Actueel

SHARE gebruikers ontmoeten elkaar online (2021-07-02)

De tweejaarlijkse conferentie voor SHARE-datagebruikers in Nederland heeft op vrijdag 25 juni 2021 plaatsgevonden. De conferentie was georganiseerd door het SHARE Netherlands Country Team samen met de nationale financier ODISSEI (Open Data Infrastructure for Social Science and Economic Innovations). Adriaan Kalwij van het Nederlandse Country Team was de voorzitter en opende de dag met een korte peiling over de achtergronden van de deelnemers. Voornamelijk academisch onderzoekers, van promovendi tot hoogleraren, maar ook enkele beleidsonderzoekers zaten in de digitale zaal. De onderzoeksinteresses van de deelnemers waren verspreid over belangrijke onderzoeksthema's van SHARE zoals gezondheid, werk en pensioen, evenals Corona-gerelateerd onderzoek en survey methodologie.

Eerst stonden vijf wetenschappelijke presentaties van papers die gebruik maakten van SHARE-data op het programma. Yuri Pettinicchi van het Max Planck Instituut voor Sociaal Recht en Sociaal Beleid liet zien hoe de kennis van mensen over pensioenhervormingen hun arbeidsmarktgedrag beïnvloedt en hoe belangrijk het is voor de effectiviteit van de hervormingen om burgers goed te informeren. Nikos Theodoropoulos van de Universiteit van Cyprus vertelde vervolgens hoe gezondheidsschokken van ouderen de arbeidssituatie van hun echtgenoten beïnvloeden. Coen van de Kraats van de Vrije Universiteit Amsterdam volgde met een lezing over de ontwikkeling van welzijn op oudere leeftijd en gaf aan dat de theorie van de U-vormige ontwikkeling niet voor iedereen geldt.

Na een korte pauze was het podium voor twee onderzoeksprojecten die de Nederlandse koppeldata hadden gebruikt: SHARE-NL-data in combinatie met de registergegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Judith Bom van de Erasmus Universiteit Rotterdam vergeleek de verpleeghuisopnames van Nederland, Denemarken, en de Verenigde Staten, en concludeerde dat mensen in verschillende landen om verschillende redenen naar verpleeghuizen gaan waardoor vergelijkingen tussen landen lastig zijn. Damiano Ucheddu van UC Louvain presenteerde zijn onderzoek naar de effecten van scheiding op de gezondheid van de ouders van het stel en hoe deze al enkele jaren vóór de scheiding zichtbaar kunnen zijn. Het publiek was betrokken, gaf goede tips na de presentaties en kon na de plenaire sessies nog in gesprek met de sprekers in kleinere meet & greet breakout rooms.

Na de lunch gaf Annette Scherpenzeel – voormalige internationale coördinator van SHARE en tegenwoordig Hoofd Microdata Services bij het CBS – een introductie over de Nederlandse SHARE-koppeldata. Maarten Bloem van het CBS ging nader in op de mogelijkheden om de koppeldata te gebruiken. Tot slot vertelde Johanna Bristle van het Max Planck Instituut voor Sociaal Recht en Sociaal Beleid over de data van de SHARE Corona Survey die sinds kort beschikbaar zijn en over de eerste resultaten.

Kalwij sloot het programma af met een overzicht van de huidige ontwikkelingen van SHARE en aankomende data. Voordat men de conferentie verliet was er nog gelegenheid om te netwerken in de breakout rooms, waar al ideeën werden uitgewisseld over de volgende gebruikersbijeenkomsten.

SHARE Netherlands User Conference: online registratie open (2021-05-28)

Het programma van de SHARE gebruikersbijeenkomst is bekend. Tijdens deze online bijeenkomst komen presentaties over SHARE-onderzoeken uit meerdere disciplines aan bod, leer je meer over de nieuwe data van de SHARE Corona Survey evenals over data linkage, en kun je netwerken met andere SHARE-gebruikers. De conferentie vindt plaats op 25 juni. Deelname is gratis maar aanmelden verplicht.

Bekijk het volledige programma en meld je aan op de website van ODISSEI.

SHARE Nederland User Conference: Call for Papers nu open (2021-04-01)

Op vrijdag 25 juni 2021 organiseert SHARE Nederland samen met ODISSEI een online bijeenkomst voor onderzoekers die gebruik maken van de SHARE-data.

Het doel van deze conferentie is om gebruikers van SHARE vanuit verschillende disciplines bij elkaar te brengen om onderzoeksprojecten in Nederland te delen en te bespreken. Abstracts voor presentaties kunnen worden ingeleverd tot en met vrijdag 30 april.

Zie voor meer informatie de Engelse Call for Papers.

SHARE Corona-onderzoek (2020-07-10)

Begin juni 2020 begon SHARE met het veldwerk van een nieuwe SHARE Corona-enquête. Een substeekproef van de respondenten van het SHARE-panel wordt telefonisch geïnterviewd om data te verzamelen over dezelfde onderwerpen als in de reguliere SHARE-vragenlijst, maar verkort en gericht op de effecten van de COVID-19-crisis voor mensen die 50 jaar en ouder zijn.

Deze data maken het mogelijk om te onderzoeken hoe de risicogroep van ouderen omgaat met de gevolgen van COVID-19 voor hun gezondheid, sociale contacten en economische situatie. De nieuwe vragenlijst stelt tevens specifieke vragen over coronabesmettingen en veranderingen in het dagelijkse leven tijdens de lockdown.

De onderwerpen van de Corona-vragenlijst zijn:

  • Gezondheid en gezondheidsgedrag: algemene gezondheid voor en na de COVID-19-uitbraak, praktijk van veiligheidsmaatregelen (bijv. afstand houden, dragen van een mondkapje)
  • Mentale gezondheid: angst, depressie, slaapproblemen en eenzaamheid voor en na de COVID-19-uitbraak
  • Besmettingen en gezondheidszorg: COVID-19-gerelateerde symptomen, SARS-CoV-2-testen en ziekenhuisopname, afgewezen medische behandeling, tevredenheid met behandelingen
  • Veranderingen in werk en economische situatie: werkloosheid, bedrijfssluitingen, thuiswerken, veranderingen in werktijden en inkomen, financiële ondersteuning
  • Sociale netwerken: veranderingen in persoonlijke contacten met familie en vrienden, gegeven en ontvangen hulp, gegeven en ontvangen persoonlijke zorg

De SHARE Corona-vragenlijst wordt van juni tot augustus 2020 uitgevoerd in 27 Europese landen en Israël. Daarnaast zal SHARE ook delen van de SHARE Corona-vragenlijst opnemen in de volgende panelmetingen om de impact van COVID-19 op de lange termijn te onderzoeken. Zo kan bijvoorbeeld worden vergeleken hoe de risicogroep van oudere respondenten met de crisis omging, hoe de nationale gezondheids- en sociale stelsels op de pandemie reageerden en welke lessen kunnen worden getrokken voor de toekomst uit de zeer verschillende politieke reacties op de pandemie van de SHARE-landen.

Meer gedetailleerde informatie over methodologische aanpassingen en de innovaties van deze nieuwe vragenlijst is te vinden in: Scherpenzeel, A., Axt, K., Bergmann, M., Douhou, S., Oepen, A., Sand, G., Schuller, K., Stuck, S., Wagner, M., & Börsch-Supan, A. (2020). Collecting survey data among the 50+ population during the COVID-19 outbreak: The Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE). Survey Research Methods, 14(2), 217-221. https://doi.org/10.18148/srm/2020.v14i2.7738

DATA VAN GOLF 7 BESCHIKBAAR (2020-06-30)

De Nederlandse data van golf 7 zijn sinds kort beschikbaar op de SHARE website. In Nederland werden deze data via een web survey afgenomen onder de longitudinale steekproef. Aangezien de data voor golf 7 anders zijn verzameld dan voor de rest van de deelnemende landen, zijn de Nederlandse data als een speciale release te vinden onder de titel: ‘Dutch Mixed Mode Experiment wave 7 Release 1.0.0’. De documentatie over deze data is beschikbaar via deze Nederlandse site.

SHARE USER WORKSHOP (2019-02-05)

Op donderdag 16 mei 2019 organiseren SHARE Nederland en SHARE Duitsland samen een gebruikersbijeenkomst in Keulen. Tijdens deze workshop leren deelnemers meer over de SHARE-data. Naast netwerkmogelijkheden met andere SHARE-gebruikers, kunnen ­deelnemers presentaties bijwonen (zowel presentaties over wetenschappelijke resultaten als praktische sessies over het gebruik van SHARE-data).

Aanmelden en meer informatie over de workshop

Deelname is gratis maar aanmelden verplicht. Het inschrijfformulier en meer informatie over deze bijeenkomst is hier te vinden.