiteiten die u onderneemt in uw dagelijks leven. Hoe vaak onderneemt u activiteiten die veel lichamelijke inspanning vereisen zoals sport, zwaar huishoudelijk werk of een baan waarvoor lichamelijke inspanning nodig is?


IWER:
^ReadOut

SPORTS OR ACTIVITIES THAT ARE VIGOROUS

1. Meer dan ��n keer per week
2. E�n keer per week
3. E�n tot drie keer per maand
4. Bijna nooit of nooit

Txt_FL_BR016

BR016_ModSprtsAct
Hoe vaak onderneemt u activiteiten die een beperkte mate van inspanning vereisen zoals tuinieren, de auto wassen, of wandelen?


IWER:
^ReadOut

ACTIVITIES REQUIRING A MODERATE LEVEL OF ENERGY

1. Meer dan ��n keer per week
2. E�n keer per week
3. E�n tot drie keer per maand
4. Bijna nooit of nooit


IF MN101_Longitudinal = 0
Txt_FL_BR026

BR026_DairyProd
In een normale week, hoe vaak nuttigt u zuivelproducten zoals een glas melk, een boterham met kaas, yoghurt of een prote�nedrankje?
HOW OFTEN SERVING OF DAIRY PRODUCTS

1. Iedere dag
2. 3 tot 6 keer per week
3. 2 keer per week
4. 1 keer per week
5. Minder dan 1 keer per week

Txt_FL_BR027

BR027_LegumesEggs
In een normale week, hoe vaak eet u peulvruchten, bonen of eieren?


IWER:
^ReadOut

HOW OFTEN A WEEK SERVING OF LEGUMES OR EGGS

1. Iedere dag
2. 3 tot 6 keer per week
3. 2 keer per week
4. 1 keer per week
5. Minder dan 1 keer per week

Txt_FL_BR028

BR028_MeatWeek
In een normale week, hoe vaak eet u vlees, vis of gevogelte?


IWER:
^ReadOut

HOW OFTEN A DAY DO YOU EAT MEAT, FISH OR POULTRY

1. Iedere dag
2. 3 tot 6 keer per week
3. 2 keer per week
4. 1 keer per week
5. Minder dan 1 keer per week


IF (BR028_MeatWeek > a2) AND (MN032_socex = 1)
Txt_FL_BR033

BR033_MeatAfford
Eet u niet vaker vlees, vis of gevogelte omdat...


IWER:
^ReadOut

MEAT AFFORD

1. u het zich niet kan veroorloven om het vaker te eten.
2. een andere reden.


ENDIFTxt_FL_BR029

BR029_FruitsVegWeek
In een normale week, hoe vaak eet u een portie fruit of groente?
HOW OFTEN A WEEK DO YOU CONSUME A SERVING OF FRUITS OR VEGETABLES

1. Iedere dag
2. 3 tot 6 keer per week
3. 2 keer per week
4. 1 keer per week
5. Minder dan 1 keer per week


ENDIF

BR017_IntCheckIWER:
Controleer: Wie beantwoordde de vragen in deze sectie?

INTERVIEWER CHECK BR

1. Alleen de respondent
2. De respondent en de plaatsvervanger (samen)
3. Alleen de plaatsvervanger


System preset value BR902_TimeStampEnd
IF BR902_TimeStampEnd = EMPTY AND BR017_IntCheck <> EMPTY
ENDIF

ENDBLOCK
BLOCK

CF019_CFInstructIWER:
Nu volgt een aantal testen.

Instructie:
Bij het invullen van dit deel mogen geen andere personen bij de respondent aanwezig zijn.
Plaatsvervangers zijn niet toegestaan.
Als de respondent niet in staat is de vragen zelf te beantwoorden, kies hier dan voor '5'.

INSTRUCTION FOR CF

1. Ga verder
5. Interview met plaatsvervanger


System preset value CF901_TimeStampStart
IF CF901_TimeStampStart = EMPTY AND CF019_CFInstruct <> EMPTY
ENDIF
IF (CF019_CFInstruct = RESPONSE) AND NOT (CF019_CFInstruct = a5)

IF MN025_RandomCF102 <> EMPTY

IF MN025_RandomCF102 = 1
ENDIF
IF MN025_RandomCF102 = 2
ENDIF
IF MN025_RandomCF102 = 3
ENDIF
IF MN025_RandomCF102 = 4
ENDIF

CF007_Learn1Intro
Nu ga ik hardop een woordenlijst voorlezen vanaf mijn computerscherm. We hebben met opzet de lijst lang gemaakt zodat het voor iedereen moeilijk is alle woorden te onthouden. De meeste mensen onthouden er maar een paar. Luistert u alstublieft goed, want de woorden kunnen niet herhaald worden. Als ik klaar ben, zal ik u vragen om zoveel mogelijk woorden te noemen, in welke volgorde dan ook. Is dit duidelijk?INTRODUCTION TEN WORDS LIST LEARNING

STRING[1]

CF007_Learn1Show_01

^recall_01STRING[1]

CF007_Learn1Show_01_mask

**********STRING[1]

CF007_Learn1Show_02

^recall_02STRING[1]

CF007_Learn1Show_02_mask

**********STRING[1]

CF007_Learn1Show_03

^recall_03STRING[1]

CF007_Learn1Show_03_mask

**********STRING[1]

CF007_Learn1Show_04

^recall_04STRING[1]

CF007_Learn1Show_04_mask

**********STRING[1]

CF007_Learn1Show_05

^recall_05STRING[1]

CF007_Learn1Show_05_mask

**********STRING[1]

CF007_Learn1Show_06

^recall_06STRING[1]

CF007_Learn1Show_06_mask

**********STRING[1]

CF007_Learn1Show_07

^recall_07STRING[1]

CF007_Learn1Show_07_mask

**********STRING[1]

CF007_Learn1Show_08

^recall_08STRING[1]

CF007_Learn1Show_08_mask

**********STRING[1]

CF007_Learn1Show_09

^recall_09STRING[1]

CF007_Learn1Show_09_mask

**********STRING[1]

CF007_Learn1Show_10

^recall_10STRING[1]

CF007_Learn1Show_10_mask

**********STRING[1]

IF MN025_RandomCF102 = 1
Txt_FL_CF104

CF104_Learn1

1:00

Geeft u aan welke woorden u zich herinnert.

IWER:
Geef aan welke woorden de respondent zich herinnert. Na 1 minuut verschijnt de volgende pagina.

TEN WORDS LIST LEARNING FIRST TRIAL

1. Hotel
2. Rivier
3. Boom
4. Huid
5. Goud
6. Markt
7. Papier
8. Kind
9. Koning
10. Boek
96. Geen van bovenstaande


ELSE

IF MN025_RandomCF102 = 2
Txt_FL_CF105

CF105_Learn1

1:00

Geeft u aan welke woorden u zich herinnert.

IWER:
Geef aan welke woorden de respondent zich herinnert. Na 1 minuut verschijnt de volgende pagina.

TEN WORDS LIST LEARNING FIRST TRIAL

1. Hemel
2. Oceaan
3. Vlag
4. Dollar
5. Vrouw
6. Machine
7. Thuis
8. Aarde
9. School
10. Boter
96. Geen van bovenstaande


ELSE

IF MN025_RandomCF102 = 3
Txt_FL_CF106

CF106_Learn1

1:00

Geeft u aan welke woorden u zich herinnert.

IWER:
Geef aan welke woorden de respondent zich herinnert. Na 1 minuut verschijnt de volgende pagina.

TEN WORDS LIST LEARNING FIRST TRIAL

1. Vrouw
2. Steen
3. Bloed
4. Hoek
5. Schoenen
6. Brief
7. Meisje
8. Huis
9. Dal
10. Motor
96. Geen van bovenstaande


ELSE

IF MN025_RandomCF102 = 4
Txt_FL_CF107

CF107_Learn1

1:00

Geeft u aan welke woorden u zich herinnert.

IWER:
Geef aan welke woorden de respondent zich herinnert. Na 1 minuut verschijnt de volgende pagina.

TEN WORDS LIST LEARNING FIRST TRIAL

1. Water
2. Kerk
3. Dokter
4. Paleis
5. Vuur
6. Tuin
7. Zee
8. Dorp
9. Baby
10. Tafel
96. Geen van bovenstaande


ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0
Txt_FL_CF001

CF001_SRRead
Nu wil ik u wat vragen stellen over uw lees- en schrijfvaardigheid. Hoe zou u uw leesvaardigheid die nodig is in het dagelijks leven beoordelen? Is die...


IWER:
^ReadOut

SELF-RATED READING SKILLS

1. Uitstekend
2. Zeer goed
3. Goed
4. Redelijk
5. Slecht

Txt_FL_CF002

CF002_SRWrite
Hoe zou u uw schrijfvaardigheid die nodig is in het dagelijkse leven beoordelen? Is die...


IWER:
^ReadOut

SELF-RATED WRITING SKILLS

1. Uitstekend
2. Zeer goed
3. Goed
4. Redelijk
5. Slecht


ENDIF

CF003_DateDay
Een deel van dit onderzoek gaat over geheugen en het vermogen over dingen na te denken. De eerste vraag gaat over de datum van vandaag. De hoeveelste van de maand is het?


IWER:
Codeer of de dag van de maand ( {FLDAY}) juist wordt gegeven.

DATE-DAY OF MONTH

1. Genoemde dag van de maand is juist
2. Genoemde dag van de maand is niet juist/R weet het niet


CF004_DateMonth
Welke maand is het?

IWER:
Codeer of de maand ( [FLDefault[10]/FLDefault[11]/FLDefault[12]/FLDefault[13]/FLDefault[14]/FLDefault[15]/FLDefault[16]/FLDefault[17]/FLDefault[18]/FLDefault[19]/FLDefault[20]/FLDefault[21]]) correct wordt weergegeven.

DATE-MONTH

1. Genoemde maand is juist
2. Genoemde maand is niet juist/R weet het niet


CF005_DateYear
Welk jaar is het?

IWER:
Codeer of het jaar ( [STR (Year)]) correct wordt weergegeven.

DATE-YEAR

1. Genoemd jaar is juist
2. Genoemd jaar is niet juist/R weet het niet

Txt_FL_CF006

CF006_DayWeek
Kunt u me vertellen welke dag van de week het is?

IWER:
Correcte antwoord: ( {FLTODAY})

DAY OF THE WEEK

1. Genoemde dag van de week is juist
2. Genoemde dag van de week is niet juist/R weet niet welke dag het is


IF MN101_Longitudinal = 0
Txt_FL_CF103

CF103_Memory
Hoe zou u uw geheugen op dit moment inschatten? Zou u zeggen dat het voortreffelijk, zeer goed, goed, matig of slecht is?
SELF-RATED WRITING SKILLS

1. Voortreffelijk
2. Zeer goed
3. Goed
4. Matig
5. Slecht


ENDIF

CF009_VerbFluIntroStart
Nu wil ik u vragen om zoveel mogelijk dieren te noemen als u kunt bedenken. U hebt hiervoor ��n minuut.
Klaar?

IWER: Sta precies 1 minuut toe. Als de respondent stopt voor het einde, moedig hem/haar aan meer dieren te noemen. Als hij/zij langer dan 15 seconden stil is, herhaal de basisinstructie: 'Noemt u alstublieft alle dieren die u kunt bedenken.' Ook als de instructie moet worden herhaald, niet langer dan 1 minuut de tijd geven.

STRING[1]

CF009_VerbFluIntro

IWER: Noteer hoeveel dieren de respondent noemt. Dit kan bij het volgende scherm worden ingevuld.

1:00


VERBAL FLUENCY INTRO

STRING[1]

CF009_VerbFluIntro_NUM
IWER: NOTEER HET AANTAL GENOEMDE DIEREN:

-100000000000000000..1000000000000000000

System preset value CF011_IntroNum
IF MN101_Longitudinal = 0
Txt_FL_CF011

CF011_IntroNum
Dan wil ik u nu enkele vragen stellen die gaan over hoe mensen in het dagelijks leven met cijfers omgaan.
Probeert u alstublieft al deze vragen te beantwoorden zonder gebruik te maken van pen en papier of een rekenmachine.


IWER:
ALS DAT NODIG IS, MOEDIG DAN DE RESPONDENT AAN OM TE PROBEREN ALLE REKENVRAGEN TE BEANTWOORDEN

Voer alleen hele getallen in, zonder punten of komma's te gebruiken.

INTRODUCTION NUMERACY

STRING[1]

CF012_NumDis
Als de kans om een ziekte te krijgen 10% is, hoeveel van de 1000 (duizend) personen zullen dan naar verwachting de ziekte krijgen?


IWER:
Lees de antwoorden niet voor.

NUMERACY-CHANCE DISEASE 10 PERC. OF 1000

1. 100
2. 10
3. 90
4. 900
97. Ander antwoord


IF CF012_NumDis <> a1

CF013_NumHalfPrice
Een winkel verkoopt in de uitverkoop alles voor de helft van de prijs. V��r de uitverkoop kostte een bank 300 [FLDefault[9]]. Hoeveel zal deze in de uitverkoop kosten?

IWER:
Lees de antwoorden niet voor.

NUMERACY-HALF PRICE

1. 150 ^FLCurr
2. 600 ^FLCurr
97. Ander antwoord


ENDIF
IF CF012_NumDis = a1

CF014_NumCar
Een handelaar in tweedehands auto's verkoopt een auto voor 6.000 [FLDefault[9]]. Dat is tweederde van de nieuwprijs. Wat was de nieuwprijs van de auto?

IWER:
Lees de antwoorden niet voor.
De respondent mag geen pen en papier gebruiken.

NUMERACY-6000 IS TWO-THIRDS WHAT IS TOTAL PRICE

1. 9.000 ^FLCurr
2. 4.000 ^FLCurr
3. 8.000 ^FLCurr
4. 12.000 ^FLCurr
5. 18.000 ^FLCurr
97. Ander antwoord


IF CF014_NumCar = a1
Txt_FL_CF015

CF015_Savings
Stel, u hebt 2.000 [FLDefault[9]] op een spaarrekening staan. U ontvangt bij deze rekening 10% rente per jaar. Hoeveel staat er na twee jaar op de rekening?

IWER:
Lees de antwoorden niet voor.
De respondent mag geen pen en papier gebruiken.

AMOUNT IN THE SAVINGS ACCOUNT

1. 2.420 ^FLCurr
2. 2.020 ^FLCurr
3. 2.040 ^FLCurr
4. 2.100 ^FLCurr
5. 2.200 ^FLCurr
6. 2.400 ^FLCurr
97. Ander antwoord


ENDIF

ENDIF

ENDIF

CF108_Serial
Er volgt nu een aantal aftreksommen. Hoeveel is honderd min zeven?

IWER:
De respondent mag geen pen en papier of rekenmachine gebruiken.
Indien de respondent, in plaats daarvan, er 7 bij optelt, herhaal dan de vraag.

NUMERACY-SUBTRACTION 1

-100000000000000000..1000000000000000000

IF (CF108_Serial < 99999998) AND NOT ((CF108_Serial = REFUSAL) OR (CF108_Serial = DONTKNOW))

CF109_Serial
En als u daar zeven van aftrekt?

IWER:
Dit is de tweede som.

NUMERACY-SUBTRACTION 2

-100000000000000000..1000000000000000000

IF (CF109_Serial < 99999998) AND NOT ((CF109_Serial = REFUSAL) OR (CF109_Serial = DONTKNOW))

CF110_Serial
En als u daar zeven van aftrekt?

IWER:
Dit is de derde som.

NUMERACY-SUBTRACTION 3

-100000000000000000..1000000000000000000

IF (CF110_Serial < 99999998) AND NOT ((CF110_Serial = REFUSAL) OR (CF110_Serial = DONTKNOW))

CF111_Serial
En als u daar zeven van aftrekt?

IWER:
Dit is de vierde som.

NUMERACY-SUBTRACTION 4

-100000000000000000..1000000000000000000

IF (CF111_Serial < 99999998) AND NOT ((CF111_Serial = REFUSAL) OR (CF111_Serial = DONTKNOW))

CF112_Serial
En als u daar zeven van aftrekt?

IWER:
Dit is de vijfde som.

NUMERACY-SUBTRACTION 5

-100000000000000000..1000000000000000000

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF
IF MN025_RandomCF102 <> EMPTY

CF613_Learn4IntroStart
Een aantal vragen geleden, heb ik u een lijst met woorden voorgelezen en u hebt de woorden genoemd die u zich kon herinneren.
Noemt u mij alstublieft de woorden die u zich nu nog kunt herinneren. U hebt hier 1 minuut de tijd voor.

IWER:
Op de volgende pagina kunnen de woorden worden genoteerd. Na 1 minuut ga je automatisch door naar de volgende pagina.

INTRO WORD LIST RECALL

STRING[1]

IF MN025_RandomCF102 = 1
Txt_FL_CF113

CF113_Learn4

1:00IWER:
Geef aan welke woorden de respondent zich herinnert. Na 1 minuut verschijnt de volgende pagina.

TEN WORDS LIST LEARNING DELAYED RECALL

1. Hotel
2. Rivier
3. Boom
4. Huid
5. Goud
6. Markt
7. Papier
8. Kind
9. Koning
10. Boek
96. Geen van bovenstaande


IF 96 IN CF113_Learn4
ELSE
ENDIF

ELSE

IF MN025_RandomCF102 = 2
Txt_FL_CF114

CF114_Learn4

1:00IWER:
Geef aan welke woorden de respondent zich herinnert. Na 1 minuut verschijnt de volgende pagina.

TEN WORDS LIST LEARNING DELAYED RECALL

1. Hemel
2. Oceaan
3. Vlag
4. Dollar
5. Vrouw
6. Machine
7. Thuis
8. Aarde
9. School
10. Boter
96. Geen van bovenstaande


IF 96 IN CF114_Learn4
ELSE
ENDIF

ELSE

IF MN025_RandomCF102 = 3
Txt_FL_CF115

CF115_Learn4

1:00IWER:
Geef aan welke woorden de respondent zich herinnert. Na 1 minuut verschijnt de volgende pagina.

TEN WORDS LIST LEARNING DELAYED RECALL

1. Vrouw
2. Steen
3. Bloed
4. Hoek
5. Schoenen
6. Brief
7. Meisje
8. Huis
9. Dal
10. Motor
96. Geen van bovenstaande


IF 96 IN CF115_Learn4
ELSE
ENDIF

ELSE
Txt_FL_CF116

CF116_Learn4

1:00IWER:
Geef aan welke woorden de respondent zich herinnert. Na 1 minuut verschijnt de volgende pagina.

TEN WORDS LIST LEARNING DELAYED RECALL

1. Water
2. Kerk
3. Dokter
4. Paleis
5. Vuur
6. Tuin
7. Zee
8. Dorp
9. Baby
10. Tafel
96. Geen van bovenstaande


IF 96 IN CF116_Learn4
ELSE
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

CF017_Factors


IWER:
Zijn er factoren die de prestatie van de R op voorgaande tests negatief kunnen hebben be�nvloed?
Op de volgende pagina kan worden genoteerd welke factoren dit betreft.

CONTEXTUAL FACTORS DURING THE COGNITIVE FUNCTION TEST

1. Ja
5. Nee


IF CF017_Factors = a1

CF017_Factors_Which
IWER:
Welke factoren kunnen de prestatie van de R op de tests negatief hebben be�nvloed?


OPEN

ENDIF

CF018_IntCheck
INTERVIEWER CHECK: Wie was er aanwezig bij deze sectie?

IWER:
^CodeAll

WHO WAS PRESENT DURING CF

1. Respondent was alleen
2. Partner aanwezig
3. Kinderen aanwezig
4. Anderen


IF CF018_IntCheck.CARDINAL > 1
CHECK NOT (a1 IN CF018_IntCheck) L5 " [''ALLEEN RESPONDENT'' KAN NIET SAMEN MET EEN ANDERE CATEGORIE]"

ENDIF
IF (Sec_CH.NumberOFReportedChildren = 0) AND (a3 IN CF018_IntCheck)

CF018_IntCheck_Sign
^FLError[35]

STRING[1]

CF018_IntCheck_Rem
IWER: Een eventuele toelichting kan hieronder worden ingevuld.

OPEN

ENDIF
System preset value CF902_TimeStampEnd
IF CF902_TimeStampEnd = EMPTY AND CF018_IntCheck <> EMPTY
ENDIF

ENDIF

ENDBLOCK
BLOCK
Txt_FL_MH001

MH001_Intro
Eerder hebben we het gehad over uw lichamelijke gezondheid. Een ander aspect van de gezondheid is emotionele gezondheid of welzijn - dat wil zeggen, hoe u zich voelt over dingen die om u heen gebeuren.


IWER:
Bij het volgende gedeelte is een plaatsvervanger niet toegestaan. Als de respondent zelf niet aanwezig is, of niet in staat is om deze vragen zelf te beantwoorden, voer dan '5' in.

INTRO MENTAL HEALTH

1. Ga verder
5. Interview met plaatsvervanger


System preset value MH901_TimeStampStart
IF MH901_TimeStampStart = EMPTY AND MH001_Intro <> EMPTY
ENDIF
IF (MH001_Intro = RESPONSE) AND NOT (MH001_Intro = a5)
Txt_FL_MH002

MH002_Depression
Bent u in de afgelopen maand verdrietig of gedeprimeerd geweest?


IWER:
Als respondent om toelichting vraagt, zeg dan:
Met verdrietig of gedeprimeerd bedoelen we ongelukkig of in de put.

DEPRESSION

1. Ja
5. Nee

Txt_FL_MH003

MH003_Hopes
Wat hoopt u voor de toekomst?


IWER:
NOTEER ALLEEN OF RESPONDENT MELDT DAT HIJ/ZIJ IETS HOOPT OF NIET.

HOPES FOR THE FUTURE

1. R noemt wensen voor de toekomst
2. R noemt geen wensen voor de toekomst

Txt_FL_MH004

MH004_WishDeath
Hebt u in de afgelopen maand het gevoel gehad dat u liever dood zou willen zijn?
FELT WOULD RATHER BE DEAD

1. R noemt su�cidale gevoelens of doodswens
2. Geen van dergelijke gevoelens

Txt_FL_MH005

MH005_Guilt
Hebt u de neiging om uzelf ergens verwijten over te maken of schuldig over te voelen?
FEELS GUILTY

1. Duidelijke schuldgevoelens of zichzelf zaken verwijten
2. Geen van dergelijke gevoelens
3. Er is wel sprake van schuldgevoelens, maar niet duidelijk of dit buitengewoon is


IF MH005_Guilt = a3
Txt_FL_MH006

MH006_BlameForWhat
Wat verwijt u zichzelf?


IWER:
LET OP - CODEER ALLEEN 1 VOOR EEN OVERDREVEN SCHULDGEVOEL DAT DUIDELIJK BUITEN PROPORTIE IS.
DE FOUT ZAL VAAK HEEL KLEIN GEWEEST ZIJN, ALS ER AL SPRAKE WAS VAN EEN FOUT.
GERECHTVAARDIGDE SCHULDGEVOELENS CODEREN MET 2.

TROUBLE SLEEPING

1. Voorbeelden genoemd van duidelijke, ernstige schuldgevoelens
2. Geen voorbeelden genoemd van duidelijke schuldgevoelens, of het is niet duidelijk of deze gevoelens buitenproportioneel zijn


ENDIFTxt_FL_MH007

MH007_Sleep
Hebt u de laatste tijd slaapproblemen gehad?
TROUBLE SLEEPING

1. Slaapproblemen of recente veranderingen in het slaapritme
2. Geen slaapproblemen

Txt_FL_MH008

MH008_Interest
In welke mate was u de afgelopen maand ge�nteresseerd in bepaalde zaken?
LESS OR SAME INTEREST IN THINGS

1. Minder interesse dan gewoonlijk
2. Geen afname in interesse
3. Niet codeerbaar antwoord

Txt_FL_MH010

MH010_Irritability
Bent u de laatste tijd snel ge�rriteerd?
IRRITABILITY

1. Ja
5. Nee

Txt_FL_MH011

MH011_Appetite
Hoe was uw eetlust de afgelopen maand?
APPETITE

1. Een vermindering van eetlust
2. Geen vermindering van eetlust
3. Niet codeerbaar antwoord

Txt_FL_MH013

MH013_Fatigue
Hebt u de afgelopen maand te weinig energie gehad om de dingen te doen die u wilde doen?
FATIGUE

1. Ja
5. Nee

Txt_FL_MH014

MH014_ConcEnter
Hoe gaat het met uw concentratievermogen? Kunt u zich bijvoorbeeld concentreren op een televisieprogramma, een film of radioprogramma?
CONCENTRATION ON ENTERTAINMENT

1. Problemen met concentreren op TV, film of radio
2. Dergelijke concentratieproblemen werden niet genoemd

Txt_FL_MH015

MH015_ConcRead
Kunt u zich concentreren op iets dat u leest?
CONCENTRATION ON READING

1. Concentratieproblemen bij het lezen
2. Dergelijke concentratieproblemen werden niet genoemd

Txt_FL_MH016

MH016_Enjoyment
Welke activiteit hebt u de laatste tijd met plezier gedaan?
ENJOYMENT

1. Kan geen enkele plezierige activiteit noemen
2. Noemt ten minste EEN activiteit waar plezier aan werd beleefd

Txt_FL_MH017

MH017_Tear
Hebt u de afgelopen maand wel eens gehuild?
TEARFULNESS

1. Ja
5. Nee

Txt_FL_MH033

MH033_Intro
Ik ga u nu enkele uitspraken voorleggen en wil u graag vragen aan te geven hoe vaak u zich een bepaalde manier voelt: vaak, soms, bijna nooit of nooit.
INTRODUCTION HOW MUCH YOU FEEL

STRING[1]
Txt_FL_MH034

MH034_companionship
Hoe vaak voelt u dat u niet genoeg vriendschappen heeft?


IWER:
^ReadOut

HOW OFTEN LACK COMPANIONSHIP

1. Vaak
2. Soms
3. (Bijna) nooit

Txt_FL_MH035

MH035_LeftOut
Hoe vaak voelt u zich buitengesloten?


IWER:
Herhaal de vraag indien nodig.

HOW OFTEN LEFT OUT

1. Vaak
2. Soms
3. (Bijna) nooit

Txt_FL_MH036

MH036_Isolated
Hoe vaak voelt u zich afgezonderd van anderen?


IWER:
Herhaal indien nodig.

HOW OFTEN ISOLATED

1. Vaak
2. Soms
3. (Bijna) nooit

Txt_FL_MH037

MH037_lonely
Hoe vaak voelt u zich eenzaam?


IWER:
Herhaal indien nodig.

HOW OFTEN LONELY

1. Vaak
2. Soms
3. (Bijna) nooit


IF MH902_TimeStampEnd = EMPTY
ENDIF

ENDIF

ENDBLOCK
BLOCK
Txt_FL_HC601

HC601_Intro
Nu hebben we enkele vragen over de gezondheidszorg die u de laatste 12 maanden sinds {FLLastYearMonth} heeft ontvangen, dat zijn doktersbezoeken, verblijf in het ziekenhuis, of de geneesmiddelen die u gebruikte. Het is ook belangrijk om meer te weten te komen over hoeveel u hiervoor zelf betaalde. Hiermee bedoelen we het geld dat u betaalde aan uw dokter, ziekenhuis of apotheker zonder terugbetalingen door uw verzekeraar. Het gaat hier ook om bijbetalingen voor diensten die deels betaald zijn door uw verzekeraar.
CONTACTS WITH GENERAL PRACTITIONER

STRING[1]

System preset value HC901_TimeStampStart
IF HC901_TimeStampStart = EMPTY AND HC601_Intro <> EMPTY
ENDIFTxt_FL_HC125

HC125_Satisfaction_with_Insurance
Laten we beginnen met uw ziektekostenverzekering. Hoe tevreden bent u over het algemeen met de dekking van het basispakket van uw verzekering? Bent u..


IWER:
^ReadOut

SATISFACTION WITH INSURANCE

1. Heel tevreden
2. Tevreden
3. Ontevreden
4. Heel ontevreden

Txt_FL_HC113

HC113_SuppHealthInsurance
Hebt u (naast de verplichte basisverzekering) ��n of meerdere aanvullende ziektekostenverzekeringen voor diensten die niet (geheel) door uw basisverzekering worden gedekt? Denkt u hierbij aan gezondheidsonderzoeken, tandheelkundige zorg, alternatieve behandelingen of geneesmiddelen.
ANY SUPPLEMENTARY HEALTH INSURANCE

1. Ja
5. Nee

Txt_FL_HC116

HC116_LongTermCareInsurance
Hebt u ��n van de volgende verzekeringen voor langdurige zorg?


IWER:
{ReadOut}
{CodeAll}

Als om toelichting wordt gevraagd:
Verzekeringen voor langdurige zorg vergoeden de kosten in het geval de zorg voor een langere duur is. Vaak gaat het om hulp aan huis, begeleid wonen, dagopvang, dagbesteding, een hospice of het leven in een verzorgingstehuis. Het kan dat sommige van deze vormen van langdurige zorg door uw zorgverzekering worden vergoed.

HAS LONGTERM CARE INSURANCE

1. Basisverzekering

3. E�n of meerdere aanvullende verzekeringen
96. Geen


IF HC116_LongTermCareInsurance = RESPONSE
CHECK NOT ((HC116_LongTermCareInsurance.CARDINAL > 1) AND (a96 IN HC116_LongTermCareInsurance)) L5 " {FLError[93]}"

ENDIFTxt_FL_HC602

HC602_STtoMDoctor
Denkt u terug aan de afgelopen 12 maanden. Sinds {FLLastYearMonth}, ongeveer hoeveel keer hebt u een dokter of een medisch gekwalificeerd persoon (bijv. een verpleegster) gesproken of bezocht in verband met uw gezondheid?

Telt u bezoeken aan de tandarts en verblijven in ziekenhuizen niet mee, maar bezoeken aan de eerste hulp of polikliniek wel.


IWER:
Telefonisch contact telt ook mee.

SEEN OR TALKED TO MEDICAL DOCTOR

-100000000000000000..1000000000000000000

IF NOT ((HC602_STtoMDoctor >= 0) AND (HC602_STtoMDoctor <= 98.00000000000001))

HC602_STtoMDoctor_Sign
^FLError[78]

STRING[1]

HC602_STtoMDoctor_Rem
IWER: Een eventuele toelichting kan hieronder worden ingevuld.

OPEN

ENDIF
IF HC602_STtoMDoctor > 0
Txt_FL_HC682

HC682_OOPDocsYesNo
Hebt u in de afgelopen twaalf maanden, sinds {FLLastYearMonth}, wel eens zelf voor een doktersbezoek betaald? Telt u kosten verbonden aan diagnose onderzoeken, zoals scans of laboratoriumonderzoek ook mee.
Let op: het gaat hier om de kosten die bovenop uw eigen risico komen.
PAYED ANYTHING OUT OF POCKET

1. Ja
5. Nee


IF HC682_OOPDocsYesNo = a1
Txt_FL_HC683

HC683_OOPDocsAmount
Hoeveel hebt u in de afgelopen 12 maanden in totaal betaald aan doktersbezoeken die niet vergoed werden door de zorgverzekering of anderen?


IWER:
Exclusief tandartsbezoeken. Vul bedrag in in (hele) [FLDefault[9]].

HOW MUCH PAYED OUT OF POCKET

-100000000000000000..1000000000000000000

IF HC683_OOPDocsAmount = RESPONSE

IF HC683_OOPDocsAmount <= 0

HC683_OOPDocsAmount_Sign
^FLError[12]

STRING[1]

HC683_OOPDocsAmount_Rem
IWER: Een eventuele toelichting kan hieronder worden ingevuld.

OPEN

ENDIF

ENDIF
IF HC683_OOPDocsAmount = NONRESPONSE

BLOCK

IF (((((MN001_Country = a1) OR (MN001_Country = a2)) OR (MN001_Country = a3)) OR (MN001_Country = a5)) OR (MN001_Country = a12)) OR (MN001_Country = a17)

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF ((MN001_Country = a6) OR (MN001_Country = a7)) OR (MN001_Country = a23)

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF MN001_Country = a8

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF ((MN001_Country = a13) OR (MN001_Country = a18)) OR (MN001_Country = a19)

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF MN001_Country = a22

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF MN001_Country = a21

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF MN001_Country = a4

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF MN001_Country = a10

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF MN001_Country = a11

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF MN001_Country = a24

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF MN001_Country = a16

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF MN001_Country = a14

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF MN001_Country = a15

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF MN001_Country = a20

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

A
[Was het minder of meer dan] {Amount} [FLDefault[9]]?
HOW MUCH

1. Minder
2. Ongeveer ^Amount
3. Meer


ENDBLOCK

ENDIF

ENDIF

ENDIFTxt_FL_HC114

HC114_UnmetNeedCost
Is het de afgelopen 12 maanden voorgekomen dat u een dokter moest bezoeken maar dit niet gedaan hebt vanwege de kosten?


IWER:
Tel hier alle typen doktoren, gekwalificeerde verpleegsters, bezoek aan eerste hulp of polikliniek mee.

DID NOT GO TO DOCTOR BECAUSE OF COST

1. Ja
5. Nee

Txt_FL_HC115

HC115_UnmetNeedWait
Is het de afgelopen 12 maanden voorgekomen dat u een dokter moest bezoeken maar dit niet gedaan hebt omdat u te lang moest wachten?


IWER:
Tel hier alle typen doktoren, gekwalificeerde verpleegsters, bezoek aan eerste hulp of polikliniek mee.

DID NOT GO TO DOCTOR BECAUSE OF LONG WAIT

1. Ja
5. Nee

Txt_FL_HC688

HC688_OOPDRUGSYesNo
Eerder hebben we gesproken over of u medicijnen gebruikt.

Hebt u zelf, in de afgelopen twaalf maanden, sinds {FLLastYearMonth}, iets betaald voor medicijnen? Telt u zowel door uw dokter voorgeschreven medicijnen mee als medicijnen die u hebt gekocht zonder recept.
PAYED ANYTHING OUT OF POCKET DRUGS

1. Ja
5. Nee


IF HC688_OOPDRUGSYesNo = a1
Txt_FL_HC689

HC689_OOPDRUGSAmount
Hoeveel hebt u de afgelopen 12 maanden zelf betaald voor medicijnen die niet vergoed werden door de zorgverzekering of anderen?


IWER:
Zowel voorgeschreven door uw dokter als medicijnen die u zonder doktersrecept hebt gekocht.
Geef een bedrag in (hele) [FLDefault[9]].

HOW MUCH PAYED OUT OF POCKET DRUGS

-100000000000000000..1000000000000000000

IF HC689_OOPDRUGSAmount = RESPONSE

IF HC689_OOPDRUGSAmount <= 0

HC689_OOPDRUGSAmount_Sign
^FLError[12]

STRING[1]

HC689_OOPDRUGSAmount_Rem
IWER: Een eventuele toelichting kan hieronder worden ingevuld.

OPEN

ENDIF

ENDIF
IF HC689_OOPDRUGSAmount = DONTKNOW
Txt_FL_HC630

HC630_OOPDRUGSAmountMonth
Hoeveel betaalt u ongeveer voor uw medicatie in een normale maand?


IWER:
Tel zowel geneesmiddelen die zijn voorgeschreven mee als medicijnen die zonder recept verkrijgbaar zijn.

HOW MUCH PAYED OUT OF POCKET DRUGS

-100000000000000000..1000000000000000000

IF HC630_OOPDRUGSAmountMonth = NONRESPONSE

BLOCK

IF (((((MN001_Country = a1) OR (MN001_Country = a2)) OR (MN001_Country = a3)) OR (MN001_Country = a5)) OR (MN001_Country = a12)) OR (MN001_Country = a17)

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF ((MN001_Country = a6) OR (MN001_Country = a7)) OR (MN001_Country = a23)

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF MN001_Country = a8

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF ((MN001_Country = a13) OR (MN001_Country = a18)) OR (MN001_Country = a19)

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF MN001_Country = a22

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF MN001_Country = a21

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF MN001_Country = a4

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF MN001_Country = a10

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF MN001_Country = a11

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF MN001_Country = a24

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF MN001_Country = a16

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF MN001_Country = a14

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF MN001_Country = a15

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF MN001_Country = a20

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

A
[Was het minder of meer dan] {Amount} [FLDefault[9]]?
HOW MUCH

1. Minder
2. Ongeveer ^Amount
3. Meer


ENDBLOCK

ENDIF

ENDIF

ENDIFTxt_FL_HC010

HC010_SNaDentist
Hebt u in de afgelopen 12 maanden, sinds {FLLastYearMonth}, een tandarts of een mondhygi�nist(e) bezocht?


IWER:
Inclusief routinecontroles, bezoeken voor een kunstgebit en kaakchirurgie (mondheelkunde).

SEEN A DENTIST/DENTAL HYGIENIST

1. Ja
5. Nee


IF HC010_SNaDentist = a1
Txt_FL_HC692

HC692_OOPDentistYesNo
Hebt u in de afgelopen 12 maanden zelf iets betaald voor uw tandheelkundige zorg (tandarts of
mondhygi�nist(e))? Denkt u hierbij ook aan diagnoses, behandelingen of implantaten.
PAYED ANYTHING OUT OF POCKET DENTIST

1. Ja
5. Nee


IF HC692_OOPDentistYesNo = a1
Txt_FL_HC693

HC693_OOPDentistAmount
Hoeveel hebt u in de afgelopen 12 maanden in totaal zelf betaald voor uw tandheelkundige zorg (tandarts of mondhygi�nist(e)) dat niet werd vergoed door de zorgverzekering of anderen?


IWER:
Geef een bedrag in (hele) [FLDefault[9]].

HOW MUCH PAYED OUT OF POCKET DENTIST

-100000000000000000..1000000000000000000

IF HC693_OOPDentistAmount = EMPTY

BLOCK

IF (((((MN001_Country = a1) OR (MN001_Country = a2)) OR (MN001_Country = a3)) OR (MN001_Country = a5)) OR (MN001_Country = a12)) OR (MN001_Country = a17)

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF ((MN001_Country = a6) OR (MN001_Country = a7)) OR (MN001_Country = a23)

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF MN001_Country = a8

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF ((MN001_Country = a13) OR (MN001_Country = a18)) OR (MN001_Country = a19)

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF MN001_Country = a22

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF MN001_Country = a21

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF MN001_Country = a4

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF MN001_Country = a10

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF MN001_Country = a11

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF MN001_Country = a24

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF MN001_Country = a16

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF MN001_Country = a14

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF MN001_Country = a15

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF MN001_Country = a20

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

A
[Was het minder of meer dan] {Amount} [FLDefault[9]]?
HOW MUCH

1. Minder
2. Ongeveer ^Amount
3. Meer


ENDBLOCK

ENDIF

ENDIF

ENDIFTxt_FL_CO211

CO211_PovertyPostponedDentist
Hebt u in de afgelopen 12 maanden bezoeken aan de tandarts uitgesteld om uw uitgaven te beperken?
POSTPONED DENTIST

1. Ja
5. Nee

Txt_FL_HC012

HC012_PTinHos
Bent u in de afgelopen 12 maanden, sinds {FLLastYearMonth}, opgenomen geweest in een ziekenhuis voor minimaal ��n nacht? Denkt u hierbij aan een operatie of een probleem met uw lichamelijke of geestelijke gezondheid.
IN HOSPITAL LAST 12 MONTHS

1. Ja
5. Nee


IF HC012_PTinHos = a1
Txt_FL_HC013

HC013_TiminHos
Hoe vaak bent u in de afgelopen 12 maanden opgenomen geweest in een ziekenhuis voor ten minste ��n nacht?


IWER:
Alleen afzonderlijke opnamen meetellen.

TIMES BEING PATIENT IN HOSPITAL

-100000000000000000..1000000000000000000
Txt_FL_HC014

HC014_TotNightsinPT
Hoeveel nachten hebt u in de afgelopen 12 maanden in totaal in ziekenhuizen doorgebracht?
TOTAL NIGHTS STAYED IN HOSPITAL

-100000000000000000..1000000000000000000

ENDIFTxt_FL_HC064

HC064_InOthInstLast12Mon
Bent u in de afgelopen 12 maanden opgenomen geweest in een zorginstelling anders dan een ziekenhuis?

Denkt u hierbij aan een verblijf in zorginstellingen die nog niet genoemd zijn, zoals een revalidatiecentrum of een herstellingsoord. Telt u een verblijf in verzorgingshuis of verpleeghuis niet mee.
IN OTHER INSTITUTIONS LAST 12 MONTHS

1. Ja
5. Nee


IF HC064_InOthInstLast12Mon = a1
Txt_FL_HC066

HC066_TotNightStayOthInst
Hoeveel nachten hebt u in de afgelopen 12 maanden in totaal in een andere zorginstelling dan een ziekenhuis of verpleeghuis doorgebracht?
TOTAL NIGHTS STAYED IN OTHER INSTITUTIONS

-100000000000000000..1000000000000000000

IF HC066_TotNightStayOthInst = RESPONSE
CHECK (HC066_TotNightStayOthInst >= 1) AND (HC066_TotNightStayOthInst <= 365) L5 " [@#Vul een getal in van 1 tot 365.@#]"

ENDIF

ENDIF
IF (HC064_InOthInstLast12Mon = a1) OR (HC012_PTinHos = a1)
Txt_FL_HC694

HC694_PayedOutOfPocketHospital
Hebt u in de afgelopen 12 maanden zelf iets betaald, inclusief niet-zorg gerelateerde kosten zoals maaltijden, [ voor een verblijf in een ziekenhuis of gezondheidsinstelling/ voor een verblijf in een ziekenhuis/ voor een verblijf in een gezondheidsinstelling (geen ziekenhuis)/ voor een verblijf in een ziekenhuis of gezondheidsinstelling/ voor een verblijf in een ziekenhuis/ voor een verblijf in een gezondheidsinstelling (geen ziekenhuis)]?
PAYED ANYTHING OUT OF POCKET HOSPITAL

1. Ja
5. Nee


IF HC694_PayedOutOfPocketHospital = a1
Txt_FL_HC695

HC695_HowMuchPayedHospital
Hoeveel hebt u in de afgelopen 12 maanden in totaal betaald voor uw verblijf in een ziekenhuis of andere zorginstelling zonder dat dit werd vergoed door de zorgverzekering of anderen?


IWER:
Geef een bedrag in (hele) [FLDefault[9]].

HOW MUCH PAYED OUT OF POCKET HOSPITAL

-100000000000000000..1000000000000000000

IF HC695_HowMuchPayedHospital = RESPONSE

IF HC695_HowMuchPayedHospital <= 0

HC695_HowMuchPayedHospital_Sign
^FLError[12]

STRING[1]

HC695_HowMuchPayedHospital_Rem
IWER: Een eventuele toelichting kan hieronder worden ingevuld.

OPEN

ENDIF

ENDIF
IF HC695_HowMuchPayedHospital = NONRESPONSE

BLOCK

IF (((((MN001_Country = a1) OR (MN001_Country = a2)) OR (MN001_Country = a3)) OR (MN001_Country = a5)) OR (MN001_Country = a12)) OR (MN001_Country = a17)

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF ((MN001_Country = a6) OR (MN001_Country = a7)) OR (MN001_Country = a23)

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF MN001_Country = a8

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF ((MN001_Country = a13) OR (MN001_Country = a18)) OR (MN001_Country = a19)

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF MN001_Country = a22

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF MN001_Country = a21

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF MN001_Country = a4

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF MN001_Country = a10

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF MN001_Country = a11

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF MN001_Country = a24

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF MN001_Country = a16

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF MN001_Country = a14

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF MN001_Country = a15

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF MN001_Country = a20

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

A
[Was het minder of meer dan] {Amount} [FLDefault[9]]?
HOW MUCH

1. Minder
2. Ongeveer ^Amount
3. Meer


ENDBLOCK

ENDIF

ENDIF

ENDIFTxt_FL_HC140

HC140_WhatAidsAppliancesPhysicalTherapy
Hebt u in de afgelopen 12 maanden, sinds {FLLastYearMonth}, zelf iets betaald voor de volgende hulpmiddelen of diensten bovenop uw eigen risico en inclusief bijdragen uit uw aanvullende verzekering? Dit betreft alle hulpmiddelen of diensten, wel of niet voorgeschreven door uw dokter.


IWER:
{ReadOut}
^CodeAll

WHAT PAYED OOP AIDS APPLIANCES PHYSICAL THERAPY

1. Hulpmiddelen (rolstoelen, rollators, wandelstok, krukken, orthesen, prothesen)
2. Ambulante zorg (fysiotherapie, bedrijfsmaatschappelijk werk, osteopathie, homeopathie, psychologische begeleiding, chiropractie)
96. Geen van bovenstaande


IF HC140_WhatAidsAppliancesPhysicalTherapy.CARDINAL > 1
CHECK NOT (a96 IN HC140_WhatAidsAppliancesPhysicalTherapy) L5 " [U HEBT EEN ANTWOORD GESELECTEERD "GEEN VAN BOVENSTAANDE" SAMEN MET EEN ANDER ANTWOORD. VERANDER UW ANTWOORD]"

ENDIF
IF a1 IN HC140_WhatAidsAppliancesPhysicalTherapy
Txt_FL_HC142

HC142_AmountAidsAppliances
Hoeveel hebt u de afgelopen 12 maanden, sinds {FLLastYearMonth}, in totaal betaald voor hulpmiddelen bovenop uw eigen risico en inclusief bijdragen uit uw aanvullende verzekering? (Tel kosten die vergoed zijn door een zorgverzekering niet mee.)


IWER:
Inclusief hulpmiddelen zonder doktersrecept.
Geef een bedrag in (hele) [FLDefault[9]].

HOW MUCH PAYED OOP AIDs, APPLIANCES PHYSICAL THERAPY

-100000000000000000..1000000000000000000

IF HC142_AmountAidsAppliances = NONRESPONSE

BLOCK

IF (((((MN001_Country = a1) OR (MN001_Country = a2)) OR (MN001_Country = a3)) OR (MN001_Country = a5)) OR (MN001_Country = a12)) OR (MN001_Country = a17)

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF ((MN001_Country = a6) OR (MN001_Country = a7)) OR (MN001_Country = a23)

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF MN001_Country = a8

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF ((MN001_Country = a13) OR (MN001_Country = a18)) OR (MN001_Country = a19)

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF MN001_Country = a22

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF MN001_Country = a21

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF MN001_Country = a4

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF MN001_Country = a10

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF MN001_Country = a11

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF MN001_Country = a24

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF MN001_Country = a16

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF MN001_Country = a14

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF MN001_Country = a15

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF MN001_Country = a20

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

A
[Was het minder of meer dan] {Amount} [FLDefault[9]]?
HOW MUCH

1. Minder
2. Ongeveer ^Amount
3. Meer


ENDBLOCK

ENDIF

ENDIF
IF a2 IN HC140_WhatAidsAppliancesPhysicalTherapy
Txt_FL_HC143

HC143_AmountPhysicalTherapy
Hoeveel hebt u in de afgelopen twaalf maanden, sinds {FLLastYearMonth}, in totaal betaald voor fysiotherapie bovenop uw eigen risico en inclusief bijdragen van uw aanvullende verzekering? (Telt u geen kosten mee die door een zorgverzekering zijn vergoed.)


IWER:
Inclusief diensten zonder doktersrecept.
Geef een bedrag in (hele) ^FLCurr

HOW MUCH PAYED OOP AIDs, APPLIANCES PHYSICAL THERAPY

-100000000000000000..1000000000000000000

IF HC143_AmountPhysicalTherapy = NONRESPONSE

BLOCK

IF (((((MN001_Country = a1) OR (MN001_Country = a2)) OR (MN001_Country = a3)) OR (MN001_Country = a5)) OR (MN001_Country = a12)) OR (MN001_Country = a17)

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF ((MN001_Country = a6) OR (MN001_Country = a7)) OR (MN001_Country = a23)

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF MN001_Country = a8

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF ((MN001_Country = a13) OR (MN001_Country = a18)) OR (MN001_Country = a19)

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF MN001_Country = a22

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF MN001_Country = a21

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF MN001_Country = a4

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF MN001_Country = a10

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF MN001_Country = a11

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF MN001_Country = a24

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF MN001_Country = a16

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF MN001_Country = a14

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF MN001_Country = a15

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF MN001_Country = a20

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

A
[Was het minder of meer dan] {Amount} [FLDefault[9]]?
HOW MUCH

1. Minder
2. Ongeveer ^Amount
3. Meer


ENDBLOCK

ENDIF

ENDIF
IF MN024_NursingHome = a1
Txt_FL_HC127

HC127_AtHomeCare
Hebt u in de afgelopen 12 maanden, sinds {FLLastYearMonth}, professionele of betaalde hulp gekregen bij de nu volgende activiteiten vanwege lichamelijke, mentale, emotionele problemen of problemen met uw geheugen?


IWER:
^ReadOut
^CodeAll

TYPE OF HOME CARE

1. Hulp bij persoonlijke verzorging (zoals wassen, in en uit bed stappen, of aankleden)?
2. Hulp bij huishoudelijk werk (zoals schoonmaken, strijken, koken)
3. Tafeltje dekje (maaltijden)
4. Hulp bij andere activiteiten (bijv. bij het innemen van medicatie)
96. Geen van de bovenstaande


IF HC127_AtHomeCare.CARDINAL > 1
CHECK NOT (a96 IN HC127_AtHomeCare) L5 " [U HEBT EEN ANTWOORD GESELECTEERD "GEEN VAN BOVENSTAANDE" SAMEN MET EEN ANDER ANTWOORD. VERANDER UW ANTWOORD]"

ENDIF
IF NOT (a96 IN HC127_AtHomeCare)

IF a1 IN HC127_AtHomeCare
ENDIF
IF a2 IN HC127_AtHomeCare
ENDIF
IF a3 IN HC127_AtHomeCare
ENDIF
IF a4 IN HC127_AtHomeCare
ENDIFTxt_FL_HC628

HC628_OOP_AtHomeCareYesNo
Hebt u in de afgelopen 12 maanden zelf iets betaald voor {FL_HC628_2}, zonder dat het vergoed werd?
PAYED ANYTHING OUT OF POCKET HOME CARE

1. Ja
5. Nee


IF HC628_OOP_AtHomeCareYesNo = a1
Txt_FL_HC629

HC629_OOP_AtHomeCareAmount
Hoeveel hebt u de afgelopen 12 maanden zelf betaald voor {FL_HC628_2}?


IWER:
Geef een bedrag in [FLDefault[9]].

AMOUNT OUT OF POCKET HOME CARE

-100000000000000000..1000000000000000000

IF HC629_OOP_AtHomeCareAmount = DONTKNOW
Txt_FL_HC144

HC144_OOP_MonthlyAtHomeCareAmount
Hoeveel betaalt u in een normale maand voor persoonlijke verzorging, huishoudelijk werk, tafeltje dekje of andere hulp in huis?
AMOUNT OUT OF POCKET HOME CARE MONTHLY

-100000000000000000..1000000000000000000

IF HC144_OOP_MonthlyAtHomeCareAmount = NONRESPONSE

BLOCK

IF (((((MN001_Country = a1) OR (MN001_Country = a2)) OR (MN001_Country = a3)) OR (MN001_Country = a5)) OR (MN001_Country = a12)) OR (MN001_Country = a17)

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF ((MN001_Country = a6) OR (MN001_Country = a7)) OR (MN001_Country = a23)

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF MN001_Country = a8

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF ((MN001_Country = a13) OR (MN001_Country = a18)) OR (MN001_Country = a19)

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF MN001_Country = a22

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF MN001_Country = a21

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF MN001_Country = a4

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF MN001_Country = a10

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF MN001_Country = a11

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF MN001_Country = a24

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF MN001_Country = a16

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF MN001_Country = a14

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF MN001_Country = a15

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF MN001_Country = a20

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

A
[Was het minder of meer dan] {Amount} [FLDefault[9]]?
HOW MUCH

1. Minder
2. Ongeveer ^Amount
3. Meer


ENDBLOCK

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIFTxt_FL_HC029

HC029_NursHome
Bent u in de afgelopen twaalf maanden, sinds {FLLastYearMonth}, voor ten minste ��n nacht opgenomen geweest in een verpleeghuis?


IWER:
Wanneer de respondent minder dan 12 maanden geleden definitief in een verpleeghuis is opgenomen, codeer 1 (Ja, tijdelijk).

IN A NURSING HOME

1. Ja, tijdelijk
3. Ja, permanent
5. Nee


IF HC029_NursHome = a3

HC029_NursHome_Sign
^FLError[34]

STRING[1]

HC029_NursHome_rem
IWER: Een eventuele toelichting kan hieronder worden ingevuld.

OPEN

ENDIF
IF HC029_NursHome = a1
Txt_FL_HC031

HC031_WksNursHome
Hoeveel weken in totaal hebt u in de afgelopen 12 maanden in een verpleeghuis verbleven?


IWER:
Tel 4 weken als een hele maand; tel een deel van de week als 1.

WEEKS STAYED IN A NURSING HOME

-100000000000000000..1000000000000000000

IF HC031_WksNursHome = RESPONSE
CHECK (HC031_WksNursHome >= 1) AND (HC031_WksNursHome <= 52) L5 " [@#Vul een getal in van 1 tot 52.@#]"

ENDIF

ENDIF
IF (HC029_NursHome = a1) OR (HC029_NursHome = a3)

IF a96 IN HC116_LongTermCareInsurance
ELSE
ENDIFTxt_FL_HC696

HC696_OOP_NursingHomeYesNo
Hebt u in de afgelopen 12 maanden zelf iets betaald voor een verblijf in een verpleeghuis?
PAYED ANYTHING OUT OF POCKET NURSING HOME

1. Ja
5. Nee


IF HC696_OOP_NursingHomeYesNo = a1
Txt_FL_HC097

HC097_OOP_NursingHomeAmount
Hoeveel hebt u in de afgelopen 12 maanden betaald voor uw verblijf in een verpleeghuis?


IWER:
Vul een bedrag in [FLDefault[9]] in.

HOW MUCH PAYED OUT OF POCKET NURSING HOME

-100000000000000000..1000000000000000000

IF HC097_OOP_NursingHomeAmount = NONRESPONSE

BLOCK

IF (((((MN001_Country = a1) OR (MN001_Country = a2)) OR (MN001_Country = a3)) OR (MN001_Country = a5)) OR (MN001_Country = a12)) OR (MN001_Country = a17)

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF ((MN001_Country = a6) OR (MN001_Country = a7)) OR (MN001_Country = a23)

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF MN001_Country = a8

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF ((MN001_Country = a13) OR (MN001_Country = a18)) OR (MN001_Country = a19)

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF MN001_Country = a22

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF MN001_Country = a21

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF MN001_Country = a4

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF MN001_Country = a10

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF MN001_Country = a11

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF MN001_Country = a24

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF MN001_Country = a16

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF MN001_Country = a14

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF MN001_Country = a15

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF MN001_Country = a20

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

A
[Was het minder of meer dan] {Amount} [FLDefault[9]]?
HOW MUCH

1. Minder
2. Ongeveer ^Amount
3. Meer


ENDBLOCK

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF
System preset value HC902_TimeStampEnd
IF HC902_TimeStampEnd = EMPTY AND HC140_WhatAidsAppliancesPhysicalTherapy <> EMPTY
ENDIF

ENDBLOCK
IF MN029_linkage = 1

BLOCK

IF ((MN001_Country = a2) OR (MN001_Country = a5)) OR (MN001_Country = a21)

LI006_consent
Een belangrijk onderdeel van deze studie is om inzicht te krijgen in de persoonlijke omstandigheden van de deelnemers. Om de interviews niet te lang te maken kunnen wij sommige gegevens verkrijgen door koppeling aan de informatie die over u wordt bijgehouden door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dit betreft bijvoorbeeld gegevens over uw AOW- en pensioenaanspraken of uw gezondheid.
Indien u hiermee akkoord gaat, voegen wij in samenwerking met het CBS deze informatie toe aan uw antwoorden op onze vragenlijsten. Dat gebeurt met streng beveiligde computersystemen en wel zo dat voor onderzoekers deze gegevens anoniem zijn en nooit naar u persoonlijk kunnen worden herleid.

Indien u niet wilt dat onderzoekers van deze gegevens van het CBS gebruik maken, dan zou ik dit graag willen weten.
LINKAGE CONSENT QUESTION

IF (MN001_Country = a2) AND (LI006_consent = a1)

LI007_SSNIWER:
NVT. Voer "0" in en druk op enter.
SOCIAL SECURITY NUMBER

STRING[10]

IF LI007_SSN = RESPONSE
CHECK_ID

IF checked = 0
CHECK ERROR INVOLVING (LI007_SSN) L5 " [SSN is incorrect, probeer het alstublieft nog een keer.]"

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF (((MN001_Country = a3) OR (MN001_Country = a4)) OR (MN001_Country = a19)) OR (MN001_Country = a23)

LI004_IntroIWER:
NVT (type 1)
LINKING INTRO

STRING[1]

IF ((MN001_Country = a3) OR (MN001_Country = a4)) OR (MN001_Country = a23)

LI001_NumberIWER:
"NVT. Voer ""0"" in en druk op enter.
Of: CTRL R
ID RECORD LINKAGE

STRING[6]

LI002_Number_CheckIWER:
"NVT. Voer ""0"" in en druk op enter.
Of: CTRL R
ID RECORD LINKAGE AGAIN

STRING[6]
CHECK LI001_Number = LI002_Number_Check L5 " [Barcodes moeten gelijk zijn]"

ENDIF

LI003_ConsentIWER:
NVT. Voer "0" in en druk op enter.
LINKAGE COMPLETED


ENDIF

ENDIF

ENDBLOCK

ENDIF
BLOCK

IF MN024_NursingHome = a1
Txt_FL_EP001

EP001_Intro
Nu ga ik u een aantal vragen stellen over uw huidige werksituatie.
INTRODUCTION EMPLOYMENT AND PENSIONS

STRING[1]

System preset value EP901_TimeStampStart
IF EP901_TimeStampStart = EMPTY AND EP001_Intro <> EMPTY
ENDIFTxt_FL_EP005

EP005_CurrentJobSit
Welke categorie omschrijft in het algemeen het beste uw huidige positie op de arbeidsmarkt?


IWER:
^ReadOut
Codeer slechts ��n antwoord.
Als R twijfelt:
1. Gepensioneerd: (zelf) gepensioneerd, inclusief gedeeltelijk met pensioen of met vroegpensioen. Het gaat hierbij uitsluitend om de eigen baan.
Als R nabestaandenpensioen ontvangt, maar zelf niet gepensioneerd is, selecteer dan niet de categorie 'Gepensioneerd'.

CURRENT JOB SITUATION

1. Gepensioneerd of vervroegd gepensioneerd
2. In loondienst of zelfstandige (incl. werkzaam in familiebedrijf)
3. Werkloos
4. Langdurig ziek, arbeidsongeschikt of gehandicapt
5. Zorgend voor huishouden of gezin
97. Anders (renteniert, leeft van huur inkomsten, studeert, doet vrijwilligerswerk)


IF EP005_CurrentJobSit = a1
Txt_FL_EP329

EP329_RetYear
In welk jaar bent u met pensioen gegaan?
RETIREMENT YEAR

-100000000000000000..1000000000000000000

IF EP329_RetYear = RESPONSE
CHECK (EP329_RetYear >= 1900) AND (EP329_RetYear <= 2016) L5 " [@#Vul een jaartal van vier getallen in tussen 1900 en 2015.@#]"

ENDIF
IF Year">EP329_RetYear < (MN002_Person[1].Year + 16)

EP329_RetYear_Sign
^FLError[43]

STRING[1]

EP329_RetYear_rem
IWER: Een eventuele toelichting kan hieronder worden ingevuld.

OPEN

ENDIF
IF EP329_RetYear > 2008
Txt_FL_EP328

EP328_RetMonth
In welke maand was dit?
RETIREMENT MONTH

1. januari
2. februari
3. maart
4. april
5. mei
6. juni
7. juli
8. augustus
9. september
10. oktober
11. november
12. december


ENDIF
IF (MN101_Longitudinal = 0) OR ((MN101_Longitudinal = 1) AND ((Preload.InterviewYear_Last < EP329_RetYear) OR ((Preload.InterviewYear_Last = EP329_RetYear) AND (Preload.InterviewMonth_Last <= EP328_RetMonth))))
Txt_FL_EP064

EP064_ResForRet
Wat waren voor u de redenen om met pensioen te gaan?


IWER:
^ReadOut
^CodeAll

MAIN REASON FOR EARLY RETIREMENT

1. Ik kwam in aanmerking voor AOW
2. Ik kwam in aanmerking voor een ouderdomspensioen (via werkgever(s) opgebouwd)
3. Ik ontving een lijfrente uitkering
4. Ik kreeg vervroegd pensioen aangeboden (bv. VUT)
5. Mijn baan werd opgeheven, ontslagen
6. Eigen slechte gezondheid
7. Slechte gezondheid van een familielid of vriend(in)
8. Om tegelijkertijd met mijn echtgeno(o)t(e) of partner met pensioen te gaan
9. Ik wilde meer tijd met mijn gezin of familie doorbrengen
10. Om van het leven te genieten


ENDIF

ENDIF
IF EP005_CurrentJobSit = a3
Txt_FL_EP337

EP337_LookingForJob
Bent u momenteel op zoek naar werk?
LOOKING FOR JOB

1. Ja
5. Nee

Txt_FL_EP067

EP067_HowUnempl
Wilt u vertellen waarom u werkloos bent geworden? Was dit...


IWER:
^ReadOut
Indien seizoenswerker, selecteer dan code 5.

HOW BECAME UNEMPLOYED

1. Omdat het bedrijf of kantoor waar u werkte werd gesloten
2. Omdat u ontslag hebt genomen
3. Omdat u ontslagen bent
4. Na wederzijdse overeenstemming tussen u en uw werkgever
5. Omdat een tijdelijk contract ten einde liep
6. Omdat u naar een andere plaats bent verhuisd
97. Om een andere reden


ENDIF
IF EP005_CurrentJobSit <> a2
Txt_FL_EP002

EP002_PaidWork
[ We zijn ge�nteresseerd in uw werkervaring sinds het laatste interview.] Hebt u [ sinds het laatste interview in/ gedurende de afgelopen vier weken] betaald werk verricht als werknemer of als zelfstandige, ook al was dit slechts voor een paar uur?
DID ANY PAID WORK

1. Ja
5. Nee


ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0

IF (((EP005_CurrentJobSit.ORD = 4) OR (EP005_CurrentJobSit.ORD = 5)) OR (EP005_CurrentJobSit.ORD = 97.00000000000001)) AND (EP002_PaidWork = a5)
Txt_FL_EP006

EP006_EverWorked
Hebt u ooit betaald werk verricht?
EVER DONE PAID WORK

1. Ja
5. Nee


ENDIF

ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 1

IF (EP005_CurrentJobSit = a2) OR (EP002_PaidWork = a1)
Txt_FL_EP125

EP125_ContWork
We zijn ge�nteresseerd in al het betaalde werk dat u sinds {FLLastInterviewMonthYear} tot nu hebt gedaan. Hebt u in deze periode onafgebroken / continu gewerkt?


IWER:
Vakantieperioden niet meerekenen.

CONTINUOUSLY WORKING

1. Ja
5. Nee


ENDIF
IF EP125_ContWork = a1
Txt_FL_EP141

EP141_ChangeInJob
Ook al hebt u onafgebroken / continu gewerkt sinds {FLLastInterviewMonthYear}, hebt u in die periode ��n of meer van de volgende veranderingen meegemaakt?


IWER:
^ReadOut
^CodeAll

CHANGE IN JOB

1. Een verandering in de dienstbetrekking (bv. van werknemer naar zelfstandige)
2. Een verandering van werkgever
3. Een promotie
4. Een verandering van standplaats
5. Een verandering van contract (van vast naar tijdelijk, of andersom)
96. Geen van bovenstaande


IF EP141_ChangeInJob = RESPONSE
CHECK NOT ((EP141_ChangeInJob.CARDINAL > 1) AND (96 IN EP141_ChangeInJob)) L5 " [U HEBT EEN ANTWOORD GESELECTEERD "GEEN VAN BOVENSTAANDE" SAMEN MET EEN ANDER ANTWOORD. VERANDER UW ANTWOORD]"

ENDIF

ENDIF
IF EP125_ContWork = a5

BLOCK
Txt_FL_EP127

EP127_PeriodFromMonth
Vanaf welke maand en welk jaar [ hebt u gewerkt/ was u werkloos]?

MAAND:
JAAR:
PERIOD FROM MONTH

1. januari
2. februari
3. maart
4. april
5. mei
6. juni
7. juli
8. augustus
9. september
10. oktober
11. november
12. december

Txt_FL_EP128

EP128_PeriodFromYear
Vanaf welke maand en welk jaar [ hebt u gewerkt/ was u werkloos]?

MAAND ^EP127_PeriodFromMonth
JAAR
PERIOD FROM YEAR

1. 2005 of eerder
2. 2006
3. 2007
4. 2008
5. 2009
6. 2010
7. 2011
8. 2012
9. 2013
10. 2014
11. 2015
12. 2016

Txt_FL_EP129

EP129_PeriodToMonth
Tot welke maand en welk jaar [ hebt u gewerkt/ was u werkloos]?

MAAND:
JAAR:


IWER:
Als dit nog steeds de huidige situatie is, typ '13. Vandaag'.

PERIOD TO MONTH

1. januari
2. februari
3. maart
4. april
5. mei
6. juni
7. juli
8. augustus
9. september
10. oktober
11. november
12. december
13. vandaag


IF EP129_PeriodToMonth <> a13
Txt_FL_EP130

EP130_PeriodToYear
Tot welke maand en welk jaar [ hebt u gewerkt/ was u werkloos]?

MAAND: {EP129_PeriodToMonth}

JAAR:


IWER:
Tot jaar:

PERIOD TO YEAR

1. 2005 of eerder
2. 2006
3. 2007
4. 2008
5. 2009
6. 2010
7. 2011
8. 2012
9. 2013
10. 2014
11. 2015
12. 2016


ENDIFTxt_FL_EP133

EP133_PeriodOtherEp
Zijn er sinds {FLLastInterviewMonthYear} nog andere perioden geweest waarin u [ betaald werk hebt verricht/ werkloos bent geweest]?
OTHER PERIODS

1. Ja
5. Nee


ENDBLOCK
IF PeriodOtherEpisodes[1].EP129_PeriodToMonth = a13
ENDIF
LOOP cnt:= 2 TO 20

IF PeriodOtherEpisodes[cnt - 1].EP133_PeriodOtherEp = a1

BLOCK
Txt_FL_EP127

EP127_PeriodFromMonth
Vanaf welke maand en welk jaar [ hebt u gewerkt/ was u werkloos]?

MAAND:
JAAR:
PERIOD FROM MONTH

1. januari
2. februari
3. maart
4. april
5. mei
6. juni
7. juli
8. augustus
9. september
10. oktober
11. november
12. december

Txt_FL_EP128

EP128_PeriodFromYear
Vanaf welke maand en welk jaar [ hebt u gewerkt/ was u werkloos]?

MAAND ^EP127_PeriodFromMonth
JAAR
PERIOD FROM YEAR

1. 2005 of eerder
2. 2006
3. 2007
4. 2008
5. 2009
6. 2010
7. 2011
8. 2012
9. 2013
10. 2014
11. 2015
12. 2016

Txt_FL_EP129

EP129_PeriodToMonth
Tot welke maand en welk jaar [ hebt u gewerkt/ was u werkloos]?

MAAND:
JAAR:


IWER:
Als dit nog steeds de huidige situatie is, typ '13. Vandaag'.

PERIOD TO MONTH

1. januari
2. februari
3. maart
4. april
5. mei
6. juni
7. juli
8. augustus
9. september
10. oktober
11. november
12. december
13. vandaag


IF EP129_PeriodToMonth <> a13
Txt_FL_EP130

EP130_PeriodToYear
Tot welke maand en welk jaar [ hebt u gewerkt/ was u werkloos]?

MAAND: {EP129_PeriodToMonth}

JAAR:


IWER:
Tot jaar:

PERIOD TO YEAR

1. 2005 of eerder
2. 2006
3. 2007
4. 2008
5. 2009
6. 2010
7. 2011
8. 2012
9. 2013
10. 2014
11. 2015
12. 2016


ENDIFTxt_FL_EP133

EP133_PeriodOtherEp
Zijn er sinds {FLLastInterviewMonthYear} nog andere perioden geweest waarin u [ betaald werk hebt verricht/ werkloos bent geweest]?
OTHER PERIODS

1. Ja
5. Nee


ENDBLOCK
IF PeriodOtherEpisodes[cnt].EP129_PeriodToMonth = a13
ENDIF

ENDIF

ENDLOOP

ENDIF

ENDIF
IF (((MN101_Longitudinal = 0) AND (EP006_EverWorked = a1)) AND (EP005_CurrentJobSit = a5)) OR ((((MN101_Longitudinal = 1) AND (EP005_CurrentJobSit = a5)) AND (EP002_PaidWork = a1)) AND (EP335_Today = a5))
Txt_FL_EP069

EP069_ResStopWork
U gaf aan dat u momenteel voor het huishouden en/of het gezin zorgt, maar in het verleden wel hebt gewerkt. Waarom bent u gestopt met werken?


IWER:
{ReadOut} ^CodeAll

REASON STOP WORKING

1. Vanwege gezondheidsproblemen
2. Het was te vermoeiend
3. Het was te duur om iemand in te huren om voor het huishouden of gezin te zorgen
4. Om voor kinderen/kleinkinderen te zorgen
5. Vanwege ontslag/het kantoor c.q. bedrijf werd gesloten
6. Het huishoudinkomen was voldoende
7. Om te zorgen voor een ouder of ziek familielid
97. Andere reden


ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 1

IF ((EP005_CurrentJobSit <> a3) AND ((EP125_ContWork = a5) OR ((EP005_CurrentJobSit <> a2) AND (EP002_PaidWork = a5)))) AND (MN808_AgeRespondent <= 75)
Txt_FL_EP325

EP325_UnEmpl
Waren er perioden sinds {FLLastInterviewMonthYear} waarin u werkloos was?
UNEMPLOYED

1. Ja
5. Nee


ENDIF
IF EP005_CurrentJobSit = a3
Txt_FL_EP632

EP632_Intro
De volgende vragen gaan over de periode van na het interview tot het heden, waarin u werkloos was.
INTRODUCTION WHEN UNEMPLOYED

STRING[1]

ENDIF
IF (EP325_UnEmpl = a1) OR (EP005_CurrentJobSit = a3)
Txt_FL_EP633

EP633_Intro
Wanneer was u werkloos? Noemt u mij a.u.b. alle begin- en einddata als u meer dan ��n keer werkloos was.
INTRODUCTION DATES UNEMPLOYED

STRING[1]

BLOCK
Txt_FL_EP127

EP127_PeriodFromMonth
Vanaf welke maand en welk jaar [ hebt u gewerkt/ was u werkloos]?

MAAND:
JAAR:
PERIOD FROM MONTH

1. januari
2. februari
3. maart
4. april
5. mei
6. juni
7. juli
8. augustus
9. september
10. oktober
11. november
12. december

Txt_FL_EP128

EP128_PeriodFromYear
Vanaf welke maand en welk jaar [ hebt u gewerkt/ was u werkloos]?

MAAND ^EP127_PeriodFromMonth
JAAR
PERIOD FROM YEAR

1. 2005 of eerder
2. 2006
3. 2007
4. 2008
5. 2009
6. 2010
7. 2011
8. 2012
9. 2013
10. 2014
11. 2015
12. 2016

Txt_FL_EP129

EP129_PeriodToMonth
Tot welke maand en welk jaar [ hebt u gewerkt/ was u werkloos]?

MAAND:
JAAR:


IWER:
Als dit nog steeds de huidige situatie is, typ '13. Vandaag'.

PERIOD TO MONTH

1. januari
2. februari
3. maart
4. april
5. mei
6. juni
7. juli
8. augustus
9. september
10. oktober
11. november
12. december
13. vandaag


IF EP129_PeriodToMonth <> a13
Txt_FL_EP130

EP130_PeriodToYear
Tot welke maand en welk jaar [ hebt u gewerkt/ was u werkloos]?

MAAND: {EP129_PeriodToMonth}

JAAR:


IWER:
Tot jaar:

PERIOD TO YEAR

1. 2005 of eerder
2. 2006
3. 2007
4. 2008
5. 2009
6. 2010
7. 2011
8. 2012
9. 2013
10. 2014
11. 2015
12. 2016


ENDIFTxt_FL_EP133

EP133_PeriodOtherEp
Zijn er sinds {FLLastInterviewMonthYear} nog andere perioden geweest waarin u [ betaald werk hebt verricht/ werkloos bent geweest]?
OTHER PERIODS

1. Ja
5. Nee


ENDBLOCK
LOOP cnt:= 22 TO 40

IF PeriodOtherEpisodes[cnt - 1].EP133_PeriodOtherEp = a1

BLOCK
Txt_FL_EP127

EP127_PeriodFromMonth
Vanaf welke maand en welk jaar [ hebt u gewerkt/ was u werkloos]?

MAAND:
JAAR:
PERIOD FROM MONTH

1. januari
2. februari
3. maart
4. april
5. mei
6. juni
7. juli
8. augustus
9. september
10. oktober
11. november
12. december

Txt_FL_EP128

EP128_PeriodFromYear
Vanaf welke maand en welk jaar [ hebt u gewerkt/ was u werkloos]?

MAAND ^EP127_PeriodFromMonth
JAAR
PERIOD FROM YEAR

1. 2005 of eerder
2. 2006
3. 2007
4. 2008
5. 2009
6. 2010
7. 2011
8. 2012
9. 2013
10. 2014
11. 2015
12. 2016

Txt_FL_EP129

EP129_PeriodToMonth
Tot welke maand en welk jaar [ hebt u gewerkt/ was u werkloos]?

MAAND:
JAAR:


IWER:
Als dit nog steeds de huidige situatie is, typ '13. Vandaag'.

PERIOD TO MONTH

1. januari
2. februari
3. maart
4. april
5. mei
6. juni
7. juli
8. augustus
9. september
10. oktober
11. november
12. december
13. vandaag


IF EP129_PeriodToMonth <> a13
Txt_FL_EP130

EP130_PeriodToYear
Tot welke maand en welk jaar [ hebt u gewerkt/ was u werkloos]?

MAAND: {EP129_PeriodToMonth}

JAAR:


IWER:
Tot jaar:

PERIOD TO YEAR

1. 2005 of eerder
2. 2006
3. 2007
4. 2008
5. 2009
6. 2010
7. 2011
8. 2012
9. 2013
10. 2014
11. 2015
12. 2016


ENDIFTxt_FL_EP133

EP133_PeriodOtherEp
Zijn er sinds {FLLastInterviewMonthYear} nog andere perioden geweest waarin u [ betaald werk hebt verricht/ werkloos bent geweest]?
OTHER PERIODS

1. Ja
5. Nee


ENDBLOCK

ENDIF

ENDLOOP

ENDIFTxt_FL_EP326

EP326_ReceivedSeverancePayment
Hebt u sinds het interview in {FLLastInterviewMonthYear} een ontslaguitkering ontvangen?
RECEIVED SEVERANCE PAYMENT

1. Ja
5. Nee


IF EP326_ReceivedSeverancePayment = a1
Txt_FL_EP123

EP123_ReceiveSeveranceYear
In welk JAAR hebt u de ontslaguitkering ontvangen?


IWER:
Wanneer het meer dan ��n uitkering betreft, vraag naar het jaar van de meest recente uitkering.

RECEIVE SEVERANCE YEAR

1. 2005 of eerder
2. 2006
3. 2007
4. 2008
5. 2009
6. 2010
7. 2011
8. 2012
9. 2013
10. 2014
11. 2015
12. 2016


ENDIF

ENDIF
IF ((EP005_CurrentJobSit = a2) OR ((MN101_Longitudinal = 0) AND (EP002_PaidWork = a1))) OR ((MN101_Longitudinal = 1) AND (EP335_Today = a1))
Txt_FL_EP008

EP008_Intro1
De volgende vragen gaan over uw huidige (meest belangrijke) baan.


IWER:
Ook seizoenswerk telt hier mee.

Met 'uw meest belangrijke' baan wordt de baan bedoeld waarbij u de meeste uren werkt. Als u meerdere banen hebt met hetzelfde aantal uren, kiest u dan de baan met het hoogste salaris.

INTRODUCTION CURRENT JOB

STRING[1]
Txt_FL_EP009

EP009_EmployeeOrSelf
Was u in deze baan een werknemer in de particuliere sector, ambtenaar, of zelfstandige?
EMPLOYEE OR SELF-EMPLOYED

1. Werknemer in de particuliere sector
2. Ambtenaar
3. Zelfstandige


IF ((MN101_Longitudinal = 0) OR NOT (a96 IN EP141_ChangeInJob)) OR (EP125_ContWork = a5)
Txt_FL_EP010

EP010_CurJobYear
In welk jaar bent u met deze baan begonnen?
START OF CURRENT JOB (YEAR)

-100000000000000000..1000000000000000000

IF EP010_CurJobYear = RESPONSE
CHECK (EP010_CurJobYear >= 1940) AND (EP010_CurJobYear <= 2016) L5 " {FLError[97]}"

ENDIF
IF EP010_CurJobYear = RESPONSE

IF ((YEAR (SYSDATE) - EP010_CurJobYear) + 10) > MN808_AgeRespondent

EP010_CurJobYear_Sign
^FLError[10]

STRING[1]

EP010_CurJobYear_rem
IWER: Een eventuele toelichting kan hieronder worden ingevuld.

OPEN

ENDIF

ENDIFTxt_FL_EP616

EP616_NTofJob
Welk beroep is dit? Geeft u alstublieft de exacte naam of titel.
NAME OR TITLE OF JOB

STRING
Txt_FL_EP018

EP018_WhichIndustry
In welke branche bent u werkzaam?


IWER:
^ReadOut

WHICH INDUSTRY ACTIVE

1. Landbouw, jacht, bosbouw, visserij
2. Mijnbouw en delven
3. Fabricage
4. Elektriciteit, gas- en watervoorziening
5. Bouw
6. (Detail)handel en verkoop; reparatie van motorvoertuigen, motoren, persoonlijke en huishoudelijke goederen
7. Hotel en restaurant
8. Transport, opslag, en communicatie
9. Financi�le bemiddeling
10. Onroerend goed, verhuur, en zakelijke activiteiten
11. Ambtenaar (bij gemeente, provincie of rijk) of beroepsmilitair
12. Onderwijs
13. Gezondheid en sociaal werk
14. Andere publieke, sociale of persoonlijke dienstverlening


IF EP009_EmployeeOrSelf.ORD = 3
Txt_FL_EP024

EP024_NrOfEmployees
Indien van toepassing, hoeveel werknemers hebt u in dienst in deze baan?


IWER:
Exclusief respondent zelf; reken alleen personen die werken voor of onder toezicht van de respondent.
^ReadOut

NUMBER OF EMPLOYEES

0. Geen
1. Tussen de 1 en 5 personen
2. Tussen de 6 en 15 personen
3. Tussen de 16 en 24 personen
4. Tussen de 25 en 199 personen
5. Tussen de 200 en 499 personen
6. 500 of meer personen


ENDIF
IF (EP009_EmployeeOrSelf = a1) OR (EP009_EmployeeOrSelf.ORD = 2)
Txt_FL_EP011

EP011_TermJob
Hebt u een tijdelijk of een vast contract?


IWER:
Met tijdelijk wordt bedoeld: minder dan 3 jaar.

TERM OF JOB

1. Een tijdelijk contract (inclusief seizoenswerk) of werk via een uitzendbureau
2. Een vast contract


ENDIF

ENDIFTxt_FL_EP013

EP013_TotWorkedHours
Hoeveel uur werkt u gewoonlijk per week, eetpauzes niet inbegrepen, maar betaald of onbetaald overwerk wel meegerekend?


IWER:
Het gaat hier om een 'normale' werkweek.
Voor seizoenswerkers die 40 uur per week werken voor drie maanden per jaar, geldt dat er '40' ingevuld moet worden.

TOTAL HOURS WORKED PER WEEK

-100000000000000000..1000000000000000000

IF EP013_TotWorkedHours = RESPONSE
CHECK (EP013_TotWorkedHours >= 0) AND (EP013_TotWorkedHours <= 168) L5 " [@#Vul een getal in van 0 tot 168.@#]"

ENDIF
IF EP013_TotWorkedHours > 71

EP013_TotWorkedHours_Sign
^FLError[28]

STRING[1]

EP013_TotWorkedHours_Rem
IWER: Een eventuele toelichting kan hieronder worden ingevuld.

OPEN

ENDIF

ENDIF
IF (MN101_Longitudinal = 1) AND (EP005_CurrentJobSit = a2)
Txt_FL_EP025

EP025_Intro
Van de volgende uitspraken willen we graag weten in welke mate u het hiermee eens of oneens bent, wanneer u aan uw huidige baan denkt.
INTRODUCTION WORK SATISFACTION

STRING[1]
Txt_FL_EP026

EP026_SatJob
Alles bij elkaar genomen ben ik tevreden met mijn baan.

Bent u het hier...
SATISFIED WITH JOB

1. Helemaal mee eens
2. Mee eens
3. Niet mee eens
4. Helemaal niet mee eens

Txt_FL_EP027

EP027_JobPhDem
Mijn baan is fysiek zwaar.

Bent u het hier ...
JOB PHYSICALLY DEMANDING

1. Helemaal mee eens
2. Mee eens
3. Niet mee eens
4. Helemaal niet mee eens

Txt_FL_EP028

EP028_TimePress
Door een zware werkbelasting sta ik onder constante tijdsdruk.

Bent u het hier ...

1. Helemaal mee eens
2. Mee eens
3. Niet mee eens
4. Helemaal niet mee eens

Txt_FL_EP029

EP029_LitFreeWork
Ik heb erg weinig vrijheid om zelf te bepalen hoe ik mijn werk doe.

Bent u het hier ...
LITTLE FREEDOM TO DECIDE HOW I DO MY WORK

1. Helemaal mee eens
2. Mee eens
3. Niet mee eens
4. Helemaal niet mee eens

Txt_FL_EP030

EP030_NewSkill
Ik krijg de gelegenheid om nieuwe vaardigheden aan te leren.

Bent u het hier ...
I HAVE AN OPPORTUNITY TO DEVELOP NEW SKILLS

1. Helemaal mee eens
2. Mee eens
3. Niet mee eens
4. Helemaal niet mee eens

Txt_FL_EP031

EP031_SuppDiffSit
Ik krijg voldoende steun bij moeilijke situaties.

Bent u het hier ...
SUPPORT IN DIFFICULT SITUATIONS

1. Helemaal mee eens
2. Mee eens
3. Niet mee eens
4. Helemaal niet mee eens

Txt_FL_EP032

EP032_RecognWork
Ik krijg de waardering die ik verdien voor mijn werk.

Bent u het hier ...
RECEIVE THE RECOGNITION DESERVING FOR MY WORK

1. Helemaal mee eens
2. Mee eens
3. Niet mee eens
4. Helemaal niet mee eens

Txt_FL_EP033

EP033_SalAdequate
Mijn [ salaris is/ inkomsten zijn/ salaris is] voldoende, gegeven al mijn inzet en prestaties.

Bent u het hier...


IWER:
Bij twijfel: we bedoelen hier passend bij de verrichte arbeid.

SALARY OR EARNINGS ARE ADEQUATE

1. Helemaal mee eens
2. Mee eens
3. Niet mee eens
4. Helemaal niet mee eens

Txt_FL_EP034

EP034_JobPromPoor
De [ vooruitzichten op bevordering/ vooruitzichten op promotie/ vooruitzichten op bevordering] binnen mijn werk zijn slecht.

Bent u het hier ...
PROSPECTS FOR JOB ADVANCEMENT ARE POOR

1. Helemaal mee eens
2. Mee eens
3. Niet mee eens
4. Helemaal niet mee eens

Txt_FL_EP035

EP035_JobSecPoor
Of mijn baan blijft bestaan is onzeker.

Bent u het hier ...
JOB SECURITY IS POOR

1. Helemaal mee eens
2. Mee eens
3. Niet mee eens
4. Helemaal niet mee eens


ENDIF
IF ((EP005_CurrentJobSit = a2) OR ((MN101_Longitudinal = 0) AND (EP002_PaidWork = a1))) OR ((MN101_Longitudinal = 1) AND (EP335_Today = a1))

IF EP005_CurrentJobSit = a2
Txt_FL_EP036

EP036_LookForRetirement
Als u aan uw huidige baan denkt, wilt u dan zo vroeg mogelijk met pensioen gaan?
LOOK FOR EARLY RETIREMENT

1. Ja
5. Nee

Txt_FL_EP037

EP037_AfraidHRet
Bent u bang dat u vanwege uw gezondheid beperkt zult worden in de uitoefening van uw baan voordat u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt hebt?
AFRAID HEALTH LIMITS ABILITY TO WORK BEFORE REGULAR RETIREMENT

1. Ja
5. Nee

Txt_FL_EP007

EP007_MoreThanOneJob
Tot nu toe hebben we het gehad over uw belangrijkste baan. Hebt u momenteel een tweede baan naast uw belangrijkste baan?


IWER:
Alleen betaalde banen tellen mee.

CURRENTLY MORE THAN ONE JOB

1. Ja
5. Nee


IF EP007_MoreThanOneJob = a1
Txt_FL_EP321

EP321_TotWorkedHrsSecJob
Hoeveel uur werkt u gewoonlijk per week in deze baan, etenspauzes niet inbegrepen, maar betaald of onbetaald overwerk wel meegerekend?


IWER:
Deze vraag heeft betrekking op een 'normale' werkweek.
Als R seizoenswerker is voor 40 uur per week gedurende drie maanden per jaar, vul dan '40' in.

TOTAL HOURS WORKED PER WEEK SECOND JOB

-100000000000000000..1000000000000000000

IF EP321_TotWorkedHrsSecJob = RESPONSE
CHECK (EP321_TotWorkedHrsSecJob >= 0) AND (EP321_TotWorkedHrsSecJob <= 168) L5 " [@#Vul een getal in van 0 tot 168.@#]"

ENDIFTxt_FL_EP322

EP322_NumMPerYearSecJob
Hoeveel maanden per jaar werkt u normaal gesproken in deze baan (inclusief betaald vakantieverlof)?
MONTHS WORKED IN SECOND JOB (NUMBER)

-100000000000000000..1000000000000000000

IF EP322_NumMPerYearSecJob = RESPONSE
CHECK (EP322_NumMPerYearSecJob >= 1) AND (EP322_NumMPerYearSecJob <= 12) L5 " [@#Vul een getal in van 1 tot 12.@#]"

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF
IF (MN101_Longitudinal = 0) AND (((EP006_EverWorked = a1) OR (EP005_CurrentJobSit = a1)) OR (EP005_CurrentJobSit = a3))
Txt_FL_EP048

EP048_IntroPastJob
We gaan het nu hebben over de laatste baan die u had [ voor u met pensioen ging/ voor u werkloos werd].
INTRODUCTION PAST JOB

STRING[1]
Txt_FL_EP050

EP050_YrLastJobEnd
In welk jaar bent u met uw laatste baan gestopt?
YEAR LAST JOB END

-100000000000000000..1000000000000000000

IF EP050_YrLastJobEnd = RESPONSE
CHECK (EP050_YrLastJobEnd >= 1900) AND (EP050_YrLastJobEnd <= 2016) L5 " [@#Vul een jaartal van vier getallen in tussen 1900 en 2015.@#]"

ENDIF
IF EP050_YrLastJobEnd = RESPONSE

IF ((YEAR (SYSDATE) - EP050_YrLastJobEnd) + 10) > MN808_AgeRespondent

EP050_YrLastJobEnd_Sign
^FLError[10]

STRING[1]

EP050_YrLastJobEnd_rem
IWER: Een eventuele toelichting kan hieronder worden ingevuld.

OPEN

ENDIF

ENDIFTxt_FL_EP649

EP649_YrsInLastJob
Hoeveel jaar hebt u in uw laatste baan gewerkt?


IWER:
Als R meer dan ��n baan had, dan bedoelen we hier de baan die R als belangrijkste baan beschouwde.

Perioden van onbetaald verlof tellen hier ook mee.
Vul '1' in wanneer het 6 maanden of meer betreft,
'0' als het minder dan 6 maanden was.

YEARS WORKING IN LAST JOB

-100000000000000000..1000000000000000000

IF EP649_YrsInLastJob = RESPONSE
CHECK (EP649_YrsInLastJob >= 0) AND (EP649_YrsInLastJob <= 99) L5 " [@#Vul een getal in van 0 tot 99.@#]"

ENDIF
IF EP649_YrsInLastJob = RESPONSE

IF EP649_YrsInLastJob > MN808_AgeRespondent

EP649_YrsInLastJob_Sign
^FLError[27]

STRING[1]

EP649_YrsInLastJob_rem
IWER: Een eventuele toelichting kan hieronder worden ingevuld.

OPEN

ENDIF

ENDIFTxt_FL_EP051

EP051_EmployeeORSelf
Was u in deze baan een werknemer, ambtenaar of zelfstandige?
EMPLOYEE OR A SELF EMPLOYED IN LAST JOB

1. Werknemer
2. (Rijks)ambtenaar
3. Zelfstandige

Txt_FL_EP152

EP152_NTofJob
Hoe wordt deze baan genoemd? Noemt u alstublieft de exacte naam of titel.
NAME OR TITLE OF JOB

STRING
Txt_FL_EP054

EP054_WhichIndustry
In welke branche was u werkzaam?


IWER:
^ReadOut
Codeer antwoorden 1..14

WHICH INDUSTRY ACTIVE

1. Landbouw, jacht, bosbouw, visserij
2. Mijnbouw en delven
3. Fabricage
4. Elektriciteit, gas- en watervoorziening
5. Bouw
6. (Detail)handel en verkoop; reparatie van motorvoertuigen, motoren, persoonlijke en huishoudelijke goederen
7. Hotel en restaurant
8. Transport, opslag, en communicatie
9. Financi�le bemiddeling
10. Onroerend goed, verhuur, en zakelijke activiteiten
11. Ambtenaar (bij gemeente, provincie of rijk) of beroepsmilitair
12. Onderwijs
13. Gezondheid en sociaal werk
14. Andere publieke, sociale of persoonlijke dienstverlening


IF EP051_EmployeeORSelf.ORD = 3
Txt_FL_EP061

EP061_NrOfEmployees
Indien van toepassing, hoeveel werknemers had u in dienst?


IWER:
Lees antwoorden voor.

NUMBER OF EMPLOYEES

0. Geen
1. Tussen de 1 en 5 personen
2. Tussen de 6 en 15 personen
3. Tussen de 16 en 24 personen
4. Tussen de 25 en 199 personen
5. Tussen de 200 en 499 personen
6. 500 of meer personen


ENDIF

ENDIF

ENDIFTxt_FL_EP203

EP203_IntroEarnings
{SampID&finishmodule_modulenumber=2}" style="height:1px; width: 1px; display: none" /> We willen graag wat meer weten over uw verdiensten en inkomen gedurende 2014.
INTRO INDIVIDUAL INCOME

STRING[1]
Txt_FL_EP204

EP204_AnyEarnEmpl
Hebt u enig inkomen uit loondienst ontvangen in 2014?
ANY EARNINGS FROM EMPLOYMENT LAST YEAR

1. Ja
5. Nee


IF EP204_AnyEarnEmpl = a1
Txt_FL_EP205

EP205_EarningsEmplAT
Wat was ongeveer uw jaarinkomen uit werk in 2014, na aftrek van belastingen en premies? Telt u bonussen en eenmalige uitkeringen zoals bijvoorbeeld eindejaarsuitkering, een 13e maand en vakantiegeld ook mee.


IWER:
Bedrag in [FLDefault[9]].

EARNINGS EMPLOYMENT PER YEAR AFTER TAXES

-100000000000000000..1000000000000000000

IF (ROUND (EP205_EarningsEmplAT) = 0) AND EP205_EarningsEmplAT <> NONRESPONSE

EP205_EarningsEmplAT_Sign
^FLError[11]

STRING[1]

EP205_EarningsEmplAT_Rem
IWER: Een eventuele toelichting kan hieronder worden ingevuld.

OPEN

ENDIF
IF EP205_EarningsEmplAT = NONRESPONSE
UB SEQUENCE UB_EP905

ENDIF

ENDIFTxt_FL_EP206

EP206_AnyIncSelfEmpl
Hebt u in 2014 enig inkomen ontvangen als zelfstandige of uit werk voor een familiebedrijf?
INCOME FROM SELF-EMPLOYMENT LAST YEAR

1. Ja
5. Nee


IF EP206_AnyIncSelfEmpl = a1
Txt_FL_EP207

EP207_EarningsSelfAT
Na aftrek van belastingen en premies, en na betaling van materialen, uitrusting of goederen die u voor uw werk gebruikt, wat was ongeveer uw jaarinkomen als zelfstandige in 2014?


IWER:
Bedrag in [FLDefault[9]].

EARNINGS PER YEAR AFTER TAXES FROM SELF-EMPLOYMENT

-100000000000000000..1000000000000000000

IF EP207_EarningsSelfAT = NONRESPONSE
UB SEQUENCE UB_EP907

ENDIF

ENDIFTxt_FL_EP303

EP303_Intro
Nu gaan we u vragen stellen over de inkomsten uit uw verschillende algemene pensioenen en uitkeringen. We zijn ge�nteresseerd in de bedragen, de termijn waarop u deze ontving en ten slotte hoe lang u deze bedragen hebt ontvangen.
INTRODUCTION INCOME FROM PUBLIC PENSIONS

STRING[1]
Txt_FL_EP671

EP671_IncomeSources
Hebt u in het jaar 2014 inkomen ontvangen uit ��n van de volgende bronnen?


IWER:
^CodeAll

INCOME FROM PUBLIC PENSIONS IN LAST YEAR

1. AOW

3. Tijdelijke Overbruggingspensioen (TOP)
4. Ziektewetuitkering
5. WAO, WIA, WAZ of andere invaliditeitsuitkering


8. Werkloosheidsuitkering (WW, wachtgeld)
9. Algemene nabestaandenwet (Anw, AWW)


12. Uitkering voor langdurige zorg (AWBZ, Pgb)
13. Bijstand
96. Geen van deze


IF EP671_IncomeSources = RESPONSE
CHECK NOT ((EP671_IncomeSources.CARDINAL > 1) AND (96 IN EP671_IncomeSources)) L5 " [Geen van deze" kan niet samen met en een ander antwoord worden gekozen. Verbeter uw antwoord.]"

ENDIF
LOOP cnt:= 1 TO 13

IF cnt IN EP671_IncomeSources

BLOCK
Txt_FL_EP078

EP078_AvPaymPens
Hoeveel bedroeg gewoonlijk uw [ AOW/ Tijdelijk Overbruggingspensioen (TOP)/ ziektewetuitkering/ invaliditeitspensioen, Arbeidsongeschiktheidsuitkering (bv. WAO/WIA)/ werkloosheidsuitkering/ algemeen nabestaandenpensioen/ uitkering voor langdurige zorg (AWBZ, Pgb)/ bijstandsuitkering of wachtgeld] in 2014, na aftrek van belastingen?


IWER:
Bedrag in [FLDefault[9]].
Het betreft hier een normale betaling/uitkering, exclusief extra's zoals bonussen en eenmalige uitkeringen zoals bijvoorbeeld een 13e maand.
De tijdsperiode zal in de volgende vraag aan de orde komen: dit kan bv. maandelijks, per kwartaal of wekelijks zijn.
De respondent dient te vertellen wat het typische bedrag is voor zo'n periode tijdens het jaar dat in de vraag genoemd staat.

TYPICAL PAYMENT OF PENSIONS

-100000000000000000..1000000000000000000

IF EP078_AvPaymPens = RESPONSE

IF (EP078_AvPaymPens = 0) AND (EP078_AvPaymPens = RESPONSE)

EP078_AvPaymPens_Sign
^FLError[11]

STRING[1]

EP078_AvPaymPens_Rem
IWER: Een eventuele toelichting kan hieronder worden ingevuld.

OPEN

ENDIF

ENDIF
IF EP078_AvPaymPens = NONRESPONSE
UB SEQUENCE UB_EP978

ENDIF

EP074_PeriodBenefit
Welke periode betrof deze betaling/uitkering?


IWER:
Tel eenmalige uitkeringen niet mee. Hier wordt later naar gevraagd.

PERIOD OF INCOME SOURCE

1. E�n week
2. Twee weken
3. Kalendermaand/4 weken
4. Drie maanden/13 weken
5. Zes maanden/26 weken
6. Heel jaar/12 maanden/52 weken
97. Anders (specificeer)


IF EP074_PeriodBenefit = a97

EP075_OthPeriodBenefitsIWER:
Noteer andere periode.

OTHER PERIOD OF RECEIVING BENEFITS

STRING

ENDIFTxt_FL_EP208

EP208_MonthsRecIncSource
Hoeveel maanden in totaal hebt u in 2014 [ AOW/ Tijdelijk Overbruggingspensioen (TOP)/ ziektewetuitkering/ WAO/WIA, WAZ, of andere invaliditeitsuitkering/ werkloosheidsuitkering (WW, wachtgeld)/ algemeen nabestaandenpensioen/ uitkering voor langdurige zorg (AWBZ, Pgb)/ bijstandsuitkering] ontvangen?


IWER:
Hier bedoelen we niet hoeveel uitkeringen er zijn geweest, maar het aantal maanden.
Voorbeeld: als R gedurende een volledig jaar pensioen heeft ontvangen, vul dan '12' in. Wanneer R de eerste pensioenuitkering in november ontving, vul hier '2' in.

HOW MANY MONTHS RECEIVED INCOME SOURCE

-100000000000000000..1000000000000000000

IF EP208_MonthsRecIncSource = RESPONSE
CHECK (EP208_MonthsRecIncSource >= 1) AND (EP208_MonthsRecIncSource <= 12) L5 " [@#Vul een getal in van 1 tot 12.@#]"

ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 1
Txt_FL_EP612

EP612_WhenSource_long
Hebt u deze [ AOW/ Tijdelijk Overbruggingspensioen (TOP)/ ziektewetuitkering/ invaliditeitspensioen, Arbeidsongeschiktheidsuitkering (bv. WAO/WIA)/ werkloosheidsuitkering/ algemeen nabestaandenpensioen/ uitkering voor langdurige zorg (AWBZ, Pgb)/ bijstandsuitkering] voor het eerst ontvangen voor het interview in {FLLastInterviewMonthYear}?
BENEFIT BEFORE LAST INTERVIEW

1. Ja, voor het interview
5. Nee, na het interview


ENDIF
IF NOT (MN101_Longitudinal = 1) OR (EP612_WhenSource_long = a5)
Txt_FL_EP213

EP213_YearRecIncSource
In welk jaar hebt u voor het eerst uw [ AOW/ Tijdelijk Overbruggingspensioen (TOP)/ ziektewetuitkering/ invaliditeitspensioen, Arbeidsongeschiktheidsuitkering (bv. WAO/WIA)/ werkloosheidsuitkering/ algemeen nabestaandenpensioen/ uitkering voor langdurige zorg (AWBZ, Pgb)/ bijstandsuitkering] ontvangen?


IWER:
Wanneer R de uitkering niet continu heeft ontvangen (bv. WW voor verschillende perioden van werkloosheid), vul dan het jaar in waarin R voor het eerst de huidige uitkering ontving, en niet zozeer de eerste keer in zijn/haar leven.

YEAR RECEIVED INCOME SOURCE

-100000000000000000..1000000000000000000

IF EP213_YearRecIncSource = RESPONSE
CHECK (EP213_YearRecIncSource >= 1930) AND (EP213_YearRecIncSource <= 2016) L5 " {FLError[98]}"

ENDIF
IF EP213_YearRecIncSource = RESPONSE

IF (CURRENTDATE.YEAR - EP213_YearRecIncSource) > MN808_AgeRespondent

EP213_YearRecIncSource_Sign
^FLError[3]

STRING[1]

EP213_YearRecIncSource_rem
IWER: Een eventuele toelichting kan hieronder worden ingevuld.

OPEN

ENDIF

ENDIF

ENDIFTxt_FL_EP081

EP081_LumpSumPenState
Hebt u gedurende 2014 een extra bedrag of een eenmalige uitkering [ aan AOW/ aan tijdelijk overbruggingspensioen (TOP)/ aan ziektewetuitkering/ aan WAO/WIA, WAZ, of andere invaliditeitsuitkering/ aan WW, wachtgeld/ aan algemeen nabestaandenpensioen/ aan uitkering voor langdurige zorg (AWBZ, Pgb)/ aan bijstandsuitkering] ontvangen?


IWER:
Zorg ervoor dat R rekening houdt met alle eenmalige bedragen zoals eindejaarsuitkering en vakantiegeld.

LUMP SUM PAYMENT INCOME SOURCE

1. Ja
5. Nee


IF EP081_LumpSumPenState = a1
Txt_FL_EP082

EP082_TotAmountLS
Hoe hoog was in totaal, na aftrek van belastingen en premies, dit extra bedrag of deze eenmalige uitkering [ aan AOW/ aan tijdelijk overbruggingspensioen (TOP)/ aan ziektewetuitkering/ aan WAO/WIA, WAZ, of andere invaliditeitsuitkering/ aan werkloosheidsuitkering (WW, wachtgeld)/ aan algemeen nabestaandenpensioen/ aan uitkering voor langdurige zorg (AWBZ, Pgb)/ aan bijstandsuitkering] in 2014?


IWER:
Bedrag in [FLDefault[9]].
Reken hierbij ook alle aanvullende of extra betalingen.

TOTAL AMOUNT OF LUMP SUM PAYMENT FROM INCOME SOURCE

-100000000000000000..1000000000000000000

IF EP082_TotAmountLS = NONRESPONSE
UB SEQUENCE UB_EP982

ENDIF

ENDIF

ENDBLOCK

ENDIF

ENDLOOPTxt_FL_EP624

EP624_OccPensInc
Hebt u in 2014 een werkgeverspensioen ontvangen?


IWER:
Reken hierbij het pensioen mee opgebouwd bij ��n van de laatste of voormalige banen, vroegpensioen, vanuit een invaliditeitsuitkering of
nabestaandenpensioen vanwege de baan van partner of echtgeno(o)t(e).

HAD OCCUPATIONAL PENSION INCOME SOURCES

1. Ja
5. Nee


IF EP624_OccPensInc = a1

BLOCK
Txt_FL_EP678

EP678_AvPaymPens
Hoe hoog was ongeveer het bedrag van al uw werkgeverspensioenen in 2014, over het hele jaar na aftrek van belastingen en premies?


IWER:
Bedrag in [FLDefault[9]]
Exclusief eenmalige uitkeringen, zoals bonussen, 13e maand of eindejaarsuitkering, vakantiegeld etc.

APPROXIMATE ANUAL PAYMENT OF PENSIONS

-100000000000000000..1000000000000000000

IF MN101_Longitudinal = 1
Txt_FL_EP621

EP621_WhenSource_long
Hebt u uw eerste werkgeverspensioen ontvangen voor het interview in {FLLastInterviewMonthYear}?
BENEFIT BEFORE LAST INTERVIEW

1. Ja, voor het interview
5. Nee, na het interview


ENDIF
IF NOT (MN101_Longitudinal = 1) OR (EP621_WhenSource_long = a5)
Txt_FL_EP613

EP613_YearRecIncSource
In welk jaar ontving u voor de eerste keer een werkgeverpensioen?
YEAR RECEIVED INCOME SOURCE

-100000000000000000..1000000000000000000

IF EP613_YearRecIncSource = RESPONSE
CHECK (EP613_YearRecIncSource >= 1930) AND (EP613_YearRecIncSource <= 2016) L5 " {FLError[98]}"

ENDIF
IF EP613_YearRecIncSource = RESPONSE

IF (CURRENTDATE.YEAR - EP613_YearRecIncSource) > MN808_AgeRespondent

EP613_YearRecIncSource_Sign
^FLError[3]

STRING[1]

EP613_YearRecIncSource_rem
IWER: Een eventuele toelichting kan hieronder worden ingevuld.

OPEN

ENDIF

ENDIF

ENDIFTxt_FL_EP681

EP681_LumpSumPenState
Hebt u een extra eenmalige betaling ontvangen van uw werkgeverspensioen in 2014?


IWER:
Tel alle extra of eenmalige uitkeringen mee, van ieder werkgeverspensioen, inclusief bonussen, 13e maand of eindejaarsuitkeringen en vakantiegeld.

LUMP SUM PAYMENT INCOME SOURCE

1. Ja
5. Nee


IF EP681_LumpSumPenState = a1
Txt_FL_EP682

EP682_TotAmountLS
Hoeveel hebt u ongeveer aan eenmalige extra uitbetalingen ontvangen van uw werkgeverspensioen in 2014, na aftrek van belastingen en premies?


IWER:
Bedrag in [FLDefault[9]].
Inclusief alle extra of eenmalige uitkeringen.

TOTAL AMOUNT OF LUMP SUM PAYMENT FROM INCOME SOURCE

-100000000000000000..1000000000000000000

IF EP682_TotAmountLS <= 0

EP682_TotAmountLS_Sign
^FLError[12]

STRING[1]

EP682_TotAmountLS_Rem
IWER: Een eventuele toelichting kan hieronder worden ingevuld.

OPEN

ENDIF
IF EP682_TotAmountLS = NONRESPONSE
UB SEQUENCE UB_EP982

ENDIF

ENDIF

ENDBLOCK

ENDIFTxt_FL_EP089

EP089_AnyRegPay
Hebt u in 2014 regelmatig ��n van de volgende uitkeringen ontvangen?


IWER:
{ReadOut}
^CodeAll

ANY OTHER REGULAR PAYMENTS RECEIVED

1. Levensverzekering
2. Lijfrente uitkering of particulier pensioen (geen werkgeverspensioen)
3. Alimentatie
4. Een regelmatige betaling van een charitatieve instellingen
5. Uitkering van een particuliere verzekering voor langdurige zorg
96. Geen van bovenstaande


IF EP089_AnyRegPay = RESPONSE
CHECK NOT ((EP089_AnyRegPay.CARDINAL > 1) AND (96 IN EP089_AnyRegPay)) L5 " [U HEBT EEN ANTWOORD GESELECTEERD "GEEN VAN BOVENSTAANDE" SAMEN MET EEN ANDER ANTWOORD. VERANDER UW ANTWOORD]"

ENDIF
LOOP cnt:= 1 TO 5

IF cnt IN EP089_AnyRegPay

BLOCK
Txt_FL_EP094

EP094_TotalAmountBenLP
Hoe hoog was ongeveer gewoonlijk de [ uitkering van uw levensverzekering/ lijfrente uitkering of particulier pensioen (geen werkgeverspensioen)/ alimentatie/ de regelmatige betaling van de charitatieve instelling/ uitkering van een particuliere verzekering voor langdurige zorg] in 2014, over het hele jaar na aftrek van belastingen en premies?


IWER:
Bedrag in [FLDefault[9]]
Exclusief eenmalige uitkeringen. Hier wordt later naar gevraagd.

TOTAL AMOUNT IN THE LAST PAYMENT

-100000000000000000..1000000000000000000

IF (EP094_TotalAmountBenLP <= 0) AND (EP094_TotalAmountBenLP = RESPONSE)

EP094_TotalAmountBenLP_Sign
^FLError[12]

STRING[1]

EP094_TotalAmountBenLP_Rem
IWER: Een eventuele toelichting kan hieronder worden ingevuld.

OPEN

ENDIF
IF EP094_TotalAmountBenLP = NONRESPONSE
UB SEQUENCE UB_EP994

ENDIF

EP090_PeriodPaym
Hoe vaak ontving u dit bedrag?
PERIOD RECEIVED REGULAR PAYMENTS

1. Eens per week
2. Per twee weken
3. Per maand/per 4 weken
4. Per drie maanden/13 weken
5. Per 6 maanden/per 26 weken
6. Per jaar/per 12 maanden/per 52 weken
97. Anders (specificeer)


IF EP090_PeriodPaym = a97

EP091_OthPeriodPaymIWER:
Specificeer anders.

OTHER PERIOD OF RECEIVING REGULAR PAYMENTS

STRING

ENDIFTxt_FL_EP096

EP096_MonthsRegPaym
Hoeveel maanden hebt u in totaal [ levensverzekering/ lijfrente uitkering of particulier pensioen (geen werkgeverspensioen)/ alimentatie/ regelmatige betalingen van charitatieve instellingen/ uitkering van een particuliere verzekering voor langdurige zorg] ontvangen in 2014?
MONTHS RECEIVED REGULAR PAYMENTS

-100000000000000000..1000000000000000000

IF EP096_MonthsRegPaym = RESPONSE
CHECK (EP096_MonthsRegPaym >= 1) AND (EP096_MonthsRegPaym <= 12) L5 " [@#Vul een getal in van 1 tot 12.@#]"

ENDIFTxt_FL_EP092

EP092_AddPayments
Hebt u extra betalingen of een eenmalig bedrag ontvangen in 2014 van [ uw levensverzekering/ uw lijfrente uitkering of particulier pensioen (geen werkgeverspensioen)/ uw alimentatie/ uw regelmatige betalingen van charitatieve instellingen/ uw uitkering op basis van een particuliere verzekering voor langdurige zorg]?
ADDITIONAL PAYMENTS FOR THIS BENEFIT IN LAST YEAR

1. Ja
5. Nee


IF EP092_AddPayments = a1
Txt_FL_EP209

EP209_AddPaymAT
Hoe hoog waren deze extra betalingen of hoe hoog was dit eenmalige bedrag, na aftrek van belastingen en premies?


IWER:
Bedrag in [FLDefault[9]].

ADDITIONAL PAYMENTS AFTER TAXES

-100000000000000000..1000000000000000000

IF (EP209_AddPaymAT <= 0) AND (EP209_AddPaymAT = RESPONSE)

EP209_AddPaymAT_Sign
^FLError[12]

STRING[1]

EP209_AddPaymAT_Rem
IWER: Een eventuele toelichting kan hieronder worden ingevuld.

OPEN

ENDIF
IF EP209_AddPaymAT = EMPTY
UB_EP909

BLOCK

System preset value UNFM_Random
IF UNFM_Random = EMPTY AND ((piRandom = 0) OR piRandom = EMPTY)
ELSE

IF UNFM_Random = EMPTY
ENDIF

ENDIF
IF UNFM_Random = 1

BLOCK

IF piConvert = 0
ELSE

IF piConvert = 1
ConvertFromEuro
ConvertFromEuro
ConvertFromEuro

ELSE

IF piConvert = 2
ConvertFromEuro
ConvertFromEuro
ConvertFromEuro

ENDIF

ENDIF

ENDIF
System preset value RESLT

B1
{piUNFTextNDX} [minder dan] {VAL2STLocal} [of] [meer dan] {VAL2STLocal}?
UNFOLDING 3 UP ENTRY 1 (B1)

^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
^FLDefault[4] ^VAL2STLocal
^FLDefault[5] ^VAL2STLocal


IF B1 = LESS
ELSE

IF B1 = ABOUT
ELSE

IF B1 = DONTKNOW
ELSE

IF B1 = REFUSAL
ELSE

C1
{piUNFTextNDX} [minder dan] {VAL3STLocal} [of] [meer dan] {VAL3STLocal}?
UNFOLDING 3 UP ENTRY 2 (C1)

^FLDefault[3] ^VAL3STLocal
^FLDefault[4] ^VAL3STLocal
^FLDefault[5] ^VAL3STLocal


IF C1 = LESS
ELSE

IF C1 = ABOUT
ELSE

IF C1 = DONTKNOW
ELSE

IF C1 = REFUSAL
ELSE

D1
{piUNFTextNDX} [minder dan] {VAL4STLocal} [of] [meer dan] {VAL4STLocal}?
UNFOLDING 3 UP ENTRY 3 (D1)

^FLDefault[3] ^VAL4STLocal
^FLDefault[4] ^VAL4STLocal
^FLDefault[5] ^VAL4STLocal


IF D1 = LESS
ELSE

IF D1 = ABOUT
ELSE

IF D1 = DONTKNOW
ELSE

IF D1 = REFUSAL
ELSE
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDBLOCK

ELSE

IF UNFM_Random = 2

BLOCK

IF piConvert = 0
ELSE

IF piConvert = 1
ConvertFromEuro
ConvertFromEuro
ConvertFromEuro

ELSE

IF piConvert = 2
ConvertFromEuro
ConvertFromEuro
ConvertFromEuro

ENDIF

ENDIF

ENDIF
System preset value RESLT

C2
{piUNFTextNDX} [minder dan] {VAL3STLocal} [of] [meer dan] {VAL3STLocal}?
UNFOLDING 2 UP 1 DOWN ENTRY 2 (C2)

^FLDefault[3] ^VAL3STLocal
^FLDefault[4] ^VAL3STLocal
^FLDefault[5] ^VAL3STLocal


IF C2 = LESS

B2
{piUNFTextNDX} [minder dan] {VAL2STLocal} [of] [meer dan] {VAL2STLocal}?
UNFOLDING 2 UP 1 DOWN ENTRY 1 (B2)

^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
^FLDefault[4] ^VAL2STLocal
^FLDefault[5] ^VAL2STLocal


IF B2 = LESS
ELSE

IF B2 = ABOUT
ELSE

IF B2 = DONTKNOW
ELSE

IF B2 = REFUSAL
ELSE
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF C2 = ABOUT
ELSE

IF C2 = DONTKNOW
ELSE

IF C2 = REFUSAL
ELSE

D2
{piUNFTextNDX} [minder dan] {VAL4STLocal} [of] [meer dan] {VAL4STLocal}?
UNFOLDING 2 UP 1 DOWN ENTRY 3 (D2)

^FLDefault[3] ^VAL4STLocal
^FLDefault[4] ^VAL4STLocal
^FLDefault[5] ^VAL4STLocal


IF D2 = LESS
ELSE

IF D2 = ABOUT
ELSE

IF D2 = DONTKNOW
ELSE

IF D2 = REFUSAL
ELSE
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDBLOCK

ELSE

IF UNFM_Random = 3

BLOCK

IF piConvert = 0
ELSE

IF piConvert = 1
ConvertFromEuro
ConvertFromEuro
ConvertFromEuro

ELSE

IF piConvert = 2
ConvertFromEuro
ConvertFromEuro
ConvertFromEuro

ENDIF

ENDIF

ENDIF
System preset value RESLT

C3
{piUNFTextNDX} [minder dan] {Val3STLocal} [of] [meer dan] {Val3STLocal}?
UNFOLDING 1 UP 2 DOWN ENTRY 3 (C3)

^FLDefault[3] ^Val3STLocal
^FLDefault[4] ^Val3STLocal
^FLDefault[5] ^Val3STLocal


IF C3 = LESS

B3
{piUNFTextNDX} [minder dan] [((((((STR (piConversion) + ' ') + piLocalCurr) + ' (') + ExpValue) + ' ') + FLDefault[2]) + ')'/(STR (piConversion) + ' ') + piLocalCurr] [of] [meer dan] [((((((STR (piConversion) + ' ') + piLocalCurr) + ' (') + ExpValue) + ' ') + FLDefault[2]) + ')'/(STR (piConversion) + ' ') + piLocalCurr]?
UNFOLDING 1 UP 2 DOWN ENTRY 2 (B3)

^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
^FLDefault[4] ^VAL2STLocal
^FLDefault[5] ^VAL2STLocal


IF B3 = LESS

A3
{piUNFTextNDX} [minder dan] {Val1STLocal} [of] [meer dan] {Val1STLocal}?
UNFOLDING 1 UP 2 DOWN ENTRY 1 (A3)

^FLDefault[3] ^Val1STLocal
^FLDefault[4] ^Val1STLocal
^FLDefault[5] ^Val1STLocal


IF A3 = LESS
ELSE

IF A3 = ABOUT
ELSE

IF A3 = DONTKNOW
ELSE

IF A3 = REFUSAL
ELSE
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF B3 = ABOUT
ELSE

IF B3 = DONTKNOW
ELSE

IF B3 = REFUSAL
ELSE
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF C3 = ABOUT
ELSE

IF C3 = DONTKNOW
ELSE

IF C3 = REFUSAL
ELSE
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDBLOCK

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDBLOCK

ENDIF

ENDIF

ENDBLOCK

ENDIF

ENDLOOP
IF (MN024_NursingHome = a1) AND (MN808_AgeRespondent < 76)
Txt_FL_EP097

EP097_PensClaim
De volgende vragen gaan over toekomstige pensioenaanspraken.

Zal u recht hebben op ten minste ��n van de hieronder genoemde pensioenen, die u momenteel niet ontvangt?

AOW
Tijdelijke Overbruggingspensioen (TOP)
WAO/WIA, Waz of invaliditeitspensioen
Aanvullend ouderdomspensioen (via werkgever(s) opgebouwd)
Vervroegd pensioen: VUT, FPU, prepensioen
PENSION CLAIMS

1. Ja
5. Nee


IF EP097_PensClaim = a1
Txt_FL_EP098

EP098_TypeOfPension
Op welk(e) type(n) pensioen(en) zult u aanspraak kunnen maken?


IWER:
{CodeAll}
Respondent mag deze pensioenen nog niet ontvangen.

TYPE OF PENSION YOU WILL BE ENTITLED TO

1. AOW
2. Tijdelijk Overbruggingspensioen (TOP)
3. WAO/WIA, Waz, of ander invaliditeitspensioen
4. (Aanvullend) Ouderdomspensioen (via werkgever(s) opgebouwd)
5. Vervroegd pensioen: VUT, FPU, prepensioen


LOOP cnt:= 1 TO 5

IF cnt IN EP098_TypeOfPension

BLOCK
Txt_FL_EP102

EP102_CompVolun
Is deelname aan [ ouderdomspensioen (AOW)/ dit Tijdelijk Overbruggingspensioen (TOP)/ deze arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO/WIA)/ (aanvullend) ouderdomspensioen (via werkgever(s))/ vervroegd pensioen(VUT, FPU, prepensioen)] verplicht of vrijwillig?
COMPULSORY OF VOLUNTARY PLAN OR FUND

1. Verplicht
2. Vrijwillig

Txt_FL_EP103

EP103_YrsContrToPlan
Hoeveel jaar hebt u bijgedragen aan [ AOW/ Tijdelijke Overbruggingspensioen (TOP)/ WAO, Waz, WIA of ander invaliditeitspensioen/ uw aanvullend ouderdomspensioen/ uw vervroegd pensioen (VUT, FPU, prepensioen)]?


IWER:
Bijdragen van de werkgever moeten ook worden meegeteld.

YEARS CONTRIBUTING TO PLAN

-100000000000000000..1000000000000000000

IF EP103_YrsContrToPlan = RESPONSE
CHECK (EP103_YrsContrToPlan >= 0) AND (EP103_YrsContrToPlan <= 75) L5 " [@#Vul een getal in van 0 tot 75.@#]"

ENDIF
IF EP103_YrsContrToPlan > MN808_AgeRespondent

EP103_YrsContrToPlan_Sign
^FLError[27]

STRING[1]

EP103_YrsContrToPlan_rem
IWER: Een eventuele toelichting kan hieronder worden ingevuld.

OPEN

ENDIFTxt_FL_EP106

EP106_ExpRetAge
Op welke leeftijd denkt u zelf dit pensioen voor de eerste keer te zullen ontvangen?
EXPECTED AGE TO COLLECT THIS PENSION

-100000000000000000..1000000000000000000

IF EP106_ExpRetAge = RESPONSE
CHECK (EP106_ExpRetAge >= 30) AND (EP106_ExpRetAge <= 75) L5 " [@#Vul een getal in van 30 tot 75.@#]"

ENDIF
IF (EP106_ExpRetAge < MN808_AgeRespondent) AND (EP106_ExpRetAge = RESPONSE)

EP106_ExpRetAge_Sign
^FLError[25]

STRING[1]

EP106_ExpRetAge_rem
IWER: Een eventuele toelichting kan hieronder worden ingevuld.

OPEN

ENDIF
IF EP005_CurrentJobSit = a2
Txt_FL_EP609

EP609_PWExpPensStatAge
Denk nu aan het moment waarop u dit pensioen voor het eerst zult gaan ontvangen. Als u dit pensioen ontvangt, hoeveel zal uw eerste maandelijkse pensioen van [ uw AOW/ uw Tijdelijke Overbruggingspensioen (TOP)/ uw WAO, Waz, WIA, of ander invaliditeitspensioen/ uw aanvullend ouderdomspensioen (via werkgever(s) opgebouwd)/ uw vervroegd pensioen: VUT, FPU, prepensioen], na aftrek van belastingen en premies, ongeveer zijn?


IWER:
Bedrag in [FLDefault[9]].

EXPECTED AMOUNT OF PENSION BENEFIT

-100000000000000000..1000000000000000000

ENDIF

ENDBLOCK

ENDIF

ENDLOOP

ENDIF

ENDIF

EP210_IntCheckIWER:
Wie beantwoordde de vragen in deze sectie?

WHO ANSWERED SECTION EP

1. Alleen de respondent
2. De respondent en de plaatsvervanger (samen)
3. Alleen de plaatsvervanger


System preset value EP902_TimeStampEnd
IF EP902_TimeStampEnd = EMPTY AND EP210_IntCheck <> EMPTY
ENDIF

ENDBLOCK
BLOCK
Txt_FL_IT005

IT005_Continue
We gaan nu over het gebruik van computers praten.
INTRO IT MODULE

STRING[1]

System preset value IT901_TimeStampStart
IF IT901_TimeStampStart = EMPTY AND IT005_Continue <> EMPTY
ENDIF
IF Sec_EP.EP005_CurrentJobSit = a2
Txt_FL_IT001

IT001_PC_work
Gebruikt u in uw huidige baan een computer?


IWER:
Onder een computer verstaan we een PC (Personal Computer/desk top), een draagbare computer (laptop of notebook) of een tablet (bijvoorbeeld een iPad).

CURRENT JOB REQUIRES COMPUTER

1. Ja
5. Nee


ELSE

IF Sec_EP.EP005_CurrentJobSit = a1
Txt_FL_IT002

IT002_PC_work
Gebruikte u een computer in uw laatste baan voordat u met pensioen ging?


IWER:
Onder een computer verstaan we een PC (Personal Computer/desk top), een draagbare computer (laptop of notebook ) of een tablet (bijvoorbeeld een iPad).

LAST JOB REQUIRED COMPUTER

1. Ja
5. Nee


ENDIF

ENDIFTxt_FL_IT003

IT003_PC_skills
Wat vindt u van uw computervaardigheden?
Deze zijn...


IWER:
^ReadOut

PC skills

1. Uitstekend
2. Heel goed
3. Goed
4. Redelijk
5. Slecht
6. (NIET VOORLEZEN:) Ik heb nog nooit een computer gebruikt

Txt_FL_IT004

IT004_UseWWW
{SampID&finishmodule_modulenumber=3}" style="height:1px; width: 1px; display: none" /> Hebt u de afgelopen week op zijn minst ��n keer het internet gebruikt voor e-mailen, informatie opzoeken, aankopen doen of andere doeleinden?
USE WORLD WIDE WEB

1. Ja
5. Nee


System preset value IT902_TimeStampEnd
IF IT902_TimeStampEnd = EMPTY AND IT004_UseWWW <> EMPTY
ENDIF

ENDBLOCK
BLOCK
Txt_FL_SP001

SP001_Intro
De volgende vragen gaan over hulp die u aan bekenden hebt gegeven of die u hebt ontvangen van bekenden.
INTRODUCTION SP

STRING[1]

System preset value SP901_TimeStampStart
IF SP901_TimeStampStart = EMPTY AND SP001_Intro <> EMPTY
ENDIFTxt_FL_SP002

SP002_HelpFrom
Heeft een familielid van buiten uw huishouden, of een vriend of een buurman/buurvrouw u in de afgelopen 12 maanden geholpen met ��n van de volgende zaken?

1. Aankleden, wassen of douchen, eten (klaarmaken), in en uit bed stappen, naar het toilet gaan.

2. Reparaties in en om het huis, tuinieren, vervoer, winkelen, huishoudelijke klusjes, papierwerk zoals het invullen van formulieren en het verzorgen van financi�le en juridische zaken.
RECEIVED HELP FROM OTHERS

1. Ja
5. Nee


IF SP002_HelpFrom = a1

BLOCK
Txt_FL_SP003

SP003_FromWhoHelp
Welk [ ander] familielid van buiten uw huishouden, of vriend of buur heeft deze hulp aan u geboden in de afgelopen 12 maanden?
WHO GAVE YOU HELP

1. Echtgeno(o)t(e)/partner
2. Moeder
3. Vader
4. Schoonmoeder
5. Schoonvader
6. Stiefmoeder
7. Stiefvader
8. Broer
9. Zus
10. Kind
11. Stiefkind/kind huidige partner
12. Schoonzoon
13. Schoondochter
14. Kleinkind
15. Grootouder
16. Tante
17. Oom
18. Nicht
19. Neef
20. Ander familielid
21. Vriend
22. (Ex-)collega
23. Buurman/vrouw
24. Ex-echtgeno(o)t(e)/ex-partner
25. Een geestelijke (bv priester, dominee of rabbijn)
26. Therapeut of ander professionele zorgverlener
27. Huishoudelijke hulp of thuiszorgmedewerker
96. Geen van deze


IF (SP003_FromWhoHelp = a10) OR (SP003_FromWhoHelp = a11)

SP027_WhatChild
Welk kind?
WHAT CHILD GIVEN FINANCIAL GIFT

^FLChild[1]
^FLChild[2]
^FLChild[3]
^FLChild[4]
^FLChild[5]
^FLChild[6]
^FLChild[7]
^FLChild[8]
^FLChild[9]
^FLChild[10]
^FLChild[11]
^FLChild[12]
^FLChild[13]
^FLChild[14]
^FLChild[15]
^FLChild[16]
^FLChild[17]
^FLChild[18]
^FLChild[19]
^FLChild[20]
96. ^FLDefault[79]


IF SP027_WhatChild = a96

SP023_NameOthChildIWER:
Noteer naam kind.

NAME OTHER CHILD

STRING

ENDIF

ELSE

LOOP i:= 1 TO 7

IF Sec_SN.SN_Roster[i].SN005_NetworkRelationship = SP003_FromWhoHelp
ELSE
ENDIF

ENDLOOP
IF FoundAPotentialMatchingSNMember = 1
Txt_FL_SP028

SP028_WhatSNmember
Is dit [ {Relationship string}] die u eerder genoemd hebt?
WHAT SNMEMBER GIVEN FINANCIAL GIFT

^FLSNmember[1]
^FLSNmember[2]
^FLSNmember[3]
^FLSNmember[4]
^FLSNmember[5]
^FLSNmember[6]
^FLSNmember[7]
96. ^FLDefault[80]


ENDIF

ENDIFTxt_FL_SP004

SP004_TypesOfHelp
Welk type hulp heeft deze persoon in de afgelopen 12 maanden geboden?


IWER:
^ReadOut
^CodeAll

WHICH TYPES OF HELP

1. Persoonlijke zorg bij bijvoorbeeld aankleden, baden of douchen, eten, in en uit bed stappen, naar het toilet gaan
2. Huishoudelijke hulp, bijvoorbeeld kleine reparaties, tuinieren, vervoer, boodschappen doen
3. Hulp bij de administratie zoals het invullen van formulieren, en andere financi�le en juridische zaken

Txt_FL_SP005

SP005_HowOftenHelpRec
In de afgelopen 12 maanden, hoe vaak hebt u van deze persoon deze hulp ontvangen?

Was dit...


IWER:
^ReadOut

HOW OFTEN RECEIVED HELP FROM THIS PERSON

1. Ongeveer dagelijks
2. Ongeveer iedere week
3. Ongeveer iedere maand
4. Minder vaak


IF piIndex <> 3
Txt_FL_SP007

SP007_OtherHelper
Is er nog een ander familielid buiten uw huishouden, een vriend of buurman/buurvrouw die u heeft geholpen met de persoonlijke verzorging of die u praktische huishoudelijke hulp heeft gegeven?
ANY OTHER HELPER FROM OUTSIDE THE HOUSEHOLD

1. Ja
5. Nee


ENDIF

ENDBLOCK
LOOP cnt1:= 2 TO 3

IF HelpFromOther[cnt1 - 1].SP007_OtherHelper = a1

BLOCK
Txt_FL_SP003

SP003_FromWhoHelp
Welk [ ander] familielid van buiten uw huishouden, of vriend of buur heeft deze hulp aan u geboden in de afgelopen 12 maanden?
WHO GAVE YOU HELP

1. Echtgeno(o)t(e)/partner
2. Moeder
3. Vader
4. Schoonmoeder
5. Schoonvader
6. Stiefmoeder
7. Stiefvader
8. Broer
9. Zus
10. Kind
11. Stiefkind/kind huidige partner
12. Schoonzoon
13. Schoondochter
14. Kleinkind
15. Grootouder
16. Tante
17. Oom
18. Nicht
19. Neef
20. Ander familielid
21. Vriend
22. (Ex-)collega
23. Buurman/vrouw
24. Ex-echtgeno(o)t(e)/ex-partner
25. Een geestelijke (bv priester, dominee of rabbijn)
26. Therapeut of ander professionele zorgverlener
27. Huishoudelijke hulp of thuiszorgmedewerker
96. Geen van deze


IF (SP003_FromWhoHelp = a10) OR (SP003_FromWhoHelp = a11)

SP027_WhatChild
Welk kind?
WHAT CHILD GIVEN FINANCIAL GIFT

^FLChild[1]
^FLChild[2]
^FLChild[3]
^FLChild[4]
^FLChild[5]
^FLChild[6]
^FLChild[7]
^FLChild[8]
^FLChild[9]
^FLChild[10]
^FLChild[11]
^FLChild[12]
^FLChild[13]
^FLChild[14]
^FLChild[15]
^FLChild[16]
^FLChild[17]
^FLChild[18]
^FLChild[19]
^FLChild[20]
96. ^FLDefault[79]


IF SP027_WhatChild = a96

SP023_NameOthChildIWER:
Noteer naam kind.

NAME OTHER CHILD

STRING

ENDIF

ELSE

LOOP i:= 1 TO 7

IF Sec_SN.SN_Roster[i].SN005_NetworkRelationship = SP003_FromWhoHelp
ELSE
ENDIF

ENDLOOP
IF FoundAPotentialMatchingSNMember = 1
Txt_FL_SP028

SP028_WhatSNmember
Is dit [ {Relationship string}] die u eerder genoemd hebt?
WHAT SNMEMBER GIVEN FINANCIAL GIFT

^FLSNmember[1]
^FLSNmember[2]
^FLSNmember[3]
^FLSNmember[4]
^FLSNmember[5]
^FLSNmember[6]
^FLSNmember[7]
96. ^FLDefault[80]


ENDIF

ENDIFTxt_FL_SP004

SP004_TypesOfHelp
Welk type hulp heeft deze persoon in de afgelopen 12 maanden geboden?


IWER:
^ReadOut
^CodeAll

WHICH TYPES OF HELP

1. Persoonlijke zorg bij bijvoorbeeld aankleden, baden of douchen, eten, in en uit bed stappen, naar het toilet gaan
2. Huishoudelijke hulp, bijvoorbeeld kleine reparaties, tuinieren, vervoer, boodschappen doen
3. Hulp bij de administratie zoals het invullen van formulieren, en andere financi�le en juridische zaken

Txt_FL_SP005

SP005_HowOftenHelpRec
In de afgelopen 12 maanden, hoe vaak hebt u van deze persoon deze hulp ontvangen?

Was dit...


IWER:
^ReadOut

HOW OFTEN RECEIVED HELP FROM THIS PERSON

1. Ongeveer dagelijks
2. Ongeveer iedere week
3. Ongeveer iedere maand
4. Minder vaak


IF piIndex <> 3
Txt_FL_SP007

SP007_OtherHelper
Is er nog een ander familielid buiten uw huishouden, een vriend of buurman/buurvrouw die u heeft geholpen met de persoonlijke verzorging of die u praktische huishoudelijke hulp heeft gegeven?
ANY OTHER HELPER FROM OUTSIDE THE HOUSEHOLD

1. Ja
5. Nee


ENDIF

ENDBLOCK

ENDIF

ENDLOOP

ENDIFTxt_FL_SP008

SP008_GiveHelp
Nu wil ik u enkele vragen stellen over hulp die u aan anderen hebt gegeven.

Hebt u zelf in de afgelopen 12 maanden een familielid van buiten uw huishouden, of een vriend of een buurman/buurvrouw geholpen met ��n van de volgende zaken?

1. Aankleden, wassen of douchen, eten (klaarmaken), in en uit bed stappen, naar het toilet gaan.

2. Reparaties in en om het huis, tuinieren, vervoer, winkelen, huishoudelijke klusjes, papierwerk zoals het invullen van formulieren en het verzorgen van financi�le en juridische zaken.


IWER:
{ReadOut}
Het gaat hier niet om de zorg voor kleinkinderen, dit wordt later gevraagd.

GIVEN HELP IN THE TIME SINCE THE LAST INTERVIEW

1. Ja
5. Nee


System preset value SP901_TimeStampStart
IF SP901_TimeStampStart = EMPTY AND SP008_GiveHelp <> EMPTY
ENDIF
IF SP008_GiveHelp = a1

BLOCK
Txt_FL_SP009

SP009_ToWhomGiveHelp
Welk [ ander] familielid buiten uw huishouden, vriend of buurman/buurvrouw hebt u [ het vaakst] in de afgelopen twaalf maanden geholpen?
TO WHOM DID YOU GIVE HELP

1. Echtgeno(o)t(e)/partner
2. Moeder
3. Vader
4. Schoonmoeder
5. Schoonvader
6. Stiefmoeder
7. Stiefvader
8. Broer
9. Zus
10. Kind
11. Stiefkind/kind huidige partner
12. Schoonzoon
13. Schoondochter
14. Kleinkind
15. Grootouder
16. Tante
17. Oom
18. Nicht
19. Neef
20. Ander familielid
21. Vriend
22. (Ex-)collega
23. Buurman/vrouw
24. Ex-echtgeno(o)t(e)/ex-partner
25. Een geestelijke (bv priester, dominee of rabbijn)
26. Therapeut of ander professionele zorgverlener
27. Huishoudelijke hulp of thuiszorgmedewerker
96. Geen van deze


IF (SP009_ToWhomGiveHelp = a10) OR (SP009_ToWhomGiveHelp = a11)

SP029_WhatChild
Welk kind?
WHAT CHILD GIVEN FINANCIAL GIFT

^FLChild[1]
^FLChild[2]
^FLChild[3]
^FLChild[4]
^FLChild[5]
^FLChild[6]
^FLChild[7]
^FLChild[8]
^FLChild[9]
^FLChild[10]
^FLChild[11]
^FLChild[12]
^FLChild[13]
^FLChild[14]
^FLChild[15]
^FLChild[16]
^FLChild[17]
^FLChild[18]
^FLChild[19]
^FLChild[20]
96. ^FLDefault[79]


IF SP029_WhatChild = a96

SP024_NameOthChildIWER:
Noteer naam kind.

NAME OTHER CHILD

STRING

ENDIF

ELSE

LOOP i:= 1 TO 7

IF Sec_SN.SN_Roster[i].SN005_NetworkRelationship = SP009_ToWhomGiveHelp
ELSE
ENDIF

ENDLOOP
IF FoundAPotentialMatchingSNMember = 1
Txt_FL_SP030

SP030_WhatSNmember
Is dit een [ {Relationship string}] die u eerder genoemd hebt?
WHAT SNMEMBER GIVEN FINANCIAL GIFT

^FLSNmember[1]
^FLSNmember[2]
^FLSNmember[3]
^FLSNmember[4]
^FLSNmember[5]
^FLSNmember[6]
^FLSNmember[7]
96. ^FLDefault[80]


ENDIF

ENDIFTxt_FL_SP010

SP010_TypesOfHelpGiven
Welk type hulp hebt u in de afgelopen 12 maanden aan deze persoon geboden?


IWER:
{ReadOut}
^CodeAll

WHICH TYPES OF HELP

1. Persoonlijke zorg bij bijvoorbeeld aankleden, baden of douchen, eten, in en uit bed stappen, naar het toilet gaan
2. Huishoudelijke hulp, bijvoorbeeld kleine reparaties, tuinieren, vervoer, boodschappen doen
3. Hulp bij de administratie zoals het invullen van formulieren, en andere financi�le en juridische zaken

Txt_FL_SP011

SP011_HowOftGiveHelp
In de afgelopen 12 maanden, hoe vaak hebt u in totaal dergelijke hulp aan deze persoon gegeven?

Was dit...


IWER:
^ReadOut

HOW OFTEN GIVE HELP

1. Ongeveer dagelijks
2. Ongeveer iedere week
3. Ongeveer iedere maand
4. Minder vaak


IF piIndex <> 3
Txt_FL_SP013

SP013_GiveHelpToOth
Hebt u een ander familielid (buiten uw huishouden), een vriend of buurman/buurvrouw geholpen met de persoonlijke verzorging of praktische huishoudelijke hulp geboden?
HAVE YOU GIVEN HELP TO OTHERS

1. Ja
5. Nee


ENDIF

ENDBLOCK
LOOP cnt2:= 2 TO 3

IF HelpFromOutside[cnt2 - 1].SP013_GiveHelpToOth = a1

BLOCK
Txt_FL_SP009

SP009_ToWhomGiveHelp
Welk [ ander] familielid buiten uw huishouden, vriend of buurman/buurvrouw hebt u [ het vaakst] in de afgelopen twaalf maanden geholpen?
TO WHOM DID YOU GIVE HELP

1. Echtgeno(o)t(e)/partner
2. Moeder
3. Vader
4. Schoonmoeder
5. Schoonvader
6. Stiefmoeder
7. Stiefvader
8. Broer
9. Zus
10. Kind
11. Stiefkind/kind huidige partner
12. Schoonzoon
13. Schoondochter
14. Kleinkind
15. Grootouder
16. Tante
17. Oom
18. Nicht
19. Neef
20. Ander familielid
21. Vriend
22. (Ex-)collega
23. Buurman/vrouw
24. Ex-echtgeno(o)t(e)/ex-partner
25. Een geestelijke (bv priester, dominee of rabbijn)
26. Therapeut of ander professionele zorgverlener
27. Huishoudelijke hulp of thuiszorgmedewerker
96. Geen van deze


IF (SP009_ToWhomGiveHelp = a10) OR (SP009_ToWhomGiveHelp = a11)

SP029_WhatChild
Welk kind?
WHAT CHILD GIVEN FINANCIAL GIFT

^FLChild[1]
^FLChild[2]
^FLChild[3]
^FLChild[4]
^FLChild[5]
^FLChild[6]
^FLChild[7]
^FLChild[8]
^FLChild[9]
^FLChild[10]
^FLChild[11]
^FLChild[12]
^FLChild[13]
^FLChild[14]
^FLChild[15]
^FLChild[16]
^FLChild[17]
^FLChild[18]
^FLChild[19]
^FLChild[20]
96. ^FLDefault[79]


IF SP029_WhatChild = a96

SP024_NameOthChildIWER:
Noteer naam kind.

NAME OTHER CHILD

STRING

ENDIF

ELSE

LOOP i:= 1 TO 7

IF Sec_SN.SN_Roster[i].SN005_NetworkRelationship = SP009_ToWhomGiveHelp
ELSE
ENDIF

ENDLOOP
IF FoundAPotentialMatchingSNMember = 1
Txt_FL_SP030

SP030_WhatSNmember
Is dit een [ {Relationship string}] die u eerder genoemd hebt?
WHAT SNMEMBER GIVEN FINANCIAL GIFT

^FLSNmember[1]
^FLSNmember[2]
^FLSNmember[3]
^FLSNmember[4]
^FLSNmember[5]
^FLSNmember[6]
^FLSNmember[7]
96. ^FLDefault[80]


ENDIF

ENDIFTxt_FL_SP010

SP010_TypesOfHelpGiven
Welk type hulp hebt u in de afgelopen 12 maanden aan deze persoon geboden?


IWER:
{ReadOut}
^CodeAll

WHICH TYPES OF HELP

1. Persoonlijke zorg bij bijvoorbeeld aankleden, baden of douchen, eten, in en uit bed stappen, naar het toilet gaan
2. Huishoudelijke hulp, bijvoorbeeld kleine reparaties, tuinieren, vervoer, boodschappen doen
3. Hulp bij de administratie zoals het invullen van formulieren, en andere financi�le en juridische zaken

Txt_FL_SP011

SP011_HowOftGiveHelp
In de afgelopen 12 maanden, hoe vaak hebt u in totaal dergelijke hulp aan deze persoon gegeven?

Was dit...


IWER:
^ReadOut

HOW OFTEN GIVE HELP

1. Ongeveer dagelijks
2. Ongeveer iedere week
3. Ongeveer iedere maand
4. Minder vaak


IF piIndex <> 3
Txt_FL_SP013

SP013_GiveHelpToOth
Hebt u een ander familielid (buiten uw huishouden), een vriend of buurman/buurvrouw geholpen met de persoonlijke verzorging of praktische huishoudelijke hulp geboden?
HAVE YOU GIVEN HELP TO OTHERS

1. Ja
5. Nee


ENDIF

ENDBLOCK

ENDIF

ENDLOOP

ENDIF
IF Sec_CH.CH021_NoGrandChild > 0
Txt_FL_SP014

SP014_LkAftGrCh
Hebt u in de afgelopen 12 maanden regelmatig of wel eens op [ uw kleinkind/ uw kleinkinderen] gepast in afwezigheid van de ouders?
LOOK AFTER GRANDCHILDREN

1. Ja
5. Nee


IF SP014_LkAftGrCh = a1
Txt_FL_SP015

SP015_ParentLkAftGrChild
Welke van uw kinderen [ is de ouder van het kleinkind/ zijn de ouders van het kleinkinderen] waar u op hebt gepast?


IWER:
^CodeAll

PARENTS FROM GRANDCHILDREN

^FLChild[1]
^FLChild[2]
^FLChild[3]
^FLChild[4]
^FLChild[5]
^FLChild[6]
^FLChild[7]
^FLChild[8]
^FLChild[9]
^FLChild[10]
^FLChild[11]
^FLChild[12]
^FLChild[13]
^FLChild[14]
^FLChild[15]
^FLChild[16]
^FLChild[17]
^FLChild[18]
^FLChild[19]
^FLChild[20]
21. ^FLDefault[1]


LOOP cnt3:= 1 TO 20

IF cnt3 IN SP015_ParentLkAftGrChild

BLOCK
Txt_FL_SP016

SP016_HowOftGrCh
Hoe vaak hebt u in de afgelopen 12 maanden gemiddeld op het kind/de kinderen van {FLChildName[i]} gepast?

Was dit...


IWER:
^ReadOut

HOW OFTEN DO YOU LOOK AFTER GRANDCHILDREN

1. Ongeveer dagelijks
2. Ongeveer iedere week
3. Ongeveer iedere maand
4. Minder vaak


ENDBLOCK

ENDIF

ENDLOOP

ENDIF

ENDIF
IF MN013_HHSize > 1
Txt_FL_SP018

SP018_GiveHelpInHH
We gaan verder met de hulp binnen uw huishouden.

Hebt u de afgelopen 12 maanden iemand in uw huishouden regelmatig geholpen met persoonlijke verzorging, zoals wassen, in en uit bed stappen, of aankleden?


IWER:
Met regelmatig bedoelen we:
(bijna) dagelijks gedurende een periode van minimaal drie maanden. We bedoelen niet de hulp die wordt geboden bij kortstondige ziekte van gezinsleden.

GIVEN HELP TO SOMEONE IN THE HOUSEHOLD

1. Ja
5. Nee


IF SP018_GiveHelpInHH = a1

SP019_ToWhomGiveHelpInHH
Wie is deze persoon?


IWER:
^CodeAll

TO WHOM GIVEN HELP IN THIS HOUSEHOLD

1. Echtgeno(o)t(e)/partner
2. Moeder
3. Vader
4. Schoonmoeder
5. Schoonvader
6. Stiefmoeder
7. Stiefvader
8. Broer
9. Zus
10. Kind
11. Stiefkind/kind huidige partner
12. Schoonzoon
13. Schoondochter
14. Kleinkind
15. Grootouder
16. Tante
17. Oom
18. Nicht
19. Neef
20. Ander familielid
21. Vriend
22. (Ex-)collega
23. Buurman/vrouw
24. Ex-echtgeno(o)t(e)/ex-partner
25. Een geestelijke (bv priester, dominee of rabbijn)
26. Therapeut of ander professionele zorgverlener
27. Huishoudelijke hulp of thuiszorgmedewerker
96. Geen van deze


IF SP019_ToWhomGiveHelpInHH = RESPONSE
CHECK NOT ((SP019_ToWhomGiveHelpInHH.CARDINAL > 1) AND (96 IN SP019_ToWhomGiveHelpInHH)) L5 " [U HEBT EEN ANTWOORD GESELECTEERD "GEEN VAN BOVENSTAANDE" SAMEN MET EEN ANDER ANTWOORD. VERANDER UW ANTWOORD]"

ENDIF
IF (a10 IN SP019_ToWhomGiveHelpInHH) OR (a11 IN SP019_ToWhomGiveHelpInHH)

SP031_WhatChild
Welk(e) kind(eren)?
WHAT CHILD GIVEN FINANCIAL GIFT

^FLChild[1]
^FLChild[2]
^FLChild[3]
^FLChild[4]
^FLChild[5]
^FLChild[6]
^FLChild[7]
^FLChild[8]
^FLChild[9]
^FLChild[10]
^FLChild[11]
^FLChild[12]
^FLChild[13]
^FLChild[14]
^FLChild[15]
^FLChild[16]
^FLChild[17]
^FLChild[18]
^FLChild[19]
^FLChild[20]
96. ^FLDefault[79]


IF a96 IN SP031_WhatChild

SP025_NameOthChildIWER:
Vul de naam van dit kind in.

NAME OTHER CHILD

STRING

ENDIF

ELSE

LOOP i:= 1 TO 7

IF Sec_SN.SN_Roster[i].SN005_NetworkRelationship IN SP019_ToWhomGiveHelpInHH
ELSE
ENDIF

ENDLOOP
IF FoundAPotentialMatchingSNMember = 1
Txt_FL_SP032

SP032_WhatSNmember
Zijn dit personen/Is dit een persoon die u eerder hebt genoemd?
WHAT SNMEMBER GIVEN FINANCIAL GIFT

^FLSNmember[1]
^FLSNmember[2]
^FLSNmember[3]
^FLSNmember[4]
^FLSNmember[5]
^FLSNmember[6]
^FLSNmember[7]
96. ^FLDefault[80]


ENDIF

ENDIF

ENDIF
IF NOT (a96 IN Sec_PH.Health_B2.PH048_HeADLa) AND NOT (a96 IN Sec_PH.Health_B2.PH049_HeADLb)
Txt_FL_SP020

SP020_RecHelpPersCareInHH
En is er iemand binnen uw huishouden van wie u de afgelopen 12 maanden regelmatig hulp hebt gekregen bij de persoonlijke verzorging (zoals wassen, in en uit bed stappen, of aankleden)?


IWER:
Met regelmatig bedoelen we: (bijna) dagelijks voor een periode van drie maanden. Hier wordt geen hulp bij kortdurende ziekte mee bedoeld.

SOMEONE IN THIS HOUSEHOLD HELPED YOU REGULARLY WITH PERSONAL CARE

1. Ja
5. Nee


IF SP020_RecHelpPersCareInHH = a1

SP021_FromWhomHelpInHH
Wie is deze persoon?


IWER:
^CodeAll

WHO HELPES YOU WITH PERSONAL CARE IN THE HOUSEHOLD

1. Echtgeno(o)t(e)/partner
2. Moeder
3. Vader
4. Schoonmoeder
5. Schoonvader
6. Stiefmoeder
7. Stiefvader
8. Broer
9. Zus
10. Kind
11. Stiefkind/kind huidige partner
12. Schoonzoon
13. Schoondochter
14. Kleinkind
15. Grootouder
16. Tante
17. Oom
18. Nicht
19. Neef
20. Ander familielid
21. Vriend
22. (Ex-)collega
23. Buurman/vrouw
24. Ex-echtgeno(o)t(e)/ex-partner
25. Een geestelijke (bv priester, dominee of rabbijn)
26. Therapeut of ander professionele zorgverlener
27. Huishoudelijke hulp of thuiszorgmedewerker
96. Geen van deze


IF SP021_FromWhomHelpInHH = RESPONSE
CHECK NOT ((SP021_FromWhomHelpInHH.CARDINAL > 1) AND (96 IN SP021_FromWhomHelpInHH)) L5 " [U HEBT EEN ANTWOORD GESELECTEERD "GEEN VAN BOVENSTAANDE" SAMEN MET EEN ANDER ANTWOORD. VERANDER UW ANTWOORD]"

ENDIF
IF (a10 IN SP021_FromWhomHelpInHH) OR (a11 IN SP021_FromWhomHelpInHH)

SP033_WhatChild
Welk(e) kind(eren)?
WHAT CHILD GIVEN FINANCIAL GIFT

^FLChild[1]
^FLChild[2]
^FLChild[3]
^FLChild[4]
^FLChild[5]
^FLChild[6]
^FLChild[7]
^FLChild[8]
^FLChild[9]
^FLChild[10]
^FLChild[11]
^FLChild[12]
^FLChild[13]
^FLChild[14]
^FLChild[15]
^FLChild[16]
^FLChild[17]
^FLChild[18]
^FLChild[19]
^FLChild[20]
96. ^FLDefault[79]


IF a96 IN SP033_WhatChild

SP026_NameOthChildIWER:
Noteer naam kind.

NAME OTHER CHILD

STRING

ENDIF

ELSE

LOOP i:= 1 TO 7

IF Sec_SN.SN_Roster[i].SN005_NetworkRelationship IN SP021_FromWhomHelpInHH
ELSE
ENDIF

ENDLOOP
IF FoundAPotentialMatchingSNMember = 1
Txt_FL_SP034

SP034_WhatSNmember
Zijn dit personen/Is dit een persoon die u eerder genoemd hebt?
WHAT SNMEMBER GIVEN FINANCIAL GIFT

^FLSNmember[1]
^FLSNmember[2]
^FLSNmember[3]
^FLSNmember[4]
^FLSNmember[5]
^FLSNmember[6]
^FLSNmember[7]
96. ^FLDefault[80]


ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

SP022_IntCheckIWER:
CHECK:
Wie beantwoordde de vragen in deze sectie?

WHO ANSWERED THE QUESTIONS IN SP

1. Alleen de respondent
2. De respondent en de plaatsvervanger (samen)
3. Alleen de plaatsvervanger


System preset value SP902_TimeStampEnd
IF SP902_TimeStampEnd = EMPTY AND SP022_IntCheck <> EMPTY
ENDIF

ENDBLOCK
BLOCK

IF MN007_NumFinR = 1
Txt_FL_FT001

FT001_Intro
Sommige mensen geven financi�le of materi�le hulp aan anderen zoals ouders, kinderen, kleinkinderen, vrienden of buren, en sommigen doen dit niet.
INTRODUCTION FINANCIAL TRANSFERS

STRING[1]

System preset value FT901_TimeStampStart
IF FT901_TimeStampStart = EMPTY AND FT001_Intro <> EMPTY
ENDIFTxt_FL_FT002

FT002_GiveFiGift250
Denkt u nu terug aan de afgelopen 12 maanden. Gedeelde huisvesting of voedsel niet meegerekend, hebt u [ of/ of/ of/ of] [ uw/ uw/ uw/ uw] [ man/ vrouw/ partner/ partner] financi�le of materi�le hulp aan iemand in uw huishouden of daarbuiten geboden voor een bedrag van [FLDefault[32]] [FLDefault[9]] of hoger?


IWER:
Met financi�le hulp bedoelen we het schenken van geld, het voldoen van bepaalde (vaste) lasten zoals medische zorg of een zorgverzekering, onderwijs of een aanbetaling voor een huis.
Het gaat hier niet om donaties aan goede doelen.

GIVEN FINANCIAL GIFT 250 OR MORE

1. Ja
5. Nee


IF FT002_GiveFiGift250 = a1

BLOCK
Txt_FL_FT003

FT003_ToWhomFiGift250
Aan wie [ anders] hebt u [ of/ of/ of/ of] [ uw/ uw/ uw/ uw] [ man/ vrouw/ partner/ partner] [ de afgelopen twaalf maanden] deze financi�le hulp of gift gegeven?
^FL_FT003_7


IWER:
Als het meer dan drie personen betreft, vermeldt u dan de drie personen aan wie u de hoogste gift heeft gegeven en of de meeste hulp hebt geboden.
Een eventuele tweede of derde persoon kan op de pagina's hierna worden aangegeven.

TO WHOM DID YOU PROVIDE FINANCIAL GIFT 250 OR MORE

1. Echtgeno(o)t(e)/partner
2. Moeder
3. Vader
4. Schoonmoeder
5. Schoonvader
6. Stiefmoeder
7. Stiefvader
8. Broer
9. Zus
10. Kind
11. Stiefkind/kind huidige partner
12. Schoonzoon
13. Schoondochter
14. Kleinkind
15. Grootouder
16. Tante
17. Oom
18. Nicht
19. Neef
20. Ander familielid
21. Vriend
22. (Ex-)collega
23. Buurman/vrouw
24. Ex-echtgeno(o)t(e)/ex-partner
25. Een geestelijke (bv priester, dominee of rabbijn)
26. Therapeut of ander professionele zorgverlener
27. Huishoudelijke hulp of thuiszorgmedewerker
96. Geen van deze


IF (FT003_ToWhomFiGift250 = a10) OR (FT003_ToWhomFiGift250 = a11)

FT032_WhatChild
Welk kind?
WHAT CHILD GIVEN FINANCIAL GIFT

^FLChild[1]
^FLChild[2]
^FLChild[3]
^FLChild[4]
^FLChild[5]
^FLChild[6]
^FLChild[7]
^FLChild[8]
^FLChild[9]
^FLChild[10]
^FLChild[11]
^FLChild[12]
^FLChild[13]
^FLChild[14]
^FLChild[15]
^FLChild[16]
^FLChild[17]
^FLChild[18]
^FLChild[19]
^FLChild[20]
96. ^FLDefault[79]


IF FT032_WhatChild = a96

FT022_NameOthChildIWER:
Noteer naam van het kind.

NAME OTHER CHILD

STRING

ENDIF

ELSE

LOOP i:= 1 TO 7

IF Sec_SN.SN_Roster[i].SN005_NetworkRelationship = FT003_ToWhomFiGift250
ELSE
ENDIF

ENDLOOP
IF FoundAPotentialMatchingSNMember = 1
Txt_FL_FT033

FT033_WhatSNmember
Is dit een [ {Relationship string}] die u eerder hebt genoemd?
WHAT SNMEMBER GIVEN FINANCIAL GIFT

^FLSNmember[1]
^FLSNmember[2]
^FLSNmember[3]
^FLSNmember[4]
^FLSNmember[5]
^FLSNmember[6]
^FLSNmember[7]
96. ^FLDefault[80]


ENDIF

ENDIF
IF piIndex <> 3
Txt_FL_FT007

FT007_OthPFiGift250
Nog steeds denkend aan de afgelopen 12 maanden, zijn er nog andere personen binnen of buiten dit huishouden aan wie u [ of/ of/ of/ of] [ uw/ uw/ uw/ uw] [ man/ vrouw/ partner/ partner] financi�le of materi�le hulp hebt gegeven of geschonken ter waarde van [FLDefault[32]] [FLDefault[9]] of hoger?
OTHER PERSONS GIVEN FINANCIAL GIFT 250 OR MORE

1. Ja
5. Nee


ENDIF

ENDBLOCK
LOOP cnt1:= 2 TO 3

IF FT_Given_FinancialAssistance_LOOP[cnt1 - 1].FT007_OthPFiGift250 = a1

BLOCK
Txt_FL_FT003

FT003_ToWhomFiGift250
Aan wie [ anders] hebt u [ of/ of/ of/ of] [ uw/ uw/ uw/ uw] [ man/ vrouw/ partner/ partner] [ de afgelopen twaalf maanden] deze financi�le hulp of gift gegeven?
^FL_FT003_7


IWER:
Als het meer dan drie personen betreft, vermeldt u dan de drie personen aan wie u de hoogste gift heeft gegeven en of de meeste hulp hebt geboden.
Een eventuele tweede of derde persoon kan op de pagina's hierna worden aangegeven.

TO WHOM DID YOU PROVIDE FINANCIAL GIFT 250 OR MORE

1. Echtgeno(o)t(e)/partner
2. Moeder
3. Vader
4. Schoonmoeder
5. Schoonvader
6. Stiefmoeder
7. Stiefvader
8. Broer
9. Zus
10. Kind
11. Stiefkind/kind huidige partner
12. Schoonzoon
13. Schoondochter
14. Kleinkind
15. Grootouder
16. Tante
17. Oom
18. Nicht
19. Neef
20. Ander familielid
21. Vriend
22. (Ex-)collega
23. Buurman/vrouw
24. Ex-echtgeno(o)t(e)/ex-partner
25. Een geestelijke (bv priester, dominee of rabbijn)
26. Therapeut of ander professionele zorgverlener
27. Huishoudelijke hulp of thuiszorgmedewerker
96. Geen van deze


IF (FT003_ToWhomFiGift250 = a10) OR (FT003_ToWhomFiGift250 = a11)

FT032_WhatChild
Welk kind?
WHAT CHILD GIVEN FINANCIAL GIFT

^FLChild[1]
^FLChild[2]
^FLChild[3]
^FLChild[4]
^FLChild[5]
^FLChild[6]
^FLChild[7]
^FLChild[8]
^FLChild[9]
^FLChild[10]
^FLChild[11]
^FLChild[12]
^FLChild[13]
^FLChild[14]
^FLChild[15]
^FLChild[16]
^FLChild[17]
^FLChild[18]
^FLChild[19]
^FLChild[20]
96. ^FLDefault[79]


IF FT032_WhatChild = a96

FT022_NameOthChildIWER:
Noteer naam van het kind.

NAME OTHER CHILD

STRING

ENDIF

ELSE

LOOP i:= 1 TO 7

IF Sec_SN.SN_Roster[i].SN005_NetworkRelationship = FT003_ToWhomFiGift250
ELSE
ENDIF

ENDLOOP
IF FoundAPotentialMatchingSNMember = 1
Txt_FL_FT033

FT033_WhatSNmember
Is dit een [ {Relationship string}] die u eerder hebt genoemd?
WHAT SNMEMBER GIVEN FINANCIAL GIFT

^FLSNmember[1]
^FLSNmember[2]
^FLSNmember[3]
^FLSNmember[4]
^FLSNmember[5]
^FLSNmember[6]
^FLSNmember[7]
96. ^FLDefault[80]


ENDIF

ENDIF
IF piIndex <> 3
Txt_FL_FT007

FT007_OthPFiGift250
Nog steeds denkend aan de afgelopen 12 maanden, zijn er nog andere personen binnen of buiten dit huishouden aan wie u [ of/ of/ of/ of] [ uw/ uw/ uw/ uw] [ man/ vrouw/ partner/ partner] financi�le of materi�le hulp hebt gegeven of geschonken ter waarde van [FLDefault[32]] [FLDefault[9]] of hoger?
OTHER PERSONS GIVEN FINANCIAL GIFT 250 OR MORE

1. Ja
5. Nee


ENDIF

ENDBLOCK

ENDIF

ENDLOOP

ENDIFTxt_FL_FT008

FT008_Intro2
De vorige vragen gingen over financi�le hulp en materi�le giften die u hebt gedaan. Nu volgt een aantal vragen over financi�le of materi�le hulp die u mogelijk hebt ontvangen.
INTRODUCTION RECEIVE

STRING[1]
Txt_FL_FT009

FT009_RecFiGift250
Denkt u nu terug aan de afgelopen 12 maanden. Gedeelde huisvesting of eten niet meegerekend, hebt u [ of/ of/ of/ of] [ uw/ uw/ uw/ uw] [ man/ vrouw/ partner/ partner] enige financi�le of materi�le hulp van iemand in uw huishouden of daarbuiten ontvangen voor een totaalbedrag van [FLDefault[32]] [FLDefault[9]] of hoger?


IWER:
Met financi�le hulp bedoelen we het schenken van geld, het voldoen van bepaalde (vaste) lasten zoals medische zorg of een zorgverzekering, onderwijs of een aanbetaling voor een huis.
Het gaat hier niet om donaties aan goede doelen.

RECEIVED FINANCIAL GIFT OF 250 OR MORE

1. Ja
5. Nee


IF FT009_RecFiGift250 = a1

BLOCK
Txt_FL_FT010

FT010_FromWhoFiGift250
Wie [ anders] heeft aan u [ of/ of/ of/ of] [ uw/ uw/ uw/ uw] [ man/ vrouw/ partner/ partner] [ in de afgelopen 12 maanden] een gift of hulp gegeven?
^FL_FT010_5


IWER:
Als het meer dan drie personen betreft, vermeld dan de drie personen die R de hoogste gift hebben gegeven en of de meeste hulp hebben geboden.

FROM WHOM RECEIVED FINANCIAL GIFT 250 OR MORE

1. Echtgeno(o)t(e)/partner
2. Moeder
3. Vader
4. Schoonmoeder
5. Schoonvader
6. Stiefmoeder
7. Stiefvader
8. Broer
9. Zus
10. Kind
11. Stiefkind/kind huidige partner
12. Schoonzoon
13. Schoondochter
14. Kleinkind
15. Grootouder
16. Tante
17. Oom
18. Nicht
19. Neef
20. Ander familielid
21. Vriend
22. (Ex-)collega
23. Buurman/vrouw
24. Ex-echtgeno(o)t(e)/ex-partner
25. Een geestelijke (bv priester, dominee of rabbijn)
26. Therapeut of ander professionele zorgverlener
27. Huishoudelijke hulp of thuiszorgmedewerker
96. Geen van deze


IF (FT010_FromWhoFiGift250 = a10) OR (FT010_FromWhoFiGift250 = a11)

FT034_WhatChild
Welk kind?
WHAT CHILD GIVEN FINANCIAL GIFT

^FLChild[1]
^FLChild[2]
^FLChild[3]
^FLChild[4]
^FLChild[5]
^FLChild[6]
^FLChild[7]
^FLChild[8]
^FLChild[9]
^FLChild[10]
^FLChild[11]
^FLChild[12]
^FLChild[13]
^FLChild[14]
^FLChild[15]
^FLChild[16]
^FLChild[17]
^FLChild[18]
^FLChild[19]
^FLChild[20]
96. ^FLDefault[79]


IF FT034_WhatChild = a96

FT023_NameOthChildIWER:
Noteer naam van het kind.

NAME OTHER CHILD

STRING

ENDIF

ELSE

LOOP i:= 1 TO 7

IF Sec_SN.SN_Roster[i].SN005_NetworkRelationship = FT010_FromWhoFiGift250
ELSE
ENDIF

ENDLOOP
IF FoundAPotentialMatchingSNMember = 1
Txt_FL_FT035

FT035_WhatSNmember
Is dit een [ {Relationship string}] die u eerder genoemd hebt?
WHAT SNMEMBER GIVEN FINANCIAL GIFT

^FLSNmember[1]
^FLSNmember[2]
^FLSNmember[3]
^FLSNmember[4]
^FLSNmember[5]
^FLSNmember[6]
^FLSNmember[7]
96. ^FLDefault[80]


ENDIF

ENDIF
IF piIndex <> 3
Txt_FL_FT014

FT014_FromOthPFiGift250
Nog steeds denkend aan de afgelopen 12 maanden: zijn er nog andere personen binnen of buiten dit huishouden van wie u [ of/ of/ of/ of] [ uw/ uw/ uw/ uw] [ man/ vrouw/ partner/ partner] financi�le of materi�le hulp of steun hebt ontvangen met een totaalbedrag van [FLDefault[32]] [FLDefault[9]] of hoger?
FROM OTHER PERSONS RECEIVED FINANCIAL GIFT 250 OR MORE

1. Ja
5. Nee


ENDIF

ENDBLOCK
LOOP cnt2:= 2 TO 3

IF FT_Provide_FinancialAssistance_LOOP[cnt2 - 1].FT014_FromOthPFiGift250 = a1

BLOCK
Txt_FL_FT010

FT010_FromWhoFiGift250
Wie [ anders] heeft aan u [ of/ of/ of/ of] [ uw/ uw/ uw/ uw] [ man/ vrouw/ partner/ partner] [ in de afgelopen 12 maanden] een gift of hulp gegeven?
^FL_FT010_5


IWER:
Als het meer dan drie personen betreft, vermeld dan de drie personen die R de hoogste gift hebben gegeven en of de meeste hulp hebben geboden.

FROM WHOM RECEIVED FINANCIAL GIFT 250 OR MORE

1. Echtgeno(o)t(e)/partner
2. Moeder
3. Vader
4. Schoonmoeder
5. Schoonvader
6. Stiefmoeder
7. Stiefvader
8. Broer
9. Zus
10. Kind
11. Stiefkind/kind huidige partner
12. Schoonzoon
13. Schoondochter
14. Kleinkind
15. Grootouder
16. Tante
17. Oom
18. Nicht
19. Neef
20. Ander familielid
21. Vriend
22. (Ex-)collega
23. Buurman/vrouw
24. Ex-echtgeno(o)t(e)/ex-partner
25. Een geestelijke (bv priester, dominee of rabbijn)
26. Therapeut of ander professionele zorgverlener
27. Huishoudelijke hulp of thuiszorgmedewerker
96. Geen van deze


IF (FT010_FromWhoFiGift250 = a10) OR (FT010_FromWhoFiGift250 = a11)

FT034_WhatChild
Welk kind?
WHAT CHILD GIVEN FINANCIAL GIFT

^FLChild[1]
^FLChild[2]
^FLChild[3]
^FLChild[4]
^FLChild[5]
^FLChild[6]
^FLChild[7]
^FLChild[8]
^FLChild[9]
^FLChild[10]
^FLChild[11]
^FLChild[12]
^FLChild[13]
^FLChild[14]
^FLChild[15]
^FLChild[16]
^FLChild[17]
^FLChild[18]
^FLChild[19]
^FLChild[20]
96. ^FLDefault[79]


IF FT034_WhatChild = a96

FT023_NameOthChildIWER:
Noteer naam van het kind.

NAME OTHER CHILD

STRING

ENDIF

ELSE

LOOP i:= 1 TO 7

IF Sec_SN.SN_Roster[i].SN005_NetworkRelationship = FT010_FromWhoFiGift250
ELSE
ENDIF

ENDLOOP
IF FoundAPotentialMatchingSNMember = 1
Txt_FL_FT035

FT035_WhatSNmember
Is dit een [ {Relationship string}] die u eerder genoemd hebt?
WHAT SNMEMBER GIVEN FINANCIAL GIFT

^FLSNmember[1]
^FLSNmember[2]
^FLSNmember[3]
^FLSNmember[4]
^FLSNmember[5]
^FLSNmember[6]
^FLSNmember[7]
96. ^FLDefault[80]


ENDIF

ENDIF
IF piIndex <> 3
Txt_FL_FT014

FT014_FromOthPFiGift250
Nog steeds denkend aan de afgelopen 12 maanden: zijn er nog andere personen binnen of buiten dit huishouden van wie u [ of/ of/ of/ of] [ uw/ uw/ uw/ uw] [ man/ vrouw/ partner/ partner] financi�le of materi�le hulp of steun hebt ontvangen met een totaalbedrag van [FLDefault[32]] [FLDefault[9]] of hoger?
FROM OTHER PERSONS RECEIVED FINANCIAL GIFT 250 OR MORE

1. Ja
5. Nee


ENDIF

ENDBLOCK

ENDIF

ENDLOOP

ENDIFTxt_FL_FT015

FT015_EverRecInh5000
[ Eventuele schenkingen waar we misschien al over gesproken hebben niet meegerekend/ Sinds ons interview in] [ ooit/ {maand jaar vorig interview}], hebt u [ of/ of/ of/ of/ {emtpy}] [ uw/ uw/ uw/ uw] [ man/ vrouw/ partner/ partner] ooit geld, goederen of onroerend goed ontvangen als erfenis of schenking met een waarde van meer dan [FLDefault[33]] [FLDefault[9]]?


IWER:
We bedoelen hier niet de giften die u al eerder hebt genoemd.

EVER RECEIVED GIFT OR INHERITED MONEY 5000 OR MORE

1. Ja
5. Nee


IF FT015_EverRecInh5000 = a1

BLOCK
Txt_FL_FT016

FT016_YearRecInh5000
[ Denkt u aan de grootste schenking of erfenis die u hebt ontvangen.] in welk jaar hebt u [ of/ of/ of/ of] [ uw/ uw/ uw/ uw] [ man/ vrouw/ partner/ partner] dit ontvangen?
IN WHICH YEAR GIFT OR INHERITANCE RECEIVED

-100000000000000000..1000000000000000000

IF FT016_YearRecInh5000 = RESPONSE
CHECK (FT016_YearRecInh5000 >= 1905) AND (FT016_YearRecInh5000 <= 2016) L5 " [@#Vul een jaartal in van vier getallen tussen 1905 en 2016.@#]"

ENDIFTxt_FL_FT017

FT017_FromWhomRecInh5000
Van wie hebt u [ of/ of/ of/ of] [ uw/ uw/ uw/ uw] [ man/ vrouw/ partner/ partner] deze schenking of erfenis ontvangen?
FROM WHOM INHERITED 5000 OR MORE

1. Echtgeno(o)t(e)/partner
2. Moeder
3. Vader
4. Schoonmoeder
5. Schoonvader
6. Stiefmoeder
7. Stiefvader
8. Broer
9. Zus
10. Kind
11. Stiefkind/kind huidige partner
12. Schoonzoon
13. Schoondochter
14. Kleinkind
15. Grootouder
16. Tante
17. Oom
18. Nicht
19. Neef
20. Ander familielid
21. Vriend
22. (Ex-)collega
23. Buurman/vrouw
24. Ex-echtgeno(o)t(e)/ex-partner
25. Een geestelijke (bv priester, dominee of rabbijn)
26. Therapeut of ander professionele zorgverlener
27. Huishoudelijke hulp of thuiszorgmedewerker
96. Geen van deze


IF (FT017_FromWhomRecInh5000 = a10) OR (FT017_FromWhomRecInh5000 = a11)

FT036_WhatChild
Welk kind?
WHAT CHILD GIVEN FINANCIAL GIFT

^FLChild[1]
^FLChild[2]
^FLChild[3]
^FLChild[4]
^FLChild[5]
^FLChild[6]
^FLChild[7]
^FLChild[8]
^FLChild[9]
^FLChild[10]
^FLChild[11]
^FLChild[12]
^FLChild[13]
^FLChild[14]
^FLChild[15]
^FLChild[16]
^FLChild[17]
^FLChild[18]
^FLChild[19]
^FLChild[20]
96. ^FLDefault[79]


IF FT036_WhatChild = a96

FT024_NameOthChildIWER:
Noteer naam van het kind.

NAME OTHER CHILD

STRING

ENDIF

ELSE

LOOP i:= 1 TO 7

IF Sec_SN.SN_Roster[i].SN005_NetworkRelationship = FT017_FromWhomRecInh5000
ELSE
ENDIF

ENDLOOP
IF FoundAPotentialMatchingSNMember = 1
Txt_FL_FT037

FT037_WhatSNmember
Is dit een [ {Relationship string}] die u eerder genoemd hebt?
WHAT SNMEMBER GIVEN FINANCIAL GIFT

^FLSNmember[1]
^FLSNmember[2]
^FLSNmember[3]
^FLSNmember[4]
^FLSNmember[5]
^FLSNmember[6]
^FLSNmember[7]
96. ^FLDefault[80]


ENDIF

ENDIF
IF piIndex <> 5
Txt_FL_FT020

FT020_MoreRecInh5000
Hebt u [ of/ of/ of/ of] [ uw/ uw/ uw/ uw] [ man/ vrouw/ partner/ partner] verder nog een schenking of erfenis ontvangen van meer dan [FLDefault[33]] [FLDefault[9]] [ sinds ons interview in] {FLLastInterviewMonthYear}?
ANY FURTHER GIFT OR INHERITANCE

1. Ja
5. Nee


ENDIF

ENDBLOCK
LOOP cnt3:= 2 TO 5

IF FT_Receive_FinancialAssistance_LOOP[cnt3 - 1].FT020_MoreRecInh5000 = a1

BLOCK
Txt_FL_FT016

FT016_YearRecInh5000
[ Denkt u aan de grootste schenking of erfenis die u hebt ontvangen.] in welk jaar hebt u [ of/ of/ of/ of] [ uw/ uw/ uw/ uw] [ man/ vrouw/ partner/ partner] dit ontvangen?
IN WHICH YEAR GIFT OR INHERITANCE RECEIVED

-100000000000000000..1000000000000000000

IF FT016_YearRecInh5000 = RESPONSE
CHECK (FT016_YearRecInh5000 >= 1905) AND (FT016_YearRecInh5000 <= 2016) L5 " [@#Vul een jaartal in van vier getallen tussen 1905 en 2016.@#]"

ENDIFTxt_FL_FT017

FT017_FromWhomRecInh5000
Van wie hebt u [ of/ of/ of/ of] [ uw/ uw/ uw/ uw] [ man/ vrouw/ partner/ partner] deze schenking of erfenis ontvangen?
FROM WHOM INHERITED 5000 OR MORE

1. Echtgeno(o)t(e)/partner
2. Moeder
3. Vader
4. Schoonmoeder
5. Schoonvader
6. Stiefmoeder
7. Stiefvader
8. Broer
9. Zus
10. Kind
11. Stiefkind/kind huidige partner
12. Schoonzoon
13. Schoondochter
14. Kleinkind
15. Grootouder
16. Tante
17. Oom
18. Nicht
19. Neef
20. Ander familielid
21. Vriend
22. (Ex-)collega
23. Buurman/vrouw
24. Ex-echtgeno(o)t(e)/ex-partner
25. Een geestelijke (bv priester, dominee of rabbijn)
26. Therapeut of ander professionele zorgverlener
27. Huishoudelijke hulp of thuiszorgmedewerker
96. Geen van deze


IF (FT017_FromWhomRecInh5000 = a10) OR (FT017_FromWhomRecInh5000 = a11)

FT036_WhatChild
Welk kind?
WHAT CHILD GIVEN FINANCIAL GIFT

^FLChild[1]
^FLChild[2]
^FLChild[3]
^FLChild[4]
^FLChild[5]
^FLChild[6]
^FLChild[7]
^FLChild[8]
^FLChild[9]
^FLChild[10]
^FLChild[11]
^FLChild[12]
^FLChild[13]
^FLChild[14]
^FLChild[15]
^FLChild[16]
^FLChild[17]
^FLChild[18]
^FLChild[19]
^FLChild[20]
96. ^FLDefault[79]


IF FT036_WhatChild = a96

FT024_NameOthChildIWER:
Noteer naam van het kind.

NAME OTHER CHILD

STRING

ENDIF

ELSE

LOOP i:= 1 TO 7

IF Sec_SN.SN_Roster[i].SN005_NetworkRelationship = FT017_FromWhomRecInh5000
ELSE
ENDIF

ENDLOOP
IF FoundAPotentialMatchingSNMember = 1
Txt_FL_FT037

FT037_WhatSNmember
Is dit een [ {Relationship string}] die u eerder genoemd hebt?
WHAT SNMEMBER GIVEN FINANCIAL GIFT

^FLSNmember[1]
^FLSNmember[2]
^FLSNmember[3]
^FLSNmember[4]
^FLSNmember[5]
^FLSNmember[6]
^FLSNmember[7]
96. ^FLDefault[80]


ENDIF

ENDIF
IF piIndex <> 5
Txt_FL_FT020

FT020_MoreRecInh5000
Hebt u [ of/ of/ of/ of] [ uw/ uw/ uw/ uw] [ man/ vrouw/ partner/ partner] verder nog een schenking of erfenis ontvangen van meer dan [FLDefault[33]] [FLDefault[9]] [ sinds ons interview in] {FLLastInterviewMonthYear}?
ANY FURTHER GIFT OR INHERITANCE

1. Ja
5. Nee


ENDIF

ENDBLOCK

ENDIF

ENDLOOP

ENDIFTxt_FL_FT025

FT025_EVER_GIFT_5000_OR_MORE
[ Exclusief grote giften waar we al over gesproken hebben/ Sinds ons laatste interview], hebt u [ of/ of/ of/ of] [ uw/ uw/ uw/ uw] [ man/ vrouw/ partner/ partner] ooit geld, goederen of onroerend goed geschonken met een waarde meer dan [FLDefault[33]] [FLDefault[9]]?


IWER:
We bedoelen hier niet de giften die u al eerder hebt genoemd.

EVER GIVEN GIFT 5000 OR MORE

1. Ja
5. Nee


IF FT025_EVER_GIFT_5000_OR_MORE = a1

BLOCK
Txt_FL_FT026

FT026_YearGivInh5000
[ Denk aan de grootste gift die u gegeven hebt.] In welk jaar hebt u [ of/ of/ of/ of] [ uw/ uw/ uw/ uw] [ man/ vrouw/ partner/ partner] deze gegeven?
IN WHICH YEAR GIFT GIVEN

-100000000000000000..1000000000000000000

IF FT026_YearGivInh5000 = RESPONSE
CHECK (FT026_YearGivInh5000 >= 1905) AND (FT026_YearGivInh5000 <= 2016) L5 " [@#Vul een jaartal in van vier getallen tussen 1905 en 2016.@#]"

ENDIFTxt_FL_FT027

FT027_ToWhomGivInh5000
Aan wie hebt u [ of/ of/ of/ of] [ uw/ uw/ uw/ uw] [ man/ vrouw/ partner/ partner] deze gift geschonken?
TO WHOM GIVEN 5000 OR MORE

1. Echtgeno(o)t(e)/partner
2. Moeder
3. Vader
4. Schoonmoeder
5. Schoonvader
6. Stiefmoeder
7. Stiefvader
8. Broer
9. Zus
10. Kind
11. Stiefkind/kind huidige partner
12. Schoonzoon
13. Schoondochter
14. Kleinkind
15. Grootouder
16. Tante
17. Oom
18. Nicht
19. Neef
20. Ander familielid
21. Vriend
22. (Ex-)collega
23. Buurman/vrouw
24. Ex-echtgeno(o)t(e)/ex-partner
25. Een geestelijke (bv priester, dominee of rabbijn)
26. Therapeut of ander professionele zorgverlener
27. Huishoudelijke hulp of thuiszorgmedewerker
96. Geen van deze


IF (FT027_ToWhomGivInh5000 = a10) OR (FT027_ToWhomGivInh5000 = a11)

FT038_WhatChild
Welk kind?
WHAT CHILD GIVEN FINANCIAL GIFT

^FLChild[1]
^FLChild[2]
^FLChild[3]
^FLChild[4]
^FLChild[5]
^FLChild[6]
^FLChild[7]
^FLChild[8]
^FLChild[9]
^FLChild[10]
^FLChild[11]
^FLChild[12]
^FLChild[13]
^FLChild[14]
^FLChild[15]
^FLChild[16]
^FLChild[17]
^FLChild[18]
^FLChild[19]
^FLChild[20]
96. ^FLDefault[79]


IF FT038_WhatChild = a96

FT028_NameOthChildIWER:
Noteer de naam van het kind.

NAME OTHER CHILD

STRING

ENDIF

ELSE

LOOP i:= 1 TO 7

IF Sec_SN.SN_Roster[i].SN005_NetworkRelationship = FT027_ToWhomGivInh5000
ELSE
ENDIF

ENDLOOP
IF FoundAPotentialMatchingSNMember = 1
Txt_FL_FT039

FT039_WhatSNmember
Is dit een [ {Relationship string}] die u eerder genoemd hebt?
WHAT SNMEMBER GIVEN FINANCIAL GIFT

^FLSNmember[1]
^FLSNmember[2]
^FLSNmember[3]
^FLSNmember[4]
^FLSNmember[5]
^FLSNmember[6]
^FLSNmember[7]
96. ^FLDefault[80]


ENDIF

ENDIF
IF piIndex <> 5
Txt_FL_FT031

FT031_MoreGivInh5000
Heeft u [ of/ of/ of/ of] [ uw/ uw/ uw/ uw] [ man/ vrouw/ partner/ partner] verder nog een andere gift gegeven met een waarde van meer dan [FLDefault[33]] [FLDefault[9]] {FL_FT031_4}?
ANY FURTHER GIFT

1. Ja
5. Nee


ENDIF

ENDBLOCK
LOOP cnt4:= 2 TO 5

IF FT_Give_FinancialAssistance_LOOP[cnt4 - 1].FT031_MoreGivInh5000 = a1

BLOCK
Txt_FL_FT026

FT026_YearGivInh5000
[ Denk aan de grootste gift die u gegeven hebt.] In welk jaar hebt u [ of/ of/ of/ of] [ uw/ uw/ uw/ uw] [ man/ vrouw/ partner/ partner] deze gegeven?
IN WHICH YEAR GIFT GIVEN

-100000000000000000..1000000000000000000

IF FT026_YearGivInh5000 = RESPONSE
CHECK (FT026_YearGivInh5000 >= 1905) AND (FT026_YearGivInh5000 <= 2016) L5 " [@#Vul een jaartal in van vier getallen tussen 1905 en 2016.@#]"

ENDIFTxt_FL_FT027

FT027_ToWhomGivInh5000
Aan wie hebt u [ of/ of/ of/ of] [ uw/ uw/ uw/ uw] [ man/ vrouw/ partner/ partner] deze gift geschonken?
TO WHOM GIVEN 5000 OR MORE

1. Echtgeno(o)t(e)/partner
2. Moeder
3. Vader
4. Schoonmoeder
5. Schoonvader
6. Stiefmoeder
7. Stiefvader
8. Broer
9. Zus
10. Kind
11. Stiefkind/kind huidige partner
12. Schoonzoon
13. Schoondochter
14. Kleinkind
15. Grootouder
16. Tante
17. Oom
18. Nicht
19. Neef
20. Ander familielid
21. Vriend
22. (Ex-)collega
23. Buurman/vrouw
24. Ex-echtgeno(o)t(e)/ex-partner
25. Een geestelijke (bv priester, dominee of rabbijn)
26. Therapeut of ander professionele zorgverlener
27. Huishoudelijke hulp of thuiszorgmedewerker
96. Geen van deze


IF (FT027_ToWhomGivInh5000 = a10) OR (FT027_ToWhomGivInh5000 = a11)

FT038_WhatChild
Welk kind?
WHAT CHILD GIVEN FINANCIAL GIFT

^FLChild[1]
^FLChild[2]
^FLChild[3]
^FLChild[4]
^FLChild[5]
^FLChild[6]
^FLChild[7]
^FLChild[8]
^FLChild[9]
^FLChild[10]
^FLChild[11]
^FLChild[12]
^FLChild[13]
^FLChild[14]
^FLChild[15]
^FLChild[16]
^FLChild[17]
^FLChild[18]
^FLChild[19]
^FLChild[20]
96. ^FLDefault[79]


IF FT038_WhatChild = a96

FT028_NameOthChildIWER:
Noteer de naam van het kind.

NAME OTHER CHILD

STRING

ENDIF

ELSE

LOOP i:= 1 TO 7

IF Sec_SN.SN_Roster[i].SN005_NetworkRelationship = FT027_ToWhomGivInh5000
ELSE
ENDIF

ENDLOOP
IF FoundAPotentialMatchingSNMember = 1
Txt_FL_FT039

FT039_WhatSNmember
Is dit een [ {Relationship string}] die u eerder genoemd hebt?
WHAT SNMEMBER GIVEN FINANCIAL GIFT

^FLSNmember[1]
^FLSNmember[2]
^FLSNmember[3]
^FLSNmember[4]
^FLSNmember[5]
^FLSNmember[6]
^FLSNmember[7]
96. ^FLDefault[80]


ENDIF

ENDIF
IF piIndex <> 5
Txt_FL_FT031

FT031_MoreGivInh5000
Heeft u [ of/ of/ of/ of] [ uw/ uw/ uw/ uw] [ man/ vrouw/ partner/ partner] verder nog een andere gift gegeven met een waarde van meer dan [FLDefault[33]] [FLDefault[9]] {FL_FT031_4}?
ANY FURTHER GIFT

1. Ja
5. Nee


ENDIF

ENDBLOCK

ENDIF

ENDLOOP

ENDIF

FT021_IntCheckIWER:
CHECK:
WIE BEANTWOORDDE DE VRAGEN IN DEZE SECTIE?

WHO ANSWERED THE QUESTIONS IN FT

1. Alleen de respondent
2. De respondent en de plaatsvervanger (samen)
3. Alleen de plaatsvervanger


System preset value FT902_TimeStampEnd
IF FT902_TimeStampEnd = EMPTY AND FT021_IntCheck <> EMPTY
ENDIF

ENDIF

ENDBLOCK
BLOCK

IF MN008_NumHHR = 1

IF MN024_NursingHome = a2
Txt_FL_HO061

HO061_YrsAcc
Nu heb ik een paar vragen over uw woning. Hoeveel jaar woont u al in uw huidige woning?


IWER:
Afronden op hele jaren.


-100000000000000000..1000000000000000000

IF HO061_YrsAcc = RESPONSE
CHECK (HO061_YrsAcc >= 1) AND (HO061_YrsAcc <= 120) L5 " [@#Vul een getal in van 1 tot 120.@#]"

ENDIF
System preset value HO901_TimeStampStart
IF HO901_TimeStampStart = EMPTY AND HO061_YrsAcc <> EMPTY
ENDIFTxt_FL_HO662

HO662_PayNursHome
Maakt u "eigen" kosten voor uw verblijf in het verzorgingshuis?
Dat wil zeggen, kosten die niet vergoed worden door de basisverzekering (bijvoorbeeld kosten voor de huur van de kamer, het eten, zorg, het wassen van kleren en gas, water en licht).

1. Ja
5. Nee


IF HO662_PayNursHome = a1
Txt_FL_HO665

HO665_LastPayment
Hoeveel betaalt u gewoonlijk ongeveer uit eigen middelen in een normale maand?


IWER:
BEDRAG IN ^FLCurr

LAST PAYMENT

-100000000000000000..1000000000000000000

IF HO665_LastPayment = NONRESPONSE
UB SEQUENCE UB_HO965

ENDIF

HO666_PayCoverNursHome
Waarvoor was deze betaling?


IWER:
{CodeAll}. Lees voor indien nodig.

PAYMENT COVERING NURSING HOME

1. Huisvesting (een kamer)
2. Maaltijden
3. Verpleeghulp en zorghulp
4. Revalidatie of andere zorg
5. Kleren wassen
6. Servicekosten, water, electriciteit, gas of verwarming
7. Andere kosten
96. Geen van bovenstaande


IF HO666_PayCoverNursHome = RESPONSE
CHECK NOT ((HO666_PayCoverNursHome.CARDINAL > 1) AND (96 IN HO666_PayCoverNursHome)) L5 " [U HEBT EEN ANTWOORD GESELECTEERD "GEEN VAN BOVENSTAANDE" SAMEN MET EEN ANDER ANTWOORD. VERANDER UW ANTWOORD]"

ENDIFTxt_FL_HO080

HO080_NHCosts
Het is belangrijk te weten hoe mensen omgaan met kosten voor het verblijf in een verzorgingshuis. Daarom willen we u een vraag stellen over hoe u met deze kosten omgaat.

Welke van de volgende inkomensbronnen gebruikt u voor uw kosten?


IWER:
{ReadOut}
^CodeAll

INCOME SOURCES USED TO COVER NURSING HOME EXPENSES

1. Pensioeninkomen (van uzelf of uw partner)
2. Andere inkomsten zoals uit de verhuur van een woning of een annuiteit
3. Vermogen (spaargeld) van u of uw partner (incl. levensverzekeringen)
4. Bijdrag van uw kinderen of kleinkinderen
5. Huurtoelage, zorgtoelage of ander toelage of uitkering
6. AWBZ betalingen (voor langdurige zorg)
7. Betalingen uit een particulier verzekering voor langdurige zorg
97. Andere bron (specificeer)


IF a97 IN HO080_NHCosts

HO081_OtherNHCosts
Welke andere inkomensbronnen gebruikt u?
OTHER INCOME SOURCES USED TO COVER NURSING HOME EXPENSES

STRING

ENDIF

ENDIFTxt_FL_HO075

HO075_OwnRealEstate
Bezit u een tweede huis, een vakantiehuis, andere onroerende goederen zoals land of bos, waaronder het huis dat u bewoonde voordat u in dit verzorgingshuis terecht kwam?


IWER:
Exclusief: Time-sharing afspraak en eigen bedrijf.

OWN REAL ESTATE

1. Ja
5. Nee


IF HO075_OwnRealEstate = a1
Txt_FL_HO076

HO076_ValueRE
Wat denkt u dat de waarde van al deze bezittingen is indien u ze nu zou verkopen?


IWER:
Indien woning in buitenland, geef de waarde in ^FLCurr

VALUE OF REAL ESTATE

-100000000000000000..1000000000000000000

IF (HO076_ValueRE <= 0) AND (HO076_ValueRE = RESPONSE)

HO076_ValueRE_Sign
^FLError[12]

STRING[1]

HO076_ValueRE_Rem
IWER: Een eventuele toelichting kan hieronder worden ingevuld.

OPEN

ENDIF
IF HO076_ValueRE = NONRESPONSE
UB SEQUENCE UB_HO976

ENDIFTxt_FL_HO077

HO077_RecIncRe
Hebt u in 2014 inkomsten uit, of huur voor, deze bezittingen ontvangen?
RECEIVE INCOME OR RENT OF REAL ESTATE

1. Ja
5. Nee


IF HO077_RecIncRe = a1
Txt_FL_HO078

HO078_AmIncRe
Hoeveel inkomsten of huur hebt u in 2014 ontvangen uit deze bezittingen, na aftrek van belasting?


IWER:
Bedrag in ^FLCurr

AMOUNT INCOME OR RENT OF REAL ESTATE LAST YEAR

-100000000000000000..1000000000000000000

IF HO078_AmIncRe = NONRESPONSE
UB SEQUENCE UB_HO978

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF MN024_NursingHome = a1

HO001_Place
Bent u op dit moment in uw eigen woning?
INTERVIEW IN HOUSE R

1. Ja
5. Nee


System preset value HO901_TimeStampStart
IF HO901_TimeStampStart = EMPTY AND HO001_Place <> EMPTY
ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 1
Txt_FL_HO044

HO044_ChangeResidence
Nu volgt een aantal vragen over uw woning. Bent u na {FLLastInterviewMonthYear} verhuisd naar een andere woning?
CHANGE PLACE OF RESIDENCE

1. Ja
5. Nee


ENDIFTxt_FL_HO002

HO002_OwnerTenant
Welke van de volgende woonsituaties is op uw huishouden van toepassing?


IWER:
^ReadOut

OWNER, TENANT OR RENT FREE

1. Eigenaar of mede-eigenaar
2. Lid van een woongemeenschap
3. Huurder
4. Onderhuurder
5. Betaalt geen huur


IF ((HO002_OwnerTenant = a1) OR (HO002_OwnerTenant = a2)) OR (HO002_OwnerTenant = a5)
Txt_FL_HO067

HO067_PaymSimDwel
Hoeveel zou volgens u de maandelijkse huur zijn, als u op dit moment een vergelijkbare woning in de vrije sector zou huren?


IWER:
Exclusief servicekosten en kosten voor gas, water en elektriciteit.

BEDRAG IN [FLDefault[9]].

PAYMENT SIMILAR DWELLING

-100000000000000000..1000000000000000000

IF (HO067_PaymSimDwel <= 0) AND (HO067_PaymSimDwel = RESPONSE)

HO067_PaymSimDwel_Sign
^FLError[12]

STRING[1]

HO067_PaymSimDwel_Rem
IWER: Een eventuele toelichting kan hieronder worden ingevuld.

OPEN

ENDIF
IF HO067_PaymSimDwel = NONRESPONSE
UB SEQUENCE UB_HO967

ENDIF

ENDIF
IF (HO002_OwnerTenant = a3) OR (HO002_OwnerTenant = a4)
Txt_FL_HO003

HO003_Period
[ Terugkomende op uw huidige huur en denkende aan de laatste keer dat u huur betaalde,/ Denkende aan de laatste keer dat u huur betaalde,], over welke periode was dit?

Was dit...


IWER:
^ReadOut

RENT PAYMENT PERIOD

1. Een week
2. Een maand
3. Drie maanden
4. Zes maanden
5. Een jaar
97. Een andere periode


IF HO003_Period = a97
Txt_FL_HO004

HO004_OthPer
Welke andere periode was dit dan?
OTHER PERIOD

STRING

ENDIFTxt_FL_HO605

HO605_LastPayment
Hoeveel bruto huur betaalde u de afgelopen keer? Dit is de huur voordat eventuele subsidies of toeslagen zijn afgetrokken.


IWER:
Bedrag in ^FLCurr

LAST PAYMENT

-100000000000000000..1000000000000000000

IF (HO605_LastPayment <= 0) AND (HO605_LastPayment = RESPONSE)

HO605_LastPayment_Sign
^FLError[12]

STRING[1]

HO605_LastPayment_Rem
IWER: Een eventuele toelichting kan hieronder worden ingevuld.

OPEN

ENDIF
IF HO605_LastPayment = NONRESPONSE
UB SEQUENCE UB_HO905

ENDIF
IF HO002_OwnerTenant = a3
Txt_FL_HO079

HO079_SocialHousing
Is uw woning eigendom van een (sociale) woningbouwvereniging, of iets vergelijkbaars?
SOCIAL HOUSING

1. Ja
5. Nee


ENDIFTxt_FL_HO007

HO007_LastPayIncl
Was uw meest recente huur inclusief servicekosten voor gas, water, elektriciteit, en servicekosten?
LAST PAYMENT INCLUDE ALL CHARGES AND SERVICES

1. Ja
5. Nee


IF HO007_LastPayIncl = a5
Txt_FL_HO008

HO008_ExtRentIncl
Hoeveel betaalde u ongeveer aan gas, water, elektriciteit en servicekosten, die niet in de huur inbegrepen waren, de afgelopen [ week/ maand/ drie maanden/ zes maanden/ betalingsperiode/piHO004_OthPer]?


IWER:
BEDRAG IN ^FLCurr

CHARGES AND SERVICES

-100000000000000000..1000000000000000000

IF (HO008_ExtRentIncl <= 0) AND (HO008_ExtRentIncl = RESPONSE)

HO008_ExtRentIncl_Sign
^FLError[12]

STRING[1]

HO008_ExtRentIncl_Rem
IWER: Een eventuele toelichting kan hieronder worden ingevuld.

OPEN

ENDIF
IF HO008_ExtRentIncl = NONRESPONSE
UB SEQUENCE UB_HO908

ENDIF

ENDIF
IF (HO002_OwnerTenant = a3) OR (HO002_OwnerTenant = a4)
Txt_FL_HO010

HO010_BehRent
Hebt u de afgelopen 12 maanden wel eens een huurachterstand gehad van meer dan twee maanden?
BEHIND WITH RENT

1. Ja
5. Nee


ENDIF

ENDIF
IF (HO002_OwnerTenant = a1) OR (HO002_OwnerTenant = a2)
Txt_FL_HO070

HO070_PercHouseOwn
Voor welk gedeelte of percentage is deze woning eigendom van u [ of/ of/ of/ of] [ uw/ uw/ uw/ uw] [ man/ vrouw/ partner/ partner]?


IWER:
Vul een percentage in.
Bezit R de woning samen met iemand, geef dan het totale percentage samen.
Het percentage 0 mag alleen ingevoerd worden als geen van de partners een deel in bezit heeft!

PERCENTAGE HOUSE OWNED

-100000000000000000..1000000000000000000

IF HO070_PercHouseOwn = RESPONSE
CHECK (HO070_PercHouseOwn >= 0) AND (HO070_PercHouseOwn <= 100) L5 " [@#Vul een getal in van 0 tot 100.@#]"

ENDIF
IF HO070_PercHouseOwn > 0

IF ((MN101_Longitudinal = 1) AND (HO044_ChangeResidence = a1)) OR (MN101_Longitudinal = 0)
Txt_FL_HO611

HO611_AcqProp
Hoe is deze woning in uw bezit gekomen?


IWER:
{CodeAll}
Lees voor indien nodig.

HOW PROPERTY ACQUIRED

1. Gekocht of zelf gebouwd met eigen middelen
2. Gekocht of zelf gebouwd met een lening/hypotheek
3. Gekocht of zelf gebouwd met middelen van mijn familie
4. Als een erfenis
5. Als een gift
6. Anders

Txt_FL_HO012

HO012_YearHouse
In welk jaar was dat?
YEAR ACQUIRED THE HOUSE

-100000000000000000..1000000000000000000

IF HO012_YearHouse = RESPONSE
CHECK (HO012_YearHouse >= 1900) AND (HO012_YearHouse <= 2016) L5 " [@#Vul een jaartal van vier getallen in tussen 1900 en 2015.@#]"

ENDIF

ENDIFTxt_FL_HO013

HO013_MortLoanProp
Hebt u een hypotheek of een lening op dit onroerend goed?
MORTGAGES OR LOANS ON PROPERTY

1. Ja
5. Nee


IF HO013_MortLoanProp = a1

HO014_YrsLMortLoan
Hoeveel jaar loopt deze hypotheek of lening nog door?


IWER:
Indien minder dan 1 jaar => vul 1 in
Indien meer dan 50 (of geen limiet)=> vul 51 in

YEARS LEFT OF MORTGAGE OR LOAN

-100000000000000000..1000000000000000000

IF HO014_YrsLMortLoan = RESPONSE
CHECK (HO014_YrsLMortLoan >= 1) AND (HO014_YrsLMortLoan <= 51.00000000000001) L5 " {FLError[82]}"

ENDIFTxt_FL_HO015

HO015_AmToPayMortLoan
Hoeveel moet u [ of/ of/ of/ of] [ uw/ uw/ uw/ uw] [ man/ vrouw/ partner/ partner] nog betalen over deze hypotheek of lening, de rente niet inbegrepen?


IWER:
Totaal bedrag in ^FLCurr

AMOUNT STILL TO PAY ON MORTGAGE OR LOAN

-100000000000000000..1000000000000000000

IF (HO015_AmToPayMortLoan <= 0) AND (HO015_AmToPayMortLoan = RESPONSE)

HO015_AmToPayMortLoan_Sign
^FLError[12]

STRING[1]

HO015_AmToPayMortLoan_Rem
IWER: Een eventuele toelichting kan hieronder worden ingevuld.

OPEN

ENDIF
IF HO015_AmToPayMortLoan = NONRESPONSE
UB SEQUENCE UB_HO915

ENDIFTxt_FL_HO017

HO017_RepayMortgLoans
Lost u regelmatig uw hypotheek of lening af?
REGULARLY REPAY MORTGAGE OR LOANS

1. Ja
5. Nee


IF HO017_RepayMortgLoans = a1
Txt_FL_HO620

HO620_RegRepayMortLoan
Hoeveel hebt u in de afgelopen 12 maanden ongeveer betaald voor alle uitstaande hypotheken en leningen op dit onroerend goed?


IWER:
bedrag in [FLDefault[9]].

AMOUNT REGULAR REPAYMENTS ON MORTGAGE OR LOAN

-100000000000000000..1000000000000000000

IF (HO620_RegRepayMortLoan <= 0) AND (HO620_RegRepayMortLoan = RESPONSE)

HO620_RegRepayMortLoan_Sign
^FLError[12]

STRING[1]

HO620_RegRepayMortLoan_Rem
IWER: Een eventuele toelichting kan hieronder worden ingevuld.

OPEN

ENDIF
IF HO620_RegRepayMortLoan = NONRESPONSE
UB SEQUENCE UB_HO920

ENDIFTxt_FL_HO022

HO022_BehRepayMortLoan
Hebt u de afgelopen 12 maanden wel eens een aflossingsachterstand gehad van meer dan twee maanden?
BEHIND WITH REPAYMENTS MORTGAGE OR LOAN

1. Ja
5. Nee


ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF
IF HO002_OwnerTenant <> a5
Txt_FL_HO023

HO023_SuBLAcc
[ Verhuurt/ Onderverhuurt] u delen van deze woning?
SUBLET OR LET PARTS OF ACCOMMODATION

1. Ja
5. Nee


IF HO023_SuBLAcc = a1
Txt_FL_HO074

HO074_IncSuBLAcc
Hoeveel inkomen of huur hebt u [ of/ of/ of/ of] [ uw/ uw/ uw/ uw] [ echtgenoot/ echtgenote/ partner/ partner] ontvangen van de verhuur van deze woning in 2014, na aftrek van eventuele belasting?


IWER:
Bedrag in [FLDefault[9]].

INCOME FROM SUBLET OR LET PARTS OF ACCOMMODATION

-100000000000000000..1000000000000000000

IF (HO074_IncSuBLAcc <= 0) AND (HO074_IncSuBLAcc = RESPONSE)

HO074_IncSuBLAcc_Sign
^FLError[12]

STRING[1]

HO074_IncSuBLAcc_Rem
IWER: Een eventuele toelichting kan hieronder worden ingevuld.

OPEN

ENDIF

ENDIF

ENDIF
IF (HO002_OwnerTenant = a1) OR (HO002_OwnerTenant = a2)
Txt_FL_HO024

HO024_ValueH
Hoeveel zou uw onroerend goed, bij verkoop volgens u op dit moment opbrengen?


IWER:
Bedrag in ^FLCurr

VALUE OF THE HOUSE

-100000000000000000..1000000000000000000

IF (HO024_ValueH <= 0) AND (HO024_ValueH = RESPONSE)

HO024_ValueH_Sign
^FLError[12]

STRING[1]

HO024_ValueH_Rem
IWER: Een eventuele toelichting kan hieronder worden ingevuld.

OPEN

ENDIF
IF HO024_ValueH = NONRESPONSE
UB SEQUENCE UB_HO924

ENDIF

ENDIF
IF ((MN101_Longitudinal = 1) AND (HO044_ChangeResidence = a1)) OR (MN101_Longitudinal = 0)
Txt_FL_HO032

HO032_NoRoomSqm
Hoeveel kamers heeft uw woning voor persoonlijk gebruik?
Telt u slaapkamers WEL mee, maar NIET de keuken, badkamer, gang, zolder, kelder of garage.
NUMBER OF ROOMS

-100000000000000000..1000000000000000000

IF HO032_NoRoomSqm = RESPONSE
CHECK (HO032_NoRoomSqm >= 1) AND (HO032_NoRoomSqm <= 25) L5 " {FLError[83]}"

ENDIF

ENDIFTxt_FL_HO633

HO633_SpecFeat
Welke van de volgende speciale voorzieningen hebt in uw woning in verband met lichamelijke beperkingen?


IWER:
{ReadOut}
^CodeAll

SPECIAL FEATURES IN THE HOUSE

1. Bredere deuren of gangen
2. Hellingbaan of dempelloze entree
3. Leuningen of handgrepen
4. Automatische of makkelijk te openen deuren of poorten
5. Aanpassingen in de badkamer of toilet
6. Aanpassingen in de keuken
7. Stoellift/traplift
8. Alarmknop
96. Geen van deze
97. Anders (specificeer)


IF HO633_SpecFeat = RESPONSE
CHECK NOT ((HO633_SpecFeat.CARDINAL > 1) AND (96 IN HO633_SpecFeat)) L5 " [Geen van deze" kan niet samen met en een ander antwoord worden gekozen. Verbeter uw antwoord.]"

ENDIF
IF a97 IN HO633_SpecFeat

HO631_SpecFeatIWER:
Noteer andere aanpassingen.

OTHER SPECIAL FEATURES

STRING

ENDIF
IF ((MN101_Longitudinal = 1) AND (HO044_ChangeResidence = a1)) OR (MN101_Longitudinal = 0)
Txt_FL_HO034

HO034_YrsAcc
Hoeveel jaar woont u al in uw huidige woning?


IWER:
Afronden op hele jaren.

YEARS IN ACCOMMODATION

-100000000000000000..1000000000000000000

IF HO034_YrsAcc = RESPONSE
CHECK (HO034_YrsAcc >= 0) AND (HO034_YrsAcc <= 120) L5 " [@#Vul een getal in van 0 tot 120.@#]"

ENDIF
IF MN002_Person[2].RespId <> EMPTY
Txt_FL_HO060

HO060_PartnerYrsAcc
Hoeveel jaren woont [ uw/ uw/ uw/ uw] [ man/ vrouw/ partner/ partner] in uw huidige woning?


IWER:
Afronden op hele jaren.

PARTNER YEARS IN ACCOMMODATION

-100000000000000000..1000000000000000000

IF HO060_PartnerYrsAcc = RESPONSE
CHECK (HO060_PartnerYrsAcc >= 0) AND (HO060_PartnerYrsAcc <= 120) L5 " [@#Vul een getal in van 0 tot 120.@#]"

ENDIF

ENDIF
IF HO001_Place = a5
Txt_FL_HO636

HO636_TypeAcc
In wat voor type woning woont u?


IWER:
^ReadOut
Een verpleeghuis verzorgt alle volgende diensten voor de bewoners: doseren van medicatie, 24-uurs assistentie en toezicht (niet per se een verpleegkundige), kamers en maaltijden.

TYPE OF BUILDING

1. Een boerderij
2. Een vrijstaande woning (of woonboot)
3. Een twee-onder-een-kap-woning, hoekwoning of een rijtjeshuis
4. Een gebouw met 3 tot 8 flats
5. Een gebouw met 9 of meer flats maar met niet meer dan 8 verdiepingen
6. Een flatgebouw met 9 of meer verdiepingen
7. Een aanleunwoning, serviceflat, seniorenwoning of bejaardenwoning
8. Een verpleeghuis, verzorgingshuis, woonzorgcentrum, bejaardentehuis enz.

Txt_FL_HO043

HO043_StepstoEntrance
Hoeveel treden moet u op (of af) om de voordeur van uw woning te bereiken?


IWER:
Exclusief traptreden die vermeden worden omdat er een lift aanwezig is.

NUMBER OF STEPS TO ENTRANCE

1. 5 of minder
2. 6 t/m 15
3. 16 t/m 25
4. Meer dan 25

Txt_FL_HO037

HO037_CityTown
Hoe zou u de omgeving waarin u woont omschrijven?


IWER:
^ReadOut

AREA WHERE YOU LIVE

1. Binnenstad of centrum van grote stad
2. Buitenwijk van grote stad
3. Kleine stad
4. Groot dorp
5. Platteland of klein dorp


ENDIFTxt_FL_HO054

HO054_Elevator
Heeft uw woning een lift?
ELEVATOR

1. Ja
5. Nee


ENDIFTxt_FL_HO026

HO026_OwnSecHome
Bezit u [ of/ of/ of/ of] [ uw/ uw/ uw/ uw] [ man/ vrouw/ partner/ partner] een tweede woning, een vakantiewoning, andere onroerend goederen zoals land of bos?


IWER:
Time-sharing afspraken en eigen bedrijf niet meenemen.

OWN SECONDARY HOMES ETC

1. Ja
5. Nee


IF HO026_OwnSecHome = a1
Txt_FL_HO027

HO027_ValueRE
Wat is volgens u de waarde van dit onroerend goed als u het nu zou verkopen?


IWER:
Indien men onroerend goed in het buitenland bezit, geef de waarde in ^FLCurr

VALUE OF REAL ESTATE

-100000000000000000..1000000000000000000

IF (HO027_ValueRE <= 0) AND (HO027_ValueRE = RESPONSE)

HO027_ValueRE_Sign
^FLError[12]

STRING[1]

HO027_ValueRE_Rem
IWER: Een eventuele toelichting kan hieronder worden ingevuld.

OPEN

ENDIF
IF HO027_ValueRE = NONRESPONSE
UB SEQUENCE UB_HO927

ENDIFTxt_FL_HO029

HO029_RecIncRe
Hebt u [ of/ of/ of/ of] [ uw/ uw/ uw/ uw] [ man/ vrouw/ partner/ partner] in 2014 inkomsten of huur ontvangen uit deze onroerende goederen?
RECEIVE INCOME OR RENT OF REAL ESTATE

1. Ja
5. Nee


IF HO029_RecIncRe = a1
Txt_FL_HO030

HO030_AmIncRe
Hoeveel inkomsten of huur hebt u [ of/ of/ of/ of] [ uw/ uw/ uw/ uw] [ man/ vrouw/ partner/ partner] in 2014 ontvangen uit deze onroerende goederen, na aftrek van belastingen?


IWER:
Bedrag in ^FLCurr

AMOUNT INCOME OR RENT OF REAL ESTATE LAST YEAR

-100000000000000000..1000000000000000000

IF (HO030_AmIncRe = RESPONSE) AND (HO030_AmIncRe <= 0)

HO030_AmIncRe_Sign
^FLError[12]

STRING[1]

HO030_AmIncRe_Rem
IWER: Een eventuele toelichting kan hieronder worden ingevuld.

OPEN

ENDIF
IF HO030_AmIncRe = NONRESPONSE
UB SEQUENCE UB_HO930

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

HO041_IntCheckIWER:
CHECK:
Wie beantwoordde de vragen in deze sectie?

WHO ANSWERED THE QUESTIONS IN HO

1. Alleen de respondent
2. De respondent en de plaatsvervanger (samen)
3. Alleen de plaatsvervanger


System preset value HO902_TimeStampEnd
IF HO902_TimeStampEnd = EMPTY AND HO041_IntCheck <> EMPTY
ENDIF

ENDIF

ENDBLOCK
BLOCK

IF MN008_NumHHR = 1

IF MN024_NursingHome = a1
Txt_FL_HH001

HH001_OtherContribution
Ook al hebt u [ of andere leden van uw huishouden] eerder al informatie over uw huishouden gegeven; het is belangrijk dat de situatie van uw huishouden correct in kaart is gebracht. Twee jaar geleden, dat wil zeggen in 2014, was er toen iemand in uw huishouden die wel aan het inkomen van uw huishouden heeft bijgedragen maar geen vragenlijst krijgt voorgelegd?


IWER:
indien nodig lees voor:
Personen die voor dit onderzoek in aanmerking komen zijn ^MN015_ELIGIBLES

OTHER CONTRIBUTION TO HOUSEHOLD INCOME

1. Ja
5. Nee


System preset value HH901_TimeStampStart
IF HH901_TimeStampStart = EMPTY AND HH001_OtherContribution <> EMPTY
ENDIFTxt_FL_HH010

HH010_OtherIncome
Huishoudens kunnen ook inkomsten ontvangen uit bijvoorbeeld huurtoeslag en kinderbijslag. Heeft uw huishouden of iemand in uw huishouden in 2014 zulke inkomsten ontvangen?
INCOME FROM OTHER SOURCES

1. Ja
5. Nee


IF HH010_OtherIncome = a1
Txt_FL_HH011

HH011_TotAddHHinc
Hoe hoog was ongeveer het totale inkomen uit deze uitkeringen voor uw huishouden in 2014, na aftrek van belastingen en premies?


IWER:
We bedoelen hier de uitkeringen van de overheid of een lokale autoriteit. Bedrag in ^FLCurr

ADDITIONAL INCOME RECEIVED BY ALL HOUSEHOLD MEMBERS IN LAST YEAR

-100000000000000000..1000000000000000000

IF HH011_TotAddHHinc = RESPONSE

IF HH011_TotAddHHinc <= 0

HH011_TotAddHHinc_Sign
^FLError[12]

STRING[1]

HH011_TotAddHHinc_Rem
IWER: Een eventuele toelichting kan hieronder worden ingevuld.

OPEN

ENDIF

ENDIF
IF HH011_TotAddHHinc = NONRESPONSE
UB SEQUENCE UB_HH911

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0
Txt_FL_HH021

HH021_Intro
Ik ga nu enkele stellingen voorlezen over uw buurt (zeg, alles wat binnen 20 minuten te belopen is of binnen een straal van een kilometer van uw woning ligt).

Geeft u steeds aan of u het met de stellingen helemaal eens, eens, niet eens of helemaal niet eens bent.
INTRODUCTION LOCAL AREA

STRING[1]
Txt_FL_HH022

HH022_LocalFeelPart
Ik voel me echt onderdeel van deze buurt.

Bent u het hier helemaal mee eens, mee eens, niet mee eens of helemaal niet mee eens?
LOCAL AREA FEEL PART

1. Helemaal mee eens
2. Mee eens
3. Niet mee eens
4. Helemaal niet mee eens

Txt_FL_HH023

HH023_LocalVandalism
Vandalisme of criminaliteit is een groot probleem in deze buurt.

Bent u het hier helemaal mee eens, mee eens, niet mee eens of helemaal niet mee eens?
LOCAL AREA VANDALISM

1. Helemaal mee eens
2. Mee eens
3. Niet mee eens
4. Helemaal niet mee eens

Txt_FL_HH024

HH024_LocalClean
Deze buurt wordt goed schoon gehouden.

Bent u het hier helemaal mee eens, mee eens, niet mee eens of helemaal niet mee eens?
LOCAL AREA CLEAN

1. Helemaal mee eens
2. Mee eens
3. Niet mee eens
4. Helemaal niet mee eens

Txt_FL_HH025

HH025_LocalPeopleHelpful
Als ik in de problemen zou komen, dan zijn er mensen in deze buurt die me zouden helpen.

Bent u het hier helemaal mee eens, mee eens, niet mee eens of helemaal niet mee eens?
LOCAL AREA PEOPLE HELPFUL

1. Helemaal mee eens
2. Mee eens
3. Niet mee eens
4. Helemaal niet mee eens


ENDIF
IF ((MN008_NumHHR = 1) AND (MN024_NursingHome = a1)) OR (MN101_Longitudinal = 0)

HH014_IntCheckIWER:
CHECK:
Wie beantwoordde de vragen in deze sectie?

WHO ANSWERED THE QUESTIONS IN HH

1. Alleen de respondent
2. De respondent en de plaatsvervanger (samen)
3. Alleen de plaatsvervanger


ENDIF
System preset value HH902_TimeStampEnd
IF HH902_TimeStampEnd = EMPTY AND HH014_IntCheck <> EMPTY
ENDIF

ENDBLOCK
BLOCK

IF MN008_NumHHR = 1

IF MN024_NursingHome = a1
Txt_FL_CO001

CO001_Intro1
Nu wil ik u enkele vragen stellen over de gebruikelijke uitgaven van uw huishouden en hoe uw huishouden financieel rond komt.
INTRODUCTION TEXT

STRING[1]

System preset value CO901_TimeStampStart
IF CO901_TimeStampStart = EMPTY AND CO001_Intro1 <> EMPTY
ENDIFTxt_FL_CO002

CO002_ExpFoodAtHome
Als u denkt aan de afgelopen 12 maanden, hoeveel heeft uw huishouden in een gemiddelde maand ongeveer uitgegeven aan eten dat thuis genuttigd wordt?


IWER:
Bedrag in ^FLCurr

AMOUNT SPENT ON FOOD AT HOME

-100000000000000000..1000000000000000000

IF CO002_ExpFoodAtHome = RESPONSE

IF CO002_ExpFoodAtHome <= 0

CO002_ExpFoodAtHome_Sign
^FLError[12]

STRING[1]

CO002_ExpFoodAtHome_Rem
IWER: Een eventuele toelichting kan hieronder worden ingevuld.

OPEN

ENDIF

ENDIF
IF CO002_ExpFoodAtHome = NONRESPONSE
UB SEQUENCE UB_CO902

ENDIFTxt_FL_CO003

CO003_ExpFoodOutsHme
Nog steeds denkend aan de afgelopen 12 maanden, hoeveel heeft uw huishouden in een gemiddelde maand ongeveer uitgegeven aan eten buitenshuis?


IWER:
Bedrag in ^FLCurr

AMOUNT SPENT ON FOOD OUTSIDE THE HOME

-100000000000000000..1000000000000000000

IF CO003_ExpFoodOutsHme = NONRESPONSE
UB SEQUENCE UB_CO903

ENDIFTxt_FL_CO010

CO010_HomeProducedFood
Eet u [ en de andere huishoudleden] groente of fruit dat u zelf hebt verbouwd of geoogst, of vlees van dieren die u zelf hebt gefokt of gevangen?
CONSUME HOME PRODUCED FOOD

1. Ja
5. Nee


IF CO010_HomeProducedFood = a1
Txt_FL_CO011

CO011_ValHomeProducedFood
Als u denkt aan de afgelopen 12 maanden, wat is de waarde van het door u zelf verbouwde/gefokte voedsel dat u in een gemiddelde maand ongeveer hebt gegeten? Met andere woorden, hoeveel zou u betaald hebben voor dit voedsel als u het had moeten kopen?


IWER:
Geef een bedrag in [FLDefault[9]] in.

VALUE OF HOME PRODUCED FOOD

-100000000000000000..1000000000000000000

IF CO011_ValHomeProducedFood = NONRESPONSE
UB SEQUENCE UB_CO911

ENDIF

ENDIFTxt_FL_HH017

HH017_TotAvHHincMonth
Hoe hoog was het totale inkomen, na aftrek van belastingen en premies, van uw gehele huishouden in een gemiddelde maand in 2014?


IWER:
Geef een bedrag in [FLDefault[9]].

TOTAL INCOME RECEIVED BY ALL HOUSEHOLD MEMBERS IN LAST MONTH

-100000000000000000..1000000000000000000

IF HH017_TotAvHHincMonth = RESPONSE

IF HH017_TotAvHHincMonth <= 0

HH017_TotAvHHincMonth_Sign
^FLError[12]

STRING[1]

HH017_TotAvHHincMonth_Rem
IWER: Een eventuele toelichting kan hieronder worden ingevuld.

OPEN

ENDIF

ENDIF
IF HH017_TotAvHHincMonth = NONRESPONSE
UB SEQUENCE UB_HH917

ENDIFTxt_FL_CO007

CO007_AbleMakeEndsMeet
Als u naar het totale maandelijkse inkomen van uw huishouden kijkt, hoe kan uw huishouden dan rondkomen?
Is dat...


IWER:
^ReadOut

IS HOUSEHOLD ABLE TO MAKE ENDS MEET

1. Met grote moeite
2. Met enige moeite
3. Redelijk gemakkelijk
4. Gemakkelijk


IF ((CO007_AbleMakeEndsMeet = a1) OR (CO007_AbleMakeEndsMeet = a2)) OR (CO007_AbleMakeEndsMeet = a3)
Txt_FL_CO020

CO020_HowMuchNeeded
Hoeveel inkomen heeft uw huishouden op zijn minst per maand nodig om gemakkelijk rond te kunnen komen?


IWER:
Geef een bedrag in [FLDefault[9]] in.

HOW MUCH NEEDED TO MAKE ENDS MEET

-100000000000000000..1000000000000000000

ENDIF
IF MN032_socex = 1
Txt_FL_CO206

CO206_AffordExpense
Kan uw huishouden het zich veroorloven om een onverwachtse uitgave van {AffordExpenseAmount} [FLDefault[9]] te doen zonder geld te lenen?
AFFORD EXPENSE

1. Ja
5. Nee

Txt_FL_CO209

CO209_PovertyPutUpWithCold
Hebt u het de afgelopen 12 maanden koud gehad in uw huis omdat u wilde besparen op de stookkosten?
PUT UP WITH COLD

1. Ja
5. Nee


ENDIF

CO009_IntCheckIWER:
CHECK:
Wie beantwoordde de vragen in deze sectie?

WHO ANSWERED THE QUESTIONS IN CO

1. Alleen de respondent
2. De respondent en de plaatsvervanger (samen)
3. Alleen de plaatsvervanger


System preset value CO902_TimeStampEnd
IF CO902_TimeStampEnd = EMPTY AND CO009_IntCheck <> EMPTY
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDBLOCK
BLOCK

IF MN007_NumFinR = 1
Txt_FL_AS001

AS001_Intro1
De volgende vragen gaan over de spaar- en beleggingsvormen of investeringen die u [ of/ of/ of/ of] [ uw/ uw/ uw/ uw] [ man/ vrouw/ partner/ partner] mogelijk hebt.
INTRODUCTION 1 TO ASSETS

STRING[1]

System preset value AS901_TimeStampStart
IF AS901_TimeStampStart = EMPTY AND AS001_Intro1 <> EMPTY
ENDIFTxt_FL_AS065

AS065_HasIndRetAcc
Hebt u [ of/ of/ of/ of] [ uw/ uw/ uw/ uw] [ man/ vrouw/ partner/ partner] momenteel individuele pensioenrekeningen?


IWER:
Een individuele pensioenrekening is een pensioenplan waarop iemand elk jaar geld kan storten dat bij pensionering (deels) kan worden opgenomen. Bedrijfspensioenen worden hier niet bedoeld.

HAS INDIVIDUAL RETIREMENT ACCOUNTS

1. Ja
5. Nee


IF AS065_HasIndRetAcc = a1

IF MN005_ModeQues <> a1
Txt_FL_AS020

AS020_IndRetAcc
Wie heeft individuele pensioenrekeningen? U [ , uw/ , uw/ , uw/ , uw] [ man/ vrouw/ partner/ partner] [ of/ of/ of/ of] [ beiden/ beiden/ beiden/ beiden]?
WHO HAS INDIVIDUAL RETIREMENT ACCOUNTS

1. Alleen de respondent zelf
2. Alleen ^FL_AS020_5
3. Beide


ENDIF
IF (MN005_ModeQues = a1) OR ((AS020_IndRetAcc = a1) OR (AS020_IndRetAcc = a3))
Txt_FL_AS021

AS021_AmIndRet
Wat is momenteel de totale waarde van uw individuele pensioenrekeningen?


IWER:
Bedrag in [FLDefault[9]]; vul alleen het totale bedrag in voor de respondent zelf.

AMOUNT INDIVIDUAL RETIREMENT ACCOUNTS

-100000000000000000..1000000000000000000

IF AS021_AmIndRet = RESPONSE

IF AS021_AmIndRet <= 0

AS021_AmIndRet_Sign
^FLError[12]

STRING[1]

AS021_AmIndRet_Rem
IWER: Een eventuele toelichting kan hieronder worden ingevuld.

OPEN

ENDIF

ENDIF
IF AS021_AmIndRet = NONRESPONSE
UB SEQUENCE UB_AS921

ENDIF

AS023_IndRetStockBo
Bestaan deze individuele pensioenrekeningen voornamelijk uit aandelen of voornamelijk uit obligaties?
INDIVIDUAL RETIREMENT ACCOUNTS MOSTLY IN STOCKS OR BONDS

1. Voornamelijk aandelen
2. Half aandelen en half obligaties
3. Voornamelijk obligaties


ENDIF
IF (AS020_IndRetAcc = a2) OR (AS020_IndRetAcc = a3)
Txt_FL_AS024

AS024_PAmIndRet
Hoeveel heeft [ uw/ uw/ uw/ uw] [ man/ vrouw/ partner/ partner/ {emtpy}] momenteel op individuele pensioenrekeningen staan?


IWER:
Bedrag in [FLDefault[9]]
Vul alleen het totale bedrag voor de partner in.

PARTNER AMOUNT INDIVIDUAL RETIREMENT ACCOUNTS

-100000000000000000..1000000000000000000

IF AS024_PAmIndRet = RESPONSE

IF AS024_PAmIndRet <= 0

AS024_PAmIndRet_Sign
^FLError[12]

STRING[1]

AS024_PAmIndRet_Rem
IWER: Een eventuele toelichting kan hieronder worden ingevuld.

OPEN

ENDIF

ENDIF
IF AS024_PAmIndRet = NONRESPONSE
UB SEQUENCE UB_AS924

ENDIF

AS026_PIndRetStockBo
Bestaan deze individuele pensioenrekeningen voornamelijk uit aandelen of voornamelijk uit obligaties?
PARTNER INDIVIDUAL RETIREMENT ACCOUNTS MOSTLY IN STOCKS OR BONDS

1. Voornamelijk aandelen
2. Half aandelen en half obligaties
3. Voornamelijk obligaties


ENDIF

ENDIFTxt_FL_AS066

AS066_HasContSav
Hebt u [ of/ of/ of/ of] [ uw/ uw/ uw/ uw] [ man/ vrouw/ partner/ partner] momenteel een spaar-, levens- of beleggingshypotheek?
HAS CONTRACTUAL SAVING

1. Ja
5. Nee


IF AS066_HasContSav = a1
Txt_FL_AS027

AS027_AmContSav
Hoeveel vermogen hebt u [ en/ en/ en/ en] [ uw/ uw/ uw/ uw] [ man/ vrouw/ partner/ partner] momenteel via de spaar-, levens- of beleggingshypotheek opgebouwd?


IWER:
Bedrag in [FLDefault[9]]; vul totaalbedrag voor zowel respondent als partner in.

AMOUNT CONTRACTUAL SAVING

-100000000000000000..1000000000000000000

IF AS027_AmContSav = RESPONSE

IF AS027_AmContSav <= 0

AS027_AmContSav_Sign
^FLError[12]

STRING[1]

AS027_AmContSav_Rem
IWER: Een eventuele toelichting kan hieronder worden ingevuld.

OPEN

ENDIF

ENDIF
IF AS027_AmContSav = NONRESPONSE
UB SEQUENCE UB_AS927

ENDIF

ENDIFTxt_FL_AS067

AS067_HasLifeIns
Hebt u [ of/ of/ of/ of] [ uw/ uw/ uw/ uw] [ man/ vrouw/ partner/ partner] momenteel ��n of meerdere levensverzekeringen?
HAS LIFE INSURANCE

1. Ja
5. Nee


IF AS067_HasLifeIns = a1
Txt_FL_AS029

AS029_LifeInsPol
Hebt u ��n of meerdere levensverzekeringen van het volgende type:
een risicotermijn verzekering, een kapitaalverzekering, een lijfrente of een koopsompolis?


IWER:
Een risicotermijn verzekering: de uitkering door de verzekeraar wordt gedaan voor een vaste termijn en betaalt een vooraf vastgesteld bedrag uit na het overlijden van de verzekerde.

Een kapitaalverzekering, lijfrente of een koopsompolis: deze hebben een spaarcomponent en in de tijd neemt de waarde toe, en kunnen terugbetaald worden in meerdere termijnen of ineens.

LIFE INSURANCE POLICIES TERM OR WHOLE LIFE

1. Een risicotermijn verzekering
2. Een kapitaalverzekering, lijfrente of koopsompolis
3. Beide
97. Anders


IF (AS029_LifeInsPol = a2) OR (AS029_LifeInsPol = a3)
Txt_FL_AS030

AS030_ValLifePol
Wat is de totale nominale waarde van alle kapitaalverzekeringen, lijfrentes of koopsompolissen van u [ en/ en/ en/ en] [ uw/ uw/ uw/ uw] [ man/ vrouw/ partner/ partner]?


IWER:
Bedrag in [FLDefault[9]]; vult totaalbedrag in van zowel respondent als partner.

FACE VALUE LIFE POLICIES

-100000000000000000..1000000000000000000

IF AS030_ValLifePol = RESPONSE

IF AS030_ValLifePol <= 0

AS030_ValLifePol_Sign
^FLError[12]

STRING[1]

AS030_ValLifePol_Rem
IWER: Een eventuele toelichting kan hieronder worden ingevuld.

OPEN

ENDIF

ENDIF
IF AS030_ValLifePol = NONRESPONSE
UB SEQUENCE UB_AS930

ENDIF

ENDIF

ENDIFTxt_FL_AS064

AS064_HasMutFunds
Investeert u [ of/ of/ of/ of] [ uw/ uw/ uw/ uw] [ man/ vrouw/ partner/ partner] momenteel in beleggingsfondsen?


IWER:
Een beleggingsfonds is een investeringsvorm die is opgezet door een financi�le instelling die geld van vele beleggers ontvangt en dit aan een fondsbeheerder geeft ter investering in aandelen, obligaties en andere financi�le producten.

HAS MUTUAL FUNDS

1. Ja
5. Nee


IF AS064_HasMutFunds = a1
Txt_FL_AS017

AS017_AmMutFunds
Wat is de huidige totale waarde van de investeringen in beleggingsfondsen van u [ en/ en/ en/ en] [ uw/ uw/ uw/ uw] [ man/ vrouw/ partner/ partner]?


IWER:
Bedrag in [FLDefault[9]]; vul totaalbedrag in van zowel respondent als partner.

AMOUNT IN MUTUAL FUNDS

-100000000000000000..1000000000000000000

IF AS017_AmMutFunds = RESPONSE

IF AS017_AmMutFunds <= 0

AS017_AmMutFunds_Sign
^FLError[12]

STRING[1]

AS017_AmMutFunds_Rem
IWER: Een eventuele toelichting kan hieronder worden ingevuld.

OPEN

ENDIF

ENDIF
IF AS017_AmMutFunds = EMPTY
UB_AS917

BLOCK

System preset value UNFM_Random
IF UNFM_Random = EMPTY AND ((piRandom = 0) OR piRandom = EMPTY)
ELSE

IF UNFM_Random = EMPTY
ENDIF

ENDIF
IF UNFM_Random = 1

BLOCK

IF piConvert = 0
ELSE

IF piConvert = 1
ConvertFromEuro
ConvertFromEuro
ConvertFromEuro

ELSE

IF piConvert = 2
ConvertFromEuro
ConvertFromEuro
ConvertFromEuro

ENDIF

ENDIF

ENDIF
System preset value RESLT

B1
{piUNFTextNDX} [minder dan] {VAL2STLocal} [of] [meer dan] {VAL2STLocal}?
UNFOLDING 3 UP ENTRY 1 (B1)

^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
^FLDefault[4] ^VAL2STLocal
^FLDefault[5] ^VAL2STLocal


IF B1 = LESS
ELSE

IF B1 = ABOUT
ELSE

IF B1 = DONTKNOW
ELSE

IF B1 = REFUSAL
ELSE

C1
{piUNFTextNDX} [minder dan] {VAL3STLocal} [of] [meer dan] {VAL3STLocal}?
UNFOLDING 3 UP ENTRY 2 (C1)

^FLDefault[3] ^VAL3STLocal
^FLDefault[4] ^VAL3STLocal
^FLDefault[5] ^VAL3STLocal


IF C1 = LESS
ELSE

IF C1 = ABOUT
ELSE

IF C1 = DONTKNOW
ELSE

IF C1 = REFUSAL
ELSE

D1
{piUNFTextNDX} [minder dan] {VAL4STLocal} [of] [meer dan] {VAL4STLocal}?
UNFOLDING 3 UP ENTRY 3 (D1)

^FLDefault[3] ^VAL4STLocal
^FLDefault[4] ^VAL4STLocal
^FLDefault[5] ^VAL4STLocal


IF D1 = LESS
ELSE

IF D1 = ABOUT
ELSE

IF D1 = DONTKNOW
ELSE

IF D1 = REFUSAL
ELSE
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDBLOCK

ELSE

IF UNFM_Random = 2

BLOCK

IF piConvert = 0
ELSE

IF piConvert = 1
ConvertFromEuro
ConvertFromEuro
ConvertFromEuro

ELSE

IF piConvert = 2
ConvertFromEuro
ConvertFromEuro
ConvertFromEuro

ENDIF

ENDIF

ENDIF
System preset value RESLT

C2
{piUNFTextNDX} [minder dan] {VAL3STLocal} [of] [meer dan] {VAL3STLocal}?
UNFOLDING 2 UP 1 DOWN ENTRY 2 (C2)

^FLDefault[3] ^VAL3STLocal
^FLDefault[4] ^VAL3STLocal
^FLDefault[5] ^VAL3STLocal


IF C2 = LESS

B2
{piUNFTextNDX} [minder dan] {VAL2STLocal} [of] [meer dan] {VAL2STLocal}?
UNFOLDING 2 UP 1 DOWN ENTRY 1 (B2)

^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
^FLDefault[4] ^VAL2STLocal
^FLDefault[5] ^VAL2STLocal


IF B2 = LESS
ELSE

IF B2 = ABOUT
ELSE

IF B2 = DONTKNOW
ELSE

IF B2 = REFUSAL
ELSE
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF C2 = ABOUT
ELSE

IF C2 = DONTKNOW
ELSE

IF C2 = REFUSAL
ELSE

D2
{piUNFTextNDX} [minder dan] {VAL4STLocal} [of] [meer dan] {VAL4STLocal}?
UNFOLDING 2 UP 1 DOWN ENTRY 3 (D2)

^FLDefault[3] ^VAL4STLocal
^FLDefault[4] ^VAL4STLocal
^FLDefault[5] ^VAL4STLocal


IF D2 = LESS
ELSE

IF D2 = ABOUT
ELSE

IF D2 = DONTKNOW
ELSE

IF D2 = REFUSAL
ELSE
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDBLOCK

ELSE

IF UNFM_Random = 3

BLOCK

IF piConvert = 0
ELSE

IF piConvert = 1
ConvertFromEuro
ConvertFromEuro
ConvertFromEuro

ELSE

IF piConvert = 2
ConvertFromEuro
ConvertFromEuro
ConvertFromEuro

ENDIF

ENDIF

ENDIF
System preset value RESLT

C3
{piUNFTextNDX} [minder dan] {Val3STLocal} [of] [meer dan] {Val3STLocal}?
UNFOLDING 1 UP 2 DOWN ENTRY 3 (C3)

^FLDefault[3] ^Val3STLocal
^FLDefault[4] ^Val3STLocal
^FLDefault[5] ^Val3STLocal


IF C3 = LESS

B3
{piUNFTextNDX} [minder dan] [((((((STR (piConversion) + ' ') + piLocalCurr) + ' (') + ExpValue) + ' ') + FLDefault[2]) + ')'/(STR (piConversion) + ' ') + piLocalCurr] [of] [meer dan] [((((((STR (piConversion) + ' ') + piLocalCurr) + ' (') + ExpValue) + ' ') + FLDefault[2]) + ')'/(STR (piConversion) + ' ') + piLocalCurr]?
UNFOLDING 1 UP 2 DOWN ENTRY 2 (B3)

^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
^FLDefault[4] ^VAL2STLocal
^FLDefault[5] ^VAL2STLocal


IF B3 = LESS

A3
{piUNFTextNDX} [minder dan] {Val1STLocal} [of] [meer dan] {Val1STLocal}?
UNFOLDING 1 UP 2 DOWN ENTRY 1 (A3)

^FLDefault[3] ^Val1STLocal
^FLDefault[4] ^Val1STLocal
^FLDefault[5] ^Val1STLocal


IF A3 = LESS
ELSE

IF A3 = ABOUT
ELSE

IF A3 = DONTKNOW
ELSE

IF A3 = REFUSAL
ELSE
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF B3 = ABOUT
ELSE

IF B3 = DONTKNOW
ELSE

IF B3 = REFUSAL
ELSE
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF C3 = ABOUT
ELSE

IF C3 = DONTKNOW
ELSE

IF C3 = REFUSAL
ELSE
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDBLOCK

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDBLOCK

ENDIF

AS019_MuFuStockBo
Bestaan deze beleggingsfondsen voornamelijk uit aandelen of voornamelijk uit obligaties?
MUTUAL FUNDS MOSTLY STOCKS OR BONDS

1. Voornamelijk aandelen
2. Half aandelen en half obligaties
3. Voornamelijk obligaties


ENDIFTxt_FL_AS063

AS063_HasStocks
Hebt u [ of/ of/ of/ of] [ uw/ uw/ uw/ uw] [ man/ vrouw/ partner/ partner] momenteel aandelen (wel of niet genoteerd op de beurs)?


IWER:
Aandelen zijn een investering waardoor iemand een deel van een bedrijf bezit en gerechtigd is om dividend te ontvangen.

HAS STOCKS

1. Ja
5. Nee


IF AS063_HasStocks = a1
Txt_FL_AS011

AS011_AmStocks
Hoeveel hebt u [ en/ en/ en/ en] [ uw/ uw/ uw/ uw] [ man/ vrouw/ partner/ partner/ {emtpy}] momenteel aan aandelen (genoteerd of niet genoteerd op de beurs)?


IWER:
Bedrag in [FLDefault[9]]; vermeld totaalbedrag van zowel respondent als partner.

AMOUNT IN STOCKS

-100000000000000000..1000000000000000000

IF AS011_AmStocks = RESPONSE

IF AS011_AmStocks <= 0

AS011_AmStocks_Sign
^FLError[12]

STRING[1]

AS011_AmStocks_Rem
IWER: Een eventuele toelichting kan hieronder worden ingevuld.

OPEN

ENDIF

ENDIF
IF AS011_AmStocks = NONRESPONSE
UB SEQUENCE UB_AS911

ENDIF

ENDIFTxt_FL_AS062

AS062_HasBonds
Hebt u [ of/ of/ of/ of] [ uw/ uw/ uw/ uw] [ man/ vrouw/ partner/ partner] momenteel staats- of bedrijfsobligaties?


IWER:
Een obligatie is een verhandelbaar schuldbewijs voor een lening die door een overheid, een onderneming of een instelling is aangegaan.

HAS BONDS

1. Ja
5. Nee


IF AS062_HasBonds = a1
Txt_FL_AS007

AS007_AmBonds
Hoeveel hebt u [ en/ en/ en/ en] [ uw/ uw/ uw/ uw] [ man/ vrouw/ partner/ partner] momenteel aan staats- en bedrijfsobligaties?


IWER:
Bedrag in [FLDefault[9]], vul totaalbedrag van zowel u als uw partner in.

AMOUNT IN BONDS

-100000000000000000..1000000000000000000

IF AS007_AmBonds = RESPONSE

IF AS007_AmBonds <= 0

AS007_AmBonds_Sign
^FLError[12]

STRING[1]

AS007_AmBonds_Rem
IWER: Een eventuele toelichting kan hieronder worden ingevuld.

OPEN

ENDIF

ENDIF
IF AS007_AmBonds = NONRESPONSE
UB SEQUENCE UB_AS907

ENDIF

ENDIFTxt_FL_AS060

AS060_HasBankAcc
Hebt u [ of/ of/ of/ of] [ uw/ uw/ uw/ uw] [ man/ vrouw/ partner/ partner] momenteel een bank- of girorekening, een rekening courant of een spaarrekening?
HAS BANK ACCOUNT

1. Ja
5. Nee


IF AS060_HasBankAcc = a1
Txt_FL_AS003

AS003_AmBankAcc
Ongeveer hoeveel hebt u [ en/ en/ en/ en] [ uw/ uw/ uw/ uw] [ man/ vrouw/ partner/ partner] momenteel in totaal op uw bank- of girorekeningen, rekening courant of spaarrekeningen staan?


IWER:
Bedrag in [FLDefault[9]], vul totaalbedrag van zowel respondent als partner in.

AMOUNT BANK ACCOUNT

-100000000000000000..1000000000000000000

IF AS003_AmBankAcc = NONRESPONSE
UB SEQUENCE UB_AS903

ENDIF

ENDIF
IF (((AS060_HasBankAcc = a1) OR (AS062_HasBonds = a1)) OR (AS063_HasStocks = a1)) OR (AS064_HasMutFunds = a1)
Txt_FL_AS070

AS070_IntIncome
Globaal genomen, hoeveel rente of dividend hebt u [ en/ en/ en/ en] [ uw/ uw/ uw/ uw] [ man/ vrouw/ partner/ partner] ontvangen van uw spaargelden in bankrekeningen, obligaties, aandelen of beleggingsfondsen in 2014? Geeft u alstublieft het bedrag na aftrek van belastingen.


IWER:
bedrag in ^FLCurr

INTEREST OR DIVIDEND

-100000000000000000..1000000000000000000

IF AS070_IntIncome = EMPTY
UB_AS970

BLOCK

System preset value UNFM_Random
IF UNFM_Random = EMPTY AND ((piRandom = 0) OR piRandom = EMPTY)
ELSE

IF UNFM_Random = EMPTY
ENDIF

ENDIF
IF UNFM_Random = 1

BLOCK

IF piConvert = 0
ELSE

IF piConvert = 1
ConvertFromEuro
ConvertFromEuro
ConvertFromEuro

ELSE

IF piConvert = 2
ConvertFromEuro
ConvertFromEuro
ConvertFromEuro

ENDIF

ENDIF

ENDIF
System preset value RESLT

B1
{piUNFTextNDX} [minder dan] {VAL2STLocal} [of] [meer dan] {VAL2STLocal}?
UNFOLDING 3 UP ENTRY 1 (B1)

^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
^FLDefault[4] ^VAL2STLocal
^FLDefault[5] ^VAL2STLocal


IF B1 = LESS
ELSE

IF B1 = ABOUT
ELSE

IF B1 = DONTKNOW
ELSE

IF B1 = REFUSAL
ELSE

C1
{piUNFTextNDX} [minder dan] {VAL3STLocal} [of] [meer dan] {VAL3STLocal}?
UNFOLDING 3 UP ENTRY 2 (C1)

^FLDefault[3] ^VAL3STLocal
^FLDefault[4] ^VAL3STLocal
^FLDefault[5] ^VAL3STLocal


IF C1 = LESS
ELSE

IF C1 = ABOUT
ELSE

IF C1 = DONTKNOW
ELSE

IF C1 = REFUSAL
ELSE

D1
{piUNFTextNDX} [minder dan] {VAL4STLocal} [of] [meer dan] {VAL4STLocal}?
UNFOLDING 3 UP ENTRY 3 (D1)

^FLDefault[3] ^VAL4STLocal
^FLDefault[4] ^VAL4STLocal
^FLDefault[5] ^VAL4STLocal


IF D1 = LESS
ELSE

IF D1 = ABOUT
ELSE

IF D1 = DONTKNOW
ELSE

IF D1 = REFUSAL
ELSE
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDBLOCK

ELSE

IF UNFM_Random = 2

BLOCK

IF piConvert = 0
ELSE

IF piConvert = 1
ConvertFromEuro
ConvertFromEuro
ConvertFromEuro

ELSE

IF piConvert = 2
ConvertFromEuro
ConvertFromEuro
ConvertFromEuro

ENDIF

ENDIF

ENDIF
System preset value RESLT

C2
{piUNFTextNDX} [minder dan] {VAL3STLocal} [of] [meer dan] {VAL3STLocal}?
UNFOLDING 2 UP 1 DOWN ENTRY 2 (C2)

^FLDefault[3] ^VAL3STLocal
^FLDefault[4] ^VAL3STLocal
^FLDefault[5] ^VAL3STLocal


IF C2 = LESS

B2
{piUNFTextNDX} [minder dan] {VAL2STLocal} [of] [meer dan] {VAL2STLocal}?
UNFOLDING 2 UP 1 DOWN ENTRY 1 (B2)

^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
^FLDefault[4] ^VAL2STLocal
^FLDefault[5] ^VAL2STLocal


IF B2 = LESS
ELSE

IF B2 = ABOUT
ELSE

IF B2 = DONTKNOW
ELSE

IF B2 = REFUSAL
ELSE
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF C2 = ABOUT
ELSE

IF C2 = DONTKNOW
ELSE

IF C2 = REFUSAL
ELSE

D2
{piUNFTextNDX} [minder dan] {VAL4STLocal} [of] [meer dan] {VAL4STLocal}?
UNFOLDING 2 UP 1 DOWN ENTRY 3 (D2)

^FLDefault[3] ^VAL4STLocal
^FLDefault[4] ^VAL4STLocal
^FLDefault[5] ^VAL4STLocal


IF D2 = LESS
ELSE

IF D2 = ABOUT
ELSE

IF D2 = DONTKNOW
ELSE

IF D2 = REFUSAL
ELSE
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDBLOCK

ELSE

IF UNFM_Random = 3

BLOCK

IF piConvert = 0
ELSE

IF piConvert = 1
ConvertFromEuro
ConvertFromEuro
ConvertFromEuro

ELSE

IF piConvert = 2
ConvertFromEuro
ConvertFromEuro
ConvertFromEuro

ENDIF

ENDIF

ENDIF
System preset value RESLT

C3
{piUNFTextNDX} [minder dan] {Val3STLocal} [of] [meer dan] {Val3STLocal}?
UNFOLDING 1 UP 2 DOWN ENTRY 3 (C3)

^FLDefault[3] ^Val3STLocal
^FLDefault[4] ^Val3STLocal
^FLDefault[5] ^Val3STLocal


IF C3 = LESS

B3
{piUNFTextNDX} [minder dan] [((((((STR (piConversion) + ' ') + piLocalCurr) + ' (') + ExpValue) + ' ') + FLDefault[2]) + ')'/(STR (piConversion) + ' ') + piLocalCurr] [of] [meer dan] [((((((STR (piConversion) + ' ') + piLocalCurr) + ' (') + ExpValue) + ' ') + FLDefault[2]) + ')'/(STR (piConversion) + ' ') + piLocalCurr]?
UNFOLDING 1 UP 2 DOWN ENTRY 2 (B3)

^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
^FLDefault[4] ^VAL2STLocal
^FLDefault[5] ^VAL2STLocal


IF B3 = LESS

A3
{piUNFTextNDX} [minder dan] {Val1STLocal} [of] [meer dan] {Val1STLocal}?
UNFOLDING 1 UP 2 DOWN ENTRY 1 (A3)

^FLDefault[3] ^Val1STLocal
^FLDefault[4] ^Val1STLocal
^FLDefault[5] ^Val1STLocal


IF A3 = LESS
ELSE

IF A3 = ABOUT
ELSE

IF A3 = DONTKNOW
ELSE

IF A3 = REFUSAL
ELSE
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF B3 = ABOUT
ELSE

IF B3 = DONTKNOW
ELSE

IF B3 = REFUSAL
ELSE
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF C3 = ABOUT
ELSE

IF C3 = DONTKNOW
ELSE

IF C3 = REFUSAL
ELSE
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDBLOCK

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDBLOCK

ENDIF

ENDIFTxt_FL_AS641

AS641_OwnFirm
Bent u [ of/ of/ of/ of] [ uw/ uw/ uw/ uw] [ man/ vrouw/ partner/ partner] momenteel eigenaar of mede-eigenaar van een bedrijf of een onderneming?
OWN FIRM COMPANY BUSINESS

1. Ja
5. Nee


IF AS641_OwnFirm = a1
Txt_FL_AS044

AS044_ShareFirm
Welk percentage van dit bedrijf of deze onderneming bezit u [ of/ of/ of/ of] [ uw/ uw/ uw/ uw] [ man/ vrouw/ partner/ partner]?


IWER:
Vul een percentage in. Indien R minder dan 1 procent bezit, type 1

PERCENTAGE SHARE FIRM OWNED

-100000000000000000..1000000000000000000

IF AS044_ShareFirm = RESPONSE
CHECK (AS044_ShareFirm >= 1) AND (AS044_ShareFirm <= 100) L5 " [HET PERCENTAGE MOET MINDER DAN OF GELIJK AAN 100 ZIJN]"

ENDIF
IF AS044_ShareFirm = NONRESPONSE
UB SEQUENCE UB_AS944

ENDIFTxt_FL_AS642

AS642_AmSellFirm
Als dit bedrijf of deze onderneming verkocht zou worden en alle schulden zouden worden afgelost, hoeveel houdt u [ of/ of/ of/ of] [ uw/ uw/ uw/ uw] [ man/ vrouw/ partner/ partner] dan over?


IWER:
Bedrag in [FLDefault[9]], vul totaalbedrag van zowel respondent als partner in.

AMOUNT SELLING FIRM

-100000000000000000..1000000000000000000

IF AS642_AmSellFirm = RESPONSE

IF AS642_AmSellFirm = 0

AS642_AmSellFirm_Sign
^FLError[12]

STRING[1]

AS642_AmSellFirm_Rem
IWER: Een eventuele toelichting kan hieronder worden ingevuld.

OPEN

ENDIF

ENDIF
IF AS642_AmSellFirm = NONRESPONSE
UB SEQUENCE UB_AS942

ENDIF

ENDIFTxt_FL_AS649

AS649_NumCars
Hoeveel auto's bezit u [ en/ en/ en/ en] [ uw/ uw/ uw/ uw] [ man/ vrouw/ partner/ partner]? Auto's van de zaak en lease auto's niet meegerekend.
NUMBER OF CARS

-100000000000000000..1000000000000000000

IF AS649_NumCars = RESPONSE
CHECK (AS649_NumCars >= 0) AND (AS649_NumCars <= 10) L5 " [@#Vul een getal in van 0 tot 10.@#]"

ENDIF
IF AS649_NumCars > 0
Txt_FL_AS051

AS051_AmSellingCars
Hoeveel [ zal/ zullen] deze [ auto/ auto''s] bij verkoop opleveren?


IWER:
Bedrag in [FLDefault[9]], vul totaalbedrag van zowel respondent als partner in.

AMOUNT SELLING CARS

-100000000000000000..1000000000000000000

IF AS051_AmSellingCars = RESPONSE

IF AS051_AmSellingCars = 0

AS051_AmSellingCars_Sign
^FLError[12]

STRING[1]

AS051_AmSellingCars_Rem
IWER: Een eventuele toelichting kan hieronder worden ingevuld.

OPEN

ENDIF

ENDIF
IF AS051_AmSellingCars = NONRESPONSE
UB SEQUENCE UB_AS951

ENDIF

ENDIFTxt_FL_AS054

AS054_OweMonAny
De volgende vraag gaat over geld dat u mogelijk schuldig bent, exclusief een eventuele hypotheek.
Welke van de volgende vormen van schuld hebt u [ of/ of/ of/ of] [ uw/ uw/ uw/ uw] [ man/ vrouw/ partner/ partner] momenteel?


IWER:
{ReadOut} ^CodeAll

OWE MONEY

1. Schulden op auto's of andere voertuigen (bussen/motorfietsen/boten enz.)
2. Schuld op creditcard of klantenkaart
3. Leningen van banken of andere financi�le instellingen
4. Schulden aan familieleden of bekenden
5. Studielening
6. Achterstallige rekeningen (telefoon, elektriciteit, gas, huur)
96. Geen van deze
97. Overige


IF AS054_OweMonAny.CARDINAL > 1
CHECK NOT (96 IN AS054_OweMonAny) L5 " [U HEBT EEN ANTWOORD GESELECTEERD "GEEN VAN BOVENSTAANDE" SAMEN MET EEN ANDER ANTWOORD. VERANDER UW ANTWOORD]"

ENDIF
IF NOT (96 IN AS054_OweMonAny)
Txt_FL_AS055

AS055_AmOweMon
Exclusief uw hypotheek of bedrijfsschulden, hoeveel bedraagt uw totale schuld? (d.w.z. van u [ en/ en/ en/ en] [ uw/ uw/ uw/ uw] [ man/ vrouw/ partner/ partner])


IWER:
Bedrag in [FLDefault[9]]; vul totaalbedrag voor zowel respondent als partner in.

AMOUNT OWING MONEY IN TOTAL

-100000000000000000..1000000000000000000

IF AS055_AmOweMon = RESPONSE

IF AS055_AmOweMon = 0

AS055_AmOweMon_Sign
^FLError[12]

STRING[1]

AS055_AmOweMon_Rem
IWER: Een eventuele toelichting kan hieronder worden ingevuld.

OPEN

ENDIF

ENDIF
IF AS055_AmOweMon = NONRESPONSE
UB SEQUENCE UB_AS955

ENDIF

ENDIF

AS057_IntCheckIWER:
CHECK:
Wie beantwoordde de vragen in deze sectie?


1. Alleen de respondent
2. De respondent en de plaatsvervanger (samen)
3. Alleen de plaatsvervanger


System preset value AS902_TimeStampEnd
IF AS902_TimeStampEnd = EMPTY AND AS057_IntCheck <> EMPTY
ENDIF

ENDIF

ENDBLOCK
BLOCK

AC011_Intro
{SampID&finishmodule_modulenumber=4}" style="height:1px; width: 1px; display: none" /> We zijn ook ge�nteresseerd in hoe mensen in het algemeen over hun leven denken.


IWER:
Begin van een sectie die door de respondent zelf moet worden ingevuld. Geen plaatsvervanger toegestaan. Indien de respondent niet in staat is deze vragen zelf te beantwoorden, selecteer '5. Interview met een plaatsvervanger'

INTRODUCTION WELL-BEING

1. Ga verder
5. Interview met een plaatsvervanger


System preset value AC901_TimeStampStart
System preset value AC902_TimeStampEnd
IF AC901_TimeStampStart = EMPTY AND AC011_Intro <> EMPTY
ENDIF
IF (AC011_Intro = RESPONSE) AND NOT (AC011_Intro = a5)
Txt_FL_AC012

AC012_HowSat
Op een schaal van 0 tot 10 waar 0 volledig ontevreden betekent, en 10 volledig tevreden, hoe tevreden bent u met uw leven?
HOW SATISFIED WITH LIFE

0..10
Txt_FL_AC013

AC013_Intro
Ik lees nu een lijst met uitspraken voor die mensen gebruiken om hun leven te beschrijven, of om te beschrijven hoe ze zich voelen.

We willen graag weten hoe vaak u de volgende gevoelens en gedachten hebt ervaren: vaak, soms, zelden, of nooit.
INTRODUCTION CASP ITEMS

STRING[1]
Txt_FL_AC014

AC014_AgePrev
Hoe vaak vindt u dat uw leeftijd u belemmert om dingen te doen die u graag zou willen doen?


IWER:
^ReadOut

AGE PREVENTS FROM DOING THINGS

1. Vaak
2. Soms
3. Zelden
4. Nooit

Txt_FL_AC015

AC015_OutofContr
Hoe vaak hebt u het gevoel dat u geen controle hebt over wat u overkomt?


IWER:
^ReadOutNeed

OUT OF CONTROL

1. Vaak
2. Soms
3. Zelden
4. Nooit

Txt_FL_AC016

AC016_LeftOut
Hoe vaak voelt u zich buitengesloten?


IWER:
^ReadOutNeed

FEEL LEFT OUT OF THINGS

1. Vaak
2. Soms
3. Zelden
4. Nooit

Txt_FL_AC017

AC017_DoWant
Hoe vaak vindt u dat u de dingen kunt doen die u wilt doen?


IWER:
^ReadOutNeed

DO THE THINGS YOU WANT TO DO

1. Vaak
2. Soms
3. Zelden
4. Nooit

Txt_FL_AC018

AC018_FamRespPrev
Hoe vaak vindt u dat familieverplichtingen er voor zorgen dat u niet kunt doen wat u wilt doen?


IWER:
^ReadOutNeed

FAMILY RESPONSIBILITIES PREVENT

1. Vaak
2. Soms
3. Zelden
4. Nooit

Txt_FL_AC019

AC019_ShortMon
Hoe vaak vindt u dat geldgebrek u er van weerhoudt dingen te doen die u wilt doen?


IWER:
^ReadOutNeed

SHORTAGE OF MONEY STOPS

1. Vaak
2. Soms
3. Zelden
4. Nooit

Txt_FL_AC020

AC020_EachDay
Hoe vaak kijkt u uit naar de volgende dag?


IWER:
^ReadOutNeed

LOOK FORWARD TO EACH DAY

1. Vaak
2. Soms
3. Zelden
4. Nooit

Txt_FL_AC021

AC021_LifeMean
Hoe vaak hebt u het gevoel dat uw leven zin heeft?


IWER:
^ReadOutNeed

LIFE HAS MEANING

1. Vaak
2. Soms
3. Zelden
4. Nooit

Txt_FL_AC022

AC022_BackHapp
Hoe vaak kijkt u, alles welbeschouwd, terug op uw leven met een gevoel van geluk?


IWER:
^ReadOutNeed

LOOK BACK ON LIFE WITH HAPPINESS

1. Vaak
2. Soms
3. Zelden
4. Nooit

Txt_FL_AC023

AC023_FullEnerg
Hoe vaak hebt u tegenwoordig het gevoel vol energie te zijn?


IWER:
^ReadOutNeed

FEEL FULL OF ENERGY

1. Vaak
2. Soms
3. Zelden
4. Nooit

Txt_FL_AC024

AC024_FullOpport
Hoe vaak hebt u het gevoel dat het leven vol mogelijkheden is?


IWER:
^ReadOutNeed

FULL OF OPPORTUNITIES

1. Vaak
2. Soms
3. Zelden
4. Nooit

Txt_FL_AC025

AC025_FutuGood
Hoe vaak hebt u het gevoel dat de toekomst er voor u goed uitziet?


IWER:
^ReadOutNeed

FUTURE LOOKS GOOD

1. Vaak
2. Soms
3. Zelden
4. Nooit


IF MN024_NursingHome = a1
Txt_FL_AC001

AC001_Intro
Nu volgen enkele vragen over activiteiten die u mogelijk doet.
INTRODUCTION AC ACTIVITIES

STRING[1]
Txt_FL_AC035

AC035_ActPastTwelveMonths
Aan welke van deze activiteiten hebt u de afgelopen 12 maanden deel genomen?


IWER:
{ReadOut} ^CodeAll

ACTIVITIES IN LAST YEAR

1. Vrijwilligers- of liefdadigheidswerk
4. Het volgen van een opleiding of cursus
5. Het gaan naar een sportclub, buurthuis of ander soort club
7. Actief zijn in een politieke of sociale organisatie
8. Het lezen van boeken, tijdschriften of kranten
9. Woord of cijferspelletjes zoals kruiswoordpuzzels of een sudoku
10. Kaartspelletjes of spellen zoals schaken
96. Geen van deze


IF AC035_ActPastTwelveMonths.CARDINAL > 1
CHECK NOT (a96 IN AC035_ActPastTwelveMonths) L5 " [U HEBT EEN ANTWOORD GESELECTEERD "GEEN VAN BOVENSTAANDE" SAMEN MET EEN ANDER ANTWOORD. VERANDER UW ANTWOORD]"

ENDIF
IF a96 IN AC035_ActPastTwelveMonths
Txt_FL_AC038

AC038_HowSatisfiedNoAct
U hebt aangegeven dat u aan geen van de genoemde activiteiten deelneemt.
Op een schaal van 0 t/m 10, waar 0 'helemaal niet tevreden' betekent en 10 'heel tevreden',
hoe tevreden bent u hiermee?
SATISFIED WITH NO ACTIVITIES

0..10

IF AC038_HowSatisfiedNoAct = RESPONSE
CHECK (AC038_HowSatisfiedNoAct >= 0) AND (AC038_HowSatisfiedNoAct <= 10) L5 " [@#Vul een getal in van 0 tot 10.@#]"

ENDIF

ELSE

LOOP cnt1:= 1 TO 10

IF cnt1 IN AC035_ActPastTwelveMonths

BLOCK
Txt_FL_AC036

AC036_HowOftAct
Hoe vaak in de afgelopen 12 maanden [ deed/ volgde/ ging/ was/ las/ maakte/ deed] [ u/ u/ u/ u/ u/ u/ u] [ vrijwilligers- of liefdadigheidswerk/ een opleiding of cursus/ naar een sportclub, buurthuis of ander soort club/ actief in een politieke of sociale organisatie/ boeken, tijdschriften of kranten/ woord- of cijferpuzzels zoals kruiswoordpuzzels of een Sudoku/ kaartspellen of spellen zoals schaken]?


IWER:
{ReadOut}.

HOW OFTEN ACTIVITY IN THE LAST TWELVE MONTHS

1. Bijna iedere dag
2. Bijna iedere week
3. Bijna iedere maand
4. Minder vaak


ENDBLOCK

ENDIF

ENDLOOPTxt_FL_AC037

AC037_HowSatisfied
Op een schaal van 0 t/m 10, waar 0 'helemaal niet tevreden' betekent en 10 'heel tevreden', hoe tevreden bent u met de activiteiten die u hebt genoemd?
SATISFIED WITH ACTIVITIES

0..10

ENDIF
IF AC902_TimeStampEnd = EMPTY AND (AC037_HowSatisfied <> EMPTY OR AC038_HowSatisfiedNoAct <> EMPTY)
ENDIF

ELSE

IF AC902_TimeStampEnd = EMPTY AND AC025_FutuGood <> EMPTY
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDBLOCK
BLOCK

System preset value EX901_TimeStampStart
IF EX901_TimeStampStart = EMPTY
ENDIF

EX601_NonProxyIWER:
Het volgende deel van de vragenlijst dient door de respondent zelf te worden ingevuld. Geen plaatsvervangers toegestaan. Als de respondent zelf niet in staat is om te antwoorden, kies hier dan voor optie 5 'Interview met een plaatsvervanger'.

INTRO EX_PROXY

1. Ga verder
5. Interview met een plaatsvervanger


IF (EX601_NonProxy = RESPONSE) AND NOT (EX601_NonProxy = a5)

IF MN101_Longitudinal = 0
Txt_FL_EX029

EX029_FreqPrayer
Ik wil u nu graag een vraag stellen over bidden. Als u aan het heden denkt, hoe vaak bidt u dan?


IWER:
^ReadOut

PRAYING

1. Meer dan ��n keer per dag
2. E�n keer per dag
3. Enkele keren per week
4. E�n keer per week
5. Minder dan ��n keer per week
6. Nooit


ENDIFTxt_FL_EX001

EX001_Introtxt
Nu wil ik u een aantal vragen stellen over hoe waarschijnlijk u denkt dat bepaalde gebeurtenissen zich voordoen. U kunt daarbij telkens een getal van 0 tot 100 noemen.

Ik le