INTRODUCTIE
  
 
De Survey of Health, Ageing, and Retirement in Europe (SHARE) is een onderzoek waarin de Europese bevolking van 50 jaar en ouder centraal staat. Vanuit verschillende vakgebieden (o.a., maatschappelijke gezondheidszorg, economie, sociologie en psychologie) worden elke twee jaar gegevens verzameld op het gebied van gezondheid (zowel geestelijk als lichamelijk), socio-economische status (zoals inkomen en vermogen), sociale en familie netwerken, en maatschappelijke participatie. Bij de aanvang van het onderzoek, in 2004, hebben 11 Europese landen deelgenomen uit Scandinavië (Denemarken, Zweden), Midden Europa (Oostenrijk, Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, België, Nederland) en de Mediterrane landen, (Spanje, Italië, Griekenland). In 2005-2006 zijn ook gegevens verzameld van Israël en in 2006 hebben Tsjechië en Polen zich bij de landen gevoegd. In 2006-2007 is de tweede golf van gegevens verzameld. Inmiddels zijn de gegevens van de vijfde golf verzameld en doen er 20 landen mee. De algemene coördinatie van het onderzoek is in handen van het Munich Research Institute for the Economics of Ageing (MEA) in Munchen, Duitsland. De gegevens die verzameld worden bestaan uit grofweg drie categorieën:
  • Economische kenmerken (werk en pensioen, huishoudinkomen, vermogen);
  • Gezondheidskenmerken (geestelijke en lichamelijke gezondheid, cognitief functioneren (o.a. geheugen), risicogedrag zoals roken en drinken);
  • Sociale kenmerken (activiteiten, sociale steun, kinderen).
Met deze informatie kan gekeken worden of er een relatie bestaat tussen bijvoorbeeld economische kenmerken en gezondheid, sociale kenmerken en economische kenmerken etc.

Wie werken er in Nederland aan dit onderzoek?

In Nederland werken de Universiteit van Tilburg (coördinatie Nederland), Erasmus Universiteit Rotterdam, CentERdata en TNS NIPO samen aan het SHARE onderzoek.


BELANG VAN HET ONDERZOEK

Het aantal ouderen in Europa groeit. Dit heeft gevolgen voor o.a. gezondheid, pensioenen en lange-termijn zorg. Samen met de verandering van levensstijl van ouderen is het belangrijk om te onderzoeken hoe factoren als gezondheid, economische welvaart en sociale contacten van invloed zijn op het welzijn van ouderen. De overheid speelt hierbij een belangrijke rol en een goed onderbouwd wetenschappelijk advies is belangrijk om ervoor te zorgen dat hervormingen van gezondheidszorg, sociale zekerheid en pensioenstelsel dusdanig worden ingericht dat de belangen van ouderen (hun welvaart en welzijn) zo goed mogelijk behartigd worden. Voor een wetenschappelijk onderbouwd advies is het dus van groot belang om nauwkeurige informatie te krijgen over de leefsituatie van 50-plussers in Europa. Vanwege het karakter van het onderzoek (mensen worden elke twee jaar geïnterviewd) is het mogelijk om veranderingen in de tijd en reacties op deze veranderingen in kaart te brengen. Bijvoorbeeld, hoe verandert de financiële situatie van ouderen na pensionering en hoe reageren zij hier op?

Welke informatie levert dit onderzoek op?

SHARE beschrijft in detail de leefsituatie van 50-plussers in Europa vóór en na hun pensionering. De informatie wordt gebruikt t.b.v. advies voor de verbetering van de leefsituatie van ouderen. Vragen die o.a. beantwoord kunnen worden zijn:
  • Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen in de gezondheid en sociaal-economische situatie van de 50-plussers in Europa?
  • In hoeverre wordt in de behoeften aan gezondheidszorg en financiële ondersteuning voorzien naarmate men ouder wordt?
  • Hoe zullen mogelijke hervormingen in de gezondheidszorg de leefsituatie van 50-plussers beïnvloeden?

SUBSIDIES

SHARE wordt grotendeels gesubsidieerd door de Europese Commissie via het 5th framework programme (project QLK6-CT-2001-00360 binnen het onderzoeksthema Quality of Life). Verdere subsidies zijn ontvangen van het US National Institute on Ageing (NIA) (U01 AG09740-13S2, P01 AG005842, P01 AG08291, P30 AG12815, Y1-AG-4553-01 and OGHA 04-064). Landelijke subsidies zijn er ontvangen voor Oostenrijk (Austrian Science Foundation, FWF), België (Belgian Science Policy Office) en Zwitserland (BBW/OFES/UFES). De dataverzameling voor SHARE in Israël werd gesubsidieerd door het US National Institute on Aging (R21 AG025169), de German-Israeli Foundation for Scientific Research and Development (G.I.F.) en het National Insurance Institute of Israel. Verdere financiering kwam van de European Commission via het 6th framework program (projects SHARE-I3, RII-CT-2006-062193 en COMPARE, CIT5-CT-2005-028857).

Klik hier om naar de internationale website van SHARE te gaan.