Dataverzameling en data

Dataverzameling

Ongeveer elke twee jaar vindt een nieuwe (face-to-face) bevragingsronde plaats. De interviews voor de eerste ronde zijn afgenomen in 2004, de tweede interviewronde heeft plaatsgevonden in 2006-2007, de derde interviewronde in 2008-2009, de vierde interviewronde in 2010, en de vijfde interviewronde in 2013. Deze zesde ronde vond plaats in 2015. In tegenstelling tot golf 1 t/m 5 was golf 6 een online vragenlijst waarbij de respondenten werden uitgenodigd via een website vragen te beantwoorden. Voor degenen die geen computer en/of internet hebben is in het voorjaar 2016 de vragenlijst telefonisch afgenomen.  De zevende golf heeft in Nederland opnieuw via een online vragenlijst plaatsgevonden. Dit gebeurde tussen september en december 2017.

Golf 8 wordt in Nederland weer face-to-face afgenomen. Voorbereidingen hiervoor zijn inmiddels in volle gang.

Beschikbaarheid data

Data van de interviewrondes zijn zonder kosten beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek. De data zijn te downloaden vanaf de website van SHARE onder de volgende condities:

Gebruikers moeten een verklaring ondertekenen dat zij: (a) de data alleen voor wetenschappelijke doeleinden gebruiken, en (b) informatie over individuele personen en huishoudens enz. niet vrijgeven aan derden. Bij twijfel over terecht gebruik van de data zal de hoofdcoördinator beslissen of een wachtwoord wordt toegekend.
De data worden beschikbaar gesteld nadat deze verklaring is ontvangen. Dit kan per e-mail naar share-rdc@uvt.nl of per post naar SHARE-RDC/CentERdata, Postbus 90153, 5000 LE TILBURG.

Gebruikers van de data wordt gevraagd alle referenties (working papers, publicaties) over de SHARE data te rapporteren aan de coördinator in München. Bij een publicatie op basis van SHARE data dienen de disclaimer en acknowledgements opgenomen te worden.

Het is gebruikers van de data niet toegestaan om een kopie van de data aan derden te geven. Iedereen die de data wil gebruiken moet een verklaring invullen of contact opnemen met het SHARE Research Data Center.

Gebruikers van de data zullen worden opgenomen in de gebruikerslijst van het SHARE project en worden via nieuwsbrieven op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen en publicaties.

Bij twijfel of de data alleen voor wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt, zal de hoofdcoördinator beslissen of het wachtwoord wordt ingetrokken en of er stappen zullen worden ondernomen.

Als u al een geregistreerd gebruiker bent, dan zijn uw login code en wachtwoord nog steeds geldig. U hoeft dan geen nieuwe gebruikersverklaring te ondertekenen en op te sturen.

Indien uw wetenschappelijke affiliatie verandert (u gaat bij een andere universiteit werken of studeren), dan moet u opnieuw een verklaring invullen.

 

De Nederlandse data van golf 6 zijn beschikbaar via de SHARE website. Daar kunt u inloggen met uw persoonlijke inloggegevens.  Aangezien de data anders zijn verzameld dan voor de rest van de landen die aan het project deelnemen, vindt u de Nederlandse data onder het kopje Dutch Mixed Mode Experiment Wave 6 Release 1.0.0.